Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

RE: [groningen-genealogy] Re: 350 jaar Veendam en Wildervank

Expand Messages
 • Piet Remeijer
  Beste Peter, Het boek is niet erg toegankelijk. Het heeft geen lexicografische inhoudsopgave. Slechts een overzicht van de hoofdstukken. Met jouw
  Message 1 of 11 , Jun 2, 2006
  • 0 Attachment
   Beste Peter,

   Het boek is niet erg toegankelijk. Het heeft geen lexicografische
   inhoudsopgave. Slechts een overzicht van de hoofdstukken. Met jouw
   hoofdstukvermelding heb ik via het internet een bladzijnummer gevonden.

   Ik kan je helaas niet verder helpen.

   Met vriendelijke groet,
   Piet Remeijer

   -----Oorspronkelijk bericht-----
   Van: groningen-genealogy@yahoogroups.com
   [mailto:groningen-genealogy@yahoogroups.com] Namens peter_eemnes
   Verzonden: vrijdag 2 juni 2006 9:22
   Aan: groningen-genealogy@yahoogroups.com
   Onderwerp: [groningen-genealogy] Re: 350 jaar Veendam en Wildervank

   Beste Piet,

   Bedankt voor je antwoord! Het is een mooi verhaal. Wist je dat Evert
   van Linge waar jij over sprak als mogelijke gastheer de zoon is van
   Arent?

   Staat er misschien nog meer in dit boek over Arent en Evert van Linge?

