Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: [groningen-genealogy] Aaltje Cornelis

Expand Messages
 • Jacob Boerema
  ... Dat is inderdaad de juiste Tietje/Tijtje. Bij haar overlijden is haar stiefvader als vader opgegeven. RA Fivelingo, gerecht Farmsum, inv.nr. 387 Fol. 150,
  Message 1 of 3 , Aug 8, 2010
   On 8 Aug 2010 at 15:55, Jan Hollander wrote:

   > Op 19 juni1791 trouwen in Meedhuizen Harm Aries Hollander en Tietje
   > Jans Bronsema. Tietje Jans Bronsema is volgens haar overlijdensacte
   > rond 1772 geboren in Meedhuizen en de dochter van Jan Tjaarts en
   > Aaltje Cornelis. Een zoektocht naar Jan Tjaarts en Aaltje Cornelis
   > leverde echter niets op. Wel vond ik in Hellum op 23 juni 1771 de doop
   > van Tijtje, dochter van Jan Jans en Aaltjen Cornelis. Dit zou Tietje
   > Jans Bronsema kunnen zijn.

   Dat is inderdaad de juiste Tietje/Tijtje. Bij haar overlijden is haar stiefvader
   als vader opgegeven.

   RA Fivelingo, gerecht Farmsum, inv.nr. 387
   Fol. 150, Farmsum, 6 april 1778
   Huwelijkscontract tussen Jan Tjades en Aaltjen Cornelis.
   Lijfgave bij kinderloos overlijden is wederzijds een voorkinds part erflijk.
   Voor de bruidegom: Grietje Tiades, weduwe van Sijbelt Jans als zuster,
   Roelf Jans als bruidegoms overledene halfzusters gewesene man, Jan
   Jacobs als volle oom en voormond over bruidegoms voorkinderen bij wijlen
   Fenje Jacobs en caverende voor de voogd Hindericus Broos.
   Voor de bruid: Cornelis Isebrands als vader, Luppe Clasen als zwager en
   Tonnis Clasen als principaal voormond en Jan Jacobs als vreemde voogd
   over bruids voorkinder bij wijlen Jan Jans en mede caverende voor de
   eerwaarde heer Helperus Helperi als sibbevoogd.

   RA Fivelingo, gerecht Siddeburen, inv.nr. 723: Hellum, 29-5-1790: Barber
   Klaassen, Jan Tjaarts en Aaltje Kornelis ehl., Luppe Klaassen en Grietje
   Kornelis ehl., bekenden verkogt te hebben aan Ekke Nannes en Sapke Jans
   ehl. hunne behuisinge met de beklemminge van 2 deimt hoijland, 1½ deimt
   groenland en 2½ mudde roggeland, tesamen staande en gelegen onder
   Hellum. Zwettende ten N:, O: en Z: de kooperen zelvs, W: Jacob Freerks.
   Doende in genere aan de Heer Adriani 12 car. gld. jaarlijkse huur. Verkogt
   voor 600 car. gld.

   Notariaat Appingedam, standplaats 1 (toegang 85), inv.nr. 3
   Akte 112, 15 mei 1811
   Harm Arijs en Hindrik Hindriks en Trijntje Jans (ehel), alle te Meedhuizen en
   erfgenamen van Aaltje Cornelis, weduwe wijlen Jan Tjaden, verkopen
   ingevolge koopcontract d.d. 25 februari 1811 aan Hindrik Wilms en Aaltjen
   Hindriks (ehel) mede te Meedhuizen hunne behuizinge aan de Esken laan te
   Meedhuizen, getekend No. 26 zo laatst door Aaltjen Cornelis is bewoond,
   met de beklemming van het heem en 2 grazen land waarop de behuizing is
   staande en gelegen te Meedhuizen, hebbende ten N: Sikke Fiebes, ten O:
   Writser Eeuwes wedwe, ten Z: de Esken laan, ten W: Jan Seebes. Doende
   jaarlijks tot huur aan onderscheidene eigenaren 10 gld 5 stuivers. Verkocht
   voor 300 car gld (is voldaan).

   Notariaat Appingedam, standplaats 1 (toegang 85), inv.nr. 39, Akte 588,
   Appingedam, 19 november 1818
   Tetje Jans, landbouwersche te Meethuizen, vrouw van Harm Aries
   Hollander, maakt testament.
   Ik begeer dat indien ik voor mijn man Harm Aries Hollander kom te
   versterven, hij gedurende zijn leven van mijne nalatenschap de halfscheid in
   vruchtgebruik zal behouden zonder borgstelling, doch bij hertrouwen begeer
   ik dat hij de helft dier goederen welke hij van mij in vruchtgebruik bezit zal
   uitkeren.

