Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Leving

Expand Messages
 • Menne Glas
  Goedemorgen, Recent heb ik een echtpaar aan mijn kwartierstaat kunnen toevoegen: Frerick Hindricks die omstreeks 1689 met Jantien Jansen Leving trouwde. Zij
  Message 1 of 7 , Oct 1, 2006
   Goedemorgen,

   Recent heb ik een echtpaar aan mijn kwartierstaat kunnen toevoegen: Frerick
   Hindricks die omstreeks 1689 met Jantien Jansen Leving trouwde. Zij leefden
   in Garnwerd, tenminste, daar werd Jantien op 13 juni 1689 lidmaat, en daar
   lieten ze hun kinderen dopen. Frerick zal rond de eeuwwisseling overleden
   zijn: Jantien hertrouwde te Garnwerd 30 juli 1702 Cornelis Jans, en nogmaals
   aldaar 21 juli 1709 Focke Clasens. Zij overleed 5 maart 1730.

   Mijn vraag is: Jantien gebruikt nu al (eind 17e eeuw) een familienaam, die
   ik verder in Noordlaren/Zuidlaren en omgeving tegenkom. Weet iemand
   misschien of zij daarvandaan komt? Een Hindrikje Leving, dochter van Jan
   Leving, trouwt eind 17e eeuw in stad Groningen, zij komt meen ik van
   Zuidlaren. Zou best wel eens een zuster kunnen zijn.

   Daarbij: het paar laat als eerste kind een "Lois Lamas" dopen op 23 feb.
   1690, en nog eens op 19 aug. 1684. Dat is wel een hele bijzondere naam in
   het Westerkwartier! Doet een beetje Frans aan nietwaar? Is iemand deze naam
   "Lamas" wel eens ergens tegengekomen? Zal toch echt niet van oorsprong
   Gronings zijn?

   Hulp is zeer welkom op deze zondag .....

   Groet, Menne


   [Non-text portions of this message have been removed]
  • Erick Staal
   Hallo Menne, Qua Lois Lamas: Het lijkt mij een complete vernoeming naar een Louis Lamas of Lamasse.
   Message 2 of 7 , Oct 1, 2006
    Hallo Menne,

    Qua Lois Lamas:

    Het lijkt mij een complete vernoeming naar een Louis Lamas of Lamasse.

    http://home.vicnet.net.au/~geneal/bloemendaal/balk/balkanc1.htm

    Zoeken op Lamas.
    Alleen deze is te Purmerend en een kleine eeuw te laat. Misschien wel een
    bron.

    Verder in familysearch een familie Lamas te Utrecht in de goede periode.

    mvg, Erick

    On Sunday 01 October 2006 09:45, Menne Glas wrote:
    > Goedemorgen,
    >
    > Recent heb ik een echtpaar aan mijn kwartierstaat kunnen toevoegen: Frerick
    > Hindricks die omstreeks 1689 met Jantien Jansen Leving trouwde. Zij leefden
    > in Garnwerd, tenminste, daar werd Jantien op 13 juni 1689 lidmaat, en daar
    > lieten ze hun kinderen dopen. Frerick zal rond de eeuwwisseling overleden
    > zijn: Jantien hertrouwde te Garnwerd 30 juli 1702 Cornelis Jans, en
    > nogmaals aldaar 21 juli 1709 Focke Clasens. Zij overleed 5 maart 1730.
    >
    > Mijn vraag is: Jantien gebruikt nu al (eind 17e eeuw) een familienaam, die
    > ik verder in Noordlaren/Zuidlaren en omgeving tegenkom. Weet iemand
    > misschien of zij daarvandaan komt? Een Hindrikje Leving, dochter van Jan
    > Leving, trouwt eind 17e eeuw in stad Groningen, zij komt meen ik van
    > Zuidlaren. Zou best wel eens een zuster kunnen zijn.
    >
    > Daarbij: het paar laat als eerste kind een "Lois Lamas" dopen op 23 feb.
    > 1690, en nog eens op 19 aug. 1684. Dat is wel een hele bijzondere naam in
    > het Westerkwartier! Doet een beetje Frans aan nietwaar? Is iemand deze naam
    > "Lamas" wel eens ergens tegengekomen? Zal toch echt niet van oorsprong
    > Gronings zijn?
    >
    > Hulp is zeer welkom op deze zondag .....
    >
    > Groet, Menne
    >
    >
    > [Non-text portions of this message have been removed]
   • Hans Homan Free
    Hoi Menne, Leuk om te zien dat je nu ook Drentse voorouders hebt. De naam Leving komt al vroeg voor in de omgeving van Noordlaren en Zuidlaren. Hieronder een
    Message 3 of 7 , Oct 1, 2006
     Hoi Menne,

