Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

36575Re: [groningen-genealogy] Re: Stijntje van Calcar

Expand Messages
 • Bert Schut
  Jan 18, 2013
   Hallo Klaas, Egbert en Fred,

   Volgens Sebo H. Abels in Doopsgezinde families in de Groninger Veenkolonien
   en Selwerd deel 3 blz 1494 is Stijntje Hindriks van Calcar inderdaad een
   dochter van Hinderk Jans van Calcar [Hindrik van Calker] en Suster Reerts
   [=Suster Tjeerds], van Heerenveen.

   Groeten,

   Bert Schut

   -----Oorspronkelijk bericht-----
   From: wiersemafred
   Sent: Friday, January 18, 2013 7:55 PM
   To: groningen-genealogy@yahoogroups.com
   Subject: [groningen-genealogy] Re: Stijntje van Calcar

   Klaas, Egbert --

   Dat Stijntje/Cristina een kleinkind is van Jan Hindriks van Calcar x
   Christina/Stijntje Hansen Anken vindt ondersteuning in Gens Nostra jrg 52
   (1997), pag. 5 (PJC Elema's artikel over de Anken familie. Ik citeer:

   Jacob Jans van Calcar, geb. 13-3-1744, [z.v. Jan Hindriks van C. en Stijntje
   Hansen Anken] bij zijn huwelijk wonend onder Noorddijk, overl. Bedum
   15-5-1800, otr. Bedum 5-3-1795 (att. om in de Menniste kerk te trouwen)
   Martha Pieters (Wieringa), ged. Westerwijtwerd 22-11-1772, overl.
   Onderdendam 21-1-1815, dr. van Pieter Derks en Grietien Jans. Zij hertr.
   Adorp 13-8-1801 Evert Harms Everts, geb. Zuidwolde 1-11-1769, overl.
   Onderdendam 2-6-1844, zn. van Harm Everts en Trijntje Jans van Calcar. Voor
   dit huwelijk was dispensatie nodig omdat zij aangehuwde tante en neef van
   elkaar waren". Hun huwelijkse voorwaarden werden gesloten in de stad.. Aan
   bruidegomszijde getuigden Jan van Calcar broeder, Trijntien van Calcar wed.
   Harm Everts zuster, en Freerk Dubbelboer als 'leg. tut. over zijn onmondig
   kind bij wijlen Christina van Calcar. Deze Christina van Calcar was slechts
   een jaar tevoren (Groningen 22-2/N.K. 10-3-1794) gehuwd met Frerik
   Dubbelboer. Zij kwam van Noorddijk en zal een
   dochter van Isaac zijn geweest, aangezien bij die gelegenheid Jacob als
   haar oom en voorstander optrad.

   Dus daar wordt Isaace van Calcar as mogelijke vader van Stijntje gezien.
   Isaac, die in 1742 in Kalkwijk was geboren en in 1768 in Hoogezand was
   hertrouwd, met Maria Brusder, zou qua tijdvak inderdaad de vader van Stijnte
   geb 1773 kunnen zijn. Maar Stijntje kwam bij haar huwelijk met Freer
   Dubbelboer van Noorddijk, niet van Kalkwijk of Hoogezand. (Natuurlijk zou
   zij (en/of haar ouders) naar Noorddijk verhuisd kunnen zijn.)

   Ik zie een andere mogelijkheid: zou Stijntje de dochter kunnen zijn van
   Hendrik Jans van Calcar (geb 10 apri 1739) van Selwerder Klooster? Op 11
   okt 1772 in Heerenveen (!) de 3e procl. van huw van Hendrik Jans van Calcar,
   afkomstig van Selwerd, Gr., en Suster Tjeerds afkomstig van Heerenveen. Ook
   een vermelding van Hindrik van Calcar, van Selwerder Klooster on Noorddijk x
   Suster Reerts (zie AlleGroningers), van Heerenveen, op 4 okt 1772. Het zou
   me geheel niet verbazen als die Hindrik x Suster de ouders waren van
   Stijntje, die een jaar na het huwelijk is geboren.

   Wat denken jullie er van.
   Mvg, FredW

   PS: Dat er een familie connectie is met Heerenveen blijkt verder uit de
   doopakte op 19 juni 1740 Heerenveen, van Jan, zoon van Jan Hendriks van
   Calcar en Cristina Hansen. Hoe en waarom die ouders in Heerenveen waren kan
   ik je niet zeggen, maar ik hoop dat dit wat "food for thought" zal
   verstrekken.

   --- In groningen-genealogy@yahoogroups.com, "Egbert" wrote:
   >
   > Ze is hiermee ongetwijfeld een kleindochter van JH van Calcar en Christina
   > Hansen Anken en verder in ieder geval ook geen dochter van Jan Jans van
   > Calkar. Dit laatste kunnen we afleiden uit het boek Ernstige godsvrucht en
   > gezond verstand (GoogleBooks).
   > M vr gr,
   > Egbert
   >
   > --- In groningen-genealogy@yahoogroups.com, "gruno77" wrote:
   > >
   > > Hallo Egbert,
   > >
   > > Heel erg bedankt voor deze belangrijke aanwijzing. Dat betekent, dat ze
   > > binnen drie maaanden na de geboorte van haar enige kind Eilke Freerks
   > > Dubbelboer is overleden. Stijntje van Calcar is dus geboren in 1773,
   > > waarschijnlijk te Noorddijk. Jacob van Calcar was bij haar huwelijk
   > > aanwezig als oom en voorstander. Waarschijnlijk is Stijntje of
   > > C(h)ristina dus een kleinkind van Jan Hindricks van Calcar en Christina
   > > Hanssen Anken. Nog even verder zoeken naar het bewijs.
   > >
   > > Met vriendelijke groeten,
   > >
   > > Klaas Pera
   > >
   > > --- In groningen-genealogy@yahoogroups.com, "Lantinga, Egbert" wrote:
   > > >
   > > > In de Haarlemse Courant (KB) staat dit overlijdensbericht van F.
   > > > Dubbelboer:
   > > > Groningen, hedenmiddag 2 november 1794 overleden Cristina van Calkar
   > > > in de leeftijd van 21 jaren en 8 dagen.
   > > >
   > > > M vr gr,
   > > > Egbert
   > > >
   > >
   >
   ------------------------------------

   Yahoo! Groups Links
  • Show all 19 messages in this topic