Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

vos

Expand Messages
 • genvos
  Beste Ina, Dank voor je mailtje. De door jou genoemde Hendrikus Johannes Vos komt helaas niet in mijn gegevens voor. Mijn grootvader was Pieter Vos, geboren
  Message 1 of 7 , May 1, 2006
  • 0 Attachment
   Beste Ina,
   Dank voor je mailtje.
   De door jou genoemde Hendrikus Johannes Vos komt helaas niet in mijn
   gegevens voor.
   Mijn grootvader was Pieter Vos, geboren 1890 in Termunten gehuwd met
   Anthonia Margaretha Meppelink.
   zoon van:
   Pieter Vos, geboren 1850 in Termunten, gehuwd met Anna Steen.
   zoon van:
   Petrus Pieters Vos geboren 1813 in Appingedam, gehuwd met Ettje
   Wabbes [Keijer] Doos.
   zoon van:
   Pieter Alberts Vos, geboren 1769 in Farmsum, gehuwd met Geertje
   [Pieters] Frikkes Bouheer.
   zoon van
   Albert Roelf van Geefsweer, gedoopt 1731 in Farmsum en Abeltje
   Boukes Vos.
   Zij gaf de familienaam van haar vader, Bouke Pieters Vos door aan
   haar kinderen.

   Bouke Pieters Vos in Wagenborgen heeft de familienaam ook van zijn
   moeder.
   Zijn ouders waren Pieter Jacobs van Opwierde en Abeltje Eltjes Vos
   (geb rond 1680 in Wagenborgen).

   Zij is een dochter van Eltje Freerks Vos (geb ca 1645 in Termunten)
   en Grietje Jans.

   Hij is een zoon van Frerick Arents Vos, (geb 1615) Brouwer in
   Termunterzijl, grondeigenaar in Nieuwolda. Gehuwd met Abeltje Eltjes.

   Zijn ouders waren Arent Jans Vos en Wyven Vechter. (geboren rond
   1580)

   Arent was een zoon
   Jan Tonnis en Epke (geboren ca. 1550 in Wagenborgen)

   Ik weet niet of mijn gegevens raakvlakken vertonen met de personen
   die jij zoekt(?).
   Succes bij je speurwerk.
   Hartelijke groet,
   Hans Vos.
  • Anne Beukema
   ... Hallo Hans, Geertie is gedoopt 8-8-1779, dv Frikke Klasen en (huwelijk Oosterwijtwerd 15-4-1770) Anje Clasens (overleden Tjamsweer 5-8-1816), landbouwers
   Message 2 of 7 , May 1, 2006
   • 0 Attachment
    >Geertje [Pieters] Frikkes Bouheer.>

    Hallo Hans,

    Geertie is gedoopt 8-8-1779, dv Frikke Klasen en (huwelijk Oosterwijtwerd 15-4-1770) Anje Clasens (overleden Tjamsweer 5-8-1816), landbouwers te Tjamsweer. De naam Bou(w)heer komt van de 2e echtgenoot van haar moeder, Thie Pieters, Bouheer 1811, zoon van Pieter Tyes en (Lyzabet Aaldriks), gedoopt Zeerijp 6-4-1755, overleden Tjamsweer 6-1-1819; huwelijk is Tjamsweer 24-4-1785.

    Frikke en Anje kochten boerderij noordelijk van de kerk van Tjamsweer, thans North Star Dairy, op 28-5-1783 van Aaltien Albers, wed. van Eisse Hindriks Perdok.

