Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Harke Jans (was Brondijk)

Expand Messages
 • Chris van Dijkum
  Nog een kleine aanvulling: Derck Tiessens is gedoopt 24 aug 1703 te Siddeburen. Zijn vader Ties Simons is begraven 31 dec 1750 te Siddeburen. Zie de
  Message 1 of 10 , Sep 2, 2007
  • 0 Attachment
   Nog een kleine aanvulling:

   Derck Tiessens is gedoopt 24 aug 1703 te Siddeburen.

   Zijn vader Ties Simons is begraven 31 dec 1750 te Siddeburen.

   Zie de aanvullingen en verbeteringen kw st 277 van Gron Kw St boek 1 op pag
   666 Gron Kw St boek 2.

   Met vriendelijke groeten,

   Chris van Dijkum
  • katrine huijbers bronsdijk
   Hallo Bert, Hartelijk bedankt voor de info, alleen even wat info: Almtje Derks Brondijk is geboren te Marsum 11-12-1771. De geboorteplaats staat ook in haar
   Message 2 of 10 , Sep 3, 2007
   • 0 Attachment
    Hallo Bert,

    Hartelijk bedankt voor de info, alleen even wat info:
    Almtje Derks Brondijk is geboren te Marsum 11-12-1771.
    De geboorteplaats staat ook in haar overlijdensakte.
    Derk Harms Brondijk trouwde op 11-01-1762 te Marsum met Jantje Jans.Trouwboek Marsum (423-49)

    En op 05-02-1812 Jantje Jans neemt te Appingedam de naam BRONDIJK aan en heeft 2 dochters t.w. Almtje en Hendrikje

    Dit heb ik gevonden in het archief: kwartierstraten: Ham 104, dus of dit klopt weet ik niet.-->
    Almtje Derks Bronsdijk v: Derk Harms, m: Jantje Jans geboren te Siddeburen op 18-03-1731 dochter van Jan Jacobs en Aaltien Onnes

    En bij zijn oudste zoon Jan Dirk Bronsdijk (1ste huwelijk) staat bij de getuigen: Geert Hindriks Ham, half aangetrouwde oom (die getrouwd is met almtje)

    Waarom schrijven ze dit in de akte betekent dit dat Derk en Almtje niet dezelfde moeder hebben en is zo de "s" erbij gekomen of..? Want Derk Harms en Jantje Jans zijn getrouwd op 11-01-1762 te Marsum. Volgens mij heb ik dit al eerder gevraagd, maar zit nog steeds met die vraag. Weet u daar misschien antwoord op?

    Met vriendelijke groet,

    Katrine Huijbers-Bronsdijk


    "A.E. Schut" <nelson22@...> wrote:
    Hallo Katrine,

    Hierbij enkele, mogelijk relevante, Brondijk-gegevens. Vanwege de
    overzichtelijkheid in de vorm van een kwartierstaatje.

    Groeten,

    Bert Schut

    Kwartierstaat van Almtje Derks Brondijk

    Generatie I

    1. Almtje Derks Brondijk, dr. van Derk Harms en Jantijn Jans,
    geb. Solwerd,
    ged. Uitwierde op 1 dec 1771,
    arbeidster,
    ovl. (ongeveer 65 jaar oud) Appingedam op 16 feb 1837,
    tr. (ongeveer 24 jaar oud) Marsum op 2 okt 1796
    Geert Hindriks Ham,
    arbeider.

    Generatie II

    2. Derk Harms, afkomstig van Marsum,
    ovl. voor 30 apr 1783,
    tr. (Jantijn ongeveer 21 jaar oud) Marsum op 17 jan 1762.
    3. Jantijn Jans, dr. van Jan Harkes en Trijnie Jans,
    ged. Siddeburen op 5 jun 1740,
    ovl. (minstens 72 jaar oud) na 2 feb 1813,
    tr. (ongeveer 44 jaar oud) (2) Marsum op 24 nov 1784
    Focke Pieters, afkomstig uit Holwierde
    ovl. voor 2 feb 1813.
    Uit dit huwelijk
    1a. Hinderktien Derks Brondijk,
    geb. Solwerd,
    ged. Marsum op 5 dec 1762.
    1b. Jan Derks,
    geb. Solwerd,
    ged. Solwerd op 27 okt 1765.
    1c. Trijntje Derks,
    ged. Marsum op 4 sep 1768.
    1d. Almtje Derks Brondijk,
    geb. Solwerd, zie 1,
    ovl. (ongeveer 65 jaar oud) Appingedam op 16 feb 1837.
    1e. Geertruit Derks,
    geb. Solwerd,
    ged. Uitwierde op 27 feb 1774.
    1f. Trijntje Derks,
    geb. Solwerd,
    ged. Marsum op 18 mei 1777.
    1g. Jan Derks,
    ged. Marsum op 7 feb 1779.
    1h. Jan Derks,
    geb. Solwerd,
    ged. Uitwierde op 5 aug 1781.
    1i. Derk Derks Bronsdijk,
    leerlooijer,
    ovl. in 1805,
    tr.
    Kristina Luning,
    ovl. in 1805.

    Aanvullende informatie: Almtje Derks Brondijk.
    Almtje Derks Arkema, Allemtje Derks Brondijk, Alemtje Derks Brondijk.

    Aanvullende informatie: Derk Harms.
    afkomstig "van Marsum".

    GrA 733.499: boedelscheiding op 30 april 1783.

    Bron: "De historie van boerderijen en molens in de gemeente Appingedam"
    (2005), J.E. Emmelcamp cs.blz. 337 e.v.

    VO (Wagenborgen) fol. 400, [n.v.] februari 1780, Marsum. Derk Harms x
    Jantjen Jans, te Marsum, als mede representanten en erfgenamen van wijlen
    Jan Harkes en Trynje Jans (gew.ehel.), te Siddeburen, ter ener, en hun broer
    Hindrik Jans en vrouw, met hun zuster Aaltjen Jans met haar man Harm Jans,
    en zuster Syben Jans en haar man Oomke Remkes, allen te Siddeburen, ter
    andere zijde, maken een afhandeling van de nalatenschap van hun ouders Jan
    Harkes en Trynje Jans. Getuigen: n.v.

    Bron: CD Wagenborgen Abels/Wagenaar

    Aanvullende informatie: Jantijn Jans.
    Jantie Jans, Jantje Jans.

    Aanvullende informatie: Derk Derks Bronsdijk.
    Dirk Bronsdijk.


