Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

RE: [groningen-genealogy] Hemko Engels parenteel

Expand Messages
 • Olaf Duits
  Volgens mij staat hier een foutje of lees ik het verkeerd: -- Tr. kerk (2) 1692 Swaantje Folkerts, geb. circa 1690 te Wedde,dr. van Folkert Engelbartus en
  Message 1 of 20 , Feb 1, 2005
  • 0 Attachment
   Volgens mij staat hier een foutje of lees ik het verkeerd:
   --
   Tr. kerk (2) 1692 Swaantje Folkerts, geb. circa 1690 te Wedde,dr. van
   Folkert Engelbartus en Magdaleentien Haselhoff.
   --

   Ik weet het niet maar volgens mij was het toen ook al volgens de wet
   verboden om met een 2 jarig meisje te trouwen?


   Met vriendelijke groet,

   Olaf Duits
   http://genealogy.mypub.nl

   -----Oorspronkelijk bericht-----
   Van: Hans Homan Free [mailto:homanfree@...]
   Verzonden: zondag 30 januari 2005 22:31
   Aan: groningen-genealogy@yahoogroups.com
   Onderwerp: RE: [groningen-genealogy] Hemko Engels parenteel


   Hallo Olaf,



   Hierbij de gegevens voor zover mij bekend. Mocht je aanvullingen hebben, hou
   ik me aanbevolen.



   1 Beelcke Elses, ged. op 26-09-1641 te Blijham, overl. op

   06-10-1680 te Wedde.

   Tr. op 13-06-1667 te Blijham (h.c.). Getuigen h.c.:

   Zijn kant: Magdalena Saxenhausen, moeder; Hans

   Haeselhoff, broer; Lucas Haeselhoff, broer; Geertroiyet

   Haselhoff, zuster.

   Haar kant: Lucas Haselhoff, zwager; Ettjen Elses,

   zuster; Aeicko Hempkens, oom; Fopko Aelders, oom; Ocko

   Heeres, vedder. Echtgenoot is Evert Haselhoff,

   borggraaf, geb. circa 1640 te Wedde, overl. op

   08-04-1690 te Wedde.

   Uit dit huwelijk:

   1. m Elso Haselhoff, geb. circa 1670 te Wedde.

   Tr. kerk (1) 1692 Anna Hubbeling, geb. circa 1670

   te Onstwedde, dr. van Albert Hubbeling en

   Margrieta Lepel.

   h.c. 28-9-1692 Vlagtwedde (VI z dl 1)

   Getuigen bij het h.c.:

   zijn kant: B. Aldringa, drost; Hans Haselhoff,

   oom; Lucas Haselhoff, oom en principale voormond;

   Petrus Rustebrij, scriba, oom en sibbe voogd; Jan

   Hindrix op het meyers, vreemde voogd; Berend

   Geerts, neef.

   haar kant: Derck Haselhoff, stiefvader,

   Margaretha Lepels, moeder; Johan Coerts

   Hubbelinck, broer; Aicko Nanninges, neef en

   gewezen voormond; Jan Broil, neef. Tr. kerk (2)

   1692 Swaantje Folkerts, geb. circa 1690 te Wedde,

   dr. van Folkert Engelbartus en Magdaleentien

   Haselhoff.



   Parentatie I



   2 Else Hemkes, geb. circa 1610 te Blijham.

   Tr. op 08-04-1630 te Blijham (h.c.). Getuigen h.c.:

   Zijn kant: Hemke Engels, vader

   Haar kant: Hidde Geerts, stiefvader; Beelcke Hiddens,

   moeder; Tonnis Ludolphi; oom.

   3 Trijntje Heres, geb. circa 1600.

   Tr. (1) op 08-04-1630 te Blijham (h.c.). Getuigen h.c.:

   Zijn kant: Hemke Engels, vader

   Haar kant: Hidde Geerts, stiefvader; Beelcke Hiddens,

   moeder; Tonnis Ludolphi; oom Else Hemkes (zie 2).

   Tr. (2) op 25-02-1661 te Blijham (h.c.) Roelof

   Bregenbeeck.

   Uit het eerste huwelijk:

   1. v Jantje Elses, geb. circa 1630.

   Tr. op 10-03-1654 te Blijham (h.c.) Jacob

   Claassen, geb. circa 1630 te Wedde.

   2. v Beelcke Elses, ged. op 26-09-1641 te Blijham (zie

   1).

   3. v Ette Elses, geb. op 13-10-1642 te Blijham, ged.

   op 30-10-1642 te Blijham, overl. voor 1708 te

   Blijham.

   Tr. (1) op 31-05-1659 te Blijham (h.c.) Addo

   Nannes, geb. circa 1630 te Blijham, 4 nov. 1656

   (Oud-arch.,Gem.arch. fol.372r): Adde Nannes,

   wegens een messteek, geaccoreert op 2-0-0

   (Breukenregister Bellingwolde/Blijham)

   28 juli 1657 (RAG VIa dl.1): Anneke Berents van

   Dorpen klaagt tegen Addo Nannens, Nanno Doedens

   zoon, dat deze haar bont en blauw heeft geslagen

   en vleselijck betast, waarna een kind geboren

   werd.

   4 dec. 1660 (Oud Arch.Gem.Arch.fol.372r): Addo

   Nannens van dat hij Boele Harmens dichte hadde

   geslagen: 4-0-0 (Breukenregister

   Bellingwolde/Blijham), zn. van Nanno Doedens en

   Fosse Meijners?

   Otr. (2) op 19-05-1667 te Leerort, tr. op

   26-04-1667 te Blijham (h.c.), getuigen h.c.:

   zijn kant: Magdalena Saxenhausen, moeder; Evert

   Haeselhoff, borggraaf en broer; Hans Haeselhoff,

   broer.

   haar kant: Beelke Elses; zuster, Aeycke Hempkes;

   oom, Phopko Aelders; oom, tr. kerk op 26-05-1667

   te Blijham Lucas Haselhoff, koopman, kerkvoogd,

   geb. circa 1643 te Wedde, overl. circa 1723 te

   Blijham, zn. van Derk Haselhoff, borggraaf

   1637-1650, en Magdalena Saxenhausen.

   4. m Hero Elses, overl. voor 1667. Overleden voor

   april 1667.

   5. v N.N. Elses.

   Tr. Jacob Roelofs.



   Parentatie II



   4 Hemke Engels, overl. op 01-09-1653 te Blijham.

   Tr.

   5 Ettien Harms, geb. circa 1600, overl. voor 1638.

   Overleden voor 4-1637.

   Uit dit huwelijk:

   1. m Harm Hemkes, geb. circa 1605.

   Tr. op 04-03-1633 te Beerta (h.c.). Getuigen

   h.c.:

   Harmen Hemkes en Remke Sibelkes. Remke brengt in

   3 deimt land sijnde in de mande te

   Oostwolderhamrik binnen Dre genoemd; bovendien 3

   akker liggende in Wigboldus, pastoor van

   Midwolda's heerd te Oostwold, en haar deel in de

   heerd van Jan Henrix, oosterd in de Beerta.

   Zijn kant: Hemko Engels, vader, Haike Hemkes,

   broer, en Henrich Manss.

   Haar kant: haar voogden, Haike Ebes, sibbe-, en

   Iggo Iggens, vreemde voogd. Getuigen: Bowe

   Tiapkes en Jan Boles. Echtgenote is Remke

   Sibelkens, geb. circa 1605, dr. van Sibelke

   Tammes en Doede Ipens.

   2. m Else Hemkes, geb. circa 1610 te Blijham (zie 2).

   3. v Hille Hemkes, geb. circa 1610.

   Tr. 4-1637 te Winschoten (h.c.) Gerdt Jurjens,

   geb. circa 1610.

   4. m Engel Hemkes, geb. circa 1630.

   Tr. kerk circa 1655 Geertje Bruggers, geb. circa

   1630 te Blijham.

   5. m Aicke Hemkes, geb. circa 1635.

   Tr. kerk (1) voor 1642 Free N.N.

   Tr. (2) op 19-11-1642 te Westerlee (h.c.) Talle

   Jans.

   Tr. (3) op 02-04-1660 te Blijham (h.c.) Hille

   Martens, geb. circa 1635.



   6 Here Wiltes.

   Tr. kerk voor 1610.

   7 Beelcke N.N. Ze wordt ook wel Beelcke Hiddens genoemd,

   naar haar tweede man.

   Tr. kerk (1) voor 1610 Here Wiltes (zie 6).

   h.c. 8-4-1629, tr. kerk (2) circa 1629 Hidde Geerts.

   Uit het eerste huwelijk:

   1. v Trijntje Heres, geb. circa 1600 (zie 3).

   2. m Here Heres, geb. circa 1610. Register ontfanch

   Breucken Bellingwolde:

   1635 Hero Heres heeft de vensterglasen in zijn

   zwagers Boele Ockens huys ingeslagen 5 gld.

   1635: Hero Heres omdat deselve in dronkenschap te

   Onstwedde bij wulvenjacht moetwillichlijck sich

   hadde angestelt.

   1638: Hero Heres wegens mandaet van die richter

   15-12-1641: Hero Heres wegns verscheyden

   moetwillen op Wedder marckt gepleeget: 105 gld

   9-11-1642: Hero Heres heeft een soldaat Tebbe

   Jansz genaemt in die noose gebeten, 10 car. gld.

   13-5-1643: Hero Heres hefft Willem Berens

   nagesegt dat hi Berent Ludolphus gedrowet hadde 5

   gld.

   2-6-1645: Hero Heres wegen delicten en

   moetwillen, 30 gld.

   4-11-1656: Willem Berents wever, Harmen Meynderts

   muder (sic) Hero Heres, Boele Harmens ende Fopcko

   Melles wegen gevegt met messen en stocken, oock

   wundinge daerop gevolget, elck 2 rycksdaler.

   Tr. op 21-03-1635 te Blijham (h.c.) Wipke Ockes,

   geb. voor 1620, dr. van Ocko Boelens en Hille

   Sebes.

   Uit het tweede huwelijk:

   3. m Geert Hiddes.

   4. v Geertruid Hiddes.

   Tr. Fopko Aalderts.



   Parentatie III



   10 Harm N.N. Overl. voor 1619. In een acte van 10 april

   1690 (RA V.dd) staat:

   Eebo Harmens Geert Luittyens met Tetke, en Hempko

   Engels met Ette, kinderen en erfgenamen van hun zal.

   moeder Geerttyen, dan Evert Untkens met Luppe in plaats

   van zal. moeder Wipke, Hindrisk Mans sampt Thijo

   Luppens wegens huisvrouw Haycka, en Jemmo Eggericks als

   erfgenamen van hun zal. vader Manss Harmens voor hun

   erfgenamen en nakomelingen als Geertien Harmens, Eeben,

   Tetken en Etten zal. lieve moeder, en Luppen, Hinricks,

   Haijcken en Tyawen lieve bestemoeder en met hare soene

   Hicke Harmens, broer en oom.

   Tr.

   11 Geertje N.N. Overl. voor 1620. Overleden voor 10 april

   1619.

   Uit dit huwelijk:

   1. v Ettien Harms, geb. circa 1600 (zie 5).

   2. m Ebo Harms, geb. circa 1600.

   h.c. 26-10-1625 (RA V.ee)

   getuigen zijn kant: Hindrick Mans en Herman

   Hickes als broers zoons.

   haar kant: Igge Igges en Johan Feckes. Tr. kerk

   circa 1625 Tiade Iggens, geb. circa 1600.

   3. m Hicke Harms.

   Tr. kerk voor 1624 Herman Aijolts.

   4. v Tetke Harms.

   Tr. Geert Luitjens.

   5. v Wipke Harms, overl. voor 1620. Overleden voor

   10-04-1619.

   6. m Mans Harms. Acte vanwege de nalatenschap van

   Hindrick Dercks en Anna. Genoemd worden Derck

   Hindriks, achtereenvolgens gehuwd met Lutgert N.

   en Ette N. en zijn zuster Tamme Mannes, weduwe

   Mans Hermans met haar zoon Hindrik Mans en zwager

   Jemme Eggericks (RA V.dd, 25-3-1620).

   Tr. kerk voor 1619 Tamme Hindriks, dr. van

   Hindrik Derks en Anna Wibbens.


   Met Vriendelijk Groeten
   Hans Homan Free
   http://home.hetnet.nl/~homanfree/



   [Non-text portions of this message have been removed]



   ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> Help
   save the life of a child. Support St. Jude Children's Research Hospital's
   'Thanks & Giving.'
   http://us.click.yahoo.com/8HGP.B/5WnJAA/a8ILAA/FvNolB/TM
   --------------------------------------------------------------------~->


   Yahoo! Groups Links
  • Harry van Deelen
   Olaf, Mogelijk dat het een doopsgezinde was, die werden meestal na hun 18de jaar toegelaten als zij dat wilden na een examen voor catechisatie en dan doopte ze
   Message 2 of 20 , Feb 1, 2005
   • 0 Attachment
    Olaf,
    Mogelijk dat het een doopsgezinde was, die werden meestal na hun 18de jaar toegelaten als zij dat wilden na een examen voor catechisatie en dan doopte ze deze mensen. Dus in dat geval zou ze best eens 20 jaar geweest kunnen zijn?
    Let wel dit is een veronderstelling.
    Harry van Deelen
    ----- Original Message -----
    From: Olaf Duits
    To: groningen-genealogy@yahoogroups.com
    Sent: Tuesday, February 01, 2005 11:40 AM
    Subject: RE: [groningen-genealogy] Hemko Engels parenteel


    Volgens mij staat hier een foutje of lees ik het verkeerd:
    --
    Tr. kerk (2) 1692 Swaantje Folkerts, geb. circa 1690 te Wedde,dr. van
    Folkert Engelbartus en Magdaleentien Haselhoff.
    --

    Ik weet het niet maar volgens mij was het toen ook al volgens de wet
    verboden om met een 2 jarig meisje te trouwen?


    Met vriendelijke groet,

    Olaf Duits
    http://genealogy.mypub.nl

    -----Oorspronkelijk bericht-----
    Van: Hans Homan Free [mailto:homanfree@...]
    Verzonden: zondag 30 januari 2005 22:31
    Aan: groningen-genealogy@yahoogroups.com
    Onderwerp: RE: [groningen-genealogy] Hemko Engels parenteel


    Hallo Olaf,



    Hierbij de gegevens voor zover mij bekend. Mocht je aanvullingen hebben, hou
    ik me aanbevolen.



    1 Beelcke Elses, ged. op 26-09-1641 te Blijham, overl. op

    06-10-1680 te Wedde.

    Tr. op 13-06-1667 te Blijham (h.c.). Getuigen h.c.:

    Zijn kant: Magdalena Saxenhausen, moeder; Hans

    Haeselhoff, broer; Lucas Haeselhoff, broer; Geertroiyet

    Haselhoff, zuster.

    Haar kant: Lucas Haselhoff, zwager; Ettjen Elses,

    zuster; Aeicko Hempkens, oom; Fopko Aelders, oom; Ocko

    Heeres, vedder. Echtgenoot is Evert Haselhoff,

    borggraaf, geb. circa 1640 te Wedde, overl. op

    08-04-1690 te Wedde.

    Uit dit huwelijk:

    1. m Elso Haselhoff, geb. circa 1670 te Wedde.

    Tr. kerk (1) 1692 Anna Hubbeling, geb. circa 1670

    te Onstwedde, dr. van Albert Hubbeling en

    Margrieta Lepel.

    h.c. 28-9-1692 Vlagtwedde (VI z dl 1)

    Getuigen bij het h.c.:

    zijn kant: B. Aldringa, drost; Hans Haselhoff,

    oom; Lucas Haselhoff, oom en principale voormond;

    Petrus Rustebrij, scriba, oom en sibbe voogd; Jan

    Hindrix op het meyers, vreemde voogd; Berend

    Geerts, neef.

    haar kant: Derck Haselhoff, stiefvader,

    Margaretha Lepels, moeder; Johan Coerts

    Hubbelinck, broer; Aicko Nanninges, neef en

    gewezen voormond; Jan Broil, neef. Tr. kerk (2)

    1692 Swaantje Folkerts, geb. circa 1690 te Wedde,

    dr. van Folkert Engelbartus en Magdaleentien

    Haselhoff.



    Parentatie I



    2 Else Hemkes, geb. circa 1610 te Blijham.

    Tr. op 08-04-1630 te Blijham (h.c.). Getuigen h.c.:

    Zijn kant: Hemke Engels, vader

    Haar kant: Hidde Geerts, stiefvader; Beelcke Hiddens,

    moeder; Tonnis Ludolphi; oom.

    3 Trijntje Heres, geb. circa 1600.

    Tr. (1) op 08-04-1630 te Blijham (h.c.). Getuigen h.c.:

    Zijn kant: Hemke Engels, vader

    Haar kant: Hidde Geerts, stiefvader; Beelcke Hiddens,

    moeder; Tonnis Ludolphi; oom Else Hemkes (zie 2).

    Tr. (2) op 25-02-1661 te Blijham (h.c.) Roelof

    Bregenbeeck.

    Uit het eerste huwelijk:

    1. v Jantje Elses, geb. circa 1630.

    Tr. op 10-03-1654 te Blijham (h.c.) Jacob

    Claassen, geb. circa 1630 te Wedde.

