Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Bennema/van Toutenburg

Expand Messages
 • Henk Boon
  Bert en andere geinteresseerden, Op het gevaar af dat ik iets heb gemist bij de uitwisseling van gegevens betreffende Bennema/van Toutenburg hieronder een paar
  Message 1 of 14 , Mar 3, 2006
   Bert en andere geinteresseerden,

   Op het gevaar af dat ik iets heb gemist bij de uitwisseling van gegevens betreffende Bennema/van Toutenburg
   hieronder een paar aanvullingen, die ik vandaag in de GArchieven bij elkaar heb gesprokkeld.
   De gegevens m.b.t. van Toutenburg komen van de website van Tresoar.

   Henk.
   ------------------

   I Henricus Bennema, afkomstig uit Noordhorn.

   Henricus is in ondertrouw gegaan te Noordhorn op 17 juli 1698 [proclamatie] met Nieske Feringa, afkomstig uit Niehove, dochter van Eje Hillies(Feringa) en Hendrickje Sipkes.
   Uit dit huwelijk:


   1 Geertruijda Bennema, gedoopt te Noordhorn op 11 juni 1699 een Dochtertje van Henricus Bennema genaamt Geertruijda.


   2 Geertruida Bennema, gedoopt te Noordhorn op 18 september 1701 Monsr Henricus Bennemas dogtertjen genaemt Geertruida obiit.


   3 Menno Bennema, gedoopt te Noordhorn op 13 augustus 1702 een soontjen van Monsr. Henrikus Bennema gent. Menno, volgt onder II.


   4 Henrike Bennema, gedoopt te Noordhorn op 9 november 1704 Monsr Henricus Bennema's Dogtertjen genaamt Henrike.


   5 Eje Bennema, gedoopt te Noordhorn op 18 september 1707 Mons. Hendrik Bennema's soontjen genaamd Eje.


   6 Gosse Hindrik Bennema, gedoopt te Noordhorn op 20 september 1711 Monsr H: Bennema soontje genaamt Gosse Hindr:.   II Menno Bennema, gedoopt te Noordhorn op 13 augustus 1702 een soontjen van Monsr. Henrikus Bennema gent. Menno, zoon van Henricus Bennema (I) en Nieske Feringa.

   trouwboek Noordhorn 1729: Den 16 Octob. Menno Bennema van Noorthorn en Cijtske Tautenburg van Leeuwarden


   Menno is in ondertrouw gegaan te Leeuwarden op 9 oktober 1729 met attestatie naar Noordhorn; bron: Tresoar DTB nr. 989 en getrouwd te Noordhorn op 16 oktober 1729 met Cijtske van Toutenburg, afkomstig uit Leeuwarden, gedoopt aldaar op 4 juni 1706 gedoopt als Sytske kind van Tzietze Toutenburgh; bron: doopbestand Tresoar, dochter van Tzietze(Tiedtsse) van Toutenburg.
   Uit dit huwelijk:


   1 Hindrik Bennema, gedoopt te Noordhorn op 10 september 1730 Hindrik zoon van Menno Bennema en Cijtske van Tautenburg.


   2 Tjitse Bennema, gedoopt te Noordhorn op 18 april 1734 Tjitse soon van Mr. Menno Bennema en Sijtske van Toutenborgh.


   3 Niesje Bennema, gedoopt te Noordhorn op 30 april 1736 Niecien d. van De E. Menno Bennema en Sijtske van Toutenbergh, volgt onder III-a.


   4 Catharina Bennema, gedoopt te Noordhorn op 14 september 1738 Den 14 Septemb: Menno Bennema en Zitske Tauten Borg een dogter Catarina gedoopt, volgt onder III-b.


   5 Menno Bennema, gedoopt te Noordhorn op 15 februari 1741 Een zoon van de Mr Menno Bennema en Zijtske Toutenborg genaamt Menno, volgt onder III-c.


   6 Jacobus Emo Bennema, gedoopt te Noordhorn op 21 april 1743 een zoon gedoopt van D: E: RekenMeester Menno Bennema en Zijtske Toutenborg genaemt Jacobus Emo.


   7 Cecilia Bennema, gedoopt te Noordhorn op 27 juni 1745 Cecilia Dogter van de Hr Menno Bennema en Cijtske van Tautenborg op Makkenborg.


   8 Eje Gosso Bennema, gedoopt te Noordhorn op 7 januari 1748 Eje Gosse zoon van de Hr Menno Bennema en Cijtske Tautenborg.


   9 Anna Bennema, geen doop 20-4-1732 te Noordhorn gevonden!.   III-a Niesje Bennema, gedoopt te Noordhorn op 30 april 1736 Niecien d. van De E. Menno Bennema en Sijtske van Toutenbergh, dochter van Menno Bennema (II) en Cijtske van Toutenburg.

   Niesje is getrouwd te Noordhorn op 9 februari 1766 met Date Jacobs Homan, afkomstig uit Noordhorn. [meer gegevens Homan zie website van: Hans Homan Free]
   Uit dit huwelijk:


   1 Henrik Homan, gedoopt te Noordhorn op 26 december 1774.


   2 Klaas Homan, gedoopt te Noordhorn op 6 april 1777.   III-b Catharina Bennema, gedoopt te Noordhorn op 14 september 1738 Den 14 Septemb: Menno Bennema en Zitske Tauten Borg een dogter Catarina gedoopt, overleden tussen 31 mei 1785 en 27 april 1794, dochter van Menno Bennema (II) en Cijtske van Toutenburg.

   Catharina is in ondertrouw gegaan te Veendam op 15 april 1764 en getrouwd te Noordhorn op 6 mei 1764 (1) met Nanne Franssen(Nipperus), gedoopt te Veendam op 2 maart 1742, brouwer, overleden voor 24 augustus 1777, zoon van Frans Franssens en Swaantje Nannes.

   trouwboek Noordhorn 1764: Nanne Frannsen Nipperus, van Veendam en Catharina Bennema, van Noorthorn, geproclameert den 15-22- en 29 April en gecopuleert den 6 Maaij; de bruidegom met attestatie van Veendam


   Uit dit huwelijk:


   1 Cijtske Nannes Nipperus, gedoopt te Veendam op 24 februari 1765.


   2 Frans Nannes Nipperus, gedoopt te Wildervank in januari 1768, rentenier (1812), overleden te Veendam op 13 januari 1812.


   3 Sijtske Nannes Nipperus, gedoopt te Wildervank in januari 1771, overleden te Veendam op 10 mei 1838.
   Sijtske was gehuwd met Lucas Hindriks Boiten, gedoopt te Veendam op 24 december 1775, schipper, overleden te Veendam op 24 oktober 1815, zoon van Hindrik Lukas Boiten en Marchien Jacobs Pik.


   4 Menno Hessel Nipperus, gedoopt te Veendam op 30 april 1775.


   5 Nanno Nannes Nipperus, gedoopt te Veendam op 24 augustus 1777, overleden aldaar op 29 december 1821.

   bij doop is vader reeds overleden

   Nanno is getrouwd te Veendam op 15 december 1805 (hc Vll 35 dd 13-12-1805 alleen 1e blad een kopie) met Trijntje Eddes Prins, gedoopt te Veendam op 19 december 1784, overleden voor 29 december 1821, dochter van Edde Egberts Prins en Geeltje Onnes.


   Catharina is getrouwd te Wildervank in het jaar 1780 (hc Vmm 11 dd 17-11-1780) (2) met Berend Jans Prummel, geboren in het jaar 1748, overleden te Wildervank, Westerdiep hs 5 op 28 maart 1837 in het armenhuis der Lutherschen, zoon van Jan Clasens(Prummel) en Marijke Koenraads.
   Berend is later getrouwd te Wildervank op 27 april 1794 met Metje Frikkes Havinga, gedoopt te Wildervank op 29 mei 1768, overleden aldaar op 5 december 1840 acte inzien, dochter van Frikke Mannes en Doetjen Hindriks.


   III-c Menno Bennema, gedoopt te Noordhorn op 15 februari 1741 Een zoon van de Mr Menno Bennema en Zijtske Toutenborg genaamt Menno, overleden aldaar op 8 mei 1801, zoon van Menno Bennema (II) en Cijtske van Toutenburg.

   trouwboek Noordhorn 1774: Menno Bennema en Trientie Uiti�s van Noorthorn; geproclameert den 1-8 en 15 Maaij; gecopuleert den 22 Maaij

   trouwboek Noordhorn 1781: Menno Bennema, van Noordhorn een Ettie Schuiringa, wed. van Jan Luirts, van Niehove; geproclameert Den 29 Juli, 5 en 12 Augusti en gecopuleert den 19 Augusti.