    Generatie III

    6. Jan Harkes, zn. van Harke Jans en Sijben Jans,
    geb. Siddeburen circa 1705,
    ovl. (hoogstens 75 jaar oud) voor feb 1780,
    tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 27 jaar oud) Siddeburen op 23 mrt
    1730.
    7. Trijnie Jans, dr. van Jan Hindricks en Jantien Cornellis,
    ged. Siddeburen op 14 sep 1702,
    begr. 75 jaar oud Siddeburen op 2 jun 1778.
    Uit dit huwelijk
    3a. Aaltjen Jans Arkema,
    ged. Siddeburen op 13 mei 1731,
    ovl. (ongeveer 84 jaar oud) Siddeburen op 18 jun 1815,
    tr. (resp. ongeveer 18 en 25 jaar oud) Siddeburen op 15 mei 1749
    Harm Jans Brondijk,
    geb. Lienen [Duitsland] op 24 jul 1723,
    kleermaker,
    ovl. (90 jaar oud) Siddeburen op 20 okt 1813.
    3b. Sijben Jans Arkema,
    ged. Wagenborgen op 16 aug 1733,
    tr. (resp. ongeveer 39 en ongeveer 25 jaar oud) Siddeburen op 24 jan
    1773
    Oomke Remkes, zn. van Rempke Dercks en Elske Oomkes,
    ged. Meedhuizen op 5 nov 1747.
    3c. Hindrick Jans Weert,
    ged. Siddeburen in 1736,
    ovl. (ongeveer 74 jaar oud) Siddeburen op 7 okt 1810,
    tr. (ongeveer 42 jaar oud) Siddeburen op 9 aug 1778
    Tekela Harms Veneker,
    ovl. na 8 jun 1815,
    (Tekela Harms tr. (2) voor 8 jun 1815 Harm Temmen Oosterman.).
    3d. Jantijn Jans,
    ged. Siddeburen op 5 jun 1740, zie 3,
    ovl. (minstens 72 jaar oud) na 2 feb 1813 zie 3.

    Aanvullende informatie: Jan Harkes.

    http://www.wilthof.nl/index.php?id=261 geeft geboorte ca.

    afkomstig van Siddeburen, overleden tussen 2 juni 1778 en februari 1780.
    Bron: Jacob Boerema 9 mei 2007.

    VO (Wagenborgen) fol. 433 - 21 juni 1780 - Hindrik Jans en Tekela Harkes
    (ehel.), van Siddeburen, Aaltjen Jans, mede voor haar man Harm Jans, van
    Siddeburen, Sybentje Jans en haar man Oomke Remkes, van Siddeburen, en
    Jantjen Jans, mede voor haar man Derk Harms, te Marsum, samen als erfgenamen
    van hun ouders Jan Harkes en Trynje Jans, in leven wonende te Siddeburen. Ze
    maken een erfdeling. Hindrik Jans en Tekela Harkes (ehel.) verkrijgen een
    heerd land gelegen in Siddebuurster Oostwold, groot 20 deimt, ten noorden de
    weg, ten oosten Ebe Jans, ten zuiden Jan Geerts Boscher, ten westen Hindrik
    Jans, en cons.. Voorts is Aaltjen Jans en haar man Harm Jans, met Hindrik
    Jans en vrouw ten deel gevallen, ten eerste 10 deimt land gelegen in het
    Garelant, met nog 4 deimt, achter de Oosterzanden, en nog een kampje veen de
    Korde bulten genoemd, alles onder Siddeburen. Hiertegen is Sybentje Jans en
    Jantjen Jans en hun mannen ten deel gevallen 152 gld. 10 st. Getuigen: Jan
    Eltjes Vos en Aaldrik Evers.

    Bron: CD Wagenborgen Abels/Wagenaar

    Aanvullende informatie: Trijnie Jans.
    afkomstig "van de Veendijk".

    Aanvullende informatie: Aaltjen Jans Arkema.
    afkomstig "van Siddeburen".

    Aanvullende informatie: Sijben Jans Arkema.
    afkomstig "van Siddeburen".

    Aanvullende informatie: Hindrick Jans Weert.
    gedoopt tussen 10 mei en 19 augustus.


    Generatie IV

    12. Harke Jans, zn. van Jan Hommes en Trijnie Jans,
    tr. Siddeburen op 14 apr 1700.
    13. Sijben Jans.
    Uit dit huwelijk
    6a. Jan Harkes,
    geb. Siddeburen circa 1705, zie 6,
    ovl. (hoogstens 75 jaar oud) voor feb 1780 zie 6.
    6b. Aaltje Harkes,
    tr.
    Derck Thiesens.
    6c. Geert Harkes,
    ged. Siddeburen op 24 mrt 1715,
    tr. (ongeveer 34 jaar oud) (1) Wagenborgen op 1 aug 1749
    Grietje Sijtzes,
    ovl. voor 19 jul 1751,
    (Grietje tr.(1) Peter Jeltes.),
    tr. (ongeveer 38 jaar oud) (2) Siddeburen op 6 mei 1753
    Hemke Gerrits.
    6d. Trijnje Harkes,
    ged. Siddeburen op 14 okt 1708,
    tr. (ongeveer 32 jaar oud) (1) Siddeburen (hc 17 feb 1741)
    Jan Derks, zn. van Derck Uijtjes en Jacobjen Jansen,
    tr.(2)
    Berent Koerts.
    6e. Reinder Harkes,
    ged. Siddeburen op 14 feb 1712,
    tr.
    Jantijn Willems.
    6f. Jacob Harkes,
    ged. Siddeburen op 5 jan 1721,
    tr. (ongeveer 39 jaar oud) Scharmer (hc 24 september 1760) op 24 sep
    1760
    Trijntje Pieters.

    VO (Wagenborgen) fol. 216, 1 augustus 1749, huwelijkscontract. Bruidegom:
    Geert Harkes, van Siddeburen. Bruid: Grietje Sijtzes, weduwe van Peter
    Jeltes. De kinderen van Peter Jeltes en Grietje Sijtzes (ehel.) krijgen het
    recht van representatie, evenals de kinderen van Jan Harkes en Trijnje Jans
    (ehel.) en de kinderen van Berent Koerts en Trijnje Harkes (ehel.). Getuigen
    aan bruidegomszijde: Harke Jans, vader, Jan Harkes x Trijnje Jans, broer,
    Derk Thijssens x Aaltje Harkes, zuster, Berent Koerts, zwager, [doorgehaald:
    Trijnje Harkes, zuster]. Getuigen aan bruidszijde: Tietje Jeltes, moei over
    de bruid's kinderen van vaders zijde, Hindrik Harms, Reinder Drewes en Remke
    Bavink [=Remko Pieters Bavienck], voogden over de kinderen van wijlen Peter
    Jeltes en Grietje Sijtzes (gew.ehel.). Getuigen: Menne Sijbolts en Jan
    Harms.

    Bron: CD Wagenborgen Abels/Wagenaar

    Voor hc Siddeburen 17 februari 1741 zie huwelijkscontractenboek Fivelingo
    door W.G. Doornbos blz 243.
    Voor hc 24 september 1760 zie huwelijkscontractenboek blz 385

    Aanvullende informatie: Sijben Jans.
    Sibinie Jans, Siben Jans.

    Aanvullende informatie: Aaltje Harkes.
    Aaltien Harkes.


    14. Jan Hindricks,
    tr.
    15. Jantien Cornellis.
    Uit dit huwelijk
    7. Trijnie Jans,
    ged. Siddeburen op 14 sep 1702,
    begr. 75 jaar oud Siddeburen op 2 jun 1778 zie 7.

