Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: [groningen-genealogy] evenhuis

Expand Messages
 • bert schut
  ... From: Geert Kamphuis To: Sent: Thursday, February 06, 2003 9:59 AM Subject: RE:
  Message 1 of 8 , Feb 6, 2003
   ----- Original Message -----
   From: "Geert Kamphuis" <gkamph@...>
   To: <groningen-genealogy@yahoogroups.com>
   Sent: Thursday, February 06, 2003 9:59 AM
   Subject: RE: [groningen-genealogy] Geert Harms Engels/Uge Alberts


   voorouders van Drewes Aaldriks Evenhuis.
   Bij mij stopt het bij Aeldert Albartus uit Sleen en Cornelia Heinens.

   Geert Kamphuis

   Beste Geert,

   Hieronder volgen de belangrijkste gegevens uit het kwartierstaatje van
   Drewes Aaldriks Evenhuis, voor zover ik ze ken.
   Voor uitbreiding door aanvullingen van jouw kant zal ik je zeer erkentelijk
   zijn.

   Met vriendelijke groet,

   Bert Schut

   1. Drewes Aaldriks Evenhuis, dienstknecht (1827) koemelker (1840) voerman en
   koopman (1852), geboren te Bellingeweer op 24 maart 1797, gedoopt aldaar op
   9 april 1797, overleden na 30 maart 1863, is getrouwd te Groningen op 13 mei
   1827 met Aaltje Geerts, geboren te Leek op 6 maart 1805, gedoopt aldaar op
   17 maart 1805, dochter van Geert Harms Engels en Aaltje Klaasen Stuut

   2. Aaldrik Rudolfs Evenhuis, voerman, gedoopt te Noorddijk op 25 november
   1764, overleden te Groningen op 16 januari 1838

   Aaldrik is getrouwd te Wetsinge op 20 mei 1793 met

   3. Matjen Drewes, van Zuidwolde (Bedum), gedoopt te Zuidwolde (Bedum) op 27
   november 1774, overleden te Groningen op 22 juni 1831

   4. Rudolf Aaldriks (Evenhuis), landbouwer te Noorddijk, geboren te Leens ca.
   1706

   Rudolf is getrouwd op 27 september 1751 met

   5. Jacobjen Jans, geboren te Zuidwolde (Bedum) ca. 1706

   6. Drewes Klaassen, landbouwer te Zuidwolde, geboren te Zuidwolde (Bedum)
   ca. 1730, overleden aldaar in 1784

   Drewes is getrouwd te Westerwijtwerd op 13 januari 1765 met

   7. Martje Willems, gedoopt te Westerwijtwerd op 5 juni 1727, overleden te
   Zuidwolde voor 1836

   12. Klaas Drewes, landbouwer op boerderij "Het Heem" te Westerwijtwerd,
   overleden tussen 23 juni 1754 en 23 juni 1755

   Klaas is getrouwd voor 1739 met

   13. Anje Tiddes, overleden voor 12 april 1781

   Anje is later getrouwd te Oosterwijtwerd op 17 september 1756 met Jan
   Everts, landbouwer op boerderij "De Palen" te Westerwijtwerd, overleden na
   12 april 1781, zoon van Evert Reinders en Grietien Derks.

   24. Driewes Onnes, overleden voor 1721
  • Hans Schripsema
   Bert, Mijn geluk kan niet meer stuk vandaag. Jij gaf me 3 nieuwe voorouders met Driewes Onnes-824, Klaas Drewes-412 & Anje Tiddes-413. Als vrouw van zoon
   Message 2 of 8 , Feb 6, 2003
    Bert,

    Mijn geluk kan niet meer stuk vandaag. Jij gaf me 3 nieuwe voorouders met Driewes Onnes-824, Klaas Drewes-412 & Anje Tiddes-413.
    Als vrouw van zoon Drewes Klaesen koos je de 2e Martje van Willem Pieters & Martien Pieters, maar zij hadden wel 3 Martjes en bovendien ook nog een Margje (~30-11-1738 Westerwijtwerd, die ik voorlopig als 4e en laatste beschouw.
    Heb jij ook nog een zoon Tidde Drewes gevonden van dit echtpaar? Ik vond alleen Anje, Willemtje, Pieter, Margje, Leentje, Gattruda, Klaas, Marike en Martijn (die met Aaldrik Rudolphus Evenhuis trouwde), maar een Tidde zou ook leuk zijn.

