Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Wopke Jansen x Aalke Andries Nijdam

Expand Messages
 • Aeilko Dijkema
  Hallo Alexander, Kun je hier wat mee? Wopke op 4 en Aalke op 17. Ik ben bezig (meestal als toch de aardappels opstaan of wanneer ik mij wat verveel) om alles
  Message 1 of 3 , Dec 9, 2001
   Hallo Alexander,

   Kun je hier wat mee?
   Wopke op 4 en Aalke op 17.
   Ik ben bezig (meestal als toch de aardappels opstaan of wanneer ik mij wat
   verveel)
   om alles in te typen wat er in de GG-groep over de tafel is gevlogen. Op een
   gegeven moment had ik zo'n 1500 meeltjes, maar die bleven aanzwellen. Met
   terugwerkende kracht sla ik al die prachtige meeltjes op (in PAF, dat prima
   Jezus-People programma, dat ik al jaren gebruik), want weggooien is zonde.
   Ik probeer jullie vloedgolf voor te blijven. Ik zal het resultaat eerdaags
   op
   verzoek terugwerpen in het gezicht van de groep.
   Maar goed.
   Dit is een stukje eruit:
   (Onderaan nog wat.)

   1. Nijssien Nijdam, geb. Haren 22-9-1858

   2. Andries Nijdam, geb. Haren 17-11-1826, ov. Midlaren (Dr) 17-11-1882,
   getr. Haren 31-1-1857 met
   3. Elizabeth Rigtering, geb. Zuidlaren (Dr) 8-2-1827, ov. na 1892, dr. van
   Evert Rigtering en Annigje Henderikus Schut.

   4. Wopke Andries Nijdam, geb. Hoornschedijk (Haren), ged. Haren 18-2-1798,
   ov. 12-3-1869, getr. Haren 9-5-1824 met
   5. Niessien Willems Kooiman, geb. Haren 15-8-1795, ged. ald. 6-9-1795, ov.
   ald. 1-1-1881, dr. van Willem Hindriks en Aaltje Harms.

   6. Evert Rigtering, getr. met
   7. Annigje Henderikus Schut.

   8. Andries Berends Nijdam, van De Wylgen, Ureterp (Fr), geb. ca 1738, ov.
   Hoornschedijk, Haren 29-3-1808, begr. Haren 4-4-1808, getr. (1) Haren
   20-5-1759 met Grietje Peters, van Suijderhuijsen of Surhuizum, en getr. (2)
   Haren 1-1-1788 met
   9. Jantje Jans, ged. Haren 12-11-1758, ov. na mei 1824, dr. van Jan Albers
   en Aaltjen Roelofs.

   10. Willem Hindriks, getr. met
   11. Aaltje Harms.

   16. Berend Sytzes Nijdam, geb. Goingahuizen (Fr) 1711, ged. Grouw (Fr)
   29-3-1711, ov. Elsburg onder Eelde ca. 1780, getr. Boornbergum (Fr)
   28-2-1733 met
   17. Aalke Andries, van Smalle Ee (Fr), wrsch. dr. van Andries Gjalts.

   18. Jan Albers, getr. met
   19. Aaltjen Roelofs.

   32. Sytze Gerbens Nijdam, ged. Grouw (Fr) 12-4-1665, ov. De Wylgen, Ureterp
   (Fr) 1721/1729, getr. Idaard (Fr) 17-2-1704 met
   33. Minke Berents, van Grouw (Fr). (Zij hertr. Boornbergum (Fr) 21-3-1734
   met XXX XXX.)

   34. wrsch. Andries Gjalts, getr. met
   35. XXX XXX.

   64. Gerben Willems Nijdam, geb. ca. 1620, ov. voor 1682, getr. Eernewoude
   (Fr) 16-11-1656 met
   65. Trijntje Sytzes, van Eernewoude (Fr), geb. ca. 1625, ov. na 1688.

   128. Willem Willems Nijdam (de Jonge), geb. ca. 1585, ov. 1652, getr. ca.
   1615 met
   129. Sjoerdtie Gerbens, dr. van Gerben Sytzes.

