Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Tonckens Eltjes Lupkens Coerts

Expand Messages
 • Klaas Jansen
  Hallo Groningen Jan Egberts en Eltje He(e)res zijn mijn voorouders. Zij wonen op Ulsda (Boerderij 93 in het Boerderijenboek Beerta) Dankzij de hc-transcripties
  Message 1 of 3 , Aug 31, 2007
   Hallo Groningen

   Jan Egberts en Eltje He(e)res zijn mijn voorouders. Zij wonen op Ulsda
   (Boerderij 93 in het Boerderijenboek Beerta)
   Dankzij de hc-transcripties van de heer S.Ebels heb ik de volgende
   voorouders kunnen vinden: Jan Egberts was de zoon van Egbert Tonckens
   en Bonje Eltjes en Eltje Heeres de dochter van Heer Lupkens en Jantjen
   Coerts. De ouders van Egbert Tonckens en Bonje Eltjes waren (volgens
   huw.contract 7 maart 1639, Beerta) Toncko Ockens en Tryne en Eltio Jans
   en Aeltijn.
   De drie huwelijkescontracten van Bonje Eltjes heb ik gevonden. Jantjen
   Coer(t)s was eerst met een Eijldert gehuwd en daarna met Heer Lupke(n)s.
   Is verder voorgeslacht bekend van Heer Lupke(n)s en Jantjen Coerts en
   van de ouders van Egbert Tonckens en Bonje Eltjes?

   groeten uit Zwitserland

   Klaas Jansen
  • Pieke & Frouwkje v/d Schaaf-Beckeringh
   ... Ulsda ... Tonckens ... Jantjen ... (volgens ... Jans ... Jantjen ... (n)s. ... en ... Hallo Klaas, Misschien een beetje laat, maar toch. Ik heb wat sumiere
   Message 2 of 3 , Sep 6, 2007
    > Hallo Groningen
    >
    > Jan Egberts en Eltje He(e)res zijn mijn voorouders. Zij wonen op
    Ulsda
    > (Boerderij 93 in het Boerderijenboek Beerta)
    > Dankzij de hc-transcripties van de heer S.Ebels heb ik de volgende
    > voorouders kunnen vinden: Jan Egberts was de zoon van Egbert
    Tonckens
    > en Bonje Eltjes en Eltje Heeres de dochter van Heer Lupkens en
    Jantjen
    > Coerts. De ouders van Egbert Tonckens en Bonje Eltjes waren
    (volgens
    > huw.contract 7 maart 1639, Beerta) Toncko Ockens en Tryne en Eltio
    Jans
    > en Aeltijn.
    > De drie huwelijkescontracten van Bonje Eltjes heb ik gevonden.
    Jantjen
    > Coer(t)s was eerst met een Eijldert gehuwd en daarna met Heer Lupke
    (n)s.
    > Is verder voorgeslacht bekend van Heer Lupke(n)s en Jantjen Coerts
    en
    > van de ouders van Egbert Tonckens en Bonje Eltjes?
    >
    > groeten uit Zwitserland
    >
    > Klaas Jansen
    >

    Hallo Klaas,

    Misschien een beetje laat, maar toch. Ik heb wat sumiere gegevens
    over de ouders van Egbert Tonckens.

    Zijn ouders waren 'Toncko Ockens' geb ? + aft 1647 in Zuidbroek. Hij
    trouwde voor of rond 1607 met 'Trijne Cornelis'; dr. van Cornelis P(i)
    eters en Ave N. Trijne overleed rond juni 1647 te Zuidbroek.

    Hier nog wat extra aanvullingen:
    ----731-7186 - fol.390 - Noordbroek - 28 april 1614 - Toncko Ockens,
    namens Trine, zijn vrouw, verkoopt aan Johan Cornelis en Wipcke
    (ehel.) 16 1/2 Emder gld.
    ----GAG - 985rnr - 26 oktober 1623 - Inkwartiering i. v .m. doortocht
    van Brunswijkse troepen Toncko Ockens 4 persoenen 3 peerden
    ----731-7422 - fol.53 - Zuidbroek - 1 mei 1626 - Harmen Sticker, te
    Zuidbroek, ontvangt van Toncko Ockens en Trine (ehel.) rente 24 daler
    m.b.t. 400 daler.
    ----731-7424 - fol.157v - Zuidbroek - 19 september 1645 - Toncko
    Ockens en Trijne (ehel.), te Zuidbroek, verkopen aan Focko Lamberts,
    ondertrouwde jongeman en hun jongste dochter Ene Tonckes , hun
    behuizing en schuur te Zuidbroek in Uiterburen, met de levende have,
    en het huismansgereedschap, een wagen, een eg, en een ploeg. Tevens
    de overdracht van het land.
    ----731-7425 - fol.3 - Zuidbroek - 16 december 1645 - Focko Lamberts,
    te Zuidbroek, en Ene (ehel.) zijn schuldig aan Toncko Ockens, en
    Trijne Fockes, (ehel.) 3700 car.gld., te betalen in vier termijnen.
    ----731-7425 - fol.75 - Zuidbroek - 22 juni 1647 - Toncko Ockens en
    Trijne (ehel.) stellen een testament op.
    Uit bovengenoemde huwlijk zijn negen [9] kinderen geboren zijnde;
    Ocke Tonckens *1608; Albert Tockens *1610; Egbert Tonckens *1614 x
    Bonje Eltjens; Haucke Tonckens *1616 x Focco Weerts or Wierts; Ave
    Tonckens *1620 x Hindrick Geerdes; Phiebe Tonckens *1632 x Dewer
    Jans; Anna Tonckens *? ; Emme Tonckens *1612 + 1665-1668 x1 Cornelius
    Claeszens x2 Jan Boeles.

