Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

16474Re:[groningen-genealogy] doopsgezind

Expand Messages
 • Frans Krom
  Nov 1, 2005
  • 0 Attachment
   Toppie Anne , bedankt.

   Frans

   > Datum: 01/11/05 09:09 AM
   > Van: "Anne Beukema"
   > Aan: groningen-genealogy@yahoogroups.com
   > CC:
   > Onderwerp : [groningen-genealogy] doopsgezind
   >
   > Hallo beste mensen,
   >
   > Af en toe kom ik een lijstje tegen met doopsgezinde voorlieden, vermaners, leraren enz..Wat Groningen betreft heb ik steeds ze in een filetje gezet. Voor de liefhebbers plaats ik dat hieronder.
   >
   > De lijstjes zijn afkomstig uit diverse archiefinventarissen.
   >
   > Mocht iemand meer willen weten, typ een naam o.i.d. in bij www.archieven.nl
   > Dan kun je de betreffende inventaris downloaden. Ik heb verder geen nadere administratie bijgehouden.
   >
   > Groeten,
   > Anne Beukema
   > ->
   > Lijst van oudsten, vermaners, leraren en predikanten
   >
   > De gemeente der Vlamingen te Den Hoorn
   >
   > Ritse Willems, 1733.
   >
   > Jan Eilkes,
   >
   > Geert Jans, in 1782 vertrokken naar Den Horn in het Westerkwartier van Groningen, overleden 10 juli 1791 te Den Horn.
   >
   > Jan Wibbes van Douwen, geboren in 1763, verkozen ? te Den Hoorn, in 1789 vertrokken naar Neustadt-Gödens (Oost-Friesland), overleden 9 oktober 1825 te Dokkum.
   >
   >
   > De gemeente der Vlamingen te Obergum
   >
   > Eltje Hans, geboren augustus 1713.
   >
   > Andries Pieters Huizinga, geboren ...., beroepen 1738, overleden 17 januari 1751 Jan Syrts, 1740-1755.
   >
   > Jan Pieters Rekker, 3 oktober 1751 gekomen van de Verenigde Waterlandse gemeente te Groningen, 1766.
   >
   > Johannes Adema, 1767-overleden in 1788.
   >
   >
   > De gemeente der Groninger Oude Vlamingen te Rasquert
   >
   > Jacob Derks, geboren ca. 1557, verkozen in 1585, overleden 13 juli 1620; gehuwd in 1583 met Katrine Ritzes, geboren ..., overleden 31 januari 1619.
   >
   > Luy (Luurt) Cornelisz, ca. 1685
   >
   > Jacob Lippes, landbouwer te Maarhuizen, leraar der Doopsgezinden, overleden 29 december 1735; gehuwd in 1660.
   >
   > Waalke Eisses,
   >
   > Tjaard Michiels,
   >
   > Tonje Klassen (Teunis Clasen), 1736 verkozen tot vermaner, later tot oudste en in 1762 verkozen tot Algemeen opziener der Societeit der Groninger Oude Vlamingen , overleden in 1765.
   >
   > Tamme Pieters Huizinga, geboren 3 september 1711, landbouwer op Maarhuizen, verkozen tot vermaner 1741, overleden 9 november 1770.
   >
   > Luitje Olferts Wiersema, 1757-1791.
   >
   > Hendrik Bakker, 1792, in 1795 vertrokken naar ?
   >
   >
   > Doopsgezinde gemeente Mensingeweer, na 1957 "Mensingeweer" te Eenrum
   >
   > Sytze Klaassens de Waard, 1821 proponent, intrede 25 november 1821, 25 september 1826 vertrokken naar Akkrum (Friesland).
   >
   > Jacobus Leendertz, oktober 1832 proponent, intrede 4 november 1832, 8 oktober 1837 vertrokken naar Leer (Oost-Friesland).
   >
   > Isaak de Stoppelaar Blijdenstein, 1838 proponent, intrede 2 december 1838, 10 november 1839 vertrokken naar Enschede (Overijssel).
   >
   > Willem Bruin, 1840 proponent, intrede 27 december 1840, met ingang van 1 oktober 1846 werkzaamheden beëindigd.
   >
   > Doewe Sieverts Huizinga, 1846 proponent, waarnemend 8 november 1846 tot 14 november 1847.
