Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Santee

Expand Messages
 • Nathan Pera
  De email van Joanne Postema is het enige goede antwoord. Haar gegevens zijn grotendeels afkomstig van Peter Brandsen (familiebijbel e.a.papieren) en mij; hij
  Message 1 of 2 , Oct 11, 2001
  • 0 Attachment
   De email van Joanne Postema is het enige goede antwoord.
   Haar gegevens zijn grotendeels afkomstig van Peter Brandsen (familiebijbel e.a.papieren) en mij; hij en ik hadden haar die verleden jaar toegestuurd, omdat wij allen een Copinga als gemeenschappelijke voorouder hebben.

   Alleen is het voor mij geen bewezen feit, dat de vrouw van Jan Hendriks Copinga, Marthjen Jacobs een Santee is.
   Ik heb een brief van hem uit 1803, gericht aan Jacob Pieters Santee, zijnde zijn zwager (=gehuwd met zijn zus Wibbina Copinga) en een brief uit 1810, gericht aan zijn vrouw, waarin het cryptische citaat:
   "Omtrent Steven Jans ( N.B.= Steven Jans Winsingh = gehuwd met Hester Jacobs Santee)
   hebbe ik mij zoo gedragen als het wezen moest, hij zoude
   als het hem gelukt was voor 4 duizent Guldens hier los gemaekt
   hebben, maer daer is een van die kant na Zwol geweest, die daer een
   goede boel heeft laten laden, maer het zeggen gaet dat het schip
   is te rug gehaelt, wij weten niet wat Koopman los is hij is in de te rug togt
   buiten Meppelt logeert geweest, zoo dat gij daer geen Ongerustheid over moet hebben",
   hetgeen zou kunnen inhouden, dat zijn vrouw: of a: zich zorgen maakt over Jacob Pieters Santee als zijnde de echtgenoot van haar schoonzus Wibbina of b: zich zorgen maakt over Steven Jans Winsingh, die haar schoonzus Wibbina als stiefschoonmoeder heeft;
   of c: zich zorgen maakt als dochter van Jacob Pieters Santee, hetgeen niet kan, daar hij geboren is in 1747 en zij geboren is in 1760 en een andere Jacob is er niet bij de Santee's (voor zover ik weet)

   De Abraham Santee in de vraagstelling ken ik niet, die in het antwoord van Jan Verster ook niet.
   De Willem Abrahams Santee uit antwoord Jan Verster zou een zoon kunnen zijn van Abraham Abrahams Santee/Femke Willems en dus een broer van Hiltje Santee.

   Antwoord 3 is niet goed:
   Abraham Abraham Santee (gehuwd met Femke Willems) is de vader van Hiltje Santee en de broer van Pieter Santee (gehuwd met Hester Jacobs Rights).
   Abraham Abraham Santee èn Pieter Santee zijn kinderen van Abraham Santee gehuwd met Hindrikjen Pieters.
   Hilje Santee huwt haar volle neef Abraham Santee Santee = zoon van Pieter Santee/Hester Jacobs Rights.

   Bijlage klopt ook, maar de 1e en de 2e generatie ontbreken.


   Genealogie Santee:

   STAMOUDERS:
   Abraham Santee
   gehuwd met
   Trese Couchet
   Kind uit dit huwelijk:

   1.Abraham Santee
   ged. 5 juni 1701 te Delfzijl
   ondertrouw 20 apr. 1720
   gehuwd 21 mei 1720 te Groningen met
   Hindrikjen Pieters
   ged. 30 okt. 1696 te Groningen
   dochter van Peter Peters en Geertruidt Hindriks

   Kinderen uit dit huwelijk voor zover bekend:

   1.1.Abraham Abraham (Jansen?) Santee
   ged. 20 aug. 1721 te Groningen
   gehuwd 20 apr. 1746 te Leek met
   Femke Willems
   geb. 9 apr. 1724 te Zevenhuizen, Leek
   ged. 14 apr. 1724 te Midwolde
   overl. voor 1769
   dochter van Willem Louwes en Hiltje Wolters