    2. v Beelcke Elses, ged. op 26-09-1641 te Blijham (zie

    1).

    3. v Ette Elses, geb. op 13-10-1642 te Blijham, ged.

    op 30-10-1642 te Blijham, overl. voor 1708 te

    Blijham.

    Tr. (1) op 31-05-1659 te Blijham (h.c.) Addo

    Nannes, geb. circa 1630 te Blijham, 4 nov. 1656

    (Oud-arch.,Gem.arch. fol.372r): Adde Nannes,

    wegens een messteek, geaccoreert op 2-0-0

    (Breukenregister Bellingwolde/Blijham)

    28 juli 1657 (RAG VIa dl.1): Anneke Berents van

    Dorpen klaagt tegen Addo Nannens, Nanno Doedens

    zoon, dat deze haar bont en blauw heeft geslagen

    en vleselijck betast, waarna een kind geboren

    werd.

    4 dec. 1660 (Oud Arch.Gem.Arch.fol.372r): Addo

    Nannens van dat hij Boele Harmens dichte hadde

    geslagen: 4-0-0 (Breukenregister

    Bellingwolde/Blijham), zn. van Nanno Doedens en

    Fosse Meijners?

    Otr. (2) op 19-05-1667 te Leerort, tr. op

    26-04-1667 te Blijham (h.c.), getuigen h.c.:

    zijn kant: Magdalena Saxenhausen, moeder; Evert

    Haeselhoff, borggraaf en broer; Hans Haeselhoff,

    broer.

    haar kant: Beelke Elses; zuster, Aeycke Hempkes;

    oom, Phopko Aelders; oom, tr. kerk op 26-05-1667

    te Blijham Lucas Haselhoff, koopman, kerkvoogd,

    geb. circa 1643 te Wedde, overl. circa 1723 te

    Blijham, zn. van Derk Haselhoff, borggraaf

    1637-1650, en Magdalena Saxenhausen.

    4. m Hero Elses, overl. voor 1667. Overleden voor

    april 1667.

    5. v N.N. Elses.

    Tr. Jacob Roelofs.



    Parentatie II



    4 Hemke Engels, overl. op 01-09-1653 te Blijham.

    Tr.

    5 Ettien Harms, geb. circa 1600, overl. voor 1638.

    Overleden voor 4-1637.

    Uit dit huwelijk:

    1. m Harm Hemkes, geb. circa 1605.

    Tr. op 04-03-1633 te Beerta (h.c.). Getuigen

    h.c.:

    Harmen Hemkes en Remke Sibelkes. Remke brengt in

    3 deimt land sijnde in de mande te

    Oostwolderhamrik binnen Dre genoemd; bovendien 3

    akker liggende in Wigboldus, pastoor van

    Midwolda's heerd te Oostwold, en haar deel in de

    heerd van Jan Henrix, oosterd in de Beerta.

    Zijn kant: Hemko Engels, vader, Haike Hemkes,

    broer, en Henrich Manss.

    Haar kant: haar voogden, Haike Ebes, sibbe-, en

    Iggo Iggens, vreemde voogd. Getuigen: Bowe

    Tiapkes en Jan Boles. Echtgenote is Remke

    Sibelkens, geb. circa 1605, dr. van Sibelke

    Tammes en Doede Ipens.

    2. m Else Hemkes, geb. circa 1610 te Blijham (zie 2).

    3. v Hille Hemkes, geb. circa 1610.

    Tr. 4-1637 te Winschoten (h.c.) Gerdt Jurjens,

    geb. circa 1610.

    4. m Engel Hemkes, geb. circa 1630.

    Tr. kerk circa 1655 Geertje Bruggers, geb. circa

    1630 te Blijham.

    5. m Aicke Hemkes, geb. circa 1635.

    Tr. kerk (1) voor 1642 Free N.N.

    Tr. (2) op 19-11-1642 te Westerlee (h.c.) Talle

    Jans.

    Tr. (3) op 02-04-1660 te Blijham (h.c.) Hille

    Martens, geb. circa 1635.



    6 Here Wiltes.

    Tr. kerk voor 1610.

    7 Beelcke N.N. Ze wordt ook wel Beelcke Hiddens genoemd,

    naar haar tweede man.

    Tr. kerk (1) voor 1610 Here Wiltes (zie 6).

    h.c. 8-4-1629, tr. kerk (2) circa 1629 Hidde Geerts.

    Uit het eerste huwelijk:

    1. v Trijntje Heres, geb. circa 1600 (zie 3).

    2. m Here Heres, geb. circa 1610. Register ontfanch

    Breucken Bellingwolde:

    1635 Hero Heres heeft de vensterglasen in zijn

    zwagers Boele Ockens huys ingeslagen 5 gld.

    1635: Hero Heres omdat deselve in dronkenschap te

    Onstwedde bij wulvenjacht moetwillichlijck sich

    hadde angestelt.

    1638: Hero Heres wegens mandaet van die richter

    15-12-1641: Hero Heres wegns verscheyden

    moetwillen op Wedder marckt gepleeget: 105 gld

    9-11-1642: Hero Heres heeft een soldaat Tebbe

    Jansz genaemt in die noose gebeten, 10 car. gld.

    13-5-1643: Hero Heres hefft Willem Berens

    nagesegt dat hi Berent Ludolphus gedrowet hadde 5

    gld.

    2-6-1645: Hero Heres wegen delicten en

    moetwillen, 30 gld.

    4-11-1656: Willem Berents wever, Harmen Meynderts

    muder (sic) Hero Heres, Boele Harmens ende Fopcko

    Melles wegen gevegt met messen en stocken, oock

    wundinge daerop gevolget, elck 2 rycksdaler.

    Tr. op 21-03-1635 te Blijham (h.c.) Wipke Ockes,

    geb. voor 1620, dr. van Ocko Boelens en Hille

    Sebes.

    Uit het tweede huwelijk:

    3. m Geert Hiddes.

    4. v Geertruid Hiddes.

    Tr. Fopko Aalderts.



    Parentatie III



    10 Harm N.N. Overl. voor 1619. In een acte van 10 april

    1690 (RA V.dd) staat:

    Eebo Harmens Geert Luittyens met Tetke, en Hempko

    Engels met Ette, kinderen en erfgenamen van hun zal.

    moeder Geerttyen, dan Evert Untkens met Luppe in plaats

    van zal. moeder Wipke, Hindrisk Mans sampt Thijo

    Luppens wegens huisvrouw Haycka, en Jemmo Eggericks als

    erfgenamen van hun zal. vader Manss Harmens voor hun

    erfgenamen en nakomelingen als Geertien Harmens, Eeben,

    Tetken en Etten zal. lieve moeder, en Luppen, Hinricks,

    Haijcken en Tyawen lieve bestemoeder en met hare soene

    Hicke Harmens, broer en oom.

    Tr.

    11 Geertje N.N. Overl. voor 1620. Overleden voor 10 april

    1619.

    Uit dit huwelijk:

    1. v Ettien Harms, geb. circa 1600 (zie 5).

    2. m Ebo Harms, geb. circa 1600.

    h.c. 26-10-1625 (RA V.ee)

    getuigen zijn kant: Hindrick Mans en Herman

    Hickes als broers zoons.

    haar kant: Igge Igges en Johan Feckes. Tr. kerk

    circa 1625 Tiade Iggens, geb. circa 1600.

    3. m Hicke Harms.

    Tr. kerk voor 1624 Herman Aijolts.

    4. v Tetke Harms.

    Tr. Geert Luitjens.

    5. v Wipke Harms, overl. voor 1620. Overleden voor

    10-04-1619.

    6. m Mans Harms. Acte vanwege de nalatenschap van

    Hindrick Dercks en Anna. Genoemd worden Derck

    Hindriks, achtereenvolgens gehuwd met Lutgert N.

    en Ette N. en zijn zuster Tamme Mannes, weduwe

    Mans Hermans met haar zoon Hindrik Mans en zwager

    Jemme Eggericks (RA V.dd, 25-3-1620).

    Tr. kerk voor 1619 Tamme Hindriks, dr. van

    Hindrik Derks en Anna Wibbens.


    Met Vriendelijk Groeten
    Hans Homan Free
    http://home.hetnet.nl/~homanfree/



    [Non-text portions of this message have been removed]



    ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> Help
    save the life of a child. Support St. Jude Children's Research Hospital's
    'Thanks & Giving.'
    http://us.click.yahoo.com/8HGP.B/5WnJAA/a8ILAA/FvNolB/TM
    --------------------------------------------------------------------~->


    Yahoo! Groups Links










    ------------------------------------------------------------------------------
    Yahoo! Groups Links

    a.. To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/groningen-genealogy/

    b.. To unsubscribe from this group, send an email to:
    groningen-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com

    c.. Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.




    [Non-text portions of this message have been removed]
   • Olaf Duits
    Hallo Harry, Bedankt voor het meedenken. Ik schaam me diep, ik zie die term wel vaker voorbij komen en dacht ongeveer wel te begrijpen wat het was, maar door
    Message 3 of 20 , Feb 1, 2005
    • 0 Attachment
     Hallo Harry,

     Bedankt voor het meedenken. Ik schaam me diep, ik zie die term wel vaker
     voorbij komen en dacht ongeveer wel te begrijpen wat het was, maar door
     onderstaande context ga ik toch twijfelen. Kan je me uitleggen wat dit
     precies is? Dit zegt het woordenboek(.nl) maar daar kom ik niet zover mee:
     doops.ge.zin.de (de ~ (m.), ~n)
     1 lid van de Doopsgezinde Broederschap => doper, menist, mennoniet


     Alvast bedankt!

     Met vriendelijke groet,

     Olaf Duits
     http://genealogy.mypub.nl

     -----Oorspronkelijk bericht-----
     Van: Harry van Deelen [mailto:aa.vandeelen@...]
     Verzonden: dinsdag 1 februari 2005 12:43
     Aan: groningen-genealogy@yahoogroups.com
     Onderwerp: Re: [groningen-genealogy] Hemko Engels parenteel


     Olaf,
     Mogelijk dat het een doopsgezinde was, die werden meestal na hun 18de jaar
     toegelaten als zij dat wilden na een examen voor catechisatie en dan doopte
     ze deze mensen. Dus in dat geval zou ze best eens 20 jaar geweest kunnen
     zijn?
     Let wel dit is een veronderstelling.
     Harry van Deelen
     ----- Original Message -----
     From: Olaf Duits
     To: groningen-genealogy@yahoogroups.com
     Sent: Tuesday, February 01, 2005 11:40 AM
     Subject: RE: [groningen-genealogy] Hemko Engels parenteel


     Volgens mij staat hier een foutje of lees ik het verkeerd:
     --
     Tr. kerk (2) 1692 Swaantje Folkerts, geb. circa 1690 te Wedde,dr. van
     Folkert Engelbartus en Magdaleentien Haselhoff.
     --

     Ik weet het niet maar volgens mij was het toen ook al volgens de wet
     verboden om met een 2 jarig meisje te trouwen?


     Met vriendelijke groet,

     Olaf Duits
     http://genealogy.mypub.nl

     -----Oorspronkelijk bericht-----
     Van: Hans Homan Free [mailto:homanfree@...]
     Verzonden: zondag 30 januari 2005 22:31
     Aan: groningen-genealogy@yahoogroups.com
     Onderwerp: RE: [groningen-genealogy] Hemko Engels parenteel


     Hallo Olaf,



     Hierbij de gegevens voor zover mij bekend. Mocht je aanvullingen hebben,
     hou
     ik me aanbevolen.



     1 Beelcke Elses, ged. op 26-09-1641 te Blijham, overl. op

     06-10-1680 te Wedde.

     Tr. op 13-06-1667 te Blijham (h.c.). Getuigen h.c.:

     Zijn kant: Magdalena Saxenhausen, moeder; Hans

     Haeselhoff, broer; Lucas Haeselhoff, broer; Geertroiyet

     Haselhoff, zuster.

     Haar kant: Lucas Haselhoff, zwager; Ettjen Elses,

     zuster; Aeicko Hempkens, oom; Fopko Aelders, oom; Ocko

     Heeres, vedder. Echtgenoot is Evert Haselhoff,

     borggraaf, geb. circa 1640 te Wedde, overl. op

     08-04-1690 te Wedde.

     Uit dit huwelijk:

     1. m Elso Haselhoff, geb. circa 1670 te Wedde.

     Tr. kerk (1) 1692 Anna Hubbeling, geb. circa 1670

     te Onstwedde, dr. van Albert Hubbeling en

     Margrieta Lepel.

     h.c. 28-9-1692 Vlagtwedde (VI z dl 1)

     Getuigen bij het h.c.:

     zijn kant: B. Aldringa, drost; Hans Haselhoff,

     oom; Lucas Haselhoff, oom en principale voormond;

     Petrus Rustebrij, scriba, oom en sibbe voogd; Jan

     Hindrix op het meyers, vreemde voogd; Berend

     Geerts, neef.

     haar kant: Derck Haselhoff, stiefvader,

     Margaretha Lepels, moeder; Johan Coerts

     Hubbelinck, broer; Aicko Nanninges, neef en

     gewezen voormond; Jan Broil, neef. Tr. kerk (2)

     1692 Swaantje Folkerts, geb. circa 1690 te Wedde,

     dr. van Folkert Engelbartus en Magdaleentien

     Haselhoff.



     Parentatie I



     2 Else Hemkes, geb. circa 1610 te Blijham.

     Tr. op 08-04-1630 te Blijham (h.c.). Getuigen h.c.:

     Zijn kant: Hemke Engels, vader

     Haar kant: Hidde Geerts, stiefvader; Beelcke Hiddens,

     moeder; Tonnis Ludolphi; oom.

     3 Trijntje Heres, geb. circa 1600.

     Tr. (1) op 08-04-1630 te Blijham (h.c.). Getuigen h.c.:

     Zijn kant: Hemke Engels, vader

     Haar kant: Hidde Geerts, stiefvader; Beelcke Hiddens,

     moeder; Tonnis Ludolphi; oom Else Hemkes (zie 2).

     Tr. (2) op 25-02-1661 te Blijham (h.c.) Roelof

     Bregenbeeck.

     Uit het eerste huwelijk:

     1. v Jantje Elses, geb. circa 1630.

     Tr. op 10-03-1654 te Blijham (h.c.) Jacob

     Claassen, geb. circa 1630 te Wedde.

     2. v Beelcke Elses, ged. op 26-09-1641 te Blijham (zie

     1).

     3. v Ette Elses, geb. op 13-10-1642 te Blijham, ged.

     op 30-10-1642 te Blijham, overl. voor 1708 te

     Blijham.

     Tr. (1) op 31-05-1659 te Blijham (h.c.) Addo

     Nannes, geb. circa 1630 te Blijham, 4 nov. 1656

     (Oud-arch.,Gem.arch. fol.372r): Adde Nannes,

     wegens een messteek, geaccoreert op 2-0-0

     (Breukenregister Bellingwolde/Blijham)

     28 juli 1657 (RAG VIa dl.1): Anneke Berents van

     Dorpen klaagt tegen Addo Nannens, Nanno Doedens

     zoon, dat deze haar bont en blauw heeft geslagen

     en vleselijck betast, waarna een kind geboren

     werd.

     4 dec. 1660 (Oud Arch.Gem.Arch.fol.372r): Addo

     Nannens van dat hij Boele Harmens dichte hadde

     geslagen: 4-0-0 (Breukenregister

     Bellingwolde/Blijham), zn. van Nanno Doedens en

     Fosse Meijners?

     Otr. (2) op 19-05-1667 te Leerort, tr. op

     26-04-1667 te Blijham (h.c.), getuigen h.c.:

     zijn kant: Magdalena Saxenhausen, moeder; Evert

     Haeselhoff, borggraaf en broer; Hans Haeselhoff,

     broer.

     haar kant: Beelke Elses; zuster, Aeycke Hempkes;

     oom, Phopko Aelders; oom, tr. kerk op 26-05-1667

     te Blijham Lucas Haselhoff, koopman, kerkvoogd,

     geb. circa 1643 te Wedde, overl. circa 1723 te

     Blijham, zn. van Derk Haselhoff, borggraaf

     1637-1650, en Magdalena Saxenhausen.

     4. m Hero Elses, overl. voor 1667. Overleden voor

     april 1667.

     5. v N.N. Elses.

     Tr. Jacob Roelofs.



     Parentatie II



     4 Hemke Engels, overl. op 01-09-1653 te Blijham.

     Tr.

     5 Ettien Harms, geb. circa 1600, overl. voor 1638.

     Overleden voor 4-1637.

     Uit dit huwelijk:

     1. m Harm Hemkes, geb. circa 1605.

     Tr. op 04-03-1633 te Beerta (h.c.). Getuigen

     h.c.:

     Harmen Hemkes en Remke Sibelkes. Remke brengt in

     3 deimt land sijnde in de mande te

     Oostwolderhamrik binnen Dre genoemd; bovendien 3

     akker liggende in Wigboldus, pastoor van

     Midwolda's heerd te Oostwold, en haar deel in de

     heerd van Jan Henrix, oosterd in de Beerta.

     Zijn kant: Hemko Engels, vader, Haike Hemkes,

     broer, en Henrich Manss.