    Generatie V

    24. Jan Hommes,
    tr. Noordbroek op 29 okt 1680.
    25. Trijnie Jans.
    Uit dit huwelijk
    12. Harke Jans, zie 12.

    Aanvullende informatie: Jan Hommes.

    VO (Wagenborgen) fol. 291, 23 oktober 1692. Arent Egges x Martjen Hijbes te
    Baamsum, verkopen aan Jan Hommes x Trijntjen Jans, een deel van een heerd
    land te Siddeburen, zoals kopers meierwijze van verkopers gebruiken, ten
    noorden de Schilt, ten oosten de pastorie te Siddeburen, ten zuiden de Borgh
    off herlikheit te Siddeburen, ten westen monsieur Nannes. Prijs: 124
    car.gld. Getuigen: Cornelis Hendrick en Claes Jans.

    Bron: CD Wagenborgen Abels/Wagenaar

    -----Oorspronkelijk bericht-----
    Van: groningen-genealogy@yahoogroups.com
    [mailto:groningen-genealogy@yahoogroups.com] Namens katrine.bronsdijk
    Verzonden: donderdag 30 augustus 2007 21:17
    Aan: groningen-genealogy@yahoogroups.com
    Onderwerp: [groningen-genealogy] boeken Marsum/Solwerd voor 1761 verloren
    zoek de naam Brondijk

    Hallo Allemaal,

    Ben al een tijdje bezig om de familienaam Bronsdijk uit te zoeken en
    toen ik een aanknopingspunt had ben ik naar Groningen gereisd om daar
    verder te zoeken Brondijk die uit Marsum kwamen en ja heb een aantal
    gevonden, maar helaas wat een pech, verder dan 1761 kom ik niet want
    die boeken daarvoor zijn verloren gegaan.
    Dus ben ik bang dat mijn speurtocht daar eindigt.

    Ben nog wel alle brondijken in Groningen in kaart aan het brengen om
    misschien toch een aanknopingspunt te vinden dat ze misschien voor
    1700 ergens anders gewoond hebben en dat ik toch verder kan speuren.

    Wie kan mij helpen? of heeft een tip hoe ik nu het beste verder kan
    zoeken?

    Groetjes katrine Huijbers-Bronsdijk

    Yahoo! Groups Links


    ---------------------------------
    Need a vacation? Get great deals to amazing places on Yahoo! Travel.

    [Non-text portions of this message have been removed]
   • A.E. Schut
    Hallo Katrine, Almtje Derks Brondijk is geboren te Marsum 11-12-1771. De geboorteplaats staat ook in haar overlijdensakte. Nog even nagekeken in De historie
    Message 3 of 10 , Sep 3, 2007
    • 0 Attachment
     Hallo Katrine,

     "Almtje Derks Brondijk is geboren te Marsum 11-12-1771.
     De geboorteplaats staat ook in haar overlijdensakte."

     Nog even nagekeken in "De historie van boerderijen en molens in de gemeente
     Appingedam" (2005), J.E. Emmelcamp cs. Deze bron geeft 11 december 1771 als
     doopdatum te Marsum/Solwerd.

     "Derk Harms Brondijk trouwde op 11-01-1762 te Marsum met Jantje Jans.
     Trouwboek Marsum (423-49)"

     Ik neem aan dat je gelijk hebt. Bovengenoemde bron gaf Marssum 17 januari
     1762.

     "Jantje Jans geboren te Siddeburen op 18-03-1731 dochter van Jan Jacobs en
     Aaltien Onnes"

     Klopt niet. Zie akte CD Abels/Wagenaar

     VO (Wagenborgen) fol. 433 - 21 juni 1780 - Hindrik Jans en Tekela Harkes
     (ehel.), van Siddeburen, Aaltjen Jans, mede voor haar man Harm Jans, van
     Siddeburen, Sybentje Jans en haar man Oomke Remkes, van Siddeburen, en
     Jantjen Jans, mede voor haar man Derk Harms, te Marsum, samen als erfgenamen
     van hun ouders Jan Harkes en Trynje Jans, in leven wonende te Siddeburen. Ze
     maken een erfdeling. Hindrik Jans en Tekela Harkes (ehel.) verkrijgen een
     heerd land gelegen in Siddebuurster Oostwold, groot 20 deimt, ten noorden de
     weg, ten oosten Ebe Jans, ten zuiden Jan Geerts Boscher, ten westen Hindrik
     Jans, en cons.. Voorts is Aaltjen Jans en haar man Harm Jans, met Hindrik
     Jans en vrouw ten deel gevallen, ten eerste 10 deimt land gelegen in het
     Garelant, met nog 4 deimt, achter de Oosterzanden, en nog een kampje veen de
     Korde bulten genoemd, alles onder Siddeburen. Hiertegen is Sybentje Jans en
     Jantjen Jans en hun mannen ten deel gevallen 152 gld. 10 st. Getuigen: Jan
     Eltjes Vos en Aaldrik Evers.


     "En bij zijn oudste zoon Jan Dirk Bronsdijk (1ste huwelijk) staat bij de
     getuigen: Geert Hindriks Ham, half aangetrouwde oom (die getrouwd is met
     Almtje). Waarom schrijven ze dit in de akte betekent dit dat Derk en Almtje
     niet dezelfde moeder hebben en is zo de "s" erbij gekomen of..?"

     De doop van Derk Derks Bronsdijk staat niet vermeld in mijn bron
     (boerderijenboek). Als hij een kind is uit een eerder huwelijk van Derk
     Harms zou bovenstaande kloppen. Wie het weet mag het zeggen.

     Groeten,

     Bert Schut


     -----Oorspronkelijk bericht-----
     Van: groningen-genealogy@yahoogroups.com
     [mailto:groningen-genealogy@yahoogroups.com] Namens katrine huijbers
     bronsdijk
     Verzonden: maandag 3 september 2007 15:17
     Aan: groningen-genealogy@yahoogroups.com
     Onderwerp: RE: [groningen-genealogy] boeken Marsum/Solwerd voor 1761
     verloren zoek de naam Brondijk

     Hallo Bert,

     Hartelijk bedankt voor de info, alleen even wat info:
     Almtje Derks Brondijk is geboren te Marsum 11-12-1771.
     De geboorteplaats staat ook in haar overlijdensakte.
     Derk Harms Brondijk trouwde op 11-01-1762 te Marsum met Jantje
     Jans.Trouwboek Marsum (423-49)

     En op 05-02-1812 Jantje Jans neemt te Appingedam de naam BRONDIJK aan en
     heeft 2 dochters t.w. Almtje en Hendrikje

     Dit heb ik gevonden in het archief: kwartierstraten: Ham 104, dus of dit
     klopt weet ik niet.-->
     Almtje Derks Bronsdijk v: Derk Harms, m: Jantje Jans geboren te Siddeburen
     op 18-03-1731 dochter van Jan Jacobs en Aaltien Onnes

     En bij zijn oudste zoon Jan Dirk Bronsdijk (1ste huwelijk) staat bij de
     getuigen: Geert Hindriks Ham, half aangetrouwde oom (die getrouwd is met
     almtje)

     Waarom schrijven ze dit in de akte betekent dit dat Derk en Almtje niet
     dezelfde moeder hebben en is zo de "s" erbij gekomen of..? Want Derk Harms
     en Jantje Jans zijn getrouwd op 11-01-1762 te Marsum. Volgens mij heb ik dit
     al eerder gevraagd, maar zit nog steeds met die vraag. Weet u daar misschien
     antwoord op?

