Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: HC's

Expand Messages
 • Annelies
  In De Boerderijen in het Wold-Oldambt vind je meer informatie onder huisnummer 121 in Westerlee. in het kort: Jacob Jans Moller en Bettie dochter Trijntje
  Message 1 of 38 , May 31, 2010
   In De Boerderijen in het Wold-Oldambt vind je meer informatie onder huisnummer 121 in Westerlee.
   in het kort:
   Jacob Jans Moller en Bettie
   dochter Trijntje Jacobs x (HC 8-4-1625 Westerlee) Claes Cornelis
   zoon Jacob Claesen trouwt 4x, laatste keer met Trijntje Aijlkes, weduwe van Eent Elties, zij verhuizen dan naar nr. 123, daar verder.
   daarna hun (stief)dochter Luckien Eents
   daarna hun zoon Klaas Jacobs
   etc.

   Veel familierelaties Claesens worden genoemd in het HC in Beerta van
   Jan en Haijke Onnes:

   Fol.58 - 6 maart 1663 - H.V. Jan Claesen en Haijcke Onnens.
   Brg.: Trijntje Claesen, moeder; Cornellis en Eppe Claesen, broers; Focko Melles [man Anneke] en Jacob Geerts [man Harmke], zwagers; Jan Hovinge, oom; Claes Aijolts, convoijmeester, neef; Jan Geerts, vedder.
   Br.: Fosse Onnens, moeder; Stije Onnens, broer; Sijncko Tjackes, [halve] oom; Freerick Tjackes, oom; Wijnolt Luitjens, oom; Gerrit Aijssens, Egbert Swijckes, Sicke Edtskes, Otto Attjes, neven.
   Getuigen: Harman Edes en Atje Egberts.

   groet, Annelies de Wijk
   http://www.dewijk.org/

   --- In groningen-genealogy@yahoogroups.com, "Teijo Doornkamp" <teijodkp@...> wrote:
   >
   > Mede-onderzoekers,
   >
   > heeft iemand wellicht 1 van de volgende HC's beschikbaar?
   >
   > V cc (Westerlee) 23-12-1661 Jacob Gerdts x Harmke Clasens
   > V cc (Westerlee) 19-4-1667 Eppo Jans Koers x Anneke Claasens
   > V gg (Finsterwolde) 9-11-1687 Jan Egberts x Aaltien Cornelijs
   > V bb (Eexta) 19-11-1666 Eent Eltiens x Trijntje Ailckens
   > VI A (Blijham) 27-1-1713 Geert Huis x Wendel Elses
   > V ij (Noordbroek) 31-5-1740 Hermannus Huis x Frederica Folckers
   > VI A (Blijham) 13-3-1679 Jacob Geerts Huis x Martjen Pieters
   > V hh (Oostwold) 24-2-1667 Johannes Huis x Haijcke Doedens
   > V bb (Eexta) 26.5.1682 Swaentje Huis x Geert Pieters Prins
   >
   > Ik ben aan het spitten in de voorouders van Jacob Geerts Huis en N.N.
   > Claessen (waarschijnlijk Harmke), dv Claes Cornellijs en Trijntien N.N. In
   > ieder geval een dochter Geertruid Jacobs x Berent Louwerts (HC Blijham 13
   > januari 1682). N.N. Claessen heeft broers / zussen
   > Cornellis Vechter x 1656 Haeske Jans x2 1671 Doetien Tiaberings x3 1685
   > Haike Harmens,
   > Anneke x 1657 Focko Melles x2 1667? Eppo Jans Koers,
   > Jan x 1663 Haijcke Onnens x2 1667 Sijben Tammes,
   > Eppe x 1665 Bettije Eeuwetes x2 1679 Foske Fockes en
   > Jacob x 1686 Trijntje Ailckes.
   >
   > Als er iemand andere info over deze familie heeft dan houd ik me ook
   > aanbevolen.
   >
   > Groeten, Teijo Doornkamp
   >
  • boon20002001nl
   Geert, Bedankt. De 1e en 2e blijven interessant om mee te puzzelen. Ik denk dat bij de 3e: Roelf Hindriks Bl[ouw/auw] in plaats van pl[Pekela?] staat. Om het
   Message 38 of 38 , Feb 15, 2012
    Geert,

    Bedankt. De 1e en 2e blijven interessant om mee te puzzelen.
    Ik denk dat bij de 3e: Roelf Hindriks Bl[ouw/auw] in plaats van pl[Pekela?] staat. Om het zeker te weten, zal ik het origineel nog eens inzien.
    Roelf Hindriks Blauw heeft voor zover mij bekend (alleen maar) in Veendam gewoond.
    Stuur je een foto van de pagina.

    Groeten, Henk.