   >
   > Herman ten Cate Hoedemaker, 1847 proponent, waarnemend vanaf 28 november 1847, intrede 4 maart 1849, 9 juni 1850 vertrokken naar Noordbroek-Nieuwscheemda.
   >
   > Hendrik Arend van Gelder, 1850 proponent, intrede 9 februari 1851, 28 maart 1853 vertrokken naar Medemblik (Noord-Hollland).
   >
   > dr. Joan Müller, 1853 proponent, intrede 12 maart 1854, 31 mei 1857 naar Rotterdam (Zuid- Holland).
   >
   > Abraham Vis, 1860 proponent, intrede 3 maart 1861, 15 februari 1863 vertrokken naar Zwolle (Overijssel).
   >
   > Johannes Arnoldus Oosterbaan, 1863 proponent, intrede 22 november 1863, 20 janauri 1866 vertrokken naar Giethoorn-Zuid (Overijssel).
   >
   > Gerrit Vrijer Azn., 1868 proponent, intrede 1868, 12 oktober 1873 vertrokken naar Stavoren (Friesland).
   >
   > Anne Sipkema, 1874 proponent, intrede 6 december 1874, 20 maart 1881 vertrokken naar Borne (Overijssel).
   >
   > Folpmer Jacob de Holl, 1897 proponent, intrede 28 november 1897, 7 oktober 1900 vertrokken naar Hindelopen (Friesland).
   >
   > Tjalke Johannes van der Ploeg, 1900 proponent, intrede 24 februari 1901, 21 juni 1903 vertrokken naar Heerenveen (Friesland).
   >
   > Engbertus Pekema, 1904 proponent, intrede 2 oktober 1904, 10 februari 1907 vertrokken naar Monnikendam (Noordholland), overleden 9 september 1950 te Enschede.
   >
   > Catharinus Cornelis de Maar, 1907 proponent, intrede 17 november 1907, 15 mei 1910 vertrokken naar Gorredijk en Lippenhuizen (Friesland).
   >
   > Frans Hendrik Pasma, 1913 proponent, intrede 2 november 1913, 1 augustus 1916 vertrokken naar Dantumawoude (Friesland)
   >
   > Pieter Vis, 1917 proponent, intrede 28 oktober 1917, 25 oktober 1920 vertrokken naar Drachten. (Friesland).
   >
   > mr. Jan Marie Vis, 1906 proponent, predikant te Noordbroek,eveneens beroepen in Mensingeweer, intrede 3 november 1924, 28 oktober 1945 met emeritaat, 18 maart 1956 overleden te Noordbroek.
   >
   > da Martha Knot, 20 juni 1939 proponent, predikante te Zijldijk, eveneens beroepen in Mensingeweer,intrede 30 december 1945, na 13 september 1946 vertrokken naar de combinatie Stadskanaal/Assen.
   >
   > Djurre Ekke Willem Siccama, 1943 proponent, gekomen van Rottevalle-Witveen, predikant te Uithuizen, eveneens beroepen in Mensingeweer, intrede 29 september 1946, 4 juni 1950 vertrokken naar Rotterdam (Zuid-Holland).
   >
   > Thomas Sybrandy, hulppredikant, gekomen van Hollum (Ameland), intrede 10 september 1950, 1 augustus 1951 werkzaamheden beëindigd.
   >
   > Jan Lange, 1 december 1951 gekomen van Schoonoord, benoemd als jeugdleider, 1964 proponent, 30 augustus 1964 vertrokken naar Enschede (Overijssel).
   >
   > mw. ds. Margaretha Catherina Schepman, 1944 proponent, 6 december 1964 gekomen van Arnhem (Gelderland), 16 september 1979 met vervroegd emeritaat, overleden 28 maart 1990 te Groningen.
   >
   > mw. ds. Saakjen Joanna van Hoorn-Dantuma, 1984, proponent, intrede 28 oktober 1984.
   >
   >
   >
   > doopsgezinde gemeente Pieterzijl, na 1892 doopsgezinde gemeente "Pieterzijl" te Grijpskerk
   >
   >
   > Lijst van leraren-predikanten
   >
   > Albert Sibolt, verkozen in 1690; vertrokken (omstreeks 1702) naar Drachten.
