Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: [groningen-genealogy] Rottumeroog

Expand Messages
 • Anne Beukema
  ... Hallo Jan (van Bolhuis), Wat je precies bedoelt weet ik niet, maar ik heb er wel eens iets over gelezen, het heeft veel pennen in beweging gezet. Ik weet
  Message 1 of 20 , Feb 1, 2006
   >Rottumeroog heeft een lange geschiedenis. Nog afgezien van de twist over "het eiland" die in 1354 wordt beslecht>

   Hallo Jan (van Bolhuis),

   Wat je precies bedoelt weet ik niet, maar ik heb er wel eens iets over gelezen, het heeft veel pennen in beweging gezet. Ik weet wel dat een van de punten hierbij was of Uithuizen nu wel of niet ooit in Fivelgo heeft gelegen. Grenskwesties houden de gemoederen vaker bezig en langdurig. Maar voor mij is dit wel interessant, Uithuizen is mijn geboorteplaats. Kennelijk is dat bewuste eiland als Rottumeroog geduid? Maar ik herinner me ook dat er opvatting is om dat eiland te localiseren waar nu de Noordpolder is. Als je naar de hoogtelijnen op de topografische kaart kijkt dan ligt (groot deel van) het Noordpolderland inderdaad hoger dan de aansluitende eerder ingepolderde Uiterdijksche landen, en aanzienlijk hoger dan het 'oude land', exclusief natuurlijk de dorpsgebieden. Mocht je hierover meer informatie hebben, of literatuurverwijzingen, dan ben ik zeer geïnteresseerd.

   Groeten,
   Anne Beukema

   [Non-text portions of this message have been removed]
  • J. van Bolhuis
   Beste Anne, Ik weet dat niet onbetwist is of met het eiland Rottermeroog wordt bedoeld. De kwestie is voor mijn eigen onderzoek ook niet zo relevant en ik
   Message 2 of 20 , Feb 1, 2006
    Beste Anne,

    Ik weet dat niet onbetwist is of met "het eiland" Rottermeroog wordt
    bedoeld. De kwestie is voor mijn eigen onderzoek ook niet zo relevant en
    ik heb me er dan ook nooit serieus in verdiept. Ik geef hieronder wat
    literatuurvermeldingen (die je trouwens wel zult kennen, bovendien zeker
    niet uitputtend, ik beperk me tot wat ik hier onder handbereik heb).
    Sorry dat ik in dit geval dus weinig toegevoegde waarde kan leveren:

    W.J. Formsma e.a. - Historie van Groningen, Groningen 1976 blz 83
    "In 1231 leidde een twist tussen Uithuizers en Eenrummers over een
    eiland (het latere Rottum) tot een openlijke oorlog."

    A. Bolt - Geschiedenis van Uithuizen, Uithuizen 1982 blz 27
    "Inzet was een eiland, waarvan metn algemeen aanneemt dat er
    Rottummeroog me is bedoeld."

    D.H. Schortinghuis - Cleyn eilant Rottum, Haren 1975, blz 35,36
    Hierin wordt ook uitgegaan dat sprake is van Rottummeroog, al worden ook
    andere destijds bestaande Groninger waddeneilanden genoemd. M.n. een
    taalkundige argumentatie.

    E. Knol - Het culturele Erfdeel Rottumeroog, Groningen 1994, blz 6.
    "Het eiland Rottumeroog werd voor het eerst vermeld in 1354 als er een
    twist is tussen de bewoners van Uithuzen en ht Klooster van Rottum."
    Egge gaat dus voorbij aan het eerdere conflict tussen Uithuizen en Eenrum.
    (Je zult constateren dat in het citaat uit mijn vorig bericht per abuis
    1354 wordt genoemd. Dat moet natuurlijk 1231 zijn)

    Dat is dus in alle gevallen een stelling, geen argumentatie, en je zult
    er dus weinig mee opschieten.

    Er staat me bij dat over de twist van 1231 ook een artikel in de GVA is
    verschenen, maar dat weet ik niet zeker. Je zou eens contact met Egge
    Knol (Groninger Museum) kunnen opnemen, hij heeft zich verdiept in de
    geschiedenis van het eiland en zal zijn redenen hebben gehad om 1231 te
    negeren.

    Al deze bronnen plaatsen Uithuzen zonder meer in Fivelingo. Zoals gezegd
    kende Groningen destijds meer waddeneilanden, en dan hoeven we niet zo
    ver af te dwalen dat we Humsterland noemen, van oorsprong tnslotte ook
    een waddeneiland, Schortinhuis noemt: Korenzand, Heffezand en het Bosch.
    Mogelijk lag één (of meer) van deze eilanden in de latere Noordpolder?
    In hoeverre het echt eilande waren of wat uit de
    kluitengewassenzandplaten zou ik niet kunnen zeggen. Bij mijn weten
    waren ze niet bewoond. Iets anders waar mijn kennis te kort schiet: het
    was is voortdurend in beweging en aan verandering onderhevig. Zijn
    hoogteverschillen die nu in de Noordpolder aanwezig zijn terug te voeren
    op die voormalige "eilandjes", of heeft het zand zich in de loop van de
    tijd verplaatst? Op de Grote Provincie Atlas 1988, vallen de
    hoogteverschillen wel mee, het land loopt op in westelijke richting:
    Uithuizen 1.3, Baflo 1.6. Uitschieter bij de Noordpolderzijl: 1.9.

