Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Re: [groningen-genealogy] Iwema

Expand Messages
 • Menne Glas
  Frans, Dank voor deze Spanheim-vermelding. Mogelijk is het goed om te weten dat ik Spanheim thuis op de harde schijf heb staan, met nog verschrikkelijk veel
  Message 1 of 15 , Sep 1, 2005
  • 0 Attachment
   Frans,
   Dank voor deze Spanheim-vermelding.
   Mogelijk is het goed om te weten dat ik Spanheim thuis op de harde schijf
   heb staan, met nog verschrikkelijk veel meer. Wat niet iedereen weet is dat
   er erg veel te vinden is over de periode 1595-1632 (begin
   Spanheim-overzicht) in de zogeheten Kloosterrekeningen. Letterlijk maanden
   heb ik in die boeken, en aanverwante, zitten graven onderhand. Zie
   bijvoorbeeld mijn komende publikatie in Gruoninga, 40 kantjes vol over
   boeren ...:). Ook heb ik, samen met drie mede-archief-snuffelaars, een dikke
   700 bladzijdes getranscribeerd met de provincie-meijer-mutaties in de 17e
   eeuw tussen 1630-1685. Het resultaat is ruim 250 bladzijdes getikte tekst
   met boeren, boeren en nog eens boeren.
   Dit alles om aan te geven, dat ik het zeer waardeer dat je aan me denkt met
   deze Spanheim-vermelding. Maar net zoals die hr. Braber heb ik een 10-tal
   jaren geleden ook die floppies van de NGV gekocht. Ze zijn machtig handig om
   snel een algemeen beeld te krijgen. Daarna begint het échte spitwerk. In dit
   geval wel boeiend: je hebt je ongetwijfeld gerealiseerd dat de Aijlke
   genoemd een Wiersema is ...
   Als bonus deze keer een fragmentje uit mijn Iwema-materiaal betreffende één
   der genoemde echtparen .... Geinig is wel de namen van de kinderen te
   bekijken ...:)
   Groet, Menne

   *Abel Iwema*, begr. Den Ham 24 april 1690, zoon van Wolter Gerrits Stullink
   en Riemke Jansen Iwema <http://mail.google.com/mail/IwemaRiemkeJansen.htm>,
   tr. 1e *Jantien*, ovl. vóór 1674; *Abel Iwema * tr. 2e 1678 *Ailcke Wijrsema
   *, dochter van *Albert Garbrands Wiersema *en * Fockjen Eltjes*; *Aijlke
   Wijrsema* tr. 2e (otr. Westernieland 27 augustus 1693) Maarslag 24 september
   1693 *Tjeert Wiersema*, van Zijlbrugge, landbouwer te Zijlbrugge, zoon
   van *Eijsso
   Garbrands Wiersema *en *Aeilke Tjeerts*.

   In de administratie der provincielanden wordt in
   1669[1]<http://mail.google.com/mail/?&ik=019d24c516&view=cv&search=inbox&th=1061064d7c27d611&lvp=0&cvp=0&qt=&zx=m6ycp7i4bsh8#_ftn1>voor
   38 gras waar onder 9 gras pompland zijn aangetekend
   *Wolter Stullinge wed: Rempke dan nu door overdracht haer soone Abel Iwema
   ende Jantien sijn vrouwe volgens apostille vande 30 september 1669*, in 1674
   [2]<http://mail.google.com/mail/?&ik=019d24c516&view=cv&search=inbox&th=1061064d7c27d611&lvp=0&cvp=0&qt=&zx=m6ycp7i4bsh8#_ftn2>is
   het
   *Abel Iwema wedunaer, v*ervolgens in
   1678[3]<http://mail.google.com/mail/?&ik=019d24c516&view=cv&search=inbox&th=1061064d7c27d611&lvp=0&cvp=0&qt=&zx=m6ycp7i4bsh8#_ftn3>
   * Abel Iwema wedunaer dan nu wederom getrouwt an eenere Aijlcke genaemt*, in
   1681[4]<http://mail.google.com/mail/?&ik=019d24c516&view=cv&search=inbox&th=1061064d7c27d611&lvp=0&cvp=0&qt=&zx=m6ycp7i4bsh8#_ftn4>wordt
   het
   *Abel Iwema weduwe Aeijelke*, en in
   1694[5]<http://mail.google.com/mail/?&ik=019d24c516&view=cv&search=inbox&th=1061064d7c27d611&lvp=0&cvp=0&qt=&zx=m6ycp7i4bsh8#_ftn5>is
   genoteerd
   *Abel Iwema wed: Aijelke, nu Wolter Abels en consorten.* Het lijkt erop dat
   de administratie hier niet helemaal korrekt is geweest, *Abel Iwema* wordt
   begraven in 1690, dus is *Aijlcke* nog lang geen weduwe in 1681. Ook
   verkeerde lezing moet niet uitgesloten worden: stond er Abel Iwema
   weduwnaar?