   Groet, Peter

   --- In groningen-genealogy@yahoogroups.com, "Piet Remeijer"
   <p.remeijer@...> wrote:
   >
   > Beste Peter,
   >
   > Het volgende staat vermeld in het boek "350 jaar Veendam en
   Wildervank":
   >
   > Commandant Arent van Linge als feestredenaar Was Arent van Linge in
   1786 nog
   > eenvoudig lid van de schutterij, eind 1797 had hij de eer als
   > kapitein-commandant van het exercitiegenootschap de bevolking van
   Veendam te
   > mogen toespreken. Het was ter gelegenheid van de overwinning van de
   Franse
   > legers dat hij een feestrede mocht uitspreken. Een verslag van de
   > gebeurtenis is bewaard gebleven in de vorm van een artikel in De
   Onverwachte
   > Courier.
   > 'Feestviering over den Vrede te Veendam Gisteren vierden wij alhier
   een
   > Burgerfeest over de geslootene vreede tusschen de Keizer en de
   Fransche
   > Republiek het welk geschiedde op de volgende wijze. De leeden van
   het
   > Exercitie Genootschap en de leeden van de Vaderlandsche Sociëteit
   verzogt
   > zijnde, om zig des nademiddags om drie uuren te vervoegen op de
   > Vergaderplaats voor gemelde Sociëteit, om aldaar het Burgerfeest te
   > beginnen: het Genootschap begaf zig in ordre naar de Vrijheids
   Boom, hetwelk
   > wierd gevolgt door de leeden van de Sociëteit. Aan de Vrijheids
   Boom gekomen
   > zijnde, formeerde het Genootschap een kring; en daarop deed de
   Burger
   > Capitein Com¬mandant A. van Linge de volgende aanspraak : Geagte
   > Wapenbroeders! en Waarde Mede Burgers!'
   > Daarop volgde een toespraak van de kapitein waarin hij sentimenteel
   de
   > heldhaftige strijd van de Fransen en de patriotten memoreerde en het
   > Bataafse volk prees. Van Linge eindigde met de uitroep 'Vivat La
   > Republique!'. Het verslag ging aldus verder:
   >
   > "Welke redevoering door het Volk met eenparig ge¬roep van "lang
   leve de
   > Republiek" werd herhaald, en achtervolgd wordende door eene
   drievoudige
   > salvo van het Genootschap uit het klein Geweer, ter eere van de
   Bataafsche
   > en Fransche Republiek en de gelukkig herstelde vrede, het welk
   telkens met
   > een geroep van "lang leve de Vrijheid" wierd beantwoord. Hierna
   marcheerde
   > men weder naar de Vaderlandsche Sociëteit, alwaar de Leeden
   bedankt, maar
   > tegelijk verzogt wierden, om zig nu gezamenlijk vrolijk te maken,
   zijnde de
   > Sociëteit 's avonds zeer fraay geillu-mineerd.
   > Des avonds begaven zig verscheiden Burgers van het Genootschap met
   hun
   > muziek naar de Vrijheids Boom, en dansten daar de Carmagnole",
   wordende
   > vervolgens het overige gedeelte van de nagt op be¬hoorlijke wijze
   met dansen
   > en zingen van Vrijheids liederen doorgebragt.
   > Veendam , 9 November 1797, het derde Jaar van de Bataafse
   Vrijheid.12
   > Helaas laat de journalist ons in het ongewisse omtrent de plaats
   van de
   > Vaderlandsche Sociëteit. Wellicht in de etablissementen van
   Wijndelt Jans de
   > Groot of diens collega Evert van Linge?
   >
   > Met vriendelijke groet,
   > Piet Remeijer
   >
   > -----Oorspronkelijk bericht-----
   > Van: groningen-genealogy@yahoogroups.com
   > [mailto:groningen-genealogy@yahoogroups.com] Namens peter_eemnes
   > Verzonden: vrijdag 2 juni 2006 0:41
   > Aan: groningen-genealogy@yahoogroups.com
   > Onderwerp: [groningen-genealogy] 350 jaar Veendam en Wildervank
   >
   > Beste lijstgenoten,
   >
   > Is één van jullie in het bezit van het boek "350 jaar Veendam en
   > Wildervank"? Ik zou graag willen weten of er over de familie Van
   Linge
   > het één en ander in dit bewuste boek staat. Ik heb in de index op
   > internet kunnen vinden dat er in ieder geval iets staat geschreven
   > over "Commandant Arent van Linge als feestredenaar".
   > Ik hoop dat iemand mij wat meer kan vertellen.
   >
   > Met vriendelijke groet,
   >
   > Peter Brandsen
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   > Yahoo! Groups Links
   >
   Yahoo! Groups Links
  • freewalburg
   Do you know if there are any people with the last name Huckenius in the boek 350 jaar Veendam en Wildervank? I have traced my line with Ernst Wilhelm
   Message 2 of 11 , Jun 2, 2006
   • 0 Attachment
    Do you know if there are any people with the last name Huckenius in
    the boek 350 jaar Veendam en Wildervank? I have traced my line with
    Ernst Wilhelm Huckenius to that area. His father is possibly
    Hindrich Wilhelm Huckenius. They are originally from Voellen. Than
    you, Free Walburg
    --- In groningen-genealogy@yahoogroups.com, "peter_eemnes"
    <brandsen@...> wrote:
    >
    > Beste Piet,
    >
    > Bedankt voor je antwoord! Het is een mooi verhaal. Wist je dat
    Evert
    > van Linge waar jij over sprak als mogelijke gastheer de zoon is
    van
    > Arent?
    >
    > Staat er misschien nog meer in dit boek over Arent en Evert van
    Linge?
    >
    > Groet, Peter
    >
    > --- In groningen-genealogy@yahoogroups.com, "Piet Remeijer"
    > <p.remeijer@> wrote:
    > >
    > > Beste Peter,
    > >
    > > Het volgende staat vermeld in het boek "350 jaar Veendam en
    > Wildervank":
    > >
    > > Commandant Arent van Linge als feestredenaar Was Arent van Linge
    in
    > 1786 nog
    > > eenvoudig lid van de schutterij, eind 1797 had hij de eer als
    > > kapitein-commandant van het exercitiegenootschap de bevolking
    van
    > Veendam te
    > > mogen toespreken. Het was ter gelegenheid van de overwinning van
    de
    > Franse
    > > legers dat hij een feestrede mocht uitspreken. Een verslag van de
    > > gebeurtenis is bewaard gebleven in de vorm van een artikel in De
    > Onverwachte
    > > Courier.
    > > 'Feestviering over den Vrede te Veendam Gisteren vierden wij
    alhier
    > een
    > > Burgerfeest over de geslootene vreede tusschen de Keizer en de
    > Fransche
    > > Republiek het welk geschiedde op de volgende wijze. De leeden
    van
    > het
    > > Exercitie Genootschap en de leeden van de Vaderlandsche
    Sociëteit
    > verzogt
    > > zijnde, om zig des nademiddags om drie uuren te vervoegen op de
    > > Vergaderplaats voor gemelde Sociëteit, om aldaar het Burgerfeest
    te
    > > beginnen: het Genootschap begaf zig in ordre naar de Vrijheids
    > Boom, hetwelk
    > > wierd gevolgt door de leeden van de Sociëteit. Aan de Vrijheids
    > Boom gekomen
    > > zijnde, formeerde het Genootschap een kring; en daarop deed de
    > Burger
    > > Capitein Com¬mandant A. van Linge de volgende aanspraak : Geagte
    > > Wapenbroeders! en Waarde Mede Burgers!'
    > > Daarop volgde een toespraak van de kapitein waarin hij
    sentimenteel
    > de
    > > heldhaftige strijd van de Fransen en de patriotten memoreerde en
    het
    > > Bataafse volk prees. Van Linge eindigde met de uitroep 'Vivat La
    > > Republique!'. Het verslag ging aldus verder:
    > >
    > > "Welke redevoering door het Volk met eenparig ge¬roep van "lang
    > leve de
    > > Republiek" werd herhaald, en achtervolgd wordende door eene
    > drievoudige
    > > salvo van het Genootschap uit het klein Geweer, ter eere van de
    > Bataafsche
    > > en Fransche Republiek en de gelukkig herstelde vrede, het welk
    > telkens met
    > > een geroep van "lang leve de Vrijheid" wierd beantwoord. Hierna
    > marcheerde
    > > men weder naar de Vaderlandsche Sociëteit, alwaar de Leeden
    > bedankt, maar