   256. Willem Willems Nijdam (de Oude), geb. 1550/1555, ov. Grouw
   (Nijdamstrastate) 1634/1635, getr. ca. 1578 met
   257. Niesk Meynerts, geb. ca. 1559, ov. Grouw (Nijdamstrastate) 23-11-1632,
   begr. Grouw (NH Kerk), dr. van Meynert Outgers en Hil XXX.

   512. Willem Gerbens, getr. met
   513. Syts Idsdr. van Roorda, ov. na 1584, dr. van Ids Idszn. van Roorda en
   Saeck Sytzesdr. van Idsinga.

   514. Meynert Outgers, getr. met
   515. Hil XXX.

   1024. Gerbren Willems, getr. met
   1025. XXX XXX

   1026. Ids Idszn. van Roorda, getr. met
   1027. Saeck Sytzesdr. van Idsinga.

   **********************************

   PS: Nog wat losse eindjes richting heden.
   Nijssien (1), getr. Haren ca. 1880 met Sikke Alberts Kooi, geb. Haren ca
   1855.
   Dochters uit dit huwelijk:
   1. Elisabeth Sikkes Kooi, geb. Haren 1886
   2. Alberdina Sikkes Kooi, geb. Haren 1889, getr. ald. 21-12-1918 met Harm
   Arents Kors, geb. Zuidlaren 10-12-1895, ov. Schuilingsoord (Zuidlaren)
   14-12-1926, waaruit vele Korsjes tevoorschijn kwamen. Die ik niet ga
   lospulken.

   PPS: Hopelijk kijken ze mee, maar probeer ze anders even uit:
   Godwin Zwanenburg: godwin@...
   Sytske Barkhuis: Sytske@...
   Het zijn Nijdamkologen.

   PPPS: Er schijnt ook een Nijdamstra-familieboek te bestaan.

   PPPPS: Laat even weten (via de groep) of en wat je hiermee bent opgeschoten.
   Vaak - en dat is weleens irritant in deze groep - worden vragen of
   antwoorden achter de rug van onze groep afgewikkeld. Ik heb toch een prima
   DELETE-knop?
   Soms zie je antwoorden, waar ik wat mee zou kunnen, als ik de vraag had
   gezien.
   Of je ziet vragen, waarop nooit een antwoord voorbij komt, terwijl ik daar
   misschien iets mee had gekund.
   Waarmee ik terug ben bij mijn GG-getiep, waarover ik begon.

   Liefs,
   Coos Dijkema (Groningen, NL)
   ikbenhet@...
  • Alexander de Grote
   Beste Aeilko, Deze informatie had ik al. Ik ken Sytske, die jij noemt, redelijk goed, aangezien zij mijn nicht is. Het belangrijkste voor mij is waar nou die
   Message 2 of 3 , Dec 10, 2001
    Beste Aeilko,
    Deze informatie had ik al. Ik ken Sytske, die jij noemt, redelijk goed,
    aangezien zij mijn nicht is.
    Het belangrijkste voor mij is waar nou die Wopke Jansen vandaan komt. Zijn
    vrouw Alke is een nijdam en die informatie heb ik inmiddels.