     Met vriendelijke groet,

     Katrine Huijbers-Bronsdijk


     "A.E. Schut" <nelson22@...> wrote:
     Hallo Katrine,

     Hierbij enkele, mogelijk relevante, Brondijk-gegevens. Vanwege de
     overzichtelijkheid in de vorm van een kwartierstaatje.

     Groeten,

     Bert Schut

     Kwartierstaat van Almtje Derks Brondijk

     Generatie I

     1. Almtje Derks Brondijk, dr. van Derk Harms en Jantijn Jans,
     geb. Solwerd,
     ged. Uitwierde op 1 dec 1771,
     arbeidster,
     ovl. (ongeveer 65 jaar oud) Appingedam op 16 feb 1837,
     tr. (ongeveer 24 jaar oud) Marsum op 2 okt 1796
     Geert Hindriks Ham,
     arbeider.

     Generatie II

     2. Derk Harms, afkomstig van Marsum,
     ovl. voor 30 apr 1783,
     tr. (Jantijn ongeveer 21 jaar oud) Marsum op 17 jan 1762.
     3. Jantijn Jans, dr. van Jan Harkes en Trijnie Jans,
     ged. Siddeburen op 5 jun 1740,
     ovl. (minstens 72 jaar oud) na 2 feb 1813,
     tr. (ongeveer 44 jaar oud) (2) Marsum op 24 nov 1784
     Focke Pieters, afkomstig uit Holwierde
     ovl. voor 2 feb 1813.
     Uit dit huwelijk
     1a. Hinderktien Derks Brondijk,
     geb. Solwerd,
     ged. Marsum op 5 dec 1762.
     1b. Jan Derks,
     geb. Solwerd,
     ged. Solwerd op 27 okt 1765.
     1c. Trijntje Derks,
     ged. Marsum op 4 sep 1768.
     1d. Almtje Derks Brondijk,
     geb. Solwerd, zie 1,
     ovl. (ongeveer 65 jaar oud) Appingedam op 16 feb 1837.
     1e. Geertruit Derks,
     geb. Solwerd,
     ged. Uitwierde op 27 feb 1774.
     1f. Trijntje Derks,
     geb. Solwerd,
     ged. Marsum op 18 mei 1777.
     1g. Jan Derks,
     ged. Marsum op 7 feb 1779.
     1h. Jan Derks,
     geb. Solwerd,
     ged. Uitwierde op 5 aug 1781.
     1i. Derk Derks Bronsdijk,
     leerlooijer,
     ovl. in 1805,
     tr.
     Kristina Luning,
     ovl. in 1805.

     Aanvullende informatie: Almtje Derks Brondijk.
     Almtje Derks Arkema, Allemtje Derks Brondijk, Alemtje Derks Brondijk.

     Aanvullende informatie: Derk Harms.
     afkomstig "van Marsum".

     GrA 733.499: boedelscheiding op 30 april 1783.

     Bron: "De historie van boerderijen en molens in de gemeente Appingedam"
     (2005), J.E. Emmelcamp cs.blz. 337 e.v.

     VO (Wagenborgen) fol. 400, [n.v.] februari 1780, Marsum. Derk Harms x
     Jantjen Jans, te Marsum, als mede representanten en erfgenamen van wijlen
     Jan Harkes en Trynje Jans (gew.ehel.), te Siddeburen, ter ener, en hun broer
     Hindrik Jans en vrouw, met hun zuster Aaltjen Jans met haar man Harm Jans,
     en zuster Syben Jans en haar man Oomke Remkes, allen te Siddeburen, ter
     andere zijde, maken een afhandeling van de nalatenschap van hun ouders Jan
     Harkes en Trynje Jans. Getuigen: n.v.

     Bron: CD Wagenborgen Abels/Wagenaar

     Aanvullende informatie: Jantijn Jans.
     Jantie Jans, Jantje Jans.

     Aanvullende informatie: Derk Derks Bronsdijk.
     Dirk Bronsdijk.


     Generatie III

     6. Jan Harkes, zn. van Harke Jans en Sijben Jans,
     geb. Siddeburen circa 1705,
     ovl. (hoogstens 75 jaar oud) voor feb 1780,
     tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 27 jaar oud) Siddeburen op 23 mrt
     1730.
     7. Trijnie Jans, dr. van Jan Hindricks en Jantien Cornellis,
     ged. Siddeburen op 14 sep 1702,
     begr. 75 jaar oud Siddeburen op 2 jun 1778.
     Uit dit huwelijk
     3a. Aaltjen Jans Arkema,
     ged. Siddeburen op 13 mei 1731,
     ovl. (ongeveer 84 jaar oud) Siddeburen op 18 jun 1815,
     tr. (resp. ongeveer 18 en 25 jaar oud) Siddeburen op 15 mei 1749
     Harm Jans Brondijk,
     geb. Lienen [Duitsland] op 24 jul 1723,
     kleermaker,
     ovl. (90 jaar oud) Siddeburen op 20 okt 1813.
     3b. Sijben Jans Arkema,
     ged. Wagenborgen op 16 aug 1733,
     tr. (resp. ongeveer 39 en ongeveer 25 jaar oud) Siddeburen op 24 jan
     1773
     Oomke Remkes, zn. van Rempke Dercks en Elske Oomkes,
     ged. Meedhuizen op 5 nov 1747.
     3c. Hindrick Jans Weert,
     ged. Siddeburen in 1736,
     ovl. (ongeveer 74 jaar oud) Siddeburen op 7 okt 1810,
     tr. (ongeveer 42 jaar oud) Siddeburen op 9 aug 1778
     Tekela Harms Veneker,
     ovl. na 8 jun 1815,
     (Tekela Harms tr. (2) voor 8 jun 1815 Harm Temmen Oosterman.).
     3d. Jantijn Jans,
     ged. Siddeburen op 5 jun 1740, zie 3,
     ovl. (minstens 72 jaar oud) na 2 feb 1813 zie 3.

     Aanvullende informatie: Jan Harkes.

     http://www.wilthof.nl/index.php?id=261 geeft geboorte ca.

     afkomstig van Siddeburen, overleden tussen 2 juni 1778 en februari 1780.
     Bron: Jacob Boerema 9 mei 2007.