   Kwartierstaat van Tijtje Jans


   GENERATIE I

   1. Tijtje Jans, geb. 16 juni 1771 te Hellum, ged. 23 juni 1771
   te Hellum, ovl. 14 maart 1845 te Siddeburen, dochter van Jan
   Jans en Aaltje Cornellis (zie 2-3).
   Trouwde 19 juni 1791 te Meedhuizen met Harm Aries Hollander,
   geb. 18 maart 1768 te Meedhuizen, ovl. 24 februari 1819 te
   Meedhuizen, huis nr. 13 (60 jaar!), zoon van Arijs Willems
   en Geeske Harms.
   Kinderen:
   1. Aris Harms, ged. 19 mei 1793 te Meedhuizen.
   2. Jan Harms, ged. 1 maart 1795 te Meedhuizen.
   3. Geeske Harms, ged. 12 februari 1797 te Meedhuizen.
   4. Aaltje Harms, geb. 25 augustus 1799 te Meedhuizen, ged.
   8 september 1799 te Meedhuizen.
   5. Lupke Harms, geb. 23 januari 1803 te Meedhuizen, ged. 6
   februari 1803 te Meedhuizen.
   6. Tijtjen Harms, geb. 4 augustus 1805 te Meedhuizen, ged.
   11 augustus 1805 te Meedhuizen.
   7. Ocke Harms, geb. 21 april 1808 te Meedhuizen, ged. 1 mei
   1808 te Meedhuizen.
   8. Knelske Harms, geb. 30 mei 1811 te Meedhuizen, ged. 9
   juni 1811 te Meedhuizen.

   GENERATIE II

   2. Jan Jans, afkomstig "van Siddeburen", ovl. tussen 15
   september 1767 en 26 maart 1778.
   Trouwde (1) 16 mei 1751 te Schildwolde (ondertr. 15 mei 1751
   te Siddeburen) met Ide Ockes, afkomstig "van Schildwolde",
   begr. 15 september 1767 te Hellum.
   Trouwde (2) 28 mei 1769 te Hellum (ondertr. 7 mei 1769 te
   Hellum) met 3.

   3. Aaltje Cornellis, ged. 15 april 1742 te Hellum, ovl. 21 juni
   1810 te Meedhuizen, begr. 25 juni 1810 te Meedhuizen,
   dochter van Cornelis Isebrants en Tietje (ook Tielje) Harms
   (zie 6-7).
   Trouwde (1) 28 mei 1769 te Hellum (ondertr. 7 mei 1769 te
   Hellum) met 2.
   Kinderen:
   1. Jan Jans, ged. 18 februari 1770 te Hellum.
   2. Tijtje Jans, geb. 16 juni 1771 te Hellum, ged. 23 juni
   1771 te Hellum, zie 1.
   3. Trijntje Jans (Houwerzijl), geb. 30 maart 1774 te
   Hellum, ged. 3 april 1774 te Hellum, ovl. na 20 juni
   1814.
   Trouwde (1) 11 mei 1794 te Meedhuizen met Hindrik
   Hindriks Doesburg, afkomstig "van Meedhuizen", ovl. 14
   januari 1813 te Meedhuizen, zoon van Hindrik (Doesborg)
   en Anje Clasens (Houwers).
   Trouwde (2) (h.c. 20 juni 1814 te Appingedam) met
   Hindrik Sickes Boerma, ged. 14 december 1788 te
   Meedhuizen, zoon van Sicke Phebes Boerma en Aaltjen
   Hindriks.
   Trouwde (2) 12 april 1778 te Meedhuizen (h.c. 6 april 1778
   te Farmsum) met Jan Tiades, afkomstig "van Tjamsweer", ovl.
   4 november 1804 te Meedhuizen, begr. 9 november 1804 te
   Meedhuizen, zoon van Tjade (Tjaart?). (Hij was eerder gehuwd
   Tjamsweer (ondertr. 14 mei 1758 te Opwierde [attestatie])
   (h.c.) met Fenje Jacobs, afkomstig "van Opwierde", ovl. voor
   6 april 1778, dochter van Jacob.)