    Toncko was een zoon van 'Ocke Aepkens en Emme N. gehuwd between 1560-
    1565; overleden rond 1605.
    Toncko was een kleinzoon van Aepko Ockens en N.N.

    Hier nog wat noties:
    bron: Doopsgezinde families in het Oldambt, Sebo Abels.
    Gruoninga 1973 -p.28, 29- A. Hoft -De Ridder en de halve Leeuw.

    ----339-59- AHG Zuidbroek -fol.70 -ao.1570 - Van Ocko Aepkens ghekoft
    III tonnen kalcspannen ob die kerkcke bestreken. Die tonne voer eenen
    halven rijcksdaler tacit II Ember gld.
    ----GAG. -Stadsrekeningen -ao 1580- fo1.10 - Johan Aepkens nu Ocko
    Aepkens bruijcket vant stadt landt 6 ackeren bouwlandes / noch 9
    deijmet in de Lege Meden / noch 4 ackeren veenlandes / 6 jaer lanck /
    angaende mey anno 66 voerg./ jaerlicks voer 22 rijders -De verschenen
    hijer meij anno 80 untf
    ----R.A. Noordbroek 01-05-1611, p. 200-201 - Edzo Brungers voor Swane
    zijn huisvr verkoopt aan Peter Jansen Vechter, Trijne zijn huisvr 3
    deimaten land gelegen in Noordbroeksterhamrik in de lege meden zoals
    Edzo dat van Ocko Aepkens erfgenamen in vortiden heeft aangekocht.
    Zwettende ten Z: en W: Peter zelf, ten O: Juncker Gruis en ten N: de
    honde? wech. De koopsom is voldaan.
    Getuigen: Henricus Dijckmannus en Keer Bavinck.
    ----GAG -Stadsrekeningen -ao 1614- fo1.10 -Johan Aepkens nu Ocke
    Aepkens weduwe Eme bruickt 6 acker landes noch 9 deymt an de Lege
    Meden ende 4 ackeren veenlandes -1605 -40 rijder tot 30 st.
    ----GAG -Stadsrekeningen -ao 1620 - fol. 4v -Johan Ockens i.p.v. Ocke
    Aepkens' wedu 6 akkers met nog 9 deimt an de Lege Meden en 4 akkers
    veen. Gregory 1616.

    Uit bovenstaande huwelijk zes [6] kinderen, zijnde:
    Jurjen Ockens x Tete N; Tammo Ockens; Tocko Ockens x Trijne
    Cornelius; Haijcke Ockens x Pieter Cornelys; Johan Ockens x
    Hendrictien N.; Aepko Ockens *1562 x 1585 Bunne Cornelius (Ipes)

    I heb geen gegevens over de ouders van Bonje Eltens, sorry.

    Greetings Pyke van der Schaaf,
   • Jacob Boerema
    ... De geboortejaren lijken me niets anders als (naar mijn gevoel onnodige) schattingen. ... Bovenstaande is onjuist: Ocke Aepkens was zeer waarschijnlijk een
    Message 3 of 3 , Sep 8, 2007
     On 6 Sep 2007 at 8:26, Pieke & Frouwkje v/d Schaaf-B wrote:

     > Uit bovengenoemde huwlijk zijn negen [9] kinderen geboren zijnde;
     > Ocke Tonckens *1608; Albert Tockens *1610; Egbert Tonckens *1614 x
     > Bonje Eltjens; Haucke Tonckens *1616 x Focco Weerts or Wierts; Ave
     > Tonckens *1620 x Hindrick Geerdes; Phiebe Tonckens *1632 x Dewer
     > Jans; Anna Tonckens *? ; Emme Tonckens *1612 + 1665-1668 x1 Cornelius
     > Claeszens x2 Jan Boeles.

     De geboortejaren lijken me niets anders als (naar mijn gevoel onnodige)
     schattingen.

     > Toncko was een zoon van 'Ocke Aepkens en Emme N. gehuwd between 1560-
     > 1565; overleden rond 1605.
     > Toncko was een kleinzoon van Aepko Ockens en N.N.

     Bovenstaande is onjuist: Ocke Aepkens was zeer waarschijnlijk een zoon
     van Aepko Johans en Eene.

     > Uit bovenstaande huwelijk zes [6] kinderen, zijnde:
     > Jurjen Ockens x Tete N; Tammo Ockens; Tocko Ockens x Trijne
     > Cornelius; Haijcke Ockens x Pieter Cornelys; Johan Ockens x
     > Hendrictien N.; Aepko Ockens *1562 x 1585 Bunne Cornelius (Ipes)

     Jurjen Ockens is geen kind van Ocke Aepkens en Tammo waarschijnlijk ook
     niet.

     Groeten,

     Jacob Boerema
     http://www.jacobboerema.nl/ (genealogie en bronbewerkingen)
     http://www.jacobboerema.nl/Transcript/Freeware.htm (Transcript 2.2)
    Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.