    Voorzover ik weet ontspringen er twee familienamen uit Klaas Drews & Anje Tiddes, nl. Oudman en Schenkhuis (Tidde Clasens). Of zijn het er meer?

    Groeten,

    Hans
   • bert schut
    ... From: Hans Schripsema To: Sent: Thursday, February 06, 2003 10:33 PM Subject: RE:
    Message 3 of 8 , Feb 7, 2003
     ----- Original Message -----
     From: "Hans Schripsema" <h.schripsema@...>
     To: <groningen-genealogy@yahoogroups.com>
     Sent: Thursday, February 06, 2003 10:33 PM
     Subject: RE: [groningen-genealogy] evenhuis


     3 nieuwe voorouders met Driewes Onnes-824, Klaas Drewes-412 & Anje
     Tiddes-413.
     > Als vrouw van zoon Drewes Klaesen koos je de 2e Martje van Willem Pieters
     & Martien Pieters, maar zij hadden wel 3 Martjes en bovendien ook nog een
     Margje (~30-11-1738 Westerwijtwerd, die ik voorlopig als 4e en laatste
     beschouw.
     > Heb jij ook nog een zoon Tidde Drewes gevonden van dit echtpaar? Ik vond
     alleen Anje, Willemtje, Pieter, Margje, Leentje, Gattruda, Klaas, Marike en
     Martijn (die met Aaldrik Rudolphus Evenhuis trouwde), maar een Tidde zou ook
     leuk zijn.
     >
     > Voorzover ik weet ontspringen er twee familienamen uit Klaas Drews & Anje
     Tiddes, nl. Oudman en Schenkhuis (Tidde Clasens). Of zijn het er meer?
     >
     > Groeten,
     >
     > Hans
     >
     > Antwoord aan Wiggert Tijsen: Maria Evenhuis kan ik niet plaatsen.
     Misschien anderen.

     Antwoord aan Hans Schripsema:

     Beste Hans,

     Jij noemt in jouw e-mail Willem Pieters x Martien Pieters. Deze ouders van
     Martje kende ik nog niet, en dus ook niet het frequente voorkomen van deze
     voornaam in dat gezin. Graag wat meer informatie over deze lieden.

     Jouw informatie werpt wel een ander licht op het volgende: (knip) "Martje is
     eerder in ondertrouw gegaan te Bedum op 5 november 1747 en getrouwd te
     Kantens op 6 november 1747 met Jacob Pieters, en later getrouwd te Zuidwolde
     (Bedum) op 1 februari 1787 met Jacob Jans." Mogelijkerwijs gaat het hier dan
     niet om dezelfde Martje, maar om een van haar zussen.

     Als kinderen van Drewes en Martje heb ik: (knip): " Aaltjen Drewes, gedoopt
     te Westerwijtwerd op 31 maart 1765; Klaas Drewes Oudman, gedoopt te
     Westerwijtwerd op 27 juli 1766, overleden te Winsum op 9 augustus 1840;
     Maria Drewes, geboren op 4 februari 1768, gedoopt te Westerwijtwerd op 18
     februari 1770, overleden te Bedum op 18 juni 1836; Anje Drewes Oudman,
     gedoopt te Westerwijtwerd op 12 mei 1768; Willemtje Drewes Oudman,
     winkeliersche, gedoopt te Zuidwolde (Bedum) op 22 september 1771; Pieter
     Drewes Oudman, veeboer te Kantens (1835), gedoopt te Zuidwolde (Bedum) op 14
     maart 1773, overleden te Kantens op 20 mei 1837; Matje Drewes, gedoopt te
     Zuidwolde (Bedum) op 27 november 1774; Leentje Drewes Oudman, geboren te
     Zuidwolde (Bedum) op 10 december 1776, gedoopt aldaar op 2 februari 1777,
     overleden te Bedum op 5 augustus 1838; Battruda Drewes, vroedvrouw, gedoopt
     te Zuidwolde (Bedum) op 23 mei 1779, overleden te 't Zandt op 6 oktober
     1841" Dus geen Tidde Drewes!.

     De familienaam Oudman wordt dus voor zover ik weet door een aantal kinderen
     aangenomen (in navolging van hun oom Tidde Clasens Oudman, de broer van
     Drewes? De familienaam Schenkhuis ook?).