   Bij de registratie van de doop van zijn twee laatste *kinderen* alsmede van
   zijn begravenis in het gecombineerde doop-, trouw- en begraafboek van Den
   Ham en Fransum, welke in 1684 begint, wordt *Abel Iwema* omschreven als
   schepper op Den Ham.

   Uit het huwelijk van *Abel Iwema* en *Ailcke Wijrsema*:

   *1. **Jantjen Abels Iwema <http://mail.google.com/mail/IwemaJantjeAbels.htm>
   ** *

   *2. **Wolter Abels Stolling<http://mail.google.com/mail/StollingWolterAbels.htm>
   ***

   *3. **Albert Abels Wiersema<http://mail.google.com/mail/WiersemaAlbertAbels.htm>
   *, geb. 1686**

   *4. **Garbrand Abels Wiersema<http://mail.google.com/mail/iwema6.htm#Garbrand>
   *, ged. Den Ham 3 augustus 1687**

   *5. **Jan Abels*, ged. Den Ham 16 februari 1690

   ------------------------------

   [1]<http://mail.google.com/mail/?&ik=019d24c516&view=cv&search=inbox&th=1061064d7c27d611&lvp=0&cvp=0&qt=&zx=m6ycp7i4bsh8#_ftnref1>SA
   2418

   [2]<http://mail.google.com/mail/?&ik=019d24c516&view=cv&search=inbox&th=1061064d7c27d611&lvp=0&cvp=0&qt=&zx=m6ycp7i4bsh8#_ftnref2>SA
   2428

   [3]<http://mail.google.com/mail/?&ik=019d24c516&view=cv&search=inbox&th=1061064d7c27d611&lvp=0&cvp=0&qt=&zx=m6ycp7i4bsh8#_ftnref3>SA
   2434

   [4]<http://mail.google.com/mail/?&ik=019d24c516&view=cv&search=inbox&th=1061064d7c27d611&lvp=0&cvp=0&qt=&zx=m6ycp7i4bsh8#_ftnref4>SA
   1440

   [5]<http://mail.google.com/mail/?&ik=019d24c516&view=cv&search=inbox&th=1061064d7c27d611&lvp=0&cvp=0&qt=&zx=m6ycp7i4bsh8#_ftnref5>2466


   Op 1-9-05 heeft F.I Krom <f.i.krom@...> het volgende geschreven:
   >
   > Hallo Menne,
   > Tijdens het snuffelen op internet kwam ik het volgende tegen.
   > Aduard Fol:30 vso
   > Tonnis Jacobs en Wijpke gebr: 38 gra: waar onder 9 gra: pomplandt sijn.
   > Ao:1649 Wolter Stullink en Rienke
   > Ao:1669 de soon Abel Iwema en Jantie
   > Ao:1678 is Abel Iwema getr: an Aijlke
   > Ao:1694 Wolter Abels
   > Het stond op deze site
   >
   > http://www.den-braber.nl/bronnen/grn/spanheim4.html
   >
   > Groetjes.
   > Frans
   >
   > [Non-text portions of this message have been removed]
   >
   >
   > ------------------------------
   > YAHOO! GROUPS LINKS
   >
   >
   > - Visit your group "groningen-genealogy<http://groups.yahoo.com/group/groningen-genealogy>"
   > on the web.
   > - To unsubscribe from this group, send an email to:
   > groningen-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com<groningen-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com?subject=Unsubscribe>
   > - Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of
   > Service <http://docs.yahoo.com/info/terms/>.
   >
   >
   > ------------------------------
   >


   [Non-text portions of this message have been removed]
  • Anne Beukema
   ... Hallo Frans, Het is maar de vraag of die hr. Braber die floppies wel heeft gekocht, en wanneer. Het is Hans den Braber, naar eigen zeggen op zijn
   Message 2 of 15 , Sep 1, 2005
   • 0 Attachment
    >Maar net zoals die hr. Braber heb ik een 10-tal jaren geleden ook die floppies van de NGV gekocht. >

    Hallo Frans,

    Het is maar de vraag of "die hr. Braber" die floppies wel heeft gekocht, en wanneer. Het is Hans den Braber, naar eigen zeggen op zijn website:
    "heeft diverse bestuursfuncties vervuld bij de Nederlandse Genealogische Vereniging; bestuurslid van de Computerdienst van 1984 t/m 1992, waarvan Hoofd van Dienst in 1991 en 1992, voorzitter van de afdeling Computergenealogie van 1992 t/m 1996 en lid van het landelijke Hoofdbestuur van 1988 t/m 1991. De NGV heeft hem daarvoor onderscheiden met de zilveren NGV-speld in 1996."

