Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

36577Re: Stijntje van Calcar

Expand Messages
 • gruno77
  Jan 18, 2013
  • 0 Attachment
   Fred,

   Bedankt voor de aanvullingen. De gegevens van Suster Tjeerts had ik al gevonden bij Tresoar. Zij was ook doopsgezind. Zoals wel meer is gebeurd bij de mennisten, is de geboorte van Stijntje van Calcar waarschijnlijk niet geregistreerd.

   De familie Van Calcar was nogal mobiel. Het verbaast mij dan ook niet, dat ze de ene keer in Deventer en een volgende keer in Groningen of Friesland opduiken.

   Over Freerk Dubbelboer heb ik het een en ander gevonden in het boek "Groningen Toen", historisch jaarboek over Groningen, uitgave 1984:

   Hij werd in de hervormde Nieuwe Kerk te Groningen gedoopt, maar werd later doopsgezind. Het is niet duidelijk wanneer hij doopsgezind werd. De kinderen uit zijn eerste twee huwelijken werden nog wel hervormd gedoopt. In 1794 woonde hij met zijn eerste vrouw Stijntje van Calcar aan de Kerkstraat te Groningen. Het dochtertje uit zijn derde huwelijk met Elsien Wieringa, dat geboren werd in 1809, werd niet hervormd gedoopt. Freerk Dubbelboer en zijn tweede vrouw Agnietje Tjeerts Lantinga waren een paar keer betrokken bij de aan- en verkoop van land aan de groene laan achter de Rijskampen (= huidige Paddepoel) te Groningen. Agnietje Tjeerts Lantinga overleed in het kraambed bij de geboorte van haar derde kind Angenietje Lantinga Dubbelboer in december 1800. Op de dag van haar begrafenis reden er paarden en koetsen. Daarvoor had haar vermogende echtgenoot Freerk Dubbelboer gezorgd.

   Freerk Dubbelboer was kastelein. Hij had een caf√© aan het Nieuwe Kerkhof te Groningen. Hoewel de verkoopakte niet is terug te vinden, blijkt dat hij in 1814 eigenaar is van de Mennisten Soci√ęteit Welgelegen. Hij bleef echter wel aan het Nieuwe Kerkhof wonen. Aan de Kerklaan was een kolfbaan van de menisten. De straatnamen Kolfstraat, Baanstraat herinnneren hieraan. Bestuursleden: Oude Vlamingen en Waterlanders. In 1809 werd e.e.a. verkocht door Willem Deknatel. Freek Dubbelboer was de koper, een Waterlander/Vlaming. De kolfbanen van "Welgelegen" liet hij sluiten. Daarvoor in de plaats kwam er een koestal voor zes koeien bij. In 1814 verkocht hij "Welgelegen" aan de katholieke ijzerkoper Franciscus Rikkers en diens doopsgezinde vrouw Anna-Christina ter Wolbeek. In dat jaar overleed Freerk Geerts Dubbelboer.

   Hartelijke groeten,

   Klaas Pera   --- In groningen-genealogy@yahoogroups.com, "wiersemafred" wrote:
   >
   > Klaas --
   >
   > Nog een paar andere gegevens van Tresoar:
   > -- Elsien Wieringa, de derde vrouw van Freerk Dubbelboer, is ovl in Heerenveen, 13 apr 1838 (wonende Joure). [Freerk was al in 1814 in Groningen overleden. Wat bracht Elsien naar Heerenveen, Schoterland?]
   > -- Suster Tjeerts, de vrouw van Hendrik Jans van Calcar, is (waarschijnlijk) degege die op 25 jan 1770 gedoopt werd op belijdenis te Schoterland, doopsgezinde gemeente, en daar volgens het lidmatenboek Schoterland overleden in 1778. [Woonde ze bij haar ovl. in Schoterland? of was ze daar op bezoek?]
   >
   > Leuke puzzeltjes.
   > gr., FredW
   >
  • Show all 19 messages in this topic