   Menno is getrouwd te Noordhorn op 22 mei 1774 (1) met Trijntje Uitjes(Uties), afkomstig uit Noordhorn, overleden voor 5 augustus 1781.
   Uit dit huwelijk:

   1 Diwerke Bennema, gedoopt te Noordhorn op 30 april 1775.

   Menno is in ondertrouw gegaan te Niehove op 5 augustus 1781 en getrouwd te Noordhorn op 19 augustus 1781 (2) met Ettje Schuringa, gedoopt te Niehove op 12 november 1747, landbouwersche (1826), overleden te Noordhorn (gemeente Zuidhorn), Hs 45 op 22 september 1826 des morgens te half twee uren, dochter van Jacob Schuringa en Trijntje Cornelis.
   Ettje is eerder getrouwd te Noordhorn op 7 december 1776 met Jan Luirts, afkomstig uit Ezinge, overleden voor 5 augustus 1781.
   Uit dit huwelijk:

   2 Zijtske Bennema, gedoopt te Noordhorn op 27 juli 1783 een Dogtertje van Menno Bennema en Ettie Schuitinga genaamt Zijtske.
   Zijtske was gehuwd met Garmt Willems.

   3 Hendrik(Henrik) Bennema, gedoopt te Noordhorn op 7 augustus 1785 een soontie van Menno Bennema en Ettie Schuiringa genoemt Henrik, overleden te Aduard op 7 januari 1861.
   Hendrik(Henrik) is getrouwd te Noordhorn op 21 mei 1809 1809 geproclameert Hindrik Bennema van Noordhorn en Trijntje Sinninghe van Fransum: Den 30 April, Den 7 Maaij, Den 19 Maaij; voltrokken den 21sten dito; voltrokken den 28sten dito (1) met Trijntje Sinninge, afkomstig uit Fransum, dochter van Jan Sinninge en Trijntje Alles.
   Hendrik(Henrik) is getrouwd te Zuidhorn op 20 mei 1814 [VREEMD IN DE HUW.AKTE WORDT NIET VERMELD, DAT HENDRIK WEDUWNAAR IS!!] (2) met Aafke Gaaikes Kampstra, gedoopt te Noordhorn op 16 februari 1794, overleden te Den Ham (gemeente Aduard) op 3 december 1832, dochter van Gaaike Jeltes Kampstra en Martje Egberts de Boer.

   4 Jakob(Jacobus) Bennema, gedoopt te Noordhorn op 19 augustus 1787 een soontie van Menno Bennema en Ettie Schuiringa genoemt Jacobus.
   Jakob(Jacobus) was gehuwd met Abeltje Uilersma.   [Non-text portions of this message have been removed]
  • Henny Savenije
   Hier dan het nodige van Toutenburg Tzietse van Toutenburg Children 1. Yeme van Toutenburg, b. 1703, Leeuwarden 2. Catrina van Toutenburg, b. 1704, Leeuwarden
   Message 2 of 14 , Mar 3, 2006
    Hier dan het nodige van Toutenburg

    Tzietse van Toutenburg    Children
    1. Yeme van Toutenburg, b. 1703, Leeuwarden
    2. Catrina van Toutenburg, b. 1704, Leeuwarden
    3. Sijtske van Toutenburg, b. 1706, Leeuwarden
    4. Catharina van Toutenburg, b. 1708, Leeuwarden
    5. Hessel van Toutenburg, b. 1709, Leeuwarden
    6. Tryntje van Toutenburg, b. 1712, Leeuwarden
    7. Imme van Toutenburg, b. 1714, Leeuwarden
    8. Hesselyna van Toutenburg, b. 1717, Leeuwarden
    9. Hessel Toutenburg, b. 1718, Leeuwarden
    10. Titia van Toutenburg, b. 1722, Leeuwarden
    11. Tjedse van Toutenburg, b. 1723, Leeuwarden


    At 05:03 AM 3/4/2006, you wrote:

    >Bert en andere geinteresseerden,
    >
    >Op het gevaar af dat ik iets heb gemist bij de uitwisseling van
    >gegevens betreffende Bennema/van Toutenburg
    >hieronder een paar aanvullingen, die ik vandaag in de GArchieven bij
    >elkaar heb gesprokkeld.
    >De gegevens m.b.t. van Toutenburg komen van de website van Tresoar.
    >
    >Henk.
    >------------------

    Omdat ik niet weet of attachments toegestaan zijn, hieronder de
    gedcom, daar staan ook de doopdata in. Kopieer het gewoon in notepad,
    bewaar het als naam.ged (oppassen dat er geen txt achter komt te
    staan) en importeer het maar in je genealogie programma

    0 HEAD
    1 FILE Tzietse van Toutenburg.ged
    1 GEDC
    2 VERS 5.5
    2 FORM LINEAGE-LINKED
    1 CHAR ANSI
    1 SUBM @SUB1@
    0 @SUB1@ SUBM
    1 NAME Henny Savenije
    1 _EMAIL webmaster@...
    0 @I1137930@ INDI
    1 NAME Tzietse /van Toutenburg/
    2 GIVN Tzietse
    2 SPFX van
    2 SURN Toutenburg
    1 SEX M
    1 SOUR @S3@
    2 DATA
    3 TEXT Leeuwarderadeel, doopjaar 1688

    4 CONT Wirdum, Doop Herv. gem. 1622-1734

    4 CONT DTB: 480

    4 CONT Dopeling: Tzietze Douwes

    4 CONT Gedoopt op belijdenisop 24 februari 1688 in Wirdum

    4 CONT Zoon van niet genoemde vader en niet genoemde moeder

    4 CONT

    4 CONT Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):

    4 CONT Dopeling: TJITSE DOUWES

    4 CONT

    4 CONT Wijzigingsdatum: 16-1-2006
    2 PAGE Mogelijke doop? bron tresoar
    2 QUAY
    1 FAMS @F6357891@
    0 @@ INDI
    1 NAME //
    1 SEX
    1 FAMS @F6357891@
    0 @I1137938@ INDI
    1 NAME Yeme /van Toutenburg/
    2 GIVN Yeme
    2 SPFX van
    2 SURN Toutenburg
    1 SEX M
    1 BIRT
    2 DATE 1703
    2 PLAC Leeuwarden
    1 BAPM
    2 DATE 14 Oct 1703
    2 PLAC Leeuwarden
    1 FAMC @F6357891@
    0 @I1137937@ INDI
    1 NAME Catrina /van Toutenburg/
    2 GIVN Catrina
    2 SPFX van
    2 SURN Toutenburg
    1 SEX F
    1 BIRT
    2 DATE 1704
    2 PLAC Leeuwarden
    1 BAPM
    2 DATE 14 Nov 1704
    2 PLAC Leeuwarden
    2 SOUR @S1071@
    3 DATA
    4 TEXT

    5 CONT

    5 CONT Leeuwarden, doopjaar 1704

    5 CONT Leeuwarden, Doop Herv. gem. 1699-1708

    5 CONT DTB: 936

    5 CONT Dopeling: Catrina

    5 CONT Gedoopt op 14 november 1704 in Leeuwarden

    5 CONT Dochter van Tiedtsse Toutenburgh en niet genoemde moeder

    5 CONT

    5 CONT Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):

    5 CONT Dopeling: CATHARINA

    5 CONT Vader : .....

    5 CONT ..... = naam of patroniem komt niet voor in de Thesaurus

    5 CONT

    5 CONT Wijzigingsdatum: 15-11-2005
    3 PAGE Tresoar
    3 QUAY
    1 FAMC @F6357891@
    0 @I1137883@ INDI
    1 NAME Sijtske /van Toutenburg/
    2 GIVN Sijtske
    2 SPFX van
    2 SURN Toutenburg
    1 SEX F
    1 BIRT
    2 DATE 1706
    2 PLAC Leeuwarden
    1 BAPM
    2 DATE 4 Jun 1706
    2 PLAC Leeuwarden
    2 SOUR @S1071@
    3 DATA
    4 TEXT Leeuwarden, doopjaar 1706

    5 CONT Leeuwarden, Doop Herv. gem. 1699-1708

    5 CONT DTB: 936

    5 CONT Dopeling: Sytske

    5 CONT Gedoopt op 4 juni 1706 in Leeuwarden

    5 CONT Kind van Tzietze Toutenburgh en niet genoemde moeder

    5 CONT

    5 CONT Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):

    5 CONT Dopeling: SIETSE of SIETSKE

    5 CONT Vader : TJITSE

    5 CONT

    5 CONT Wijzigingsdatum: 15-11-2005
    3 PAGE Tresoar
    3 QUAY
    1 FAMC @F6357891@
    0 @I1137931@ INDI
    1 NAME Catharina /van Toutenburg/
    2 GIVN Catharina
    2 SPFX van
    2 SURN Toutenburg
    1 SEX F
    1 BIRT
    2 DATE 1708
    2 PLAC Leeuwarden
    1 FAMC @F6357891@
    0 @I1137936@ INDI
    1 NAME Hessel /van Toutenburg/
    2 GIVN Hessel
    2 SPFX van
    2 SURN Toutenburg
    1 SEX M
    1 BIRT
    2 DATE 1709
    2 PLAC Leeuwarden
    1 BAPM
    2 DATE 4 Sep 1709
    2 PLAC Leeuwarden
    1 FAMC @F6357891@
    0 @I1137935@ INDI
    1 NAME Tryntje /van Toutenburg/
    2 GIVN Tryntje
    2 SPFX van
    2 SURN Toutenburg
    1 SEX F
    1 BIRT
    2 DATE 1712
    2 PLAC Leeuwarden
    1 BAPM
    2 DATE 26 Aug 1712
    2 PLAC Leeuwarden
    2 SOUR @S1071@
    3 DATA
    4 TEXT Leeuwarden, doopjaar 1712

