Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Kinderen Jan Harkes en Trijnie Jans

Expand Messages
 • Chris van Dijkum
  Beste lijstgenoten, Omdat Jan Harkes (onderwerp van messages 22769, 22782 en 23947) in mijn kwartierstaat voorkomt nog maar eens naar aanvullende gegevens van
  Message 1 of 1 , Aug 31, 2008
  • 0 Attachment
   Beste lijstgenoten,

   Omdat Jan Harkes (onderwerp van messages 22769, 22782 en 23947) in mijn
   kwartierstaat voorkomt nog maar eens naar aanvullende gegevens van zijn
   kinderen gezocht in genlias en allegroningers.

   Als resultaat enige correcties en aanvullingen op deze messages:
   Jan Harkes: correctie jaar huwelijk
   Aaltjen Jans: correctie maand overlijden
   Jantijn Jans: correctie dag derde huwelijk met Focke Pieters
   Sijben Jans: datum overlijden
   Tekla Harms vrouw van Hindrick Jans: datum geboorte en overlijden en datum
   tweede huwelijk met Harm Temmes Oosterman
   Jantijn Jans: datum overlijden en datum tweede huwelijk met Jan Alberts.
   Huwelijk met Focke Pieters is derde.

   Een overzicht van de eerste generatie is toegevoegd.

   Met vriendelijke groet,

   Chris van Dijkum

   ==========================================================
   I JAN HARKES is geboren omstreeks 1705 in Siddeburen GR, zoon van HARKE JANS
   en SIJBEN JANS. JAN is overleden vóór 1780, ten hoogste 75 jaar oud.
   Beroep:
   Arbeider

   JAN trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op vrijdag 23 maart 1731 in Siddeburen GR
   met TRIJNIE JANS WESTERT, 28 jaar oud.
   Notitie bij het huwelijk van JAN en TRIJNIE: 1731 den 23 Meert Sijn alhier
   in den Egte bevestigt Jan Harkes van de Ackerenden en Trijnie Jans van de
   Veendijck

   Zij is een dochter van JAN HINDRICKS en JANTIEN CORNELLIS. Zij is gedoopt op
   donderdag 14 september 1702 in Siddeburen GR. TRIJNIE is overleden, 75 jaar
   oud. Zij is begraven op dinsdag 2 juni 1778 in Siddeburen GR.
   Beroep:
   Arbeidster

   Kinderen van JAN en TRIJNIE:
   1 AALTJEN JANS ARKEMA. Volgt II-a.
   2 SIJBEN JANS ARKEMA. Volgt II-b.
   3 HINDRICK JANS WEERT. Volgt II-c.
   4 JANTIJN JANS ARKEMA. Volgt II-d.

   II-a AALTJEN JANS ARKEMA, dochter van JAN HARKES (zie I) en TRIJNIE JANS
   WESTERT. Zij is gedoopt op zondag 13 mei 1731 in Siddeburen GR. AALTJEN is
   overleden op dinsdag 18 juli 1815 in Siddeburen GR, 84 jaar oud. Van het
   overlijden is aangifte gedaan op woensdag 19 juli 1815 [bron: Aktenummer
   14]. AALTJEN trouwde, 18 jaar oud, op donderdag 15 mei 1749 in Siddeburen GR
   met HARM JANS BRONDIJK, 25 jaar oud.
   Notitie bij het huwelijk van AALTJEN en HARM: 1749 den 15 Meij Sijn alhijr
   in den Houwelijcken Staat bevestigt Harm Jans van Lijnen in het
   Tekelenburgse en Aaltijn Jans van Siddeburen.
   HARM is geboren op woensdag 14 juli 1723 in Lienen (D).
   Notitie bij de geboorte van HARM: bron Wilthof
   HARM is overleden op woensdag 20 oktober 1813 in Siddeburen GR, 90 jaar oud.
   Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 20 oktober 1813 [bron:
   Aktenummer 26].
   Beroep:
   Kleermaker

   II-b SIJBEN JANS ARKEMA is geboren in Siddeburen GR, dochter van JAN HARKES
   (zie I) en TRIJNIE JANS WESTERT. Zij is gedoopt op zondag 16 augustus 1733
   in Wagenborgen GR. SIJBEN is overleden op donderdag 21 september 1826 in
   Siddeburen GR, 93 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag
   22 september 1826 [bron: Aktenummer 121].
   Notitie bij SIJBEN: Ook Siebentje, Sijbenje
   Beroep:
   Dagloonersche