    Groeten,
    Anne Beukema

    [Non-text portions of this message have been removed]
   • Jacob Boerema
    ... Beste Hans, Zoals al eerder in deze e-mail groep ter sprake is geweest berust het patroniem of familienaam Vechter waarschijnlijk op een misverstand. De
    Message 3 of 7 , May 1, 2006
    • 0 Attachment
     On 1 May 2006 at 12:39, genvos wrote:

     > Zijn ouders waren Arent Jans Vos en Wyven Vechter. (geboren rond
     > 1580)

     Beste Hans,

     Zoals al eerder in deze e-mail groep ter sprake is geweest berust het
     patroniem of familienaam Vechter waarschijnlijk op een misverstand. De
     auteur van het Vos artikel in Gruoninga Piet Bos kon in elk geval niet meer
     achterhalen waarop dat was gebaseerd.
     Zelf ben ik Wijven ook nooit met de naam Vechter tegengekomen.

     Groeten,

     Jacob Boerema
     http://home.wanadoo.nl/jgboerema/
    • Henk Sloots
     Hallo Hans en Jacob, De naam Wijven werd genoemd in het Groningerkwartierstatenboek 2, kwartier 84 en werd ingediend door A.K. Oudman te Stiens. Arent Jans
     Message 4 of 7 , May 1, 2006
     • 0 Attachment
      Hallo Hans en Jacob,

      De naam Wijven werd genoemd in het Groningerkwartierstatenboek 2, kwartier
      84 en werd ingediend door A.K. Oudman te Stiens. Arent Jans werd niet
      genoemd met de toevoeging Vos.

      vr. groeten,
      Henk Sloots

      ----- Original Message -----
      From: "Jacob Boerema" <jgboerema.elists@...>
      To: "genvos" <genvos@...>; <groningen-genealogy@yahoogroups.com>
      Sent: Monday, May 01, 2006 5:10 PM
      Subject: Re: [groningen-genealogy] vos


      > On 1 May 2006 at 12:39, genvos wrote:
      >
      > > Zijn ouders waren Arent Jans Vos en Wyven Vechter. (geboren rond
      > > 1580)
      >
      > Beste Hans,
      >
      > Zoals al eerder in deze e-mail groep ter sprake is geweest berust het
      > patroniem of familienaam Vechter waarschijnlijk op een misverstand. De
      > auteur van het Vos artikel in Gruoninga Piet Bos kon in elk geval niet
      meer
      > achterhalen waarop dat was gebaseerd.
      > Zelf ben ik Wijven ook nooit met de naam Vechter tegengekomen.
      >
      > Groeten,
      >
      > Jacob Boerema
      > http://home.wanadoo.nl/jgboerema/
      >
      >
      >
      > Yahoo! Groups Links
      >
      >
      >
      >
      >
      >
      >
     • Henk Sloots
      Hallo Hans en Jacob, Nog even verder gekeken. Ook in het kwartierstatenboek 1 komt Wijven voor in kwartier 280, ingediend door mevr. T.H. Westerink-Meijer te
      Message 5 of 7 , May 1, 2006
      • 0 Attachment
       Hallo Hans en Jacob,

       Nog even verder gekeken.
       Ook in het kwartierstatenboek 1 komt Wijven voor in kwartier 280, ingediend
       door mevr. T.H. Westerink-Meijer te Veenendaal.
       Groeten,
       Henk Sloots

       Onderstaand een parenteel van haarI. WIJVEN VECHTER [14160], tr. [7178]
       ARENT JANSEN [14159].
       Uit dit huwelijk:
       1. JACOB ARENTS [14161], volgt IIa.
       2. ANNA ARENTS [14171], geb. WAGENBORGEN, volgt IIb.

       IIa. JACOB ARENTS [14161], LANDBOUWER, overl. NIEUWOLDA voor 1653, tr.
       [7179] MARTJEN PETERS [14162], overl. NIEUWOLDA.
       Uit dit huwelijk:
       1. WIJVEN JACOBS [14163], geb. NIEUWOLDA, volgt IIIa.
       2. AAFKE JACOBS [18364], geb. WAGENBORGEN ca. 1650, volgt IIIb.