     Leuk om te zien dat je nu ook Drentse voorouders hebt. De naam Leving komt
     al vroeg voor in de omgeving van Noordlaren en Zuidlaren. Hieronder een
     mogelijke kandidaat als "ouderpaar" maar helaas zijn de doopboeken van
     Zuidlaren in deze periode nogal fragmentarisch, en er zijn tenminste een
     stuk of 6 Jan Leving's in Zuidlaren Noordlaren in de periode 1600 - 1660.
     Heb jij een lijstje met alle kinderen van Frerik Hindriks, dan kan ik nog
     eens kijken of ik nog iets kan vinden.
     In mijn bestand komt wel het huwelijk voor met Focke Claassen. Daaruit o.a.
     een zoon Claas, die weer in Zuidlaren ondert. met Geertruid Schuiling.


     I Jan Leving, geboren circa 1625 te Zuidlaren, zoon van

     Jan Leving.

     Ondertrouwd op 22-10-1654 te Noordlaren, gehuwd voor de

     kerk op 12-11-1654 te Zuidlaren met Aaltje Aring,

     geboren circa 1634 te Glimmen, dochter van Hindrik

     Aring en Aaltje Leving.

     Uit dit huwelijk:

     1. Grietje Leving, gedoopt 8-1656 te Zuidlaren.

     Naam niet zeker. Echter de vrouw van Nanne Abbring

     is een zuster van Jan, Hindrik en Laurens Leving,

     en haar kleindochter is Grietje. Gehuwd met Nanne

     Abbring, geboren circa 1655, zoon van Jan Abbring

     en Riemen Edskes.

     RAG Toegang 730 Inv.nr. 1609. Fol. 101:

     Ondergeschreven Nanno Abbringe tot Haren bekenne

     voor mij selfs en als legitimus tutor over mijne

     minderjarige kinderen an Advocaat Joan Meinderts

     schuldig te zijn 749 car gld 1 st heerkomende

     wegens agterstallige renten van verscheidene

     capitalen alsmede verschotene penningen en advocati

     salaris in verscheiden processen gedebourseert en

     voorgevallen, alles tot den 1 maij 1710. Jaarlijks

     5% rente vanaf 1 mei 1711.

     Nanne Abbringe voor mij en mijne minderjarige

     kinderen en ik Jan Abbringe stellen al hun goederen

     tot onderpand. Hierover de stok gelegt na Selwerder

     Lantregt voor 3 erfgesetenen: de Heer Regnerus

     Cremers, de Heer Georgius Homan en Jacobus Bier.

     Groningen, 31 december 1710, geregistreerd 29 juli

     1739 (onderst:) Nanno Abbrink, Jan Abbrink, Albert

     Abbrink en de drie erfgesetenen. Kanlijn: rest noch

     506 gld.

     GrA-730-1701-f09 dd 22-6-1706: Den 22 Junij 1706 is

     de schulte ter plaatse geeauthoriseert bij publique

     uijtmieninge onder parate executie te vercoopen

     eenige porcelen landts, toebehorende Nanne Abbringe

     en Harmen Homan tot Haren mits dat door de

     vercopers van t vercofte borge sal werden gestelt.

     2. Jan Leving, gedoopt op 19-09-1658 te Zuidlaren.

     OSA 1785 pp 1718 dd.3-5-1716 Jan Levink tot

     Zuidlaren voor hem, zijn broeder Hendrik Levinks

     soontjen tot Zuidlaren en zijn swager Nanne

     Abberinge tot Haren als met hun drieen erfgenamen

     van Laurens Levink 800 gld. (zie p. 1695, zie ook

     p. 2044 en 2064)

     3. N.N. Leving, gedoopt op 05-04-1663 te Zuidlaren.

     4. Jan Leving, gedoopt 1664 te Zuidlaren.

     Gedoopt als z.v. Jan Leving.