   GENERATIE III

   6. Cornelis Isebrants, afkomstig "van Hellum", ged. 9 maart
   1708 te Hellum, begr. 28 januari 1789 te Meedhuizen, zoon
   van Isebrand Jans en Aaltjen Jacobs (ook Wobbes) (zie
   12-13).
   Trouwde (1) 17 november 1737 te Tjamsweer met 7.
   Trouwde (2) Hellum (ondertr. 6 april 1749 te Hellum) met
   Aaltjen Claassens, afkomstig "van Wirdum". (Zij was eerder
   gehuwd 20 december 1733 te Hellum (ondertr. 15 november 1733
   te Wirdum) met Claas Willems, afkomstig "van Hellum", ged.
   21 februari 1706 te Hellum, begr. 5 januari 1748 te Hellum,
   zoon van Willem Claassen en Grietje Geerts.)

   7. Tietje (ook Tielje) Harms, afkomstig "van Tjamsweer", ovl.
   kort voor 26 januari 1749.
   Trouwde 17 november 1737 te Tjamsweer met 6.
   Kinderen:
   1. Jan Cornelis, ged. 3 augustus 1738 te Hellum.
   2. Grietje Cornellis, afkomstig "van Hellum", ged. 27
   september 1739 te Hellum, ovl. 11 januari 1825 te
   Siddeburen.
   Trouwde 12 mei 1765 te Siddeburen (ondertr. 14 april
   1765 te Hellum) met Luppe Klaassens Zandinga, afkomstig
   "van Siddeburen", ged. 6 december 1744 te Siddeburen,
   ovl. 15 februari 1818 te Siddeburen, zoon van Klaas
   Luppes en Anje Jans.
   3. Aaltje Cornellis, ged. 15 april 1742 te Hellum, zie 3.
   4. Geeske Cornelis, ged. 2 april 1744 te Hellum.
   5. Harm Cornelis, ged. 30 oktober 1746 te Hellum.
   6. Isebrand Cornelis, ged. 26 januari 1749 te Hellum.

   GENERATIE IV

   12. Isebrand Jans, afkomstig "van Hellum".
   Trouwde (1) 16 december 1696 te Hellum met 13.
   Trouwde (2) (ondertr. 1 december 1715 te Schildwolde) met
   Aeltien Geutiens, ged. 22 maart 1676 te Schildwolde, dochter
   van Geutien Jacobs en Martien.

   13. Aaltjen Jacobs (ook Wobbes), dochter van Jacob Wobbes en
   Hille Jans (zie 26-27).
   Trouwde 16 december 1696 te Hellum met 12.
   Kinderen:
   1. J... Isebrands, ged. 26 maart 1697 te Hellum.
   2. Jan Isebrands, ged. eind 1698 te Hellum.
   3. Bieuwke Isebrands, ged. 3 maart 1702 te Hellum.
   4. Cornelis Isebrants, afkomstig "van Hellum", ged. 9 maart
   1708 te Hellum, zie 6.
   5. Jacob Isebrants, afkomstig "van Hellum", ovl. tussen 30
   augustus 1733 en 23 december 1735.
   Trouwde 29 april 1731 te Hellum (ondertr. 1 april 1731
   te Hellum) met Aaltjen Alberts, ged. 29 april 1703 te
   Hellum, ovl. tussen 6 maart 1759 en ws 31 mei 1762,
   dochter van Albert Hendriks en Trijntje Egberts (ook
   Eeuwkes). (Zij was later gehuwd 15 januari 1736 te
   Noordbroek (ondertr. 25 december 1735 te Noordbroek)
   (h.c. 23 december 1735 te Noordbroek) met Bartelt
   (Bartholt) Harms, afkomstig "van Meeden", ovl. na 30
   juni 1774, zoon van Harm Harms en Lisebeth Bartholts.)

   GENERATIE V

   26. Jacob Wobbes.
   Trouwde met 27.

   27. Hille Jans.
   Trouwde met 26.
   Kinderen:
   1. Aaltjen Jacobs (ook Wobbes), zie 13.


   Groeten,

   Jacob Boerema
   http://www.jacobboerema.nl/ (genealogie en bronbewerkingen)
   http://www.jacobboerema.nl/Transcript/Freeware.htm (Transcript 2.3.2)
  • Jan Hollander
   Hallo Jacob, Bedankt voor de informatie. Het is mij helemaal duidelijk. Op jouw site had ik inderdaad wel Jan Tjaarts en Aaltje Cornelis gevonden. Vriendelijke
   Message 2 of 3 , Aug 9, 2010
    Hallo Jacob,

    Bedankt voor de informatie.
    Het is mij helemaal duidelijk. Op jouw site had ik inderdaad wel Jan Tjaarts
    en Aaltje Cornelis gevonden.