     Aanvullende informatie over Klaas Drewes, Anje Tiddes en Driewes Onnes:
     knip:

     Klaas Drewes, landbouwer op boerderij "Het Heem" te Westerwijtwerd overleden
     tussen 23 juni 1754 en 23 juni 1755, zoon van Driewes Onnes

     LVI.d. 12 april 1781. Drewes Clasens te Zuidwolde (Bedum), Tidde Clasen
     woonachtig op Maarslag, Eibe Klasen, Jan Klasen, Magdalena Klasen,
     geadsisteert met haar Eheman Klaas Jacobs, woonachtig onder de Klokslag van
     Middelstum, Pieter Tonnis als Legitimus Tutor wegens zijn kind bij wijlen
     Nicolaaske Clasens, en Evert Reinders tesamen erfgenamen van Antje Tiddes,
     Ehevrouw van Jan Evers tot Westerwijtwerd op de Palen, dewelke bekenden en
     beleden voor hun erfgenamen te hebben verkogt aan den H.W. Geb. Heer van
     Dijxterhuis, als Primarius Collator en Kerkvoogd van de Kercke tot Eenrum de
     eerste Comparanten haar 30 grasen land of de gerechte derde part
     ongescheiden in 't negentig grasen in de plaatse Luchtenborg, gelegen onder
     Bellingeweer en Pieter Cornellis onder zijn behuisinge gebruikt jaarlijcks
     voor zestig Guldens. Verkocht voor 2100 Guldens.

     Klaas is getrouwd voor 1739 met

     Anje Tiddes, overleden voor 12 april 1781. Ouders?

     Anje is later getrouwd te Oosterwijtwerd op 17 september 1756 met Jan
     Everts, landbouwer op boerderij "De Palen" te Westerwijtwerd, overleden na
     12 april 1781, zoon van Evert Reinders en Grietien Derks.

     Kinderen gedoopt te Oosterwijtwerd uit het huwelijk van Klaas en Anje: Tidde
     Clasens Oudman (Schenkhuis) *, landbouwer op Nijenklooster, later op
     Maarslag, kastelein, op 18 oktober 1739, overleden te Uithuizermeeden op 31
     december 1824; Eibe Clasen**, op 22 mei 1741; Pieter Clasen, op 28 mei 1743;
     Jan Clasen, op 6 februari 1746, overleden voor 1751; Klaes Klasen, op 6
     februari 1746; Lientje Clasen (ook: Magdalena)***, op 5 mei 1748, overleden
     te Bedum op 10 maart 1823; Jan Clasen, op 8 oktober 1751; Nicolaaske
     Clasens****, op 23 juni 1754, overleden voor 1781; Drewes Klaassen (ook:
     Dreeuws Klaassen), geboren te Zuidwolde (Bedum) ca. 1730, overleden aldaar
     in 1784

     Kinderen gedoopt te Oosterwijtwerd uit het huwelijk van Anje en Jan: Grietje
     Jans Doornbos, op 10 september1758; Evert Reinders Doornbos*****, landbouwer
     (1760), overleden voor 1804

     *Tidde is getrouwd te Kloosterburen in januari 1773 met (1) Joeke Jans,
     geboren te Kloosterburen, overleden voor 1786. Joeke is eerder getrouwd met
     Frerik Luitjens, landbouwer op St. Hubertus te Warfhuizen. Tidde is later
     getrouwd te Mensingeweer op 27 januari 1782 met (2) Ida Reinders Torringa,
     geboren te Grijssloot, gedoopt te Leens op 30 april 1758, dochter van
     Reinder Reinders Torringa en Aeijlke Alberts Wyrsema (Wyrsum). Zie Groninger
     kwartierstatenboek 2, 220,285.

     **Eibe is getrouwd ( Zuidwolde, 24 juni 1786, huwelijkscontract) te
     Zuidwolde (Bedum) op 17 juli 1786 met Rendel Jans, van Delfzijl.

     ***Leentje (Magdalena) is getrouwd ca. 1775 met (1) Derk Omges en getrouwd
     voor 1786 met (2) Klaas Jacobs.

     ****Nicolaaske Clasens, overleden voor 12 april 1781, is getrouwd
     (Oosterwijtwerd, 15 april 1775, huwelijkscontract) te Westerwijtwerd op 7
     mei 1775 met Pieter Tonnis.