     OSA 1785 pg 1718 dd 3-5-1716 Jan Levink tot

     Zuidlaren voor hem, zijn broeder Hendrik Levinks

     soontjen tot Zuidlaren en zijn swager Nanne

     Abberinge tot Haren als met hun drieen erfgenamen

     van Laurens Levink 800 gld. (zie p. 1695, zie ook

     p. 2044 en 2064)

     OSA 1785 pg 2044 dd.2-11-1720 Jan Levink tot

     Zuidlaren voor sijn swager Nanne Abberinge van zijn

     neve Jan Levink tot Zuidlaren geerfd 550 gld.

     5. Hindrik Aring Leving, gedoopt 1667 te Zuidlaren.

     Gedoopt als z.v. Jan Leving.

     Toegang 730, inv.nr. 1493.p. 164 23 7br 1701

     Jan Levinge tot Suidlaren met submissie van t

     gerichte (sijnde voor hem domicilum citandi

     angenomen bij Nanne Abbringe) tot voormond, Lammert

     Jans en Hind. Abbringe tot voogden angesworen over

     Hind. Levinge en Annigien Jacobs kinderen.

     Geauthoriseerd tot afkoop of scheidinge.

     p. 183 5 december 1704 In plaats van Jan Leving als

     voormond over 't minderjarig kind van Hindrick

     Leving bij Annegien Jacobs heeft Nanne Abbringe ter

     instantie der voorstanderen in desselfs plaatse

     aengesworen en sulx geduijrende de scheijdinge.

     Gehuwd met Annigje Jacobs.

     6. Laurens Leving, gedoopt 1670 te Zuidlaren,

     overleden 1-1716 te Zuidlaren.

     7. Hindrikje Leving, gedoopt 1673 te Zuidlaren.


     Met Vriendelijk Groeten
     Hans Homan Free
     http://home.hetnet.nl/~homanfree/

     -----Original Message-----
     From: groningen-genealogy@yahoogroups.com
     [mailto:groningen-genealogy@yahoogroups.com]On Behalf Of Menne Glas
     Sent: Sunday, October 01, 2006 09:45
     To: groningen-genealogy@yahoogroups.com
     Subject: [groningen-genealogy] Leving


     Goedemorgen,

     Recent heb ik een echtpaar aan mijn kwartierstaat kunnen toevoegen:
     Frerick
     Hindricks die omstreeks 1689 met Jantien Jansen Leving trouwde. Zij
     leefden
     in Garnwerd, tenminste, daar werd Jantien op 13 juni 1689 lidmaat, en daar
     lieten ze hun kinderen dopen. Frerick zal rond de eeuwwisseling overleden
     zijn: Jantien hertrouwde te Garnwerd 30 juli 1702 Cornelis Jans, en
     nogmaals
     aldaar 21 juli 1709 Focke Clasens. Zij overleed 5 maart 1730.

     Mijn vraag is: Jantien gebruikt nu al (eind 17e eeuw) een familienaam, die
     ik verder in Noordlaren/Zuidlaren en omgeving tegenkom. Weet iemand
     misschien of zij daarvandaan komt? Een Hindrikje Leving, dochter van Jan
     Leving, trouwt eind 17e eeuw in stad Groningen, zij komt meen ik van
     Zuidlaren. Zou best wel eens een zuster kunnen zijn.

     Daarbij: het paar laat als eerste kind een "Lois Lamas" dopen op 23 feb.
     1690, en nog eens op 19 aug. 1684. Dat is wel een hele bijzondere naam in
     het Westerkwartier! Doet een beetje Frans aan nietwaar? Is iemand deze
     naam
     "Lamas" wel eens ergens tegengekomen? Zal toch echt niet van oorsprong
     Gronings zijn?

     Hulp is zeer welkom op deze zondag .....

     Groet, Menne

     [Non-text portions of this message have been removed]


     [Non-text portions of this message have been removed]
    • Menne Glas
     Hans, Onderstaand wat ik heb bijeengesprokkeld van Jantje Jans Leving. Er moet nog een goede verklaring zijn voor Lois Lamas ? Als de zoon uit 2e sorry 3e
     Message 4 of 7 , Oct 1, 2006
      Hans,

      Onderstaand wat ik heb bijeengesprokkeld van Jantje Jans Leving.
      Er moet nog een goede verklaring zijn voor "Lois Lamas"?