    "die hr. Braber" heeft de transcripties van zowel Spanheim als diverse andere Groningse bronnen, allen gemaakt door H.R.A. Wessels, zoals op iedere pagina vermeld, op zijn website. Niet toevallig misschien, beiden werkten bij het KNMI, en beiden woonden in Bilthoven. En beiden lijken mij grote voorstanders van openbaarheid/-making van brongegevens.

    Groeten,
    Anne Beukema

    [Non-text portions of this message have been removed]
   • Menne Glas
    Verhip, Ik dacht te reageren op een prive-mailtje. Mijn tekst was zeker niet voor de groep bedoeld. Mijn excuses. Zelf ben ik voor openbaarheid van
    Message 3 of 15 , Sep 1, 2005
    • 0 Attachment
     Verhip,
     Ik dacht te reageren op een prive-mailtje.
     Mijn tekst was zeker niet voor de groep bedoeld.
     Mijn excuses.
     Zelf ben ik voor openbaarheid van brongegevens, in zoverre dat het aan de
     producenten van transcripties en dergelijke is om hun noeste arbeid al dan
     niet om nop ter beschikking te stellen. Zo is mijn ledematen-site voor
     iedereen toegankelijk, en is het de bedoeling daar met gezamelijke
     inspanning wat moois van te maken.
     Maar bijvoorbeeld de genoemde transcriptie van meijer-mutaties, dik 700
     overgetikte bladzijdes dus bedenk zelf maar hoeveel werk dat was, die geef
     ik niet zomaar weg ...
     Ik heb erg veel moeite met mensen die bronbewerkingen zoals tegen een
     redelijke vergoeding door bv. de heer S. Abels/T. Wagenaar ter beschikking
     worden gesteld, zomaar kopieren en verspreiden. Lijkt mij diefstal, maar ik
     besef dat er mensen zijn die dat anders zien.
     Groet, Menne

     Op 1-9-05 heeft Anne Beukema <abeukema@...> het volgende geschreven:
     >
     > >Maar net zoals die hr. Braber heb ik een 10-tal jaren geleden ook die
     > floppies van de NGV gekocht. >
     >
     > Hallo Frans,
     >
     > Het is maar de vraag of "die hr. Braber" die floppies wel heeft gekocht,
     > en wanneer. Het is Hans den Braber, naar eigen zeggen op zijn website:
     > "heeft diverse bestuursfuncties vervuld bij de Nederlandse Genealogische
     > Vereniging; bestuurslid van de Computerdienst van 1984 t/m 1992, waarvan
     > Hoofd van Dienst in 1991 en 1992, voorzitter van de afdeling
     > Computergenealogie van 1992 t/m 1996 en lid van het landelijke Hoofdbestuur
     > van 1988 t/m 1991. De NGV heeft hem daarvoor onderscheiden met de zilveren
     > NGV-speld in 1996."
     >
     > "die hr. Braber" heeft de transcripties van zowel Spanheim als diverse
     > andere Groningse bronnen, allen gemaakt door H.R.A. Wessels, zoals op
     > iedere pagina vermeld, op zijn website. Niet toevallig misschien, beiden
     > werkten bij het KNMI, en beiden woonden in Bilthoven. En beiden lijken mij
     > grote voorstanders van openbaarheid/-making van brongegevens.
     >
     > Groeten,
     > Anne Beukema
     >
     > [Non-text portions of this message have been removed]
     >
     >
     > ------------------------------
     > YAHOO! GROUPS LINKS
     >
     >
     > - Visit your group "groningen-genealogy<http://groups.yahoo.com/group/groningen-genealogy>"
     > on the web.
     > - To unsubscribe from this group, send an email to:
     > groningen-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com<groningen-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com?subject=Unsubscribe>
     > - Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of
     > Service <http://docs.yahoo.com/info/terms/>.
     >
     >
     > ------------------------------
     >


     [Non-text portions of this message have been removed]
    • F.I Krom
     Hallo Menne en Anne, Ik was er even tussenuit, koffie drinken bij mijn moeder. Menne, als jouw artikel klaar is over boeren, boeren, boeren en boeren, wil ik
     Message 4 of 15 , Sep 1, 2005
     • 0 Attachment
      Hallo Menne en Anne,
      Ik was er even tussenuit, koffie drinken bij mijn moeder.
      Menne, als jouw artikel klaar is over boeren, boeren, boeren en boeren, wil ik graag dat blad kopen. Mijn schoonvader heeft er interesse voor, 'n oud-land- en tuinbouwvoorlichter.