    Vriendelijke groeten,

    Jan Hollander,
    Veendam.
    http://home.wxs.nl/~hollandr


    ----- Original Message -----
    From: "Jacob Boerema" <jgboerema@...>
    To: <groningen-genealogy@yahoogroups.com>
    Sent: Sunday, August 08, 2010 9:06 PM
    Subject: Re: [groningen-genealogy] Aaltje Cornelis


    On 8 Aug 2010 at 15:55, Jan Hollander wrote:

    > Op 19 juni1791 trouwen in Meedhuizen Harm Aries Hollander en Tietje
    > Jans Bronsema. Tietje Jans Bronsema is volgens haar overlijdensacte
    > rond 1772 geboren in Meedhuizen en de dochter van Jan Tjaarts en
    > Aaltje Cornelis. Een zoektocht naar Jan Tjaarts en Aaltje Cornelis
    > leverde echter niets op. Wel vond ik in Hellum op 23 juni 1771 de doop
    > van Tijtje, dochter van Jan Jans en Aaltjen Cornelis. Dit zou Tietje
    > Jans Bronsema kunnen zijn.

    Dat is inderdaad de juiste Tietje/Tijtje. Bij haar overlijden is haar
    stiefvader
    als vader opgegeven.

    RA Fivelingo, gerecht Farmsum, inv.nr. 387
    Fol. 150, Farmsum, 6 april 1778
    Huwelijkscontract tussen Jan Tjades en Aaltjen Cornelis.
    Lijfgave bij kinderloos overlijden is wederzijds een voorkinds part erflijk.
    Voor de bruidegom: Grietje Tiades, weduwe van Sijbelt Jans als zuster,
    Roelf Jans als bruidegoms overledene halfzusters gewesene man, Jan
    Jacobs als volle oom en voormond over bruidegoms voorkinderen bij wijlen
    Fenje Jacobs en caverende voor de voogd Hindericus Broos.
    Voor de bruid: Cornelis Isebrands als vader, Luppe Clasen als zwager en
    Tonnis Clasen als principaal voormond en Jan Jacobs als vreemde voogd
    over bruids voorkinder bij wijlen Jan Jans en mede caverende voor de
    eerwaarde heer Helperus Helperi als sibbevoogd.

    RA Fivelingo, gerecht Siddeburen, inv.nr. 723: Hellum, 29-5-1790: Barber
    Klaassen, Jan Tjaarts en Aaltje Kornelis ehl., Luppe Klaassen en Grietje
    Kornelis ehl., bekenden verkogt te hebben aan Ekke Nannes en Sapke Jans
    ehl. hunne behuisinge met de beklemminge van 2 deimt hoijland, 1½ deimt
    groenland en 2½ mudde roggeland, tesamen staande en gelegen onder
    Hellum. Zwettende ten N:, O: en Z: de kooperen zelvs, W: Jacob Freerks.
    Doende in genere aan de Heer Adriani 12 car. gld. jaarlijkse huur. Verkogt
    voor 600 car. gld.

    Notariaat Appingedam, standplaats 1 (toegang 85), inv.nr. 3
    Akte 112, 15 mei 1811
    Harm Arijs en Hindrik Hindriks en Trijntje Jans (ehel), alle te Meedhuizen
    en
    erfgenamen van Aaltje Cornelis, weduwe wijlen Jan Tjaden, verkopen
    ingevolge koopcontract d.d. 25 februari 1811 aan Hindrik Wilms en Aaltjen
    Hindriks (ehel) mede te Meedhuizen hunne behuizinge aan de Esken laan te
    Meedhuizen, getekend No. 26 zo laatst door Aaltjen Cornelis is bewoond,
    met de beklemming van het heem en 2 grazen land waarop de behuizing is
    staande en gelegen te Meedhuizen, hebbende ten N: Sikke Fiebes, ten O:
    Writser Eeuwes wedwe, ten Z: de Esken laan, ten W: Jan Seebes. Doende
    jaarlijks tot huur aan onderscheidene eigenaren 10 gld 5 stuivers. Verkocht
    voor 300 car gld (is voldaan).

    Notariaat Appingedam, standplaats 1 (toegang 85), inv.nr. 39, Akte 588,
    Appingedam, 19 november 1818
    Tetje Jans, landbouwersche te Meethuizen, vrouw van Harm Aries
    Hollander, maakt testament.
    Ik begeer dat indien ik voor mijn man Harm Aries Hollander kom te
    versterven, hij gedurende zijn leven van mijne nalatenschap de halfscheid in
    vruchtgebruik zal behouden zonder borgstelling, doch bij hertrouwen begeer
    ik dat hij de helft dier goederen welke hij van mij in vruchtgebruik bezit
    zal
    uitkeren.

