Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Aaltje Alberts (Halberts) & Slagter

Expand Messages
 • Evert de Jonge
  Hallo, Mijn voorvader Tonnis Lammerts Slagter (~Hoogezand 2-11-1749, + 3-12-1818 (ingeschreven Veendam 11-12-1818 als elders overleden ), touwslager aan de
  Message 1 of 2 , Mar 28, 2009
  • 0 Attachment
   Hallo,

   Mijn voorvader Tonnis Lammerts Slagter (~Hoogezand 2-11-1749, + 3-12-1818 (ingeschreven Veendam 11-12-1818 als 'elders overleden'), touwslager aan de Zuidwending, huwde Veendam 10-12-1775 met Aaltien Alberts (ook Arents of Halberts), * Veendam ca. 1755, + Veendam (Zuidwending) 6-3-1819. (Zij hadden de volgende kinderen:(~Veendam)Lammert, 1777,Jan + Marten,1781, Arent,1783,Marten,1785,Harbert,1788,Tonnis,1791,Aaltje,1795).
   In ORA Veendam werd geregisteerd:
   - fol.263 - 4 april 1782 - Tonnis Lammerts, nom. ux., Aaltje Alberts, voor zich zelf, en last

   hebbende van Liefke Alberts, samen erfgenamen voor de helft van wijlen Jan Alberts de

   Vriese en Jantje Alberts (gew.ehel.) verkopen aan hun mede-erfgenamen voor de andere helft

   Teubke Alberts en Lijzabeth Jans (ehel.) een huis en tuin aan de zuidzijde van de

   Ommelanderwijk in Veendam op no.15, ten noorden de Omlandercompagnie, ten oosten en zuiden Hindrik Houwing, ten westen Willem Harms' weduwe. Huur: 5 gld. Prijs: 255 gld. De overblijvende helft van de koopsom wordt betaald door Albert Abr. Hazewinkel. Getuigen: Hindrik Pieters en Gerlof Alberts.   Er zijn twee mogelijkheden op grond van deze akte: Aaltje en haar zuster Liefke zijn erfgenamen van hun broer Jan Alberts de Vriese of de zusters erven van hun zuster Jantje Alberts, terwijl de andere helft van de erfenis aan de de broer van de erflaters ( Teubke Alberts) wordt toegedeeld.

   De dopen van de dames noch hun eventuele broer / zuster zijn te vinden in Veendam. Wie brengt licht in de (afstamming)duisternis?   vr. gr. evert de jonge


   [Non-text portions of this message have been removed]
  • Erik
   Beste Evert, Teubke (of Teulke) is een aardige naam om op te zoeken de Veendammer fam. De Vriese heeft mijn belangstelling. Jan Alberts de Vriese lijkt daar
   Message 2 of 2 , Apr 2, 2009
   • 0 Attachment
    Beste Evert,

    Teubke (of Teulke) is een aardige naam om op te zoeken de Veendammer fam. De Vriese heeft mijn belangstelling. Jan Alberts de Vriese lijkt daar niet direct in te passen.
    Gezocht naar de doop van een Teulke Alberts kom ik op Albert Teulkes en Dootje Jans een een zoon Teulke laten dopen veendam 24.10.1750
    Bovendien ook nog een Jan op 13.5.1753 te Wildervank.
    Die naam Albert Teulkes kom ik weer tegen bij de verdeling van de nalatenschap van Jan Egberts Vrieze (RA Veendam 3 okt. 1768). Kennelijk is Doetje of Dootje Jans een dochter van hem, dus ook een de Vries, haar doop overigens niet gevonden. De in 1753 gedoopte Jan Alberts heeft kennelijk de fam. van zijn moeder geadopteerd: Jan Alberts (de) Vries, dat was bepaald niet ongebruikelijk. Bij zijn overlijden en dat van zijn twee kinderen wordt hij ook Vries genoemd.
    De doop van de twee zusters Aaltje en Liefke Alberts heb ik ook niet kunnen vinden, Liefke is overleden in 1821 Zuidwending, en zou geboortig zijn van Wildervank, ca. 1760.
    Ik neem aan dat Teulke als zoon met twee handen heeft toegetast (een dubbele portie dus) en de twee dochters met 1 hand zodat die de helft van de nalatenschap van hun broer Jan (die kinderloos komt te overlijden) konden overdoen aan hun overgebleven broer Teulke.

    groet
    erik meijer
    --- In groningen-genealogy@yahoogroups.com, "Evert de Jonge" <evert55jonge@...> wrote:
    >
    > Hallo,
    >
    > Mijn voorvader Tonnis Lammerts Slagter (~Hoogezand 2-11-1749, + 3-12-1818 (ingeschreven Veendam 11-12-1818 als 'elders overleden'), touwslager aan de Zuidwending, huwde Veendam 10-12-1775 met Aaltien Alberts (ook Arents of Halberts), * Veendam ca. 1755, + Veendam (Zuidwending) 6-3-1819. (Zij hadden de volgende kinderen:(~Veendam)Lammert, 1777,Jan + Marten,1781, Arent,1783,Marten,1785,Harbert,1788,Tonnis,1791,Aaltje,1795).
    > In ORA Veendam werd geregisteerd:
    > - fol.263 - 4 april 1782 - Tonnis Lammerts, nom. ux., Aaltje Alberts, voor zich zelf, en last
    >
    > hebbende van Liefke Alberts, samen erfgenamen voor de helft van wijlen Jan Alberts de
    >
    > Vriese en Jantje Alberts (gew.ehel.) verkopen aan hun mede-erfgenamen voor de andere helft
    >
    > Teubke Alberts en Lijzabeth Jans (ehel.) een huis en tuin aan de zuidzijde van de
    >
    > Ommelanderwijk in Veendam op no.15, ten noorden de Omlandercompagnie, ten oosten en zuiden Hindrik Houwing, ten westen Willem Harms' weduwe. Huur: 5 gld. Prijs: 255 gld. De overblijvende helft van de koopsom wordt betaald door Albert Abr. Hazewinkel. Getuigen: Hindrik Pieters en Gerlof Alberts.
    >
    >
    >
    > Er zijn twee mogelijkheden op grond van deze akte: Aaltje en haar zuster Liefke zijn erfgenamen van hun broer Jan Alberts de Vriese of de zusters erven van hun zuster Jantje Alberts, terwijl de andere helft van de erfenis aan de de broer van de erflaters ( Teubke Alberts) wordt toegedeeld.
    >
    > De dopen van de dames noch hun eventuele broer / zuster zijn te vinden in Veendam. Wie brengt licht in de (afstamming)duisternis?
    >
    >
    >
    > vr. gr. evert de jonge
    >
    >
    > [Non-text portions of this message have been removed]
    >
   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.