      Als de zoon uit 2e sorry 3e huwelijk bewijsbaar in Zuidlaren trouwt is dat
      natuurlijk erg mooi!!!

      Groet, Menne


      1. Jantien Jansen Leving overleed op 5 mrt 1730 te Garnwerd.
      * Lidmaat: aangenomen, vrouw van Frerick Hindricks, 13 jun 1689,
      Garnwerd.
      * Lidmaat: bevonden, met overlijden, 30 jun 1709, Garnwerd.
      Jantien trouwde Frerick Hindricks circa 1689.
      * Lidmaat: aangenomen, 15 sep 1687, Garnwerd.
      Kinderen:
      2 M i. Loijs Lamas Frericks werd gedoopt op 23 feb 1690 te Garnwerd en

      overleed jong.
      3 M ii. Jan Freriks werd gedoopt op 17 jan 1692 te Garnwerd en overleed

      vóór 1769.
      Dooptekst: Noch [17 jan. 1692] het soontien van Frerix Hindricks ende
      Jantien
      Lewincks gedoopt met de name Jan Lewinck

      WK 351 fol. 192, rechtdag Niehove 13 dec. 1757: In saaken Jan Freriks in
      qlte
      als desen door erfregt van sijne ouders an hem hebbende bekomen Impt. ct.
      Martjen Engberts wed. van wijlen Jan Isebrants voorbehoudens het regt nopens
      de
      clausule en reserve ter versegeling gementioneert tot Niehove Ged.; Impt wil

      dat Ged. 200 cgl. met rente volgens verzegeling 20 april 1744 aflost. Idem
      100
      cgl. volgens verzegeling 21 juli 1739.

      WK 379 fol. 85v, 2 juni 1790: Martje Jans, geads. met haar man Frans Vonk,
      wedman Freerk Jans voor zichzelf en als gemachtigde van Jacob Meijer,
      Grietje
      Meijer geads. met haar man Jan Hindriks, Maria Meijer, Evertje Meijer,
      Elisabeth Margareta Meijer, en van Jan Meijer ingevolge procuratie dd. 1
      juni
      1790, ter ener, en Derk Derks x Jantje Pieters ter andere zijde, scheiden na

      inventaris de nalatenschap door wijlen Jacob Derks en Grietje Jans
      nagelaten,
      op hen gezamenlijk vererfd; de 1e comp. staan af aan de laatsten de
      behuizing
      te Niehove zijnde een Smitterie, met al het gereedschap en materiaal, tegen
      1550 cgl. Daarvan 75 betaald, en de rest geleend van Frans Vonk en vrouw
      tegen
      3.5 %.
      Jan trouwde Grietje Jans op 25 apr 1723 te Niehove. Huwelijksstatus:
      ondertrouw. Grietje werd geboren van Ezinge.