    --- In groningen-genealogy@yahoogroups.com, "geertkamphuis" <geertkamphuis@...> wrote:
    >
    > Wellicht zijn de volgende voogdij-aanstellingen nuttig voor jullie:
    >
    > Voogdij-aanstellingen Wold-Oldambt:
    > (731-5618-134): 30-11-1734 Lammert Tammes, Hindrik Antonij en Hindrik Harms voormond en voogden over de kinder van Adriaan Hindriks bij Jacobien Jans in egte verwekt.
    > (731-5618-141): 17-6-1735 Jan Tjakkes, Adriaan Hindriks en Lambert Tammes voormond en voogden over de nagelaten kinder van Harmen Gerrits bij Roelfijn Tjakkes in egte verwekt.
    > (731-5618-204): 3-2-1739 Adriaan Hindriks voormond, Roelf Hindriks pl [Pekela?] sibbe en Jan Lammerts vreemde voogden over de kinderen van Hindriks Blouw bij wijlen Weneltien Jans in egte verwekt.
    >
    >
    > mvg
    >
    > Geert Kamphuis
    >
    >
    > --- In groningen-genealogy@yahoogroups.com, "Dick Kuipers" <dick.kuipers@> wrote:
    > >
    > > Hallo Henk,
    > >
    > > Hieronder het bewijs voor Adriaan Hindriks X1 Jacobje Jannes en X2 Aeltien
    > > Jans. Het bewijs bestaat uit meerdere onderdelen die in gezamenlijkheid het
    > > bewijs vormen.
    > >
    > > 1. Je noemde zelf al het wat vage punt dat een Adriaan Hindriks
    > > hetzelfde huis in 1723 koopt met de ene echtgenoot en in 1729 verkoopt met
    > > een andere echtgenoot.
    > >
    > > 2. Adriaan Hindriks ondertekent de koopakten van die huizen met het
    > > merk "AH"; ook leenaktes (RA Wildervank 04-01-1725 en 28-04-1734) worden
    > > door hem met dit merk ondertekent. De merken in de aktes met Jacobjen Jannes
    > > en die met Aeltien Jans lijken wel heel erg veel op elkaar, wat een
    > > "verleidelijke" aanwijzing is om aan te nemen dat het om dezelfde persoon
    > > gaat.
    > > Trouwens ook in andere aktes waarin Adriaan Hindriks genoemd wordt (zonder
    > > een echtgenoot), bijv. de akten met Oetjen Frerix is de ondertekening met
    > > het merk AH. Dus het kan ook in die akten zeer wel om één en dezelfde
    > > persoon gaan.
    > >
    > > 3. In de leenakte van 28-04-1734 (Adriaan Hindriks is dan getrouwd met
    > > Aeltien Jans) wordt Trijntien Hannes wed. Arent Harmens als borg voor
    > > Adriaan Hindriks genoemd. Vaak gaat het bij borgstelling om een
    > > familierelatie. Trijntien Hannes is de tante van Jacobjen Jannes de 1e
    > > echtgenoot van Adriaan Hindriks. Jacobjen Jannes is ook de erfgenaam van
    > > Trijntien Hannes, zie RA Veendam, 30-07-1722.
    > >
    > > 4. Van Adriaan Hindriks X Jacobjen Jannes is slechts één kind gedoop
    > > te vinden: Jannes, Veendam 08-05-1718, waarvan verder niets meer te vinden
    > > is en wellicht jong overleden zal zijn. Toch moeten er nog minstens 2 andere
    > > kinderen zijn en wel Trijntje en Hindrik (waarschijnlijk geboren na 1723 in
    > > Wildervank (na de koop van het huis aldaar) en waarschijnlijk door het
    > > gehavende doopboek Wildervank niet meer te achterhalen. Zie verder punt 6 en
    > > 7
    > >
    > > 5. Van Adriaan Hindriks X Aeltien Jans zijn 8 kinderen bekend: Jan
    > > Adriaans (X Harmke Everts), Jacob, Egbert Adriaans (X Jantje Koops),
    > > Talligjen Adriaans (X Hindrik Jacobs (Hagen)), Hindrickien Adriaans (X Evert
    > > Coops), Gerrit Adriaans (X1 Aafje Wigbolts en X2 Grietje Geerts) en 2x
    > > Jantien. In de twee HC van Gerrit Adriaans wordt hun relatie gegeven. Allen
    > > (behalve de niet getrouwden) hebben ze een dochter Aaltje
    > >
    > > 6. Trijntje Adriaans trouwt met (Harmen) Hindrik(s) Hekman, Wildervank
    > > 13-01-1754. Er is geen HC, maar in het HC van Gerrit Adriaans X Greetje
    > > Geerts (Wildervank, 29-12-1783) wordt Trijntje genoemd als halfzuster van
    > > Gerrit. In het HC van een eerder huwelijk van Gerrit Adriaans (X Aafje
    > > Wigbolts, Veendam 16-12-1773) wordt Trijntje een zuster genoemd en is ze
    > > getrouwd met Evert Koops. De opsteller van dit HC moet hier echter de
    > > relaties niet op een rijtje gehad hebben, want Evert Koops is getrouwd met
    > > Hindrickien Adriaans een zuster van Gerrit. (zie punt 5). Verder is er nog
    > > het gegeven dat Trijntje Adriaans 2 dochters krijgt waarvan er één Jacobjen
    > > genoemd wordt.