    In ieder geval wel hartstikke bedankt,
    Groet,
    Alexander de Groot

    >From: "Aeilko Dijkema" <ikbenhet@...>
    >To: <>, <groningen-genealogy@yahoogroups.com>
    >Subject: [groningen-genealogy] Wopke Jansen x Aalke Andries Nijdam
    >Date: Mon, 10 Dec 2001 03:16:22 +0100
    >
    >Hallo Alexander,
    >
    >Kun je hier wat mee?
    >Wopke op 4 en Aalke op 17.
    >Ik ben bezig (meestal als toch de aardappels opstaan of wanneer ik mij wat
    >verveel)
    >om alles in te typen wat er in de GG-groep over de tafel is gevlogen. Op
    >een
    >gegeven moment had ik zo'n 1500 meeltjes, maar die bleven aanzwellen. Met
    >terugwerkende kracht sla ik al die prachtige meeltjes op (in PAF, dat prima
    >Jezus-People programma, dat ik al jaren gebruik), want weggooien is zonde.
    >Ik probeer jullie vloedgolf voor te blijven. Ik zal het resultaat eerdaags
    >op
    >verzoek terugwerpen in het gezicht van de groep.
    >Maar goed.
    >Dit is een stukje eruit:
    >(Onderaan nog wat.)
    >
    >1. Nijssien Nijdam, geb. Haren 22-9-1858
    >
    >2. Andries Nijdam, geb. Haren 17-11-1826, ov. Midlaren (Dr) 17-11-1882,
    >getr. Haren 31-1-1857 met
    >3. Elizabeth Rigtering, geb. Zuidlaren (Dr) 8-2-1827, ov. na 1892, dr. van
    >Evert Rigtering en Annigje Henderikus Schut.
    >
    >4. Wopke Andries Nijdam, geb. Hoornschedijk (Haren), ged. Haren 18-2-1798,
    >ov. 12-3-1869, getr. Haren 9-5-1824 met
    >5. Niessien Willems Kooiman, geb. Haren 15-8-1795, ged. ald. 6-9-1795, ov.
    >ald. 1-1-1881, dr. van Willem Hindriks en Aaltje Harms.
    >
    >6. Evert Rigtering, getr. met
    >7. Annigje Henderikus Schut.
    >
    >8. Andries Berends Nijdam, van De Wylgen, Ureterp (Fr), geb. ca 1738, ov.
    >Hoornschedijk, Haren 29-3-1808, begr. Haren 4-4-1808, getr. (1) Haren
    >20-5-1759 met Grietje Peters, van Suijderhuijsen of Surhuizum, en getr. (2)
    >Haren 1-1-1788 met
    >9. Jantje Jans, ged. Haren 12-11-1758, ov. na mei 1824, dr. van Jan Albers
    >en Aaltjen Roelofs.
    >
    >10. Willem Hindriks, getr. met
    >11. Aaltje Harms.
    >
    >16. Berend Sytzes Nijdam, geb. Goingahuizen (Fr) 1711, ged. Grouw (Fr)
    >29-3-1711, ov. Elsburg onder Eelde ca. 1780, getr. Boornbergum (Fr)
    >28-2-1733 met
    >17. Aalke Andries, van Smalle Ee (Fr), wrsch. dr. van Andries Gjalts.
    >
    >18. Jan Albers, getr. met
    >19. Aaltjen Roelofs.
    >
    >32. Sytze Gerbens Nijdam, ged. Grouw (Fr) 12-4-1665, ov. De Wylgen, Ureterp
    >(Fr) 1721/1729, getr. Idaard (Fr) 17-2-1704 met
    >33. Minke Berents, van Grouw (Fr). (Zij hertr. Boornbergum (Fr) 21-3-1734
    >met XXX XXX.)
    >
    >34. wrsch. Andries Gjalts, getr. met
    >35. XXX XXX.
    >
    >64. Gerben Willems Nijdam, geb. ca. 1620, ov. voor 1682, getr. Eernewoude
    >(Fr) 16-11-1656 met
    >65. Trijntje Sytzes, van Eernewoude (Fr), geb. ca. 1625, ov. na 1688.
    >
    >128. Willem Willems Nijdam (de Jonge), geb. ca. 1585, ov. 1652, getr. ca.
    >1615 met
    >129. Sjoerdtie Gerbens, dr. van Gerben Sytzes.
    >
    >256. Willem Willems Nijdam (de Oude), geb. 1550/1555, ov. Grouw
    >(Nijdamstrastate) 1634/1635, getr. ca. 1578 met
    >257. Niesk Meynerts, geb. ca. 1559, ov. Grouw (Nijdamstrastate) 23-11-1632,
    >begr. Grouw (NH Kerk), dr. van Meynert Outgers en Hil XXX.
    >
    >512. Willem Gerbens, getr. met
    >513. Syts Idsdr. van Roorda, ov. na 1584, dr. van Ids Idszn. van Roorda en
    >Saeck Sytzesdr. van Idsinga.
    >
    >514. Meynert Outgers, getr. met
    >515. Hil XXX.
    >
    >1024. Gerbren Willems, getr. met
    >1025. XXX XXX
    >
    >1026. Ids Idszn. van Roorda, getr. met
    >1027. Saeck Sytzesdr. van Idsinga.
    >
    >**********************************
    >
    >PS: Nog wat losse eindjes richting heden.
    >Nijssien (1), getr. Haren ca. 1880 met Sikke Alberts Kooi, geb. Haren ca
    >1855.
    >Dochters uit dit huwelijk:
    >1. Elisabeth Sikkes Kooi, geb. Haren 1886
    >2. Alberdina Sikkes Kooi, geb. Haren 1889, getr. ald. 21-12-1918 met Harm
    >Arents Kors, geb. Zuidlaren 10-12-1895, ov. Schuilingsoord (Zuidlaren)
    >14-12-1926, waaruit vele Korsjes tevoorschijn kwamen. Die ik niet ga
    >lospulken.
    >
    >PPS: Hopelijk kijken ze mee, maar probeer ze anders even uit:
    >Godwin Zwanenburg: godwin@...
    >Sytske Barkhuis: Sytske@...
    >Het zijn Nijdamkologen.
    >
    >PPPS: Er schijnt ook een Nijdamstra-familieboek te bestaan.
    >
    >PPPPS: Laat even weten (via de groep) of en wat je hiermee bent
    >opgeschoten.
    >Vaak - en dat is weleens irritant in deze groep - worden vragen of
    >antwoorden achter de rug van onze groep afgewikkeld. Ik heb toch een prima
    >DELETE-knop?
    >Soms zie je antwoorden, waar ik wat mee zou kunnen, als ik de vraag had
    >gezien.
    >Of je ziet vragen, waarop nooit een antwoord voorbij komt, terwijl ik daar
    >misschien iets mee had gekund.
    >Waarmee ik terug ben bij mijn GG-getiep, waarover ik begon.
    >
    >Liefs,
    >Coos Dijkema (Groningen, NL)
    >ikbenhet@...
    >
    >
    >
    >
    >