    5 CONT Leeuwarden, Doop Herv. gem. 1708-1715

    5 CONT DTB: 937

    5 CONT Dopeling: Tryntje

    5 CONT Gedoopt op 26 augustus 1712 in Leeuwarden

    5 CONT Dochter van Tjetse Toutenborgh en niet genoemde moeder

    5 CONT

    5 CONT Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):

    5 CONT Dopeling: TRIJNTJE

    5 CONT Vader : TJITSE

    5 CONT

    5 CONT Wijzigingsdatum: 15-11-2005
    3 PAGE Tresoar
    3 QUAY
    1 FAMC @F6357891@
    0 @I1137934@ INDI
    1 NAME Imme /van Toutenburg/
    2 GIVN Imme
    2 SPFX van
    2 SURN Toutenburg
    1 SEX M
    1 BIRT
    2 DATE 1714
    2 PLAC Leeuwarden
    1 BAPM
    2 DATE 7 Dec 1714
    2 PLAC Leeuwarden
    1 FAMC @F6357891@
    0 @I1137933@ INDI
    1 NAME Hesselyna /van Toutenburg/
    2 GIVN Hesselyna
    2 SPFX van
    2 SURN Toutenburg
    1 SEX F
    1 BIRT
    2 DATE 1717
    2 PLAC Leeuwarden
    1 BAPM
    2 DATE 4 Jun 1717
    2 PLAC Leeuwarden
    2 SOUR @S1071@
    3 DATA
    4 TEXT Leeuwarden, doopjaar 1717
    5 CONT Leeuwarden, Doop Herv. gem. 1716-1723
    5 CONT DTB: 938
    5 CONT Dopeling: Hesselyna
    5 CONT Gedoopt op 4 juni 1717 in Leeuwarden
    5 CONT Kind van Tsietse Toutenburgh en niet genoemde moeder
    5 CONT
    5 CONT Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):

    5 CONT Dopeling: .....

    5 CONT Vader : .....

    5 CONT ..... = naam of patroniem komt niet voor in de Thesaurus

    5 CONT

    5 CONT Wijzigingsdatum: 15-11-2005
    3 PAGE Tresoar
    3 QUAY
    1 FAMC @F6357891@
    0 @I1137932@ INDI
    1 NAME Hessel /Toutenburg/
    2 GIVN Hessel
    2 SURN Toutenburg
    1 SEX M
    1 BIRT
    2 DATE 1718
    2 PLAC Leeuwarden
    1 BAPM
    2 DATE 4 Nov 1718
    2 PLAC Leeuwarden
    2 SOUR @S1071@
    3 DATA
    4 TEXT Leeuwarden, doopjaar 1718

    5 CONT Leeuwarden, Doop Herv. gem. 1716-1723

    5 CONT DTB: 938

    5 CONT Dopeling: Hessel

    5 CONT Gedoopt op 4 november 1718 in Leeuwarden

    5 CONT Kind van Tzietse van Toutenburg en niet genoemde moeder

    5 CONT

    5 CONT Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):

    5 CONT Dopeling: HESSEL of HESSELTJE

    5 CONT Vader : TJITSE

    5 CONT

    5 CONT Wijzigingsdatum: 15-11-2005
    3 PAGE Tresoar
    3 QUAY
    1 FAMC @F6357891@
    0 @I1137939@ INDI
    1 NAME Titia /van Toutenburg/
    2 GIVN Titia
    2 SPFX van
    2 SURN Toutenburg
    1 SEX F
    1 BIRT
    2 DATE 1722
    2 PLAC Leeuwarden
    1 BAPM
    2 DATE 25 Mar 1722
    2 PLAC Leeuwarden
    2 SOUR @S1071@
    3 DATA
    4 TEXT Leeuwarden, doopjaar 1722

    5 CONT Leeuwarden, Doop Herv. gem. 1716-1723

    5 CONT DTB: 938

    5 CONT Dopeling: Titia

    5 CONT Gedoopt op 25 maart 1722 in Leeuwarden

    5 CONT Dochter van T. van Toutenburgh en niet genoemde moeder

    5 CONT

    5 CONT Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):

    5 CONT Dopeling: TIETJE

    5 CONT Vader : T.

    5 CONT

    5 CONT Wijzigingsdatum: 15-11-2005
    3 PAGE Tresoar
    3 QUAY
    1 FAMC @F6357891@
    0 @I1137940@ INDI
    1 NAME Tjedse /van Toutenburg/
    2 GIVN Tjedse
    2 SPFX van
    2 SURN Toutenburg
    1 SEX M
    1 BIRT
    2 DATE 1723
    2 PLAC Leeuwarden
    1 BAPM
    2 DATE 1 Oct 1723
    2 PLAC Leeuwarden
    2 SOUR @S1071@
    3 DATA
    4 TEXT

    5 CONT

    5 CONT Leeuwarden, doopjaar 1723

    5 CONT Leeuwarden, Doop Herv. gem. 1716-1723

    5 CONT DTB: 938

    5 CONT Dopeling: Tjedse

    5 CONT Gedoopt op 1 oktober 1723 in Leeuwarden

    5 CONT Zoon van Tjedse Toutenburgh en niet genoemde moeder

    5 CONT

    5 CONT Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):

    5 CONT Dopeling: TJITSE

    5 CONT Vader : TJITSE

    5 CONT

    5 CONT Wijzigingsdatum: 15-11-2005
    3 PAGE Tresoar
    3 QUAY
    1 FAMC @F6357891@
    0 @F6357891@ FAM
    1 HUSB @I1137930@
    1 CHIL @I1137938@
    1 CHIL @I1137937@
    1 CHIL @I1137883@
    1 CHIL @I1137931@
    1 CHIL @I1137936@
    1 CHIL @I1137935@
    1 CHIL @I1137934@
    1 CHIL @I1137933@
    1 CHIL @I1137932@
    1 CHIL @I1137939@
    1 CHIL @I1137940@
    0 @S3@ SOUR
    1 TITL Voetnoot<br>Footnote
    1 ABBR Voetnoot<br>Footnote
    0 @S1071@ SOUR
    1 TITL Bron<br>Source
    1 ABBR Bron<br>Source
    0 TRLR
    Henny (Lee Hae Kang)
    -----------------------------
    http://www.henny-savenije.pe.kr Portal to all my sites
    http://www.hendrick-hamel.henny-savenije.pe.kr (in English) Feel free
    to discover Korea with Hendrick Hamel (1653-1666)
    http://www.hendrick-hamel.henny-savenije.pe.kr/indexk2.htm In Korean
    http://www.hendrick-hamel.henny-savenije.pe.kr/Dutch In Dutch
    http://www.vos.henny-savenije.pe.kr Frits Vos Article about Witsen
    and Eibokken and his first Korean-Dutch dictionary
    http://www.cartography.henny-savenije.pe.kr (in English) Korea
    through Western Cartographic eyes
    http://www.hwasong.henny-savenije.pe.kr Hwasong the fortress in Suwon
    http://www.oldKorea.henny-savenije.pe.kr Old Korea in pictures
    http://www.british.henny-savenije.pe.kr A British encounter in Pusan (1797)
    http://www.genealogy.henny-savenije.pe.kr/ Genealogy
    http://www.henny-savenije.pe.kr/bboard Bulletin board for Korean studies
   • Henny Savenije
    ... Nog even iets meer, in tresoar vind je een aantal Toutenburgs (Toutenburgen??) die in dezelfde periode gelijknamige kinderen laten dopen. Dus dat zijn zeer
    Message 3 of 14 , Mar 3, 2006
     At 12:41 PM 3/4/2006, you wrote:

     >Hier dan het nodige van Toutenburg
     >
     >Tzietse van Toutenburg

     Nog even iets meer, in tresoar vind je een aantal Toutenburgs
     (Toutenburgen??) die in dezelfde periode gelijknamige kinderen laten
     dopen. Dus dat zijn zeer vermoedelijk broers

     Het gaat om Tjetse, Inte (Ynte, Intjes, Entje) en Yemes (Yme, Ime)
     Toutenburg en ik geloof zelfs (in de gauwigheid gezien) dat Yme en
     Inte dezelfde persoon zijn, want soms is het Yme Intes en Inte Ymes.