    > > tegelijk verzogt wierden, om zig nu gezamenlijk vrolijk te
    maken,
    > zijnde de
    > > Sociëteit 's avonds zeer fraay geillu-mineerd.
    > > Des avonds begaven zig verscheiden Burgers van het Genootschap
    met
    > hun
    > > muziek naar de Vrijheids Boom, en dansten daar de Carmagnole",
    > wordende
    > > vervolgens het overige gedeelte van de nagt op be¬hoorlijke
    wijze
    > met dansen
    > > en zingen van Vrijheids liederen doorgebragt.
    > > Veendam , 9 November 1797, het derde Jaar van de Bataafse
    > Vrijheid.12
    > > Helaas laat de journalist ons in het ongewisse omtrent de plaats
    > van de
    > > Vaderlandsche Sociëteit. Wellicht in de etablissementen van
    > Wijndelt Jans de
    > > Groot of diens collega Evert van Linge?
    > >
    > > Met vriendelijke groet,
    > > Piet Remeijer
    > >
    > > -----Oorspronkelijk bericht-----
    > > Van: groningen-genealogy@yahoogroups.com
    > > [mailto:groningen-genealogy@yahoogroups.com] Namens peter_eemnes
    > > Verzonden: vrijdag 2 juni 2006 0:41
    > > Aan: groningen-genealogy@yahoogroups.com
    > > Onderwerp: [groningen-genealogy] 350 jaar Veendam en Wildervank
    > >
    > > Beste lijstgenoten,
    > >
    > > Is één van jullie in het bezit van het boek "350 jaar Veendam en
    > > Wildervank"? Ik zou graag willen weten of er over de familie Van
    > Linge
    > > het één en ander in dit bewuste boek staat. Ik heb in de index
    op
    > > internet kunnen vinden dat er in ieder geval iets staat
    geschreven
    > > over "Commandant Arent van Linge als feestredenaar".
    > > Ik hoop dat iemand mij wat meer kan vertellen.
    > >
    > > Met vriendelijke groet,
    > >
    > > Peter Brandsen
    > >
    > >
    > >
    > >
    > >
    > >
    > >
    > >
    > > Yahoo! Groups Links
    > >
    >
   • freewalburg
    Do you know if there are any people with the last name Huckenius in the boek 350 jaar Veendam en Wildervank? I have traced my line with Ernst Wilhelm
    Message 3 of 11 , Jun 2, 2006
    • 0 Attachment
     Do you know if there are any people with the last name Huckenius in
     the boek 350 jaar Veendam en Wildervank? I have traced my line with
     Ernst Wilhelm Huckenius to that area. His father is possibly
     Hindrich Wilhelm Huckenius. They are originally from Voellen. Than
     you, Free Walburg
     --- In groningen-genealogy@yahoogroups.com, "peter_eemnes"
     <brandsen@...> wrote:
     >
     > Beste Piet,
     >
     > Bedankt voor je antwoord! Het is een mooi verhaal. Wist je dat
     Evert
     > van Linge waar jij over sprak als mogelijke gastheer de zoon is
     van
     > Arent?
     >
     > Staat er misschien nog meer in dit boek over Arent en Evert van
     Linge?
     >
     > Groet, Peter
     >
     > --- In groningen-genealogy@yahoogroups.com, "Piet Remeijer"
     > <p.remeijer@> wrote:
     > >
     > > Beste Peter,
     > >
     > > Het volgende staat vermeld in het boek "350 jaar Veendam en
     > Wildervank":
     > >
     > > Commandant Arent van Linge als feestredenaar Was Arent van Linge
     in
     > 1786 nog
     > > eenvoudig lid van de schutterij, eind 1797 had hij de eer als
     > > kapitein-commandant van het exercitiegenootschap de bevolking
     van
     > Veendam te
     > > mogen toespreken. Het was ter gelegenheid van de overwinning van
     de
     > Franse
     > > legers dat hij een feestrede mocht uitspreken. Een verslag van de
     > > gebeurtenis is bewaard gebleven in de vorm van een artikel in De
     > Onverwachte
     > > Courier.
     > > 'Feestviering over den Vrede te Veendam Gisteren vierden wij
     alhier
     > een
     > > Burgerfeest over de geslootene vreede tusschen de Keizer en de
     > Fransche
     > > Republiek het welk geschiedde op de volgende wijze. De leeden
     van
     > het
     > > Exercitie Genootschap en de leeden van de Vaderlandsche
     Sociëteit
     > verzogt
     > > zijnde, om zig des nademiddags om drie uuren te vervoegen op de
     > > Vergaderplaats voor gemelde Sociëteit, om aldaar het Burgerfeest
     te
     > > beginnen: het Genootschap begaf zig in ordre naar de Vrijheids
     > Boom, hetwelk
     > > wierd gevolgt door de leeden van de Sociëteit. Aan de Vrijheids
     > Boom gekomen
     > > zijnde, formeerde het Genootschap een kring; en daarop deed de
     > Burger
     > > Capitein Com¬mandant A. van Linge de volgende aanspraak : Geagte
     > > Wapenbroeders! en Waarde Mede Burgers!'
     > > Daarop volgde een toespraak van de kapitein waarin hij
     sentimenteel
     > de
     > > heldhaftige strijd van de Fransen en de patriotten memoreerde en
     het
     > > Bataafse volk prees. Van Linge eindigde met de uitroep 'Vivat La
     > > Republique!'. Het verslag ging aldus verder:
     > >
     > > "Welke redevoering door het Volk met eenparig ge¬roep van "lang
     > leve de
     > > Republiek" werd herhaald, en achtervolgd wordende door eene
     > drievoudige
     > > salvo van het Genootschap uit het klein Geweer, ter eere van de
     > Bataafsche
     > > en Fransche Republiek en de gelukkig herstelde vrede, het welk
     > telkens met
     > > een geroep van "lang leve de Vrijheid" wierd beantwoord. Hierna
     > marcheerde
     > > men weder naar de Vaderlandsche Sociëteit, alwaar de Leeden
     > bedankt, maar
     > > tegelijk verzogt wierden, om zig nu gezamenlijk vrolijk te
     maken,
     > zijnde de
     > > Sociëteit 's avonds zeer fraay geillu-mineerd.
     > > Des avonds begaven zig verscheiden Burgers van het Genootschap
     met
     > hun
     > > muziek naar de Vrijheids Boom, en dansten daar de Carmagnole",
     > wordende
     > > vervolgens het overige gedeelte van de nagt op be¬hoorlijke
     wijze
     > met dansen
     > > en zingen van Vrijheids liederen doorgebragt.
     > > Veendam , 9 November 1797, het derde Jaar van de Bataafse
     > Vrijheid.12
     > > Helaas laat de journalist ons in het ongewisse omtrent de plaats
     > van de
     > > Vaderlandsche Sociëteit. Wellicht in de etablissementen van
     > Wijndelt Jans de
     > > Groot of diens collega Evert van Linge?
     > >
     > > Met vriendelijke groet,
     > > Piet Remeijer
     > >
     > > -----Oorspronkelijk bericht-----
     > > Van: groningen-genealogy@yahoogroups.com
     > > [mailto:groningen-genealogy@yahoogroups.com] Namens peter_eemnes
     > > Verzonden: vrijdag 2 juni 2006 0:41
     > > Aan: groningen-genealogy@yahoogroups.com
     > > Onderwerp: [groningen-genealogy] 350 jaar Veendam en Wildervank
     > >
     > > Beste lijstgenoten,
     > >
     > > Is één van jullie in het bezit van het boek "350 jaar Veendam en
     > > Wildervank"? Ik zou graag willen weten of er over de familie Van
     > Linge
     > > het één en ander in dit bewuste boek staat. Ik heb in de index
     op
     > > internet kunnen vinden dat er in ieder geval iets staat
     geschreven
     > > over "Commandant Arent van Linge als feestredenaar".
     > > Ik hoop dat iemand mij wat meer kan vertellen.
     > >
     > > Met vriendelijke groet,
     > >
     > > Peter Brandsen
     > >
     > >
     > >
     > >
     > >
     > >
     > >
     > >
     > > Yahoo! Groups Links
     > >
     >
    • René Middel
     Hi Free, I have found a Johann Frederich Huckenius in a church book from the Lutheran church in Wildervank. He was the bookkeeper there. Many people from
     Message 4 of 11 , Jun 2, 2006
     • 0 Attachment
      Hi Free,