    Met vriendelijke groet,
    Jan van Bolhuis

    Anne Beukema wrote:

    >>Rottumeroog heeft een lange geschiedenis. Nog afgezien van de twist over "het eiland" die in 1354 wordt beslecht>
    >>
    >>
    >
    >Hallo Jan (van Bolhuis),
    >
    >Wat je precies bedoelt weet ik niet, maar ik heb er wel eens iets over gelezen, het heeft veel pennen in beweging gezet. Ik weet wel dat een van de punten hierbij was of Uithuizen nu wel of niet ooit in Fivelgo heeft gelegen. Grenskwesties houden de gemoederen vaker bezig en langdurig. Maar voor mij is dit wel interessant, Uithuizen is mijn geboorteplaats. Kennelijk is dat bewuste eiland als Rottumeroog geduid? Maar ik herinner me ook dat er opvatting is om dat eiland te localiseren waar nu de Noordpolder is. Als je naar de hoogtelijnen op de topografische kaart kijkt dan ligt (groot deel van) het Noordpolderland inderdaad hoger dan de aansluitende eerder ingepolderde Uiterdijksche landen, en aanzienlijk hoger dan het 'oude land', exclusief natuurlijk de dorpsgebieden. Mocht je hierover meer informatie hebben, of literatuurverwijzingen, dan ben ik zeer geïnteresseerd.
    >
    >Groeten,
    >Anne Beukema
    >
    >[Non-text portions of this message have been removed]
    >
    >
    >
    >
    >Yahoo! Groups Links
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    >
   • Anne Beukema
    ... Hoi Jan, Zeer bedankt voor de moeite. Wat mij betreft was het uit geheugen. Ik meen Kloppenburg, in Tijdschr. Kon. Ned. Aardrijkskundig Gen., dat heb ik
    Message 3 of 20 , Feb 1, 2006
     >W.J. Formsma e.a. - Historie van Groningen, (enz.)>

     Hoi Jan,

     Zeer bedankt voor de moeite. Wat mij betreft was het uit geheugen. Ik meen Kloppenburg, in Tijdschr. Kon. Ned. Aardrijkskundig Gen., dat heb ik ooit in handen gehad. Ook van hem over Westerkwartier, waterstaatkundige ontwikkeling ofzoiets (dat heb ik wel). Deskundig ben ik ook niet. Als je pakweg 1000 jaar terug gaat moet je het huidige kaartbeeld wel volledig verlaten. Er zou bijvoorbeeld ook nog een restant kwelderwal gelegen kunnen hebben. Ik bedoel, het hoeft niet per sé om een wadplaat (zand) te gaan.

     >Al deze bronnen plaatsen Uithuzen zonder meer in Fivelingo.>

     Ik schreef het een beetje krom; maar ik bedoelde dat de grens ooit anders gelopen zou hebben en Uithuizen toen niet in Fivelingo.

     Groetjes,
     Anne Beukema

     [Non-text portions of this message have been removed]
    • Fred Reenders
     In het boek de Atlas van Kooper van Meindert Schroor staat ook een stukje wat aan Rottumeroog is gewijd (19): Een van de eerste kustverkenningen waarin
     Message 4 of 20 , Feb 1, 2006
      In het boek "de Atlas van Kooper" van Meindert Schroor staat ook een stukje
      wat aan Rottumeroog is gewijd (19):

      "Een van de eerste kustverkenningen waarin Groningen voorkomt verscheen in
      een leeskaartboek van Jan Jacobsz uit 1541. Hij geeft aan hoe men de
      Westereems bezeilt en vervolgt met een fraaie, tamelijk gedetailleerde
      beschrijving van Rottumeroog, gezien vanuit de Noordzee. Lezen we even mee:
      'Item om Rotmaroge te kennen, daer staen twee capen om die wester Eemse in
      te zeylen ende staen opt oosteynd, ende Rotmaroghe is een heel lant an te
      sien ende daer staet een viercant stenen huys op dat west eynde naest
      (d.w.z. nabij het westelijke uiteinde) ende int middel van den lande staet
      een olde kerc sond vorst (zonder nok of dak) ende opt oost eynde vande
      kercke staet een stucke vanden geuel oft een cleyn toornken ware ende van
      dat west eynd strecket een rif af. Item Rotmaroghe is lanck anderhalf
      mijle.'
      Dat de informatie die Jan Jacobsz verstrekte uiterst actueel was bewijst het
      feit dat de door hem beschreven kapen zojuist (1539) waren geplaatst! Toch
      werd veel van de informatie door Jacobsz op zijn beurt aan anderen ontleend,
      met name aan Jan Seversz Cruepel."

      Tot zover. Groot was het niet.
      Op de andere waddeneilanden is mij wel duidelijk geworden dat de
      verschuiving soms een tijdlang in oostelijke richting gaat, maar ook in
      westelijke richting kan gaan. Houd me ten goede, ik ben geen deskundige op
      dit gebied.
      Het zou dus mogelijk kunnen zijn dat R'oog op dit moment min of meer op
      dezelfde plaats ligt als een aantal honderden jaren geleden.
      Overigens wordt het eiland Busch op kaarten uit het begin van de 17e eeuw
      tussen het huidige Rottumeroog en Schiermonnikoog gesitueerd. R'oog ligt
      globaal op dezelfde plaats waar het nu ook ligt en S'oog is aanmerkelijk
      kleiner getekend. De vraag is hoe nauwkeurig de verhoudingen zijn op die
      kaarten.