    Kwartierstaat van Tijtje Jans


    GENERATIE I

    1. Tijtje Jans, geb. 16 juni 1771 te Hellum, ged. 23 juni 1771
    te Hellum, ovl. 14 maart 1845 te Siddeburen, dochter van Jan
    Jans en Aaltje Cornellis (zie 2-3).
    Trouwde 19 juni 1791 te Meedhuizen met Harm Aries Hollander,
    geb. 18 maart 1768 te Meedhuizen, ovl. 24 februari 1819 te
    Meedhuizen, huis nr. 13 (60 jaar!), zoon van Arijs Willems
    en Geeske Harms.
    Kinderen:
    1. Aris Harms, ged. 19 mei 1793 te Meedhuizen.
    2. Jan Harms, ged. 1 maart 1795 te Meedhuizen.
    3. Geeske Harms, ged. 12 februari 1797 te Meedhuizen.
    4. Aaltje Harms, geb. 25 augustus 1799 te Meedhuizen, ged.
    8 september 1799 te Meedhuizen.
    5. Lupke Harms, geb. 23 januari 1803 te Meedhuizen, ged. 6
    februari 1803 te Meedhuizen.
    6. Tijtjen Harms, geb. 4 augustus 1805 te Meedhuizen, ged.
    11 augustus 1805 te Meedhuizen.
    7. Ocke Harms, geb. 21 april 1808 te Meedhuizen, ged. 1 mei
    1808 te Meedhuizen.
    8. Knelske Harms, geb. 30 mei 1811 te Meedhuizen, ged. 9
    juni 1811 te Meedhuizen.

    GENERATIE II

    2. Jan Jans, afkomstig "van Siddeburen", ovl. tussen 15
    september 1767 en 26 maart 1778.
    Trouwde (1) 16 mei 1751 te Schildwolde (ondertr. 15 mei 1751
    te Siddeburen) met Ide Ockes, afkomstig "van Schildwolde",
    begr. 15 september 1767 te Hellum.
    Trouwde (2) 28 mei 1769 te Hellum (ondertr. 7 mei 1769 te
    Hellum) met 3.

    3. Aaltje Cornellis, ged. 15 april 1742 te Hellum, ovl. 21 juni
    1810 te Meedhuizen, begr. 25 juni 1810 te Meedhuizen,
    dochter van Cornelis Isebrants en Tietje (ook Tielje) Harms
    (zie 6-7).
    Trouwde (1) 28 mei 1769 te Hellum (ondertr. 7 mei 1769 te
    Hellum) met 2.
    Kinderen:
    1. Jan Jans, ged. 18 februari 1770 te Hellum.
    2. Tijtje Jans, geb. 16 juni 1771 te Hellum, ged. 23 juni
    1771 te Hellum, zie 1.
    3. Trijntje Jans (Houwerzijl), geb. 30 maart 1774 te
    Hellum, ged. 3 april 1774 te Hellum, ovl. na 20 juni
    1814.
    Trouwde (1) 11 mei 1794 te Meedhuizen met Hindrik
    Hindriks Doesburg, afkomstig "van Meedhuizen", ovl. 14
    januari 1813 te Meedhuizen, zoon van Hindrik (Doesborg)
    en Anje Clasens (Houwers).
    Trouwde (2) (h.c. 20 juni 1814 te Appingedam) met
    Hindrik Sickes Boerma, ged. 14 december 1788 te
    Meedhuizen, zoon van Sicke Phebes Boerma en Aaltjen
    Hindriks.
    Trouwde (2) 12 april 1778 te Meedhuizen (h.c. 6 april 1778
    te Farmsum) met Jan Tiades, afkomstig "van Tjamsweer", ovl.
    4 november 1804 te Meedhuizen, begr. 9 november 1804 te
    Meedhuizen, zoon van Tjade (Tjaart?). (Hij was eerder gehuwd
    Tjamsweer (ondertr. 14 mei 1758 te Opwierde [attestatie])
    (h.c.) met Fenje Jacobs, afkomstig "van Opwierde", ovl. voor
    6 april 1778, dochter van Jacob.)