       IIb. ANNA ARENTS [14171], geb. WAGENBORGEN, overl. WAGENBORGEN, tr.
       [7183] WAGENBORGEN 29-9-1638 LUITJEN MENNES [14170], geb.
       WAGENBORGEN, overl. WAGENBORGEN, zn. van MENNE LUITJENS [14168] en
       IMME [14169].
       Uit dit huwelijk:
       1. IMME LUITJENS [14172], geb. WAGENBORGEN, volgt IIIc.

       IIIa. WIJVEN JACOBS [14163], geb. NIEUWOLDA, overl. WAGENBORGEN na 1704,
       tr.kerk [7180] NIEUWOLDA 30-11-1662 JACOB BAVINK [14158], ged.
       NOORDBROEK 21-10-1632, BROUWER, overl. WAGENBORGEN voor 1688, zn.
       van EGBERT BAVINCK [14154], LANDGEBRUIKER, en FROUWE FOCKENS [14157]
       Uit dit huwelijk:
       1. PETER [14164], geb. WAGENBORGEN ca. 1680, volgt IVa.

       IIIb. AAFKE JACOBS [18364], geb. WAGENBORGEN ca. 1650, tr.kerk [9316]
       NIEUWOLDA 7-7-1672 JOANNES JACOBS [18365], geb. ca. 1640, overl.
       NIEUWOLDA voor 1691.
       Uit dit huwelijk:
       1. PIETER JANNES [18366], ged. NIEUWOLDA 22-8-1688, volgt IVb.

       IIIc. IMME LUITJENS [14172], geb. WAGENBORGEN, overl. WAGENBORGEN voor
       1691, tr. [7184] WAGENBORGEN 29-5-1667 REMKE JANNES [14167], overl.
       WAGENBORGEN voor 1691, zn. van JANNES HINDRIKS [14165] en AUCKE
       [14166].
       Uit dit huwelijk:
       1. ANJE REMKES [14173], geb. NIEUWOLDA, volgt IVc.

       IVa. PETER BAVINK [14164], geb. WAGENBORGEN ca. 1680, overl. WAGENBORGEN,
       tr.kerk [7185] WAGENBORGEN 24-4-1704 ANJE REMKES [14173], geb.
       NIEUWOLDA, overl. WAGENBORGEN 24-4-1748, dr. van REMKE JANNES
       [14167] en IMME LUITJENS [14172]. (zie ook IVc)
       Uit dit huwelijk:
       1. MARTJEN PIETERS [14174], ged. WAGENBORGEN 13-8-1706, overl.
       FINSTERWOLDE, tr.kerk [7187] FINSTERWOLDE 8-4-1733 GEERT ALBERTS
       [14177], zn. van ALBERT JACOBS [14175] en IMKE HERMANS [14176].
       1-280

       IVb. PIETER JANNES [18366], ged. NIEUWOLDA 22-8-1688, tr. [9324]
       NIEUWOLDA 22-4-1707 AAFKE HILLEBRANDTS [18379], ged. MIDWOLDA
       20-7-1679, dr. van HILLEBRANDT ALBERTS VOS [18372] en ANNIESKE HARMS
       BOEKHOLT [18378].
       Uit dit huwelijk:
       1. MARTJE PIETERS [18380], geb. NIEUWOLDA 16-10-1710, volgt V.

       IVc. ANJE REMKES [14173], geb. NIEUWOLDA, overl. WAGENBORGEN 24-4-1748,
       tr.kerk [7185] WAGENBORGEN 24-4-1704 PETER BAVINK [14164], geb.
       WAGENBORGEN ca. 1680, overl. WAGENBORGEN, zn. van JACOB BAVINK
       [14158], BROUWER, en WIJVEN JACOBS [14163].
       zie IVa.