      I have found a Johann Frederich Huckenius in a church book from the Lutheran
      church in Wildervank. He was the bookkeeper there. Many people from Germany
      attended this church because the lectures were in German for a long time.

      The church book is transcribed and put on CD, information can be found on my
      site:

      www.Middel.org


      With kind regards,

      René Middel
      www.Middel.org
      r.k.middel@...

      -----Oorspronkelijk bericht-----
      Van: groningen-genealogy@yahoogroups.com
      [mailto:groningen-genealogy@yahoogroups.com] Namens freewalburg
      Verzonden: vrijdag 2 juni 2006 21:48
      Aan: groningen-genealogy@yahoogroups.com
      Onderwerp: [groningen-genealogy] Re: 350 jaar Veendam en Wildervank

      Do you know if there are any people with the last name Huckenius in
      the boek 350 jaar Veendam en Wildervank? I have traced my line with
      Ernst Wilhelm Huckenius to that area. His father is possibly
      Hindrich Wilhelm Huckenius. They are originally from Voellen. Than
      you, Free Walburg
      --- In groningen-genealogy@yahoogroups.com, "peter_eemnes"
      <brandsen@...> wrote:
      >
      > Beste Piet,
      >
      > Bedankt voor je antwoord! Het is een mooi verhaal. Wist je dat
      Evert
      > van Linge waar jij over sprak als mogelijke gastheer de zoon is
      van
      > Arent?
      >
      > Staat er misschien nog meer in dit boek over Arent en Evert van
      Linge?
      >
      > Groet, Peter
      >
      > --- In groningen-genealogy@yahoogroups.com, "Piet Remeijer"
      > <p.remeijer@> wrote:
      > >
      > > Beste Peter,
      > >
      > > Het volgende staat vermeld in het boek "350 jaar Veendam en
      > Wildervank":
      > >
      > > Commandant Arent van Linge als feestredenaar Was Arent van Linge
      in
      > 1786 nog
      > > eenvoudig lid van de schutterij, eind 1797 had hij de eer als
      > > kapitein-commandant van het exercitiegenootschap de bevolking
      van
      > Veendam te
      > > mogen toespreken. Het was ter gelegenheid van de overwinning van
      de
      > Franse
      > > legers dat hij een feestrede mocht uitspreken. Een verslag van de
      > > gebeurtenis is bewaard gebleven in de vorm van een artikel in De
      > Onverwachte
      > > Courier.
      > > 'Feestviering over den Vrede te Veendam Gisteren vierden wij
      alhier
      > een
      > > Burgerfeest over de geslootene vreede tusschen de Keizer en de
      > Fransche
      > > Republiek het welk geschiedde op de volgende wijze. De leeden
      van
      > het
      > > Exercitie Genootschap en de leeden van de Vaderlandsche
      Sociëteit
      > verzogt
      > > zijnde, om zig des nademiddags om drie uuren te vervoegen op de
      > > Vergaderplaats voor gemelde Sociëteit, om aldaar het Burgerfeest
      te
      > > beginnen: het Genootschap begaf zig in ordre naar de Vrijheids
      > Boom, hetwelk
      > > wierd gevolgt door de leeden van de Sociëteit. Aan de Vrijheids
      > Boom gekomen
      > > zijnde, formeerde het Genootschap een kring; en daarop deed de
      > Burger
      > > Capitein Com¬mandant A. van Linge de volgende aanspraak : Geagte
      > > Wapenbroeders! en Waarde Mede Burgers!'
      > > Daarop volgde een toespraak van de kapitein waarin hij
      sentimenteel
      > de
      > > heldhaftige strijd van de Fransen en de patriotten memoreerde en
      het
      > > Bataafse volk prees. Van Linge eindigde met de uitroep 'Vivat La
      > > Republique!'. Het verslag ging aldus verder:
      > >
      > > "Welke redevoering door het Volk met eenparig ge¬roep van "lang
      > leve de
      > > Republiek" werd herhaald, en achtervolgd wordende door eene
      > drievoudige
      > > salvo van het Genootschap uit het klein Geweer, ter eere van de
      > Bataafsche
      > > en Fransche Republiek en de gelukkig herstelde vrede, het welk
      > telkens met
      > > een geroep van "lang leve de Vrijheid" wierd beantwoord. Hierna
      > marcheerde
      > > men weder naar de Vaderlandsche Sociëteit, alwaar de Leeden
      > bedankt, maar
      > > tegelijk verzogt wierden, om zig nu gezamenlijk vrolijk te
      maken,
      > zijnde de
      > > Sociëteit 's avonds zeer fraay geillu-mineerd.
      > > Des avonds begaven zig verscheiden Burgers van het Genootschap
      met
      > hun
      > > muziek naar de Vrijheids Boom, en dansten daar de Carmagnole",
      > wordende
      > > vervolgens het overige gedeelte van de nagt op be¬hoorlijke
      wijze
      > met dansen
      > > en zingen van Vrijheids liederen doorgebragt.
      > > Veendam , 9 November 1797, het derde Jaar van de Bataafse
      > Vrijheid.12
      > > Helaas laat de journalist ons in het ongewisse omtrent de plaats
      > van de
      > > Vaderlandsche Sociëteit. Wellicht in de etablissementen van
      > Wijndelt Jans de
      > > Groot of diens collega Evert van Linge?
      > >
      > > Met vriendelijke groet,
      > > Piet Remeijer
      > >
      > > -----Oorspronkelijk bericht-----
      > > Van: groningen-genealogy@yahoogroups.com
      > > [mailto:groningen-genealogy@yahoogroups.com] Namens peter_eemnes
      > > Verzonden: vrijdag 2 juni 2006 0:41
      > > Aan: groningen-genealogy@yahoogroups.com
      > > Onderwerp: [groningen-genealogy] 350 jaar Veendam en Wildervank
      > >
      > > Beste lijstgenoten,
      > >
      > > Is één van jullie in het bezit van het boek "350 jaar Veendam en
      > > Wildervank"? Ik zou graag willen weten of er over de familie Van
      > Linge
      > > het één en ander in dit bewuste boek staat. Ik heb in de index
      op
      > > internet kunnen vinden dat er in ieder geval iets staat
      geschreven
      > > over "Commandant Arent van Linge als feestredenaar".
      > > Ik hoop dat iemand mij wat meer kan vertellen.
      > >
      > > Met vriendelijke groet,
      > >
      > > Peter Brandsen
      > >
      > >
      > >
      > >
      > >
      > >
      > >
      > >
      > > Yahoo! Groups Links
      > >
      >
      Yahoo! Groups Links
     • freewalburg
      Hello Rene, I have a marriage record for Jan Frederick Hukenius of Vollen in ostvriesland marrying Grietjen Jans Stuit of Veendam on Oct. 1742 in Veendam. Is
      Message 5 of 11 , Jun 3, 2006
      • 0 Attachment
       Hello Rene,
       I have a marriage record for Jan Frederick Hukenius of Vollen
       in ostvriesland marrying Grietjen Jans Stuit of Veendam on Oct. 1742
       in Veendam. Is the time period the same as Johann Frederich
       Huckenius that you have a record of? The Ernst Wilhelm Hukenius
       that I am looking for died 26 Jan. 1816. He was married 16th Feb.
       1772 at the age of 28 which would make his birth around 1744. The
       marriage record says he is from Wildervank and his father is Hinderk
       Wilhelm Hookenius. From 1694-1736 Heinrich Ernst Hukenius was the
       Prediger zu Voellen. It is interesting that you said that the
       lectures were in German for a long time in Wildervank. Tell me more
       about your CD. Thank you, Free Walburg
       --- In groningen-genealogy@yahoogroups.com, René Middel
       <r.k.middel@...> wrote:
       >
       > Hi Free,
       >
       > I have found a Johann Frederich Huckenius in a church book from
       the Lutheran