   >
   > Jacobs Sijmons, verkozen in 1734; overleden in 1761.
   >
   > Jan Jacob (de Waard), verkozen in 1763; overleden in 1789/1790.
   >
   > Gerben Simens van Grouw, verkozen in 1754, 1783, 1792 gekomen van Berlikum (Fr.), emeritaat 1814; overleden 2-1- 1825 te Pieterzijl.
   >
   > Jan Frederik Boersema, 1815 proponent; intrede 1815; vertrokken mei 1826 naar Midwolda (O).
   >
   > Herman Isaak Ten Cate, 1825 proponent; 1828 gekomen van Ouddorp (ZH); overleden 25-7-1858 te Pieterzijl.
   >
   > Jacob Oosterbaan, 1860 proponent; intrede 19-2-1860; vertrokken 9-12-1866 naar Midwolda (O).
   >
   > Johannes Stephanus Simeon, 1863 proponent; 9-6-1867 gekomen van Ballot van Hindelopen; overleden 13-10-1879 te Pieterzijl.
   >
   > Pieter Botke, 1882 proponent; intrede 5-3-1882; 7-9-1883 vertrokken naar De Knijpe (Fr.)
   >
   > Sijbrand Feico van der Ploeg, 1880 proponent: 23-6-1889 gekomen van Noordhorn (wonende te Groningen); vertrokken 26-7-1891 naar Leer.
   >
   > Anne Gerritsma, 1894 proponent; intrede 24 juli 1894; 29-9-1935 met emeritaat, daarna consulent gedurende vacature- periode; overleden 15-7-1959 te Groningen.
   >
   > Mej. Wilhelmina Cornelia Joles, 1937 proponent; intrede 17-10-1937; 16-10-1938 vertrokken naar Gorredijk- Lippenhuizen.
   >
   > Mej. Christina Wilhelmina Brugman, 1940 proponent; intrede 16-3-1940; 9-9-1945 vertrokken naar Wormerveer.
   >
   > Sibold Sicco Smeding, 1944 proponent; 1-2-1946 gekomen van Ouddorp (ZH); beroepen in de gecombineerde gemeente Noordhorn-Grijpskerk en in 1958 ook te Den Horn; 30-10-1960 vertrokken naar Rottevalle-Witveen (Fr.).
   >
   > Bart Couperus, 1961 proponent; intrede 1-4-1961 in de drie gecombineerde gemeenten; 1-6-1966 vertrokken naar 's- Gravenhage.
   >
   > Mw. Hilda Alida Schiere-Leyns, 1948 proponent; 11-2-1968 gekomen van Surhuisterveen, beroepen in de drie gecombineerde gemeenten; 26-11-1978 met emeritaat; overleden 22-2-1979 te Zuidhorn.
   >
   >
   >
   > Lijst van oudsten, vermaners, leraren
   >
   > De gemeente der Groninger Oude Vlamingen te Appingedam
   >
   > Dirk Phillips, tot oudste gewijd in Appingedam, begin 1537.
   >
   > Gerrit Egges, namens de Appingedam in 1681 ter vergadering in Groningen
   >
   > Derk Jacobs, ter vergadering van 1683 in Groningen
   >
   > Jan Symens Blaupot, geboren 1683, 1707 verkozen , overleden eind 1759.
   >
   > Jacob Derks, geboren 1684, 1709 verkozen , overleden 1755/1760.
   >
   > Willem Geerts (Dijk) 1739 verkozen, (1754 emeritus), overleden rond 1758
   >
   > H(endri)k Feebes ?), verder gegevens onbekend.
   >
   >
   >
   > doopsgezinde gemeente Sappemeer- Hoogezand
   >
   > Lijst van leraren-predikanten vanaf 1790
   >
   > Foeke Wigles Gorter, februari 1790, gekomen van de Knype, overleden 8-5-1836.
   >
   > Pieter Feenstra Pz., geboren 1800, 21-11-1824 als 2e predikant, 25-4-1830 vertrokken naar Leer (Oost-Friesland), 9-4-1837 gekomen van Leer, 25-6-1871 met emeritaat, overleden 5-1-1886.
   >
   > S.G. Binnerts, geboren 1839, 1863 proponent, 27-10-1872 gekomen van Barsingerhorn, 4-1- 1914 met emeritaat.