   1.2.Pieter Santee
   koopman te Nietap, Roden, Drenthe
   ged. 3 okt 1723 te Maastricht, Limburg
   overl. in 1784
   gehuwd 26 juni 1744 te Groningen met
   Hester Rights Jacobs
   geb. in de Steentilstraat te Groningen
   ged. 22 dec. 1723 te Groningen
   dochter van Jacob Rights
   (zoon van Right Jacobs en Grietje Menne(n)s)
   ged. 27 juli 1687
   overl. in juni 1741
   gehuwd 1: 29 nov. 1712 te Groningen (Martinikerk) met
   Geesje Gerrits
   gehuwd 2: 21 juni 1718 te Groningen (Martinikerk) met
   Jantjen Menses
   (dochter van Egbert Jans en Hestertien Bartrams)
   overl. in juni 1761


   Kinderen van 1.1. voor zover bekend:

   1.1.1. Hiltje Abrahams
   ged. 5 okt. 1755 of 8 sept. 1756 te Leek
   overl. 26 jan. 1822 te Nietap, Roden, Drenthe
   gehuwd 22 okt. 1775 te Roden, Drenthe met
   (haar volle neef)
   Abraham Santee Santee
   ged. 8 mrt. 1750 te Leek
   overl. 25 febr. 1831 te Nietap, Roden, Drenthe
   1.1.2. Jan Abrahams
   ged. te Leek
   1.1.3. Willem Abrahams
   1.1.4. Pieter Abrahams Santee
   kleermaker
   ged. 20 sept. 1757 te Leek
   begr. 25 mei 1789 te Leek
   gehuwd met
   Neeltje Boukes Doedens
   begr. 5 jan. 1801 te Leek
   Kinderen uit dit huwelijk voor zover bekend:
   1.1.1.1. Abraham Santee
   schoenmakersknecht
   geb. 1 apr. 1781 te Leek
   overl. 4 dec. 1828 te Norg
   1.1.1.2. Boukje Pieters Santee
   dienstmeisje te Leiden
   geb. 7 mrt. 1788 te Leek
   ged. 12 mrt. 1788 te Leek
   overl. 21 apr. 1831 te Amersfoort, Utrecht
   gehuwd 3 mei 1813 (Burg. stand) te Amersfoort, Utrecht met
   Philippus Karel Rackee
   broodbakker op het Hof van Amersfoort
   ged. 6 nov. 1785 te Amersfoort, Utrecht
   overl. 27 juli 1849 te Utrecht
   zoon van Johan Sacharias Rakke en Catharina Margaretha Steijd
   1.1.5. Lucas Abrahams
   ged. 8 okt. 1760 te Leek
   1.1.6. Hindrik Abrahams
   ged. 14 nov. 1762 te Leek

   Een niet bewezen kind, doch op grond van haar naam en die van haar kinderen een mogelijke dochter:
   1.1.7. Femmina Santee
   gehuwd met
   Nantko Freerks Vos
   Kinderen uit dit huwelijk voor zover bekend:
   1.1.7.1. Abraham Santee Vos
   geb. 3 dec. 1808 te Groningen
   overl. 5 nov. 1865 te Nietap, Roden, Drenthe
   1.1.7.2. Henderika Pietronella Vos
   geb. 1811/1812 te Groningen
   1.1.7.3. Hester Johanna Vos
   geb. 14 juli 1815 te Groningen
   overl. 27 jan. 1889 te Terheijl, Roden, Drenthe


   Kinderen van 1.2. voor zover bekend:

   1.2.1. Jacob Pieters Santee
   koopman
   landdagcomparant in 1792
   gevolmachtigde op de landdag in 1787
   ged. 28 febr. 1747 te Roden
   overl. 25 juni 1816 te Nietap, Roden, Drenthe
   gehuwd 1: 8 nov. 1767 te Roden met
   Grietje Alingh
   geb. 22 juni 1738 te Gasselte, Drenthe
   overl. voor 1782 te Roden
   dochter van Jan Aling (schulte voor Borger en Gasselte, ette voor Oostermoer
   van 1771 tot 1782) en Roelefien Huising
   gehuwd 2: in 1782 te Leek? met
   Wibbina Copinga
   Nederduits Gereformeerd
   op 9 juli 1787 met attestatie van Leek
   geb. 16 juli 1755 te Leek?
   overl. 7 okt. 1830 te Nietap, Roden, Drenthe
   dochter van Obbo Copinga
   (zoon van Hendrik Geerts Coopman en Marrien Jacobs)
   Nederduits Gereformeerd predikant te Leek
   ged. 12 feb. 1702 (Ned. Herv.) te Noordbroek
   overl. 15 mrt. 1775 te Leek
   gehuwd 1: 4 nov. 1739 te Midwolde met
   (proclamaties: 11, 18, 25 okt. 1739 te Grootegast)
   Sara Johanna Smook
   ged. 25 feb. 1714 (Ned. Herv.) te Grootegast
   overl. voor juli 1745
   dochter van Johannes Smook,
   Nederduits Gereformeerd predikant
   gehuwd met
   Barta Marinus
   ondertr. 2: 4 juli 1745 te Zuidhorn
   gehuwd 2: 4 aug. 1745 te Midwolde
   met
   Wipke Jans Iwema
   geb. te Zuidhorn
   woonde in 1784 als weduwe Ds. Obbo Copinga te Hoogemeeden
   overl. na 1784 te Hoogemeeden?
   dochter van Jan Abels Iwema *
   landbouwer te Zuidhorn?
   geb. ong. in 1680 te Lagemeeden?
   gehuwd met
   Gepke Lucas
   geb. in 1682 te Zuidhorn
   dochter van Lucas Geerts
   schoolmeester te Leegkerk
   gehuwd met N.N.

   Jan Abels Iwema is mogelijk de zoon van:
   Abel Iwema
   zoon van Wolter Stullink of Stolling
   (zoon van Tonnis Jacobs gehuwd met Wijpke?)
   overl. na 1649
   gehuwd met Rienke
   schepper te Den Ham, Aduard, Zuidhorn
   landbouwer te Den Ham, Aduard, Zuidhorn
   overl. 27 febr. 1690 te Den Ham, Aduard, Zuidhorn
   begr. in apr. 1690 te Den Ham, Aduard, Zuidhorn
   gehuwd in 1678 te Den Ham, Aduard, Zuidhorn met
   Aeilke Wijrsema
   geb. op Rollingeweer, Maarslag
   dochter van Garbrant Wijrsema en Claasje tot Rollingeweer
   (Claasje is overleden voor 1632)

   1.2.2. Abraham Santee Santee
   woont in het huis Vredeveen te Nietap, Roden, Drenthe
   zie 1.1.1.

   1.2.3. Hester Santee
   overl. voor 11 apr. 1829
   gehuwd met
   Steven Jans Winsingh
   koopman
   geb. 20 nov. 1757 te Roden
   overl. 11 apr. 1829 te Roden
   zoon van Hindrik Jans Winsingh en Elisabeth Krijthe

   1.2.4. Hinderika Santee
   geb. 16 mei 1745
   overl. in 1797
   gehuwd met
   Hitserus Phebus Mees
   geb. 10 mei 1744
   overl. 6 apr. 1804
   zoon van Hitserus Themmen Mees en Catharina Moltmaker