     In ieder geval heb je nu een idee waar de voornamen vandaan komen. Ik
     kon geen doopdata vinden voor Tzietse (of gewoon Sytse). De enige die
     in aanmerking kwam was gedoopt in 1688 en dan als volwassene     Henny (Lee Hae Kang)
     -----------------------------
     http://www.henny-savenije.pe.kr Portal to all my sites
     http://www.hendrick-hamel.henny-savenije.pe.kr (in English) Feel free
     to discover Korea with Hendrick Hamel (1653-1666)
     http://www.hendrick-hamel.henny-savenije.pe.kr/indexk2.htm In Korean
     http://www.hendrick-hamel.henny-savenije.pe.kr/Dutch In Dutch
     http://www.vos.henny-savenije.pe.kr Frits Vos Article about Witsen
     and Eibokken and his first Korean-Dutch dictionary
     http://www.cartography.henny-savenije.pe.kr (in English) Korea
     through Western Cartographic eyes
     http://www.hwasong.henny-savenije.pe.kr Hwasong the fortress in Suwon
     http://www.oldKorea.henny-savenije.pe.kr Old Korea in pictures
     http://www.british.henny-savenije.pe.kr A British encounter in Pusan (1797)
     http://www.genealogy.henny-savenije.pe.kr/ Genealogy
     http://www.henny-savenije.pe.kr/bboard Bulletin board for Korean studies
    • Henny Savenije
     At 05:03 AM 3/4/2006, Henk Boon wrote: ... Dit is niet zo vreemd, ik heb het veel gezien. Ik neem aan dat men, in het begin dat men de
     Message 4 of 14 , Mar 3, 2006
      At 05:03 AM 3/4/2006, Henk Boon wrote:
      <knip>

      > [VREEMD IN DE HUW.AKTE WORDT NIET VERMELD, DAT HENDRIK WEDUWNAAR
      > IS!!] (2) met Aafke Gaaikes Kampstra, gedoopt te Noordhorn op 16
      > februari 1794, overleden te Den Ham (gemeente Aduard) op 3 december
      > 1832, dochter van Gaaike Jeltes Kampstra en Martje Egberts de Boer.

      </knip>
      Dit is niet zo vreemd, ik heb het veel gezien. Ik neem aan dat men,
      in het begin dat men de burgerlijke stand moest gebruiken, geen idee
      had hoe er precies mee om te gaan. Ook zal het voorgekomen zijn dat
      een onervaren ambtenaar dingen vergat te vermelden omdat hij het niet
      belangrijk vond. Dan hebben we het nog niet eens over
      verschrijvingen, mensen die hun naam zagen veranderen omdat de een of
      de andere ambtenaar, hetzij een schrijffout, hetzij verkeerd gehoord,
      de naam verkeerd opschreef.

      Dit laatste vind ik nog steeds grappig, in de achterhoek is een tak
      Savonije maar de nazaten wisten nog steeds dat het eigenlijk Savenije
      moest zijn. Zal iets Overijssels zijn geweest want daar werd de naam
      overal als Savonije geschreven. Terwijl de naamdragers aantoonbaar
      konden lezen en schrijven.      Henny (Lee Hae Kang)
      -----------------------------
      http://www.henny-savenije.pe.kr Portal to all my sites
      http://www.hendrick-hamel.henny-savenije.pe.kr (in English) Feel free
      to discover Korea with Hendrick Hamel (1653-1666)
      http://www.hendrick-hamel.henny-savenije.pe.kr/indexk2.htm In Korean
      http://www.hendrick-hamel.henny-savenije.pe.kr/Dutch In Dutch
      http://www.vos.henny-savenije.pe.kr Frits Vos Article about Witsen
      and Eibokken and his first Korean-Dutch dictionary
      http://www.cartography.henny-savenije.pe.kr (in English) Korea
      through Western Cartographic eyes
      http://www.hwasong.henny-savenije.pe.kr Hwasong the fortress in Suwon
      http://www.oldKorea.henny-savenije.pe.kr Old Korea in pictures
      http://www.british.henny-savenije.pe.kr A British encounter in Pusan (1797)
      http://www.genealogy.henny-savenije.pe.kr/ Genealogy
      http://www.henny-savenije.pe.kr/bboard Bulletin board for Korean studies
     • Menne Glas
      Aanvulling op Henk Boon zijn verhaal (Dank Henk!): Henricus Bennema x Nieske Feringa hebben nog: 7) Geertruida Bennema, ged. Noordhorn 2 okt. 1712 8) Gosse
      Message 5 of 14 , Mar 3, 2006
       Aanvulling op Henk Boon zijn verhaal (Dank Henk!):

       Henricus Bennema x Nieske Feringa hebben nog:
       7) Geertruida Bennema, ged. Noordhorn 2 okt. 1712
       8) Gosse Bennema, ged. Noordhorn 15 maart 1716

       Gosse is eerder aan de orde geweest, de echtgenoot van Dina Geertruida
       Hulsebus, met nageslacht.

       Geertruida trouwde proclamatie Aduard 26 juli 1739 Frans Isaak Guichart.
       Huwelijk zal in de stad gesloten zijn, aldaar 8 kinderen.

       Groet, Menne       Op 4-3-06 heeft Henny Savenije <adam-eve@...> het volgende
       geschreven:
       >
       > At 05:03 AM 3/4/2006, Henk Boon wrote:
       > <knip>
       >
       > > [VREEMD IN DE HUW.AKTE WORDT NIET VERMELD, DAT HENDRIK WEDUWNAAR
       > > IS!!] (2) met Aafke Gaaikes Kampstra, gedoopt te Noordhorn op 16
       > > februari 1794, overleden te Den Ham (gemeente Aduard) op 3 december
       > > 1832, dochter van Gaaike Jeltes Kampstra en Martje Egberts de Boer.
       >
       > </knip>
       > Dit is niet zo vreemd, ik heb het veel gezien. Ik neem aan dat men,
       > in het begin dat men de burgerlijke stand moest gebruiken, geen idee
       > had hoe er precies mee om te gaan. Ook zal het voorgekomen zijn dat
       > een onervaren ambtenaar dingen vergat te vermelden omdat hij het niet
       > belangrijk vond. Dan hebben we het nog niet eens over
       > verschrijvingen, mensen die hun naam zagen veranderen omdat de een of
       > de andere ambtenaar, hetzij een schrijffout, hetzij verkeerd gehoord,
       > de naam verkeerd opschreef.
       >
       > Dit laatste vind ik nog steeds grappig, in de achterhoek is een tak
       > Savonije maar de nazaten wisten nog steeds dat het eigenlijk Savenije
       > moest zijn. Zal iets Overijssels zijn geweest want daar werd de naam
       > overal als Savonije geschreven. Terwijl de naamdragers aantoonbaar
       > konden lezen en schrijven.
       >
       >
       >
       > Henny (Lee Hae Kang)
       > -----------------------------
       > http://www.henny-savenije.pe.kr Portal to all my sites
       > http://www.hendrick-hamel.henny-savenije.pe.kr (in English) Feel free
       > to discover Korea with Hendrick Hamel (1653-1666)
       > http://www.hendrick-hamel.henny-savenije.pe.kr/indexk2.htm In Korean
       > http://www.hendrick-hamel.henny-savenije.pe.kr/Dutch In Dutch
       > http://www.vos.henny-savenije.pe.kr Frits Vos Article about Witsen
       > and Eibokken and his first Korean-Dutch dictionary
       > http://www.cartography.henny-savenije.pe.kr (in English) Korea
       > through Western Cartographic eyes
       > http://www.hwasong.henny-savenije.pe.kr Hwasong the fortress in Suwon
       > http://www.oldKorea.henny-savenije.pe.kr<http://www.oldkorea.henny-savenije.pe.kr/>Old Korea in pictures
       > http://www.british.henny-savenije.pe.kr A British encounter in Pusan
       > (1797)
       > http://www.genealogy.henny-savenije.pe.kr/ Genealogy
       > http://www.henny-savenije.pe.kr/bboard Bulletin board for Korean studies
       >
       >
       >
       >
       >
       > SPONSORED LINKS
       > American family home insurance<http://groups.yahoo.com/gads?t=ms&k=American+family+home+insurance&w1=American+family+home+insurance&w2=American+family+home+insurance+company&w3=American+family+home+owner+insurance&w4=Multi+family+home+for+sale&w5=Single+family+home+for+sale&w6=Family+home+finance&c=6&s=212&.sig=KHsWwGhmNUfcNGl3wGwoHQ> American
       > family home insurance company<http://groups.yahoo.com/gads?t=ms&k=American+family+home+insurance+company&w1=American+family+home+insurance&w2=American+family+home+insurance+company&w3=American+family+home+owner+insurance&w4=Multi+family+home+for+sale&w5=Single+family+home+for+sale&w6=Family+home+finance&c=6&s=212&.sig=7072oQdqh-ixy5QNIlgM4A> American
       > family home owner insurance<http://groups.yahoo.com/gads?t=ms&k=American+family+home+owner+insurance&w1=American+family+home+insurance&w2=American+family+home+insurance+company&w3=American+family+home+owner+insurance&w4=Multi+family+home+for+sale&w5=Single+family+home+for+sale&w6=Family+home+finance&c=6&s=212&.sig=SLnJnROoeuzjw3R6FgeXWg> Multi
       > family home for sale<http://groups.yahoo.com/gads?t=ms&k=Multi+family+home+for+sale&w1=American+family+home+insurance&w2=American+family+home+insurance+company&w3=American+family+home+owner+insurance&w4=Multi+family+home+for+sale&w5=Single+family+home+for+sale&w6=Family+home+finance&c=6&s=212&.sig=nF0fLsYV9Tlf-C83-3_nNA> Single
       > family home for sale<http://groups.yahoo.com/gads?t=ms&k=Single+family+home+for+sale&w1=American+family+home+insurance&w2=American+family+home+insurance+company&w3=American+family+home+owner+insurance&w4=Multi+family+home+for+sale&w5=Single+family+home+for+sale&w6=Family+home+finance&c=6&s=212&.sig=XpRhRrQ7ZY9_bBfGYZXysQ> Family
       > home finance<http://groups.yahoo.com/gads?t=ms&k=Family+home+finance&w1=American+family+home+insurance&w2=American+family+home+insurance+company&w3=American+family+home+owner+insurance&w4=Multi+family+home+for+sale&w5=Single+family+home+for+sale&w6=Family+home+finance&c=6&s=212&.sig=YcQDIotQRP9DR00deJTjqQ>
       > ------------------------------
       > YAHOO! GROUPS LINKS
       >
       >
       > - Visit your group "groningen-genealogy<http://groups.yahoo.com/group/groningen-genealogy>"
       > on the web.
       >
       > - To unsubscribe from this group, send an email to:
       > groningen-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com<groningen-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com?subject=Unsubscribe>
       >
       > - Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of
       > Service <http://docs.yahoo.com/info/terms/>.
       >
       >
       > ------------------------------
       >