      Vriendelijke groet,
      Fred Reenders
      www.reenders.com      > -----Original Message-----
      > From: groningen-genealogy@yahoogroups.com
      > [mailto:groningen-genealogy@yahoogroups.com] On Behalf Of J.
      > van Bolhuis
      > Sent: Wednesday, February 01, 2006 11:54
      > To: groningen-genealogy@yahoogroups.com
      > Subject: Re: [groningen-genealogy] Rottumeroog
      >
      > Beste Anne,
      >
      > Ik weet dat niet onbetwist is of met "het eiland"
      > Rottermeroog wordt bedoeld. De kwestie is voor mijn eigen
      > onderzoek ook niet zo relevant en ik heb me er dan ook nooit
      > serieus in verdiept. Ik geef hieronder wat
      > literatuurvermeldingen (die je trouwens wel zult kennen,
      > bovendien zeker niet uitputtend, ik beperk me tot wat ik hier
      > onder handbereik heb).
      > Sorry dat ik in dit geval dus weinig toegevoegde waarde kan leveren:
      >
      > W.J. Formsma e.a. - Historie van Groningen, Groningen 1976
      > blz 83 "In 1231 leidde een twist tussen Uithuizers en
      > Eenrummers over een eiland (het latere Rottum) tot een
      > openlijke oorlog."
      >
      > A. Bolt - Geschiedenis van Uithuizen, Uithuizen 1982 blz 27
      > "Inzet was een eiland, waarvan metn algemeen aanneemt dat er
      > Rottummeroog me is bedoeld."
      >
      > D.H. Schortinghuis - Cleyn eilant Rottum, Haren 1975, blz
      > 35,36 Hierin wordt ook uitgegaan dat sprake is van
      > Rottummeroog, al worden ook andere destijds bestaande
      > Groninger waddeneilanden genoemd. M.n. een taalkundige argumentatie.
      >
      > E. Knol - Het culturele Erfdeel Rottumeroog, Groningen 1994, blz 6.
      > "Het eiland Rottumeroog werd voor het eerst vermeld in 1354
      > als er een twist is tussen de bewoners van Uithuzen en ht
      > Klooster van Rottum."
      > Egge gaat dus voorbij aan het eerdere conflict tussen
      > Uithuizen en Eenrum.
      > (Je zult constateren dat in het citaat uit mijn vorig bericht
      > per abuis
      > 1354 wordt genoemd. Dat moet natuurlijk 1231 zijn)
      >
      > Dat is dus in alle gevallen een stelling, geen argumentatie,
      > en je zult er dus weinig mee opschieten.
      >
      > Er staat me bij dat over de twist van 1231 ook een artikel in
      > de GVA is verschenen, maar dat weet ik niet zeker. Je zou
      > eens contact met Egge Knol (Groninger Museum) kunnen opnemen,
      > hij heeft zich verdiept in de geschiedenis van het eiland en
      > zal zijn redenen hebben gehad om 1231 te negeren.
      >
      > Al deze bronnen plaatsen Uithuzen zonder meer in Fivelingo.
      > Zoals gezegd kende Groningen destijds meer waddeneilanden, en
      > dan hoeven we niet zo ver af te dwalen dat we Humsterland
      > noemen, van oorsprong tnslotte ook een waddeneiland,
      > Schortinhuis noemt: Korenzand, Heffezand en het Bosch.
      > Mogelijk lag één (of meer) van deze eilanden in de latere
      > Noordpolder?
      > In hoeverre het echt eilande waren of wat uit de
      > kluitengewassenzandplaten zou ik niet kunnen zeggen. Bij mijn
      > weten waren ze niet bewoond. Iets anders waar mijn kennis te
      > kort schiet: het was is voortdurend in beweging en aan
      > verandering onderhevig. Zijn hoogteverschillen die nu in de
      > Noordpolder aanwezig zijn terug te voeren op die voormalige
      > "eilandjes", of heeft het zand zich in de loop van de tijd
      > verplaatst? Op de Grote Provincie Atlas 1988, vallen de
      > hoogteverschillen wel mee, het land loopt op in westelijke richting:
      > Uithuizen 1.3, Baflo 1.6. Uitschieter bij de Noordpolderzijl: 1.9.
      >
      > Met vriendelijke groet,
      > Jan van Bolhuis
      >
      > Anne Beukema wrote:
      >
      > >>Rottumeroog heeft een lange geschiedenis. Nog afgezien van de twist
      > >>over "het eiland" die in 1354 wordt beslecht>
      > >>
      > >>
      > >
      > >Hallo Jan (van Bolhuis),
      > >
      > >Wat je precies bedoelt weet ik niet, maar ik heb er wel eens
      > iets over gelezen, het heeft veel pennen in beweging gezet.
      > Ik weet wel dat een van de punten hierbij was of Uithuizen nu
      > wel of niet ooit in Fivelgo heeft gelegen. Grenskwesties
      > houden de gemoederen vaker bezig en langdurig. Maar voor mij
      > is dit wel interessant, Uithuizen is mijn geboorteplaats.
      > Kennelijk is dat bewuste eiland als Rottumeroog geduid? Maar
      > ik herinner me ook dat er opvatting is om dat eiland te
      > localiseren waar nu de Noordpolder is. Als je naar de
      > hoogtelijnen op de topografische kaart kijkt dan ligt (groot
      > deel van) het Noordpolderland inderdaad hoger dan de
      > aansluitende eerder ingepolderde Uiterdijksche landen, en
      > aanzienlijk hoger dan het 'oude land', exclusief natuurlijk
      > de dorpsgebieden. Mocht je hierover meer informatie hebben,
      > of literatuurverwijzingen, dan ben ik zeer geïnteresseerd.
      > >
      > >Groeten,
      > >Anne Beukema
      > >
      > >[Non-text portions of this message have been removed]
      > >
      > >
      > >
      > >
      > >Yahoo! Groups Links
      > >
      > >
      > >
      > >
      > >
      > >
      > >
      > >
      > >
      >
      >
      >
      >
      > Yahoo! Groups Links
      >
      >
      >
      >
      >
      >
      >
     • J. van Bolhuis
      Beste Fred, Anne, Het noemen van beide kapen op Rottum bracht mij in herinnering dat een vrij uitgebreid verhaal is gepubliceerd in: W. Duinkerken e.a. - De
      Message 5 of 20 , Feb 1, 2006
       Beste Fred, Anne,