     Haar kant: haar voogden, Haike Ebes, sibbe-, en

     Iggo Iggens, vreemde voogd. Getuigen: Bowe

     Tiapkes en Jan Boles. Echtgenote is Remke

     Sibelkens, geb. circa 1605, dr. van Sibelke

     Tammes en Doede Ipens.

     2. m Else Hemkes, geb. circa 1610 te Blijham (zie 2).

     3. v Hille Hemkes, geb. circa 1610.

     Tr. 4-1637 te Winschoten (h.c.) Gerdt Jurjens,

     geb. circa 1610.

     4. m Engel Hemkes, geb. circa 1630.

     Tr. kerk circa 1655 Geertje Bruggers, geb. circa

     1630 te Blijham.

     5. m Aicke Hemkes, geb. circa 1635.

     Tr. kerk (1) voor 1642 Free N.N.

     Tr. (2) op 19-11-1642 te Westerlee (h.c.) Talle

     Jans.

     Tr. (3) op 02-04-1660 te Blijham (h.c.) Hille

     Martens, geb. circa 1635.



     6 Here Wiltes.

     Tr. kerk voor 1610.

     7 Beelcke N.N. Ze wordt ook wel Beelcke Hiddens genoemd,

     naar haar tweede man.

     Tr. kerk (1) voor 1610 Here Wiltes (zie 6).

     h.c. 8-4-1629, tr. kerk (2) circa 1629 Hidde Geerts.

     Uit het eerste huwelijk:

     1. v Trijntje Heres, geb. circa 1600 (zie 3).

     2. m Here Heres, geb. circa 1610. Register ontfanch

     Breucken Bellingwolde:

     1635 Hero Heres heeft de vensterglasen in zijn

     zwagers Boele Ockens huys ingeslagen 5 gld.

     1635: Hero Heres omdat deselve in dronkenschap te

     Onstwedde bij wulvenjacht moetwillichlijck sich

     hadde angestelt.

     1638: Hero Heres wegens mandaet van die richter

     15-12-1641: Hero Heres wegns verscheyden

     moetwillen op Wedder marckt gepleeget: 105 gld

     9-11-1642: Hero Heres heeft een soldaat Tebbe

     Jansz genaemt in die noose gebeten, 10 car. gld.

     13-5-1643: Hero Heres hefft Willem Berens

     nagesegt dat hi Berent Ludolphus gedrowet hadde 5

     gld.

     2-6-1645: Hero Heres wegen delicten en

     moetwillen, 30 gld.

     4-11-1656: Willem Berents wever, Harmen Meynderts

     muder (sic) Hero Heres, Boele Harmens ende Fopcko

     Melles wegen gevegt met messen en stocken, oock

     wundinge daerop gevolget, elck 2 rycksdaler.

     Tr. op 21-03-1635 te Blijham (h.c.) Wipke Ockes,

     geb. voor 1620, dr. van Ocko Boelens en Hille

     Sebes.

     Uit het tweede huwelijk:

     3. m Geert Hiddes.

     4. v Geertruid Hiddes.

     Tr. Fopko Aalderts.



     Parentatie III



     10 Harm N.N. Overl. voor 1619. In een acte van 10 april

     1690 (RA V.dd) staat:

     Eebo Harmens Geert Luittyens met Tetke, en Hempko

     Engels met Ette, kinderen en erfgenamen van hun zal.

     moeder Geerttyen, dan Evert Untkens met Luppe in plaats

     van zal. moeder Wipke, Hindrisk Mans sampt Thijo

     Luppens wegens huisvrouw Haycka, en Jemmo Eggericks als

     erfgenamen van hun zal. vader Manss Harmens voor hun

     erfgenamen en nakomelingen als Geertien Harmens, Eeben,

     Tetken en Etten zal. lieve moeder, en Luppen, Hinricks,

     Haijcken en Tyawen lieve bestemoeder en met hare soene

     Hicke Harmens, broer en oom.

     Tr.

     11 Geertje N.N. Overl. voor 1620. Overleden voor 10 april

     1619.

     Uit dit huwelijk:

     1. v Ettien Harms, geb. circa 1600 (zie 5).

     2. m Ebo Harms, geb. circa 1600.

     h.c. 26-10-1625 (RA V.ee)

     getuigen zijn kant: Hindrick Mans en Herman

     Hickes als broers zoons.

     haar kant: Igge Igges en Johan Feckes. Tr. kerk

     circa 1625 Tiade Iggens, geb. circa 1600.

     3. m Hicke Harms.

     Tr. kerk voor 1624 Herman Aijolts.

     4. v Tetke Harms.

     Tr. Geert Luitjens.

     5. v Wipke Harms, overl. voor 1620. Overleden voor

     10-04-1619.

     6. m Mans Harms. Acte vanwege de nalatenschap van

     Hindrick Dercks en Anna. Genoemd worden Derck

     Hindriks, achtereenvolgens gehuwd met Lutgert N.

     en Ette N. en zijn zuster Tamme Mannes, weduwe

     Mans Hermans met haar zoon Hindrik Mans en zwager

     Jemme Eggericks (RA V.dd, 25-3-1620).

     Tr. kerk voor 1619 Tamme Hindriks, dr. van

     Hindrik Derks en Anna Wibbens.


     Met Vriendelijk Groeten
     Hans Homan Free
     http://home.hetnet.nl/~homanfree/



     [Non-text portions of this message have been removed]



     ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
     Help
     save the life of a child. Support St. Jude Children's Research Hospital's
     'Thanks & Giving.'
     http://us.click.yahoo.com/8HGP.B/5WnJAA/a8ILAA/FvNolB/TM
     --------------------------------------------------------------------~->


     Yahoo! Groups Links










     ----------------------------------------------------------------------------
     --
     Yahoo! Groups Links

     a.. To visit your group on the web, go to:
     http://groups.yahoo.com/group/groningen-genealogy/

     b.. To unsubscribe from this group, send an email to:
     groningen-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com

     c.. Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.





     [Non-text portions of this message have been removed]





     Yahoo! Groups Links
    • Henny Savenije
     Zoek eens op het internet naar menonites en history en je zult een interessant stukje geschiedenis voorbij zien komen. ... Henny (Lee Hae Kang) ...
     Message 4 of 20 , Feb 1, 2005
     • 0 Attachment
      Zoek eens op het internet naar menonites en history en je zult een
      interessant stukje geschiedenis voorbij zien komen.

      At 09:30 PM 01-02-05, you wrote:


      >Hallo Harry,
      >
      >Bedankt voor het meedenken. Ik schaam me diep, ik zie die term wel vaker
      >voorbij komen en dacht ongeveer wel te begrijpen wat het was, maar door
      >onderstaande context ga ik toch twijfelen. Kan je me uitleggen wat dit
      >precies is? Dit zegt het woordenboek(.nl) maar daar kom ik niet zover mee:
      >doops.ge.zin.de (de ~ (m.), ~n)
      >1 lid van de Doopsgezinde Broederschap => doper, menist, mennoniet
      >
      >
      >Alvast bedankt!
      >
      >Met vriendelijke groet,
      >
      >Olaf Duits
      >http://genealogy.mypub.nl
      >
      >-----Oorspronkelijk bericht-----
      >Van: Harry van Deelen [mailto:aa.vandeelen@...]
      >Verzonden: dinsdag 1 februari 2005 12:43
      >Aan: groningen-genealogy@yahoogroups.com
      >Onderwerp: Re: [groningen-genealogy] Hemko Engels parenteel
      >
      >
      >Olaf,
      >Mogelijk dat het een doopsgezinde was, die werden meestal na hun 18de jaar
      >toegelaten als zij dat wilden na een examen voor catechisatie en dan doopte
      >ze deze mensen. Dus in dat geval zou ze best eens 20 jaar geweest kunnen
      >zijn?
      >Let wel dit is een veronderstelling.
      >Harry van Deelen
      > ----- Original Message -----
      > From: Olaf Duits
      > To: groningen-genealogy@yahoogroups.com
      > Sent: Tuesday, February 01, 2005 11:40 AM
      > Subject: RE: [groningen-genealogy] Hemko Engels parenteel
      >
      >
      > Volgens mij staat hier een foutje of lees ik het verkeerd:
      > --
      > Tr. kerk (2) 1692 Swaantje Folkerts, geb. circa 1690 te Wedde,dr. van
      > Folkert Engelbartus en Magdaleentien Haselhoff.
      > --
      >
      > Ik weet het niet maar volgens mij was het toen ook al volgens de wet
      > verboden om met een 2 jarig meisje te trouwen?
      >
      >
      > Met vriendelijke groet,
      >
      > Olaf Duits
      > http://genealogy.mypub.nl
      >
      > -----Oorspronkelijk bericht-----
      > Van: Hans Homan Free [mailto:homanfree@...]
      > Verzonden: zondag 30 januari 2005 22:31
      > Aan: groningen-genealogy@yahoogroups.com
      > Onderwerp: RE: [groningen-genealogy] Hemko Engels parenteel
      >
      >
      > Hallo Olaf,
      >
      >
      >
      > Hierbij de gegevens voor zover mij bekend. Mocht je aanvullingen hebben,
      >hou
      > ik me aanbevolen.
      >
      >
      >
      > 1 Beelcke Elses, ged. op 26-09-1641 te Blijham, overl. op
      >
      > 06-10-1680 te Wedde.
      >
      > Tr. op 13-06-1667 te Blijham (h.c.). Getuigen h.c.:
      >
      > Zijn kant: Magdalena Saxenhausen, moeder; Hans
      >
      > Haeselhoff, broer; Lucas Haeselhoff, broer; Geertroiyet
      >
      > Haselhoff, zuster.
      >
      > Haar kant: Lucas Haselhoff, zwager; Ettjen Elses,
      >
      > zuster; Aeicko Hempkens, oom; Fopko Aelders, oom; Ocko
      >
      > Heeres, vedder. Echtgenoot is Evert Haselhoff,
      >
      > borggraaf, geb. circa 1640 te Wedde, overl. op
      >
      > 08-04-1690 te Wedde.
      >
      > Uit dit huwelijk:
      >
      > 1. m Elso Haselhoff, geb. circa 1670 te Wedde.
      >
      > Tr. kerk (1) 1692 Anna Hubbeling, geb. circa 1670
      >
      > te Onstwedde, dr. van Albert Hubbeling en
      >
      > Margrieta Lepel.
      >
      > h.c. 28-9-1692 Vlagtwedde (VI z dl 1)
      >
      > Getuigen bij het h.c.:
      >
      > zijn kant: B. Aldringa, drost; Hans Haselhoff,
      >
      > oom; Lucas Haselhoff, oom en principale voormond;
      >
      > Petrus Rustebrij, scriba, oom en sibbe voogd; Jan
      >
      > Hindrix op het meyers, vreemde voogd; Berend
      >
      > Geerts, neef.
      >
      > haar kant: Derck Haselhoff, stiefvader,
      >
      > Margaretha Lepels, moeder; Johan Coerts
      >
      > Hubbelinck, broer; Aicko Nanninges, neef en
      >
      > gewezen voormond; Jan Broil, neef. Tr. kerk (2)
      >
      > 1692 Swaantje Folkerts, geb. circa 1690 te Wedde,
      >
      > dr. van Folkert Engelbartus en Magdaleentien
      >
      > Haselhoff.
      >
      >
      >
      > Parentatie I
      >
      >
      >
      > 2 Else Hemkes, geb. circa 1610 te Blijham.
      >
      > Tr. op 08-04-1630 te Blijham (h.c.). Getuigen h.c.:
      >
      > Zijn kant: Hemke Engels, vader
      >
      > Haar kant: Hidde Geerts, stiefvader; Beelcke Hiddens,
      >
      > moeder; Tonnis Ludolphi; oom.
      >
      > 3 Trijntje Heres, geb. circa 1600.
      >
      > Tr. (1) op 08-04-1630 te Blijham (h.c.). Getuigen h.c.:
      >
      > Zijn kant: Hemke Engels, vader
      >
      > Haar kant: Hidde Geerts, stiefvader; Beelcke Hiddens,
      >
      > moeder; Tonnis Ludolphi; oom Else Hemkes (zie 2).
      >
      > Tr. (2) op 25-02-1661 te Blijham (h.c.) Roelof
      >
      > Bregenbeeck.
      >
      > Uit het eerste huwelijk:
      >
      > 1. v Jantje Elses, geb. circa 1630.
      >
      > Tr. op 10-03-1654 te Blijham (h.c.) Jacob
      >
      > Claassen, geb. circa 1630 te Wedde.
      >
      > 2. v Beelcke Elses, ged. op 26-09-1641 te Blijham (zie
      >
      > 1).
      >
      > 3. v Ette Elses, geb. op 13-10-1642 te Blijham, ged.
      >
      > op 30-10-1642 te Blijham, overl. voor 1708 te
      >
      > Blijham.
      >
      > Tr. (1) op 31-05-1659 te Blijham (h.c.) Addo
      >
      > Nannes, geb. circa 1630 te Blijham, 4 nov. 1656
      >
      > (Oud-arch.,Gem.arch. fol.372r): Adde Nannes,
      >
      > wegens een messteek, geaccoreert op 2-0-0
      >
      > (Breukenregister Bellingwolde/Blijham)
      >
      > 28 juli 1657 (RAG VIa dl.1): Anneke Berents van
      >
      > Dorpen klaagt tegen Addo Nannens, Nanno Doedens
      >
      > zoon, dat deze haar bont en blauw heeft geslagen
      >
      > en vleselijck betast, waarna een kind geboren
      >
      > werd.
      >
      > 4 dec. 1660 (Oud Arch.Gem.Arch.fol.372r): Addo
      >
      > Nannens van dat hij Boele Harmens dichte hadde
      >
      > geslagen: 4-0-0 (Breukenregister
      >
      > Bellingwolde/Blijham), zn. van Nanno Doedens en
      >
      > Fosse Meijners?
      >
      > Otr. (2) op 19-05-1667 te Leerort, tr. op
      >
      > 26-04-1667 te Blijham (h.c.), getuigen h.c.:
      >
      > zijn kant: Magdalena Saxenhausen, moeder; Evert
      >
      > Haeselhoff, borggraaf en broer; Hans Haeselhoff,
      >
      > broer.
      >
      > haar kant: Beelke Elses; zuster, Aeycke Hempkes;
      >
      > oom, Phopko Aelders; oom, tr. kerk op 26-05-1667
      >
      > te Blijham Lucas Haselhoff, koopman, kerkvoogd,
      >
      > geb. circa 1643 te Wedde, overl. circa 1723 te
      >
      > Blijham, zn. van Derk Haselhoff, borggraaf
      >
      > 1637-1650, en Magdalena Saxenhausen.
      >
      > 4. m Hero Elses, overl. voor 1667. Overleden voor
      >
      > april 1667.
      >
      > 5. v N.N. Elses.
      >
      > Tr. Jacob Roelofs.
      >
      >
      >
      > Parentatie II
      >
      >
      >
      > 4 Hemke Engels, overl. op 01-09-1653 te Blijham.
      >
      > Tr.
      >
      > 5 Ettien Harms, geb. circa 1600, overl. voor 1638.
      >
      > Overleden voor 4-1637.
      >
      > Uit dit huwelijk:
      >
      > 1. m Harm Hemkes, geb. circa 1605.
      >
      > Tr. op 04-03-1633 te Beerta (h.c.). Getuigen
      >
      > h.c.:
      >
      > Harmen Hemkes en Remke Sibelkes. Remke brengt in
      >
      > 3 deimt land sijnde in de mande te
      >
      > Oostwolderhamrik binnen Dre genoemd; bovendien 3
      >
      > akker liggende in Wigboldus, pastoor van
      >
      > Midwolda's heerd te Oostwold, en haar deel in de
      >
      > heerd van Jan Henrix, oosterd in de Beerta.
      >
      > Zijn kant: Hemko Engels, vader, Haike Hemkes,
      >
      > broer, en Henrich Manss.
      >
      > Haar kant: haar voogden, Haike Ebes, sibbe-, en
      >
      > Iggo Iggens, vreemde voogd. Getuigen: Bowe
      >
      > Tiapkes en Jan Boles. Echtgenote is Remke
      >
      > Sibelkens, geb. circa 1605, dr. van Sibelke
      >
      > Tammes en Doede Ipens.
      >
      > 2. m Else Hemkes, geb. circa 1610 te Blijham (zie 2).
      >
      > 3. v Hille Hemkes, geb. circa 1610.
      >
      > Tr. 4-1637 te Winschoten (h.c.) Gerdt Jurjens,
      >
      > geb. circa 1610.
      >
      > 4. m Engel Hemkes, geb. circa 1630.
      >
      > Tr. kerk circa 1655 Geertje Bruggers, geb. circa
      >
      > 1630 te Blijham.
      >
      > 5. m Aicke Hemkes, geb. circa 1635.
      >
      > Tr. kerk (1) voor 1642 Free N.N.
      >
      > Tr. (2) op 19-11-1642 te Westerlee (h.c.) Talle
      >
      > Jans.
      >
      > Tr. (3) op 02-04-1660 te Blijham (h.c.) Hille
      >
      > Martens, geb. circa 1635.
      >
      >
      >
      > 6 Here Wiltes.
      >
      > Tr. kerk voor 1610.
      >
      > 7 Beelcke N.N. Ze wordt ook wel Beelcke Hiddens genoemd,
      >
      > naar haar tweede man.
      >
      > Tr. kerk (1) voor 1610 Here Wiltes (zie 6).
      >
      > h.c. 8-4-1629, tr. kerk (2) circa 1629 Hidde Geerts.
      >
      > Uit het eerste huwelijk:
      >
      > 1. v Trijntje Heres, geb. circa 1600 (zie 3).
      >
      > 2. m Here Heres, geb. circa 1610. Register ontfanch
      >
      > Breucken Bellingwolde:
      >
      > 1635 Hero Heres heeft de vensterglasen in zijn
      >
      > zwagers Boele Ockens huys ingeslagen 5 gld.
      >
      > 1635: Hero Heres omdat deselve in dronkenschap te
      >
      > Onstwedde bij wulvenjacht moetwillichlijck sich
      >
      > hadde angestelt.
      >
      > 1638: Hero Heres wegens mandaet van die richter
      >
      > 15-12-1641: Hero Heres wegns verscheyden
      >
      > moetwillen op Wedder marckt gepleeget: 105 gld
      >
      > 9-11-1642: Hero Heres heeft een soldaat Tebbe
      >
      > Jansz genaemt in die noose gebeten, 10 car. gld.
      >
      > 13-5-1643: Hero Heres hefft Willem Berens
      >
      > nagesegt dat hi Berent Ludolphus gedrowet hadde 5
      >
      > gld.
      >
      > 2-6-1645: Hero Heres wegen delicten en
      >
      > moetwillen, 30 gld.
      >
      > 4-11-1656: Willem Berents wever, Harmen Meynderts
      >
      > muder (sic) Hero Heres, Boele Harmens ende Fopcko
      >
      > Melles wegen gevegt met messen en stocken, oock
      >
      > wundinge daerop gevolget, elck 2 rycksdaler.
      >
      > Tr. op 21-03-1635 te Blijham (h.c.) Wipke Ockes,
      >
      > geb. voor 1620, dr. van Ocko Boelens en Hille
      >
      > Sebes.
      >
      > Uit het tweede huwelijk:
      >
      > 3. m Geert Hiddes.
      >
      > 4. v Geertruid Hiddes.
      >
      > Tr. Fopko Aalderts.
      >
      >
      >
      > Parentatie III
      >
      >
      >
      > 10 Harm N.N. Overl. voor 1619. In een acte van 10 april
      >
      > 1690 (RA V.dd) staat:
      >
      > Eebo Harmens Geert Luittyens met Tetke, en Hempko
      >
      > Engels met Ette, kinderen en erfgenamen van hun zal.
      >
      > moeder Geerttyen, dan Evert Untkens met Luppe in plaats
      >
      > van zal. moeder Wipke, Hindrisk Mans sampt Thijo
      >
      > Luppens wegens huisvrouw Haycka, en Jemmo Eggericks als
      >
      > erfgenamen van hun zal. vader Manss Harmens voor hun
      >
      > erfgenamen en nakomelingen als Geertien Harmens, Eeben,
      >
      > Tetken en Etten zal. lieve moeder, en Luppen, Hinricks,
      >
      > Haijcken en Tyawen lieve bestemoeder en met hare soene
      >
      > Hicke Harmens, broer en oom.
      >
      > Tr.
      >
      > 11 Geertje N.N. Overl. voor 1620. Overleden voor 10 april
      >
      > 1619.
      >
      > Uit dit huwelijk:
      >
      > 1. v Ettien Harms, geb. circa 1600 (zie 5).
      >
      > 2. m Ebo Harms, geb. circa 1600.
      >
      > h.c. 26-10-1625 (RA V.ee)
      >
      > getuigen zijn kant: Hindrick Mans en Herman
      >
      > Hickes als broers zoons.
      >
      > haar kant: Igge Igges en Johan Feckes. Tr. kerk
      >
      > circa 1625 Tiade Iggens, geb. circa 1600.
      >
      > 3. m Hicke Harms.
      >
      > Tr. kerk voor 1624 Herman Aijolts.
      >
      > 4. v Tetke Harms.
      >
      > Tr. Geert Luitjens.
      >
      > 5. v Wipke Harms, overl. voor 1620. Overleden voor
      >
      > 10-04-1619.
      >
      > 6. m Mans Harms. Acte vanwege de nalatenschap van
      >
      > Hindrick Dercks en Anna. Genoemd worden Derck
      >
      > Hindriks, achtereenvolgens gehuwd met Lutgert N.
      >
      > en Ette N. en zijn zuster Tamme Mannes, weduwe
      >
      > Mans Hermans met haar zoon Hindrik Mans en zwager
      >
      > Jemme Eggericks (RA V.dd, 25-3-1620).
      >
      > Tr. kerk voor 1619 Tamme Hindriks, dr. van
      >
      > Hindrik Derks en Anna Wibbens.
      >
      >
      > Met Vriendelijk Groeten
      > Hans Homan Free
      > http://home.hetnet.nl/~homanfree/
      >
      >
      >
      > [Non-text portions of this message have been removed]
      >
      >
      >
      >
      >
      > Yahoo! Groups Links
      >
      >
      >
      >
      >
      >
      >
      >
      >
      >
      >----------------------------------------------------------------------------
      >--
      > Yahoo! Groups Links
      >
      > a.. To visit your group on the web, go to:
      > http://groups.yahoo.com/group/groningen-genealogy/
      >
      > b.. To unsubscribe from this group, send an email to:
      > groningen-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
      >
      > c.. Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.
      >
      >
      >
      >
      >
      >[Non-text portions of this message have been removed]
      >
      >
      >
      >
      >
      >Yahoo! Groups Links
      >
      >
      >
      >
      >
      >
      >
      >
      >
      >
      >
      >
      >Yahoo! Groups Links
      >
      >
      >
      >