     *****Evert is getrouwd te Den Andel op 19 april 1788 met Nieske Reintjes
     Vos, geboren te Den Andel op 23 april 1760, overleden te Baflo op 26
     december 1805, dochter van Reintje Jans Vos en Anje Haijkes. Zie:
     http://members.planeteer.com/~verster/grongen/grofm109.htm#KD

     Driewes Onnes, overleden voor 1721

     In 1721 betaald Driewes Onnes weduwe in de verponding van 64 grazen (dit
     laatste is gelegen in de Meeden), eigenares is juffrouw Rengers. In 1757 is
     de heer van Wehe eigenaar, Willem Jacobs de gebruiker van 74,5 grazen.

     Driewes is getrouwd met een onbekende vrouw

     Kinderen: Onne Driewes*, overleden tussen 1756 en 1767; Klaas Driewes,
     landbouwer op boerderij "Het Heem" te Westerwijtwerd overleden tussen 23
     juni 1754 en 23 juni 1755 (zie boven)

     *Onne (van Leermens) is getrouwd te Leermens op 3 mei 1733 met Trientje
     Douwes, van Godlinze. Trientje is later getrouwd met Harm Veenekamp.
    • Geert Kamphuis
     Bert en Wiggert, Hierbij de Evenhuis gegevens zoals die in mijn database voorkomen. De bronnen worden (nog) niet goed door GDPro uit de Gedcom overgenomen,
     Message 4 of 8 , Feb 7, 2003
      Bert en Wiggert,

      Hierbij de Evenhuis gegevens zoals die in mijn database voorkomen.
      De bronnen worden (nog) niet goed door GDPro uit de Gedcom overgenomen, maar
      worden slechts summier in de opmerkingen geplaatst.[Geert Kamphuis] Gens
      Nostra 1972 heeft betrekking op kwartierstaat van Kloosterhuis.

      Ik heb Maria Evenhuis (nog) niet in het geheel kunnen plaatsen.


      mvg,

      Geert Kamphuis.

      Kwartierstaat van Drewes Aaldriks Evenhuis
      Generatie I      1. Drewes Aaldriks Evenhuis, geb. te Bellingweer 24 mrt 1797, ged. te
      Bellingweer 9 apr 1797, ovl. na 30 mrt 1863 zn. van Aaldrik Rudolfs Evenhuis
      en Martje Drewes, tr. te Groningen 13 mei 1827 met Aaltje Geerts, geb. te
      Leek 6 mrt 1805, ged. te Leek 17 mrt 1805, dr. van Geert Harms Engels en
      Aaltje Klaasen Stuur.

      Generatie II      2. Aaldrik Rudolfs Evenhuis, ged. te Noorddijk 25 nov 1764, ovl. te
      Groningen 16 nov 1838 zn. van Rudolph Aaldriks Evenhuis en Jacobjen Jans,
      relatie.

      3. Martje Drewes.


      Generatie III      4. Rudolph Aaldriks Evenhuis, Gens Nostra 1972. zn. van Aeldert Albartus
      en Cornelia Heinens, tr. te Noorddijk 27 sep 1751, Gens Nostra 1972.

      5. Jacobjen Jans, geb. te Zuidwolde circa 1725 dr. van Jan Hindriks en
      Sytske Jacobs.

      Uit dit huwelijk

      2a. Jannes Rudolfs, geb. te Noorddijk, ged. te
      Noorddijk 22 aug 1751, landbouwer te Garmerwolde, ovl. te Garmerwolde 18 nov
      1837, tr.(1) te Loppersum circa 1793 met Trijntje Kornelis Hamminga, ged. te
      Loppersum 9 aug 1765, landbouwer te Garmerwolde, ovl. te Garmerwolde 22 sep
      1840, dr. van Kornelis Hommes Hamminga en Anje Fokkes, tr.(2) apr 1780 met
      Hiltje Euwkes, geb. te Noorddijk circa 1755.

      2b. Zijtske Rudolfs, ged. te Noorddijk 11 mrt 1753,
      tr. te Noorddijk 5 nov 1780 met Arend Alders, geb. te Emden.

      2c. N. Rudolfs, ged. te Noorddijk 20 apr 1755.

      2d. Antje Rudolfs, ged. te Noorddijk 9 jan 1757, tr.
      te Zuidwolde 30 jul 1780 met Jan Sebes, geb. te Zuidwolde.

      2e. Jakob Rudolfs, ged. te Noorddijk 29 apr 1759.

      2f. Jakobje Rudolfs, ged. te Noorddijk 15 feb 1761,
      tr. te Noorddijk 1794 met Jan Jacobs, geb. te Westeremden.