    > >
    > > 7. Dat er ook een zoon Hindrik Adriaans moet zijn geweest wordt pas
    > > duidelijk uit het HC van de zoon van die Hindrik Adriaans, t.w. Adriaan
    > > Hindriks (Veenhoven). Die kleinzoon dus van Adriaan Hindriks X Jacobjen
    > > Jannes trouwt 2x en van het 2e huwelijk (X Hilligjen Haijes Zandt) is een HC
    > > , Wildervank, 05-02-1790. Daarin heet het:
    > > De dedigslieden van des Bruidegoms kant waren: Roelf Berents en Hendrikje
    > > Hendriks als aangetrouwde broeder en volle zuster,Jan Adriaans en Hermke
    > > Everts, Egbert Adriaans en Jantje Koops, Gerrit Adriaans en Grietje Geerts
    > > als halve Oomens en aangetrouwde Moejen. Hendrik Jacobs Hagen en Tjalligje
    > > Adriaans als aangetrouwde Oom en halve Moej, Willem Jans als voormond,
    > > Roelf Berents en Jan Haijes als voogden van Bruidegoms voordogter.
    > >
    > > Deze 7 punten in gezamenlijkheid lijken mij voldoende bewijs voor het feit
    > > dat Adriaan Hindriks 2x getrouwd is geweest en wel 1e met Jacobjen Jannes en
    > > 2e met Aeltien Jans. Inderdaad: theoretisch is het altijd nog de
    > > mogelijkheid van een 3e huwelijk en wel tussen de 2 genoemde echtgenotes in
    > > en dat de Adriaan Hindriks van het 1e huwelijk een andere persoon is dan die
    > > van de 2e en 3e huwelijk. Ik heb echter nog geen enkele aanwijzing gevonden
    > > dat er een dergelijk 3e huwelijk zou zijn geweest.
    > > De verschillende HC maken duidelijk dat Adriaan Hindriks 2x getrouwd is
    > > geweest en de verschillende koop- en leencontracten en de daarin gegeven
    > > handmerken en de borgstelling moeten wel wijzen naar één en dezelfde Adriaan
    > > Hindriks.
    > >
    > > Ik ben natuurlijk erg benieuwd of je deze bewijsvoering onderuit kunt
    > > halen.
    > >
    > >
    > >
    > > Tenslotte nog even over de herkomst van Adriaan Hindriks. Bij zijn 1e
    > > huwelijk met Jacobjen Jannes (1716) komt hij uit Noorthoorn. In 1718 wordt
    > > hij lidmaat in Veendam als Adriaan Henriksen Adriaans jonge man van
    > > Noordhoorn. Ik heb het dtb Noordhorn doorgenomen en geen aansluiting kunnen
    > > vinden en dus ga ik er maar van uit dat het om Nordhorn gaat in het
    > > Graafschap Bentheim (op de grens bij Denekamp in Twente). Het dtb daar
    > > begint in 1734, dus daarin valt over de herkomst niets te vinden. Er wordt
    > > in dat dtb weliswaar een aantal malen een Adriaan genoemd maar aansluiting
    > > heb ik niet kunnen vinden. Voor mij loopt het spoor daar dus dood.
    > >
    > > Grtn, Dick
    > >
    > >
    > >
    > >
    > >
    > > Van: groningen-genealogy@yahoogroups.com
    > > [mailto:groningen-genealogy@yahoogroups.com] Namens boon20002001nl
    > > Verzonden: dinsdag 14 februari 2012 23:17
    > > Aan: groningen-genealogy@yahoogroups.com
    > > Onderwerp: [groningen-genealogy] Re: HC's
    > >
    > >
    > >
    > >
    > >
    > > Dag Dick,
    > >
    > > Dank voor je reactie.
    > > Van Jan Hindriks heb ik geen verdere gegevens.
    > > Heb je een bewijs dat Adriaan Hindriks inderdaad x1) tr. Jacobje Jannes en
    > > x2) Aeltien Jans?
    > > Het enige vage aanknopingspunt is voor mij, dat Adriaan Hindriks en Jacobje
    > > Jannes op 21-5-1723 een huis met tuin te Wildervank op No. 5 kopen. En op
    > > 3-12-1729 een huis en tuin op No. 5 verkoopt (hij is dan dus gehuwd met
    > > Aeltien Jans.
    > >
    > > Groeten, Henk.