      Henny (Lee Hae Kang)
      -----------------------------
      http://www.henny-savenije.pe.kr Portal to all my sites
      http://www.hendrick-hamel.henny-savenije.pe.kr (in English) Feel free to
      discover Korea with Hendrick Hamel (1653-1666)
      http://www.hendrick-hamel.henny-savenije.pe.kr/indexk2.htm In Korean
      http://www.hendrick-hamel.henny-savenije.pe.kr/Dutch In Dutch
      http://www.vos.henny-savenije.pe.kr Frits Vos Article about Witsen and
      Eibokken and his first Korean-Dutch dictionary
      http://www.cartography.henny-savenije.pe.kr (in English) Korea through
      Western Cartographic eyes
      http://www.hwasong.henny-savenije.pe.kr Hwasong the fortress in Suwon
      http://www.oldKorea.henny-savenije.pe.kr Old Korea in pictures
      http://www.british.henny-savenije.pe.kr A British encounter in Pusan (1797)
      http://www.genealogy.henny-savenije.pe.kr/index.htm Genealogy
      http://www.henny-savenije.pe.kr/bboard Bulletin board for Korean studies
     • Wegman, Ruut
      Hallo Olaf, Je hoeft je niet te schamen. Het is inderdaad een fout. Elso Haselhof en Swaantje Folkerts zijn getrouwd tussen 25-11-1705 (laatste vermelding van
      Message 5 of 20 , Feb 1, 2005
      • 0 Attachment
       Hallo Olaf,



       Je hoeft je niet te schamen. Het is inderdaad een fout. Elso Haselhof en
       Swaantje Folkerts zijn getrouwd tussen 25-11-1705 (laatste vermelding
       van Elso's eerste vrouw Anna Hubbelingh) en 28-05-1708 (doop eerste kind
       van Elso en Swaantje). Waarschijnlijk zijn ze getrouwd in 1707. Swaantje
       Folkerts is geboren te Hoorn in 1691 ze was dus hooguit 16 jaar bij haar
       huwelijk. De ouders van Swaantje Folkerts waren met zekerheid niet
       doopsgezind.



       Met vriendelijke groet,



       Ruut Wegman





       _____

       From: Henny Savenije [mailto:adam_eve@...]
       Sent: dinsdag 1 februari 2005 14:06
       To: groningen-genealogy@yahoogroups.com
       Subject: RE: [groningen-genealogy] Hemko Engels parenteel



       Zoek eens op het internet naar menonites en history en je zult een
       interessant stukje geschiedenis voorbij zien komen.

       At 09:30 PM 01-02-05, you wrote:


       >Hallo Harry,
       >
       >Bedankt voor het meedenken. Ik schaam me diep, ik zie die term wel
       vaker
       >voorbij komen en dacht ongeveer wel te begrijpen wat het was, maar door
       >onderstaande context ga ik toch twijfelen. Kan je me uitleggen wat dit
       >precies is? Dit zegt het woordenboek(.nl) maar daar kom ik niet zover
       mee:
       >doops.ge.zin.de (de ~ (m.), ~n)
       >1 lid van de Doopsgezinde Broederschap => doper, menist, mennoniet
       >
       >
       >Alvast bedankt!
       >
       >Met vriendelijke groet,
       >
       >Olaf Duits
       >http://genealogy.mypub.nl
       >
       >-----Oorspronkelijk bericht-----
       >Van: Harry van Deelen [mailto:aa.vandeelen@...]
       >Verzonden: dinsdag 1 februari 2005 12:43
       >Aan: groningen-genealogy@yahoogroups.com
       >Onderwerp: Re: [groningen-genealogy] Hemko Engels parenteel
       >
       >
       >Olaf,
       >Mogelijk dat het een doopsgezinde was, die werden meestal na hun 18de
       jaar
       >toegelaten als zij dat wilden na een examen voor catechisatie en dan
       doopte
       >ze deze mensen. Dus in dat geval zou ze best eens 20 jaar geweest
       kunnen
       >zijn?
       >Let wel dit is een veronderstelling.
       >Harry van Deelen
       > ----- Original Message -----
       > From: Olaf Duits
       > To: groningen-genealogy@yahoogroups.com
       > Sent: Tuesday, February 01, 2005 11:40 AM
       > Subject: RE: [groningen-genealogy] Hemko Engels parenteel
       >
       >
       > Volgens mij staat hier een foutje of lees ik het verkeerd:
       > --
       > Tr. kerk (2) 1692 Swaantje Folkerts, geb. circa 1690 te Wedde,dr.
       van
       > Folkert Engelbartus en Magdaleentien Haselhoff.
       > --
       >
       > Ik weet het niet maar volgens mij was het toen ook al volgens de wet
       > verboden om met een 2 jarig meisje te trouwen?
       >
       >
       > Met vriendelijke groet,
       >
       > Olaf Duits
       > http://genealogy.mypub.nl
       >
       > -----Oorspronkelijk bericht-----
       > Van: Hans Homan Free [mailto:homanfree@...]
       > Verzonden: zondag 30 januari 2005 22:31
       > Aan: groningen-genealogy@yahoogroups.com
       > Onderwerp: RE: [groningen-genealogy] Hemko Engels parenteel
       >
       >
       > Hallo Olaf,
       >
       >
       >
       > Hierbij de gegevens voor zover mij bekend. Mocht je aanvullingen
       hebben,
       >hou
       > ik me aanbevolen.
       >
       >
       >
       > 1 Beelcke Elses, ged. op 26-09-1641 te Blijham, overl. op
       >
       > 06-10-1680 te Wedde.
       >
       > Tr. op 13-06-1667 te Blijham (h.c.). Getuigen h.c.:
       >
       > Zijn kant: Magdalena Saxenhausen, moeder; Hans
       >
       > Haeselhoff, broer; Lucas Haeselhoff, broer; Geertroiyet
       >
       > Haselhoff, zuster.
       >
       > Haar kant: Lucas Haselhoff, zwager; Ettjen Elses,
       >
       > zuster; Aeicko Hempkens, oom; Fopko Aelders, oom; Ocko
       >
       > Heeres, vedder. Echtgenoot is Evert Haselhoff,
       >
       > borggraaf, geb. circa 1640 te Wedde, overl. op
       >
       > 08-04-1690 te Wedde.
       >
       > Uit dit huwelijk:
       >
       > 1. m Elso Haselhoff, geb. circa 1670 te Wedde.
       >
       > Tr. kerk (1) 1692 Anna Hubbeling, geb. circa 1670
       >
       > te Onstwedde, dr. van Albert Hubbeling en
       >
       > Margrieta Lepel.
       >
       > h.c. 28-9-1692 Vlagtwedde (VI z dl 1)
       >
       > Getuigen bij het h.c.:
       >
       > zijn kant: B. Aldringa, drost; Hans Haselhoff,
       >
       > oom; Lucas Haselhoff, oom en principale voormond;
       >
       > Petrus Rustebrij, scriba, oom en sibbe voogd; Jan
       >
       > Hindrix op het meyers, vreemde voogd; Berend
       >
       > Geerts, neef.
       >
       > haar kant: Derck Haselhoff, stiefvader,
       >
       > Margaretha Lepels, moeder; Johan Coerts
       >
       > Hubbelinck, broer; Aicko Nanninges, neef en
       >
       > gewezen voormond; Jan Broil, neef. Tr. kerk (2)
       >
       > 1692 Swaantje Folkerts, geb. circa 1690 te Wedde,
       >
       > dr. van Folkert Engelbartus en Magdaleentien
       >
       > Haselhoff.
       >
       >
       >
       > Parentatie I
       >
       >
       >
       > 2 Else Hemkes, geb. circa 1610 te Blijham.
       >
       > Tr. op 08-04-1630 te Blijham (h.c.). Getuigen h.c.:
       >
       > Zijn kant: Hemke Engels, vader
       >
       > Haar kant: Hidde Geerts, stiefvader; Beelcke Hiddens,
       >
       > moeder; Tonnis Ludolphi; oom.
       >
       > 3 Trijntje Heres, geb. circa 1600.
       >
       > Tr. (1) op 08-04-1630 te Blijham (h.c.). Getuigen h.c.:
       >
       > Zijn kant: Hemke Engels, vader
       >
       > Haar kant: Hidde Geerts, stiefvader; Beelcke Hiddens,
       >
       > moeder; Tonnis Ludolphi; oom Else Hemkes (zie 2).
       >
       > Tr. (2) op 25-02-1661 te Blijham (h.c.) Roelof
       >
       > Bregenbeeck.
       >
       > Uit het eerste huwelijk:
       >
       > 1. v Jantje Elses, geb. circa 1630.
       >
       > Tr. op 10-03-1654 te Blijham (h.c.) Jacob
       >
       > Claassen, geb. circa 1630 te Wedde.
       >
       > 2. v Beelcke Elses, ged. op 26-09-1641 te Blijham (zie
       >
       > 1).
       >
       > 3. v Ette Elses, geb. op 13-10-1642 te Blijham, ged.
       >
       > op 30-10-1642 te Blijham, overl. voor 1708 te
       >
       > Blijham.
       >
       > Tr. (1) op 31-05-1659 te Blijham (h.c.) Addo
       >
       > Nannes, geb. circa 1630 te Blijham, 4 nov. 1656
       >
       > (Oud-arch.,Gem.arch. fol.372r): Adde Nannes,
       >
       > wegens een messteek, geaccoreert op 2-0-0
       >
       > (Breukenregister Bellingwolde/Blijham)
       >
       > 28 juli 1657 (RAG VIa dl.1): Anneke Berents van
       >
       > Dorpen klaagt tegen Addo Nannens, Nanno Doedens
       >
       > zoon, dat deze haar bont en blauw heeft geslagen
       >
       > en vleselijck betast, waarna een kind geboren
       >
       > werd.
       >
       > 4 dec. 1660 (Oud Arch.Gem.Arch.fol.372r): Addo
       >
       > Nannens van dat hij Boele Harmens dichte hadde
       >
       > geslagen: 4-0-0 (Breukenregister
       >
       > Bellingwolde/Blijham), zn. van Nanno Doedens en
       >
       > Fosse Meijners?
       >
       > Otr. (2) op 19-05-1667 te Leerort, tr. op
       >
       > 26-04-1667 te Blijham (h.c.), getuigen h.c.:
       >
       > zijn kant: Magdalena Saxenhausen, moeder; Evert
       >
       > Haeselhoff, borggraaf en broer; Hans Haeselhoff,
       >
       > broer.
       >
       > haar kant: Beelke Elses; zuster, Aeycke Hempkes;
       >
       > oom, Phopko Aelders; oom, tr. kerk op 26-05-1667
       >
       > te Blijham Lucas Haselhoff, koopman, kerkvoogd,
       >
       > geb. circa 1643 te Wedde, overl. circa 1723 te
       >
       > Blijham, zn. van Derk Haselhoff, borggraaf
       >
       > 1637-1650, en Magdalena Saxenhausen.
       >
       > 4. m Hero Elses, overl. voor 1667. Overleden voor
       >
       > april 1667.
       >
       > 5. v N.N. Elses.
       >
       > Tr. Jacob Roelofs.
       >
       >
       >
       > Parentatie II
       >
       >
       >
       > 4 Hemke Engels, overl. op 01-09-1653 te Blijham.
       >
       > Tr.
       >
       > 5 Ettien Harms, geb. circa 1600, overl. voor 1638.
       >
       > Overleden voor 4-1637.
       >
       > Uit dit huwelijk:
       >
       > 1. m Harm Hemkes, geb. circa 1605.
       >
       > Tr. op 04-03-1633 te Beerta (h.c.). Getuigen
       >
       > h.c.:
       >
       > Harmen Hemkes en Remke Sibelkes. Remke brengt in
       >
       > 3 deimt land sijnde in de mande te
       >
       > Oostwolderhamrik binnen Dre genoemd; bovendien 3
       >
       > akker liggende in Wigboldus, pastoor van
       >
       > Midwolda's heerd te Oostwold, en haar deel in de
       >
       > heerd van Jan Henrix, oosterd in de Beerta.
       >
       > Zijn kant: Hemko Engels, vader, Haike Hemkes,
       >
       > broer, en Henrich Manss.
       >
       > Haar kant: haar voogden, Haike Ebes, sibbe-, en
       >
       > Iggo Iggens, vreemde voogd. Getuigen: Bowe
       >
       > Tiapkes en Jan Boles. Echtgenote is Remke
       >
       > Sibelkens, geb. circa 1605, dr. van Sibelke
       >
       > Tammes en Doede Ipens.
       >
       > 2. m Else Hemkes, geb. circa 1610 te Blijham (zie 2).
       >
       > 3. v Hille Hemkes, geb. circa 1610.
       >
       > Tr. 4-1637 te Winschoten (h.c.) Gerdt Jurjens,
       >
       > geb. circa 1610.
       >
       > 4. m Engel Hemkes, geb. circa 1630.
       >
       > Tr. kerk circa 1655 Geertje Bruggers, geb. circa
       >
       > 1630 te Blijham.
       >
       > 5. m Aicke Hemkes, geb. circa 1635.
       >
       > Tr. kerk (1) voor 1642 Free N.N.
       >
       > Tr. (2) op 19-11-1642 te Westerlee (h.c.) Talle
       >
       > Jans.
       >
       > Tr. (3) op 02-04-1660 te Blijham (h.c.) Hille
       >
       > Martens, geb. circa 1635.
       >
       >
       >
       > 6 Here Wiltes.
       >
       > Tr. kerk voor 1610.
       >
       > 7 Beelcke N.N. Ze wordt ook wel Beelcke Hiddens genoemd,
       >
       > naar haar tweede man.
       >
       > Tr. kerk (1) voor 1610 Here Wiltes (zie 6).
       >
       > h.c. 8-4-1629, tr. kerk (2) circa 1629 Hidde Geerts.
       >
       > Uit het eerste huwelijk:
       >
       > 1. v Trijntje Heres, geb. circa 1600 (zie 3).
       >
       > 2. m Here Heres, geb. circa 1610. Register ontfanch
       >
       > Breucken Bellingwolde:
       >
       > 1635 Hero Heres heeft de vensterglasen in zijn
       >
       > zwagers Boele Ockens huys ingeslagen 5 gld.
       >
       > 1635: Hero Heres omdat deselve in dronkenschap te
       >
       > Onstwedde bij wulvenjacht moetwillichlijck sich
       >
       > hadde angestelt.
       >
       > 1638: Hero Heres wegens mandaet van die richter
       >
       > 15-12-1641: Hero Heres wegns verscheyden
       >
       > moetwillen op Wedder marckt gepleeget: 105 gld
       >
       > 9-11-1642: Hero Heres heeft een soldaat Tebbe
       >
       > Jansz genaemt in die noose gebeten, 10 car. gld.
       >
       > 13-5-1643: Hero Heres hefft Willem Berens
       >
       > nagesegt dat hi Berent Ludolphus gedrowet hadde 5
       >
       > gld.
       >
       > 2-6-1645: Hero Heres wegen delicten en
       >
       > moetwillen, 30 gld.
       >
       > 4-11-1656: Willem Berents wever, Harmen Meynderts
       >
       > muder (sic) Hero Heres, Boele Harmens ende Fopcko
       >
       > Melles wegen gevegt met messen en stocken, oock
       >
       > wundinge daerop gevolget, elck 2 rycksdaler.
       >
       > Tr. op 21-03-1635 te Blijham (h.c.) Wipke Ockes,
       >
       > geb. voor 1620, dr. van Ocko Boelens en Hille
       >
       > Sebes.
       >
       > Uit het tweede huwelijk:
       >
       > 3. m Geert Hiddes.
       >
       > 4. v Geertruid Hiddes.
       >
       > Tr. Fopko Aalderts.
       >
       >
       >
       > Parentatie III
       >
       >
       >
       > 10 Harm N.N. Overl. voor 1619. In een acte van 10 april
       >
       > 1690 (RA V.dd) staat:
       >
       > Eebo Harmens Geert Luittyens met Tetke, en Hempko
       >
       > Engels met Ette, kinderen en erfgenamen van hun zal.
       >
       > moeder Geerttyen, dan Evert Untkens met Luppe in plaats
       >
       > van zal. moeder Wipke, Hindrisk Mans sampt Thijo
       >
       > Luppens wegens huisvrouw Haycka, en Jemmo Eggericks als
       >
       > erfgenamen van hun zal. vader Manss Harmens voor hun
       >
       > erfgenamen en nakomelingen als Geertien Harmens, Eeben,
       >
       > Tetken en Etten zal. lieve moeder, en Luppen, Hinricks,
       >
       > Haijcken en Tyawen lieve bestemoeder en met hare soene
       >
       > Hicke Harmens, broer en oom.
       >
       > Tr.
       >
       > 11 Geertje N.N. Overl. voor 1620. Overleden voor 10 april
       >
       > 1619.
       >
       > Uit dit huwelijk:
       >
       > 1. v Ettien Harms, geb. circa 1600 (zie 5).
       >
       > 2. m Ebo Harms, geb. circa 1600.
       >
       > h.c. 26-10-1625 (RA V.ee)
       >
       > getuigen zijn kant: Hindrick Mans en Herman
       >
       > Hickes als broers zoons.
       >
       > haar kant: Igge Igges en Johan Feckes. Tr. kerk
       >
       > circa 1625 Tiade Iggens, geb. circa 1600.
       >
       > 3. m Hicke Harms.
       >
       > Tr. kerk voor 1624 Herman Aijolts.
       >
       > 4. v Tetke Harms.
       >
       > Tr. Geert Luitjens.
       >
       > 5. v Wipke Harms, overl. voor 1620. Overleden voor
       >
       > 10-04-1619.
       >
       > 6. m Mans Harms. Acte vanwege de nalatenschap van
       >
       > Hindrick Dercks en Anna. Genoemd worden Derck
       >
       > Hindriks, achtereenvolgens gehuwd met Lutgert N.
       >
       > en Ette N. en zijn zuster Tamme Mannes, weduwe
       >
       > Mans Hermans met haar zoon Hindrik Mans en zwager
       >
       > Jemme Eggericks (RA V.dd, 25-3-1620).
       >
       > Tr. kerk voor 1619 Tamme Hindriks, dr. van
       >
       > Hindrik Derks en Anna Wibbens.
       >
       >
       > Met Vriendelijk Groeten
       > Hans Homan Free
       > http://home.hetnet.nl/~homanfree/
       >
       >
       >
       > [Non-text portions of this message have been removed]
       >
       >
       >
       >
       >
       > Yahoo! Groups Links
       >
       >
       >
       >
       >
       >
       >
       >
       >
       >
       >-----------------------------------------------------------------------
       -----
       >--
       > Yahoo! Groups Links
       >
       > a.. To visit your group on the web, go to:
       > http://groups.yahoo.com/group/groningen-genealogy/
       >
       > b.. To unsubscribe from this group, send an email to:
       > groningen-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
       >
       > c.. Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of
       Service.
       >
       >
       >
       >
       >
       >[Non-text portions of this message have been removed]
       >
       >
       >
       >
       >
       >Yahoo! Groups Links
       >
       >
       >
       >
       >
       >
       >
       >
       >
       >
       >
       >
       >Yahoo! Groups Links
       >
       >
       >
       >


