Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: [groningen-genealogy] Relotius/Beckeringh

Expand Messages
 • Harm Selling
  ... Van het voorgeslacht van Marcus Relotsius heb ik niets kunnen vinden, maar ik weet wel het een en ander over het gezin van Marcus (die 3 maal getrouwd is
  Message 1 of 3 , Jan 31, 2002
   >Wie heeft informatie over de heer "Markus Relotius", welke op 4 oktober
   >1674 te Wonschoten huwde met "Beerta Beckeringh". Alle informatie over
   >Markus en zijn voorgeslacht zijn welkom.

   Van het voorgeslacht van Marcus Relotsius heb ik niets kunnen vinden, maar
   ik weet wel het een en ander over het gezin van Marcus (die 3 maal getrouwd
   is geweest). Misschien heb je daar iets aan.

   Marcus Relotius, medicus practicus, overleden te Winschoten voor 16 december
   1715.
   Hij is in ondertrouw gegaan te Winschoten op 4 oktober 1674 (1) met
   Beerta Beckeringh, afkomstig uit Groningen.
   Uit dit huwelijk:
   1 Johannes Relotius, gedoopt te Winschoten op 10 december 1675.
   2 Anna Maria Relotius, gedoopt te Winschoten in maart 1677.
   3 Lubbertus Relotius, apotheker en koopman te Beerta, gedoopt te Winschoten
   op 29 oktober 1680, overleden te Beerta op 14 maart 1725.
   Hij is getrouwd te Winschoten op 16 maart 1704, huwelijkscontract
   opgemaakt te Beerta op 29 februari 1704 met Doetien Nomdes, afkomstig uit
   Beerta, geboren rond 1684, dochter van Nomdo Tiaerts en Jantien Ottens.
   h.c. 29-2-1704 Beerta
   Bruidegom: Marcus Relotius en Margrieta Schepels, vader en
   stiefmoeder, Haiko Beckeringh en Getruidt Carolinus, oom en moei.
   Bruid: Hinrich Hallewigh en Bouwe Tjaerdts, oom en moei, Doedo
   Tjaerts, oom, Etta Bruints, weduwe van Eltjo Swijkens, oude moei,
   Swijko Eltjens en Wijven Roelfs, neef en aangetrouwde nicht,
   Henrigh Sijpkens, aangetrouwde neef.
   4 Joannes Relotius, predikant te Leer, gedoopt te Winschoten op 5 oktober
   1683.

   Hij is getrouwd te Winschoten op 12 april 1689 (2) met
   Debora Schultens, afkomstig uit Groningen.
   Uit dit huwelijk:
   5 Albertus Relotius, apotheker en koopman te Winschoten en boekhouder,
   gedoopt te Winschoten op 24 januari 1690, begraven aldaar op 16 januari
   1738.
   Hij is getrouwd te Winschoten op 19 januari 1716, huwelijkscontract
   opgemaakt aldaar op 16 december 1715 (1) met Bouwina Eijsinge, geboren te
   Groningen rond 1686, overleden te Winschoten op 11 december 1723, begraven
   aldaar op 22 december 1723, dochter van Petrus Eijsinge en Maria Schaink.
   h.c. 16-12-1715 Winschoten
   Aan de zijde van de bruidegom worden genoemd: Margaretha Schepel,
   weduwe van M. Relotius, stiefmoeder, Lubbertus Relotius, apotheker
   en koopman in Beerta, en Doedtjen Nomdes, broer en schoonzuster,
   Allardus Relotius ss studiosus, halfbroer.
   Aan de zijde van de bruid worden genoemd: P. Eissinge j.u.d. en
   Maria Schaink, vader en moeder, Catharina Eissinge, zuster, Eppo
   Henr. Schaink, ss th. studiosus.
   Hij is getrouwd te Winschoten op 8 april 1725, huwelijkscontract opgemaakt
   te Oudeschans op 23 maart 1725 (2) met Gebbina van Bern, gedoopt te
   Oudeschans op 21 november 1706, begraven te Winschoten op 11 november
   1735, dochter van Gerhard van Bern en Adriana Maria Hinsbeeck.
   h.c. 23-3-1725 Oudeschans
   Bruidegom: Allardus Relotius, broer.
   Bruid: Gerrit Van Bern en Adriana Maria Hinsbeek, vader en moeder,
   Nicolaas Metelerkamp, predikant te Saaxum, en Francina Van Bern,
   zwager en zuster, Hendrika Allagonda Van Peer, huisvrouw van den
   Lieut. Heinsbeek, moei, Heila Dijckhuijs en Rikste Dijckhuijs,
   wed. Eerlick, nichten, Henrikus Dijkhuijs, neef, Godefricus
   Cornelis Hinsbeek, neef, Hermannus Barkhuijs, aangetrouwde neef.
   Hij is in ondertrouw gegaan te Winschoten op 24 juni 1736 (3) met Henrica
   Elsebeta Smeeks.