    _________________________________________________________________
    Get your FREE download of MSN Explorer at http://explorer.msn.com/intl.asp
   • Godwin Zwanenburg
    ... Deze heb ik ook in de kwartiestaat van mijn vrouw. ... Er is ook een Nijdam website, maar daar staat niet zoveel op. ... Klopt, in verschillende delen.
    Message 3 of 3 , Dec 10, 2001
     At 03:16 AM 10-12-01, Aeilko Dijkema wrote:
     >Hallo Alexander,
     >
     >Kun je hier wat mee?
     >Wopke op 4 en Aalke op 17.
     >Ik ben bezig (meestal als toch de aardappels opstaan of wanneer ik mij wat
     >verveel)
     >om alles in te typen wat er in de GG-groep over de tafel is gevlogen. Op een
     >gegeven moment had ik zo'n 1500 meeltjes, maar die bleven aanzwellen. Met
     >terugwerkende kracht sla ik al die prachtige meeltjes op (in PAF, dat prima
     >Jezus-People programma, dat ik al jaren gebruik), want weggooien is zonde.
     >Ik probeer jullie vloedgolf voor te blijven. Ik zal het resultaat eerdaags
     >op
     >verzoek terugwerpen in het gezicht van de groep.
     >Maar goed.
     >Dit is een stukje eruit:
     >(Onderaan nog wat.)
     >
     >1. Nijssien Nijdam, geb. Haren 22-9-1858

     Deze heb ik ook in de kwartiestaat van mijn vrouw.