   >
   > Simon H.N. Gorter, geboren 1885, 1910 proponent, 26-10-1914 gekomen van Twisk en Abbekerk, 2-7-1916 vertrokken naar Rotterdam.
   >
   > Frederik ten Cate, geboren 1878, 3-12-1916 gekomen van Purmerend, 20-1-1935 vertrokken naar Leiden, overleden 1944.
   >
   > Bartholomeus Dufour, geboren 1903, 1929 proponent, 2-10-1935 gekomen van IJlst, 27-10- 1940 vertrokken naar Wageningen.
   >
   > R. de Leeuw, geboren 1907, 1936 proponent, 9-3-1941 gekomen van Twisk-Abbekerk en Medemblik, 22-6-1947 vertrokken en in dienst getreden van ADS als 2e secretaris.
   >
   > Gerardus Martinus Kosters, geboren 1907, 1936 proponent, 14-9-1947 gekomen van Akkrum voor de gecombineerde gemeenten Sappemeer-Hoogezand en Noordbroek, 15-10-1972 met emeritaat, overleden 19-7-1984 te Hoogezand.
   >
   > L. Laurense, geboren 1925, 1949 proponent, 11-8-1974 gekomen van Delft voor de gecombineerde gemeenten Sappemeer-Hoogezand, Noordbroek en Winschoten (sinds 22-11-1976 zijn Sappemeer-Hoogezand en Noordbroek gefuseerd), 1979 vertrokken naar Zutphen-Winterswijk.
   >
   >
   >
   > (Vereenigde) Doopsgezinde Gemeente te Groningen en haar voorgangers
   >
   >
   > Staat van dienaars en oudsten der Oude Vlamingen
   >
   > naam: geboren op: dienaar vanaf: oudste vanaf: overleden:
   >
   > Brixius Gerrits, 1566
   >
   > Arent Jans, 28-5-1610; 6-10-1679
   >
   > Gozen Berends, 1677; 1-5-1736
   >
   > Derk Alles, 8-3-1639; 1666; 1679; 12-5-1711
   >
   > Fedde Idtskes, 1660; 22-9-1693
   >
   > Jan Berends, 1687
   >
   > Willem Jacobs Hesselink, 21-9-1694; 31-08-1720
   >
   > Alle Derks, 16-6-1670; 2-4-1699; 3-6-1711; 24-4-1733
   >
   > Egbert Pieters, ca. 1721
   >
   > Derrick Jans Backer, 1706
   >
   > Pieter Folkerts, 1676; 1716; 1726; 13-8-1756
   >
   > Teunis Freerks, 15-10-1675; vóór 1725; 30-7-1747
   >
   > Laurens Warnders, 1685; 1725 6-1757
   >
   > Jacob Hesseling, 1725; 1760
   >
   > Aldert Sierts Dijk, 1699; 16-8-1733; 26-12-1779
   >
   > Alle Pieters Medendorp, 1705; 16-8-1733; 30-6-1756
   >
   > Harm Scholtens, 1703; 17-2-1737; 20-1-1755; 2-5-1774
   >
   > Willem Arends Hesselink, 7-10-1707; 25-11-1753; 19-5-1768
   >
   > Freerk van der Boogh, 1721; 25-11-1753; 25-1-1801
   >
   > Roelof Heuning (Edam), 27-10-1771; 12-1-1804
   >
   > Pieter Klomp (Stavoren), 13-5-1798; 1832
   >
   >
   > Staat van dienaars der Vereenigde Waterlanders en Vlamingen
   >
   > Pieter Derks Botterman; overleden op: 13-10-1721
   >
   > Siewert Fransen; overleden op: 24-1-1725
   >
   > Eppo Botterman; gekozen op: 12-5-1700 naar: 29-4-1714; 1725; overleden op: na 1752
   >
   > Adriaan Swart; gekozen op: 26-12-1704
   >
   > Antony Deknatel; gekozen op: 26-12-1716
   >
   > Lucas Jurriens; gekozen op: 26-12-1716
   >
   > Pieter Baving; gekozen op: 11-2-1728
   >
   > Jacobus Rijsdijk Zwolle gekozen op: 1729 Almelo 1742
   >
   > Jan Pieters Rekker Veenwouden gekozen op: 30-11-1749 Obergum 5-10-1751