       > church in Wildervank. He was the bookkeeper there. Many people
       from Germany
       > attended this church because the lectures were in German for a
       long time.
       >
       > The church book is transcribed and put on CD, information can be
       found on my
       > site:
       >
       > www.Middel.org
       >
       >
       > With kind regards,
       >
       > René Middel
       > www.Middel.org
       > r.k.middel@...
       >
       > -----Oorspronkelijk bericht-----
       > Van: groningen-genealogy@yahoogroups.com
       > [mailto:groningen-genealogy@yahoogroups.com] Namens freewalburg
       > Verzonden: vrijdag 2 juni 2006 21:48
       > Aan: groningen-genealogy@yahoogroups.com
       > Onderwerp: [groningen-genealogy] Re: 350 jaar Veendam en Wildervank
       >
       > Do you know if there are any people with the last name Huckenius
       in
       > the boek 350 jaar Veendam en Wildervank? I have traced my line
       with
       > Ernst Wilhelm Huckenius to that area. His father is possibly
       > Hindrich Wilhelm Huckenius. They are originally from Voellen.
       Than
       > you, Free Walburg
       > --- In groningen-genealogy@yahoogroups.com, "peter_eemnes"
       > <brandsen@> wrote:
       > >
       > > Beste Piet,
       > >
       > > Bedankt voor je antwoord! Het is een mooi verhaal. Wist je dat
       > Evert
       > > van Linge waar jij over sprak als mogelijke gastheer de zoon is
       > van
       > > Arent?
       > >
       > > Staat er misschien nog meer in dit boek over Arent en Evert van
       > Linge?
       > >
       > > Groet, Peter
       > >
       > > --- In groningen-genealogy@yahoogroups.com, "Piet Remeijer"
       > > <p.remeijer@> wrote:
       > > >
       > > > Beste Peter,
       > > >
       > > > Het volgende staat vermeld in het boek "350 jaar Veendam en
       > > Wildervank":
       > > >
       > > > Commandant Arent van Linge als feestredenaar Was Arent van
       Linge
       > in
       > > 1786 nog
       > > > eenvoudig lid van de schutterij, eind 1797 had hij de eer als
       > > > kapitein-commandant van het exercitiegenootschap de bevolking
       > van
       > > Veendam te
       > > > mogen toespreken. Het was ter gelegenheid van de overwinning
       van
       > de
       > > Franse
       > > > legers dat hij een feestrede mocht uitspreken. Een verslag van
       de
       > > > gebeurtenis is bewaard gebleven in de vorm van een artikel in
       De
       > > Onverwachte
       > > > Courier.
       > > > 'Feestviering over den Vrede te Veendam Gisteren vierden wij
       > alhier
       > > een
       > > > Burgerfeest over de geslootene vreede tusschen de Keizer en de
       > > Fransche
       > > > Republiek het welk geschiedde op de volgende wijze. De leeden
       > van
       > > het
       > > > Exercitie Genootschap en de leeden van de Vaderlandsche
       > Sociëteit
       > > verzogt
       > > > zijnde, om zig des nademiddags om drie uuren te vervoegen op de
       > > > Vergaderplaats voor gemelde Sociëteit, om aldaar het
       Burgerfeest
       > te
       > > > beginnen: het Genootschap begaf zig in ordre naar de Vrijheids
       > > Boom, hetwelk
       > > > wierd gevolgt door de leeden van de Sociëteit. Aan de
       Vrijheids
       > > Boom gekomen
       > > > zijnde, formeerde het Genootschap een kring; en daarop deed de
       > > Burger
       > > > Capitein Com¬mandant A. van Linge de volgende aanspraak :
       Geagte
       > > > Wapenbroeders! en Waarde Mede Burgers!'
       > > > Daarop volgde een toespraak van de kapitein waarin hij
       > sentimenteel
       > > de
       > > > heldhaftige strijd van de Fransen en de patriotten memoreerde
       en
       > het
       > > > Bataafse volk prees. Van Linge eindigde met de uitroep 'Vivat
       La
       > > > Republique!'. Het verslag ging aldus verder:
       > > >
       > > > "Welke redevoering door het Volk met eenparig ge¬roep
       van "lang
       > > leve de
       > > > Republiek" werd herhaald, en achtervolgd wordende door eene
       > > drievoudige
       > > > salvo van het Genootschap uit het klein Geweer, ter eere van
       de
       > > Bataafsche
       > > > en Fransche Republiek en de gelukkig herstelde vrede, het welk
       > > telkens met
       > > > een geroep van "lang leve de Vrijheid" wierd beantwoord.
       Hierna
       > > marcheerde
       > > > men weder naar de Vaderlandsche Sociëteit, alwaar de Leeden
       > > bedankt, maar
       > > > tegelijk verzogt wierden, om zig nu gezamenlijk vrolijk te
       > maken,
       > > zijnde de
       > > > Sociëteit 's avonds zeer fraay geillu-mineerd.
       > > > Des avonds begaven zig verscheiden Burgers van het Genootschap
       > met
       > > hun
       > > > muziek naar de Vrijheids Boom, en dansten daar de Carmagnole",
       > > wordende
       > > > vervolgens het overige gedeelte van de nagt op be¬hoorlijke
       > wijze
       > > met dansen
       > > > en zingen van Vrijheids liederen doorgebragt.
       > > > Veendam , 9 November 1797, het derde Jaar van de Bataafse
       > > Vrijheid.12
       > > > Helaas laat de journalist ons in het ongewisse omtrent de
       plaats
       > > van de
       > > > Vaderlandsche Sociëteit. Wellicht in de etablissementen van
       > > Wijndelt Jans de
       > > > Groot of diens collega Evert van Linge?
       > > >
       > > > Met vriendelijke groet,
       > > > Piet Remeijer
       > > >
       > > > -----Oorspronkelijk bericht-----
       > > > Van: groningen-genealogy@yahoogroups.com
       > > > [mailto:groningen-genealogy@yahoogroups.com] Namens
       peter_eemnes
       > > > Verzonden: vrijdag 2 juni 2006 0:41
       > > > Aan: groningen-genealogy@yahoogroups.com
       > > > Onderwerp: [groningen-genealogy] 350 jaar Veendam en Wildervank
       > > >
       > > > Beste lijstgenoten,
       > > >
       > > > Is één van jullie in het bezit van het boek "350 jaar Veendam
       en
       > > > Wildervank"? Ik zou graag willen weten of er over de familie
       Van
       > > Linge
       > > > het één en ander in dit bewuste boek staat. Ik heb in de index
       > op
       > > > internet kunnen vinden dat er in ieder geval iets staat
       > geschreven
       > > > over "Commandant Arent van Linge als feestredenaar".
       > > > Ik hoop dat iemand mij wat meer kan vertellen.
       > > >
       > > > Met vriendelijke groet,
       > > >
       > > > Peter Brandsen
       > > >
       > > >
       > > >
       > > >
       > > >
       > > >
       > > >
       > > >
       > > > Yahoo! Groups Links
       > > >
       > >
       >
       >
       >
       >
       >
       >
       >
       >
       > Yahoo! Groups Links
       >
      • René Middel
       Hello Free, The Johann Frederich Huckenius is also called Frederich/Jan friedrich/J.F./Jan Fredrik Hoekenius/Hueckenius/Hukenius in the Lutheran church book
       Message 6 of 11 , Jun 3, 2006
       • 0 Attachment
        Hello Free,

        The Johann Frederich Huckenius is also called Frederich/Jan friedrich/J.F./Jan Fredrik Hoekenius/Hueckenius/Hukenius in the Lutheran church book which is transcribed. The first time he is mentioned in this book is 1770 and the last time in 1782. He is the same as your Jan Frederick Hukenius, I'm sure.