      Vanaf morgen ben ik twee weken off-line, weg. Misschien ga ik langs 1 of 2 archieven in het zuiden van het land. Ik neem de laptop wel mee om achterstallig werk te verrichten zoals 250 Wiersema's bekijken mbt de site van Willem Hovinga, grafzerken. Deze pagina is een aanrader om je stamboom wat meer "kleur" te geven.
      Mvg.
      Frans

      ========================================
      Message date : 01-09-2005 11:43
      From : "Menne Glas"
      To : groningen-genealogy@yahoogroups.com
      Copy to :
      Subject : Re: [groningen-genealogy] Iwema
      Verhip,
      Ik dacht te reageren op een prive-mailtje.
      Mijn tekst was zeker niet voor de groep bedoeld.
      Mijn excuses.
      Zelf ben ik voor openbaarheid van brongegevens, in zoverre dat het aan de
      producenten van transcripties en dergelijke is om hun noeste arbeid al dan
      niet om nop ter beschikking te stellen. Zo is mijn ledematen-site voor
      iedereen toegankelijk, en is het de bedoeling daar met gezamelijke
      inspanning wat moois van te maken.
      Maar bijvoorbeeld de genoemde transcriptie van meijer-mutaties, dik 700
      overgetikte bladzijdes dus bedenk zelf maar hoeveel werk dat was, die geef
      ik niet zomaar weg ...
      Ik heb erg veel moeite met mensen die bronbewerkingen zoals tegen een
      redelijke vergoeding door bv. de heer S. Abels/T. Wagenaar ter beschikking
      worden gesteld, zomaar kopieren en verspreiden. Lijkt mij diefstal, maar ik
      besef dat er mensen zijn die dat anders zien.
      Groet, Menne

      Op 1-9-05 heeft Anne Beukema het volgende geschreven:
      >
      > >Maar net zoals die hr. Braber heb ik een 10-tal jaren geleden ook die
      > floppies van de NGV gekocht. >
      >
      > Hallo Frans,
      >
      > Het is maar de vraag of "die hr. Braber" die floppies wel heeft gekocht,
      > en wanneer. Het is Hans den Braber, naar eigen zeggen op zijn website:
      > "heeft diverse bestuursfuncties vervuld bij de Nederlandse Genealogische
      > Vereniging; bestuurslid van de Computerdienst van 1984 t/m 1992, waarvan
      > Hoofd van Dienst in 1991 en 1992, voorzitter van de afdeling
      > Computergenealogie van 1992 t/m 1996 en lid van het landelijke Hoofdbestuur
      > van 1988 t/m 1991. De NGV heeft hem daarvoor onderscheiden met de zilveren
      > NGV-speld in 1996."
      >
      > "die hr. Braber" heeft de transcripties van zowel Spanheim als diverse
      > andere Groningse bronnen, allen gemaakt door H.R.A. Wessels, zoals op
      > iedere pagina vermeld, op zijn website. Niet toevallig misschien, beiden
      > werkten bij het KNMI, en beiden woonden in Bilthoven. En beiden lijken mij
      > grote voorstanders van openbaarheid/-making van brongegevens.
      >
      > Groeten,
      > Anne Beukema
      >
      > [Non-text portions of this message have been removed]
      >
      >
      > ------------------------------
      > YAHOO! GROUPS LINKS
      >
      >
      > - Visit your group "groningen-genealogy<http://groups.yahoo.com/group/groningen-genealogy>"
      > on the web.
      > - To unsubscribe from this group, send an email to:
      > groningen-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
      > - Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of
      > Service <http://docs.yahoo.com/info/terms/>.
      >
      >
      > ------------------------------
      >


      [Non-text portions of this message have been removed]      SPONSORED LINKS American family home insurance American family home insurance company American family home owner insurance
      Multi family home for sale Single family home for sale Family home finance      YAHOO! GROUPS LINKS


      Visit your group "groningen-genealogy" on the web.

      To unsubscribe from this group, send an email to:
      groningen-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com

      Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.

      [Non-text portions of this message have been removed]
     • Menne Glas
      Frans, Heb je geen abonnement op Gruoninga en je wilt onderzoek doen naar Wiersema? Ik zou me maar gauw bij Menno de Lange vervoegen. En zoveel mogelijk nog
      Message 5 of 15 , Sep 1, 2005
      • 0 Attachment
       Frans,
       Heb je geen abonnement op Gruoninga en je wilt onderzoek doen naar
       Wiersema?
       Ik zou me maar gauw bij Menno de Lange vervoegen.
       En zoveel mogelijk nog niet uitverkochte nummers inslaan.
       Even Googelen en je hebt zo een website en/of emailadres en/of
       telefoonnummer te pakken.
       Redmer Alma als redacteur weet er ook wel het fijne van ...:)
       De site van Willem ken ik uiteraard. Grafstenen van de voor mij
       interessante periode, voor de burgelijke stand, heeft de hr. Pathuis echter
       reeds bij mijn weten redelijk uitputtend beschreven in zijn onmisbare
       standaardwerk Groninger Gedenkwaardigheden (GDW). Daarmee wil ik op geen
       enkele wijze afbreuk doen aan Willem zijn werk, integendeel het is meer dan
       geweldig!
       Plezierige vakantie!
       Groet, Menne