       [Non-text portions of this message have been removed]
      • M.Bennema Geerlings
       Hallo Henk en alle anderen, Het is fijn dat er zoveel mensen meedenken en meezoeken naar de Bennema s. Ik heb de meeste binnengekomen post nu verwerkt en zal
       Message 6 of 14 , Mar 4, 2006
        Hallo Henk en alle anderen,

        Het is fijn dat er zoveel mensen meedenken en meezoeken naar de Bennema's.
        Ik heb de meeste binnengekomen post nu verwerkt en zal de genealogie zoals
        me tot nu toe bekend is vermoedelijk vandaag nog op de groepssite zetten.
        Even nog ter aanvulling voor Henk Boon,

        Anna, de dochter die niet in Noordhorn te vinden is werd volgens de
        aantekeningen van mijn ouders gedoopt te Den Ham, Anno 1732,den 20sten
        april. Ze is vermoedelijk vroeg overleden op 20-6-1734.

        groeten,

        Menno Bennema Geerlings


        ----- Original Message -----
        From: "Henk Boon" <boonh@...>
        To: <groningen-genealogy@yahoogroups.com>
        Sent: Friday, March 03, 2006 9:03 PM
        Subject: [groningen-genealogy] Bennema/van Toutenburg

        II Menno Bennema, gedoopt te Noordhorn op 13 augustus 1702 een soontjen
        van Monsr. Henrikus Bennema gent. Menno, zoon van Henricus Bennema (I) en
        Nieske Feringa.

        trouwboek Noordhorn 1729: Den 16 Octob. Menno Bennema van Noorthorn en
        Cijtske Tautenburg van Leeuwarden


        Menno is in ondertrouw gegaan te Leeuwarden op 9 oktober 1729 met
        attestatie naar Noordhorn; bron: Tresoar DTB nr. 989 en getrouwd te
        Noordhorn op 16 oktober 1729 met Cijtske van Toutenburg, afkomstig uit
        Leeuwarden, gedoopt aldaar op 4 juni 1706 gedoopt als Sytske kind van
        Tzietze Toutenburgh; bron: doopbestand Tresoar, dochter van
        Tzietze(Tiedtsse) van Toutenburg.
        Uit dit huwelijk:        9 Anna Bennema, geen doop 20-4-1732 te Noordhorn gevonden!.        [Non-text portions of this message have been removed]
        Yahoo! Groups Links
       • Menne Glas
        Daar word ik niet vrolijk van Menno! Van die doop in Den Ham ..... Henk en ik hebben gisteren onder meer even gekeken in een zeer voorlopige versie van het
        Message 7 of 14 , Mar 4, 2006
         Daar word ik niet vrolijk van Menno!
         Van die doop in Den Ham .....
         Henk en ik hebben gisteren onder meer even gekeken in een zeer voorlopige
         versie van het digitale doopboek van Den Ham, en daar is deze doop niet in
         te vinden. Nu heb ik hier thuis ook wel foto's van dat doopboek, en de doop
         staat er wel degelijk in .....
         Oftewel, dat digitale bestand is niet goed! Dus nou moet het nagekeken
         worden.
         Daar gaan mijn plannen voor vandaag .....
         Menne


         Op 4-3-06 heeft M.Bennema Geerlings <mj.bg@...> het volgende
         geschreven:
         >
         > Hallo Henk en alle anderen,
         > <knip>
         > Anna, de dochter die niet in Noordhorn te vinden is werd volgens de
         > aantekeningen van mijn ouders gedoopt te Den Ham, Anno 1732,den 20sten
         > april. Ze is vermoedelijk vroeg overleden op 20-6-1734.
         >


         [Non-text portions of this message have been removed]
        • M.Bennema Geerlings
         bedankt Henry voor je Toutenburg overzicht. Het is soms moeilijk om verwantschap vast te stellen en soms is het niet duidelijk of het kind een jongetje of een
         Message 8 of 14 , Mar 4, 2006
          bedankt Henry voor je Toutenburg overzicht. Het is soms moeilijk om verwantschap vast te stellen en soms is het niet duidelijk of het kind een jongetje of een meisje is.

          Vroeger was er in de buurt van Emmen een metselbedrijf Savenije.
          Familie ?

          groeten,

          Menno Bennema Geerlings
          ----- Original Message -----
          From: Henny Savenije
          To: groningen-genealogy@yahoogroups.com
          Sent: Saturday, March 04, 2006 4:41 AM
          Subject: Re: [groningen-genealogy] Bennema/van Toutenburg


          Hier dan het nodige van Toutenburg

          Tzietse van Toutenburg          Children
          1. Yeme van Toutenburg, b. 1703, Leeuwarden
          2. Catrina van Toutenburg, b. 1704, Leeuwarden
          3. Sijtske van Toutenburg, b. 1706, Leeuwarden
          4. Catharina van Toutenburg, b. 1708, Leeuwarden
          5. Hessel van Toutenburg, b. 1709, Leeuwarden
          6. Tryntje van Toutenburg, b. 1712, Leeuwarden
          7. Imme van Toutenburg, b. 1714, Leeuwarden
          8. Hesselyna van Toutenburg, b. 1717, Leeuwarden
          9. Hessel Toutenburg, b. 1718, Leeuwarden
          10. Titia van Toutenburg, b. 1722, Leeuwarden
          11. Tjedse van Toutenburg, b. 1723, Leeuwarden


          At 05:03 AM 3/4/2006, you wrote:

          >Bert en andere geinteresseerden,
          >
          >Op het gevaar af dat ik iets heb gemist bij de uitwisseling van
          >gegevens betreffende Bennema/van Toutenburg
          >hieronder een paar aanvullingen, die ik vandaag in de GArchieven bij
          >elkaar heb gesprokkeld.
          >De gegevens m.b.t. van Toutenburg komen van de website van Tresoar.
          >
          >Henk.
          >------------------

          Omdat ik niet weet of attachments toegestaan zijn, hieronder de
          gedcom, daar staan ook de doopdata in. Kopieer het gewoon in notepad,
          bewaar het als naam.ged (oppassen dat er geen txt achter komt te
          staan) en importeer het maar in je genealogie programma

          0 HEAD
          1 FILE Tzietse van Toutenburg.ged
          1 GEDC
          2 VERS 5.5
          2 FORM LINEAGE-LINKED
          1 CHAR ANSI
          1 SUBM @SUB1@
          0 @SUB1@ SUBM
          1 NAME Henny Savenije
          1 _EMAIL webmaster@...
          0 @I1137930@ INDI
          1 NAME Tzietse /van Toutenburg/
          2 GIVN Tzietse
          2 SPFX van
          2 SURN Toutenburg
          1 SEX M
          1 SOUR @S3@
          2 DATA
          3 TEXT Leeuwarderadeel, doopjaar 1688