    > >
    > > --- In groningen-genealogy@yahoogroups.com
    > > <mailto:groningen-genealogy%40yahoogroups.com> , "Dick Kuipers"
    > > <dick.kuipers@> wrote:
    > > >
    > > > De Adriaan Hindriks X1 Jacobje Jannes en X2 Aeltien Jans is de stamvader
    > > van
    > > > de Wildervanktak van de Veenhovens. Ik ben daar uitgebreid mee bezig
    > > geweest
    > > > en ben geen Oetje Frerix of een Frederk (o.i.d.) tegen gekomen.
    > > >
    > > > Ook in de lijn van Jacobje Jannes (dv Jannes Hannes X Geesjen Claassen) of
    > > > die van Aeltien Jans (dv Jan Egberts X Wemeltien Jans) zie ik geen
    > > > aanknopingspunten. Misschien dan via de eerste echtgenoot van Aeltien Jans
    > > > (Jan Hindriks)?
    > > >
    > > > Grtn, Dick
    > > >
    > > >
    > > >
    > > >
    > > >
    > > > Van: groningen-genealogy@yahoogroups.com
    > > <mailto:groningen-genealogy%40yahoogroups.com>
    > > > [mailto:groningen-genealogy@yahoogroups.com
    > > <mailto:groningen-genealogy%40yahoogroups.com> ] Namens Teijo Doornkamp
    > > > Verzonden: dinsdag 14 februari 2012 9:54
    > > > Aan: groningen-genealogy@yahoogroups.com
    > > <mailto:groningen-genealogy%40yahoogroups.com>
    > > > Onderwerp: Re: [groningen-genealogy] Re: HC's
    > > >
    > > >
    > > >
    > > >
    > > >
    > > > Dag Hendrik,
    > > >
    > > > ik heb nog geen idee wie de voorouders van Oetje Frerix waren. Adriaan
    > > > Hindriks zal uit haar familie zijn geweest. In Wildervank zijn een aantal
    > > > actes van een Adriaan Hindriks getrouwd met Jacobje Jannes. Is dit
    > > > dezelfde? Van haar familie is nog wel het eea terug te vinden, maar van
    > > > het zijne heb ik ook niet veel gevonden. Volgens zijn 1e huwelijk in 1716
    > > > uit Nordhorn, dus dat kan verklaren waarom er weinig info over hem hier
    > > > is. 2e huwelijk (van hem?) met Aeltien Jans in 1729.
    > > >
    > > > Meer vraagtekens dan antwoorden ben ik bang...
    > > >
    > > > Teijo
    > > >
    > > > > Dag Theo en de vele anderen, die reageerden op Hindrik Anthonij en Oetje
    > > > > Freriks,
    > > > >
    > > > > Met belangstelling de vele berichten gelezen.
    > > > > Ook in mijn gegevens heb ik als ouders van Hindrik Anthonij: Anthonij
    > > > > Jansen en Janna Lubberts, die tussen 25-1-1707 en 12-9-1709 van
    > > Coevorden
    > > > > naar Wildervank verhuizen.
    > > > >
    > > > > Een interessant gegeven is de aanstelling van voormond en voogden op
    > > > > 25-2-1744,
    > > > > over de minderjarige kinderen van Hindrik Anthonie bij Oetje Freriks in
    > > > > egte verwekt.
    > > > > De voormond Jacob Beckering is te plaatsen; hij is gehuwd met Geertruidt
    > > > > Anthonij,
    > > > > de zuster van de overleden Hindrik Anthoni.
    > > > > MAAR ..... de sibbevoogd Adriaan Hindriks kan ik (nog) niet plaatsen.
    > > > > Je zou verwachten dat hij Oetje Freriks vertegenwoordigt.
    > > > > In het hc van Jan Jannes Hopesomer en Oetje Freriks Vmm 5-3-1744,
    > > > > is de volgorde der voorstanders: Jacob Becker, Jacob Hindr. en Adriaen
    > > > > Hindr.
    > > > > Of Adriaan Hindriks of Jacob Hindriks zal de sibbevoogd zijn!
    > > > > Mogelijk heeft iemand een hint??
    > > > >
    > > > > Tot slot de opmerking dat Janna Hindriks, d.v. Hindrik Anthonij en Oetje
    > > > > Freriks,
    > > > > een broer Eppe Hindriks zou hebben in het overzicht van Jenny Rasmusson.
    > > > > Kreeg van Jenny het bericht, dat zij dat had gebaseerd op het huwelijk
    > > > > van:
    > > > > Johan Smit tr. Groningen 14-7-1750 met Janna Hendriks, pro qua Eppe
    > > > > Hindriks als broer.
    > > > > In het weekend eens gepuzzeld om aan te tonen dat de beide Janna's niet
    > > > > identiek zijn,
    > > > > hierbij de genoteerde gegevens:
    > > > >
    > > > > Henricus Jans ook genaamd Hindrik Jans, afkomstig uit Groningen.