      Huwelijksnotities: Huwelijk Niehove: 1723, 25 Apr. Jan Freriks van
      Garnwert en Grietje Jansen van Esinge, gecopuleert in maij 1724.
      * Lidmaat: met attestatie van Ezinge, 20 jun 1723, Niehove.
      * Getuige: moeder Martjen Jans x Isebrandt Jans, 12 apr 1769,
      Niehove.
      * Getuige: moeder Aaltjen Jans x Gerriet Albers, 25 okt 1774,
      Niehove.
      * Getuige: moeder Frerik Jans x Hindrikje Jacobs, 30 jun 1777,
      Niehove.
      4 M iii. Lois Lamas Frericks werd gedoopt op 19 aug 1694 te Garnwerd.
      5 M iv. Hindrick Frericks werd gedoopt op 22 aug 1697 te Garnwerd.
      6 V v. Lammetien Frericks werd gedoopt op 1 okt 1699 te Garnwerd.
      Jantien trouwde vervolgens Cornelis Jans op 30 jul 1702 te Garnwerd.
      Kind:
      7 M i. Frerick Cornelis werd gedoopt op 5 jul 1705 te Garnwerd.
      Jantien trouwde vervolgens Focke Clasens op 21 jul 1709 te Garnwerd.
      Kind:
      8 M i. Claas Fockes werd geboren op 18 sep 1710 en werd gedoopt op 21
      sep
      1710 te Garnwerd.      Op 1-10-06 heeft Hans Homan Free <homanfree@...> het volgende
      geschreven:
      >
      > Hoi Menne,
      >
      > Leuk om te zien dat je nu ook Drentse voorouders hebt. De naam Leving komt
      > al vroeg voor in de omgeving van Noordlaren en Zuidlaren. Hieronder een
      > mogelijke kandidaat als "ouderpaar" maar helaas zijn de doopboeken van
      > Zuidlaren in deze periode nogal fragmentarisch, en er zijn tenminste een
      > stuk of 6 Jan Leving's in Zuidlaren Noordlaren in de periode 1600 - 1660.
      > Heb jij een lijstje met alle kinderen van Frerik Hindriks, dan kan ik nog
      > eens kijken of ik nog iets kan vinden.
      > In mijn bestand komt wel het huwelijk voor met Focke Claassen. Daaruit o.a
      > .
      > een zoon Claas, die weer in Zuidlaren ondert. met Geertruid Schuiling.
      >
      > I Jan Leving, geboren circa 1625 te Zuidlaren, zoon van
      >
      > Jan Leving.
      >
      > Ondertrouwd op 22-10-1654 te Noordlaren, gehuwd voor de
      >
      > kerk op 12-11-1654 te Zuidlaren met Aaltje Aring,
      >
      > geboren circa 1634 te Glimmen, dochter van Hindrik
      >
      > Aring en Aaltje Leving.
      >
      > Uit dit huwelijk:
      >
      > 1. Grietje Leving, gedoopt 8-1656 te Zuidlaren.
      >
      > Naam niet zeker. Echter de vrouw van Nanne Abbring
      >
      > is een zuster van Jan, Hindrik en Laurens Leving,
      >
      > en haar kleindochter is Grietje. Gehuwd met Nanne
      >
      > Abbring, geboren circa 1655, zoon van Jan Abbring
      >
      > en Riemen Edskes.
      >
      > RAG Toegang 730 Inv.nr <http://inv.nr/>. 1609. Fol. 101:
      >
      > Ondergeschreven Nanno Abbringe tot Haren bekenne
      >
      > voor mij selfs en als legitimus tutor over mijne
      >
      > minderjarige kinderen an Advocaat Joan Meinderts
      >
      > schuldig te zijn 749 car gld 1 st heerkomende
      >
      > wegens agterstallige renten van verscheidene
      >
      > capitalen alsmede verschotene penningen en advocati
      >
      > salaris in verscheiden processen gedebourseert en
      >
      > voorgevallen, alles tot den 1 maij 1710. Jaarlijks
      >
      > 5% rente vanaf 1 mei 1711.
      >
      > Nanne Abbringe voor mij en mijne minderjarige
      >
      > kinderen en ik Jan Abbringe stellen al hun goederen
      >
      > tot onderpand. Hierover de stok gelegt na Selwerder
      >
      > Lantregt voor 3 erfgesetenen: de Heer Regnerus
      >
      > Cremers, de Heer Georgius Homan en Jacobus Bier.
      >
      > Groningen, 31 december 1710, geregistreerd 29 juli
      >
      > 1739 (onderst:) Nanno Abbrink, Jan Abbrink, Albert
      >
      > Abbrink en de drie erfgesetenen. Kanlijn: rest noch
      >
      > 506 gld.
      >
      > GrA-730-1701-f09 dd 22-6-1706: Den 22 Junij 1706 is
      >
      > de schulte ter plaatse geeauthoriseert bij publique
      >
      > uijtmieninge onder parate executie te vercoopen
      >
      > eenige porcelen landts, toebehorende Nanne Abbringe
      >
      > en Harmen Homan tot Haren mits dat door de
      >
      > vercopers van t vercofte borge sal werden gestelt.
      >
      > 2. Jan Leving, gedoopt op 19-09-1658 te Zuidlaren.