     >2. Andries Nijdam, geb. Haren 17-11-1826, ov. Midlaren (Dr) 17-11-1882,
     >getr. Haren 31-1-1857 met
     >3. Elizabeth Rigtering, geb. Zuidlaren (Dr) 8-2-1827, ov. na 1892, dr. van
     >Evert Rigtering en Annigje Henderikus Schut.
     >
     >4. Wopke Andries Nijdam, geb. Hoornschedijk (Haren), ged. Haren 18-2-1798,
     >ov. 12-3-1869, getr. Haren 9-5-1824 met
     >5. Niessien Willems Kooiman, geb. Haren 15-8-1795, ged. ald. 6-9-1795, ov.
     >ald. 1-1-1881, dr. van Willem Hindriks en Aaltje Harms.
     >
     >6. Evert Rigtering, getr. met
     >7. Annigje Henderikus Schut.
     >
     >8. Andries Berends Nijdam, van De Wylgen, Ureterp (Fr), geb. ca 1738, ov.
     >Hoornschedijk, Haren 29-3-1808, begr. Haren 4-4-1808, getr. (1) Haren
     >20-5-1759 met Grietje Peters, van Suijderhuijsen of Surhuizum, en getr. (2)
     >Haren 1-1-1788 met
     >9. Jantje Jans, ged. Haren 12-11-1758, ov. na mei 1824, dr. van Jan Albers
     >en Aaltjen Roelofs.
     >
     >10. Willem Hindriks, getr. met
     >11. Aaltje Harms.
     >
     >16. Berend Sytzes Nijdam, geb. Goingahuizen (Fr) 1711, ged. Grouw (Fr)
     >29-3-1711, ov. Elsburg onder Eelde ca. 1780, getr. Boornbergum (Fr)
     >28-2-1733 met
     >17. Aalke Andries, van Smalle Ee (Fr), wrsch. dr. van Andries Gjalts.
     >
     >18. Jan Albers, getr. met
     >19. Aaltjen Roelofs.
     >
     >32. Sytze Gerbens Nijdam, ged. Grouw (Fr) 12-4-1665, ov. De Wylgen, Ureterp
     >(Fr) 1721/1729, getr. Idaard (Fr) 17-2-1704 met
     >33. Minke Berents, van Grouw (Fr). (Zij hertr. Boornbergum (Fr) 21-3-1734
     >met XXX XXX.)
     >
     >34. wrsch. Andries Gjalts, getr. met
     >35. XXX XXX.
     >
     >64. Gerben Willems Nijdam, geb. ca. 1620, ov. voor 1682, getr. Eernewoude
     >(Fr) 16-11-1656 met
     >65. Trijntje Sytzes, van Eernewoude (Fr), geb. ca. 1625, ov. na 1688.
     >
     >128. Willem Willems Nijdam (de Jonge), geb. ca. 1585, ov. 1652, getr. ca.
     >1615 met
     >129. Sjoerdtie Gerbens, dr. van Gerben Sytzes.
     >
     >256. Willem Willems Nijdam (de Oude), geb. 1550/1555, ov. Grouw
     >(Nijdamstrastate) 1634/1635, getr. ca. 1578 met
     >257. Niesk Meynerts, geb. ca. 1559, ov. Grouw (Nijdamstrastate) 23-11-1632,
     >begr. Grouw (NH Kerk), dr. van Meynert Outgers en Hil XXX.
     >
     >512. Willem Gerbens, getr. met
     >513. Syts Idsdr. van Roorda, ov. na 1584, dr. van Ids Idszn. van Roorda en
     >Saeck Sytzesdr. van Idsinga.
     >
     >514. Meynert Outgers, getr. met
     >515. Hil XXX.
     >
     >1024. Gerbren Willems, getr. met
     >1025. XXX XXX
     >
     >1026. Ids Idszn. van Roorda, getr. met
     >1027. Saeck Sytzesdr. van Idsinga.
     >
     >**********************************
     >
     >PS: Nog wat losse eindjes richting heden.
     >Nijssien (1), getr. Haren ca. 1880 met Sikke Alberts Kooi, geb. Haren ca
     >1855.
     >Dochters uit dit huwelijk:
     >1. Elisabeth Sikkes Kooi, geb. Haren 1886
     >2. Alberdina Sikkes Kooi, geb. Haren 1889, getr. ald. 21-12-1918 met Harm
     >Arents Kors, geb. Zuidlaren 10-12-1895, ov. Schuilingsoord (Zuidlaren)
     >14-12-1926, waaruit vele Korsjes tevoorschijn kwamen. Die ik niet ga
     >lospulken.
     >
     >PPS: Hopelijk kijken ze mee, maar probeer ze anders even uit:
     >Godwin Zwanenburg: godwin@...
     >Sytske Barkhuis: Sytske@...
     >Het zijn Nijdamkologen.

     Er is ook een Nijdam website, maar daar staat niet zoveel op.


     >PPPS: Er schijnt ook een Nijdamstra-familieboek te bestaan.

     Klopt, in verschillende delen. Aanwezig bij bijvoorbeeld RA Friesland. Ik
     heb het zelf niet.
     Deze data staat allemaal in die boeken.

     Met vriendelijke groeten,

     Godwin     --
     ****************************************************************
     Godwin Zwanenburg
     Pijlkruid 14
     7909 HK Hoogeveen
     The Netherlands
    Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.