        According to the database of Leen Lamain, the father of Ernst Wilhelm Hukenius is Hindrik Wilhelm Huckenius. According to the same database a brother of Hindrik Wilhelm Huckenius had a son called Jac. Conr. Huckenius who was Pastor=Prediger in the Lutheran church in Wildervank (1731-1745).

        Ernst Wilhelm Hukenius also had a sister: Catharina Margaretha Huckenius, born in Vollen Ost-Friesland.

        You can order a copy of the CD at the website www.Middel.org or by sending me a private mail.
        It's € 15 excl. costs for sending the CD. On the CD is the transcription of the church book incl. copies of all the 467 (!) pages.
        The CD is only in Dutch.

        I have visited the Lutheran church in Wildervank a few times. Photo's are on my site (click on the photo of the church).

        Kind regards,

        René Middel
        www.Middel.org
        r.k.middel@...        -----Oorspronkelijk bericht-----
        Van: groningen-genealogy@yahoogroups.com [mailto:groningen-genealogy@yahoogroups.com] Namens freewalburg
        Verzonden: zaterdag 3 juni 2006 20:18
        Aan: groningen-genealogy@yahoogroups.com
        Onderwerp: [groningen-genealogy] Re: 350 jaar Veendam en Wildervank

        Hello Rene,
        I have a marriage record for Jan Frederick Hukenius of Vollen
        in ostvriesland marrying Grietjen Jans Stuit of Veendam on Oct. 1742
        in Veendam. Is the time period the same as Johann Frederich
        Huckenius that you have a record of? The Ernst Wilhelm Hukenius
        that I am looking for died 26 Jan. 1816. He was married 16th Feb.
        1772 at the age of 28 which would make his birth around 1744. The
        marriage record says he is from Wildervank and his father is Hinderk
        Wilhelm Hookenius. From 1694-1736 Heinrich Ernst Hukenius was the
        Prediger zu Voellen. It is interesting that you said that the
        lectures were in German for a long time in Wildervank. Tell me more
        about your CD. Thank you, Free Walburg
        --- In groningen-genealogy@yahoogroups.com, René Middel
        <r.k.middel@...> wrote:
        >
        > Hi Free,
        >
        > I have found a Johann Frederich Huckenius in a church book from
        the Lutheran
        > church in Wildervank. He was the bookkeeper there. Many people
        from Germany
        > attended this church because the lectures were in German for a
        long time.
        >
        > The church book is transcribed and put on CD, information can be
        found on my
        > site:
        >
        > www.Middel.org
        >
        >
        > With kind regards,
        >
        > René Middel
        > www.Middel.org
        > r.k.middel@...
        >
        > -----Oorspronkelijk bericht-----
        > Van: groningen-genealogy@yahoogroups.com
        > [mailto:groningen-genealogy@yahoogroups.com] Namens freewalburg
        > Verzonden: vrijdag 2 juni 2006 21:48
        > Aan: groningen-genealogy@yahoogroups.com
        > Onderwerp: [groningen-genealogy] Re: 350 jaar Veendam en Wildervank
        >
        > Do you know if there are any people with the last name Huckenius
        in
        > the boek 350 jaar Veendam en Wildervank? I have traced my line
        with
        > Ernst Wilhelm Huckenius to that area. His father is possibly
        > Hindrich Wilhelm Huckenius. They are originally from Voellen.
        Than
        > you, Free Walburg
        > --- In groningen-genealogy@yahoogroups.com, "peter_eemnes"
        > <brandsen@> wrote:
        > >
        > > Beste Piet,
        > >
        > > Bedankt voor je antwoord! Het is een mooi verhaal. Wist je dat
        > Evert
        > > van Linge waar jij over sprak als mogelijke gastheer de zoon is
        > van
        > > Arent?
        > >
        > > Staat er misschien nog meer in dit boek over Arent en Evert van
        > Linge?
        > >
        > > Groet, Peter
        > >
        > > --- In groningen-genealogy@yahoogroups.com, "Piet Remeijer"
        > > <p.remeijer@> wrote:
        > > >
        > > > Beste Peter,
        > > >
        > > > Het volgende staat vermeld in het boek "350 jaar Veendam en
        > > Wildervank":
        > > >
        > > > Commandant Arent van Linge als feestredenaar Was Arent van
        Linge
        > in
        > > 1786 nog
        > > > eenvoudig lid van de schutterij, eind 1797 had hij de eer als
        > > > kapitein-commandant van het exercitiegenootschap de bevolking
        > van
        > > Veendam te
        > > > mogen toespreken. Het was ter gelegenheid van de overwinning
        van
        > de
        > > Franse
        > > > legers dat hij een feestrede mocht uitspreken. Een verslag van
        de
        > > > gebeurtenis is bewaard gebleven in de vorm van een artikel in
        De
        > > Onverwachte
        > > > Courier.
        > > > 'Feestviering over den Vrede te Veendam Gisteren vierden wij
        > alhier
        > > een
        > > > Burgerfeest over de geslootene vreede tusschen de Keizer en de
        > > Fransche
        > > > Republiek het welk geschiedde op de volgende wijze. De leeden
        > van
        > > het
        > > > Exercitie Genootschap en de leeden van de Vaderlandsche
        > Sociëteit
        > > verzogt
        > > > zijnde, om zig des nademiddags om drie uuren te vervoegen op de
        > > > Vergaderplaats voor gemelde Sociëteit, om aldaar het
        Burgerfeest
        > te
        > > > beginnen: het Genootschap begaf zig in ordre naar de Vrijheids
        > > Boom, hetwelk
        > > > wierd gevolgt door de leeden van de Sociëteit. Aan de
        Vrijheids
        > > Boom gekomen
        > > > zijnde, formeerde het Genootschap een kring; en daarop deed de
        > > Burger
        > > > Capitein Com¬mandant A. van Linge de volgende aanspraak :
        Geagte
        > > > Wapenbroeders! en Waarde Mede Burgers!'
        > > > Daarop volgde een toespraak van de kapitein waarin hij
        > sentimenteel
        > > de
        > > > heldhaftige strijd van de Fransen en de patriotten memoreerde
        en
        > het
        > > > Bataafse volk prees. Van Linge eindigde met de uitroep 'Vivat
        La
        > > > Republique!'. Het verslag ging aldus verder:
        > > >
        > > > "Welke redevoering door het Volk met eenparig ge¬roep
        van "lang
        > > leve de
        > > > Republiek" werd herhaald, en achtervolgd wordende door eene
        > > drievoudige
        > > > salvo van het Genootschap uit het klein Geweer, ter eere van
        de
        > > Bataafsche
        > > > en Fransche Republiek en de gelukkig herstelde vrede, het welk
        > > telkens met
        > > > een geroep van "lang leve de Vrijheid" wierd beantwoord.
        Hierna
        > > marcheerde
        > > > men weder naar de Vaderlandsche Sociëteit, alwaar de Leeden
        > > bedankt, maar
        > > > tegelijk verzogt wierden, om zig nu gezamenlijk vrolijk te
        > maken,
        > > zijnde de
        > > > Sociëteit 's avonds zeer fraay geillu-mineerd.
        > > > Des avonds begaven zig verscheiden Burgers van het Genootschap
        > met
        > > hun
        > > > muziek naar de Vrijheids Boom, en dansten daar de Carmagnole",
        > > wordende
        > > > vervolgens het overige gedeelte van de nagt op be¬hoorlijke
        > wijze
        > > met dansen
        > > > en zingen van Vrijheids liederen doorgebragt.
        > > > Veendam , 9 November 1797, het derde Jaar van de Bataafse
        > > Vrijheid.12
        > > > Helaas laat de journalist ons in het ongewisse omtrent de
        plaats
        > > van de
        > > > Vaderlandsche Sociëteit. Wellicht in de etablissementen van
        > > Wijndelt Jans de
        > > > Groot of diens collega Evert van Linge?
        > > >
        > > > Met vriendelijke groet,
        > > > Piet Remeijer
        > > >
        > > > -----Oorspronkelijk bericht-----
        > > > Van: groningen-genealogy@yahoogroups.com
        > > > [mailto:groningen-genealogy@yahoogroups.com] Namens
        peter_eemnes
        > > > Verzonden: vrijdag 2 juni 2006 0:41
        > > > Aan: groningen-genealogy@yahoogroups.com
        > > > Onderwerp: [groningen-genealogy] 350 jaar Veendam en Wildervank
        > > >
        > > > Beste lijstgenoten,
        > > >
        > > > Is één van jullie in het bezit van het boek "350 jaar Veendam
        en
        > > > Wildervank"? Ik zou graag willen weten of er over de familie
        Van
        > > Linge
        > > > het één en ander in dit bewuste boek staat. Ik heb in de index
        > op
        > > > internet kunnen vinden dat er in ieder geval iets staat
        > geschreven
        > > > over "Commandant Arent van Linge als feestredenaar".
        > > > Ik hoop dat iemand mij wat meer kan vertellen.
        > > >
        > > > Met vriendelijke groet,
        > > >
        > > > Peter Brandsen
        > > >
        > > >
        > > >
        > > >
        > > >
        > > >
        > > >
        > > >
        > > > Yahoo! Groups Links
        > > >
        > >
        >
        >
        >
        >
        >
        >
        >
        >
        > Yahoo! Groups Links
        >