          4 CONT Wirdum, Doop Herv. gem. 1622-1734

          4 CONT DTB: 480

          4 CONT Dopeling: Tzietze Douwes

          4 CONT Gedoopt op belijdenisop 24 februari 1688 in Wirdum

          4 CONT Zoon van niet genoemde vader en niet genoemde moeder

          4 CONT

          4 CONT Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):

          4 CONT Dopeling: TJITSE DOUWES

          4 CONT

          4 CONT Wijzigingsdatum: 16-1-2006
          2 PAGE Mogelijke doop? bron tresoar
          2 QUAY
          1 FAMS @F6357891@
          0 @@ INDI
          1 NAME //
          1 SEX
          1 FAMS @F6357891@
          0 @I1137938@ INDI
          1 NAME Yeme /van Toutenburg/
          2 GIVN Yeme
          2 SPFX van
          2 SURN Toutenburg
          1 SEX M
          1 BIRT
          2 DATE 1703
          2 PLAC Leeuwarden
          1 BAPM
          2 DATE 14 Oct 1703
          2 PLAC Leeuwarden
          1 FAMC @F6357891@
          0 @I1137937@ INDI
          1 NAME Catrina /van Toutenburg/
          2 GIVN Catrina
          2 SPFX van
          2 SURN Toutenburg
          1 SEX F
          1 BIRT
          2 DATE 1704
          2 PLAC Leeuwarden
          1 BAPM
          2 DATE 14 Nov 1704
          2 PLAC Leeuwarden
          2 SOUR @S1071@
          3 DATA
          4 TEXT

          5 CONT

          5 CONT Leeuwarden, doopjaar 1704

          5 CONT Leeuwarden, Doop Herv. gem. 1699-1708

          5 CONT DTB: 936

          5 CONT Dopeling: Catrina

          5 CONT Gedoopt op 14 november 1704 in Leeuwarden

          5 CONT Dochter van Tiedtsse Toutenburgh en niet genoemde moeder

          5 CONT

          5 CONT Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):

          5 CONT Dopeling: CATHARINA

          5 CONT Vader : .....

          5 CONT ..... = naam of patroniem komt niet voor in de Thesaurus

          5 CONT

          5 CONT Wijzigingsdatum: 15-11-2005
          3 PAGE Tresoar
          3 QUAY
          1 FAMC @F6357891@
          0 @I1137883@ INDI
          1 NAME Sijtske /van Toutenburg/
          2 GIVN Sijtske
          2 SPFX van
          2 SURN Toutenburg
          1 SEX F
          1 BIRT
          2 DATE 1706
          2 PLAC Leeuwarden
          1 BAPM
          2 DATE 4 Jun 1706
          2 PLAC Leeuwarden
          2 SOUR @S1071@
          3 DATA
          4 TEXT Leeuwarden, doopjaar 1706

          5 CONT Leeuwarden, Doop Herv. gem. 1699-1708

          5 CONT DTB: 936

          5 CONT Dopeling: Sytske

          5 CONT Gedoopt op 4 juni 1706 in Leeuwarden

          5 CONT Kind van Tzietze Toutenburgh en niet genoemde moeder

          5 CONT

          5 CONT Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):

          5 CONT Dopeling: SIETSE of SIETSKE

          5 CONT Vader : TJITSE

          5 CONT

          5 CONT Wijzigingsdatum: 15-11-2005
          3 PAGE Tresoar
          3 QUAY
          1 FAMC @F6357891@
          0 @I1137931@ INDI
          1 NAME Catharina /van Toutenburg/
          2 GIVN Catharina
          2 SPFX van
          2 SURN Toutenburg
          1 SEX F
          1 BIRT
          2 DATE 1708
          2 PLAC Leeuwarden
          1 FAMC @F6357891@
          0 @I1137936@ INDI
          1 NAME Hessel /van Toutenburg/
          2 GIVN Hessel
          2 SPFX van
          2 SURN Toutenburg
          1 SEX M
          1 BIRT
          2 DATE 1709
          2 PLAC Leeuwarden
          1 BAPM
          2 DATE 4 Sep 1709
          2 PLAC Leeuwarden
          1 FAMC @F6357891@
          0 @I1137935@ INDI
          1 NAME Tryntje /van Toutenburg/
          2 GIVN Tryntje
          2 SPFX van
          2 SURN Toutenburg
          1 SEX F
          1 BIRT
          2 DATE 1712
          2 PLAC Leeuwarden
          1 BAPM
          2 DATE 26 Aug 1712
          2 PLAC Leeuwarden
          2 SOUR @S1071@
          3 DATA
          4 TEXT Leeuwarden, doopjaar 1712

          5 CONT Leeuwarden, Doop Herv. gem. 1708-1715

          5 CONT DTB: 937

          5 CONT Dopeling: Tryntje

          5 CONT Gedoopt op 26 augustus 1712 in Leeuwarden

          5 CONT Dochter van Tjetse Toutenborgh en niet genoemde moeder

          5 CONT

          5 CONT Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):

          5 CONT Dopeling: TRIJNTJE

          5 CONT Vader : TJITSE

          5 CONT

          5 CONT Wijzigingsdatum: 15-11-2005
          3 PAGE Tresoar
          3 QUAY
          1 FAMC @F6357891@
          0 @I1137934@ INDI
          1 NAME Imme /van Toutenburg/
          2 GIVN Imme
          2 SPFX van
          2 SURN Toutenburg
          1 SEX M
          1 BIRT
          2 DATE 1714
          2 PLAC Leeuwarden
          1 BAPM
          2 DATE 7 Dec 1714
          2 PLAC Leeuwarden
          1 FAMC @F6357891@
          0 @I1137933@ INDI
          1 NAME Hesselyna /van Toutenburg/
          2 GIVN Hesselyna
          2 SPFX van
          2 SURN Toutenburg
          1 SEX F
          1 BIRT
          2 DATE 1717
          2 PLAC Leeuwarden
          1 BAPM
          2 DATE 4 Jun 1717
          2 PLAC Leeuwarden
          2 SOUR @S1071@
          3 DATA
          4 TEXT Leeuwarden, doopjaar 1717
          5 CONT Leeuwarden, Doop Herv. gem. 1716-1723
          5 CONT DTB: 938
          5 CONT Dopeling: Hesselyna
          5 CONT Gedoopt op 4 juni 1717 in Leeuwarden
          5 CONT Kind van Tsietse Toutenburgh en niet genoemde moeder
          5 CONT
          5 CONT Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):

          5 CONT Dopeling: .....

          5 CONT Vader : .....

          5 CONT ..... = naam of patroniem komt niet voor in de Thesaurus

          5 CONT

          5 CONT Wijzigingsdatum: 15-11-2005
          3 PAGE Tresoar
          3 QUAY
          1 FAMC @F6357891@
          0 @I1137932@ INDI
          1 NAME Hessel /Toutenburg/
          2 GIVN Hessel
          2 SURN Toutenburg
          1 SEX M
          1 BIRT
          2 DATE 1718
          2 PLAC Leeuwarden
          1 BAPM
          2 DATE 4 Nov 1718
          2 PLAC Leeuwarden
          2 SOUR @S1071@
          3 DATA
          4 TEXT Leeuwarden, doopjaar 1718

          5 CONT Leeuwarden, Doop Herv. gem. 1716-1723

          5 CONT DTB: 938

          5 CONT Dopeling: Hessel

          5 CONT Gedoopt op 4 november 1718 in Leeuwarden

          5 CONT Kind van Tzietse van Toutenburg en niet genoemde moeder

          5 CONT

          5 CONT Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):

          5 CONT Dopeling: HESSEL of HESSELTJE

          5 CONT Vader : TJITSE

          5 CONT

          5 CONT Wijzigingsdatum: 15-11-2005
          3 PAGE Tresoar
          3 QUAY
          1 FAMC @F6357891@
          0 @I1137939@ INDI
          1 NAME Titia /van Toutenburg/
          2 GIVN Titia
          2 SPFX van
          2 SURN Toutenburg
          1 SEX F
          1 BIRT
          2 DATE 1722
          2 PLAC Leeuwarden
          1 BAPM
          2 DATE 25 Mar 1722
          2 PLAC Leeuwarden
          2 SOUR @S1071@
          3 DATA
          4 TEXT Leeuwarden, doopjaar 1722