   1.2.5. Egbertus Santee
   koopman
   overl. voor 28 juni 1794
   gehuwd in 1781 met
   Trientje Mennes
   ged. 19 juni 1759 te Zweelo
   overl. 16 sept. 1807 te Vierhuizen, Leens
   dochter van Everhard Mennes (Hervormd predikant) en Johanna Hazelhoff
   kinderen uit dit huwelijk voor zover bekend:
   1.2.5.1. Johanna Nesina Santee
   geb. ong. in 1784 te Nietap, Roden, Drenthe
   overl. voor 1829
   gehuwd 30 nov, 1806 te Vierhuizen, Leens met
   Rudolf Koiter
   koopman te Groningen
   overl. voor 1829
   1.2.5.2. Everhardu Mennes Santee
   geb. in 1785 te Groningen
   gehuwd 1 nov. 1805 (Burg. stand) te Leeuwarden, Friesland
   4 dec. 1805 (kerk. huw. Ned. Herv.) te Leeuwarden, Friesland met
   Tjeertje Bloembergen
   geb. in 1788 te Groningen
   kinderen uit dit huwelijk voor zover bekend:
   1.2.5.2.1. Reitze Bloembergen Santee
   geb. geb. 1806
   overl. 12 okt. 1877 te Leeuwarden, Friesland
   gehuwd 14 apr, 1830 te Leeuwarden met
   IJbeltje Pieters Rijpstra
   kinderen uit dit huwelijk voor zover bekend:
   1.2.5.2.1.1. Everhard Mennes Santee
   geb. 1832/1833
   overl. 8 jan. 1855 te Leeuwarden, Friesland
   ongehuwd gebleven
   1.2.5.2.1.2. Reitze Bloembergen Santee
   geb. 1833/1834
   overl. 13 mrt. 1872 te Leeuwarden, Friesland
   gehuwd
   1.2.5.2.2. Catharina Johanna Santee
   geb. 1807
   overl. te Leeuwarden, Friesland
   1.2.5.2.3. Antje Santee
   geb. 26 sept. 1811 te Groningen
   1.2.5.2.4. Pieternella Santee
   geb. 1818/1819
   overl. 19 nov. 1853 te Leeuwarden, Friesland
   gehuwd 24 jan. 1844 te Leeuwarden met
   Douwe Wijngaarden
   kinderen uit dit huwelijk voor zover bekend:
   1.2.5.2.4.1. Douwe Santee
   geb. geb. in sept. 1844 te Leeuwarden, Friesland
   overl. 22 mei 1845 te Leeuwarden, Friesland
   1.2.5.2.4.2. Douwe Santee
   geb. in mrt. 1846 te Leeuwarden, Friesland
   overl. 6 juni 1846 te Leeuwarden, Friesland
   1.2.5.2.4.3. Douwe Santee
   geb. in 1847/1848 te Leeuwarden, Friesland
   overl. 23 febr. 1873 te Leeuwarden, Friesland
   ongehuwd gebleven
   1.2.5.2.4.4. Egbert Santee
   geb. in 1849/1850 te Leeuwarden, Friesland
   overl. 20 mei 1876 te Leeuwarden, Friesland
   ongehuwd gebleven


   Kind van 1.2.1. uit het 1e huwelijk:

   1.2.1.1. Roelina Santee
   ged. 8 jan. 1771 te Nietap, Roden, Drenthe
   overl. 24 dec. 1847 te Losdorp, Delfzijl
   gehuwd 1: met
   Abraham Albert Cremer
   predikant te Doezum en Grootegast
   ged. 26 aug. 1759 te Groningen
   overl. 5 okt. 1795 te Grootegast
   zoon van Gerrit Gerrits Cremer, koopman en Aaltje Pootholt
   gehuwd 2: met
   Nicalaas Westendorp
   predikant


   Kinderen van 1.2.1. uit 2e huwelijk voor zover bekend:

   1.2.1.1. Wibbina Iwema Santee
   geb. 29 sept. 1794 te Nietap, Roden, Drenthe
   gehuwd 17 mei 1814 te Grootegast met
   Klaas Omges Nieweg
   geb. 27 juni 1789 te Appingedam
   zoon van Omge Hendriks Nieweg en Froukje Hendriks Klatter
   1.2.1.2. Pieter Jacobs Santee
   geb. 5 mrt. 1797 te Nietap, Roden, Drenthe
   overl. 22 mei 1832 te Nietap, Roden, Drenthe
   gehuwd 23 dec. 1824 te Roden, Drenthe met
   Elisabeth Bruins
   geb. 24 jan. 1802 te Aduard
   overl. 4 mei 1869 te Nietap, Roden, Drenthe
   dochter van Klaas Bruins en Berendje Jacobs
   kinderen uit dit huwelijk voor zover bekend:
   1.2.1.2.1. Jacob Santee
   geb. 26 sept. 1825 te Roden, Drenthe
   overl. 10 sept. 1826 te Nietap, Roden, Drenthe
   1.2.1.2.2. Wibbina Santee
   tweelingzus met Berendina
   geb. 27 sept. 1826 te Roden, Drenthe
   overl. 29 nov. 1912 te Zeist, Utrecht
   gehuwd 17 mei 1848 met
   Klaas Pieters Pel
   geneeskundige
   geb. 13 febr. 1824 te Smallingerland, Friesland
   overl. 22 sept. 1889 te Amsterdam
   zoon van Pieter Klazes Pel (geneesheer te Oenkerk, Friesland, in 1821 als
   heelkundige, geneeskundige en vroedkundige te Drachten, Friesland) en
   Corneliske Andries Andringa
   1.2.1.2.3. Berendina Santee
   geb. 27 sept. 1826 te Roden, Drenthe
   overl. 10 sept. 1836 te Nietap, Roden, Drenthe
   1.2.1.2.4. Jacob Santee
   geb. 23 nov. 1929 te Roden, Drenthe
   overl. 25 apr. 1901 te Nietap, Roden, Drenthe
   1.2.1.2.5. Pietertje Jacobs Santee
   geb. 26 apr. 1832 te Roden, Drenthe
   overl. 20 juli 1834 te Nietap, Roden, Drenthe

   Kinderen van 1.2.2. (zie ook 1.1.1.) voor zover bekend:

   1.2.2.1. Hinderika Santee
   geb. in 1775 te Nietap, Roden, Drenthe
   overl. in 1822 te Tolbert, Leek
   gehuwd 27 juli 1794 met
   Johannes Henricus Leuringh
   adjunct-maire van Leek (1811-1823)
   burgemeester van Leek ( 1824-1829
   schout (1823-1829)
   woonde op Sintemaheerdt in Tolbert, Leek
   ged. 26 januari 1772 te Tolbert, Leek
   overl. 11 juni 1863 te Tolbert, Leek
   zoon van Hendrik Leuringh en Martien Halbes