   >
   > Jan Kromhuizen Middelharnis gekozen op: 26-12-1751; overleden op: 1754
   >
   > Egbertus Sijtses Hoekstra Goedereede; gekozen op: 15-12-1754; overleden op: 1798
   >
   > Arend van Gelder Norden gekozen op: 25-12-1795; overleden op: 1806
   >
   > W. Nieuwenhuis Norden gekozen op: 1798; overleden op: 1806
   >
   > Izaak Molenaar Zutphen gekozen op: 1806 West-Zaandam 1808
   >
   > Jacobus David Vissering Alkmaar; gekozen op: 9-4-1809; overleden op: 16-12-1846
   >
   >
   > Staat van leraren en oudsten der Zwitsers
   >
   > Hans Auken; leraar: 1712
   >
   > Abraham Lauffer/Loofvers; leraar: 1733; oudste: ja; overleden:24-4-1774
   >
   > Daniel Ricken; leraar: 1712-; oudste: ja
   >
   > Michaël Rüser; leraar: 1711-1759; oudste: ja
   >
   > Pieter Leenderts/Lienderts; leraar: 1711-1757
   >
   > Jan van Komen; leraar: 1743
   >
   > Jacob Stähly; leraar: 1736-1757
   >
   > Peter Ricken; leraar: 1740-1772; overleden:10-8-1772
   >
   > David Ricken; leraar: 1767-1796
   >
   > Nicolaas Gerber; leraar: 1739-1761
   >
   > Antonij Krätzer; leraar: 1740-1779
   >
   > Christian Ancken/Ulrichs; leraar: 1754-1770
   >
   > Jan Leenderts; leraar: 1754-1759
   >
   > Rudolf Leutscher; leraar: 1755-1761
   >
   > Balster Fransen/Wolkammer; leraar: 1762-1782
   >
   > Hendrik Cornelis; leraar: 1768-1808; oudste: 1794; overleden:2-12-1808
   >
   > Alle Cornelis; leraar: 1791-1800; overleden:3-1-1800
   >
   > Ties Rop; leraar: 1791-1797 ;overleden: 9-11-1797
   >
   > Izaak Jannes Leutscher; leraar: 1799-1824; oudste: 1811; overleden: 20-11-1826
   >
   > David Jakobs de Goed; leraar: 1811-1813
   >
   > Christiaan Jacobs Leutscher; leraar: 1812-1824; overleden: 8-8-1824
   >
   >
   > Staat van diakenen der Oude Vlamingen
   >
   > Pieter Stoffers
   >
   > Derk Hindriks Beerta
   >
   > Jan Gosses Dikland; overleden: 25-11-1725
   >
   > Jan Luirts Doornbusch; gekozen op: 16-8-1733; weg: nov, 1745 'gecensureerd'
   >
   > Harmen G. Alrings/Alrinks; gekozen op: 17-2-1737; weg: 12-9-1761
   >
   > Berent Geerts van Olst; gekozen op: 17-2-1737; weg: 26-1-1772
   >
   > Frerik Freriks; gekozen op: 17-2-1737; weg: 31-7-1746
   >
   > Izaak Alles Miedema; gekozen op: 25-1-1747; weg: 5-10-1781
   >
   > Gerrit Gerbrants Arkema; gekozen op: 25-1-1747; weg: 25-2-1764
   >
   > Berent Abrahams Hulshof; gekozen op: 24-3-1764; weg: 13-12-1793
   >
   > Pieter Volmer; gekozen op: 24-3-1764; weg: 28-7-1781
   >
   >
   > Staat van diakenen der Vereenigde Waterlanders en Vlamingen
   >
   > Izaak van Delden; gekozen op: 26-12-1720
   >
   > Abel Cornelis; gekozen op: 26-12-1720
   >
   > Gerrit Lammerts Kuijpinga; gekozen op: 7-2-1723
   >
   > Joost Denijs; gekozen op: 11-2-1728
   >
   > Abel T. Langerhuizen; gekozen op: 11-2-1728; in functie tot: 20-12-1749
   >
   > Jan van Delden; gekozen op: 12-1-1747; in functie tot: 26-3-1750
   >
   > Frederik de Booser; gekozen op: 12-1-1747