       Het noemen van beide kapen op Rottum bracht mij in herinnering dat een
       vrij uitgebreid verhaal is gepubliceerd in:
       W. Duinkerken e.a. - De historie van Warffum, Breede en Rottumeroog,
       Hoogezand 1989 blz 115-129.
       Vanaf blz 119 handelt het helemaal over beide kapen. Oorspronkelijk
       beiden door de stad Emden onderhouden, later kwam de kleine kaap ten
       laste van het gewest Stad en Lande.

       m.vr.gr.
       Jan van Bolhuis

       Fred Reenders wrote:

       >In het boek "de Atlas van Kooper" van Meindert Schroor staat ook een stukje
       >wat aan Rottumeroog is gewijd (19):
       >
       >"Een van de eerste kustverkenningen waarin Groningen voorkomt verscheen in
       >een leeskaartboek van Jan Jacobsz uit 1541. Hij geeft aan hoe men de
       >Westereems bezeilt en vervolgt met een fraaie, tamelijk gedetailleerde
       >beschrijving van Rottumeroog, gezien vanuit de Noordzee. Lezen we even mee:
       >'Item om Rotmaroge te kennen, daer staen twee capen om die wester Eemse in
       >te zeylen ende staen opt oosteynd, ende Rotmaroghe is een heel lant an te
       >sien ende daer staet een viercant stenen huys op dat west eynde naest
       >(d.w.z. nabij het westelijke uiteinde) ende int middel van den lande staet
       >een olde kerc sond vorst (zonder nok of dak) ende opt oost eynde vande
       >kercke staet een stucke vanden geuel oft een cleyn toornken ware ende van
       >dat west eynd strecket een rif af. Item Rotmaroghe is lanck anderhalf
       >mijle.'
       >Dat de informatie die Jan Jacobsz verstrekte uiterst actueel was bewijst het
       >feit dat de door hem beschreven kapen zojuist (1539) waren geplaatst! Toch
       >werd veel van de informatie door Jacobsz op zijn beurt aan anderen ontleend,
       >met name aan Jan Seversz Cruepel."
       >
       >Tot zover. Groot was het niet.
       >Op de andere waddeneilanden is mij wel duidelijk geworden dat de
       >verschuiving soms een tijdlang in oostelijke richting gaat, maar ook in
       >westelijke richting kan gaan. Houd me ten goede, ik ben geen deskundige op
       >dit gebied.
       >Het zou dus mogelijk kunnen zijn dat R'oog op dit moment min of meer op
       >dezelfde plaats ligt als een aantal honderden jaren geleden.
       >Overigens wordt het eiland Busch op kaarten uit het begin van de 17e eeuw
       >tussen het huidige Rottumeroog en Schiermonnikoog gesitueerd. R'oog ligt
       >globaal op dezelfde plaats waar het nu ook ligt en S'oog is aanmerkelijk
       >kleiner getekend. De vraag is hoe nauwkeurig de verhoudingen zijn op die
       >kaarten.
       >
       >Vriendelijke groet,
       >Fred Reenders
       >www.reenders.com
       >
      • Anne Beukema
       Hallo Jan (van Bolhuis), Nu even geen aanhaling. Het onderwerp is Rottumeroog. Ik heb wat nagezien en het is mij nu duidelijk dat Rottum en Rottumeroog op een
       Message 6 of 20 , Feb 2, 2006
        Hallo Jan (van Bolhuis),

        Nu even geen aanhaling. Het onderwerp is Rottumeroog. Ik heb wat nagezien en het is mij nu duidelijk dat Rottum en Rottumeroog op een en hetzelfde slaat. Het eiland Rottum behoorde ooit aan het klooster Rottum, en in 16e-eeuwse bronnen heet het ook zo (voor zover ik heb kunnen nagaan; o.a. Rottom in Thresoor der Zeevaart van Lucas Jansz Waghenaer, 1592, met fraaie uitslaande kaart Beschryvinghe van alle de Zeecusten, in het Capitel "Om die Wester Eems varen .." worden ook de twee Capen genoemd), maar wordt in latere bronnen doorgaans Rottumeroog genoemd. Op de hedendaagse kaart ligt Rottumeroog oostelijk van de grotere Rottumerplaat en kennelijk heb ik daardoor even gedacht dat het vroeger ook om twee verschillende zaken ging. Dus voor Rottum=Rottumeroog geen misverstand over bewoning, school, enz.