     VO (Wagenborgen) fol. 433 - 21 juni 1780 - Hindrik Jans en Tekela Harkes
     (ehel.), van Siddeburen, Aaltjen Jans, mede voor haar man Harm Jans, van
     Siddeburen, Sybentje Jans en haar man Oomke Remkes, van Siddeburen, en
     Jantjen Jans, mede voor haar man Derk Harms, te Marsum, samen als erfgenamen
     van hun ouders Jan Harkes en Trynje Jans, in leven wonende te Siddeburen. Ze
     maken een erfdeling. Hindrik Jans en Tekela Harkes (ehel.) verkrijgen een
     heerd land gelegen in Siddebuurster Oostwold, groot 20 deimt, ten noorden de
     weg, ten oosten Ebe Jans, ten zuiden Jan Geerts Boscher, ten westen Hindrik
     Jans, en cons.. Voorts is Aaltjen Jans en haar man Harm Jans, met Hindrik
     Jans en vrouw ten deel gevallen, ten eerste 10 deimt land gelegen in het
     Garelant, met nog 4 deimt, achter de Oosterzanden, en nog een kampje veen de
     Korde bulten genoemd, alles onder Siddeburen. Hiertegen is Sybentje Jans en
     Jantjen Jans en hun mannen ten deel gevallen 152 gld. 10 st. Getuigen: Jan
     Eltjes Vos en Aaldrik Evers.

     Bron: CD Wagenborgen Abels/Wagenaar

     Aanvullende informatie: Trijnie Jans.
     afkomstig "van de Veendijk".

     Aanvullende informatie: Aaltjen Jans Arkema.
     afkomstig "van Siddeburen".

     Aanvullende informatie: Sijben Jans Arkema.
     afkomstig "van Siddeburen".

     Aanvullende informatie: Hindrick Jans Weert.
     gedoopt tussen 10 mei en 19 augustus.


     Generatie IV

     12. Harke Jans, zn. van Jan Hommes en Trijnie Jans,
     tr. Siddeburen op 14 apr 1700.
     13. Sijben Jans.
     Uit dit huwelijk
     6a. Jan Harkes,
     geb. Siddeburen circa 1705, zie 6,
     ovl. (hoogstens 75 jaar oud) voor feb 1780 zie 6.
     6b. Aaltje Harkes,
     tr.
     Derck Thiesens.
     6c. Geert Harkes,
     ged. Siddeburen op 24 mrt 1715,
     tr. (ongeveer 34 jaar oud) (1) Wagenborgen op 1 aug 1749
     Grietje Sijtzes,
     ovl. voor 19 jul 1751,
     (Grietje tr.(1) Peter Jeltes.),
     tr. (ongeveer 38 jaar oud) (2) Siddeburen op 6 mei 1753
     Hemke Gerrits.
     6d. Trijnje Harkes,
     ged. Siddeburen op 14 okt 1708,
     tr. (ongeveer 32 jaar oud) (1) Siddeburen (hc 17 feb 1741)
     Jan Derks, zn. van Derck Uijtjes en Jacobjen Jansen,
     tr.(2)
     Berent Koerts.
     6e. Reinder Harkes,
     ged. Siddeburen op 14 feb 1712,
     tr.
     Jantijn Willems.
     6f. Jacob Harkes,
     ged. Siddeburen op 5 jan 1721,
     tr. (ongeveer 39 jaar oud) Scharmer (hc 24 september 1760) op 24 sep
     1760
     Trijntje Pieters.

     VO (Wagenborgen) fol. 216, 1 augustus 1749, huwelijkscontract. Bruidegom:
     Geert Harkes, van Siddeburen. Bruid: Grietje Sijtzes, weduwe van Peter
     Jeltes. De kinderen van Peter Jeltes en Grietje Sijtzes (ehel.) krijgen het
     recht van representatie, evenals de kinderen van Jan Harkes en Trijnje Jans
     (ehel.) en de kinderen van Berent Koerts en Trijnje Harkes (ehel.). Getuigen
     aan bruidegomszijde: Harke Jans, vader, Jan Harkes x Trijnje Jans, broer,
     Derk Thijssens x Aaltje Harkes, zuster, Berent Koerts, zwager, [doorgehaald:
     Trijnje Harkes, zuster]. Getuigen aan bruidszijde: Tietje Jeltes, moei over
     de bruid's kinderen van vaders zijde, Hindrik Harms, Reinder Drewes en Remke
     Bavink [=Remko Pieters Bavienck], voogden over de kinderen van wijlen Peter
     Jeltes en Grietje Sijtzes (gew.ehel.). Getuigen: Menne Sijbolts en Jan
     Harms.

     Bron: CD Wagenborgen Abels/Wagenaar

     Voor hc Siddeburen 17 februari 1741 zie huwelijkscontractenboek Fivelingo
     door W.G. Doornbos blz 243.
     Voor hc 24 september 1760 zie huwelijkscontractenboek blz 385

     Aanvullende informatie: Sijben Jans.
     Sibinie Jans, Siben Jans.

     Aanvullende informatie: Aaltje Harkes.
     Aaltien Harkes.


     14. Jan Hindricks,
     tr.
     15. Jantien Cornellis.
     Uit dit huwelijk
     7. Trijnie Jans,
     ged. Siddeburen op 14 sep 1702,
     begr. 75 jaar oud Siddeburen op 2 jun 1778 zie 7.

     Generatie V

     24. Jan Hommes,
     tr. Noordbroek op 29 okt 1680.
     25. Trijnie Jans.
     Uit dit huwelijk
     12. Harke Jans, zie 12.

     Aanvullende informatie: Jan Hommes.

     VO (Wagenborgen) fol. 291, 23 oktober 1692. Arent Egges x Martjen Hijbes te
     Baamsum, verkopen aan Jan Hommes x Trijntjen Jans, een deel van een heerd
     land te Siddeburen, zoals kopers meierwijze van verkopers gebruiken, ten
     noorden de Schilt, ten oosten de pastorie te Siddeburen, ten zuiden de Borgh
     off herlikheit te Siddeburen, ten westen monsieur Nannes. Prijs: 124
     car.gld. Getuigen: Cornelis Hendrick en Claes Jans.

     Bron: CD Wagenborgen Abels/Wagenaar

     -----Oorspronkelijk bericht-----
     Van: groningen-genealogy@yahoogroups.com
     [mailto:groningen-genealogy@yahoogroups.com] Namens katrine.bronsdijk
     Verzonden: donderdag 30 augustus 2007 21:17
     Aan: groningen-genealogy@yahoogroups.com
     Onderwerp: [groningen-genealogy] boeken Marsum/Solwerd voor 1761 verloren
     zoek de naam Brondijk

     Hallo Allemaal,

     Ben al een tijdje bezig om de familienaam Bronsdijk uit te zoeken en
     toen ik een aanknopingspunt had ben ik naar Groningen gereisd om daar
     verder te zoeken Brondijk die uit Marsum kwamen en ja heb een aantal
     gevonden, maar helaas wat een pech, verder dan 1761 kom ik niet want
     die boeken daarvoor zijn verloren gegaan.
     Dus ben ik bang dat mijn speurtocht daar eindigt.