       Henny (Lee Hae Kang)
       -----------------------------
       http://www.henny-savenije.pe.kr Portal to all my sites
       http://www.hendrick-hamel.henny-savenije.pe.kr (in English) Feel free to

       discover Korea with Hendrick Hamel (1653-1666)
       http://www.hendrick-hamel.henny-savenije.pe.kr/indexk2.htm In Korean
       http://www.hendrick-hamel.henny-savenije.pe.kr/Dutch In Dutch
       http://www.vos.henny-savenije.pe.kr Frits Vos Article about Witsen and
       Eibokken and his first Korean-Dutch dictionary
       http://www.cartography.henny-savenije.pe.kr (in English) Korea through
       Western Cartographic eyes
       http://www.hwasong.henny-savenije.pe.kr Hwasong the fortress in Suwon
       http://www.oldKorea.henny-savenije.pe.kr Old Korea in pictures
       http://www.british.henny-savenije.pe.kr A British encounter in Pusan
       (1797)
       http://www.genealogy.henny-savenije.pe.kr/index.htm Genealogy
       http://www.henny-savenije.pe.kr/bboard Bulletin board for Korean studies






       _____

       Yahoo! Groups Links

       * To visit your group on the web, go to:
       http://groups.yahoo.com/group/groningen-genealogy/

       * To unsubscribe from this group, send an email to:
       groningen-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
       <mailto:groningen-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com?subject=Unsubscr
       ibe>

       * Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of
       Service <http://docs.yahoo.com/info/terms/> .



       [Non-text portions of this message have been removed]
      • Hans Homan Free
       Hallo Olaf, Ik heb een foutje gemaakt bij het 2e huwelijk en daar per vergissen dezelfde datum ingevoerd als bij het eerste huwelijk. De gegevens van Ruut zijn
       Message 6 of 20 , Feb 1, 2005
       • 0 Attachment
        Hallo Olaf,

        Ik heb een foutje gemaakt bij het 2e huwelijk en daar per vergissen dezelfde
        datum ingevoerd als bij het eerste huwelijk. De gegevens van Ruut zijn
        correct.

        Met Vriendelijk Groeten
        Hans Homan Free
        http://home.hetnet.nl/~homanfree/

        -----Original Message-----
        From: Olaf Duits [mailto:olafd@...]
        Sent: Tuesday, February 01, 2005 11:41
        To: groningen-genealogy@yahoogroups.com
        Subject: RE: [groningen-genealogy] Hemko Engels parenteel


        Volgens mij staat hier een foutje of lees ik het verkeerd:
        --
        Tr. kerk (2) 1692 Swaantje Folkerts, geb. circa 1690 te Wedde,dr. van
        Folkert Engelbartus en Magdaleentien Haselhoff.
        --

        Ik weet het niet maar volgens mij was het toen ook al volgens de wet
        verboden om met een 2 jarig meisje te trouwen?


        Met vriendelijke groet,

        Olaf Duits
        http://genealogy.mypub.nl

        -----Oorspronkelijk bericht-----
        Van: Hans Homan Free [mailto:homanfree@...]
        Verzonden: zondag 30 januari 2005 22:31
        Aan: groningen-genealogy@yahoogroups.com
        Onderwerp: RE: [groningen-genealogy] Hemko Engels parenteel


        Hallo Olaf,



        Hierbij de gegevens voor zover mij bekend. Mocht je aanvullingen hebben,
        hou
        ik me aanbevolen.



        1 Beelcke Elses, ged. op 26-09-1641 te Blijham, overl. op

        06-10-1680 te Wedde.

        Tr. op 13-06-1667 te Blijham (h.c.). Getuigen h.c.:

        Zijn kant: Magdalena Saxenhausen, moeder; Hans

        Haeselhoff, broer; Lucas Haeselhoff, broer; Geertroiyet

        Haselhoff, zuster.

        Haar kant: Lucas Haselhoff, zwager; Ettjen Elses,

        zuster; Aeicko Hempkens, oom; Fopko Aelders, oom; Ocko

        Heeres, vedder. Echtgenoot is Evert Haselhoff,

        borggraaf, geb. circa 1640 te Wedde, overl. op

        08-04-1690 te Wedde.

        Uit dit huwelijk:

        1. m Elso Haselhoff, geb. circa 1670 te Wedde.

        Tr. kerk (1) 1692 Anna Hubbeling, geb. circa 1670

        te Onstwedde, dr. van Albert Hubbeling en

        Margrieta Lepel.

        h.c. 28-9-1692 Vlagtwedde (VI z dl 1)

        Getuigen bij het h.c.:

        zijn kant: B. Aldringa, drost; Hans Haselhoff,

        oom; Lucas Haselhoff, oom en principale voormond;

        Petrus Rustebrij, scriba, oom en sibbe voogd; Jan

        Hindrix op het meyers, vreemde voogd; Berend

        Geerts, neef.

        haar kant: Derck Haselhoff, stiefvader,

        Margaretha Lepels, moeder; Johan Coerts

        Hubbelinck, broer; Aicko Nanninges, neef en

        gewezen voormond; Jan Broil, neef. Tr. kerk (2)

        1692 Swaantje Folkerts, geb. circa 1690 te Wedde,

        dr. van Folkert Engelbartus en Magdaleentien

        Haselhoff.



        Parentatie I



        2 Else Hemkes, geb. circa 1610 te Blijham.

        Tr. op 08-04-1630 te Blijham (h.c.). Getuigen h.c.:

        Zijn kant: Hemke Engels, vader

        Haar kant: Hidde Geerts, stiefvader; Beelcke Hiddens,

        moeder; Tonnis Ludolphi; oom.

        3 Trijntje Heres, geb. circa 1600.

        Tr. (1) op 08-04-1630 te Blijham (h.c.). Getuigen h.c.:

        Zijn kant: Hemke Engels, vader

        Haar kant: Hidde Geerts, stiefvader; Beelcke Hiddens,

        moeder; Tonnis Ludolphi; oom Else Hemkes (zie 2).

        Tr. (2) op 25-02-1661 te Blijham (h.c.) Roelof

        Bregenbeeck.

        Uit het eerste huwelijk:

        1. v Jantje Elses, geb. circa 1630.

        Tr. op 10-03-1654 te Blijham (h.c.) Jacob

        Claassen, geb. circa 1630 te Wedde.

        2. v Beelcke Elses, ged. op 26-09-1641 te Blijham (zie

        1).

        3. v Ette Elses, geb. op 13-10-1642 te Blijham, ged.

        op 30-10-1642 te Blijham, overl. voor 1708 te

        Blijham.

        Tr. (1) op 31-05-1659 te Blijham (h.c.) Addo

        Nannes, geb. circa 1630 te Blijham, 4 nov. 1656

        (Oud-arch.,Gem.arch. fol.372r): Adde Nannes,

        wegens een messteek, geaccoreert op 2-0-0

        (Breukenregister Bellingwolde/Blijham)

        28 juli 1657 (RAG VIa dl.1): Anneke Berents van

        Dorpen klaagt tegen Addo Nannens, Nanno Doedens

        zoon, dat deze haar bont en blauw heeft geslagen

        en vleselijck betast, waarna een kind geboren

        werd.

        4 dec. 1660 (Oud Arch.Gem.Arch.fol.372r): Addo

        Nannens van dat hij Boele Harmens dichte hadde

        geslagen: 4-0-0 (Breukenregister

        Bellingwolde/Blijham), zn. van Nanno Doedens en

        Fosse Meijners?

        Otr. (2) op 19-05-1667 te Leerort, tr. op

        26-04-1667 te Blijham (h.c.), getuigen h.c.:

        zijn kant: Magdalena Saxenhausen, moeder; Evert

        Haeselhoff, borggraaf en broer; Hans Haeselhoff,

        broer.

        haar kant: Beelke Elses; zuster, Aeycke Hempkes;

        oom, Phopko Aelders; oom, tr. kerk op 26-05-1667

        te Blijham Lucas Haselhoff, koopman, kerkvoogd,

        geb. circa 1643 te Wedde, overl. circa 1723 te

        Blijham, zn. van Derk Haselhoff, borggraaf

        1637-1650, en Magdalena Saxenhausen.

        4. m Hero Elses, overl. voor 1667. Overleden voor

        april 1667.

        5. v N.N. Elses.

        Tr. Jacob Roelofs.



        Parentatie II



        4 Hemke Engels, overl. op 01-09-1653 te Blijham.

        Tr.

        5 Ettien Harms, geb. circa 1600, overl. voor 1638.

        Overleden voor 4-1637.

        Uit dit huwelijk:

        1. m Harm Hemkes, geb. circa 1605.

        Tr. op 04-03-1633 te Beerta (h.c.). Getuigen

        h.c.:

        Harmen Hemkes en Remke Sibelkes. Remke brengt in

        3 deimt land sijnde in de mande te

        Oostwolderhamrik binnen Dre genoemd; bovendien 3

        akker liggende in Wigboldus, pastoor van

        Midwolda's heerd te Oostwold, en haar deel in de

        heerd van Jan Henrix, oosterd in de Beerta.

        Zijn kant: Hemko Engels, vader, Haike Hemkes,

        broer, en Henrich Manss.

        Haar kant: haar voogden, Haike Ebes, sibbe-, en

        Iggo Iggens, vreemde voogd. Getuigen: Bowe

        Tiapkes en Jan Boles. Echtgenote is Remke

        Sibelkens, geb. circa 1605, dr. van Sibelke

        Tammes en Doede Ipens.

        2. m Else Hemkes, geb. circa 1610 te Blijham (zie 2).

        3. v Hille Hemkes, geb. circa 1610.

        Tr. 4-1637 te Winschoten (h.c.) Gerdt Jurjens,

        geb. circa 1610.

        4. m Engel Hemkes, geb. circa 1630.

        Tr. kerk circa 1655 Geertje Bruggers, geb. circa

        1630 te Blijham.