   >
   > Isaak de Weert; gekozen op: 26-12-1750
   >
   > Gerrit Denijs (boekhouder diaken) ; gekozen op: 26-12-1750; in functie tot: 1778
   >
   > Abraham Deknatel; gekozen op: 21-9-1757
   >
   > Roelof Swart; gekozen op: 21-9-1757; in functie tot: 23-8-1778
   >
   > Jan Symens Blaupot; gekozen op: 2-5-1773
   >
   > Willem Deknatel; gekozen op: 14-4-1776
   >
   > Pieter van Berge; gekozen op: 14-4-1776
   >
   > Coenraad Verver (boekhouder diaken) ; gekozen op: 10-8-1783
   >
   >
   > Staat van predikanten van de (V)DG
   >
   > Pieter Klomp; van: Oude Vlamingen 1809 ; overleden: 19-8-1832
   >
   > Jacobus David Vissering; van: Ver.Wat. + Vlam, 1809; naar: emeritaat 29-11-1846; overleden: 16-12-1846
   >
   > Klaas Sybrandi; van: Nijmegen 17-8-1834; naar: Haarlem 19-10-1838; overleden: 1872
   >
   > Wilhelm Gerhards; van: Crefeld 26-5-1839; naar: emeritaat 15-5-1864; overleden: 3-5-1875
   >
   > Jacob Gijsbert de Hoop Scheffer; van: Hoorn 6-12-1846; naar: Amsterdam 19-11-1849; overleden: 1893
   >
   > Jan Willem Straatman; van: Amsterdam -10-1850; naar: ontslag 22-12-1867; overleden: 4-12-1882
   >
   > Cornelis Corver; van: Grouw 20-8-1865; naar: ontslag 15-12-1867; overleden: 1904?
   >
   > Jacob van Gilse; van: Zaandam 27-2-1870; naar: emeritaat 27-5-1906; overleden: 8-6-1917
   >
   > Folkert van der Ploeg; van: Veendam 8-7-1906; naar: emeritaat 12-7-1931; overleden: 5-7-1947
   >
   > Onno Louis van der Veen; van: Vlissingen 13-9-1931; naar: Amsterdam 6-1-1935
   >
   > Leendert Desiderius Gerardus Knipscheer; van: Dantumawoude 20-1-1935; naar: emeritaat 23-7-1968
   >
   > Francina Tieks Koening; van: Noordhorn 1936; naar: Noordhorn? 1936
   >
   > J.S. Postma; van: Zwolle 11-4-1937; naar: ziekte 1938
   >
   > Johannes Meerburg Snarenberg; van: Harderwijk 3-9-1939; naar: Joure 28-9-1941
   >
   > Klaas Tamme Gorter; van: Teel 11-10-1942; naar: vlootpredikant 2-9-1945
   >
   > Elzeline Christine Offerhaus; van: 1941; naar: 1945
   >
   > Aleander Hubertus van Drooge; van: Makkum 13-1-1946; overleden: 1951
   >
   > Hendrik Bruner; van: Oude Bildtzijl 20-1-1946; naar: Amsterdam 28-8-1949
   >
   > Willem Isaac Fleischer ; van: Meppel 27-11-1949; naar: emeritaat 13-9-1970; overleden: 2-1973
   >
   > Catharina Elisabeth Offerhaus 16-9-1951; overleden: 1957
   >
   > Hendrikus Johannes Witteveen; van: Krommenie 25-8-1968; naar: emeritaat 1-5-1986
   >
   > Marie Keijser; van: Emmen 10-1-1971; naar: emeritaat 11-9-1988
   >
   > R.P. Jetsenga; van: Holwerd/ Blija Hallum 31-8-1986
   >
   > F.R. Fennema; van: Assen/Westerkwartier; overleden: 1988
   >
   >
   >
   > doopsgezinde gemeente Huizinge en Westeremden, na 1863 Middelstum, 1692, 1738-1977 (1996)
   >
   >
   > lijst van vermaners, leraren en predikanten
   >
   > Westeremden
   >
   > Freerk Cornelis, geboren circa 1731, verkozen in 1756, overleden op 24 februari 1803 (oud 72 jaar).