     Ben nog wel alle brondijken in Groningen in kaart aan het brengen om
     misschien toch een aanknopingspunt te vinden dat ze misschien voor
     1700 ergens anders gewoond hebben en dat ik toch verder kan speuren.

     Wie kan mij helpen? of heeft een tip hoe ik nu het beste verder kan
     zoeken?

     Groetjes katrine Huijbers-Bronsdijk

     Yahoo! Groups Links


     ---------------------------------
     Need a vacation? Get great deals to amazing places on Yahoo! Travel.

     [Non-text portions of this message have been removed]
     Yahoo! Groups Links
    • katrine huijbers bronsdijk
     Hoi Bert, Alweer bedankt en inderdaad toen ik mijn gegevens aan het ordenen was zag ik ook dat de ouders van almtje en aaltjen : Jan harkes en Trijnie Jans
     Message 4 of 10 , Sep 3, 2007
     • 0 Attachment
      Hoi Bert,

      Alweer bedankt en inderdaad toen ik mijn gegevens aan het ordenen was
      zag ik ook dat de ouders van almtje en aaltjen : Jan harkes en Trijnie Jans zijn.

      Had het overgenomen uit kwartierstraat uit groningerarchief, zo zie je maar dat het weleens verkeerd gaat.

      En inderdaad had ik ook het boek van Marsum helemaal doorgebladerd en gezocht en geen Derk (derks) gevonden. Wel alle andere.
      Maar toch staat het overal in de aktes vermeld dat hij ook in marsum geboren zou zijn en door die geert hindriks ham die getrouwd is met almtje derks brondijk moet het wel fam.zijn.
      Maar we speuren door en laat me niet kisten dat de boeken er niet meer zijn in het archief. en ben nu dus alle Brondijken aan het noteren met alle gegevens zodat ik het spoor voor 1761 op kan pakken en met alle gegevens van iedereen (alvast bedankt ook) kom ik steeds verder.


      Groetjes van Katrine Huijbers- Bronsdijk


      "A.E. Schut" <nelson22@...> wrote:
      Hallo Katrine,

      "Almtje Derks Brondijk is geboren te Marsum 11-12-1771.
      De geboorteplaats staat ook in haar overlijdensakte."

      Nog even nagekeken in "De historie van boerderijen en molens in de gemeente
      Appingedam" (2005), J.E. Emmelcamp cs. Deze bron geeft 11 december 1771 als
      doopdatum te Marsum/Solwerd.

      "Derk Harms Brondijk trouwde op 11-01-1762 te Marsum met Jantje Jans.
      Trouwboek Marsum (423-49)"

      Ik neem aan dat je gelijk hebt. Bovengenoemde bron gaf Marssum 17 januari
      1762.

      "Jantje Jans geboren te Siddeburen op 18-03-1731 dochter van Jan Jacobs en
      Aaltien Onnes"

      Klopt niet. Zie akte CD Abels/Wagenaar

      VO (Wagenborgen) fol. 433 - 21 juni 1780 - Hindrik Jans en Tekela Harkes
      (ehel.), van Siddeburen, Aaltjen Jans, mede voor haar man Harm Jans, van
      Siddeburen, Sybentje Jans en haar man Oomke Remkes, van Siddeburen, en
      Jantjen Jans, mede voor haar man Derk Harms, te Marsum, samen als erfgenamen
      van hun ouders Jan Harkes en Trynje Jans, in leven wonende te Siddeburen. Ze
      maken een erfdeling. Hindrik Jans en Tekela Harkes (ehel.) verkrijgen een
      heerd land gelegen in Siddebuurster Oostwold, groot 20 deimt, ten noorden de
      weg, ten oosten Ebe Jans, ten zuiden Jan Geerts Boscher, ten westen Hindrik
      Jans, en cons.. Voorts is Aaltjen Jans en haar man Harm Jans, met Hindrik
      Jans en vrouw ten deel gevallen, ten eerste 10 deimt land gelegen in het
      Garelant, met nog 4 deimt, achter de Oosterzanden, en nog een kampje veen de
      Korde bulten genoemd, alles onder Siddeburen. Hiertegen is Sybentje Jans en
      Jantjen Jans en hun mannen ten deel gevallen 152 gld. 10 st. Getuigen: Jan
      Eltjes Vos en Aaldrik Evers.

      "En bij zijn oudste zoon Jan Dirk Bronsdijk (1ste huwelijk) staat bij de
      getuigen: Geert Hindriks Ham, half aangetrouwde oom (die getrouwd is met
      Almtje). Waarom schrijven ze dit in de akte betekent dit dat Derk en Almtje
      niet dezelfde moeder hebben en is zo de "s" erbij gekomen of..?"

      De doop van Derk Derks Bronsdijk staat niet vermeld in mijn bron
      (boerderijenboek). Als hij een kind is uit een eerder huwelijk van Derk
      Harms zou bovenstaande kloppen. Wie het weet mag het zeggen.

      Groeten,

      Bert Schut


      -----Oorspronkelijk bericht-----
      Van: groningen-genealogy@yahoogroups.com
      [mailto:groningen-genealogy@yahoogroups.com] Namens katrine huijbers
      bronsdijk
      Verzonden: maandag 3 september 2007 15:17
      Aan: groningen-genealogy@yahoogroups.com
      Onderwerp: RE: [groningen-genealogy] boeken Marsum/Solwerd voor 1761
      verloren zoek de naam Brondijk

      Hallo Bert,

      Hartelijk bedankt voor de info, alleen even wat info:
      Almtje Derks Brondijk is geboren te Marsum 11-12-1771.
      De geboorteplaats staat ook in haar overlijdensakte.
      Derk Harms Brondijk trouwde op 11-01-1762 te Marsum met Jantje
      Jans.Trouwboek Marsum (423-49)

      En op 05-02-1812 Jantje Jans neemt te Appingedam de naam BRONDIJK aan en
      heeft 2 dochters t.w. Almtje en Hendrikje

      Dit heb ik gevonden in het archief: kwartierstraten: Ham 104, dus of dit
      klopt weet ik niet.-->
      Almtje Derks Bronsdijk v: Derk Harms, m: Jantje Jans geboren te Siddeburen
      op 18-03-1731 dochter van Jan Jacobs en Aaltien Onnes

      En bij zijn oudste zoon Jan Dirk Bronsdijk (1ste huwelijk) staat bij de
      getuigen: Geert Hindriks Ham, half aangetrouwde oom (die getrouwd is met
      almtje)

      Waarom schrijven ze dit in de akte betekent dit dat Derk en Almtje niet
      dezelfde moeder hebben en is zo de "s" erbij gekomen of..? Want Derk Harms
      en Jantje Jans zijn getrouwd op 11-01-1762 te Marsum. Volgens mij heb ik dit
      al eerder gevraagd, maar zit nog steeds met die vraag. Weet u daar misschien
      antwoord op?

