Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: [groningen-genealogy] Relotius/Beckeringh

Expand Messages
 • Jur Eckhardt
  Nog een kleine aanvulling: Beerta Beckeringh werd gedoopt op 16-11-1651 in Sauwerd (Gr) Hasina Blincke (Hasijna Blink) werd gedoopt op 5-3-1706 in Noordbroek
  Message 1 of 3 , Feb 1, 2002
   Nog een kleine aanvulling:

   Beerta Beckeringh werd gedoopt op 16-11-1651 in Sauwerd (Gr)
   Hasina Blincke (Hasijna Blink) werd gedoopt op 5-3-1706 in Noordbroek (Gr)
   Overigens heb ik genoemde Debora Schultens staan als Debora Schutters (kan
   een verschrijving zijn of moeilijk leesbaar)

   Groeten,

   Jur Eckhardt, Eelde

   ----- Original Message -----
   From: "Harm Selling" <h.selling@...>
   To: <groningen-genealogy@yahoogroups.com>
   Cc: "Pieke en Frouwkje v/d Schaaf-Beckeringh." <schabeek@...>
   Sent: Friday, February 01, 2002 12:14 AM
   Subject: Re: [groningen-genealogy] Relotius/Beckeringh


   >
   > >Wie heeft informatie over de heer "Markus Relotius", welke op 4 oktober
   > >1674 te Wonschoten huwde met "Beerta Beckeringh". Alle informatie over
   > >Markus en zijn voorgeslacht zijn welkom.
   >
   > Van het voorgeslacht van Marcus Relotsius heb ik niets kunnen vinden, maar
   > ik weet wel het een en ander over het gezin van Marcus (die 3 maal
   getrouwd
   > is geweest). Misschien heb je daar iets aan.
   >
   > Marcus Relotius, medicus practicus, overleden te Winschoten voor 16
   december
   > 1715.
   > Hij is in ondertrouw gegaan te Winschoten op 4 oktober 1674 (1) met
   > Beerta Beckeringh, afkomstig uit Groningen.
   > Uit dit huwelijk:
   > 1 Johannes Relotius, gedoopt te Winschoten op 10 december 1675.
   > 2 Anna Maria Relotius, gedoopt te Winschoten in maart 1677.
   > 3 Lubbertus Relotius, apotheker en koopman te Beerta, gedoopt te
   Winschoten
   > op 29 oktober 1680, overleden te Beerta op 14 maart 1725.
   > Hij is getrouwd te Winschoten op 16 maart 1704, huwelijkscontract
   > opgemaakt te Beerta op 29 februari 1704 met Doetien Nomdes, afkomstig
   uit
   > Beerta, geboren rond 1684, dochter van Nomdo Tiaerts en Jantien
   Ottens.
   > h.c. 29-2-1704 Beerta
   > Bruidegom: Marcus Relotius en Margrieta Schepels, vader en
   > stiefmoeder, Haiko Beckeringh en Getruidt Carolinus, oom en moei.
   > Bruid: Hinrich Hallewigh en Bouwe Tjaerdts, oom en moei, Doedo
   > Tjaerts, oom, Etta Bruints, weduwe van Eltjo Swijkens, oude moei,
   > Swijko Eltjens en Wijven Roelfs, neef en aangetrouwde nicht,
   > Henrigh Sijpkens, aangetrouwde neef.
   > 4 Joannes Relotius, predikant te Leer, gedoopt te Winschoten op 5
   oktober
   > 1683.
   >
   > Hij is getrouwd te Winschoten op 12 april 1689 (2) met
   > Debora Schultens, afkomstig uit Groningen.
   > Uit dit huwelijk:
   > 5 Albertus Relotius, apotheker en koopman te Winschoten en boekhouder,
   > gedoopt te Winschoten op 24 januari 1690, begraven aldaar op 16
   januari
   > 1738.
   > Hij is getrouwd te Winschoten op 19 januari 1716, huwelijkscontract
   > opgemaakt aldaar op 16 december 1715 (1) met Bouwina Eijsinge,
   geboren te
   > Groningen rond 1686, overleden te Winschoten op 11 december 1723,
   begraven
   > aldaar op 22 december 1723, dochter van Petrus Eijsinge en Maria
   Schaink.
   > h.c. 16-12-1715 Winschoten
   > Aan de zijde van de bruidegom worden genoemd: Margaretha Schepel,
   > weduwe van M. Relotius, stiefmoeder, Lubbertus Relotius,
   apotheker
   > en koopman in Beerta, en Doedtjen Nomdes, broer en schoonzuster,
   > Allardus Relotius ss studiosus, halfbroer.
   > Aan de zijde van de bruid worden genoemd: P. Eissinge j.u.d. en
   > Maria Schaink, vader en moeder, Catharina Eissinge, zuster, Eppo
   > Henr. Schaink, ss th. studiosus.
   > Hij is getrouwd te Winschoten op 8 april 1725, huwelijkscontract
   opgemaakt
   > te Oudeschans op 23 maart 1725 (2) met Gebbina van Bern, gedoopt te
   > Oudeschans op 21 november 1706, begraven te Winschoten op 11 november
   > 1735, dochter van Gerhard van Bern en Adriana Maria Hinsbeeck.
   > h.c. 23-3-1725 Oudeschans