        5. m Aicke Hemkes, geb. circa 1635.

        Tr. kerk (1) voor 1642 Free N.N.

        Tr. (2) op 19-11-1642 te Westerlee (h.c.) Talle

        Jans.

        Tr. (3) op 02-04-1660 te Blijham (h.c.) Hille

        Martens, geb. circa 1635.



        6 Here Wiltes.

        Tr. kerk voor 1610.

        7 Beelcke N.N. Ze wordt ook wel Beelcke Hiddens genoemd,

        naar haar tweede man.

        Tr. kerk (1) voor 1610 Here Wiltes (zie 6).

        h.c. 8-4-1629, tr. kerk (2) circa 1629 Hidde Geerts.

        Uit het eerste huwelijk:

        1. v Trijntje Heres, geb. circa 1600 (zie 3).

        2. m Here Heres, geb. circa 1610. Register ontfanch

        Breucken Bellingwolde:

        1635 Hero Heres heeft de vensterglasen in zijn

        zwagers Boele Ockens huys ingeslagen 5 gld.

        1635: Hero Heres omdat deselve in dronkenschap te

        Onstwedde bij wulvenjacht moetwillichlijck sich

        hadde angestelt.

        1638: Hero Heres wegens mandaet van die richter

        15-12-1641: Hero Heres wegns verscheyden

        moetwillen op Wedder marckt gepleeget: 105 gld

        9-11-1642: Hero Heres heeft een soldaat Tebbe

        Jansz genaemt in die noose gebeten, 10 car. gld.

        13-5-1643: Hero Heres hefft Willem Berens

        nagesegt dat hi Berent Ludolphus gedrowet hadde 5

        gld.

        2-6-1645: Hero Heres wegen delicten en

        moetwillen, 30 gld.

        4-11-1656: Willem Berents wever, Harmen Meynderts

        muder (sic) Hero Heres, Boele Harmens ende Fopcko

        Melles wegen gevegt met messen en stocken, oock

        wundinge daerop gevolget, elck 2 rycksdaler.

        Tr. op 21-03-1635 te Blijham (h.c.) Wipke Ockes,

        geb. voor 1620, dr. van Ocko Boelens en Hille

        Sebes.

        Uit het tweede huwelijk:

        3. m Geert Hiddes.

        4. v Geertruid Hiddes.

        Tr. Fopko Aalderts.



        Parentatie III



        10 Harm N.N. Overl. voor 1619. In een acte van 10 april

        1690 (RA V.dd) staat:

        Eebo Harmens Geert Luittyens met Tetke, en Hempko

        Engels met Ette, kinderen en erfgenamen van hun zal.

        moeder Geerttyen, dan Evert Untkens met Luppe in plaats

        van zal. moeder Wipke, Hindrisk Mans sampt Thijo

        Luppens wegens huisvrouw Haycka, en Jemmo Eggericks als

        erfgenamen van hun zal. vader Manss Harmens voor hun

        erfgenamen en nakomelingen als Geertien Harmens, Eeben,

        Tetken en Etten zal. lieve moeder, en Luppen, Hinricks,

        Haijcken en Tyawen lieve bestemoeder en met hare soene

        Hicke Harmens, broer en oom.

        Tr.

        11 Geertje N.N. Overl. voor 1620. Overleden voor 10 april

        1619.

        Uit dit huwelijk:

        1. v Ettien Harms, geb. circa 1600 (zie 5).

        2. m Ebo Harms, geb. circa 1600.

        h.c. 26-10-1625 (RA V.ee)

        getuigen zijn kant: Hindrick Mans en Herman

        Hickes als broers zoons.

        haar kant: Igge Igges en Johan Feckes. Tr. kerk

        circa 1625 Tiade Iggens, geb. circa 1600.

        3. m Hicke Harms.

        Tr. kerk voor 1624 Herman Aijolts.

        4. v Tetke Harms.

        Tr. Geert Luitjens.

        5. v Wipke Harms, overl. voor 1620. Overleden voor

        10-04-1619.

        6. m Mans Harms. Acte vanwege de nalatenschap van

        Hindrick Dercks en Anna. Genoemd worden Derck

        Hindriks, achtereenvolgens gehuwd met Lutgert N.

        en Ette N. en zijn zuster Tamme Mannes, weduwe

        Mans Hermans met haar zoon Hindrik Mans en zwager

        Jemme Eggericks (RA V.dd, 25-3-1620).

        Tr. kerk voor 1619 Tamme Hindriks, dr. van

        Hindrik Derks en Anna Wibbens.


        Met Vriendelijk Groeten
        Hans Homan Free
        http://home.hetnet.nl/~homanfree/



        [Non-text portions of this message have been removed]





        Yahoo! Groups Links










        ----------------------------------------------------------------------------
        --
        Yahoo! Groups Links

        a.. To visit your group on the web, go to:
        http://groups.yahoo.com/group/groningen-genealogy/

        b.. To unsubscribe from this group, send an email to:
        groningen-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com

        c.. Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.



        [Non-text portions of this message have been removed]
       • Olaf Duits
        Maakt niet uit hoor. Bedankt voor de data en de hulp. Met vriendelijke groet, Olaf Duits http://genealogy.mypub.nl ... Van: Hans Homan Free
        Message 7 of 20 , Feb 1, 2005
        • 0 Attachment
         Maakt niet uit hoor. Bedankt voor de data en de hulp.


         Met vriendelijke groet,

         Olaf Duits
         http://genealogy.mypub.nl

         -----Oorspronkelijk bericht-----
         Van: Hans Homan Free [mailto:homanfree@...]
         Verzonden: dinsdag 1 februari 2005 16:45
         Aan: groningen-genealogy@yahoogroups.com
         Onderwerp: RE: [groningen-genealogy] Hemko Engels parenteel


         Hallo Olaf,

         Ik heb een foutje gemaakt bij het 2e huwelijk en daar per vergissen dezelfde
         datum ingevoerd als bij het eerste huwelijk. De gegevens van Ruut zijn
         correct.

         Met Vriendelijk Groeten
         Hans Homan Free
         http://home.hetnet.nl/~homanfree/

         -----Original Message-----
         From: Olaf Duits [mailto:olafd@...]
         Sent: Tuesday, February 01, 2005 11:41
         To: groningen-genealogy@yahoogroups.com
         Subject: RE: [groningen-genealogy] Hemko Engels parenteel


         Volgens mij staat hier een foutje of lees ik het verkeerd:
         --
         Tr. kerk (2) 1692 Swaantje Folkerts, geb. circa 1690 te Wedde,dr. van
         Folkert Engelbartus en Magdaleentien Haselhoff.
         --

         Ik weet het niet maar volgens mij was het toen ook al volgens de wet
         verboden om met een 2 jarig meisje te trouwen?


         Met vriendelijke groet,

         Olaf Duits
         http://genealogy.mypub.nl

         -----Oorspronkelijk bericht-----
         Van: Hans Homan Free [mailto:homanfree@...]
         Verzonden: zondag 30 januari 2005 22:31
         Aan: groningen-genealogy@yahoogroups.com
         Onderwerp: RE: [groningen-genealogy] Hemko Engels parenteel


         Hallo Olaf,



         Hierbij de gegevens voor zover mij bekend. Mocht je aanvullingen hebben,
         hou
         ik me aanbevolen.



         1 Beelcke Elses, ged. op 26-09-1641 te Blijham, overl. op

         06-10-1680 te Wedde.

         Tr. op 13-06-1667 te Blijham (h.c.). Getuigen h.c.:

         Zijn kant: Magdalena Saxenhausen, moeder; Hans

         Haeselhoff, broer; Lucas Haeselhoff, broer; Geertroiyet

         Haselhoff, zuster.

         Haar kant: Lucas Haselhoff, zwager; Ettjen Elses,

         zuster; Aeicko Hempkens, oom; Fopko Aelders, oom; Ocko

         Heeres, vedder. Echtgenoot is Evert Haselhoff,

         borggraaf, geb. circa 1640 te Wedde, overl. op

         08-04-1690 te Wedde.

         Uit dit huwelijk:

         1. m Elso Haselhoff, geb. circa 1670 te Wedde.

         Tr. kerk (1) 1692 Anna Hubbeling, geb. circa 1670

         te Onstwedde, dr. van Albert Hubbeling en

         Margrieta Lepel.

         h.c. 28-9-1692 Vlagtwedde (VI z dl 1)

         Getuigen bij het h.c.:

         zijn kant: B. Aldringa, drost; Hans Haselhoff,

         oom; Lucas Haselhoff, oom en principale voormond;

         Petrus Rustebrij, scriba, oom en sibbe voogd; Jan

         Hindrix op het meyers, vreemde voogd; Berend

         Geerts, neef.

         haar kant: Derck Haselhoff, stiefvader,

         Margaretha Lepels, moeder; Johan Coerts

         Hubbelinck, broer; Aicko Nanninges, neef en

         gewezen voormond; Jan Broil, neef. Tr. kerk (2)

         1692 Swaantje Folkerts, geb. circa 1690 te Wedde,

         dr. van Folkert Engelbartus en Magdaleentien

         Haselhoff.



         Parentatie I



         2 Else Hemkes, geb. circa 1610 te Blijham.

         Tr. op 08-04-1630 te Blijham (h.c.). Getuigen h.c.:

         Zijn kant: Hemke Engels, vader

         Haar kant: Hidde Geerts, stiefvader; Beelcke Hiddens,

         moeder; Tonnis Ludolphi; oom.

         3 Trijntje Heres, geb. circa 1600.

         Tr. (1) op 08-04-1630 te Blijham (h.c.). Getuigen h.c.:

         Zijn kant: Hemke Engels, vader

         Haar kant: Hidde Geerts, stiefvader; Beelcke Hiddens,

         moeder; Tonnis Ludolphi; oom Else Hemkes (zie 2).

         Tr. (2) op 25-02-1661 te Blijham (h.c.) Roelof

         Bregenbeeck.

         Uit het eerste huwelijk:

         1. v Jantje Elses, geb. circa 1630.

         Tr. op 10-03-1654 te Blijham (h.c.) Jacob

         Claassen, geb. circa 1630 te Wedde.

         2. v Beelcke Elses, ged. op 26-09-1641 te Blijham (zie

         1).

         3. v Ette Elses, geb. op 13-10-1642 te Blijham, ged.

         op 30-10-1642 te Blijham, overl. voor 1708 te

         Blijham.

         Tr. (1) op 31-05-1659 te Blijham (h.c.) Addo

         Nannes, geb. circa 1630 te Blijham, 4 nov. 1656

         (Oud-arch.,Gem.arch. fol.372r): Adde Nannes,

         wegens een messteek, geaccoreert op 2-0-0

         (Breukenregister Bellingwolde/Blijham)

         28 juli 1657 (RAG VIa dl.1): Anneke Berents van

         Dorpen klaagt tegen Addo Nannens, Nanno Doedens

         zoon, dat deze haar bont en blauw heeft geslagen

         en vleselijck betast, waarna een kind geboren

         werd.

         4 dec. 1660 (Oud Arch.Gem.Arch.fol.372r): Addo

         Nannens van dat hij Boele Harmens dichte hadde

         geslagen: 4-0-0 (Breukenregister

         Bellingwolde/Blijham), zn. van Nanno Doedens en

         Fosse Meijners?

         Otr. (2) op 19-05-1667 te Leerort, tr. op

         26-04-1667 te Blijham (h.c.), getuigen h.c.:

         zijn kant: Magdalena Saxenhausen, moeder; Evert

         Haeselhoff, borggraaf en broer; Hans Haeselhoff,

         broer.

         haar kant: Beelke Elses; zuster, Aeycke Hempkes;

         oom, Phopko Aelders; oom, tr. kerk op 26-05-1667

         te Blijham Lucas Haselhoff, koopman, kerkvoogd,

         geb. circa 1643 te Wedde, overl. circa 1723 te

         Blijham, zn. van Derk Haselhoff, borggraaf

         1637-1650, en Magdalena Saxenhausen.

         4. m Hero Elses, overl. voor 1667. Overleden voor

         april 1667.

         5. v N.N. Elses.

         Tr. Jacob Roelofs.



         Parentatie II



         4 Hemke Engels, overl. op 01-09-1653 te Blijham.

         Tr.

         5 Ettien Harms, geb. circa 1600, overl. voor 1638.

         Overleden voor 4-1637.

         Uit dit huwelijk:

         1. m Harm Hemkes, geb. circa 1605.

         Tr. op 04-03-1633 te Beerta (h.c.). Getuigen

         h.c.:

         Harmen Hemkes en Remke Sibelkes. Remke brengt in

         3 deimt land sijnde in de mande te

         Oostwolderhamrik binnen Dre genoemd; bovendien 3

         akker liggende in Wigboldus, pastoor van

         Midwolda's heerd te Oostwold, en haar deel in de

         heerd van Jan Henrix, oosterd in de Beerta.

         Zijn kant: Hemko Engels, vader, Haike Hemkes,

         broer, en Henrich Manss.

         Haar kant: haar voogden, Haike Ebes, sibbe-, en

         Iggo Iggens, vreemde voogd. Getuigen: Bowe

         Tiapkes en Jan Boles. Echtgenote is Remke

         Sibelkens, geb. circa 1605, dr. van Sibelke

         Tammes en Doede Ipens.

         2. m Else Hemkes, geb. circa 1610 te Blijham (zie 2).

         3. v Hille Hemkes, geb. circa 1610.

         Tr. 4-1637 te Winschoten (h.c.) Gerdt Jurjens,

         geb. circa 1610.

         4. m Engel Hemkes, geb. circa 1630.

         Tr. kerk circa 1655 Geertje Bruggers, geb. circa

         1630 te Blijham.

         5. m Aicke Hemkes, geb. circa 1635.

         Tr. kerk (1) voor 1642 Free N.N.

         Tr. (2) op 19-11-1642 te Westerlee (h.c.) Talle

         Jans.

         Tr. (3) op 02-04-1660 te Blijham (h.c.) Hille

         Martens, geb. circa 1635.



         6 Here Wiltes.

         Tr. kerk voor 1610.

         7 Beelcke N.N. Ze wordt ook wel Beelcke Hiddens genoemd,

         naar haar tweede man.

         Tr. kerk (1) voor 1610 Here Wiltes (zie 6).

         h.c. 8-4-1629, tr. kerk (2) circa 1629 Hidde Geerts.

         Uit het eerste huwelijk:

         1. v Trijntje Heres, geb. circa 1600 (zie 3).

         2. m Here Heres, geb. circa 1610. Register ontfanch

         Breucken Bellingwolde:

         1635 Hero Heres heeft de vensterglasen in zijn

         zwagers Boele Ockens huys ingeslagen 5 gld.

         1635: Hero Heres omdat deselve in dronkenschap te

         Onstwedde bij wulvenjacht moetwillichlijck sich

         hadde angestelt.

         1638: Hero Heres wegens mandaet van die richter

         15-12-1641: Hero Heres wegns verscheyden

         moetwillen op Wedder marckt gepleeget: 105 gld

         9-11-1642: Hero Heres heeft een soldaat Tebbe

         Jansz genaemt in die noose gebeten, 10 car. gld.

         13-5-1643: Hero Heres hefft Willem Berens

         nagesegt dat hi Berent Ludolphus gedrowet hadde 5

         gld.

         2-6-1645: Hero Heres wegen delicten en

         moetwillen, 30 gld.

         4-11-1656: Willem Berents wever, Harmen Meynderts

         muder (sic) Hero Heres, Boele Harmens ende Fopcko

         Melles wegen gevegt met messen en stocken, oock

         wundinge daerop gevolget, elck 2 rycksdaler.

         Tr. op 21-03-1635 te Blijham (h.c.) Wipke Ockes,

         geb. voor 1620, dr. van Ocko Boelens en Hille

         Sebes.

         Uit het tweede huwelijk:

         3. m Geert Hiddes.

         4. v Geertruid Hiddes.

         Tr. Fopko Aalderts.



         Parentatie III



         10 Harm N.N. Overl. voor 1619. In een acte van 10 april

         1690 (RA V.dd) staat:

         Eebo Harmens Geert Luittyens met Tetke, en Hempko

         Engels met Ette, kinderen en erfgenamen van hun zal.

         moeder Geerttyen, dan Evert Untkens met Luppe in plaats

         van zal. moeder Wipke, Hindrisk Mans sampt Thijo

         Luppens wegens huisvrouw Haycka, en Jemmo Eggericks als

         erfgenamen van hun zal. vader Manss Harmens voor hun

         erfgenamen en nakomelingen als Geertien Harmens, Eeben,

         Tetken en Etten zal. lieve moeder, en Luppen, Hinricks,

         Haijcken en Tyawen lieve bestemoeder en met hare soene

         Hicke Harmens, broer en oom.

         Tr.

         11 Geertje N.N. Overl. voor 1620. Overleden voor 10 april

         1619.

         Uit dit huwelijk:

         1. v Ettien Harms, geb. circa 1600 (zie 5).

         2. m Ebo Harms, geb. circa 1600.

         h.c. 26-10-1625 (RA V.ee)

         getuigen zijn kant: Hindrick Mans en Herman

         Hickes als broers zoons.

         haar kant: Igge Igges en Johan Feckes. Tr. kerk

         circa 1625 Tiade Iggens, geb. circa 1600.