        Beste groet,
        Anne Beukema

        [Non-text portions of this message have been removed]
       • Kristian A. Helmholt
        Anne, ook de Wikipedia geeft je gelijk: http://nl.wikipedia.org/wiki/Rottumeroog :-) Nou kon ik het niet nalaten ook nog even naar de schoolmeesters (weer geen
        Message 7 of 20 , Feb 2, 2006
         Anne,

         ook de Wikipedia geeft je gelijk:
         http://nl.wikipedia.org/wiki/Rottumeroog :-)

         Nou kon ik het niet nalaten ook nog even naar de schoolmeesters (weer
         geen vrouwen ;-) van Rottum te kijken. Want met die schoolmeester op
         Rottumeroog begon deze thread.....

         Nou blijkt dat tot 1810 (verdere gegevens staan niet in het
         Schoolmeestersboek) geen van de schoolmeesters van Rottumeroog in
         Rottum heeft gestaan of omgekeerd. Behalve: Johannes Abbenhaer van
         (1616-1619) op Rottumeroog en van (1619-1623) op Rottum.

         mvg,
         Kristian

         Anne Beukema wrote:

         >Hallo Jan (van Bolhuis),
         >
         >Nu even geen aanhaling. Het onderwerp is Rottumeroog. Ik heb wat nagezien en het is mij nu duidelijk dat Rottum en Rottumeroog op een en hetzelfde slaat. Het eiland Rottum behoorde ooit aan het klooster Rottum, en in 16e-eeuwse bronnen heet het ook zo (voor zover ik heb kunnen nagaan; o.a. Rottom in Thresoor der Zeevaart van Lucas Jansz Waghenaer, 1592, met fraaie uitslaande kaart Beschryvinghe van alle de Zeecusten, in het Capitel "Om die Wester Eems varen .." worden ook de twee Capen genoemd), maar wordt in latere bronnen doorgaans Rottumeroog genoemd. Op de hedendaagse kaart ligt Rottumeroog oostelijk van de grotere Rottumerplaat en kennelijk heb ik daardoor even gedacht dat het vroeger ook om twee verschillende zaken ging. Dus voor Rottum=Rottumeroog geen misverstand over bewoning, school, enz.
         >
         >Beste groet,
         >Anne Beukema
         >
         >
         >
        • Harm Selling
         Uit m n lagere schooltijd (toch al weer 25 jaar terug) herinner ik me het volgende rijtje: Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland, Schiermonnikoog, Rottumeroog
         Message 8 of 20 , Feb 2, 2006
          Uit m'n lagere schooltijd (toch al weer 25 jaar terug) herinner ik me het
          volgende rijtje:
          Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland, Schiermonnikoog, Rottumeroog of
          Rottum. Rottumeroog en Rottum werden door de leraren altijd consequent in
          een adem genoemd als zijnde hetzelfde.

          >>Nu even geen aanhaling. Het onderwerp is Rottumeroog. Ik heb wat nagezien
          >> en het is mij nu duidelijk dat Rottum en Rottumeroog op een en hetzelfde
          >> slaat.
         • Anne Beukema
          ... Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland, Schiermonnikoog, Rottumeroog of Rottum. Hallo Harm, Dat is wel grappig. Net gisteravond op tv (Talpa, Wie is de
          Message 9 of 20 , Feb 2, 2006
           >herinner ik me het volgende rijtje:
           Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland, Schiermonnikoog, Rottumeroog of
           Rottum.>

           Hallo Harm,

           Dat is wel grappig. Net gisteravond op tv (Talpa, Wie is de slimste, ofzoiets) een vraag over de Waddeneilanden en werd door Linda de Mol TVTAS genoemd als ezelsbruggetje om ze te onthouden. Dus zonder de R van Rottum(eroog). Mijn eerste reactie, n.a.v. het zinnetje bij Jan van Bolhuis (>Er wonen ook enkele schelpenvissers op het eiland.>), was slechts gebaseerd op het zinnetje in Gron. Enc. (Ter Laan): "In de 17e eeuw woonden er nog zoveel (schelpen)vissers, dat er een schoolmeester nodig was.". Over de school werd niet gerept. En ik reageer nu eenmaal graag vanuit de feiten en gaf aan dat dat dus niet duidelijk was. Misschien dat iemand daar wel duidelijkheid over kon geven. Pas in het vervolg ging ik me afvragen, hoe zit dat nu eigenlijk, omdat het eiland consequent Rottumeroog werd genoemd. Wat mijn lagereschooltijd betreft herinner ik me wel het rijtje eilanden van toenmalig Ned.-Indië, maar zonder ezelsbruggetje. Het toeval wilde ook dat net vorige week in het nieuws was of Schiermonnikoog vanwege de verplaatsing oostwaarts nu nog terecht onder Friesland viel, en ik zag een Groninger bestuurder pleiten voor Schiermonnikoog bij Groningen. Mijn reactie is dan simpel, zorg dan eerst dat je het gemakkelijk vanuit Groningen kunt bereiken. Vanuit Groningen heb ik het zelf ooit moeten lopen, en een paar jaar geleden ben ik er vanuit Holwerd met de boot naar toe gegaan, en dezelfde dag terug. Iets anders wat ik me herinner. In 1985 waren de Groninger zeedijken op Deltahoogte gebracht, en ik ben toen een kijkje gaan nemen bij Noordpolderzijl. Het was een prachtige dag en een machtige dijk. Eenmaal boven de surrealistische ervaring van eindeloos land, wat je zag, kwelder dus. Het was dus eb, het water ver weg, geen bedreiging, en na dat beetje water duidelijk aan de horizon de eilanden. Ook Rottum, zoals ik dat in mijn geheugen had, vraag niet hoe. En Borkum ... Maar er is ook het getijdehaventje van Noordpolderzijl, op dat moment dus ook vrijwel 'droog'. En ik vroeg me af, vroeger hebben ze het ook zo gedaan, en op Rottum zullen ze de bootjes op de plaat hebben gevaren, zoals in Scheveningen de bomschuiten vroeger op het strand, maar hoe de vissers vanuit het 'vaste land'. Ik schreef al dat Uithuizen mijn geboorteplaats was, maar mijn geboortehuis was van een wadvisser. En ik heb in de afgelopen jaren enkele malen navraag gedaan hoe een visser van Uithuizen dat nu deed. Ik heb er niet heel moeite voor gedaan, maar zeker weten doe ik het nog niet. Nu we toch zo afdwalen heb ik daarom nu de vraag, weet iemand hoe een visser uit Uithuizen het met zijn scheepje deed?