      2g. Albertus Rudolfs, ged. te Noorddijk 6 nov 1763,
      ovl. te Noorddijk voor 22 apr 1770.

      2h. Aaldrik Rudolfs, ged. te Noorddijk 25 nov 1764,
      volgt 2, relatie met Martje Drewes, volgt 3.

      2i. Cornelis Rudolfs, ged. te Noorddijk 8 nov 1767,
      ovl. te Noorddijk 26 okt 1810 DTBL Noorddijk, tr. te Noorddijk met Geertruit
      Sierts.

      2j. Albertus Rudolfs, ged. te Noorddijk 22 apr
      1770.

      Generatie IV      8. Aeldert Albartus, keuter of kleine boer te Sleen.

      Gens Nostra 1972, relatie, Gens Nostra 1972.

      9. Cornelia Heinens, Gens Nostra 1972.

      10. Jan Hindriks, geb. circa 1696, van Middelbert, relatie.

      11. Sytske Jacobs, geb. te Zuidwolde circa 1700.

      [Non-text portions of this message have been removed]
     • simothecat <Jan.Verster@kwantlen.ca>
      ... Reintjes ... My web site has moved, so the correct reference is: http://www3.telus.net/verster/grongen/grofm109.htm#KD Jan Verster
      Message 5 of 8 , Feb 8, 2003
       --- In groningen-genealogy@yahoogroups.com, "bert schut"
       <bert.schut.md@p...> wrote:

       > *****Evert is getrouwd te Den Andel op 19 april 1788 met Nieske
       Reintjes
       > Vos, geboren te Den Andel op 23 april 1760, overleden te Baflo op 26
       > december 1805, dochter van Reintje Jans Vos en Anje Haijkes. Zie:
       > http://members.planeteer.com/~verster/grongen/grofm109.htm#KD

       My web site has moved, so the correct reference is:

       http://www3.telus.net/verster/grongen/grofm109.htm#KD

       Jan Verster
      • Hans Homan Free
       Hallo Allemaal, In mijn kwartierstaat komt ook de genoemde Drewes Onnes voor. Zie onder voor een voorlopige genealogie. N.B.: Het (geschatte) leeftijdsverschil
       Message 6 of 8 , Feb 9, 2003
        Hallo Allemaal,

        In mijn kwartierstaat komt ook de genoemde Drewes Onnes voor. Zie onder voor
        een voorlopige genealogie. N.B.: Het (geschatte) leeftijdsverschil tussen
        Drewer en Jan Onnes in generatie 2 is erg groot, mogelijk is dit fout.

        Ik hou me aanbevolen voor aanvullingen.
        Generatie I        I Onne N.N.

        Kinderen:

        1. Drewes Onnes, geboren circa 1660 (zie IIa).

        2. Jan Onnes, geboren circa 1700 te Leermens (zie

        IIb).        Generatie II        IIa Drewes Onnes, geboren circa 1660, zoon van Onne N.N.

        (zie I).

        In 1721 betaald Driewes Onnes weduwe in de verponding

        van 64 grazen (dit laatste is gelegen in de meeden),

        eigenares is juffrouw Rengers. In 1757 is de heer van

        Wehe eigenaar, Willem Jacobs de gebruiker van 74,5

        grazen. Bij de scheiding in 1767 komt aan de vader

        Willem Jans (Jacobs ?) de boerenbehuizing met de

        beklemming van 70 grazen. Hij moet de kinderen tot

        18-jarige leeftijd onderhouden en ze dan 100 daelers

        uitkeren. In 1777 gebruikt Willem Jacobs 65 grazen.

        1803 de weduwe van Willem Jacobs. 1808 Jacob Willems

        Bos.

        De plaats heet nu 'Addinge Hol' en ligt aan de

        Lutjerijp 2 te Leermens. (Boerderijenboek 't Zandt)

        Kinderen:

        1. Marieke Drewes, geboren circa 1695 te Leermens,

        begraven op 13-05-1765 te Uithuizermeeden.

        Gehuwd voor de kerk op 28-03-1723 te

        Uithuizermeeden met Jan Reinders, gedoopt op

        05-07-1696 te Uithuizermeeden, zoon van Reinder

        Jans en Marretien Allerts.