         3. m Hicke Harms.

         Tr. kerk voor 1624 Herman Aijolts.

         4. v Tetke Harms.

         Tr. Geert Luitjens.

         5. v Wipke Harms, overl. voor 1620. Overleden voor

         10-04-1619.

         6. m Mans Harms. Acte vanwege de nalatenschap van

         Hindrick Dercks en Anna. Genoemd worden Derck

         Hindriks, achtereenvolgens gehuwd met Lutgert N.

         en Ette N. en zijn zuster Tamme Mannes, weduwe

         Mans Hermans met haar zoon Hindrik Mans en zwager

         Jemme Eggericks (RA V.dd, 25-3-1620).

         Tr. kerk voor 1619 Tamme Hindriks, dr. van

         Hindrik Derks en Anna Wibbens.


         Met Vriendelijk Groeten
         Hans Homan Free
         http://home.hetnet.nl/~homanfree/



         [Non-text portions of this message have been removed]





         Yahoo! Groups Links










         ----------------------------------------------------------------------------
         --
         Yahoo! Groups Links

         a.. To visit your group on the web, go to:
         http://groups.yahoo.com/group/groningen-genealogy/

         b.. To unsubscribe from this group, send an email to:
         groningen-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com

         c.. Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.



         [Non-text portions of this message have been removed]



         ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> Take
         a look at donorschoose.org, an excellent charitable web site for anyone who
         cares about public education!
         http://us.click.yahoo.com/o5B0yD/8WnJAA/a8ILAA/FvNolB/TM
         --------------------------------------------------------------------~->


         Yahoo! Groups Links
        • Olaf Duits
         Kan ik Engel Eppes hier ook in plaatsen, maw heeft iemand de ouders van ... 1-Geert Abels Braamhorst, zoon van Abel Geerts en Geeske Bulters. Geert trouwde
         Message 8 of 20 , Feb 2, 2005
         • 0 Attachment
          Kan ik Engel Eppes hier ook in plaatsen, maw heeft iemand de ouders van
          Engel Eppes? Ik heb enkel dit:
          ---
          1-Geert Abels Braamhorst, zoon van Abel Geerts en Geeske Bulters.

          Geert trouwde Engel Eppes.
          ---

          Met vriendelijke groet,

          Olaf Duits
          http://genealogy.mypub.nl

          -----Oorspronkelijk bericht-----
          Van: Hans Homan Free [mailto:homanfree@...]
          Verzonden: zondag 30 januari 2005 22:31
          Aan: groningen-genealogy@yahoogroups.com
          Onderwerp: RE: [groningen-genealogy] Hemko Engels parenteel


          Hallo Olaf,



          Hierbij de gegevens voor zover mij bekend. Mocht je aanvullingen hebben, hou
          ik me aanbevolen.



          1 Beelcke Elses, ged. op 26-09-1641 te Blijham, overl. op

          06-10-1680 te Wedde.

          Tr. op 13-06-1667 te Blijham (h.c.). Getuigen h.c.:

          Zijn kant: Magdalena Saxenhausen, moeder; Hans

          Haeselhoff, broer; Lucas Haeselhoff, broer; Geertroiyet

          Haselhoff, zuster.

          Haar kant: Lucas Haselhoff, zwager; Ettjen Elses,

          zuster; Aeicko Hempkens, oom; Fopko Aelders, oom; Ocko

          Heeres, vedder. Echtgenoot is Evert Haselhoff,

          borggraaf, geb. circa 1640 te Wedde, overl. op

          08-04-1690 te Wedde.

          Uit dit huwelijk:

          1. m Elso Haselhoff, geb. circa 1670 te Wedde.

          Tr. kerk (1) 1692 Anna Hubbeling, geb. circa 1670

          te Onstwedde, dr. van Albert Hubbeling en

          Margrieta Lepel.

          h.c. 28-9-1692 Vlagtwedde (VI z dl 1)

          Getuigen bij het h.c.:

          zijn kant: B. Aldringa, drost; Hans Haselhoff,

          oom; Lucas Haselhoff, oom en principale voormond;

          Petrus Rustebrij, scriba, oom en sibbe voogd; Jan

          Hindrix op het meyers, vreemde voogd; Berend

          Geerts, neef.

          haar kant: Derck Haselhoff, stiefvader,

          Margaretha Lepels, moeder; Johan Coerts

          Hubbelinck, broer; Aicko Nanninges, neef en

          gewezen voormond; Jan Broil, neef. Tr. kerk (2)

          1692 Swaantje Folkerts, geb. circa 1690 te Wedde,

          dr. van Folkert Engelbartus en Magdaleentien

          Haselhoff.



          Parentatie I



          2 Else Hemkes, geb. circa 1610 te Blijham.

          Tr. op 08-04-1630 te Blijham (h.c.). Getuigen h.c.:

          Zijn kant: Hemke Engels, vader

          Haar kant: Hidde Geerts, stiefvader; Beelcke Hiddens,

          moeder; Tonnis Ludolphi; oom.

          3 Trijntje Heres, geb. circa 1600.

          Tr. (1) op 08-04-1630 te Blijham (h.c.). Getuigen h.c.:

          Zijn kant: Hemke Engels, vader

          Haar kant: Hidde Geerts, stiefvader; Beelcke Hiddens,

          moeder; Tonnis Ludolphi; oom Else Hemkes (zie 2).

          Tr. (2) op 25-02-1661 te Blijham (h.c.) Roelof

          Bregenbeeck.

          Uit het eerste huwelijk:

          1. v Jantje Elses, geb. circa 1630.

          Tr. op 10-03-1654 te Blijham (h.c.) Jacob

          Claassen, geb. circa 1630 te Wedde.

          2. v Beelcke Elses, ged. op 26-09-1641 te Blijham (zie

          1).

          3. v Ette Elses, geb. op 13-10-1642 te Blijham, ged.

          op 30-10-1642 te Blijham, overl. voor 1708 te

          Blijham.

          Tr. (1) op 31-05-1659 te Blijham (h.c.) Addo

          Nannes, geb. circa 1630 te Blijham, 4 nov. 1656

          (Oud-arch.,Gem.arch. fol.372r): Adde Nannes,

          wegens een messteek, geaccoreert op 2-0-0

          (Breukenregister Bellingwolde/Blijham)

          28 juli 1657 (RAG VIa dl.1): Anneke Berents van

          Dorpen klaagt tegen Addo Nannens, Nanno Doedens

          zoon, dat deze haar bont en blauw heeft geslagen

          en vleselijck betast, waarna een kind geboren

          werd.

          4 dec. 1660 (Oud Arch.Gem.Arch.fol.372r): Addo

          Nannens van dat hij Boele Harmens dichte hadde

          geslagen: 4-0-0 (Breukenregister

          Bellingwolde/Blijham), zn. van Nanno Doedens en

          Fosse Meijners?

          Otr. (2) op 19-05-1667 te Leerort, tr. op

          26-04-1667 te Blijham (h.c.), getuigen h.c.:

          zijn kant: Magdalena Saxenhausen, moeder; Evert

          Haeselhoff, borggraaf en broer; Hans Haeselhoff,

          broer.

          haar kant: Beelke Elses; zuster, Aeycke Hempkes;

          oom, Phopko Aelders; oom, tr. kerk op 26-05-1667

          te Blijham Lucas Haselhoff, koopman, kerkvoogd,

          geb. circa 1643 te Wedde, overl. circa 1723 te

          Blijham, zn. van Derk Haselhoff, borggraaf

          1637-1650, en Magdalena Saxenhausen.

          4. m Hero Elses, overl. voor 1667. Overleden voor

          april 1667.

          5. v N.N. Elses.

          Tr. Jacob Roelofs.



          Parentatie II



          4 Hemke Engels, overl. op 01-09-1653 te Blijham.

          Tr.

          5 Ettien Harms, geb. circa 1600, overl. voor 1638.

          Overleden voor 4-1637.

          Uit dit huwelijk:

          1. m Harm Hemkes, geb. circa 1605.

          Tr. op 04-03-1633 te Beerta (h.c.). Getuigen

          h.c.:

          Harmen Hemkes en Remke Sibelkes. Remke brengt in

          3 deimt land sijnde in de mande te

          Oostwolderhamrik binnen Dre genoemd; bovendien 3

          akker liggende in Wigboldus, pastoor van

          Midwolda's heerd te Oostwold, en haar deel in de

          heerd van Jan Henrix, oosterd in de Beerta.

          Zijn kant: Hemko Engels, vader, Haike Hemkes,

          broer, en Henrich Manss.

          Haar kant: haar voogden, Haike Ebes, sibbe-, en

          Iggo Iggens, vreemde voogd. Getuigen: Bowe

          Tiapkes en Jan Boles. Echtgenote is Remke

          Sibelkens, geb. circa 1605, dr. van Sibelke

          Tammes en Doede Ipens.

          2. m Else Hemkes, geb. circa 1610 te Blijham (zie 2).

          3. v Hille Hemkes, geb. circa 1610.

          Tr. 4-1637 te Winschoten (h.c.) Gerdt Jurjens,

          geb. circa 1610.

          4. m Engel Hemkes, geb. circa 1630.

          Tr. kerk circa 1655 Geertje Bruggers, geb. circa

          1630 te Blijham.

          5. m Aicke Hemkes, geb. circa 1635.

          Tr. kerk (1) voor 1642 Free N.N.

          Tr. (2) op 19-11-1642 te Westerlee (h.c.) Talle

          Jans.

          Tr. (3) op 02-04-1660 te Blijham (h.c.) Hille

          Martens, geb. circa 1635.



          6 Here Wiltes.

          Tr. kerk voor 1610.

          7 Beelcke N.N. Ze wordt ook wel Beelcke Hiddens genoemd,

          naar haar tweede man.

          Tr. kerk (1) voor 1610 Here Wiltes (zie 6).

          h.c. 8-4-1629, tr. kerk (2) circa 1629 Hidde Geerts.

          Uit het eerste huwelijk:

          1. v Trijntje Heres, geb. circa 1600 (zie 3).

          2. m Here Heres, geb. circa 1610. Register ontfanch

          Breucken Bellingwolde:

          1635 Hero Heres heeft de vensterglasen in zijn

          zwagers Boele Ockens huys ingeslagen 5 gld.

          1635: Hero Heres omdat deselve in dronkenschap te

          Onstwedde bij wulvenjacht moetwillichlijck sich

          hadde angestelt.

          1638: Hero Heres wegens mandaet van die richter

          15-12-1641: Hero Heres wegns verscheyden

          moetwillen op Wedder marckt gepleeget: 105 gld

          9-11-1642: Hero Heres heeft een soldaat Tebbe

          Jansz genaemt in die noose gebeten, 10 car. gld.

          13-5-1643: Hero Heres hefft Willem Berens

          nagesegt dat hi Berent Ludolphus gedrowet hadde 5

          gld.

          2-6-1645: Hero Heres wegen delicten en

          moetwillen, 30 gld.

          4-11-1656: Willem Berents wever, Harmen Meynderts

          muder (sic) Hero Heres, Boele Harmens ende Fopcko

          Melles wegen gevegt met messen en stocken, oock

          wundinge daerop gevolget, elck 2 rycksdaler.

          Tr. op 21-03-1635 te Blijham (h.c.) Wipke Ockes,

          geb. voor 1620, dr. van Ocko Boelens en Hille

          Sebes.

          Uit het tweede huwelijk:

          3. m Geert Hiddes.

          4. v Geertruid Hiddes.

          Tr. Fopko Aalderts.



          Parentatie III



          10 Harm N.N. Overl. voor 1619. In een acte van 10 april

          1690 (RA V.dd) staat:

          Eebo Harmens Geert Luittyens met Tetke, en Hempko

          Engels met Ette, kinderen en erfgenamen van hun zal.

          moeder Geerttyen, dan Evert Untkens met Luppe in plaats

          van zal. moeder Wipke, Hindrisk Mans sampt Thijo

          Luppens wegens huisvrouw Haycka, en Jemmo Eggericks als

          erfgenamen van hun zal. vader Manss Harmens voor hun

          erfgenamen en nakomelingen als Geertien Harmens, Eeben,

          Tetken en Etten zal. lieve moeder, en Luppen, Hinricks,

          Haijcken en Tyawen lieve bestemoeder en met hare soene

          Hicke Harmens, broer en oom.

          Tr.

          11 Geertje N.N. Overl. voor 1620. Overleden voor 10 april

          1619.

          Uit dit huwelijk:

          1. v Ettien Harms, geb. circa 1600 (zie 5).

          2. m Ebo Harms, geb. circa 1600.

          h.c. 26-10-1625 (RA V.ee)

          getuigen zijn kant: Hindrick Mans en Herman

          Hickes als broers zoons.

          haar kant: Igge Igges en Johan Feckes. Tr. kerk

          circa 1625 Tiade Iggens, geb. circa 1600.

          3. m Hicke Harms.

          Tr. kerk voor 1624 Herman Aijolts.

          4. v Tetke Harms.

          Tr. Geert Luitjens.

          5. v Wipke Harms, overl. voor 1620. Overleden voor

          10-04-1619.

          6. m Mans Harms. Acte vanwege de nalatenschap van

          Hindrick Dercks en Anna. Genoemd worden Derck

          Hindriks, achtereenvolgens gehuwd met Lutgert N.

          en Ette N. en zijn zuster Tamme Mannes, weduwe

          Mans Hermans met haar zoon Hindrik Mans en zwager

          Jemme Eggericks (RA V.dd, 25-3-1620).

          Tr. kerk voor 1619 Tamme Hindriks, dr. van

          Hindrik Derks en Anna Wibbens.


          Met Vriendelijk Groeten
          Hans Homan Free
          http://home.hetnet.nl/~homanfree/



          [Non-text portions of this message have been removed]



          ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> Help
          save the life of a child. Support St. Jude Children's Research Hospital's
          'Thanks & Giving.'
          http://us.click.yahoo.com/8HGP.B/5WnJAA/a8ILAA/FvNolB/TM
          --------------------------------------------------------------------~->


          Yahoo! Groups Links
         • Olaf Duits
          Klein beetje meer informatie: Bellingwolde, lidmatenlijst 1692. Deze lijst is opgemaakt bij het begin van de bedieningsperiode van pastor Johannes Cijpriani,
          Message 9 of 20 , Feb 2, 2005
          • 0 Attachment
           Klein beetje meer informatie:

           Bellingwolde, lidmatenlijst 1692.
           Deze lijst is opgemaakt bij het begin van de bedieningsperiode van pastor
           Johannes Cijpriani, omstreeks november 1692:
           In Mijn Eerste Fisitatie alhier gedaan hebbe ik bevonden dat deze volgende
           Ledematen van deze kerke Waren:
           In Bellingwolda
           - Geert Abels
           - Engel Eppes zijn H:V:

           Is dus geboren voor 1692..... (zie http://de-wit.net/bronnen/bell1692.html)

           Met vriendelijke groet,

           Olaf Duits
           http://genealogy.mypub.nl

           -----Oorspronkelijk bericht-----
           Van: Olaf Duits [mailto:olafd@...]
           Verzonden: woensdag 2 februari 2005 18:12
           Aan: groningen-genealogy@yahoogroups.com
           Onderwerp: RE: [groningen-genealogy] Hemko Engels parenteel


           Kan ik Engel Eppes hier ook in plaatsen, maw heeft iemand de ouders van
           Engel Eppes? Ik heb enkel dit:
           ---
           1-Geert Abels Braamhorst, zoon van Abel Geerts en Geeske Bulters.

           Geert trouwde Engel Eppes.
           ---

           Met vriendelijke groet,

           Olaf Duits
           http://genealogy.mypub.nl

           -----Oorspronkelijk bericht-----
           Van: Hans Homan Free [mailto:homanfree@...]
           Verzonden: zondag 30 januari 2005 22:31
           Aan: groningen-genealogy@yahoogroups.com
           Onderwerp: RE: [groningen-genealogy] Hemko Engels parenteel


           Hallo Olaf,



           Hierbij de gegevens voor zover mij bekend. Mocht je aanvullingen hebben, hou
           ik me aanbevolen.



           1 Beelcke Elses, ged. op 26-09-1641 te Blijham, overl. op

           06-10-1680 te Wedde.

           Tr. op 13-06-1667 te Blijham (h.c.). Getuigen h.c.:

           Zijn kant: Magdalena Saxenhausen, moeder; Hans

           Haeselhoff, broer; Lucas Haeselhoff, broer; Geertroiyet

           Haselhoff, zuster.

           Haar kant: Lucas Haselhoff, zwager; Ettjen Elses,

           zuster; Aeicko Hempkens, oom; Fopko Aelders, oom; Ocko

           Heeres, vedder. Echtgenoot is Evert Haselhoff,

           borggraaf, geb. circa 1640 te Wedde, overl. op

           08-04-1690 te Wedde.

           Uit dit huwelijk:

           1. m Elso Haselhoff, geb. circa 1670 te Wedde.