           Groeten,
           Anne Beukema

           [Non-text portions of this message have been removed]
          • Menne Glas
           Anne, Is het niet zo dat je vanuit Holwerd naar Ameland gaat, en dat de veerdienst naar Schier vanuit Lauwersoog onderhouden wordt? Niet dat het er iets toe
           Message 10 of 20 , Feb 3, 2006
            Anne,

            Is het niet zo dat je vanuit Holwerd naar Ameland gaat, en dat de veerdienst
            naar Schier vanuit Lauwersoog onderhouden wordt?

            Niet dat het er iets toe doet .........:)

            Menne


            Op 3-2-06 heeft Anne Beukema <abeukema@...> het volgende geschreven:
            >
            > >herinner ik me het volgende rijtje:
            > Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland, Schiermonnikoog, Rottumeroog of
            > Rottum.>
            >
            > Hallo Harm,
            >
            > Dat is wel grappig. Net gisteravond op tv (Talpa, Wie is de slimste,
            > ofzoiets) een vraag over de Waddeneilanden en werd door Linda de Mol TVTAS
            > genoemd als ezelsbruggetje om ze te onthouden. Dus zonder de R van
            > Rottum(eroog). Mijn eerste reactie, n.a.v. het zinnetje bij Jan van
            > Bolhuis (>Er wonen ook enkele schelpenvissers op het eiland.>), was slechts
            > gebaseerd op het zinnetje in Gron. Enc. (Ter Laan): "In de 17e eeuw woonden
            > er nog zoveel (schelpen)vissers, dat er een schoolmeester nodig was.". Over
            > de school werd niet gerept. En ik reageer nu eenmaal graag vanuit de feiten
            > en gaf aan dat dat dus niet duidelijk was. Misschien dat iemand daar wel
            > duidelijkheid over kon geven. Pas in het vervolg ging ik me afvragen, hoe
            > zit dat nu eigenlijk, omdat het eiland consequent Rottumeroog werd genoemd.
            > Wat mijn lagereschooltijd betreft herinner ik me wel het rijtje eilanden van
            > toenmalig Ned.-Indië, maar zonder ezelsbruggetje. Het toeval wilde ook dat
            > net vorige week in het nieuws was of Schiermonnikoog vanwege de verplaatsing
            > oostwaarts nu nog terecht onder Friesland viel, en ik zag een Groninger
            > bestuurder pleiten voor Schiermonnikoog bij Groningen. Mijn reactie is dan
            > simpel, zorg dan eerst dat je het gemakkelijk vanuit Groningen kunt
            > bereiken. Vanuit Groningen heb ik het zelf ooit moeten lopen, en een paar
            > jaar geleden ben ik er vanuit Holwerd met de boot naar toe gegaan, en
            > dezelfde dag terug. Iets anders wat ik me herinner. In 1985 waren de
            > Groninger zeedijken op Deltahoogte gebracht, en ik ben toen een kijkje gaan
            > nemen bij Noordpolderzijl. Het was een prachtige dag en een machtige dijk.
            > Eenmaal boven de surrealistische ervaring van eindeloos land, wat je zag,
            > kwelder dus. Het was dus eb, het water ver weg, geen bedreiging, en na dat
            > beetje water duidelijk aan de horizon de eilanden. Ook Rottum, zoals ik dat
            > in mijn geheugen had, vraag niet hoe. En Borkum ... Maar er is ook het
            > getijdehaventje van Noordpolderzijl, op dat moment dus ook vrijwel 'droog'.
            > En ik vroeg me af, vroeger hebben ze het ook zo gedaan, en op Rottum zullen
            > ze de bootjes op de plaat hebben gevaren, zoals in Scheveningen de
            > bomschuiten vroeger op het strand, maar hoe de vissers vanuit het 'vaste
            > land'. Ik schreef al dat Uithuizen mijn geboorteplaats was, maar mijn
            > geboortehuis was van een wadvisser. En ik heb in de afgelopen jaren enkele
            > malen navraag gedaan hoe een visser van Uithuizen dat nu deed. Ik heb er
            > niet heel moeite voor gedaan, maar zeker weten doe ik het nog niet. Nu we
            > toch zo afdwalen heb ik daarom nu de vraag, weet iemand hoe een visser uit
            > Uithuizen het met zijn scheepje deed?
            >
            > Groeten,
            > Anne Beukema
            >
            > [Non-text portions of this message have been removed]
            >
            >
            > ------------------------------
            > YAHOO! GROUPS LINKS
            >
            >
            > - Visit your group "groningen-genealogy<http://groups.yahoo.com/group/groningen-genealogy>"
            > on the web.
            >
            > - To unsubscribe from this group, send an email to:
            > groningen-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com<groningen-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com?subject=Unsubscribe>
            >
            > - Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of
            > Service <http://docs.yahoo.com/info/terms/>.
            >
            >
            > ------------------------------
            >