          5 CONT Leeuwarden, Doop Herv. gem. 1716-1723

          5 CONT DTB: 938

          5 CONT Dopeling: Titia

          5 CONT Gedoopt op 25 maart 1722 in Leeuwarden

          5 CONT Dochter van T. van Toutenburgh en niet genoemde moeder

          5 CONT

          5 CONT Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):

          5 CONT Dopeling: TIETJE

          5 CONT Vader : T.

          5 CONT

          5 CONT Wijzigingsdatum: 15-11-2005
          3 PAGE Tresoar
          3 QUAY
          1 FAMC @F6357891@
          0 @I1137940@ INDI
          1 NAME Tjedse /van Toutenburg/
          2 GIVN Tjedse
          2 SPFX van
          2 SURN Toutenburg
          1 SEX M
          1 BIRT
          2 DATE 1723
          2 PLAC Leeuwarden
          1 BAPM
          2 DATE 1 Oct 1723
          2 PLAC Leeuwarden
          2 SOUR @S1071@
          3 DATA
          4 TEXT

          5 CONT

          5 CONT Leeuwarden, doopjaar 1723

          5 CONT Leeuwarden, Doop Herv. gem. 1716-1723

          5 CONT DTB: 938

          5 CONT Dopeling: Tjedse

          5 CONT Gedoopt op 1 oktober 1723 in Leeuwarden

          5 CONT Zoon van Tjedse Toutenburgh en niet genoemde moeder

          5 CONT

          5 CONT Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):

          5 CONT Dopeling: TJITSE

          5 CONT Vader : TJITSE

          5 CONT

          5 CONT Wijzigingsdatum: 15-11-2005
          3 PAGE Tresoar
          3 QUAY
          1 FAMC @F6357891@
          0 @F6357891@ FAM
          1 HUSB @I1137930@
          1 CHIL @I1137938@
          1 CHIL @I1137937@
          1 CHIL @I1137883@
          1 CHIL @I1137931@
          1 CHIL @I1137936@
          1 CHIL @I1137935@
          1 CHIL @I1137934@
          1 CHIL @I1137933@
          1 CHIL @I1137932@
          1 CHIL @I1137939@
          1 CHIL @I1137940@
          0 @S3@ SOUR
          1 TITL Voetnoot<br>Footnote
          1 ABBR Voetnoot<br>Footnote
          0 @S1071@ SOUR
          1 TITL Bron<br>Source
          1 ABBR Bron<br>Source
          0 TRLR
          Henny (Lee Hae Kang)
          -----------------------------
          http://www.henny-savenije.pe.kr Portal to all my sites
          http://www.hendrick-hamel.henny-savenije.pe.kr (in English) Feel free
          to discover Korea with Hendrick Hamel (1653-1666)
          http://www.hendrick-hamel.henny-savenije.pe.kr/indexk2.htm In Korean
          http://www.hendrick-hamel.henny-savenije.pe.kr/Dutch In Dutch
          http://www.vos.henny-savenije.pe.kr Frits Vos Article about Witsen
          and Eibokken and his first Korean-Dutch dictionary
          http://www.cartography.henny-savenije.pe.kr (in English) Korea
          through Western Cartographic eyes
          http://www.hwasong.henny-savenije.pe.kr Hwasong the fortress in Suwon
          http://www.oldKorea.henny-savenije.pe.kr Old Korea in pictures
          http://www.british.henny-savenije.pe.kr A British encounter in Pusan (1797)
          http://www.genealogy.henny-savenije.pe.kr/ Genealogy
          http://www.henny-savenije.pe.kr/bboard Bulletin board for Korean studies

          SPONSORED LINKS American family home insurance American family home insurance company American family home owner insurance
          Multi family home for sale Single family home for sale Family home finance


          ------------------------------------------------------------------------------
          YAHOO! GROUPS LINKS

          a.. Visit your group "groningen-genealogy" on the web.

          b.. To unsubscribe from this group, send an email to:
          groningen-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com

          c.. Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.


          ------------------------------------------------------------------------------          [Non-text portions of this message have been removed]
         • Sjouwke G. Nubé
          From: groningen-genealogy@yahoogroups.com [mailto:groningen-genealogy@yahoogroups.com] On Behalf Of M.Bennema Geerlings Sent: 04 March 2006 10:45 To:
          Message 9 of 14 , Mar 4, 2006
           From: groningen-genealogy@yahoogroups.com
           [mailto:groningen-genealogy@yahoogroups.com] On Behalf Of M.Bennema
           Geerlings
           Sent: 04 March 2006 10:45
           To: groningen-genealogy@yahoogroups.com
           Subject: Re: [groningen-genealogy] Bennema/van Toutenburg           bedankt Henry voor je Toutenburg overzicht. Het is soms moeilijk om
           verwantschap vast te stellen en soms is het niet duidelijk of het kind een
           jongetje of een meisje is.

           Vroeger was er in de buurt van Emmen een metselbedrijf Savenije.
           Familie ?
           Sterker: het wemelt hier nog steeds van de Savenijes, vooral in de
           randdorpen, zoals Erica, Nieuw Amsterdam e.d.           groetjes,
           SJOUWKE

           Webwinkel Atelier HOBBIT:
           <http://atelier-hobbit.sitepage.nl/> http://atelier-hobbit.sitepage.nl

           Genealogie + Poppenhuispagina's:
           <http://members.home.nl/sjouwke> http://members.home.nl/sjouwke

           Foto-albums:
           <http://www.picturetrail.com/borduren> http://www.picturetrail.com/borduren

           Weblog:
           <http://aragog.web-log.nl/> http://aragog.web-log.nl/           [Non-text portions of this message have been removed]
          • Henny Savenije
           ... Ik ben wel aardig thuis in de Friese namen dat maakt wel duidelijk of het een jongen of meisje is. ... Indirect zijn we allemaal familie. Alle Savenije s
           Message 10 of 14 , Mar 4, 2006
            At 06:44 PM 3/4/2006, you wrote:

            >bedankt Henry voor je Toutenburg overzicht. Het is soms moeilijk om
            >verwantschap vast te stellen en soms is het niet duidelijk of het
            >kind een jongetje of een meisje is.

            Ik ben wel aardig thuis in de Friese namen dat maakt wel duidelijk of
            het een jongen of meisje is.


            >Vroeger was er in de buurt van Emmen een metselbedrijf Savenije.
            >Familie ?
            >
            >----------

            Indirect zijn we allemaal familie. Alle Savenije's hebben een
            gemeenschappelijke oorsprong namelijk de Soldaat Jan Savenije, die in
            de jaren 80 van de 18e eeuw vanuit Belgie naar Nederland trok. De
            Erica tak waar je op doelt is niet direct familie.            Henny (Lee Hae Kang)
            -----------------------------
            http://www.henny-savenije.pe.kr Portal to all my sites
            http://www.hendrick-hamel.henny-savenije.pe.kr (in English) Feel free
            to discover Korea with Hendrick Hamel (1653-1666)
            http://www.hendrick-hamel.henny-savenije.pe.kr/indexk2.htm In Korean
            http://www.hendrick-hamel.henny-savenije.pe.kr/Dutch In Dutch
            http://www.vos.henny-savenije.pe.kr Frits Vos Article about Witsen
            and Eibokken and his first Korean-Dutch dictionary
            http://www.cartography.henny-savenije.pe.kr (in English) Korea
            through Western Cartographic eyes
            http://www.hwasong.henny-savenije.pe.kr Hwasong the fortress in Suwon
            http://www.oldKorea.henny-savenije.pe.kr Old Korea in pictures
            http://www.british.henny-savenije.pe.kr A British encounter in Pusan (1797)
            http://www.genealogy.henny-savenije.pe.kr/ Genealogy
            http://www.henny-savenije.pe.kr/bboard Bulletin board for Korean studies
           • Henny Savenije
            ... Grappig, die Erica tak, die komt van een knul die vanuit Veendam naar Coevorden trok, zoals gezegd, de Soldaat ging naar Coevorden, zijn oudste zoon trok
            Message 11 of 14 , Mar 4, 2006
             At 07:24 PM 3/4/2006, you wrote:
             >Sterker: het wemelt hier nog steeds van de Savenijes, vooral in de
             >randdorpen, zoals Erica, Nieuw Amsterdam e.d.
             >
             >----------

             Grappig, die Erica tak, die komt van een knul die vanuit Veendam naar
             Coevorden trok, zoals gezegd, de Soldaat ging naar Coevorden, zijn
             oudste zoon trok naar Veendam als kleermaker, en de stichter van de
             ericase tak, trok weer terug naar zijn grootvader in Coevorden,
             ontmoette daar de dochter van een Belgische soldaat (ik heb nog een
             foto van dat stel) en vestigde zich in Erica als textiel handelaar.
             Mijn voorouders bleven in Veendam, Pekela e.d. hangen. Een andere
             zoon van die soldaat, trok naar de achterhoek en stichte min of meer
             de Savonije tak,

             Toen ik in Emmen naar school ging, kwam ik daar eigenlijk voor het
             eerst een naamgenoot tegen die geen neef of nicht was. Indirect was
             hij de aanleiding van mijn genealogie onderzoek, omdat hij toen eens
             zei dat hij van een Anne afstamde (geen idee hoe hij daaraan kwam,
             want die naam komt nergens in de familie voor) werd ik toch wel
             nieuwsgierig hoe het nu zit. In de jaren 80 heb ik eens een familie
             reunie georganiseerd voor iedereen die van die soldaat afstamde, en
             jawel, de reunie was in Lonneker in hotel Savenije.