       V. MARTJE PIETERS [18380], geb. NIEUWOLDA 16-10-1710, tr.kerk [9325]
       NIEUWOLDA 13-1-1737 ELTJE HITTJES [18359], geb. 'T WAAR, overl.
       NIEUWOLDA 27-9-1764, zn. van JAN HITTJES [18345] en HARMKE FOCKES
       [18358].
       Uit dit huwelijk:
       1. AALTJE ELTJES [18381], ged. NIEUWOLDA 4-3-1739, overl. MIDWOLDA
       19-12-1807, tr. [9327] MIDWOLDA 13-2-1766 HARM PIETERS [18384],
       ged. MIDWOLDA 20-1-1737, zn. van PETER LAMMERTS [18382] en
       TRIJNTJE CASPERS [18383].
       BOEK 2 STAAT 84

       ----- Original Message -----
       From: "Jacob Boerema" <jgboerema.elists@...>
       To: "genvos" <genvos@...>; <groningen-genealogy@yahoogroups.com>
       Sent: Monday, May 01, 2006 5:10 PM
       Subject: Re: [groningen-genealogy] vos


       > On 1 May 2006 at 12:39, genvos wrote:
       >
       > > Zijn ouders waren Arent Jans Vos en Wyven Vechter. (geboren rond
       > > 1580)
       >
       > Beste Hans,
       >
       > Zoals al eerder in deze e-mail groep ter sprake is geweest berust het
       > patroniem of familienaam Vechter waarschijnlijk op een misverstand. De
       > auteur van het Vos artikel in Gruoninga Piet Bos kon in elk geval niet
       meer
       > achterhalen waarop dat was gebaseerd.
       > Zelf ben ik Wijven ook nooit met de naam Vechter tegengekomen.
       >
       > Groeten,
       >
       > Jacob Boerema
       > http://home.wanadoo.nl/jgboerema/
       >
       >
       >
       > Yahoo! Groups Links
       >
       >
       >
       >
       >
       >
       >
      • Jacob Boerema
       ... Ik kreeg een tip dat de naam Vechter bij Wijven te vinden zou zijn in het h.c. van Anna Arents met Tamme Arents (Wagenborgen 13-11-1625). Ik heb het
       Message 6 of 7 , May 2, 2006
       • 0 Attachment
        On 1 May 2006 at 17:10, Jacob Boerema wrote:

        > Zelf ben ik Wijven ook nooit met de naam Vechter tegengekomen.

        Ik kreeg een tip dat de naam Vechter bij Wijven te vinden zou zijn in het h.c.
        van Anna Arents met Tamme Arents (Wagenborgen 13-11-1625).

        Ik heb het vandaag in het archief nagezien en in eerste instantie las ik er ook
        Vechter omdat ik dat verwachtte. Echter bij nalezing blijkt er te staan
        dochter:
        Anna Arens, Arent Jans en Wijve dochter als bruidt (enz)
        Als er Vechter zou staan dan zou de zin ook niet goed lopen.

        Het is wel goed te begrijpen dat er Vechter werd gelezen omdat de d wel erg
        op een v lijkt maar bij vergelijking hoe de letters verder geschreven werden
        wordt duidelijk dat het een d moet zijn. Ook de o lijkt wel e omdat die van
        boven open is maar dat doet de schrijver met meer o's.

        Dus wat mij betreft is het raadsel opgelost en kan de toevoeging Vechter bij
        Wijven definitief geschrapt worden.

        Groeten,

        Jacob Boerema
        http://home.wanadoo.nl/jgboerema/
       • G.Udema
        Ook Abels en Wagenaar in hun weergave van de R.A. van Wagenborg hebben de verleiding van Vechter kunnen weerstaan in de volgende zin : Fol.379 - 13 november
        Message 7 of 7 , May 2, 2006
        • 0 Attachment
         Ook Abels en Wagenaar in hun weergave van de R.A. van Wagenborg hebben
         de verleiding van "Vechter" kunnen weerstaan in de volgende zin :
         Fol.379 - 13 november 1625 - H.V.Tamme Arentz, zoon van Arendt Gerdtz en
         Imte (gew.ehel.), en Anna Arens, dochter van Arent Janss en Wijve.
         Met dank aan Jaap's denkwerk, groetend, Geert
        Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.