    > > > >
    > > > > Henricus is getrouwd te Groningen op 14 april 1723 met
    > > > >
    > > > > Grietjen Eppens, afkomstig uit Slochteren, gedoopt aldaar op 4 december
    > > > > 1696,
    > > > >
    > > > > dochter van Eppo Jurjens en Lijsbeth Jans.
    > > > >
    > > > > Uit dit huwelijk:
    > > > >
    > > > >
    > > > >
    > > > > 1 Janna, geboren te Groningen, Herestraat, gedoopt te Groningen, der
    > > > > A-Kerk op
    > > > >
    > > > > 7 november 1723 [Janna, d.v. Hendrikus Jans en Grietjen Eeppens, in de
    > > > >
    > > > > Heerestraat].
    > > > >
    > > > > Janna is getrouwd te Groningen op 14 juli 1750 met Johan Smit ook
    > > > > genaamd
    > > > >
    > > > > Johannes Smit.
    > > > >
    > > > >
    > > > >
    > > > > otr-boek Groningen 1750:
    > > > >
    > > > > Johan Smit, van Zalswedel in Pomeren, Corporael in de Compagnie
    > > > > van
    > > > >
    > > > > de Coll. Sloet, Ps. en Janna Hindriks, van Groningen, pro qua Eppe
    > > > >
    > > > > Hindriks, als Broer.
    > > > >
    > > > > Gecop. D 14 Julij 1750 door Ds Oestbroek NK
    > > > >
    > > > >
    > > > >
    > > > > 2 Eppo, geboren te Groningen, Herestraat, gedoopt te Groningen,
    > > > > Martinikerk op
    > > > >
    > > > > 9 september 1725 [Eppo Hindriks s.v. Hindrik Jans en Grietjen Eppes,
    > > > > in
    > > > >
    > > > > Heerstraat].
    > > > >
    > > > >
    > > > >
    > > > > 3 Elijsabeth, geboren te Groningen, Herestraat, gedoopt te Groningen,
    > > > >
    > > > > Martinikerk op 14 november 1728 [Elijsabeth d.v. Hindericus Jans en
    > > > > Grietjen
    > > > >
    > > > > Eppes, in Heerstraat].
    > > > >
    > > > >
    > > > >
    > > > > 4 Clara, geboren te Groningen, Herestraat, gedoopt te Groningen,
    > > > > Martinikerk
    > > > >
    > > > > op 17 oktober 1732 [Clara d.v. Henricus Jans en Grietjen Eppes, in
    > > > >
    > > > > Heerestraat].
    > > > >
    > > > >
    > > > >
    > > > > 5 Meindert, geboren te Groningen, Herestraat, gedoopt te Groningen, der
    > > > > A-Kerk
    > > > >
    > > > > op 25 mei 1735 [Meinder, s.v. Henricus Jans en Grietien Eppes, in
    > > > >
    > > > > Heerestraat].
    > > > >
    > > > >
    > > > > Waaruit blijkt, dat er sprake is van twee verschillende Janna
    > > > > Hindrik(sen).
    > > > >
    > > > > Henk Boon.
    > > > >
    > > > > ----- Original Message -----
    > > > > From: Teijo Doornkamp
    > > > > To: groningen-genealogy@yahoogroups.com
    > > <mailto:groningen-genealogy%40yahoogroups.com>
    > > > <mailto:groningen-genealogy%40yahoogroups.com>
    > > > > Sent: Sunday, February 12, 2012 2:41 PM
    > > > > Subject: Re: [groningen-genealogy] Re: HC's
    > > > >
    > > > >
    > > > >
    > > > > Dag allemaal,
    > > > >
    > > > > ik ben het eens met Hans. Anthonij Jans en Janna Lubberts zijn de ouders
    > > > > van Hindrik, Janna en Geertruid. Vermoedelijk allemaal geboren in
    > > > > Coevorden.
    > > > >
    > > > > Hindrik Anthonij en Janna Anthonij zijn broer en zus. Jacob Beckering,
    > > > > haar echtgenoot, is voogd over zijn kinderen:
    > > > >
    > > > > GrA 731-5618- fol 257 - 25 februari 1744 - Jacob Beckering voorm: in de
    > > > > Wilderv:, Adriaan Hindriks sibbe en Jacob Hindrix vreemde voogd over de
    > > > > minderjarige kinderen van Hindrik Anthonie bij Oetje Freriks in egte
    > > > > verwekt.
    > > > >
    > > > > Deze voogdijstelling is vlak voordat zij opnieuw trouwt met Jan Jans
    > > > > Hopesomer.
    > > > >
    > > > > Hindrik Anthonij wordt lidmaat in Wildervank in sep 1717 en trouwt op
    > > > > 18-3-1718. Ik schat hem op geboren ca 1693. Te jong om in 1707 al
    > > > > lidmaat
    > > > > te worden in ieder geval.