      >
      > OSA 1785 pp 1718 dd.3-5-1716 Jan Levink tot
      >
      > Zuidlaren voor hem, zijn broeder Hendrik Levinks
      >
      > soontjen tot Zuidlaren en zijn swager Nanne
      >
      > Abberinge tot Haren als met hun drieen erfgenamen
      >
      > van Laurens Levink 800 gld. (zie p. 1695, zie ook
      >
      > p. 2044 en 2064)
      >
      > 3. N.N. Leving, gedoopt op 05-04-1663 te Zuidlaren.
      >
      > 4. Jan Leving, gedoopt 1664 te Zuidlaren.
      >
      > Gedoopt als z.v. Jan Leving.
      >
      > OSA 1785 pg 1718 dd 3-5-1716 Jan Levink tot
      >
      > Zuidlaren voor hem, zijn broeder Hendrik Levinks
      >
      > soontjen tot Zuidlaren en zijn swager Nanne
      >
      > Abberinge tot Haren als met hun drieen erfgenamen
      >
      > van Laurens Levink 800 gld. (zie p. 1695, zie ook
      >
      > p. 2044 en 2064)
      >
      > OSA 1785 pg 2044 dd.2-11-1720 Jan Levink tot
      >
      > Zuidlaren voor sijn swager Nanne Abberinge van zijn
      >
      > neve Jan Levink tot Zuidlaren geerfd 550 gld.
      >
      > 5. Hindrik Aring Leving, gedoopt 1667 te Zuidlaren.
      >
      > Gedoopt als z.v. Jan Leving.
      >
      > Toegang 730, inv.nr. 1493.p. 164 23 7br 1701
      >
      > Jan Levinge tot Suidlaren met submissie van t
      >
      > gerichte (sijnde voor hem domicilum citandi
      >
      > angenomen bij Nanne Abbringe) tot voormond, Lammert
      >
      > Jans en Hind. Abbringe tot voogden angesworen over
      >
      > Hind. Levinge en Annigien Jacobs kinderen.
      >
      > Geauthoriseerd tot afkoop of scheidinge.
      >
      > p. 183 5 december 1704 In plaats van Jan Leving als
      >
      > voormond over 't minderjarig kind van Hindrick
      >
      > Leving bij Annegien Jacobs heeft Nanne Abbringe ter
      >
      > instantie der voorstanderen in desselfs plaatse
      >
      > aengesworen en sulx geduijrende de scheijdinge.
      >
      > Gehuwd met Annigje Jacobs.
      >
      > 6. Laurens Leving, gedoopt 1670 te Zuidlaren,
      >
      > overleden 1-1716 te Zuidlaren.
      >
      > 7. Hindrikje Leving, gedoopt 1673 te Zuidlaren.
      >
      > Met Vriendelijk Groeten
      > Hans Homan Free
      > http://home.hetnet.nl/~homanfree/
      >
      > -----Original Message-----
      > From: groningen-genealogy@yahoogroups.com<groningen-genealogy%40yahoogroups.com>
      > [mailto:groningen-genealogy@yahoogroups.com<groningen-genealogy%40yahoogroups.com>]On
      > Behalf Of Menne Glas
      > Sent: Sunday, October 01, 2006 09:45
      > To: groningen-genealogy@yahoogroups.com<groningen-genealogy%40yahoogroups.com>
      > Subject: [groningen-genealogy] Leving
      >
      > Goedemorgen,
      >
      > Recent heb ik een echtpaar aan mijn kwartierstaat kunnen toevoegen:
      > Frerick
      > Hindricks die omstreeks 1689 met Jantien Jansen Leving trouwde. Zij
      > leefden
      > in Garnwerd, tenminste, daar werd Jantien op 13 juni 1689 lidmaat, en daar
      > lieten ze hun kinderen dopen. Frerick zal rond de eeuwwisseling overleden
      > zijn: Jantien hertrouwde te Garnwerd 30 juli 1702 Cornelis Jans, en
      > nogmaals
      > aldaar 21 juli 1709 Focke Clasens. Zij overleed 5 maart 1730.
      >
      > Mijn vraag is: Jantien gebruikt nu al (eind 17e eeuw) een familienaam, die
      > ik verder in Noordlaren/Zuidlaren en omgeving tegenkom. Weet iemand
      > misschien of zij daarvandaan komt? Een Hindrikje Leving, dochter van Jan
      > Leving, trouwt eind 17e eeuw in stad Groningen, zij komt meen ik van
      > Zuidlaren. Zou best wel eens een zuster kunnen zijn.
      >
      > Daarbij: het paar laat als eerste kind een "Lois Lamas" dopen op 23 feb.
      > 1690, en nog eens op 19 aug. 1684. Dat is wel een hele bijzondere naam in
      > het Westerkwartier! Doet een beetje Frans aan nietwaar? Is iemand deze
      > naam
      > "Lamas" wel eens ergens tegengekomen? Zal toch echt niet van oorsprong
      > Gronings zijn?
      >
      > Hulp is zeer welkom op deze zondag .....
      >
      > Groet, Menne
      >
      > [Non-text portions of this message have been removed]
      >
      > [Non-text portions of this message have been removed]
      >
      >
      >