       Op 1-9-05 heeft F.I Krom <f.i.krom@...> het volgende geschreven:
       >
       > Hallo Menne en Anne,
       > Ik was er even tussenuit, koffie drinken bij mijn moeder.
       > Menne, als jouw artikel klaar is over boeren, boeren, boeren en boeren,
       > wil ik graag dat blad kopen. Mijn schoonvader heeft er interesse voor, 'n
       > oud-land- en tuinbouwvoorlichter.
       >
       > Vanaf morgen ben ik twee weken off-line, weg. Misschien ga ik langs 1 of 2
       > archieven in het zuiden van het land. Ik neem de laptop wel mee om
       > achterstallig werk te verrichten zoals 250 Wiersema's bekijken mbt de site
       > van Willem Hovinga, grafzerken. Deze pagina is een aanrader om je stamboom
       > wat meer "kleur" te geven.
       > Mvg.
       > Frans
       >
       >
       >
       >
       >
       > ========================================
       > Message date : 01-09-2005 11:43
       > From : "Menne Glas"
       > To : groningen-genealogy@yahoogroups.com
       > Copy to :
       > Subject : Re: [groningen-genealogy] Iwema
       > Verhip,
       > Ik dacht te reageren op een prive-mailtje.
       > Mijn tekst was zeker niet voor de groep bedoeld.
       > Mijn excuses.
       > Zelf ben ik voor openbaarheid van brongegevens, in zoverre dat het aan de
       > producenten van transcripties en dergelijke is om hun noeste arbeid al dan
       >
       > niet om nop ter beschikking te stellen. Zo is mijn ledematen-site voor
       > iedereen toegankelijk, en is het de bedoeling daar met gezamelijke
       > inspanning wat moois van te maken.
       > Maar bijvoorbeeld de genoemde transcriptie van meijer-mutaties, dik 700
       > overgetikte bladzijdes dus bedenk zelf maar hoeveel werk dat was, die geef
       >
       > ik niet zomaar weg ...
       > Ik heb erg veel moeite met mensen die bronbewerkingen zoals tegen een
       > redelijke vergoeding door bv. de heer S. Abels/T. Wagenaar ter beschikking
       >
       > worden gesteld, zomaar kopieren en verspreiden. Lijkt mij diefstal, maar
       > ik
       > besef dat er mensen zijn die dat anders zien.
       > Groet, Menne
       >
       > Op 1-9-05 heeft Anne Beukema het volgende geschreven:
       > >
       > > >Maar net zoals die hr. Braber heb ik een 10-tal jaren geleden ook die
       > > floppies van de NGV gekocht. >
       > >
       > > Hallo Frans,
       > >
       > > Het is maar de vraag of "die hr. Braber" die floppies wel heeft gekocht,
       >
       > > en wanneer. Het is Hans den Braber, naar eigen zeggen op zijn website:
       > > "heeft diverse bestuursfuncties vervuld bij de Nederlandse Genealogische
       >
       > > Vereniging; bestuurslid van de Computerdienst van 1984 t/m 1992, waarvan
       >
       > > Hoofd van Dienst in 1991 en 1992, voorzitter van de afdeling
       > > Computergenealogie van 1992 t/m 1996 en lid van het landelijke
       > Hoofdbestuur
       > > van 1988 t/m 1991. De NGV heeft hem daarvoor onderscheiden met de
       > zilveren
       > > NGV-speld in 1996."
       > >
       > > "die hr. Braber" heeft de transcripties van zowel Spanheim als diverse
       > > andere Groningse bronnen, allen gemaakt door H.R.A. Wessels, zoals op
       > > iedere pagina vermeld, op zijn website. Niet toevallig misschien, beiden
       >
       > > werkten bij het KNMI, en beiden woonden in Bilthoven. En beiden lijken
       > mij
       > > grote voorstanders van openbaarheid/-making van brongegevens.
       > >
       > > Groeten,
       > > Anne Beukema
       > >
       > > [Non-text portions of this message have been removed]
       > >
       > >
       > > ------------------------------
       > > YAHOO! GROUPS LINKS
       > >
       > >
       > > - Visit your group "groningen-genealogy<
       > http://groups.yahoo.com/group/groningen-genealogy>"
       > > on the web.