      Met vriendelijke groet,

      Katrine Huijbers-Bronsdijk


      "A.E. Schut" <nelson22@...> wrote:
      Hallo Katrine,

      Hierbij enkele, mogelijk relevante, Brondijk-gegevens. Vanwege de
      overzichtelijkheid in de vorm van een kwartierstaatje.

      Groeten,

      Bert Schut

      Kwartierstaat van Almtje Derks Brondijk

      Generatie I

      1. Almtje Derks Brondijk, dr. van Derk Harms en Jantijn Jans,
      geb. Solwerd,
      ged. Uitwierde op 1 dec 1771,
      arbeidster,
      ovl. (ongeveer 65 jaar oud) Appingedam op 16 feb 1837,
      tr. (ongeveer 24 jaar oud) Marsum op 2 okt 1796
      Geert Hindriks Ham,
      arbeider.

      Generatie II

      2. Derk Harms, afkomstig van Marsum,
      ovl. voor 30 apr 1783,
      tr. (Jantijn ongeveer 21 jaar oud) Marsum op 17 jan 1762.
      3. Jantijn Jans, dr. van Jan Harkes en Trijnie Jans,
      ged. Siddeburen op 5 jun 1740,
      ovl. (minstens 72 jaar oud) na 2 feb 1813,
      tr. (ongeveer 44 jaar oud) (2) Marsum op 24 nov 1784
      Focke Pieters, afkomstig uit Holwierde
      ovl. voor 2 feb 1813.
      Uit dit huwelijk
      1a. Hinderktien Derks Brondijk,
      geb. Solwerd,
      ged. Marsum op 5 dec 1762.
      1b. Jan Derks,
      geb. Solwerd,
      ged. Solwerd op 27 okt 1765.
      1c. Trijntje Derks,
      ged. Marsum op 4 sep 1768.
      1d. Almtje Derks Brondijk,
      geb. Solwerd, zie 1,
      ovl. (ongeveer 65 jaar oud) Appingedam op 16 feb 1837.
      1e. Geertruit Derks,
      geb. Solwerd,
      ged. Uitwierde op 27 feb 1774.
      1f. Trijntje Derks,
      geb. Solwerd,
      ged. Marsum op 18 mei 1777.
      1g. Jan Derks,
      ged. Marsum op 7 feb 1779.
      1h. Jan Derks,
      geb. Solwerd,
      ged. Uitwierde op 5 aug 1781.
      1i. Derk Derks Bronsdijk,
      leerlooijer,
      ovl. in 1805,
      tr.
      Kristina Luning,
      ovl. in 1805.

      Aanvullende informatie: Almtje Derks Brondijk.
      Almtje Derks Arkema, Allemtje Derks Brondijk, Alemtje Derks Brondijk.

      Aanvullende informatie: Derk Harms.
      afkomstig "van Marsum".

      GrA 733.499: boedelscheiding op 30 april 1783.

      Bron: "De historie van boerderijen en molens in de gemeente Appingedam"
      (2005), J.E. Emmelcamp cs.blz. 337 e.v.

      VO (Wagenborgen) fol. 400, [n.v.] februari 1780, Marsum. Derk Harms x
      Jantjen Jans, te Marsum, als mede representanten en erfgenamen van wijlen
      Jan Harkes en Trynje Jans (gew.ehel.), te Siddeburen, ter ener, en hun broer
      Hindrik Jans en vrouw, met hun zuster Aaltjen Jans met haar man Harm Jans,
      en zuster Syben Jans en haar man Oomke Remkes, allen te Siddeburen, ter
      andere zijde, maken een afhandeling van de nalatenschap van hun ouders Jan
      Harkes en Trynje Jans. Getuigen: n.v.

      Bron: CD Wagenborgen Abels/Wagenaar

      Aanvullende informatie: Jantijn Jans.
      Jantie Jans, Jantje Jans.

      Aanvullende informatie: Derk Derks Bronsdijk.
      Dirk Bronsdijk.

      Generatie III

      6. Jan Harkes, zn. van Harke Jans en Sijben Jans,
      geb. Siddeburen circa 1705,
      ovl. (hoogstens 75 jaar oud) voor feb 1780,
      tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 27 jaar oud) Siddeburen op 23 mrt
      1730.
      7. Trijnie Jans, dr. van Jan Hindricks en Jantien Cornellis,
      ged. Siddeburen op 14 sep 1702,
      begr. 75 jaar oud Siddeburen op 2 jun 1778.
      Uit dit huwelijk
      3a. Aaltjen Jans Arkema,
      ged. Siddeburen op 13 mei 1731,
      ovl. (ongeveer 84 jaar oud) Siddeburen op 18 jun 1815,
      tr. (resp. ongeveer 18 en 25 jaar oud) Siddeburen op 15 mei 1749
      Harm Jans Brondijk,
      geb. Lienen [Duitsland] op 24 jul 1723,
      kleermaker,
      ovl. (90 jaar oud) Siddeburen op 20 okt 1813.
      3b. Sijben Jans Arkema,
      ged. Wagenborgen op 16 aug 1733,
      tr. (resp. ongeveer 39 en ongeveer 25 jaar oud) Siddeburen op 24 jan
      1773
      Oomke Remkes, zn. van Rempke Dercks en Elske Oomkes,
      ged. Meedhuizen op 5 nov 1747.
      3c. Hindrick Jans Weert,
      ged. Siddeburen in 1736,
      ovl. (ongeveer 74 jaar oud) Siddeburen op 7 okt 1810,
      tr. (ongeveer 42 jaar oud) Siddeburen op 9 aug 1778
      Tekela Harms Veneker,
      ovl. na 8 jun 1815,
      (Tekela Harms tr. (2) voor 8 jun 1815 Harm Temmen Oosterman.).
      3d. Jantijn Jans,
      ged. Siddeburen op 5 jun 1740, zie 3,
      ovl. (minstens 72 jaar oud) na 2 feb 1813 zie 3.

      Aanvullende informatie: Jan Harkes.

      http://www.wilthof.nl/index.php?id=261 geeft geboorte ca.

      afkomstig van Siddeburen, overleden tussen 2 juni 1778 en februari 1780.
      Bron: Jacob Boerema 9 mei 2007.

      VO (Wagenborgen) fol. 433 - 21 juni 1780 - Hindrik Jans en Tekela Harkes
      (ehel.), van Siddeburen, Aaltjen Jans, mede voor haar man Harm Jans, van
      Siddeburen, Sybentje Jans en haar man Oomke Remkes, van Siddeburen, en
      Jantjen Jans, mede voor haar man Derk Harms, te Marsum, samen als erfgenamen
      van hun ouders Jan Harkes en Trynje Jans, in leven wonende te Siddeburen. Ze
      maken een erfdeling. Hindrik Jans en Tekela Harkes (ehel.) verkrijgen een
      heerd land gelegen in Siddebuurster Oostwold, groot 20 deimt, ten noorden de
      weg, ten oosten Ebe Jans, ten zuiden Jan Geerts Boscher, ten westen Hindrik
      Jans, en cons.. Voorts is Aaltjen Jans en haar man Harm Jans, met Hindrik
      Jans en vrouw ten deel gevallen, ten eerste 10 deimt land gelegen in het
      Garelant, met nog 4 deimt, achter de Oosterzanden, en nog een kampje veen de
      Korde bulten genoemd, alles onder Siddeburen. Hiertegen is Sybentje Jans en
      Jantjen Jans en hun mannen ten deel gevallen 152 gld. 10 st. Getuigen: Jan
      Eltjes Vos en Aaldrik Evers.