      [Non-text portions of this message have been removed]
     • Annelies de Wijk
      Menne, nog een Groningse Lamas: via tresoar: Trouwregister Hervormde gemeente Leeuwarden, 1649 DTB nr: 977, 1647 - 1655 Vermelding: Bevestiging huwelijk
      Message 5 of 7 , Oct 1, 2006
       Menne,

       nog een Groningse Lamas:

       via tresoar:

       Trouwregister Hervormde gemeente Leeuwarden, 1649
       DTB nr: 977, 1647 - 1655
       Vermelding: Bevestiging huwelijk van 14 mei 1649
       Man: Frederik Pytters Posch
       Vrouw: Grietie Pouwels Lamas, Groningen

       groet, Annelies de Wijk.

       --- In groningen-genealogy@yahoogroups.com, "Menne Glas"
       <menne.glas@...> wrote:
       >
       > Hans,
       >
       > Onderstaand wat ik heb bijeengesprokkeld van Jantje Jans Leving.
       > Er moet nog een goede verklaring zijn voor "Lois Lamas"?
      • Menne Glas
       Das een leuke Annelies! Ik zal nog eens verder in Groningen zoeken. In elk geval staat er een huwelijk van Hindrikje geregistreerd, dat past mooi aan Hans
       Message 6 of 7 , Oct 1, 2006
        Das een leuke Annelies!
        Ik zal nog eens verder in Groningen zoeken. In elk geval staat er een
        huwelijk van Hindrikje geregistreerd, dat past mooi aan Hans' zijn
        Zuidlarense Leving-familie.
        Kennelijk een mobiele familie. Wellicht echt uit Frankrijk?

        Groet, Menne


        2006/10/1, Annelies de Wijk <annelies.de.wijk@...>:
        >
        > Menne,
        >
        > nog een Groningse Lamas:
        >
        > via tresoar:
        >
        > Trouwregister Hervormde gemeente Leeuwarden, 1649
        > DTB nr: 977, 1647 - 1655
        > Vermelding: Bevestiging huwelijk van 14 mei 1649
        > Man: Frederik Pytters Posch
        > Vrouw: Grietie Pouwels Lamas, Groningen
        >
        > groet, Annelies de Wijk.
        >
        > --- In groningen-genealogy@yahoogroups.com<groningen-genealogy%40yahoogroups.com>,
        > "Menne Glas"
        > <menne.glas@...> wrote:
        > >
        > > Hans,
        > >
        > > Onderstaand wat ik heb bijeengesprokkeld van Jantje Jans Leving.
        > > Er moet nog een goede verklaring zijn voor "Lois Lamas"?
        >
        >
        >


        [Non-text portions of this message have been removed]
       • Hans Homan Free
        Hallo Menne HIeronder nog wat gegevens van Menso Leving, die mogelijk een broer is van Jantje, gezien de doop van een dochter Lammigje, waarvan de naam aan de
        Message 7 of 7 , Oct 1, 2006
         Hallo Menne

         HIeronder nog wat gegevens van Menso Leving, die mogelijk een broer is van
         Jantje, gezien de doop van een dochter Lammigje, waarvan de naam aan de
         vaderskant wegkomt. Ik heb nooit een patroniem van hem kunnen vinden. De
         dochter gaat naar Leens, mogelijk moet je daar eens kijken. Het zou kunnen
         dat bij haar 2e huwelijk nog iets gedaan wordt met mombers.

         Met Vriendelijk Groeten
         Hans Homan Free
         http://home.hetnet.nl/~homanfree/

         I Menso Leving, herbergier; onderschulte Zuidlaren,

         geboren circa 1655, overleden 1713-1715 te Zuidlaren.

         Menso Leving wordt lidmaat te Zuidlaren in 1680.