       > > - To unsubscribe from this group, send an email to:
       > > groningen-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
       > > - Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of
       > > Service <http://docs.yahoo.com/info/terms/>.
       > >
       > >
       > > ------------------------------
       > >
       >
       >
       > [Non-text portions of this message have been removed]
       >
       >
       >
       > SPONSORED LINKS American family home insurance American family home
       > insurance company American family home owner insurance
       > Multi family home for sale Single family home for sale Family home finance
       >
       >
       >
       >
       > YAHOO! GROUPS LINKS
       >
       >
       > Visit your group "groningen-genealogy" on the web.
       >
       > To unsubscribe from this group, send an email to:
       > groningen-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
       >
       > Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.
       >
       >
       >
       >
       >
       > [Non-text portions of this message have been removed]
       >
       >
       >
       > SPONSORED LINKS
       > American family home insurance<http://groups.yahoo.com/gads?t=ms&k=American+family+home+insurance&w1=American+family+home+insurance&w2=American+family+home+insurance+company&w3=American+family+home+owner+insurance&w4=Multi+family+home+for+sale&w5=Single+family+home+for+sale&w6=Family+home+finance&c=6&s=212&.sig=KHsWwGhmNUfcNGl3wGwoHQ> American
       > family home insurance company<http://groups.yahoo.com/gads?t=ms&k=American+family+home+insurance+company&w1=American+family+home+insurance&w2=American+family+home+insurance+company&w3=American+family+home+owner+insurance&w4=Multi+family+home+for+sale&w5=Single+family+home+for+sale&w6=Family+home+finance&c=6&s=212&.sig=7072oQdqh-ixy5QNIlgM4A> American
       > family home owner insurance<http://groups.yahoo.com/gads?t=ms&k=American+family+home+owner+insurance&w1=American+family+home+insurance&w2=American+family+home+insurance+company&w3=American+family+home+owner+insurance&w4=Multi+family+home+for+sale&w5=Single+family+home+for+sale&w6=Family+home+finance&c=6&s=212&.sig=SLnJnROoeuzjw3R6FgeXWg> Multi
       > family home for sale<http://groups.yahoo.com/gads?t=ms&k=Multi+family+home+for+sale&w1=American+family+home+insurance&w2=American+family+home+insurance+company&w3=American+family+home+owner+insurance&w4=Multi+family+home+for+sale&w5=Single+family+home+for+sale&w6=Family+home+finance&c=6&s=212&.sig=nF0fLsYV9Tlf-C83-3_nNA> Single
       > family home for sale<http://groups.yahoo.com/gads?t=ms&k=Single+family+home+for+sale&w1=American+family+home+insurance&w2=American+family+home+insurance+company&w3=American+family+home+owner+insurance&w4=Multi+family+home+for+sale&w5=Single+family+home+for+sale&w6=Family+home+finance&c=6&s=212&.sig=XpRhRrQ7ZY9_bBfGYZXysQ> Family
       > home finance<http://groups.yahoo.com/gads?t=ms&k=Family+home+finance&w1=American+family+home+insurance&w2=American+family+home+insurance+company&w3=American+family+home+owner+insurance&w4=Multi+family+home+for+sale&w5=Single+family+home+for+sale&w6=Family+home+finance&c=6&s=212&.sig=YcQDIotQRP9DR00deJTjqQ>
       > ------------------------------
       > YAHOO! GROUPS LINKS
       >
       >
       > - Visit your group "groningen-genealogy<http://groups.yahoo.com/group/groningen-genealogy>"
       > on the web.
       > - To unsubscribe from this group, send an email to:
       > groningen-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com<groningen-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com?subject=Unsubscribe>
       > - Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of
       > Service <http://docs.yahoo.com/info/terms/>.
       >
       >
       > ------------------------------
       >