            [Non-text portions of this message have been removed]
           • Anne Beukema
            ... naar Schier vanuit Lauwersoog onderhouden wordt? Hallo Menne, Ja, ik haal wel eens vaker iets door mekaar. Ik ben op alle eilanden wel geweest (Wadden-
            Message 11 of 20 , Feb 3, 2006
             >Is het niet zo dat je vanuit Holwerd naar Ameland gaat, en dat de veerdienst
             naar Schier vanuit Lauwersoog onderhouden wordt?>

             Hallo Menne,

             Ja, ik haal wel eens vaker iets door mekaar. Ik ben op alle eilanden wel geweest (Wadden- bedoel ik), op verschillende momenten, verschillende keren, maar voor de vraag doet het er inderdaad niets toe. Lauwersoog weet ik nu wel weer, een zetje is genoeg. Het zijn gewoon leuke dingen om op een dagje te doen. Maar op Schiermonnikoog mag je wel wandelschoenen aan hebben (er gaat nog wel een bus ook hoor), want de veerhaven is helemaal oost. Bedankt, Anne


             [Non-text portions of this message have been removed]
            • Ben Doedens
             ... Als je er moet zijn wel. Je zal maar naar Ameland moeten en op Lauwersoog op de boot stappen.... Overigens is ook de grenskwestie met Schiermonnikoog al
             Message 12 of 20 , Feb 3, 2006
              Menne Glas wrote:
              > Anne,
              >
              > Is het niet zo dat je vanuit Holwerd naar Ameland gaat, en dat de
              > veerdienst
              > naar Schier vanuit Lauwersoog onderhouden wordt?
              >
              > Niet dat het er iets toe doet .........:)

              Als je er moet zijn wel. Je zal maar naar Ameland moeten en op Lauwersoog op
              de boot stappen....

              Overigens is ook de grenskwestie met Schiermonnikoog al lang geregeld. Het
              gebied is officieel al weer overgedragen aan de Friezen.

              Met vriendelijke groeten,
              Ben Doedens
             • Gea Straat
              Anne Weet je zeker dat die visser een scheepje had? Mijn overgrootvader was garnalenvisser in Hefswal en deed dat lopend met een sleepnet. Wist je dat er
              Message 13 of 20 , Feb 3, 2006
               Anne
               Weet je zeker dat die visser een scheepje had? Mijn overgrootvader was
               garnalenvisser in Hefswal en deed dat lopend met een sleepnet. Wist je dat
               er binnenkort een boek komt over de visserij van dit gebied? Trouwens Jan
               van Bolhuis schreef over het boek De historie van Warffum, Breede en
               Rottumeroog. Daar staat op blz 118 dat de schoolmeester vroeger ook
               strandvonder was dus het zal wel een combinatie van beroepen zijn geweest.
               Er staat van 1614-1669 een heel rijtje schoolmeesters in dit boek met de
               data(zie ook bij Kristian). Na 1738 werden ze voogd genoemd en de laatste is
               vertrokken in 1965. Sindsdien is het eiland onbewoond maar werd 's zomers
               bevolkt door werknemers van Rijkswaterstaat die werkzaamheden verrichten om
               de duinen te onderhouden. Bij mijn weten is het onderhoud gestopt om het
               eiland terug te geven aan de zee, maar een nieuwe is in opkomst, nl
               Rottumerplaat (ten westen van de oude) In het boek "de historie van
               Warffum"staan een tweetal kaartjes. Op de een staat Rottumeroogh (1616) en
               de ander staat Rottum ( eind 16e eeuw).
               Gr Gea