         SP 264 deel 4 folio 16: Trijntje Ottens, wed. van Menso

         Leving. Zoon Jacob Leving x Aaltje Hindriks Sijbering

         lenen 1300 gulden van Johanna Homan, wed. van Theodorus

         Draper dd. 4-2-1738. Het bedrag is het resterende

         bedrag van aankoop van huis en hof en waardeel te

         Zuidlaren dd. 20-3-1719.

         SP 264 deel 4 folio 54: Trijntje Ottens, wed. van Menso

         Leving van Zuidlaren en zoon Jacob Leving x Aaltje

         Sijbering lenen 700 gulden van Hindrik Hidding x Sofia

         Hamming, brouwer te Groningen, dd. 20-1-1737.

         SP 264 deel 4 folio 59: Trijntje Ottens, wed. van Menso

         Leving en zoon Jacob Leving, brouwer lenen 700 gulden

         van brouwer Hindrik Hidding x Sofia Hamming van

         Groningen, dd. 11-12-1738.

         SP 264 deel 4 folio 94: Trijntje Ottens, wed. van Menso

         Leving en zoon Jacob Leving x Aaltje Sijbering lenen

         250 gulden van Hindrik Hidding en huisvrouw van

         Groningen, dd. 26-6-1739.

         SP 264 deel 4 folio 141: Trijntje Ottens, wed. van

         Menso Leving en zoon Jacob Leving x Aaltje lenen 300

         gulden van zwager Lucas Eling x Hindrikje Sijbering,

         dd. 17-9-1737.

         Gehuwd voor de kerk circa 1689 met Trijntje Ottens,

         geboren circa 1660 te Gieten, dochter van Jacob Ottens,

         brouwer, herbergier, en Jantje Julsing.

         Op 22-12-1686 wordt zij te Gieten aangenomen als

         lidmaat.

         In 1689 aangenomen als lidmaat te Zuidlaren met att.

         van Gieten.

         Uit dit huwelijk:

         1. Jacob Leving, geboren circa 1685 (zie II).

         2. Lammigje Leving, geboren circa 1690 te Zuidlaren.

         Gehuwd voor de kerk (1) op 05-06-1712 te Leens met

         Nanning Jurjens, geboren circa 1690 te Leens.

         Gehuwd voor de kerk (2) op 12-11-1724 te Leens met

         Heere Willems, geboren circa 1690.         Generatie II         II Jacob Leving, brouwer, geboren circa 1685, zoon van

         Menso Leving (zie I) en Trijntje Ottens.

         Aaltje Leving uxor Jacob Leving is lidmaat te Zuidlaren

         op 22-5-1729.

         Ondertrouwd op 15-02-1721 te Noordlaren, gehuwd voor de

         kerk op 23-03-1721 te Zuidlaren met Aaltje Hindriks

         Sijbering, gedoopt op 09-02-1690 te Noordlaren, dochter

         van Hindrik Sijbering en Jantje Ottens.

         Vader wordt Henne genoemd.

         Uit dit huwelijk:

         1. Menso Leving, gedoopt op 03-10-1723 te Zuidlaren.

         Gehuwd voor de kerk op 09-05-1747 te Groningen met

         Oetje Willems, geboren te Zuidbroek.

         (getuige(n): Jan Veenhof, zwager).

         2. Jan Jacobs Leving, gedoopt op 19-06-1729 te

         Zuidlaren.

         SP 266 Deel 10 Folio 406 dd.29-8-1791

         Mombereed en inventaris

         Ouders:Jan Leving en wijlen Jeigje Luichjes

         Kinderen:2 minderjarige zoons

         h.m.:Jan Benthem van Zuidlaren

         m.m.:Roelof Egberts Wuffen; Jan Wiering; Hindrik

         Westebrink

         Bijzonderheden:

         De bezittingen zijn mandelig met Otto Hindriks,

         nom. ux. Hindrikje Leving, " en op deselve

         abintestato is vererft van wijl. Hind. Luichies"

         Gehuwd voor de kerk (1) op 19-05-1757 te Zuidlaren

         met Jeigje Luichjens, gedoopt op 05-09-1734 te

         Rolde, dochter van Luichje Jans en Hindrikje

         Hindriks.

         Gehuwd voor de kerk (2) op 04-05-1788 te Zuidlaren

         met Elsje Andries, geboren circa 1743 te Kalkwijk,

         overleden op 03-03-1819 te Zuidlaren.


         [Non-text portions of this message have been removed]
        Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.