   >
   >
   > Huizinge
   >
   > Jan Clasen, geboren circa 1720, verkozen in 1756, overleden op 26 augustus 1790 te Toornwerd.
   >
   >
   > Huizinge-westeremden
   >
   > Bienk Johannes Rienks, in 1805 proponent bij de Verenigde Doopsgezinde gemeente te Amsterdam, ? gekomen van Marrum (Fr.) op 30 maart 1807, overleden op 3 april 1808 te Huizinge.
   >
   > Jan Michiels de Bleijker, gekomen van Aalsmeer op 26 oktober 1811, vertrokken na 28 augustus 1814 naar Ouddorp (op eiland Goeree-Overflakkee), overleden op 21 juni 1862 te Rotterdam.
   >
   > Foppe Ebeles Wieling, verkozen in 1816, op 16 november 1828 vertrokken naar Surhuisterveen, overleden in 1871.
   >
   > Alle Meinders Cramer, in 1829 proponent, beroepen op 4 november 1829, intrede op 10 januari 1830, op 23 september 1832 vertrokken naar Middelburg en aldaar overleden in 1894.
   >
   > Jan Kryns Noordhof, verkozen op 31 december 1832, intrede op 21 april 1833 en gebleven tot 1846, overleden op 1846.
   >
   > Laurens van Cleef jr., beroepen op 19 oktober 1847, intrede op 12 december 1847, op 3 september 1854 vertrokken naar Warns (Fr.), overleden in 1900.
   >
   > Hermannus Cremer, in 1855 proponent, intrede op 13 april 1856, op 18 oktober 1857 vertrokken naar Gorredijk-Lippenhuizen als leraar HBS, overleden in 1924.
   >
   > Johannes Hoekstra, in 1861 proponent, op 15 maart 1874 vertrokken naar Wolvega, overleden in 1908.
   >
   > Jan Fopko Bakker, in 1868 proponent, verkozen op 25 juli 1875, op 24 juni 1877 vertrokken naar Twisk, in overleden 1911.
   >
   > Cornelis Leenderts, in 1866 proponent, gekomen van Noordhorn op 1 december 1878, met emeritaat per 17 mei 1908.
   >
   > Karel Vos, geboren op 22 augustus 1874, in 1903 proponent, gekomen van Woudsend (Fr.) op 3 september 1911, gewerkt tot 1926, overleden op 30 mei 1926 te Middelstum.
   >
   > Mr. Jan Marie Vis, in 1906 proponent, predikant te Noordbroek, eveneens beroepen in Mensingeweer, intrede op 3 november 1924, per 28 oktober 1945 met emeritaat, op 18 maart 1956 overleden te Noordbroek.
   >
   > S.J. Bouma, verkozen in 1903, gewerkt tot 1948, per 9 augustus 1953 met emeritaat.
   >
   > Henk J. Witteveen, geboren in 1924, in 1953 proponent, intrede op 30 augustus 1953, op 15 januari 1962 vertrokken naar de gemeenten Krommenie, Wormer-Jisp en Knollendam.
   >
   > Jonkvrouwe D. H.A. van Winter, geboren in 1933, in 1961 proponent, intrede op 20 mei 1962 (gemeente is gecombineerd met Leermens-Loppersum), per 31 december 1969 met emeritaat.
   >
   > Mevrouw Saakje Joanna van Hoorn-Dantuma, in 1984 proponent, predikant te Eenrum, eveneens beroepen in Middelstum, intrede op 12 januari 1989 (samenwerkingsverband van de gemeenten Eenrum, Middelstum, Uithuizen en Westerkwartier).
   >
   >
   > doopsgezinde gemeente Pekela
   >
   >
   > Lijst van vermaners en leraren
   >
   > Gemeente der Dantziger Oude Vlamingen
   >
   > Vermaners
   >
   > Hendrik Wolters, 1743 -1750 ?
   >
   > Jan Panman, 1755/57-1775
   >
   > Jan van Dalen, 1775 -1778
   >
   >
   >
   > doopsgezinde gemeente Den Horn (gebied tussen Humsterland en Oostwold, van Zuidhorn tot aan het Reitdiep)
   >
   >
   > Lijst van leraren en predikanten
   >
   > Derk Hindriks, overleden 1754 (verdronken)
   >
   > Ekke Pieters, geboren 1700, verkozen ?, overleden 1783
   >
   > Cornelis Harms, ?