   SIJBEN trouwde, 39 jaar oud, op zondag 24 januari 1773 in Siddeburen GR met
   OOMKE REMKES, 25 jaar oud.
   Notitie bij het huwelijk van SIJBEN en OOMKE: 1773 Den 24 Januar: op dien
   selvendag Door mij getrouwt Oomkes Remkes & Sijben Jans. De eerste van
   Meethuisen & de laaste van Siddebuuren, welke perzonen zich hadden schuldig
   gemaakt an hoererije, gelijk se opentlijk in de kerk beleden hebben,
   betuigende dat se met berouw & leedwesen daarover waeren angedaan &
   belovende zulks ook dadelijk met den wandel t´ verbeteren.
   Hij is een zoon van REMPKE DERCKS en ELSKE OOMKES. Hij is gedoopt op zondag
   5 november 1747 in Meedhuizen GR. OOMKE is overleden.
   Beroep:
   Schipper

   II-c HINDRICK JANS WEERT, zoon van JAN HARKES (zie I) en TRIJNIE JANS
   WESTERT. Hij is gedoopt in 1736 in Siddeburen GR.
   Notitie bij de geboorte van HINDRICK: gedoopt tussen 10 mei en 19 augustus
   1736
   HINDRICK is overleden op zondag 7 oktober 1810 in Siddeburen GR, 74 jaar
   oud. HINDRICK trouwde, 42 jaar oud, op zondag 9 augustus 1778 in Siddeburen
   GR met TEKLA HARMS VENEKER, 28 jaar oud.
   Notitie bij het huwelijk van HINDRICK en TEKLA: 1778 Augustus den 9 In den
   huwelijken staat bevestigd de E. Hindrik Jans Harkes van Ziddebuiren & Tekla
   Harms van Dankeren onder Wesuwe in Munsterland met Attestatie van Groningen
   als hebbende daar laast gewoont
   TEKLA is geboren op zaterdag 25 april 1750 in Wesuwe (D), dochter van HARM
   VENEKER en HELENA MENKEN.
   Notitie bij de geboorte van TEKLA: geboortepl: Wesuwe Ambt Dünenborg
   Duitsland
   TEKLA is overleden op woensdag 15 oktober 1834 in Sappemeer GR, 84 jaar oud.
   Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 18 oktober 1834 [bron:
   Aktenummer 33]. Zij trouwde later op donderdag 23 juni 1814 in Noordbroek GR
   [bron: Aktenummer 9] met HARM TEMMES OOSTERMAN (1753-1827).
   Notitie bij TEKLA: Ook Anna Gesina Tecla, Tecla Gesina Veeneker, Anna Gezina
   Tecla Herms Feeneker

   II-d JANTIJN JANS ARKEMA, dochter van JAN HARKES (zie I) en TRIJNIE JANS
   WESTERT. Zij is gedoopt op zondag 5 juni 1740 in Siddeburen GR.
   Notitie bij de geboorte van JANTIJN: Pinxter
   JANTIJN is overleden op zondag 6 februari 1814 in Marsum GR, 73 jaar oud.
   Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 8 februari 1814 [bron:
   Aktenummer 23]. JANTIJN:
   (1) trouwde, 21 jaar oud, op zondag 17 januari 1762 in Marsum GR met DERK
   HARMS.
   Notitie bij het huwelijk van JANTIJN en DERK: hij van Marsum
   GrA 733.499: boedelscheiding op 30 april 1783.
   DERK is overleden vóór 1783.
   (2) trouwde, 42 jaar oud, op zondag 18 mei 1783 in Uitwierde GR met JAN
   ALBERTS.
   Notitie bij het huwelijk van JANTIJN en JAN: zij van Marsum, weduwe van Derk
   Harms
   JAN is overleden vóór 1784.
   (3) trouwde, 44 jaar oud, op zondag 14 november 1784 in Marsum GR met FOCKE
   PIETERS, 27 jaar oud.
   Notitie bij het huwelijk van JANTIJN en FOCKE: hij van Holwierde, zij van
   Marsum weduwe van Jan Alberts
   Hij is een zoon van PIETER HINDRIKS en RENSKE FOCKES. Hij is gedoopt op
   zondag 24 april 1757 in Holwierde GR.
   Notitie bij de geboorte van FOCKE: wonende te Langerijp
   FOCKE is overleden vóór 1813, ten hoogste 56 jaar oud.
   Notitie bij FOCKE: ook Foeke
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.