Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

36578Re: Stijntje van Calcar

Expand Messages
 • gruno77
  Jan 18, 2013
   Hallo Bert,

   Dat is het overtuigende bewijs van wat wij al vermoedden. Mooier kan het bijna niet en ik hoef me het weekend niet te vervelen. Iedereen erg bedankt voor het meedenken.

   Met vriendelijke groeten,

   Klaas Pera

   --- In groningen-genealogy@yahoogroups.com, "Bert Schut" wrote:
   >
   > En en sluitende bewijs:
   >
   >
   > Archiefvermeldingen:
   >
   > -730-1689-Selwerd Sappemeer-fol.97-14 mei 1782. Hindrik Jans van Calker.
   > Wonende op ’t Selwerder klooster, laat een testament opmaken. Hij benoemt
   > tot zijn erfgenaam zijn minderjarig dochtertje Stijntje Hindriks van Calker
   > bij wijlen zijn overleden vrouw Zuster Tjeerts. Ze ontvangt zowel de
   > goederen in de provincie Friesland als de provincie Groningen. Als
   > testamentaire voorstanders worden aangezocht: de koopman Luitje Reinders, te
   > Sappemeer, Jetse Gerbens Brouwer, op Heerenveen en Jacob van Calker, op het
   > Selwerde klooster.
   >
   > Bron: Sebo H. Abels in Doopsgezinde families in de Groninger Veenkolonien
   > en Selwerd deel 3 blz 1494
   >
   > -----Oorspronkelijk bericht-----
   > From: wiersemafred
   > Sent: Friday, January 18, 2013 7:55 PM
   > To: groningen-genealogy@yahoogroups.com
   > Subject: [groningen-genealogy] Re: Stijntje van Calcar
   >
   > Klaas, Egbert --
   >
   > Dat Stijntje/Cristina een kleinkind is van Jan Hindriks van Calcar x
   > Christina/Stijntje Hansen Anken vindt ondersteuning in Gens Nostra jrg 52
   > (1997), pag. 5 (PJC Elema's artikel over de Anken familie. Ik citeer:
   >
   > Jacob Jans van Calcar, geb. 13-3-1744, [z.v. Jan Hindriks van C. en Stijntje
   > Hansen Anken] bij zijn huwelijk wonend onder Noorddijk, overl. Bedum
   > 15-5-1800, otr. Bedum 5-3-1795 (att. om in de Menniste kerk te trouwen)
   > Martha Pieters (Wieringa), ged. Westerwijtwerd 22-11-1772, overl.
   > Onderdendam 21-1-1815, dr. van Pieter Derks en Grietien Jans. Zij hertr.
   > Adorp 13-8-1801 Evert Harms Everts, geb. Zuidwolde 1-11-1769, overl.
   > Onderdendam 2-6-1844, zn. van Harm Everts en Trijntje Jans van Calcar. Voor
   > dit huwelijk was dispensatie nodig omdat zij aangehuwde tante en neef van
   > elkaar waren". Hun huwelijkse voorwaarden werden gesloten in de stad.. Aan
   > bruidegomszijde getuigden Jan van Calcar broeder, Trijntien van Calcar wed.
   > Harm Everts zuster, en Freerk Dubbelboer als 'leg. tut. over zijn onmondig
   > kind bij wijlen Christina van Calcar. Deze Christina van Calcar was slechts
   > een jaar tevoren (Groningen 22-2/N.K. 10-3-1794) gehuwd met Frerik
   > Dubbelboer. Zij kwam van Noorddijk en zal een
   > dochter van Isaac zijn geweest, aangezien bij die gelegenheid Jacob als
   > haar oom en voorstander optrad.
   >
   > Dus daar wordt Isaace van Calcar as mogelijke vader van Stijntje gezien.
   > Isaac, die in 1742 in Kalkwijk was geboren en in 1768 in Hoogezand was
   > hertrouwd, met Maria Brusder, zou qua tijdvak inderdaad de vader van Stijnte
   > geb 1773 kunnen zijn. Maar Stijntje kwam bij haar huwelijk met Freer
   > Dubbelboer van Noorddijk, niet van Kalkwijk of Hoogezand. (Natuurlijk zou
   > zij (en/of haar ouders) naar Noorddijk verhuisd kunnen zijn.)
   >
   > Ik zie een andere mogelijkheid: zou Stijntje de dochter kunnen zijn van
   > Hendrik Jans van Calcar (geb 10 apri 1739) van Selwerder Klooster? Op 11
   > okt 1772 in Heerenveen (!) de 3e procl. van huw van Hendrik Jans van Calcar,
   > afkomstig van Selwerd, Gr., en Suster Tjeerds afkomstig van Heerenveen. Ook
   > een vermelding van Hindrik van Calcar, van Selwerder Klooster on Noorddijk x
   > Suster Reerts (zie AlleGroningers), van Heerenveen, op 4 okt 1772. Het zou
   > me geheel niet verbazen als die Hindrik x Suster de ouders waren van
   > Stijntje, die een jaar na het huwelijk is geboren.
   >
   > Wat denken jullie er van.
   > Mvg, FredW
   >
   > PS: Dat er een familie connectie is met Heerenveen blijkt verder uit de
   > doopakte op 19 juni 1740 Heerenveen, van Jan, zoon van Jan Hendriks van
   > Calcar en Cristina Hansen. Hoe en waarom die ouders in Heerenveen waren kan
   > ik je niet zeggen, maar ik hoop dat dit wat "food for thought" zal
   > verstrekken.
   >
   >
   >
   >
   >
   > --- In groningen-genealogy@yahoogroups.com, "Egbert" wrote:
   > >
   > > Ze is hiermee ongetwijfeld een kleindochter van JH van Calcar en Christina
   > > Hansen Anken en verder in ieder geval ook geen dochter van Jan Jans van
   > > Calkar. Dit laatste kunnen we afleiden uit het boek Ernstige godsvrucht en
   > > gezond verstand (GoogleBooks).
   > > M vr gr,
   > > Egbert
   > >
   > > --- In groningen-genealogy@yahoogroups.com, "gruno77" wrote:
   > > >
   > > > Hallo Egbert,
   > > >
   > > > Heel erg bedankt voor deze belangrijke aanwijzing. Dat betekent, dat ze
   > > > binnen drie maaanden na de geboorte van haar enige kind Eilke Freerks
   > > > Dubbelboer is overleden. Stijntje van Calcar is dus geboren in 1773,
   > > > waarschijnlijk te Noorddijk. Jacob van Calcar was bij haar huwelijk
   > > > aanwezig als oom en voorstander. Waarschijnlijk is Stijntje of
   > > > C(h)ristina dus een kleinkind van Jan Hindricks van Calcar en Christina
   > > > Hanssen Anken. Nog even verder zoeken naar het bewijs.
   > > >
   > > > Met vriendelijke groeten,
   > > >
   > > > Klaas Pera
   > > >
   > > > --- In groningen-genealogy@yahoogroups.com, "Lantinga, Egbert" wrote:
   > > > >
   > > > > In de Haarlemse Courant (KB) staat dit overlijdensbericht van F.
   > > > > Dubbelboer:
   > > > > Groningen, hedenmiddag 2 november 1794 overleden Cristina van Calkar
   > > > > in de leeftijd van 21 jaren en 8 dagen.
   > > > >
   > > > > M vr gr,
   > > > > Egbert
   > > > >
   > > >
   > >
   >
   >
   >
   >
   > ------------------------------------
   >
   > Yahoo! Groups Links
   >
  • Show all 19 messages in this topic