   Hij is in ondertrouw gegaan te Winschoten op 8 oktober 1693 (3) met
   Margareta Schepels, afkomstig uit Opwierde, begraven te Winschoten op 13 april
   1731.
   Uit dit huwelijk:
   6 Allardus Relotius, brouwer, gedoopt te Winschoten op 31 maart 1695.
   Hij is getrouwd te Winschoten op 29 mei 1729, huwelijkscontract opgemaakt
   aldaar op 28 mei 1729 (1) met Grietje Pieters, gedoopt te Winschoten op 5
   september 1684, begraven aldaar op 28 april 1734, dochter van Pieter Ottes
   en Toebeke Wilkes.
   (Zij is eerder getrouwd te Winschoten op 13 augustus 1699,
   huwelijkscontract opgemaakt aldaar op 18 juli 1699 met Haijtzen Haitzema,
   gedoopt te Winschoten op 12 februari 1675, overleden aldaar rond 1713,
   zoon van Roelef Haitsema en Maria Martina Loban. Zij is eerder getrouwd te
   Winschoten op 20 oktober 1715, huwelijkscontract opgemaakt aldaar op 19
   oktober 1715 met Haijo Waarsuma, brouwer, afkomstig uit Groningen,
   begraven te Winschoten op 19 januari 1728, zoon van Popko Waarsuma en
   Trijntje Leenders.)
   h.c. 28-5-1729 Winschoten
   Aan de zijde van de bruidegom worden genoemd: Margareta Schepel,
   weduwe Relotius, moeder, Joannes Relotius, predikant te Lheer,
   halfbroer, Albertus Relotius en Gebbina van Bern, halfbroer en
   aangetrouwde halfzuster.
   Aan de zijde van de bruid worden genoemd: brouwer Harm Hillebrants
   en Maria Martina Haijtzema, koopman Tjark Udema en Anna Haitzema,
   aangetrouwde zoons en volle dochters, ouderling Hindr. Boelens,
   principaal voormond over de bruids oudste onmondige zoon Roelof
   Haitzema, Jurrien Oesten, principaal voormond over de bruids
   kinderen bij Haijo Waarsuma in egte verwekt, brouwer Harm
   Hillebrants en Eltjo Harms, voogden.
   Hij is getrouwd te Winschoten op 27 mei 1736, huwelijkscontract opgemaakt
   aldaar op 26 mei 1736 (2) met Hasina Blincke, afkomstig uit Noordbroek,
   dochter van Jan Blincke en Johanna Sthemans.
   h.c. 26-5-1736 Winschoten
   Aan de zijde van de bruidegom worden genoemd: Albertus Relotius,
   halfbroer, Jansjen Relotius, huisvrouw van Nomdo Willems Zuidema,
   halve nicht, Maria Martina Haitzema, huisvrouw van brouwer H.
   Schmaal, halve zuster over bruidegoms voorkind bij Grietje Peters
   in egte verwekt, koopman Tjark Udema en Anna Haitzema,
   aangetrouwde broer en halve zuster, Roelof Haitzema, halve broer
   en principale voormond over gemelde kind, Willem Haikes, vreemde
   voogd.
   Aan de zijde van de bruid worden genoemd: Johanna Sthemans, weduwe
   van wijlen de brouwer J. Blink, moeder, Anna Blink, weduwe van
   collector L. Tiddens, en Petertjen Blinks, zusters, Henr. Stheman,
   predikant te Pieterburen, oom, Cornelia Stheman, moei, Matthijas
   Meijer Stheman en Magdalena Troon, oom en aangetrouwde moei,
   brouwer Nicolaus Blink, Jacobus Blink, volle neven.


   Harm Selling (h.selling@...)

   **************************************************************
   Genealogie in Groningen

   http://www.genealogiegroningen.nl

   **************************************************************
  • Jur Eckhardt
   Nog een kleine aanvulling: Beerta Beckeringh werd gedoopt op 16-11-1651 in Sauwerd (Gr) Hasina Blincke (Hasijna Blink) werd gedoopt op 5-3-1706 in Noordbroek
   Message 2 of 3 , Feb 1, 2002
    Nog een kleine aanvulling:

    Beerta Beckeringh werd gedoopt op 16-11-1651 in Sauwerd (Gr)
    Hasina Blincke (Hasijna Blink) werd gedoopt op 5-3-1706 in Noordbroek (Gr)
    Overigens heb ik genoemde Debora Schultens staan als Debora Schutters (kan
    een verschrijving zijn of moeilijk leesbaar)