   > Bruidegom: Allardus Relotius, broer.
   > Bruid: Gerrit Van Bern en Adriana Maria Hinsbeek, vader en
   moeder,
   > Nicolaas Metelerkamp, predikant te Saaxum, en Francina Van Bern,
   > zwager en zuster, Hendrika Allagonda Van Peer, huisvrouw van den
   > Lieut. Heinsbeek, moei, Heila Dijckhuijs en Rikste Dijckhuijs,
   > wed. Eerlick, nichten, Henrikus Dijkhuijs, neef, Godefricus
   > Cornelis Hinsbeek, neef, Hermannus Barkhuijs, aangetrouwde neef.
   > Hij is in ondertrouw gegaan te Winschoten op 24 juni 1736 (3) met
   Henrica
   > Elsebeta Smeeks.
   >
   > Hij is in ondertrouw gegaan te Winschoten op 8 oktober 1693 (3) met
   > Margareta Schepels, afkomstig uit Opwierde, begraven te Winschoten op 13
   april
   > 1731.
   > Uit dit huwelijk:
   > 6 Allardus Relotius, brouwer, gedoopt te Winschoten op 31 maart 1695.
   > Hij is getrouwd te Winschoten op 29 mei 1729, huwelijkscontract
   opgemaakt
   > aldaar op 28 mei 1729 (1) met Grietje Pieters, gedoopt te Winschoten
   op 5
   > september 1684, begraven aldaar op 28 april 1734, dochter van Pieter
   Ottes
   > en Toebeke Wilkes.
   > (Zij is eerder getrouwd te Winschoten op 13 augustus 1699,
   > huwelijkscontract opgemaakt aldaar op 18 juli 1699 met Haijtzen
   Haitzema,
   > gedoopt te Winschoten op 12 februari 1675, overleden aldaar rond
   1713,
   > zoon van Roelef Haitsema en Maria Martina Loban. Zij is eerder
   getrouwd te
   > Winschoten op 20 oktober 1715, huwelijkscontract opgemaakt aldaar op
   19
   > oktober 1715 met Haijo Waarsuma, brouwer, afkomstig uit Groningen,
   > begraven te Winschoten op 19 januari 1728, zoon van Popko Waarsuma en
   > Trijntje Leenders.)
   > h.c. 28-5-1729 Winschoten
   > Aan de zijde van de bruidegom worden genoemd: Margareta Schepel,
   > weduwe Relotius, moeder, Joannes Relotius, predikant te Lheer,
   > halfbroer, Albertus Relotius en Gebbina van Bern, halfbroer en
   > aangetrouwde halfzuster.
   > Aan de zijde van de bruid worden genoemd: brouwer Harm
   Hillebrants
   > en Maria Martina Haijtzema, koopman Tjark Udema en Anna Haitzema,
   > aangetrouwde zoons en volle dochters, ouderling Hindr. Boelens,
   > principaal voormond over de bruids oudste onmondige zoon Roelof
   > Haitzema, Jurrien Oesten, principaal voormond over de bruids
   > kinderen bij Haijo Waarsuma in egte verwekt, brouwer Harm
   > Hillebrants en Eltjo Harms, voogden.
   > Hij is getrouwd te Winschoten op 27 mei 1736, huwelijkscontract
   opgemaakt
   > aldaar op 26 mei 1736 (2) met Hasina Blincke, afkomstig uit
   Noordbroek,
   > dochter van Jan Blincke en Johanna Sthemans.
   > h.c. 26-5-1736 Winschoten
   > Aan de zijde van de bruidegom worden genoemd: Albertus Relotius,
   > halfbroer, Jansjen Relotius, huisvrouw van Nomdo Willems Zuidema,
   > halve nicht, Maria Martina Haitzema, huisvrouw van brouwer H.
   > Schmaal, halve zuster over bruidegoms voorkind bij Grietje Peters
   > in egte verwekt, koopman Tjark Udema en Anna Haitzema,
   > aangetrouwde broer en halve zuster, Roelof Haitzema, halve broer
   > en principale voormond over gemelde kind, Willem Haikes, vreemde
   > voogd.
   > Aan de zijde van de bruid worden genoemd: Johanna Sthemans,
   weduwe
   > van wijlen de brouwer J. Blink, moeder, Anna Blink, weduwe van
   > collector L. Tiddens, en Petertjen Blinks, zusters, Henr.
   Stheman,
   > predikant te Pieterburen, oom, Cornelia Stheman, moei, Matthijas
   > Meijer Stheman en Magdalena Troon, oom en aangetrouwde moei,
   > brouwer Nicolaus Blink, Jacobus Blink, volle neven.
   >
   >
   > Harm Selling (h.selling@...)
   >
   > **************************************************************
   > Genealogie in Groningen
   >
   > http://www.genealogiegroningen.nl
   >
   > **************************************************************
   >
   >
   >
   >
   > To unsubscribe from this group, send an email to:
   > groningen-genealogy-unsubscribe@egroups.com
   >
   >
   >
   > Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/
   >
   >
   >
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.