    > > > >
    > > > > Hendrik is voogd over de kinderen van Geertruid:
    > > > >
    > > > > GrA 731-5618- fol 124 - 9 februari 1734 - Eildert Geerts, Hindrik
    > > > > Antonij,
    > > > > Jacob Beerents, voorm: en voogden over de kinderen van wijlen Eildert
    > > > > Wijrs bij Getruit Anthonij in egte verwekt.
    > > > >
    > > > > Hendrik is ook voogd over de kinderen van Janna en Jacob Beckering:
    > > > >
    > > > > GrA 731-5618- fol 45- 25 mei 1728 - Hindrik Anthoni, Eernst Emmelcamp en
    > > > > Harm Oosterhuis hebben aangesworen als voormond en voogden over de
    > > > > kinder
    > > > > van Janna Antoni bij Jacob Beckeringh in echte verwekt.. Wildervank.
    > > > >
    > > > > Dat maakt ze allemaal kinderen van Anthonij Jans en Janna Lubberts. Die
    > > > > laatste 2 zijn een aantal malen borg voor Geertruid. Zie:
    > > > >
    > > > > RA Veendam Vll - fol. 646 - 3 december 1716 - Eilerd Wijrds [Eijlerdt
    > > > > Wierdts] en Geertruid Anthonij [Geertrijt Anton] (ehel.), te Veendam,
    > > > > doen
    > > > > afstand van een koop aan Cornellis Beerents en zijn vrouw, van een
    > > > > behuizing en tuin, op basis van een vezegeling van 4 april 1715 protocol
    > > > > Veendam, welke aangekocht was van dezelfde Cornellis Beerents.
    > > > > Overdragers
    > > > > hebben het weinige wat zij betaald hadden in dezen terug ontvangen.
    > > > > Cornelis Beerents verkoopt aan Jeltje Peters en Margjen Derks (ehel.),
    > > > > genoemde behuizing en tuin. Huur 2 gld. en 8 st. Prijs: 327 gld. en 10
    > > > > st., te betalen nu 122 gld. en 7 st. en de rest in jaar termijnen van 30
    > > > > gld., vanaf 2 februari 1718, à 5 %. De mest bij de behuizing is voor de
    > > > > kopers. Als borg voor de overdragers treedt op Anthoni Jansen te
    > > > > Wildervank. Getuigen: doctor J. Venema en Peter Jans.
    > > > >
    > > > > RA Wildervank Vmm - fol 23 - 20 april 1719 - Willem Jans [Willem IJans]
    > > > > en
    > > > > huisvr. Hindrikjen Harmens verkopen aan pastor Omius Oomkens [O.
    > > > > Oomkens]
    > > > > en Maria Blenke Ehel. een huis en tuin, met alle bomagie, plantagie en
    > > > > t'
    > > > > geen daerin en om eerd en nagelvast bevonden wort, gelegen op No. 17 in
    > > > > Wildervank op pachtgrond. Zwetten ten noorden en zuiden kopers, ten
    > > > > oosten
    > > > > de weg en ten westen de scheidsloot. De koopsom is reeds betaald, mits
    > > > > de
    > > > > 200 gld. alsmede de rente en grondpacht per mei 1719 is afgedaan. De
    > > > > gemelde pastor heeft het huis en de tuin weer verkocht aan Eijldert
    > > > > Wierts
    > > > > [Eijlerdt Werdts] en vr. Geertruijt Anthonij [Getruij Anttoni] voor 392
    > > > > Car. gld. Kopers betalen op mei 1719 bij ontvangst 40 gld. en op
    > > > > Allerheiligen 1719 en mei 1720 telkens 20 gld. en vervolgens jaarlijks
    > > > > 25
    > > > > gld., in 2 termijnen, op elke meidag 10 en op Allerheiligen 15 gld. De
    > > > > grondpacht bedraagt jaarlijks 6 Car. gld., onder de condities die in de
    > > > > eerste pachtbrief zijn vermeld, de eerste keer te betalen op mei 1720.
    > > > > Anthonij Jans [Aentonij IJaens] en huisvr. Janna Lubbers [IJanna
    > > > > Lubbers]
    > > > > staan borg voor het genoemde kapitaal en de termijnen. In de marge
    > > > > staat:
    > > > > Desen voor mijn belijdt L.Trip. Getuigen: Jan Lammers en Jan Egberts.
    > > > >
    > > > > In deze acte komen ouders met dochter Janna samen voor met wie zij samen
    > > > > een stuk grond op Cab. 10 in Wildervank kopen:
    > > > >
    > > > > RA Wildervank Vmm - fol 182 - 8 januari 1723 - Omius Oomckens [O.