    Groeten,

    Jur Eckhardt, Eelde

    ----- Original Message -----
    From: "Harm Selling" <h.selling@...>
    To: <groningen-genealogy@yahoogroups.com>
    Cc: "Pieke en Frouwkje v/d Schaaf-Beckeringh." <schabeek@...>
    Sent: Friday, February 01, 2002 12:14 AM
    Subject: Re: [groningen-genealogy] Relotius/Beckeringh


    >
    > >Wie heeft informatie over de heer "Markus Relotius", welke op 4 oktober
    > >1674 te Wonschoten huwde met "Beerta Beckeringh". Alle informatie over
    > >Markus en zijn voorgeslacht zijn welkom.
    >
    > Van het voorgeslacht van Marcus Relotsius heb ik niets kunnen vinden, maar
    > ik weet wel het een en ander over het gezin van Marcus (die 3 maal
    getrouwd
    > is geweest). Misschien heb je daar iets aan.
    >
    > Marcus Relotius, medicus practicus, overleden te Winschoten voor 16
    december
    > 1715.
    > Hij is in ondertrouw gegaan te Winschoten op 4 oktober 1674 (1) met
    > Beerta Beckeringh, afkomstig uit Groningen.
    > Uit dit huwelijk:
    > 1 Johannes Relotius, gedoopt te Winschoten op 10 december 1675.
    > 2 Anna Maria Relotius, gedoopt te Winschoten in maart 1677.
    > 3 Lubbertus Relotius, apotheker en koopman te Beerta, gedoopt te
    Winschoten
    > op 29 oktober 1680, overleden te Beerta op 14 maart 1725.
    > Hij is getrouwd te Winschoten op 16 maart 1704, huwelijkscontract
    > opgemaakt te Beerta op 29 februari 1704 met Doetien Nomdes, afkomstig
    uit
    > Beerta, geboren rond 1684, dochter van Nomdo Tiaerts en Jantien
    Ottens.
    > h.c. 29-2-1704 Beerta
    > Bruidegom: Marcus Relotius en Margrieta Schepels, vader en
    > stiefmoeder, Haiko Beckeringh en Getruidt Carolinus, oom en moei.
    > Bruid: Hinrich Hallewigh en Bouwe Tjaerdts, oom en moei, Doedo
    > Tjaerts, oom, Etta Bruints, weduwe van Eltjo Swijkens, oude moei,
    > Swijko Eltjens en Wijven Roelfs, neef en aangetrouwde nicht,
    > Henrigh Sijpkens, aangetrouwde neef.
    > 4 Joannes Relotius, predikant te Leer, gedoopt te Winschoten op 5
    oktober
    > 1683.
    >
    > Hij is getrouwd te Winschoten op 12 april 1689 (2) met
    > Debora Schultens, afkomstig uit Groningen.
    > Uit dit huwelijk:
    > 5 Albertus Relotius, apotheker en koopman te Winschoten en boekhouder,
    > gedoopt te Winschoten op 24 januari 1690, begraven aldaar op 16
    januari
    > 1738.
    > Hij is getrouwd te Winschoten op 19 januari 1716, huwelijkscontract
    > opgemaakt aldaar op 16 december 1715 (1) met Bouwina Eijsinge,
    geboren te
    > Groningen rond 1686, overleden te Winschoten op 11 december 1723,
    begraven
    > aldaar op 22 december 1723, dochter van Petrus Eijsinge en Maria
    Schaink.
    > h.c. 16-12-1715 Winschoten
    > Aan de zijde van de bruidegom worden genoemd: Margaretha Schepel,
    > weduwe van M. Relotius, stiefmoeder, Lubbertus Relotius,
    apotheker
    > en koopman in Beerta, en Doedtjen Nomdes, broer en schoonzuster,
    > Allardus Relotius ss studiosus, halfbroer.
    > Aan de zijde van de bruid worden genoemd: P. Eissinge j.u.d. en
    > Maria Schaink, vader en moeder, Catharina Eissinge, zuster, Eppo
    > Henr. Schaink, ss th. studiosus.
    > Hij is getrouwd te Winschoten op 8 april 1725, huwelijkscontract
    opgemaakt
    > te Oudeschans op 23 maart 1725 (2) met Gebbina van Bern, gedoopt te
    > Oudeschans op 21 november 1706, begraven te Winschoten op 11 november
    > 1735, dochter van Gerhard van Bern en Adriana Maria Hinsbeeck.
    > h.c. 23-3-1725 Oudeschans
    > Bruidegom: Allardus Relotius, broer.
    > Bruid: Gerrit Van Bern en Adriana Maria Hinsbeek, vader en
    moeder,
    > Nicolaas Metelerkamp, predikant te Saaxum, en Francina Van Bern,
    > zwager en zuster, Hendrika Allagonda Van Peer, huisvrouw van den
    > Lieut. Heinsbeek, moei, Heila Dijckhuijs en Rikste Dijckhuijs,