        Yahoo! Groups Links
       • freewalburg
        Dear Rene I have looked in the records I have available from the Lutheran Chruch in Veendam and Wildervank. I can t find any of the information that you
        Message 7 of 11 , Jun 15, 2006
        • 0 Attachment
         Dear Rene I have looked in the records I have available from the
         Lutheran Chruch in Veendam and Wildervank. I can't find any of the
         information that you have. Is the CD you have of a different
         church? I'm wondering what is on the CD. I also looked up the
         information on the data base and it goes along with what I have in
         my records, but it has more details. But the Ernst Wilhelm Hukenius
         I'm looking for has to be a generatin later, being born about 1744
         according to the age at his death. Do you have any more
         information?
         Thank you, Free Walburg
         --- In groningen-genealogy@yahoogroups.com, René Middel
         <r.k.middel@...> wrote:
         >
         > Hello Free,
         >
         > The Johann Frederich Huckenius is also called Frederich/Jan
         friedrich/J.F./Jan Fredrik Hoekenius/Hueckenius/Hukenius in the
         Lutheran church book which is transcribed. The first time he is
         mentioned in this book is 1770 and the last time in 1782. He is the
         same as your Jan Frederick Hukenius, I'm sure.
         >
         > According to the database of Leen Lamain, the father of Ernst
         Wilhelm Hukenius is Hindrik Wilhelm Huckenius. According to the same
         database a brother of Hindrik Wilhelm Huckenius had a son called
         Jac. Conr. Huckenius who was Pastor=Prediger in the Lutheran church
         in Wildervank (1731-1745).
         >
         > Ernst Wilhelm Hukenius also had a sister: Catharina Margaretha
         Huckenius, born in Vollen Ost-Friesland.
         >
         > You can order a copy of the CD at the website www.Middel.org or by
         sending me a private mail.
         > It's € 15 excl. costs for sending the CD. On the CD is the
         transcription of the church book incl. copies of all the 467 (!)
         pages.
         > The CD is only in Dutch.
         >
         > I have visited the Lutheran church in Wildervank a few times.
         Photo's are on my site (click on the photo of the church).
         >
         > Kind regards,
         >
         > René Middel
         > www.Middel.org
         > r.k.middel@...
         >
         >
         >
         > -----Oorspronkelijk bericht-----
         > Van: groningen-genealogy@yahoogroups.com [mailto:groningen-
         genealogy@yahoogroups.com] Namens freewalburg
         > Verzonden: zaterdag 3 juni 2006 20:18
         > Aan: groningen-genealogy@yahoogroups.com
         > Onderwerp: [groningen-genealogy] Re: 350 jaar Veendam en Wildervank
         >
         > Hello Rene,
         > I have a marriage record for Jan Frederick Hukenius of Vollen
         > in ostvriesland marrying Grietjen Jans Stuit of Veendam on Oct.
         1742
         > in Veendam. Is the time period the same as Johann Frederich
         > Huckenius that you have a record of? The Ernst Wilhelm Hukenius
         > that I am looking for died 26 Jan. 1816. He was married 16th Feb.
         > 1772 at the age of 28 which would make his birth around 1744. The
         > marriage record says he is from Wildervank and his father is
         Hinderk
         > Wilhelm Hookenius. From 1694-1736 Heinrich Ernst Hukenius was the
         > Prediger zu Voellen. It is interesting that you said that the
         > lectures were in German for a long time in Wildervank. Tell me
         more
         > about your CD. Thank you, Free Walburg
         > --- In groningen-genealogy@yahoogroups.com, René Middel
         > <r.k.middel@> wrote:
         > >
         > > Hi Free,
         > >
         > > I have found a Johann Frederich Huckenius in a church book from
         > the Lutheran
         > > church in Wildervank. He was the bookkeeper there. Many people
         > from Germany
         > > attended this church because the lectures were in German for a
         > long time.
         > >
         > > The church book is transcribed and put on CD, information can be
         > found on my
         > > site:
         > >
         > > www.Middel.org
         > >
         > >
         > > With kind regards,
         > >
         > > René Middel
         > > www.Middel.org
         > > r.k.middel@
         > >
         > > -----Oorspronkelijk bericht-----
         > > Van: groningen-genealogy@yahoogroups.com
         > > [mailto:groningen-genealogy@yahoogroups.com] Namens freewalburg
         > > Verzonden: vrijdag 2 juni 2006 21:48
         > > Aan: groningen-genealogy@yahoogroups.com
         > > Onderwerp: [groningen-genealogy] Re: 350 jaar Veendam en
         Wildervank
         > >
         > > Do you know if there are any people with the last name Huckenius
         > in
         > > the boek 350 jaar Veendam en Wildervank? I have traced my line
         > with
         > > Ernst Wilhelm Huckenius to that area. His father is possibly
         > > Hindrich Wilhelm Huckenius. They are originally from Voellen.
         > Than
         > > you, Free Walburg
         > > --- In groningen-genealogy@yahoogroups.com, "peter_eemnes"
         > > <brandsen@> wrote:
         > > >
         > > > Beste Piet,
         > > >
         > > > Bedankt voor je antwoord! Het is een mooi verhaal. Wist je dat
         > > Evert
         > > > van Linge waar jij over sprak als mogelijke gastheer de zoon
         is
         > > van
         > > > Arent?
         > > >
         > > > Staat er misschien nog meer in dit boek over Arent en Evert
         van
         > > Linge?
         > > >
         > > > Groet, Peter
         > > >
         > > > --- In groningen-genealogy@yahoogroups.com, "Piet Remeijer"
         > > > <p.remeijer@> wrote:
         > > > >
         > > > > Beste Peter,
         > > > >
         > > > > Het volgende staat vermeld in het boek "350 jaar Veendam en
         > > > Wildervank":
         > > > >
         > > > > Commandant Arent van Linge als feestredenaar Was Arent van
         > Linge
         > > in
         > > > 1786 nog
         > > > > eenvoudig lid van de schutterij, eind 1797 had hij de eer als
         > > > > kapitein-commandant van het exercitiegenootschap de
         bevolking
         > > van
         > > > Veendam te
         > > > > mogen toespreken. Het was ter gelegenheid van de overwinning
         > van
         > > de
         > > > Franse
         > > > > legers dat hij een feestrede mocht uitspreken. Een verslag
         van
         > de
         > > > > gebeurtenis is bewaard gebleven in de vorm van een artikel
         in
         > De
         > > > Onverwachte
         > > > > Courier.
         > > > > 'Feestviering over den Vrede te Veendam Gisteren vierden wij
         > > alhier
         > > > een
         > > > > Burgerfeest over de geslootene vreede tusschen de Keizer en
         de
         > > > Fransche
         > > > > Republiek het welk geschiedde op de volgende wijze. De
         leeden
         > > van
         > > > het
         > > > > Exercitie Genootschap en de leeden van de Vaderlandsche
         > > Sociëteit
         > > > verzogt
         > > > > zijnde, om zig des nademiddags om drie uuren te vervoegen op
         de
         > > > > Vergaderplaats voor gemelde Sociëteit, om aldaar het
         > Burgerfeest
         > > te
         > > > > beginnen: het Genootschap begaf zig in ordre naar de
         Vrijheids
         > > > Boom, hetwelk
         > > > > wierd gevolgt door de leeden van de Sociëteit. Aan de
         > Vrijheids
         > > > Boom gekomen
         > > > > zijnde, formeerde het Genootschap een kring; en daarop deed
         de
         > > > Burger
         > > > > Capitein Com¬mandant A. van Linge de volgende aanspraak :
         > Geagte
         > > > > Wapenbroeders! en Waarde Mede Burgers!'
         > > > > Daarop volgde een toespraak van de kapitein waarin hij
         > > sentimenteel
         > > > de
         > > > > heldhaftige strijd van de Fransen en de patriotten
         memoreerde
         > en
         > > het
         > > > > Bataafse volk prees. Van Linge eindigde met de
         uitroep 'Vivat
         > La
         > > > > Republique!'. Het verslag ging aldus verder:
         > > > >
         > > > > "Welke redevoering door het Volk met eenparig ge¬roep
         > van "lang
         > > > leve de
         > > > > Republiek" werd herhaald, en achtervolgd wordende door eene
         > > > drievoudige
         > > > > salvo van het Genootschap uit het klein Geweer, ter eere van
         > de
         > > > Bataafsche
         > > > > en Fransche Republiek en de gelukkig herstelde vrede, het
         welk
         > > > telkens met
         > > > > een geroep van "lang leve de Vrijheid" wierd beantwoord.
         > Hierna
         > > > marcheerde
         > > > > men weder naar de Vaderlandsche Sociëteit, alwaar de Leeden
         > > > bedankt, maar
         > > > > tegelijk verzogt wierden, om zig nu gezamenlijk vrolijk te
         > > maken,
         > > > zijnde de
         > > > > Sociëteit 's avonds zeer fraay geillu-mineerd.
         > > > > Des avonds begaven zig verscheiden Burgers van het
         Genootschap
         > > met
         > > > hun
         > > > > muziek naar de Vrijheids Boom, en dansten daar de
         Carmagnole",
         > > > wordende
         > > > > vervolgens het overige gedeelte van de nagt op be¬hoorlijke
         > > wijze
         > > > met dansen
         > > > > en zingen van Vrijheids liederen doorgebragt.
         > > > > Veendam , 9 November 1797, het derde Jaar van de Bataafse
         > > > Vrijheid.12
         > > > > Helaas laat de journalist ons in het ongewisse omtrent de
         > plaats
         > > > van de
         > > > > Vaderlandsche Sociëteit. Wellicht in de etablissementen van
         > > > Wijndelt Jans de
         > > > > Groot of diens collega Evert van Linge?
         > > > >
         > > > > Met vriendelijke groet,
         > > > > Piet Remeijer
         > > > >
         > > > > -----Oorspronkelijk bericht-----
         > > > > Van: groningen-genealogy@yahoogroups.com
         > > > > [mailto:groningen-genealogy@yahoogroups.com] Namens
         > peter_eemnes
         > > > > Verzonden: vrijdag 2 juni 2006 0:41
         > > > > Aan: groningen-genealogy@yahoogroups.com
         > > > > Onderwerp: [groningen-genealogy] 350 jaar Veendam en
         Wildervank
         > > > >
         > > > > Beste lijstgenoten,
         > > > >
         > > > > Is één van jullie in het bezit van het boek "350 jaar
         Veendam
         > en
         > > > > Wildervank"? Ik zou graag willen weten of er over de familie
         > Van
         > > > Linge
         > > > > het één en ander in dit bewuste boek staat. Ik heb in de
         index
         > > op
         > > > > internet kunnen vinden dat er in ieder geval iets staat
         > > geschreven
         > > > > over "Commandant Arent van Linge als feestredenaar".
         > > > > Ik hoop dat iemand mij wat meer kan vertellen.
         > > > >
         > > > > Met vriendelijke groet,
         > > > >
         > > > > Peter Brandsen
         > > > >
         > > > >
         > > > >
         > > > >
         > > > >
         > > > >
         > > > >
         > > > >
         > > > > Yahoo! Groups Links
         > > > >
         > > >
         > >
         > >
         > >
         > >
         > >
         > >
         > >
         > >
         > > Yahoo! Groups Links
         > >
         >
         >
         >
         >
         >
         >
         >
         >
         >
         > Yahoo! Groups Links
         >
        • René Middel
         Hi Free, The transcription of the churchbook has been done by Henk Boon and myself. It s a book with the minutes of meeting of the members of the Lutheran
         Message 8 of 11 , Jun 15, 2006
         • 0 Attachment
          Hi Free,