      Bron: CD Wagenborgen Abels/Wagenaar

      Aanvullende informatie: Trijnie Jans.
      afkomstig "van de Veendijk".

      Aanvullende informatie: Aaltjen Jans Arkema.
      afkomstig "van Siddeburen".

      Aanvullende informatie: Sijben Jans Arkema.
      afkomstig "van Siddeburen".

      Aanvullende informatie: Hindrick Jans Weert.
      gedoopt tussen 10 mei en 19 augustus.

      Generatie IV

      12. Harke Jans, zn. van Jan Hommes en Trijnie Jans,
      tr. Siddeburen op 14 apr 1700.
      13. Sijben Jans.
      Uit dit huwelijk
      6a. Jan Harkes,
      geb. Siddeburen circa 1705, zie 6,
      ovl. (hoogstens 75 jaar oud) voor feb 1780 zie 6.
      6b. Aaltje Harkes,
      tr.
      Derck Thiesens.
      6c. Geert Harkes,
      ged. Siddeburen op 24 mrt 1715,
      tr. (ongeveer 34 jaar oud) (1) Wagenborgen op 1 aug 1749
      Grietje Sijtzes,
      ovl. voor 19 jul 1751,
      (Grietje tr.(1) Peter Jeltes.),
      tr. (ongeveer 38 jaar oud) (2) Siddeburen op 6 mei 1753
      Hemke Gerrits.
      6d. Trijnje Harkes,
      ged. Siddeburen op 14 okt 1708,
      tr. (ongeveer 32 jaar oud) (1) Siddeburen (hc 17 feb 1741)
      Jan Derks, zn. van Derck Uijtjes en Jacobjen Jansen,
      tr.(2)
      Berent Koerts.
      6e. Reinder Harkes,
      ged. Siddeburen op 14 feb 1712,
      tr.
      Jantijn Willems.
      6f. Jacob Harkes,
      ged. Siddeburen op 5 jan 1721,
      tr. (ongeveer 39 jaar oud) Scharmer (hc 24 september 1760) op 24 sep
      1760
      Trijntje Pieters.

      VO (Wagenborgen) fol. 216, 1 augustus 1749, huwelijkscontract. Bruidegom:
      Geert Harkes, van Siddeburen. Bruid: Grietje Sijtzes, weduwe van Peter
      Jeltes. De kinderen van Peter Jeltes en Grietje Sijtzes (ehel.) krijgen het
      recht van representatie, evenals de kinderen van Jan Harkes en Trijnje Jans
      (ehel.) en de kinderen van Berent Koerts en Trijnje Harkes (ehel.). Getuigen
      aan bruidegomszijde: Harke Jans, vader, Jan Harkes x Trijnje Jans, broer,
      Derk Thijssens x Aaltje Harkes, zuster, Berent Koerts, zwager, [doorgehaald:
      Trijnje Harkes, zuster]. Getuigen aan bruidszijde: Tietje Jeltes, moei over
      de bruid's kinderen van vaders zijde, Hindrik Harms, Reinder Drewes en Remke
      Bavink [=Remko Pieters Bavienck], voogden over de kinderen van wijlen Peter
      Jeltes en Grietje Sijtzes (gew.ehel.). Getuigen: Menne Sijbolts en Jan
      Harms.

      Bron: CD Wagenborgen Abels/Wagenaar

      Voor hc Siddeburen 17 februari 1741 zie huwelijkscontractenboek Fivelingo
      door W.G. Doornbos blz 243.
      Voor hc 24 september 1760 zie huwelijkscontractenboek blz 385

      Aanvullende informatie: Sijben Jans.
      Sibinie Jans, Siben Jans.

      Aanvullende informatie: Aaltje Harkes.
      Aaltien Harkes.

      14. Jan Hindricks,
      tr.
      15. Jantien Cornellis.
      Uit dit huwelijk
      7. Trijnie Jans,
      ged. Siddeburen op 14 sep 1702,
      begr. 75 jaar oud Siddeburen op 2 jun 1778 zie 7.

      Generatie V

      24. Jan Hommes,
      tr. Noordbroek op 29 okt 1680.
      25. Trijnie Jans.
      Uit dit huwelijk
      12. Harke Jans, zie 12.

      Aanvullende informatie: Jan Hommes.

      VO (Wagenborgen) fol. 291, 23 oktober 1692. Arent Egges x Martjen Hijbes te
      Baamsum, verkopen aan Jan Hommes x Trijntjen Jans, een deel van een heerd
      land te Siddeburen, zoals kopers meierwijze van verkopers gebruiken, ten
      noorden de Schilt, ten oosten de pastorie te Siddeburen, ten zuiden de Borgh
      off herlikheit te Siddeburen, ten westen monsieur Nannes. Prijs: 124
      car.gld. Getuigen: Cornelis Hendrick en Claes Jans.

      Bron: CD Wagenborgen Abels/Wagenaar

      -----Oorspronkelijk bericht-----
      Van: groningen-genealogy@yahoogroups.com
      [mailto:groningen-genealogy@yahoogroups.com] Namens katrine.bronsdijk
      Verzonden: donderdag 30 augustus 2007 21:17
      Aan: groningen-genealogy@yahoogroups.com
      Onderwerp: [groningen-genealogy] boeken Marsum/Solwerd voor 1761 verloren
      zoek de naam Brondijk

      Hallo Allemaal,

      Ben al een tijdje bezig om de familienaam Bronsdijk uit te zoeken en
      toen ik een aanknopingspunt had ben ik naar Groningen gereisd om daar
      verder te zoeken Brondijk die uit Marsum kwamen en ja heb een aantal
      gevonden, maar helaas wat een pech, verder dan 1761 kom ik niet want
      die boeken daarvoor zijn verloren gegaan.
      Dus ben ik bang dat mijn speurtocht daar eindigt.

      Ben nog wel alle brondijken in Groningen in kaart aan het brengen om
      misschien toch een aanknopingspunt te vinden dat ze misschien voor
      1700 ergens anders gewoond hebben en dat ik toch verder kan speuren.

      Wie kan mij helpen? of heeft een tip hoe ik nu het beste verder kan
      zoeken?

      Groetjes katrine Huijbers-Bronsdijk

      Yahoo! Groups Links

      ---------------------------------
      Need a vacation? Get great deals to amazing places on Yahoo! Travel.

      [Non-text portions of this message have been removed]

      Yahoo! Groups Links


      ---------------------------------
      Need a vacation? Get great deals to amazing places on Yahoo! Travel.

      [Non-text portions of this message have been removed]
     Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.