    > > > > Oomckens] pastor en Maria Blencke Ehel. verkopen aan Anthonij Jans
    > > > > [Aentonij IJaens] en Janna Lubberts [Janna Lubbers], alsmede Jacob
    > > > > Becker
    > > > > en Janna Anthonij [IJanna Antonij] Ehel. de overdracht van 4 deimatten
    > > > > groen- en onland, gelegen op No. 10 in Wildervank, waarvan het eigendom
    > > > > toebehoort aan Rolf Blink aan wie mede de grondpacht van jaarlijks 10
    > > > > Car.
    > > > > gld. betaald moet worden, de eerste keer op Allerheiligen 1723 en
    > > > > vervolgens op elke Allerheiligendag. Zwetten ten noorden Jan Roelfs, ten
    > > > > oosten Luijrt Jans, ten zuiden sollic. Coehoorn en ten westen Jan
    > > > > Tiackes.
    > > > > De koopsom bedraagt 80 Car. gld. Jaarlijks wordt, tot de tijd van
    > > > > opzegging, 5 % rente betaald, de eerste keer op mei 1724. Getuigen:
    > > > > Hindrick Harmens [Hendrick Harmens] en Jan Roelfs [Jan Roelefs].
    > > > >
    > > > > Deze acte is de laatste acte waarin ik Anthonij Jans levend heb gezien.
    > > > > Zij hertrouwt op 12-12-1728 met Jan Willems Kremer.
    > > > >
    > > > > Teijo
    > > > >
    > > > > > Hans
    > > > > > Jou suggestie brengt mij ook aan het twijfelen, v.w.b. Hindrik
    > > > > Anthoni. Ik
    > > > > > heb de lidmaten Veendam en Wildervank nog eens bekeken en kan alleen
    > > > > het
    > > > > > volgende vinden:
    > > > > >
    > > > > > Wildervank Junij 1707 dito angekomen
    > > > > > Antonij Janssen & vr Janna Lubberts & Dochter Geertruijt Jans van
    > > > > > Coevorden
    > > > > >
    > > > > > Er wordt hier niet gesproken over een zoon Hindrik. Ook het zoeken
    > > > > naar
    > > > > > een eerdere inschrijving van een Hindrik uit Coevorden heb ik in beide
    > > > > > lijsten niet kunnen vinden
    > > > > > mvg
    > > > > > Bert Spelde
    > > > > >
    > > > > >
    > > > > >
    > > > > >
    > > > > > --- In groningen-genealogy@yahoogroups.com
    > > <mailto:groningen-genealogy%40yahoogroups.com>
    > > > <mailto:groningen-genealogy%40yahoogroups.com> , "Hans Homan Free"
    > > > > <hans@>
    > > > > > wrote:
    > > > > >>
    > > > > >> Hello Jenny,
    > > > > >>
    > > > > >>
    > > > > >>
    > > > > >> Are you sure that Anthony Thijsen and Trijntje are the parents?
    > > > > >>
    > > > > >>
    > > > > >>
    > > > > >> In the RA Wildervank there is a Anthony jansen and Janna Lubberts
    > > > > (See
    > > > > >> below)
    > > > > >>
    > > > > >>
    > > > > >>
    > > > > >> 12/9 Hr. dr. S. Venema aan mr. Anthonij Jansen en Janna Lubberts land
    > > > > >> op 28
    > > > > >> en
    > > > > >>
    > > > > >> 29 Oosterdiep Wildervank zoals nu door Roelfien de Bus ...
    > > > > >> boekweijt
    > > > > >>
    > > > > >> In view of the daughter Janna, I believe that thes are the most
    > > > > likely
    > > > > >> parents of Hindrik Anthony.