               Op 3-2-06 heeft Anne Beukema <abeukema@...> het volgende geschreven:
               >
               > >herinner ik me het volgende rijtje:
               > Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland, Schiermonnikoog, Rottumeroog of
               > Rottum.>
               >
               > Hallo Harm,
               >
               > Dat is wel grappig. Net gisteravond op tv (Talpa, Wie is de slimste,
               > ofzoiets) een vraag over de Waddeneilanden en werd door Linda de Mol TVTAS
               > genoemd als ezelsbruggetje om ze te onthouden. Dus zonder de R van
               > Rottum(eroog). Mijn eerste reactie, n.a.v. het zinnetje bij Jan van
               > Bolhuis (>Er wonen ook enkele schelpenvissers op het eiland.>), was slechts
               > gebaseerd op het zinnetje in Gron. Enc. (Ter Laan): "In de 17e eeuw woonden
               > er nog zoveel (schelpen)vissers, dat er een schoolmeester nodig was.". Over
               > de school werd niet gerept. En ik reageer nu eenmaal graag vanuit de feiten
               > en gaf aan dat dat dus niet duidelijk was. Misschien dat iemand daar wel
               > duidelijkheid over kon geven. Pas in het vervolg ging ik me afvragen, hoe
               > zit dat nu eigenlijk, omdat het eiland consequent Rottumeroog werd genoemd.
               > Wat mijn lagereschooltijd betreft herinner ik me wel het rijtje eilanden van
               > toenmalig Ned.-Indië, maar zonder ezelsbruggetje. Het toeval wilde ook dat
               > net vorige week in het nieuws was of Schiermonnikoog vanwege de verplaatsing
               > oostwaarts nu nog terecht onder Friesland viel, en ik zag een Groninger
               > bestuurder pleiten voor Schiermonnikoog bij Groningen. Mijn reactie is dan
               > simpel, zorg dan eerst dat je het gemakkelijk vanuit Groningen kunt
               > bereiken. Vanuit Groningen heb ik het zelf ooit moeten lopen, en een paar
               > jaar geleden ben ik er vanuit Holwerd met de boot naar toe gegaan, en
               > dezelfde dag terug. Iets anders wat ik me herinner. In 1985 waren de
               > Groninger zeedijken op Deltahoogte gebracht, en ik ben toen een kijkje gaan
               > nemen bij Noordpolderzijl. Het was een prachtige dag en een machtige dijk.
               > Eenmaal boven de surrealistische ervaring van eindeloos land, wat je zag,
               > kwelder dus. Het was dus eb, het water ver weg, geen bedreiging, en na dat
               > beetje water duidelijk aan de horizon de eilanden. Ook Rottum, zoals ik dat
               > in mijn geheugen had, vraag niet hoe. En Borkum ... Maar er is ook het
               > getijdehaventje van Noordpolderzijl, op dat moment dus ook vrijwel 'droog'.
               > En ik vroeg me af, vroeger hebben ze het ook zo gedaan, en op Rottum zullen
               > ze de bootjes op de plaat hebben gevaren, zoals in Scheveningen de
               > bomschuiten vroeger op het strand, maar hoe de vissers vanuit het 'vaste
               > land'. Ik schreef al dat Uithuizen mijn geboorteplaats was, maar mijn
               > geboortehuis was van een wadvisser. En ik heb in de afgelopen jaren enkele
               > malen navraag gedaan hoe een visser van Uithuizen dat nu deed. Ik heb er
               > niet heel moeite voor gedaan, maar zeker weten doe ik het nog niet. Nu we
               > toch zo afdwalen heb ik daarom nu de vraag, weet iemand hoe een visser uit
               > Uithuizen het met zijn scheepje deed?
               >
               > Groeten,
               > Anne Beukema
               >
               > [Non-text portions of this message have been removed]
               >
               >
               >
               >
               > Yahoo! Groups Links
               >
               >
               >
               >
               >
               >
               >


               [Non-text portions of this message have been removed]
              • Anne Beukema
               ... Hallo Gea, Leuke reactie. Maar tja, vraag en tegenvraag. Absoluut zeker ben ik niet, het is mij verteld, en daar ben ik wel zeker van. Het waren vissers
               Message 14 of 20 , Feb 3, 2006
                >Weet je zeker dat die visser een scheepje had? >

                Hallo Gea,

                Leuke reactie. Maar tja, vraag en tegenvraag. Absoluut zeker ben ik niet, het is mij verteld, en daar ben ik wel zeker van. Het waren vissers vader op zoon.

                >Wist je dat er binnenkort een boek komt over de visserij van dit gebied?> Nee, dat wist ik niet. Weet je al iets van titel ofzo, of wil je me tippen als het verschijnt?

                Groeten,
                Anne Beukema

                [Non-text portions of this message have been removed]
               • Gea Straat
                Anne Weet je de naam van deze familie, want dit komt wel een beetje uit mijn gebied , misschien ken ik de familie. Albert Flikkema uit Usquert (nu Assen) is
                Message 15 of 20 , Feb 3, 2006
                 Anne
                 Weet je de naam van deze familie, want dit komt wel een beetje uit "mijn
                 gebied", misschien ken ik de familie.
                 Albert Flikkema uit Usquert (nu Assen) is bezig met dit boek. wanneer hij
                 uitkomt weet ik niet, maar ik zal dit melden op yaho, zodra ik iets weet.

                 Gea


                 Op 3-2-06 heeft Anne Beukema <abeukema@...> het volgende geschreven:
                 >
                 > >Weet je zeker dat die visser een scheepje had? >
                 >
                 > Hallo Gea,
                 >
                 > Leuke reactie. Maar tja, vraag en tegenvraag. Absoluut zeker ben ik niet,
                 > het is mij verteld, en daar ben ik wel zeker van. Het waren vissers vader op
                 > zoon.
                 >
                 > >Wist je dat er binnenkort een boek komt over de visserij van dit gebied?>
                 > Nee, dat wist ik niet. Weet je al iets van titel ofzo, of wil je me tippen
                 > als het verschijnt?
                 >
                 > Groeten,
                 > Anne Beukema
                 >
                 > [Non-text portions of this message have been removed]
                 >
                 >
                 >
                 >
                 > Yahoo! Groups Links
                 >
                 >
                 >
                 >
                 >
                 >
                 >


                 [Non-text portions of this message have been removed]
                Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.