          The transcription of the churchbook has been done by Henk Boon and myself.
          It's a book with the minutes of meeting of the members of the Lutheran
          church in Wildervank.
          I have a special page about it on my website:
          http://home.wanadoo.nl/r.k.middel/lutprot.htm

          It's about church financials, choosing leaders and referants etc.
          I found a lot of information about my family in this book.
          E.g. the first Middel in Wildervank was the precentor/reader/schoolmaster in
          this church. Others were deacon.

          I'm afraid I have no more info about Ernst Wilhelm Hukenius.

          With kind regards,

          René Middel
          www.Middel.org
          r.k.middel@...

          -----Oorspronkelijk bericht-----
          Van: groningen-genealogy@yahoogroups.com
          [mailto:groningen-genealogy@yahoogroups.com] Namens freewalburg
          Verzonden: donderdag 15 juni 2006 16:34
          Aan: groningen-genealogy@yahoogroups.com
          Onderwerp: [groningen-genealogy] Re: 350 jaar Veendam en Wildervank (nu
          Huckenius en Lutherse kerk in Wildervank)

          Dear Rene I have looked in the records I have available from the
          Lutheran Chruch in Veendam and Wildervank. I can't find any of the
          information that you have. Is the CD you have of a different
          church? I'm wondering what is on the CD. I also looked up the
          information on the data base and it goes along with what I have in
          my records, but it has more details. But the Ernst Wilhelm Hukenius
          I'm looking for has to be a generatin later, being born about 1744
          according to the age at his death. Do you have any more
          information?
          Thank you, Free Walburg
          --- In groningen-genealogy@yahoogroups.com, René Middel
          <r.k.middel@...> wrote:
          >
          > Hello Free,
          >
          > The Johann Frederich Huckenius is also called Frederich/Jan
          friedrich/J.F./Jan Fredrik Hoekenius/Hueckenius/Hukenius in the
          Lutheran church book which is transcribed. The first time he is
          mentioned in this book is 1770 and the last time in 1782. He is the
          same as your Jan Frederick Hukenius, I'm sure.
          >
          > According to the database of Leen Lamain, the father of Ernst
          Wilhelm Hukenius is Hindrik Wilhelm Huckenius. According to the same
          database a brother of Hindrik Wilhelm Huckenius had a son called
          Jac. Conr. Huckenius who was Pastor=Prediger in the Lutheran church
          in Wildervank (1731-1745).
          >
          > Ernst Wilhelm Hukenius also had a sister: Catharina Margaretha
          Huckenius, born in Vollen Ost-Friesland.
          >
          > You can order a copy of the CD at the website www.Middel.org or by
          sending me a private mail.
          > It's € 15 excl. costs for sending the CD. On the CD is the
          transcription of the church book incl. copies of all the 467 (!)
          pages.
          > The CD is only in Dutch.
          >
          > I have visited the Lutheran church in Wildervank a few times.
          Photo's are on my site (click on the photo of the church).
          >
          > Kind regards,
          >
          > René Middel
          > www.Middel.org
          > r.k.middel@...
          >
          >
          >
          > -----Oorspronkelijk bericht-----
          > Van: groningen-genealogy@yahoogroups.com [mailto:groningen-
          genealogy@yahoogroups.com] Namens freewalburg
          > Verzonden: zaterdag 3 juni 2006 20:18
          > Aan: groningen-genealogy@yahoogroups.com
          > Onderwerp: [groningen-genealogy] Re: 350 jaar Veendam en Wildervank
          >
          > Hello Rene,
          > I have a marriage record for Jan Frederick Hukenius of Vollen
          > in ostvriesland marrying Grietjen Jans Stuit of Veendam on Oct.
          1742
          > in Veendam. Is the time period the same as Johann Frederich
          > Huckenius that you have a record of? The Ernst Wilhelm Hukenius
          > that I am looking for died 26 Jan. 1816. He was married 16th Feb.
          > 1772 at the age of 28 which would make his birth around 1744. The
          > marriage record says he is from Wildervank and his father is
          Hinderk
          > Wilhelm Hookenius. From 1694-1736 Heinrich Ernst Hukenius was the
          > Prediger zu Voellen. It is interesting that you said that the
          > lectures were in German for a long time in Wildervank. Tell me
          more
          > about your CD. Thank you, Free Walburg
          > --- In groningen-genealogy@yahoogroups.com, René Middel
          > <r.k.middel@> wrote:
          > >
          > > Hi Free,
          > >
          > > I have found a Johann Frederich Huckenius in a church book from
          > the Lutheran
          > > church in Wildervank. He was the bookkeeper there. Many people
          > from Germany
          > > attended this church because the lectures were in German for a
          > long time.
          > >
          > > The church book is transcribed and put on CD, information can be
          > found on my
          > > site:
          > >
          > > www.Middel.org
          > >
          > >
          > > With kind regards,
          > >
          > > René Middel
          > > www.Middel.org
          > > r.k.middel@
          > >
          > > -----Oorspronkelijk bericht-----
          > > Van: groningen-genealogy@yahoogroups.com
          > > [mailto:groningen-genealogy@yahoogroups.com] Namens freewalburg
          > > Verzonden: vrijdag 2 juni 2006 21:48
          > > Aan: groningen-genealogy@yahoogroups.com
          > > Onderwerp: [groningen-genealogy] Re: 350 jaar Veendam en
          Wildervank
          > >
          > > Do you know if there are any people with the last name Huckenius
          > in
          > > the boek 350 jaar Veendam en Wildervank? I have traced my line
          > with
          > > Ernst Wilhelm Huckenius to that area. His father is possibly
          > > Hindrich Wilhelm Huckenius. They are originally from Voellen.
          > Than
          > > you, Free Walburg
          > > --- In groningen-genealogy@yahoogroups.com, "peter_eemnes"
          > > <brandsen@> wrote:
          > > >
          > > > Beste Piet,
          > > >
          > > > Bedankt voor je antwoord! Het is een mooi verhaal. Wist je dat
          > > Evert
          > > > van Linge waar jij over sprak als mogelijke gastheer de zoon
          is
          > > van
          > > > Arent?
          > > >
          > > > Staat er misschien nog meer in dit boek over Arent en Evert
          van
          > > Linge?
          > > >
          > > > Groet, Peter
          > > >
          > > > --- In groningen-genealogy@yahoogroups.com, "Piet Remeijer"
          > > > <p.remeijer@> wrote:
          > > > >
          > > > > Beste Peter,
          > > > >
          > > > > Het volgende staat vermeld in het boek "350 jaar Veendam en
          > > > Wildervank":
          > > > >
          > > > > Commandant Arent van Linge als feestredenaar Was Arent van
          > Linge
          > > in
          > > > 1786 nog
          > > > > eenvoudig lid van de schutterij, eind 1797 had hij de eer als
          > > > > kapitein-commandant van het exercitiegenootschap de
          bevolking
          > > van
          > > > Veendam te
          > > > > mogen toespreken. Het was ter gelegenheid van de overwinning
          > van
          > > de
          > > > Franse
          > > > > legers dat hij een feestrede mocht uitspreken. Een verslag
          van
          > de
          > > > > gebeurtenis is bewaard gebleven in de vorm van een artikel
          in
          > De
          > > > Onverwachte
          > > > > Courier.
          > > > > 'Feestviering over den Vrede te Veendam Gisteren vierden wij
          > > alhier
          > > > een
          > > > > Burgerfeest over de geslootene vreede tusschen de Keizer en
          de
          > > > Fransche
          > > > > Republiek het welk geschiedde op de volgende wijze. De
          leeden
          > > van
          > > > het
          > > > > Exercitie Genootschap en de leeden van de Vaderlandsche
          > > Sociëteit
          > > > verzogt
          > > > > zijnde, om zig des nademiddags om drie uuren te vervoegen op
          de
          > > > > Vergaderplaats voor gemelde Sociëteit, om aldaar het
          > Burgerfeest
          > > te
          > > > > beginnen: het Genootschap begaf zig in ordre naar de
          Vrijheids
          > > > Boom, hetwelk
          > > > > wierd gevolgt door de leeden van de Sociëteit. Aan de
          > Vrijheids
          > > > Boom gekomen
          > > > > zijnde, formeerde het Genootschap een kring; en daarop deed
          de
          > > > Burger
          > > > > Capitein Com¬mandant A. van Linge de volgende aanspraak :
          > Geagte
          > > > > Wapenbroeders! en Waarde Mede Burgers!'
          > > > > Daarop volgde een toespraak van de kapitein waarin hij
          > > sentimenteel
          > > > de
          > > > > heldhaftige strijd van de Fransen en de patriotten
          memoreerde
          > en
          > > het
          > > > > Bataafse volk prees. Van Linge eindigde met de
          uitroep 'Vivat
          > La
          > > > > Republique!'. Het verslag ging aldus verder:
          > > > >
          > > > > "Welke redevoering door het Volk met eenparig ge¬roep
          > van "lang
          > > > leve de
          > > > > Republiek" werd herhaald, en achtervolgd wordende door eene
          > > > drievoudige
          > > > > salvo van het Genootschap uit het klein Geweer, ter eere van
          > de
          > > > Bataafsche
          > > > > en Fransche Republiek en de gelukkig herstelde vrede, het
          welk
          > > > telkens met
          > > > > een geroep van "lang leve de Vrijheid" wierd beantwoord.
          > Hierna
          > > > marcheerde
          > > > > men weder naar de Vaderlandsche Sociëteit, alwaar de Leeden
          > > > bedankt, maar
          > > > > tegelijk verzogt wierden, om zig nu gezamenlijk vrolijk te
          > > maken,
          > > > zijnde de
          > > > > Sociëteit 's avonds zeer fraay geillu-mineerd.
          > > > > Des avonds begaven zig verscheiden Burgers van het
          Genootschap
          > > met
          > > > hun
          > > > > muziek naar de Vrijheids Boom, en dansten daar de
          Carmagnole",
          > > > wordende
          > > > > vervolgens het overige gedeelte van de nagt op be¬hoorlijke
          > > wijze
          > > > met dansen
          > > > > en zingen van Vrijheids liederen doorgebragt.
          > > > > Veendam , 9 November 1797, het derde Jaar van de Bataafse
          > > > Vrijheid.12
          > > > > Helaas laat de journalist ons in het ongewisse omtrent de
          > plaats
          > > > van de
          > > > > Vaderlandsche Sociëteit. Wellicht in de etablissementen van
          > > > Wijndelt Jans de
          > > > > Groot of diens collega Evert van Linge?
          > > > >
          > > > > Met vriendelijke groet,
          > > > > Piet Remeijer
          > > > >
          > > > > -----Oorspronkelijk bericht-----
          > > > > Van: groningen-genealogy@yahoogroups.com
          > > > > [mailto:groningen-genealogy@yahoogroups.com] Namens
          > peter_eemnes
          > > > > Verzonden: vrijdag 2 juni 2006 0:41
          > > > > Aan: groningen-genealogy@yahoogroups.com
          > > > > Onderwerp: [groningen-genealogy] 350 jaar Veendam en
          Wildervank
          > > > >
          > > > > Beste lijstgenoten,
          > > > >
          > > > > Is één van jullie in het bezit van het boek "350 jaar
          Veendam
          > en
          > > > > Wildervank"? Ik zou graag willen weten of er over de familie
          > Van
          > > > Linge
          > > > > het één en ander in dit bewuste boek staat. Ik heb in de
          index
          > > op
          > > > > internet kunnen vinden dat er in ieder geval iets staat
          > > geschreven
          > > > > over "Commandant Arent van Linge als feestredenaar".
          > > > > Ik hoop dat iemand mij wat meer kan vertellen.
          > > > >
          > > > > Met vriendelijke groet,
          > > > >
          > > > > Peter Brandsen
          > > > >
          > > > >
          > > > >
          > > > >
          > > > >
          > > > >
          > > > >
          > > > >
          > > > > Yahoo! Groups Links
          > > > >
          > > >
          > >
          > >
          > >
          > >
          > >
          > >
          > >
          > >
          > > Yahoo! Groups Links
          > >
          >
          >
          >
          >
          >
          >
          >
          >
          >
          > Yahoo! Groups Links
          >

          Yahoo! Groups Links
         Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.