    > > > > >>
    > > > > >>
    > > > > >>
    > > > > >>
    > > > > >>
    > > > > >> Met Vriendelijke Groeten,
    > > > > >>
    > > > > >>
    > > > > >>
    > > > > >> Hans Homan Free
    > > > > >>
    > > > > >> www.homanfree.nl
    > > > > >>
    > > > > >>
    > > > > >>
    > > > > >> Van: groningen-genealogy@yahoogroups.com
    > > <mailto:groningen-genealogy%40yahoogroups.com>
    > > > <mailto:groningen-genealogy%40yahoogroups.com>
    > > > > >> [mailto:groningen-genealogy@yahoogroups.com
    > > <mailto:groningen-genealogy%40yahoogroups.com>
    > > > <mailto:groningen-genealogy%40yahoogroups.com> ] Namens Jenny
    > > > > >> Verzonden: Saturday, February 11, 2012 10:01 AM
    > > > > >> Aan: groningen-genealogy@yahoogroups.com
    > > <mailto:groningen-genealogy%40yahoogroups.com>
    > > > <mailto:groningen-genealogy%40yahoogroups.com>
    > > > > >> Onderwerp: [groningen-genealogy] Re: HC's
    > > > > >>
    > > > > >>
    > > > > >>
    > > > > >>
    > > > > >>
    > > > > >> Hello - These are my ancestors:
    > > > > >>
    > > > > >> Thies Hermansen
    > > > > >> md
    > > > > >> Geertruid Simonsen
    > > > > >> Children:
    > > > > >> Lijsbeth Thies bap 2 Nov 1656 Veendam
    > > > > >> Femmichjen Thies bap 6 Mar 1658
    > > > > >> Femmichjen Thies bap 17 Jul 1659 Veendam
    > > > > >> Simon Thies bap 2 Dec 1660 Veendam
    > > > > >> Antonij Thijesen bap 28 Jun 1663 Veendam
    > > > > >> Simon Thies bap 16 Oct 1664 Veendam
    > > > > >> Wicher Thijesen bap 1 Apr 1666 Veendam
    > > > > >>
    > > > > >> Antonij Thijesen bap 28 Jun 1663 Veendam (AKA Anthonie van Wijck)
    > > > > >> md 11 Feb 1681 Groningen
    > > > > >> Trijntjen Hendricks
    > > > > >> Children:
    > > > > >> Geertruit Antoni bap 22 Oct 1682 Groningen
    > > > > >> Hendrick Antonij bap 22 Mar 1685 Groningen
    > > > > >> Johannes Antonij bap 25 Sep 1687 Groningen
    > > > > >> Elijsabeth Antonij bap 1 Jan 1689 Groningen
    > > > > >>
    > > > > >> Hendrick Antonij bap 22 Mar 1685 Groningen
    > > > > >> md 1) 6 May 1716 Jantjen Hindriks
    > > > > >> Children:
    > > > > >> Antonius Hindriks bap 20 Dec 1716 Veendam
    > > > > >>
    > > > > >> md 2) Oetjen Frericks 18 Mar 1718 Veendam
    > > > > >> Children:
    > > > > >> Janna Hindriks bap 27 Aug 1719 Veendam
    > > > > >> Eppe Hindriks bap? [given as the brother of Janna at her marriage]
    > > > > >> Freerk Hindrix bap 1 Jan 1731 Wildervank
    > > > > >>
    > > > > >> It seems like there should be children between Janna (1719) and
    > > > > Freerk
    > > > > >> (1731), however, I checked Veendam and can't find any. The Wildervank
    > > > > >> records only start in 1729 - checked there and no more children. Are
    > > > > >> there
    > > > > >> any other Wildervank baptismal records before 1729? Where else should
    > > > > I
    > > > > >> look?
    > > > > >>
    > > > > >> Thanks,
    > > > > >> Jenny
    > > > > >>
    > > > > >> --- In groningen-genealogy@yahoogroups.com
    > > <mailto:groningen-genealogy%40yahoogroups.com>
    > > > <mailto:groningen-genealogy%40yahoogroups.com>
    > > > > >> <mailto:groningen-genealogy%40yahoogroups.com> , "Teijo Doornkamp"
    > > > > >> <teijodkp@> wrote:
    > > > > >> >
    > > > > >> > Dag allemaal,
    > > > > >> >
    > > > > >> > heeft iemand de getuigen van (een van) de volgende HC's on line?
    > > > > >> >
    > > > > >> > Vmm 5-3-1744 Hindrik Anthonij / Oetjen Frericks
    > > > > >> > Vmm 18-2-1740 Roelf Harmens Ursel / Gretien Jacobs
    > > > > >> > Vll 3-3-1712 Pieter Jans Naeijer / Luitjen Hendricx
    > > > > >> > Vmm 2-8-1738 Hindrik Pieters Naeijer / Jantien Jans
    > > > > >> >
    > > > > >> > Bij voorbaat dank,
    > > > > >> >
    > > > > >> > Teijo Doornkamp
    > > > > >> >
    > > > > >>
    > > > > >>
    > > > > >>
    > > > > >>
    > > > > >>
    > > > > >> [Non-text portions of this message have been removed]
    > > > > >>
    > > > > >
    > > > > >
    > > > > >
    > > > > >
    > > > > > ------------------------------------
    > > > > >
    > > > > > Yahoo! Groups Links
    > > > > >
    > > > > >
    > > > > >
    > > > > >
    > > > >
    > > > >
    > > > >
    > > > >
    > > > >
    > > > > [Non-text portions of this message have been removed]
    > > > >
    > > > >
    > > > >
    > > > > ------------------------------------
    > > > >
    > > > > Yahoo! Groups Links
    > > > >
    > > > >
    > > > >
    > > > >
    > > > >
    > > >
    > > >
    > > >
    > > >
    > > >
    > > > [Non-text portions of this message have been removed]
    > > >
    > >
    > >
    > >
    > >
    > >
    > > [Non-text portions of this message have been removed]
    > >
    >
   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.