   1.2.2.2. Johanna Jacoba Santee
   geb. 24 jan. 1785 te Roden
   overl. 21 jan. 1857 te Nietap, Roden
   gehuwd 5 okt. 1804 met
   Geert Jannes Landweer
   leerjongen en gezel te Groningen
   goudsmid te Leek (1812 tot 1829)
   erft in 1831 het huis Vredeveen van Abraham Santee Santee
   geb. 27 okt. 1779 te Groningen
   overl. 12 jan. 1839 te Nietap, Roden, Drenthe
   zoon van Jannes Landweer en Marchien Copinga
   (dochter van Jacob Ubbens Copinga en Rientien Hemmens;
   Jacob Ubbens Copinga is de broer van Obbo Copinga, zie 1.2.1.)
   kinderen uit dit huwelijk voor zover bekend:
   1.2.2.2.1. Abraham Santee Landweer
   klerk in 1825
   kapitein in 1830
   wijnhandelaar te Nietap, Roden, Drenthe
   geb. 18 febr. 1805 te Groningen
   overl. 23 dec. 1899 te Nietap, Roden, Drenthe
   gehuwd 12 mei 1835 te Roden met
   Anke Takes Scholma
   geb. 1 dec. 1810 te Leek
   overl. 30 juli 1877 te Nietap, Roden, Drenthe
   dochter van Derk Garmts Scholma en Trijntje Takes van Sluis
   zus van Dieuwerke Derks Scholma, zie 1.2.2.2.3.
   1.2.2.2.2. Jannes Hendrikus Landweer
   geb. 20 nov. 1806 te Leek
   overl. 21 aug. 1817 te Nietap, Roden, Drenthe
   1.2.2.2.3. Pieter Santee Landweer
   geb. 13 apr. 1812 te Leek
   overl. 29 nov. 1887 te Nietap, Roden, Drenthe
   1.2.2.2.3. Jacob Copinga Landweer
   erft in 1839 de helft van het huis Vredeveen
   samen met zijn broers Abraham en Pieter;
   de ander helft gaat naar hun moeder Johanna Jacoba Santee;
   na haar dood in 1871 komt het hele huis in zijn bezit
   koopt in 1782 het huis Thedema van wed. Anna de Raat-Cock en
   verkoopt dit huis in 1837 aan Nicolaas Westendorp (zie 1.2.1.1.)
   geb. 22 okt. 1816 te Roden, Drenthe
   overl. 6 mei 1885 te Nietap, Roden, Drenthe
   gehuwd met
   Dieuwerke Derks Scholma
   geb. 1 sept. 1820 te Leek
   overl. 13 dec. 1892 te Nietap, Roden, Drenthe
   dochter van Derk Garmts Scholma en Trijntje Takes van Sluis
   zus van Anke Takes Scholma, zie 1.2.2.2.1.

   1. Een "losse"Santee, gezien de namen van moeder en kind is zij mogelijk een dochter van
   1.2.2.=1.1.1.

   Hiltje Santee
   gehuwd met
   Jan Flonk Sissing
   zoon van Harm Tiddens Sissing
   geb. in 1774 te Leek
   gehuwd ong in 1808 in de buurt van Leek met
   Willempje Jans Flonk
   Uit dit huwelijk:
   Pieter Santee Sissing
   geb. 8 apr. 1827 te Leek
   overl. 17 apr. 1885 te Emmen, Drenthe


   2. Een "losse"Santee:

   Hester Pieters Santee
   gehuwd met
   Willem Berends Thedinga
   kind uit dit huwelijk:
   Hendrik Thedinga
   geb. 18 mei 1841 te Noordbroek
   overl. 2 okt 1922 te Noordbroek


   3. Een "losse"Santee

   Abraham Santee
   dagloner
   woont te Bedum
   geb. zaterdag 15 mrt. 1783
   (gegevens uit het Register civique)
   (is dit de Abraham gehuwd met meisje Knol?)


   Ik kan niet voor 100% instaan voor de juistheid van alle gegevens;
   veronderstellingen heb ik zoveel mogelijk aangegeven.
   Indien je nog op- of aanmerkingen hebt of aanvullingen, houd ik mij aanbevolen.
   Mijn email adres is: nathan.pera@...
   Met vriendelijke groet, Truus Pera, Rotterdam.   [Non-text portions of this message have been removed]
  • Hans Homan Free
   Hallo Nathan, In mijn bestand komt wel een Copinga voor, nl. Jan Hindriks Copinga geh, met Catharina Cost. (1743 Groningen). Hiervan nageslacht in Drenthe,
   Message 2 of 2 , Oct 11, 2001
   • 0 Attachment
    Hallo Nathan,

    In mijn bestand komt wel een Copinga voor, nl. Jan Hindriks Copinga geh, met
    Catharina Cost. (1743 Groningen). Hiervan nageslacht in Drenthe, o.a.
    Albertus Copinga. Ik neem aan dat je deze gegevens al hebt.

    Met Vriendelijk Groeten

    Hans Homan Free
    http://home.hetnet.nl/~homanfree/

    [Non-text portions of this message have been removed]
   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.