        2. Onno Drewes, geboren circa 1695 te Leermens.

        Genoemd als oom bij h.c. van Reinder Jans

        Onne Drewes en Trijntje Douwes in de Zeerijp en

        Ties Geerts en Jantje Douwes verkopen 14 juni 1754

        aan Pieter Freerks en Pieterke Tiddes een behuizing

        met Friese schuur met het recht van beklemming van

        83,5 grazen, huur f 313,- en 14,5 stuiver en de

        overdracht van 13 grazen vrij land, huur f 86,-,

        doende in de verponding van 91 grazen, gelegen en

        staande aan de Oude Dijk te Godlinze, zo door hen

        is bewoond en gebruikt.(Boerderijenboek 't Zandt)

        Onno en Trientje betaalden in 1755 zijlschot over

        61 grazen waarvan 40 grazen in de Zeerijpster eed

        en 21 grazen in Wijnjetilster eed waren gelegen.

        Eigenaar der landerijen was de Heer van

        Nienoord.(nu 'Ippingaheerd', Terhornseweg 3 te

        Zeerijp)

        In 1771 verkopen Harm Veenekamp en Trijntje Doewes

        een boerderij met beklemming van 70 grazen, vaste

        huur f 130,-, eigen aan Mw. van Nienoord, aan

        Tjaard Jans en Geertruid Renses.

        Gehuwd voor de kerk (1) op 13-12-1722 te Ham met

        Jantje Jans, geboren te Den Ham.

        Gehuwd voor de kerk (2) op 03-05-1733 te Leermens

        met Trijntje Douwes, geboren te Godlinze.

        3. Klaas Drewes.

        R.A. LVI.d. 12 april 1781. Drewes Clasens te

        Zuidwolde, Tidde Clasen woonachtig op Maarslag,

        Eibe Klasen, Jan Klasen, Magdalena Klasen,

        geadsisteert met haar Eheman Klaas Jacobs,

        woonachtig onder de Klokslag van Middelstum, Pieter

        Tonnis als Legitimus Tutor wegens zijn kind bij

        wijlen Nicolaaske Clasens en Evert Reinders tesamen

        erfgenamen van Antje Tiddes, Ehevrouw van Jan Evers

        tot Westerwijtwerd op de Palen, dewelke bekenden en

        beleden voor hun erfgenamen te hebben verkogt aan

        den H.W. Geb. Heer van Dijxterhuis, als Primarius

        Collator en Kerkvoogd van de Kercke tot Eenrum de

        eerste Comparanten haar 30 grasen land of de

        gerechte derde part ongescheiden in 't negentig

        grasen in de plaatse Luchtenborg, gelegen onder

        Bellingeweer en Pieter Cornellis onder zijn

        behuisinge gebruikt jaarlijcks voor zestig Guldens.

        Verkocht voor 2100 Guldens.

        Gehuwd met Antje Tiddens.        IIb Jan Onnes, geboren circa 1700 te Leermens, zoon van

        Onne N.N. (zie I).

        Gehuwd voor de kerk (1) op 14-04-1732 te Leermens met

        Mayke Ewes, geboren circa 1712 te Leermens, dochter van

        Popko Ewes, kerkvoogd, ouderling, en Swaantje Jurriens.

        Gehuwd voor de kerk (2) op 01-04-1742 te Leermens met

        Trijntje Ennes.

        Uit het eerste huwelijk:

        1. Magdalena Jans, geboren op 02-04-1734 te Leermens,

        gedoopt op 09-04-1734 te Leermens.

        2. Swaantje Jans, gedoopt op 24-02-1736 te Leermens,

        overleden op 05-01-1811 te Uithuizermeeden.

        Gehuwd (1) op 04-06-1756 te Uithuizermeeden (h.c.),

        gehuwd voor de kerk op 04-07-1756 te

        Uithuizermeeden met Reinder Jans, gedoopt op

        13-02-1724 te Uithuizermeeden, overleden op

        15-10-1782 te Uithuizermeeden, begraven op

        18-02-1782 te Uithuizermeeden, zoon van Jan

        Reinders en Marieke Drewes.

        Getuigen h.c.:

        Zijn kant: Marieke Drewes, moeder, Derk Jans,

        broer; Drewes Onnes, broer.

        Haar kant: Fokke Evers, oom en voorstander; Onne

        Drieuwes, oom en sibbevoogd; Claas Ebes vreemde

        voogd; Jurjen Reinders, oom. Gehuwd voor de kerk

        (2) op 12-03-1784 te Uithuizermeeden met Derk

        Pieters, geboren te Usquert.