             Ze kwamen letterlijk van over de hele wereld. De Erica tak was sterk
             vertegenwoordigd, alsook de Savonije tak. De kleermakers uit het
             Groningse waren maar mager vertegenwoordigd,

             En ik weet echt dat Lonneker dichter bij Groningen ligt dan
             bijvoorbeeld Zuid Afrika of Nieuw Zeeland (want daar kwamen dus ook
             mensen vandaan voor de reunie)


             Henny (Lee Hae Kang)
             -----------------------------
             http://www.henny-savenije.pe.kr Portal to all my sites
             http://www.hendrick-hamel.henny-savenije.pe.kr (in English) Feel free
             to discover Korea with Hendrick Hamel (1653-1666)
             http://www.hendrick-hamel.henny-savenije.pe.kr/indexk2.htm In Korean
             http://www.hendrick-hamel.henny-savenije.pe.kr/Dutch In Dutch
             http://www.vos.henny-savenije.pe.kr Frits Vos Article about Witsen
             and Eibokken and his first Korean-Dutch dictionary
             http://www.cartography.henny-savenije.pe.kr (in English) Korea
             through Western Cartographic eyes
             http://www.hwasong.henny-savenije.pe.kr Hwasong the fortress in Suwon
             http://www.oldKorea.henny-savenije.pe.kr Old Korea in pictures
             http://www.british.henny-savenije.pe.kr A British encounter in Pusan (1797)
             http://www.genealogy.henny-savenije.pe.kr/ Genealogy
             http://www.henny-savenije.pe.kr/bboard Bulletin board for Korean studies
            • Henk Boon
             Hallo Menno, Bedankt voor je aanvulling m.b.t. de doopplaats van Anna. Er was in die tijd een vacature in Noordhorn. Vandaar dat Menne en ik vorige week al
             Message 12 of 14 , Mar 6, 2006
              Hallo Menno,

              Bedankt voor je aanvulling m.b.t. de doopplaats van Anna.
              Er was in die tijd een vacature in Noordhorn.
              Vandaar dat Menne en ik vorige week al elders hadden gezocht.
              Maar in het digitale bestand konden we niets vinden, zoals Menne al mailde.
              Je mededeling dat ze in Den Ham gedoopt is, voorkomt verder zoekwerk.

              Bedankt voor de plaatsing van je genealogie. En succes met je onderzoek.

              groeten, Henk

              ----- Original Message -----
              From: "M.Bennema Geerlings" <mj.bg@...>
              To: <groningen-genealogy@yahoogroups.com>
              Sent: Saturday, March 04, 2006 10:14 AM
              Subject: Re: [groningen-genealogy] Bennema/van Toutenburg


              > Hallo Henk en alle anderen,
              >
              > Het is fijn dat er zoveel mensen meedenken en meezoeken naar de Bennema's.
              > Ik heb de meeste binnengekomen post nu verwerkt en zal de genealogie zoals
              > me tot nu toe bekend is vermoedelijk vandaag nog op de groepssite zetten.
              > Even nog ter aanvulling voor Henk Boon,
              >
              > Anna, de dochter die niet in Noordhorn te vinden is werd volgens de
              > aantekeningen van mijn ouders gedoopt te Den Ham, Anno 1732,den 20sten
              > april. Ze is vermoedelijk vroeg overleden op 20-6-1734.
              >
              > groeten,
              >
              > Menno Bennema Geerlings
              >
              >
              > ----- Original Message -----
              > From: "Henk Boon" <boonh@...>
              > To: <groningen-genealogy@yahoogroups.com>
              > Sent: Friday, March 03, 2006 9:03 PM
              > Subject: [groningen-genealogy] Bennema/van Toutenburg
              >
              >
              >
              >
              >
              > II Menno Bennema, gedoopt te Noordhorn op 13 augustus 1702 een soontjen
              > van Monsr. Henrikus Bennema gent. Menno, zoon van Henricus Bennema (I) en
              > Nieske Feringa.
              >
              > trouwboek Noordhorn 1729: Den 16 Octob. Menno Bennema van Noorthorn en
              > Cijtske Tautenburg van Leeuwarden
              >
              >
              > Menno is in ondertrouw gegaan te Leeuwarden op 9 oktober 1729 met
              > attestatie naar Noordhorn; bron: Tresoar DTB nr. 989 en getrouwd te
              > Noordhorn op 16 oktober 1729 met Cijtske van Toutenburg, afkomstig uit
              > Leeuwarden, gedoopt aldaar op 4 juni 1706 gedoopt als Sytske kind van
              > Tzietze Toutenburgh; bron: doopbestand Tresoar, dochter van
              > Tzietze(Tiedtsse) van Toutenburg.
              > Uit dit huwelijk:
              >
              >
              >
              > 9 Anna Bennema, geen doop 20-4-1732 te Noordhorn gevonden!.
              >
              >
              >
              >
              >
              >
              >
              > [Non-text portions of this message have been removed]
              >
              >
              >
              >
              > Yahoo! Groups Links
              >
              >
              >
              >
              >
              >
              >
              >
              >
              > Yahoo! Groups Links
              >
              >
              >
              >
              >
              >
             • Henk Boon
              ... Hallo Henny, Zo vaak ben ik het nog niet tegengekomen, vandaar mijn opmerking bij Hendrik Bennema. Er hadden 2 Hendrikken in het gezin kunnen zijn, hetgeen
              Message 13 of 14 , Mar 6, 2006
               > At 05:03 AM 3/4/2006, Henk Boon wrote:
               > <knip>
               >
               >> [VREEMD IN DE HUW.AKTE WORDT NIET VERMELD, DAT HENDRIK WEDUWNAAR
               >> IS!!] (2) met Aafke Gaaikes Kampstra, gedoopt te Noordhorn op 16
               >> februari 1794, overleden te Den Ham (gemeente Aduard) op 3 december
               >> 1832, dochter van Gaaike Jeltes Kampstra en Martje Egberts de Boer.
               >
               > </knip>
               > Dit is niet zo vreemd, ik heb het veel gezien. Ik neem aan dat men,
               > in het begin dat men de burgerlijke stand moest gebruiken, geen idee
               > had hoe er precies mee om te gaan. Ook zal het voorgekomen zijn dat
               > een onervaren ambtenaar dingen vergat te vermelden omdat hij het niet
               > belangrijk vond. Dan hebben we het nog niet eens over
               > verschrijvingen, mensen die hun naam zagen veranderen omdat de een of
               > de andere ambtenaar, hetzij een schrijffout, hetzij verkeerd gehoord,
               > de naam verkeerd opschreef.
               >
               Hallo Henny,

               Zo vaak ben ik het nog niet tegengekomen, vandaar mijn opmerking bij Hendrik
               Bennema.
               Er hadden 2 Hendrikken in het gezin kunnen zijn, hetgeen niet het geval is,
               maar
               dat was mij toen ik de opmerking toevoegde nog niet bekend.
               De overlijdensdatum van zijn eerste vrouw op 26-2-1810 is te vinden in de
               genealogie door Menno Bennema Geerlings in deze groep geplaatst.

               groeten, Henk
              • Henk Boon
               Heb ze toegevoegd Menne, Inderdaad is Gosse al eerder ter sprake geweest. En je vermelding dat Anna Bennema toch echt wel voorkomt in het doopboek van Den Ham,
               Message 14 of 14 , Mar 6, 2006
                Heb ze toegevoegd Menne,

                Inderdaad is Gosse al eerder ter sprake geweest.

                En je vermelding dat Anna Bennema toch echt wel voorkomt
                in het doopboek van Den Ham, stemt mij wel vrolijk, hoeven we niet
                verder te zoeken.

                groeten, Henk

                ----- Original Message -----
                From: "Menne Glas" <menne.glas@...>
                To: <groningen-genealogy@yahoogroups.com>
                Sent: Saturday, March 04, 2006 8:52 AM
                Subject: Re: [groningen-genealogy] Bennema/van Toutenburg


                > Aanvulling op Henk Boon zijn verhaal (Dank Henk!):
                >
                > Henricus Bennema x Nieske Feringa hebben nog:
                > 7) Geertruida Bennema, ged. Noordhorn 2 okt. 1712
                > 8) Gosse Bennema, ged. Noordhorn 15 maart 1716
                >
                > Gosse is eerder aan de orde geweest, de echtgenoot van Dina Geertruida
                > Hulsebus, met nageslacht.
                >
                > Geertruida trouwde proclamatie Aduard 26 juli 1739 Frans Isaak Guichart.
                > Huwelijk zal in de stad gesloten zijn, aldaar 8 kinderen.
                >
                > Groet, Menne
                >
               Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.