           Tr. kerk (1) 1692 Anna Hubbeling, geb. circa 1670

           te Onstwedde, dr. van Albert Hubbeling en

           Margrieta Lepel.

           h.c. 28-9-1692 Vlagtwedde (VI z dl 1)

           Getuigen bij het h.c.:

           zijn kant: B. Aldringa, drost; Hans Haselhoff,

           oom; Lucas Haselhoff, oom en principale voormond;

           Petrus Rustebrij, scriba, oom en sibbe voogd; Jan

           Hindrix op het meyers, vreemde voogd; Berend

           Geerts, neef.

           haar kant: Derck Haselhoff, stiefvader,

           Margaretha Lepels, moeder; Johan Coerts

           Hubbelinck, broer; Aicko Nanninges, neef en

           gewezen voormond; Jan Broil, neef. Tr. kerk (2)

           1692 Swaantje Folkerts, geb. circa 1690 te Wedde,

           dr. van Folkert Engelbartus en Magdaleentien

           Haselhoff.



           Parentatie I



           2 Else Hemkes, geb. circa 1610 te Blijham.

           Tr. op 08-04-1630 te Blijham (h.c.). Getuigen h.c.:

           Zijn kant: Hemke Engels, vader

           Haar kant: Hidde Geerts, stiefvader; Beelcke Hiddens,

           moeder; Tonnis Ludolphi; oom.

           3 Trijntje Heres, geb. circa 1600.

           Tr. (1) op 08-04-1630 te Blijham (h.c.). Getuigen h.c.:

           Zijn kant: Hemke Engels, vader

           Haar kant: Hidde Geerts, stiefvader; Beelcke Hiddens,

           moeder; Tonnis Ludolphi; oom Else Hemkes (zie 2).

           Tr. (2) op 25-02-1661 te Blijham (h.c.) Roelof

           Bregenbeeck.

           Uit het eerste huwelijk:

           1. v Jantje Elses, geb. circa 1630.

           Tr. op 10-03-1654 te Blijham (h.c.) Jacob

           Claassen, geb. circa 1630 te Wedde.

           2. v Beelcke Elses, ged. op 26-09-1641 te Blijham (zie

           1).

           3. v Ette Elses, geb. op 13-10-1642 te Blijham, ged.

           op 30-10-1642 te Blijham, overl. voor 1708 te

           Blijham.

           Tr. (1) op 31-05-1659 te Blijham (h.c.) Addo

           Nannes, geb. circa 1630 te Blijham, 4 nov. 1656

           (Oud-arch.,Gem.arch. fol.372r): Adde Nannes,

           wegens een messteek, geaccoreert op 2-0-0

           (Breukenregister Bellingwolde/Blijham)

           28 juli 1657 (RAG VIa dl.1): Anneke Berents van

           Dorpen klaagt tegen Addo Nannens, Nanno Doedens

           zoon, dat deze haar bont en blauw heeft geslagen

           en vleselijck betast, waarna een kind geboren

           werd.

           4 dec. 1660 (Oud Arch.Gem.Arch.fol.372r): Addo

           Nannens van dat hij Boele Harmens dichte hadde

           geslagen: 4-0-0 (Breukenregister

           Bellingwolde/Blijham), zn. van Nanno Doedens en

           Fosse Meijners?

           Otr. (2) op 19-05-1667 te Leerort, tr. op

           26-04-1667 te Blijham (h.c.), getuigen h.c.:

           zijn kant: Magdalena Saxenhausen, moeder; Evert

           Haeselhoff, borggraaf en broer; Hans Haeselhoff,

           broer.

           haar kant: Beelke Elses; zuster, Aeycke Hempkes;

           oom, Phopko Aelders; oom, tr. kerk op 26-05-1667

           te Blijham Lucas Haselhoff, koopman, kerkvoogd,

           geb. circa 1643 te Wedde, overl. circa 1723 te

           Blijham, zn. van Derk Haselhoff, borggraaf

           1637-1650, en Magdalena Saxenhausen.

           4. m Hero Elses, overl. voor 1667. Overleden voor

           april 1667.

           5. v N.N. Elses.

           Tr. Jacob Roelofs.



           Parentatie II



           4 Hemke Engels, overl. op 01-09-1653 te Blijham.

           Tr.

           5 Ettien Harms, geb. circa 1600, overl. voor 1638.

           Overleden voor 4-1637.

           Uit dit huwelijk:

           1. m Harm Hemkes, geb. circa 1605.

           Tr. op 04-03-1633 te Beerta (h.c.). Getuigen

           h.c.:

           Harmen Hemkes en Remke Sibelkes. Remke brengt in

           3 deimt land sijnde in de mande te

           Oostwolderhamrik binnen Dre genoemd; bovendien 3

           akker liggende in Wigboldus, pastoor van

           Midwolda's heerd te Oostwold, en haar deel in de

           heerd van Jan Henrix, oosterd in de Beerta.

           Zijn kant: Hemko Engels, vader, Haike Hemkes,

           broer, en Henrich Manss.

           Haar kant: haar voogden, Haike Ebes, sibbe-, en

           Iggo Iggens, vreemde voogd. Getuigen: Bowe

           Tiapkes en Jan Boles. Echtgenote is Remke

           Sibelkens, geb. circa 1605, dr. van Sibelke

           Tammes en Doede Ipens.

           2. m Else Hemkes, geb. circa 1610 te Blijham (zie 2).

           3. v Hille Hemkes, geb. circa 1610.

           Tr. 4-1637 te Winschoten (h.c.) Gerdt Jurjens,

           geb. circa 1610.

           4. m Engel Hemkes, geb. circa 1630.

           Tr. kerk circa 1655 Geertje Bruggers, geb. circa

           1630 te Blijham.

           5. m Aicke Hemkes, geb. circa 1635.

           Tr. kerk (1) voor 1642 Free N.N.

           Tr. (2) op 19-11-1642 te Westerlee (h.c.) Talle

           Jans.

           Tr. (3) op 02-04-1660 te Blijham (h.c.) Hille

           Martens, geb. circa 1635.



           6 Here Wiltes.

           Tr. kerk voor 1610.

           7 Beelcke N.N. Ze wordt ook wel Beelcke Hiddens genoemd,

           naar haar tweede man.

           Tr. kerk (1) voor 1610 Here Wiltes (zie 6).

           h.c. 8-4-1629, tr. kerk (2) circa 1629 Hidde Geerts.

           Uit het eerste huwelijk:

           1. v Trijntje Heres, geb. circa 1600 (zie 3).

           2. m Here Heres, geb. circa 1610. Register ontfanch

           Breucken Bellingwolde:

           1635 Hero Heres heeft de vensterglasen in zijn

           zwagers Boele Ockens huys ingeslagen 5 gld.

           1635: Hero Heres omdat deselve in dronkenschap te

           Onstwedde bij wulvenjacht moetwillichlijck sich

           hadde angestelt.

           1638: Hero Heres wegens mandaet van die richter

           15-12-1641: Hero Heres wegns verscheyden

           moetwillen op Wedder marckt gepleeget: 105 gld

           9-11-1642: Hero Heres heeft een soldaat Tebbe

           Jansz genaemt in die noose gebeten, 10 car. gld.

           13-5-1643: Hero Heres hefft Willem Berens

           nagesegt dat hi Berent Ludolphus gedrowet hadde 5

           gld.

           2-6-1645: Hero Heres wegen delicten en

           moetwillen, 30 gld.

           4-11-1656: Willem Berents wever, Harmen Meynderts

           muder (sic) Hero Heres, Boele Harmens ende Fopcko

           Melles wegen gevegt met messen en stocken, oock

           wundinge daerop gevolget, elck 2 rycksdaler.

           Tr. op 21-03-1635 te Blijham (h.c.) Wipke Ockes,

           geb. voor 1620, dr. van Ocko Boelens en Hille

           Sebes.

           Uit het tweede huwelijk:

           3. m Geert Hiddes.

           4. v Geertruid Hiddes.

           Tr. Fopko Aalderts.



           Parentatie III



           10 Harm N.N. Overl. voor 1619. In een acte van 10 april

           1690 (RA V.dd) staat:

           Eebo Harmens Geert Luittyens met Tetke, en Hempko

           Engels met Ette, kinderen en erfgenamen van hun zal.

           moeder Geerttyen, dan Evert Untkens met Luppe in plaats

           van zal. moeder Wipke, Hindrisk Mans sampt Thijo

           Luppens wegens huisvrouw Haycka, en Jemmo Eggericks als

           erfgenamen van hun zal. vader Manss Harmens voor hun

           erfgenamen en nakomelingen als Geertien Harmens, Eeben,

           Tetken en Etten zal. lieve moeder, en Luppen, Hinricks,

           Haijcken en Tyawen lieve bestemoeder en met hare soene

           Hicke Harmens, broer en oom.

           Tr.

           11 Geertje N.N. Overl. voor 1620. Overleden voor 10 april

           1619.

           Uit dit huwelijk:

           1. v Ettien Harms, geb. circa 1600 (zie 5).

           2. m Ebo Harms, geb. circa 1600.

           h.c. 26-10-1625 (RA V.ee)

           getuigen zijn kant: Hindrick Mans en Herman

           Hickes als broers zoons.

           haar kant: Igge Igges en Johan Feckes. Tr. kerk

           circa 1625 Tiade Iggens, geb. circa 1600.

           3. m Hicke Harms.

           Tr. kerk voor 1624 Herman Aijolts.

           4. v Tetke Harms.

           Tr. Geert Luitjens.

           5. v Wipke Harms, overl. voor 1620. Overleden voor

           10-04-1619.

           6. m Mans Harms. Acte vanwege de nalatenschap van

           Hindrick Dercks en Anna. Genoemd worden Derck

           Hindriks, achtereenvolgens gehuwd met Lutgert N.

           en Ette N. en zijn zuster Tamme Mannes, weduwe

           Mans Hermans met haar zoon Hindrik Mans en zwager

           Jemme Eggericks (RA V.dd, 25-3-1620).

           Tr. kerk voor 1619 Tamme Hindriks, dr. van

           Hindrik Derks en Anna Wibbens.


           Met Vriendelijk Groeten
           Hans Homan Free
           http://home.hetnet.nl/~homanfree/



           [Non-text portions of this message have been removed]



           ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> Help
           save the life of a child. Support St. Jude Children's Research Hospital's
           'Thanks & Giving.'
           http://us.click.yahoo.com/8HGP.B/5WnJAA/a8ILAA/FvNolB/TM
           --------------------------------------------------------------------~->


           Yahoo! Groups Links












           Yahoo! Groups Links
          • Harm Selling
           Olaf, ... De ouders van Engel heb ik niet, wel meer informatie over het gezin. Doop- en trouwboek van Bellingwolde starten in 1692. Gezien de vermelding die je
           Message 10 of 20 , Feb 2, 2005
           • 0 Attachment
            Olaf,

            >Kan ik Engel Eppes hier ook in plaatsen, maw heeft iemand de ouders van
            >Engel Eppes? Ik heb enkel dit:
            >---
            >1-Geert Abels Braamhorst, zoon van Abel Geerts en Geeske Bulters.
            >
            >Geert trouwde Engel Eppes.
            >---

            De ouders van Engel heb ik niet, wel meer informatie over het gezin.
            Doop- en trouwboek van Bellingwolde starten in 1692. Gezien de vermelding
            die je noemt uit het lidmatenboek 1692 waren Geert en Engel toen al
            getrouwd. Als ze inderdaad voor 1692 in Bellingwolde zijn getrouwd, is
            daarvan helaas geen vermelding te vinden.

            Geert Abels Braamhorst, zoon van Abel Geerts en Geeske Bulters.
            Hij was gehuwd met
            Engel Eppes.
            Uit dit huwelijk:
            1 Abel Geerts Braamhorst, gedoopt te Bellingwolde op 2 maart 1694.
            2 Eppe Geerts Braamhorst, gedoopt te Bellingwolde op 14 juli 1695.
            3 Lijzabet Geerts Braamhorst, gedoopt te Bellingwolde op 15 november 1696.
            Zij is in ondertrouw gegaan te Amsterdam op 26 april 1737 met Carsten
            Wellekens, afkomstig uit Bremen, geboren rond 1702.
            4 Frouwe Geerts Braamhorst, gedoopt te Bellingwolde op 1 januari 1699.
            Zij is in ondertrouw gegaan te Amsterdam op 4 oktober 1742 met Everhard
            van Hussen, afkomstig uit Rotterdam, geboren rond 1702.
            5 Eppe Geerts Braamhorst, gedoopt te Bellingwolde op 20 december 1700.
            6 Eppe Geerts Braamhorst, ruiter in de compagnie van kolonel Haarsolte en
            eigenaar van een bakkerij, gedoopt te Bellingwolde op 17 april 1702.
            Hij is in ondertrouw gegaan te Groningen op 13 mei 1730 en getrouwd aldaar
            op 2 juni 1730 (1) met Harmtjen Pieters Lanings.
            (Zij was weduwe van Berent Noordhof.)
            Hij is getrouwd te Groningen op 8 december 1750 (2) met Rensien Berends
            Cock.
            7 Jan Geerts Braamhorst, gedoopt te Bellingwolde op 26 april 1705.
            8 Derk Geerts Braamhorst, gedoopt te Bellingwolde op 30 september 1708.
            9 Wupke Geerts Braamhorst, gedoopt te Bellingwolde op 13 maart 1712.
            10 Harm Geerts Braamhorst, gedoopt te Bellingwolde op 12 januari 1716.


            Harm Selling
            hselling@...

            http://www.genealogiegroningen.nl
            http://www.genealogiewinschoten.nl
           • Olaf Duits
            Beste Harm, Bedankt voor de aanvulling, ik had nog geen enkel kind! Helaas kan ik niet verder naar terug, maar goed, ik ben al ERG blij met deze informatie van
            Message 11 of 20 , Feb 2, 2005
            • 0 Attachment
             Beste Harm,

             Bedankt voor de aanvulling, ik had nog geen enkel kind! Helaas kan ik niet
             verder naar terug, maar goed, ik ben al ERG blij met deze informatie van
             mijn 7e overgrootoom! Ik had u dus niet al voor niks op mijn website onder
             Bedankt! Gezet ;-)


             Met vriendelijke groet,

             Olaf Duits
             http://genealogy.mypub.nl

             -----Oorspronkelijk bericht-----
             Van: Harm Selling [mailto:hselling@...]
             Verzonden: woensdag 2 februari 2005 21:58
             Aan: groningen-genealogy@yahoogroups.com
             Onderwerp: RE: [groningen-genealogy] Hemko Engels parenteel


             Olaf,

             >Kan ik Engel Eppes hier ook in plaatsen, maw heeft iemand de ouders van
             >Engel Eppes? Ik heb enkel dit:
             >---
             >1-Geert Abels Braamhorst, zoon van Abel Geerts en Geeske Bulters.
             >
             >Geert trouwde Engel Eppes.
             >---

             De ouders van Engel heb ik niet, wel meer informatie over het gezin.
             Doop- en trouwboek van Bellingwolde starten in 1692. Gezien de vermelding
             die je noemt uit het lidmatenboek 1692 waren Geert en Engel toen al
             getrouwd. Als ze inderdaad voor 1692 in Bellingwolde zijn getrouwd, is
             daarvan helaas geen vermelding te vinden.

             Geert Abels Braamhorst, zoon van Abel Geerts en Geeske Bulters.
             Hij was gehuwd met
             Engel Eppes.
             Uit dit huwelijk:
             1 Abel Geerts Braamhorst, gedoopt te Bellingwolde op 2 maart 1694.
             2 Eppe Geerts Braamhorst, gedoopt te Bellingwolde op 14 juli 1695.
             3 Lijzabet Geerts Braamhorst, gedoopt te Bellingwolde op 15 november
             1696.
             Zij is in ondertrouw gegaan te Amsterdam op 26 april 1737 met Carsten
             Wellekens, afkomstig uit Bremen, geboren rond 1702.
             4 Frouwe Geerts Braamhorst, gedoopt te Bellingwolde op 1 januari 1699.
             Zij is in ondertrouw gegaan te Amsterdam op 4 oktober 1742 met Everhard
             van Hussen, afkomstig uit Rotterdam, geboren rond 1702.
             5 Eppe Geerts Braamhorst, gedoopt te Bellingwolde op 20 december 1700.
             6 Eppe Geerts Braamhorst, ruiter in de compagnie van kolonel Haarsolte en
             eigenaar van een bakkerij, gedoopt te Bellingwolde op 17 april 1702.
             Hij is in ondertrouw gegaan te Groningen op 13 mei 1730 en getrouwd
             aldaar
             op 2 juni 1730 (1) met Harmtjen Pieters Lanings.
             (Zij was weduwe van Berent Noordhof.)
             Hij is getrouwd te Groningen op 8 december 1750 (2) met Rensien Berends
             Cock.
             7 Jan Geerts Braamhorst, gedoopt te Bellingwolde op 26 april 1705.
             8 Derk Geerts Braamhorst, gedoopt te Bellingwolde op 30 september 1708.
             9 Wupke Geerts Braamhorst, gedoopt te Bellingwolde op 13 maart 1712.
             10 Harm Geerts Braamhorst, gedoopt te Bellingwolde op 12 januari 1716.


             Harm Selling
             hselling@...

             http://www.genealogiegroningen.nl
             http://www.genealogiewinschoten.nl




             ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
             DonorsChoose. A simple way to provide underprivileged children resources
             often lacking in public schools. Fund a student project in NYC/NC today!
             http://us.click.yahoo.com/T_B0zD/.WnJAA/a8ILAA/FvNolB/TM
             --------------------------------------------------------------------~->


             Yahoo! Groups Links
            Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.