    GENERATIE III

    6. Cornelis Isebrants, afkomstig "van Hellum", ged. 9 maart
    1708 te Hellum, begr. 28 januari 1789 te Meedhuizen, zoon
    van Isebrand Jans en Aaltjen Jacobs (ook Wobbes) (zie
    12-13).
    Trouwde (1) 17 november 1737 te Tjamsweer met 7.
    Trouwde (2) Hellum (ondertr. 6 april 1749 te Hellum) met
    Aaltjen Claassens, afkomstig "van Wirdum". (Zij was eerder
    gehuwd 20 december 1733 te Hellum (ondertr. 15 november 1733
    te Wirdum) met Claas Willems, afkomstig "van Hellum", ged.
    21 februari 1706 te Hellum, begr. 5 januari 1748 te Hellum,
    zoon van Willem Claassen en Grietje Geerts.)

    7. Tietje (ook Tielje) Harms, afkomstig "van Tjamsweer", ovl.
    kort voor 26 januari 1749.
    Trouwde 17 november 1737 te Tjamsweer met 6.
    Kinderen:
    1. Jan Cornelis, ged. 3 augustus 1738 te Hellum.
    2. Grietje Cornellis, afkomstig "van Hellum", ged. 27
    september 1739 te Hellum, ovl. 11 januari 1825 te
    Siddeburen.
    Trouwde 12 mei 1765 te Siddeburen (ondertr. 14 april
    1765 te Hellum) met Luppe Klaassens Zandinga, afkomstig
    "van Siddeburen", ged. 6 december 1744 te Siddeburen,
    ovl. 15 februari 1818 te Siddeburen, zoon van Klaas
    Luppes en Anje Jans.
    3. Aaltje Cornellis, ged. 15 april 1742 te Hellum, zie 3.
    4. Geeske Cornelis, ged. 2 april 1744 te Hellum.
    5. Harm Cornelis, ged. 30 oktober 1746 te Hellum.
    6. Isebrand Cornelis, ged. 26 januari 1749 te Hellum.

    GENERATIE IV

    12. Isebrand Jans, afkomstig "van Hellum".
    Trouwde (1) 16 december 1696 te Hellum met 13.
    Trouwde (2) (ondertr. 1 december 1715 te Schildwolde) met
    Aeltien Geutiens, ged. 22 maart 1676 te Schildwolde, dochter
    van Geutien Jacobs en Martien.

    13. Aaltjen Jacobs (ook Wobbes), dochter van Jacob Wobbes en
    Hille Jans (zie 26-27).
    Trouwde 16 december 1696 te Hellum met 12.
    Kinderen:
    1. J... Isebrands, ged. 26 maart 1697 te Hellum.
    2. Jan Isebrands, ged. eind 1698 te Hellum.
    3. Bieuwke Isebrands, ged. 3 maart 1702 te Hellum.
    4. Cornelis Isebrants, afkomstig "van Hellum", ged. 9 maart
    1708 te Hellum, zie 6.
    5. Jacob Isebrants, afkomstig "van Hellum", ovl. tussen 30
    augustus 1733 en 23 december 1735.
    Trouwde 29 april 1731 te Hellum (ondertr. 1 april 1731
    te Hellum) met Aaltjen Alberts, ged. 29 april 1703 te
    Hellum, ovl. tussen 6 maart 1759 en ws 31 mei 1762,
    dochter van Albert Hendriks en Trijntje Egberts (ook
    Eeuwkes). (Zij was later gehuwd 15 januari 1736 te
    Noordbroek (ondertr. 25 december 1735 te Noordbroek)
    (h.c. 23 december 1735 te Noordbroek) met Bartelt
    (Bartholt) Harms, afkomstig "van Meeden", ovl. na 30
    juni 1774, zoon van Harm Harms en Lisebeth Bartholts.)

    GENERATIE V

    26. Jacob Wobbes.
    Trouwde met 27.

    27. Hille Jans.
    Trouwde met 26.
    Kinderen:
    1. Aaltjen Jacobs (ook Wobbes), zie 13.


    Groeten,

    Jacob Boerema
    http://www.jacobboerema.nl/ (genealogie en bronbewerkingen)
    http://www.jacobboerema.nl/Transcript/Freeware.htm (Transcript 2.3.2)


    ------------------------------------

    Yahoo! Groups Links

    --------------------------------------------------------------------------------    Geen virus gevonden in het binnenkomende-bericht.
    Gecontroleerd door AVG - www.avg.com
    Versie: 9.0.851 / Virusdatabase: 271.1.1/3059 - datum van uitgifte: 08/08/10
    19:57:00
   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.