        Gehuwd voor de kerk (3) op 26-05-1805 te

        Uithuizermeeden met Berend Aljes Lentema, gedoopt

        op 18-03-1770 te Oosternieland, zoon van Alje

        Luitjens en Anna Berents.

        3. Lummina Jans, gedoopt op 20-03-1739 te Leermens.

        4. Aaltje Jans, gedoopt op 20-03-1739 te Leermens.

        -=# Opgemaakt via PRO-GEN #=-

        Met Vriendelijk Groeten

        Hans Homan Free
        http://home.hetnet.nl/~homanfree/        [Non-text portions of this message have been removed]
       • D.Franzen
        Bert, Wat leuk om iets over boerderijen in Westerwijtwerd te weten. Ik n.l. thuis een plaat hangen van een boerderij in Westerwijtwerd. Verder zoek ik naar
        Message 7 of 8 , Feb 12, 2003
         Bert,

         Wat leuk om iets over boerderijen in Westerwijtwerd te weten.
         Ik n.l. thuis een plaat hangen van een boerderij in Westerwijtwerd.
         Verder zoek ik naar alles van Franzen.

         Mvg Derk Franzen

         > 12. Klaas Drewes, landbouwer op boerderij "Het Heem" te Westerwijtwerd,
         > overleden tussen 23 juni 1754 en 23 juni 1755
         >
         > Klaas is getrouwd voor 1739 met
         >
         > 13. Anje Tiddes, overleden voor 12 april 1781
         >
         > Anje is later getrouwd te Oosterwijtwerd op 17 september 1756 met Jan
         > Everts, landbouwer op boerderij "De Palen" te Westerwijtwerd, overleden
         na
         > 12 april 1781, zoon van Evert Reinders en Grietien Derks.
        • Henk en Leonore
         Hoi allemaal, Ik heb als vierde kind van Drewes Onnes nog staan Anje Driewes, ov. 23-04-1790 Oosterwijtwerd. Zij was getrouwd voor 1734 met Olgert Huges, geb.
         Message 8 of 8 , Feb 12, 2003
          Hoi allemaal,

          Ik heb als vierde kind van Drewes Onnes nog staan Anje Driewes, ov. 23-04-1790 Oosterwijtwerd. Zij was getrouwd voor 1734 met Olgert Huges, geb. rond 1716, zoon van Huge Olchers van Uitwierda en Geertjen Derks van Wirdum (tr. 09-03-1688 Wirdum).

          Betreffende het leeftijdsverschil: gezien de huwelijksdata van de kinderen zou de geboortedatum van Drewes Onnes ook rond 1680 kunnen liggen. Of zijn er andere bronnen waaruit zijn leeftijd geschat kan worden?

          Betreffende Claes Drewes: volgens Bierumer Boerderijenboek blz. 552 (H15, een thans verdwenen boerderij te Holwierde): Op 12-03-1701 had Claes Drewes 50 grazen land overgenomen middels naarkoop van Tamme Jans te Katmis. Deze Tamme Jans had dit weer verkregen van Unico Ripperda Heer van Weldam en Olidam, Drost van Twenthe, op 07-06-1700.
          In 1703 schaft Claes zich een huis op eigen grond aan en een jaar later liet hij zich als landdagcomparant registeren. Blijkbaar hertrouwt hij omstreeks 1711, want in dat jaar kocht hij de voorkinderen van zijn vrouw uit. De zoon Drewes Claesen werd in 1714, als eigenerfde, landdagcomparant. Hij stond in 1721 geregistreerd als volle eigenaar van 49 grazen. Bronnen volgens Bierumer Bboek: RAG OA 738 Holwierde en RAG SA 2146.

          Henk Blok
          -----Oorspronkelijk bericht-----
          Van: Hans Homan Free <homanfree@...>
          Aan: groningen-genealogy@yahoogroups.com <groningen-genealogy@yahoogroups.com>
          Datum: zondag 9 februari 2003 15:11
          Onderwerp: [groningen-genealogy] Evenhuis, Drewes Onnes


          Hallo Allemaal,

          In mijn kwartierstaat komt ook de genoemde Drewes Onnes voor. Zie onder voor
          een voorlopige genealogie. N.B.: Het (geschatte) leeftijdsverschil tussen
          Drewer en Jan Onnes in generatie 2 is erg groot, mogelijk is dit fout.

          Ik hou me aanbevolen voor aanvullingen.
         Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.