       [Non-text portions of this message have been removed]
      • Hans den Braber
       Hallo Anne en andere geïnteresseerden in Groningse bronnen. Het lijkt mij handig als ik zelf even reageer op de diverse vragen rond de Spanheim-bron. De
       Message 6 of 15 , Sep 1, 2005
       • 0 Attachment
        Hallo Anne en andere geïnteresseerden in Groningse bronnen.

        Het lijkt mij handig als ik zelf even reageer op de diverse vragen rond de
        Spanheim-bron.
        De Groningse bronnen, zoals de vele klappers op DTB-huwelijken en de
        Spanheim-bron zijn gemaakt door Herman Wessels. Herman was inderdaad een
        collega van mij op het KNMI (hij is inmiddels met VUT). Hij is - evenals ik
        - een groot voorstander van het publiekelijk beschikbaarstellen van
        brongegevens. Zo heeft hij deze bronnen aangeboden aan de NGV maar ook wilde
        hij het op het Internet plaatsen. Dat heeft hij aan mij gevraagd aangezien
        hij daartoe zelf niet de mogelijkheid had. Ik stel dus gewoon de ruimte op
        mijn website hiervoor ter beschikking.

        Met vriendelijke groet,
        Hans den Braber


        -----Oorspronkelijk bericht-----
        Van: groningen-genealogy@yahoogroups.com
        [mailto:groningen-genealogy@yahoogroups.com] Namens Anne Beukema
        Verzonden: donderdag 1 september 2005 10:35
        Aan: groningen-genealogy@yahoogroups.com
        Onderwerp: Re: [groningen-genealogy] Iwema

        >Maar net zoals die hr. Braber heb ik een 10-tal jaren geleden ook die
        floppies van de NGV gekocht. >

        Hallo Frans,

        Het is maar de vraag of "die hr. Braber" die floppies wel heeft gekocht, en
        wanneer. Het is Hans den Braber, naar eigen zeggen op zijn website:
        "heeft diverse bestuursfuncties vervuld bij de Nederlandse Genealogische
        Vereniging; bestuurslid van de Computerdienst van 1984 t/m 1992, waarvan
        Hoofd van Dienst in 1991 en 1992, voorzitter van de afdeling
        Computergenealogie van 1992 t/m 1996 en lid van het landelijke Hoofdbestuur
        van 1988 t/m 1991. De NGV heeft hem daarvoor onderscheiden met de zilveren
        NGV-speld in 1996."

        "die hr. Braber" heeft de transcripties van zowel Spanheim als diverse
        andere Groningse bronnen, allen gemaakt door H.R.A. Wessels, zoals op iedere
        pagina vermeld, op zijn website. Niet toevallig misschien, beiden werkten
        bij het KNMI, en beiden woonden in Bilthoven. En beiden lijken mij grote
        voorstanders van openbaarheid/-making van brongegevens.

        Groeten,
        Anne Beukema

        [Non-text portions of this message have been removed]

        Yahoo! Groups Links
       • F.I Krom
        Beste Hans, Dat wordt door amateurs zoals ik ten zeerste gewaardeerd. Mvg. Frans ======================================== Message date : 01-09-2005 20:44 From
        Message 7 of 15 , Sep 1, 2005
        • 0 Attachment
         Beste Hans,

         Dat wordt door amateurs zoals ik ten zeerste gewaardeerd.
         Mvg.
         Frans

         ========================================
         Message date : 01-09-2005 20:44
         From : "Hans den Braber"
         To : groningen-genealogy@yahoogroups.com
         Copy to : "'Anne Beukema'"
         Subject : [groningen-genealogy] Spanheim en andere Gronignse bronnen (was: Re: Iwema)
         Hallo Anne en andere geïnteresseerden in Groningse bronnen.

         Het lijkt mij handig als ik zelf even reageer op de diverse vragen rond de
         Spanheim-bron.
         De Groningse bronnen, zoals de vele klappers op DTB-huwelijken en de
         Spanheim-bron zijn gemaakt door Herman Wessels. Herman was inderdaad een
         collega van mij op het KNMI (hij is inmiddels met VUT). Hij is - evenals ik
         - een groot voorstander van het publiekelijk beschikbaarstellen van
         brongegevens. Zo heeft hij deze bronnen aangeboden aan de NGV maar ook wilde
         hij het op het Internet plaatsen. Dat heeft hij aan mij gevraagd aangezien
         hij daartoe zelf niet de mogelijkheid had. Ik stel dus gewoon de ruimte op
         mijn website hiervoor ter beschikking.

         Met vriendelijke groet,
         Hans den Braber


         -----Oorspronkelijk bericht-----
         Van: groningen-genealogy@yahoogroups.com
         [mailto:groningen-genealogy@yahoogroups.com] Namens Anne Beukema
         Verzonden: donderdag 1 september 2005 10:35
         Aan: groningen-genealogy@yahoogroups.com
         Onderwerp: Re: [groningen-genealogy] Iwema

         >Maar net zoals die hr. Braber heb ik een 10-tal jaren geleden ook die
         floppies van de NGV gekocht. >

         Hallo Frans,

         Het is maar de vraag of "die hr. Braber" die floppies wel heeft gekocht, en
         wanneer. Het is Hans den Braber, naar eigen zeggen op zijn website:
         "heeft diverse bestuursfuncties vervuld bij de Nederlandse Genealogische
         Vereniging; bestuurslid van de Computerdienst van 1984 t/m 1992, waarvan
         Hoofd van Dienst in 1991 en 1992, voorzitter van de afdeling
         Computergenealogie van 1992 t/m 1996 en lid van het landelijke Hoofdbestuur
         van 1988 t/m 1991. De NGV heeft hem daarvoor onderscheiden met de zilveren
         NGV-speld in 1996."

         "die hr. Braber" heeft de transcripties van zowel Spanheim als diverse
         andere Groningse bronnen, allen gemaakt door H.R.A. Wessels, zoals op iedere
         pagina vermeld, op zijn website. Niet toevallig misschien, beiden werkten
         bij het KNMI, en beiden woonden in Bilthoven. En beiden lijken mij grote
         voorstanders van openbaarheid/-making van brongegevens.