    > wed. Eerlick, nichten, Henrikus Dijkhuijs, neef, Godefricus
    > Cornelis Hinsbeek, neef, Hermannus Barkhuijs, aangetrouwde neef.
    > Hij is in ondertrouw gegaan te Winschoten op 24 juni 1736 (3) met
    Henrica
    > Elsebeta Smeeks.
    >
    > Hij is in ondertrouw gegaan te Winschoten op 8 oktober 1693 (3) met
    > Margareta Schepels, afkomstig uit Opwierde, begraven te Winschoten op 13
    april
    > 1731.
    > Uit dit huwelijk:
    > 6 Allardus Relotius, brouwer, gedoopt te Winschoten op 31 maart 1695.
    > Hij is getrouwd te Winschoten op 29 mei 1729, huwelijkscontract
    opgemaakt
    > aldaar op 28 mei 1729 (1) met Grietje Pieters, gedoopt te Winschoten
    op 5
    > september 1684, begraven aldaar op 28 april 1734, dochter van Pieter
    Ottes
    > en Toebeke Wilkes.
    > (Zij is eerder getrouwd te Winschoten op 13 augustus 1699,
    > huwelijkscontract opgemaakt aldaar op 18 juli 1699 met Haijtzen
    Haitzema,
    > gedoopt te Winschoten op 12 februari 1675, overleden aldaar rond
    1713,
    > zoon van Roelef Haitsema en Maria Martina Loban. Zij is eerder
    getrouwd te
    > Winschoten op 20 oktober 1715, huwelijkscontract opgemaakt aldaar op
    19
    > oktober 1715 met Haijo Waarsuma, brouwer, afkomstig uit Groningen,
    > begraven te Winschoten op 19 januari 1728, zoon van Popko Waarsuma en
    > Trijntje Leenders.)
    > h.c. 28-5-1729 Winschoten
    > Aan de zijde van de bruidegom worden genoemd: Margareta Schepel,
    > weduwe Relotius, moeder, Joannes Relotius, predikant te Lheer,
    > halfbroer, Albertus Relotius en Gebbina van Bern, halfbroer en
    > aangetrouwde halfzuster.
    > Aan de zijde van de bruid worden genoemd: brouwer Harm
    Hillebrants
    > en Maria Martina Haijtzema, koopman Tjark Udema en Anna Haitzema,
    > aangetrouwde zoons en volle dochters, ouderling Hindr. Boelens,
    > principaal voormond over de bruids oudste onmondige zoon Roelof
    > Haitzema, Jurrien Oesten, principaal voormond over de bruids
    > kinderen bij Haijo Waarsuma in egte verwekt, brouwer Harm
    > Hillebrants en Eltjo Harms, voogden.
    > Hij is getrouwd te Winschoten op 27 mei 1736, huwelijkscontract
    opgemaakt
    > aldaar op 26 mei 1736 (2) met Hasina Blincke, afkomstig uit
    Noordbroek,
    > dochter van Jan Blincke en Johanna Sthemans.
    > h.c. 26-5-1736 Winschoten
    > Aan de zijde van de bruidegom worden genoemd: Albertus Relotius,
    > halfbroer, Jansjen Relotius, huisvrouw van Nomdo Willems Zuidema,
    > halve nicht, Maria Martina Haitzema, huisvrouw van brouwer H.
    > Schmaal, halve zuster over bruidegoms voorkind bij Grietje Peters
    > in egte verwekt, koopman Tjark Udema en Anna Haitzema,
    > aangetrouwde broer en halve zuster, Roelof Haitzema, halve broer
    > en principale voormond over gemelde kind, Willem Haikes, vreemde
    > voogd.
    > Aan de zijde van de bruid worden genoemd: Johanna Sthemans,
    weduwe
    > van wijlen de brouwer J. Blink, moeder, Anna Blink, weduwe van
    > collector L. Tiddens, en Petertjen Blinks, zusters, Henr.
    Stheman,
    > predikant te Pieterburen, oom, Cornelia Stheman, moei, Matthijas
    > Meijer Stheman en Magdalena Troon, oom en aangetrouwde moei,
    > brouwer Nicolaus Blink, Jacobus Blink, volle neven.
    >
    >
    > Harm Selling (h.selling@...)
    >
    > **************************************************************
    > Genealogie in Groningen
    >
    > http://www.genealogiegroningen.nl
    >
    > **************************************************************
    >
    >
    >
    >
    > To unsubscribe from this group, send an email to:
    > groningen-genealogy-unsubscribe@egroups.com
    >
    >
    >
    > Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/
    >
    >
    >
   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.