         Groeten,
         Anne Beukema

         [Non-text portions of this message have been removed]

         Yahoo! Groups Links


         SPONSORED LINKS American family home insurance American family home insurance company American family home owner insurance
         Multi family home for sale Single family home for sale Family home finance         YAHOO! GROUPS LINKS


         Visit your group "groningen-genealogy" on the web.

         To unsubscribe from this group, send an email to:
         groningen-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com

         Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.

         [Non-text portions of this message have been removed]
        • Hans den Braber
         Dank je Frans. En wie er nog zelfbewerkte bronnen op het Internet wil plaatsen; mijn webserver is nog lang niet vol. Groeten, Hans den Braber ... Van:
         Message 8 of 15 , Sep 1, 2005
         • 0 Attachment
          Dank je Frans. En wie er nog zelfbewerkte bronnen op het Internet wil
          plaatsen; mijn webserver is nog lang niet vol.

          Groeten,
          Hans den Braber
          -----Oorspronkelijk bericht-----
          Van: groningen-genealogy@yahoogroups.com
          [mailto:groningen-genealogy@yahoogroups.com] Namens F.I Krom
          Verzonden: donderdag 1 september 2005 20:49
          Aan: groningen-genealogy@yahoogroups.com
          Onderwerp: Re: [groningen-genealogy] Spanheim en andere Gronignse bronnen
          (was: Re: Iwema)

          Beste Hans,

          Dat wordt door amateurs zoals ik ten zeerste gewaardeerd.
          Mvg.
          Frans

          ========================================
          Message date : 01-09-2005 20:44
          From : "Hans den Braber"
          To : groningen-genealogy@yahoogroups.com
          Copy to : "'Anne Beukema'"
          Subject : [groningen-genealogy] Spanheim en andere Gronignse bronnen (was:
          Re: Iwema)
          Hallo Anne en andere geïnteresseerden in Groningse bronnen.

          Het lijkt mij handig als ik zelf even reageer op de diverse vragen rond de
          Spanheim-bron.
          De Groningse bronnen, zoals de vele klappers op DTB-huwelijken en de
          Spanheim-bron zijn gemaakt door Herman Wessels. Herman was inderdaad een
          collega van mij op het KNMI (hij is inmiddels met VUT). Hij is - evenals ik
          - een groot voorstander van het publiekelijk beschikbaarstellen van
          brongegevens. Zo heeft hij deze bronnen aangeboden aan de NGV maar ook wilde
          hij het op het Internet plaatsen. Dat heeft hij aan mij gevraagd aangezien
          hij daartoe zelf niet de mogelijkheid had. Ik stel dus gewoon de ruimte op
          mijn website hiervoor ter beschikking.

          Met vriendelijke groet,
          Hans den Braber


          -----Oorspronkelijk bericht-----
          Van: groningen-genealogy@yahoogroups.com
          [mailto:groningen-genealogy@yahoogroups.com] Namens Anne Beukema
          Verzonden: donderdag 1 september 2005 10:35
          Aan: groningen-genealogy@yahoogroups.com
          Onderwerp: Re: [groningen-genealogy] Iwema

          >Maar net zoals die hr. Braber heb ik een 10-tal jaren geleden ook die
          floppies van de NGV gekocht. >

          Hallo Frans,

          Het is maar de vraag of "die hr. Braber" die floppies wel heeft gekocht, en
          wanneer. Het is Hans den Braber, naar eigen zeggen op zijn website:
          "heeft diverse bestuursfuncties vervuld bij de Nederlandse Genealogische
          Vereniging; bestuurslid van de Computerdienst van 1984 t/m 1992, waarvan
          Hoofd van Dienst in 1991 en 1992, voorzitter van de afdeling
          Computergenealogie van 1992 t/m 1996 en lid van het landelijke Hoofdbestuur
          van 1988 t/m 1991. De NGV heeft hem daarvoor onderscheiden met de zilveren
          NGV-speld in 1996."

          "die hr. Braber" heeft de transcripties van zowel Spanheim als diverse
          andere Groningse bronnen, allen gemaakt door H.R.A. Wessels, zoals op iedere
          pagina vermeld, op zijn website. Niet toevallig misschien, beiden werkten
          bij het KNMI, en beiden woonden in Bilthoven. En beiden lijken mij grote
          voorstanders van openbaarheid/-making van brongegevens.

          Groeten,
          Anne Beukema

          [Non-text portions of this message have been removed]

          Yahoo! Groups Links


          SPONSORED LINKS American
          family home insurance American family home
          insurance company American family home
          owner insurance
          Multi family home for sale
          Single family home for sale Family home
          finance          YAHOO! GROUPS LINKS


          Visit your group "groningen-genealogy" on the web.

          To unsubscribe from this group, send an email to:
          groningen-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com

          Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.

          [Non-text portions of this message have been removed]

          Yahoo! Groups Links
         Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.