   >
   > Jacob Reinders (Jaapkooms) van Langeweer bij Aduard, verkozen in 1756-1775, overleden 1809 te Nieuwebrug bij Aduard.
   >
   > Jan Geerts (van Wierum bij Dorkwerd), verkozen in 1775 , beëindigd omstreeks 1780, hij kreeg in 1788 een beroep van de doopsgezinde gemeente te Zwartsluis, overleden 1-2-1825 te Zwartsluis
   >
   > Geert Jans, (van Den Hoorn bij Eenrum), verkozen ? ,in 1782 gekomen van ? , overleden 10- 7-1791 te Den Horn.
   >
   > Volkert Klazes Klosma, 1788 verkozen, 10-11-1791 gekomen van de Knijpe (Friesland), in 10-11-1799 vertrokken naar Witveen bij Rottevalle (Friesland).
   >
   > Jan Tjerks Vermanje, geboren 1743 te Zwartveen bij Witveen (Friesland), 1768 verkozen, 17-12-1799 gekomen van Mildam, overleden 17-12-1829 te Den Horn.
   >
   > Jacob Dirks Huizinga, 1832 proponent, 12-7-1835 gekomen van Knollendam (Noord- Holland), 24-3-1844 vertrokken naar Den Burg (Texel), 12-8-1894 te Groningen.
   >
   > Nanninga Uiterdijk, geboren 1809, 1835 proponent, 21-7-1844 gekomen van Gorredijk- Lippenhuizen, 21-9-1879 met emeritaat te Den Horn.
   >
   > Gerrit Vrijer Azn., 1868 proponent, 6-8-1882 gekomen van Noordeinde en Graft (Noord- Holland), 20-7-1884 vertrokken naar Broek op Langedijk (Noord-Holland).
   >
   > Roelof Schuursma, 1897 proponent, intrede 24-10-1897, 30 maart 1902 vertrokken naar Baard (Friesland).
   >
   > Jacob Kuiper, geboren 1874, 1899 proponent, 3-8-1902 gekomen van
   >
   > 1-4-1905 met emeritaat te Den Horn, overleden 3 november 1947 te Peize.
   >
   > Frederik Franciscus Milatz, 1903 proponent, 30-8-1905 gekomen van Den Hoorn (Texel), 27-10-1910 vertrokken naar Monnikendam.
   >
   > Harmannus Schuurmans, 1894 proponent, 10-4-1910 gekomen van Giethoorn, 22-9-1912 vertrokken naar Sneek.
   >
   > Jan Adrianus Pieter Bijl, 1914 proponent, intrede 29-11-1914, 28-11-1926 vertrokken naar Nes (Ameland).
   >
   > Rein Douwes Boersma, 1928 proponent, intrede 13-1-1929, maart 1937 vertrokken naar Groningen.
   >
   > Johannes Sjouke Postma, geboren 1910, 1936 proponent, intrede 4-4-1937 te Den Horn en tevens hulppredikant te Groningen, met ingang van 4-4-1940 werkzaamheden beëindigd.
   >
   > Stado Jan Verveld, geboren 1906, 1928 proponent, 1-12-1940 gekomen van Blokzijl, 3-11- 1956 werkzaamheden neergelegd in verband met overgang naar de gereformeerde kerk (synodaal).
   >
   > Sibold Sicco Smeding, geboren 1894, 1944 proponent, vanaf 1-2-1946 beroepen in de gecombineerde gemeente Pieterzijl te Grijpskerk en Noordhorn, consulent te Den Horn 1956-1957, in 1958 tevens beroepen te Den Horn, 30-10-1960 vertrokken naar Rotvalle-Witveen (Friesland).
   >
   > Bart Couperus, 1961 proponent, intrede 1-4-1961 in de drie gecombineerde gemeenten, 1-6- 1966 vertrokken naar 's-Gravenhage.
   >
   > Mw.Hilda Alida Schiere-Leyns, 1948 proponent, 11-2-1968 gekomen van Surhuisterveen, beroepen in de drie gecombineerde gemeenten, 26-11-1978 met emeritaat te Noordhorn, overleden 22-2-1979 te Zuidhorn.
   >
   >
   >
   > doopsgezinde gemeente Humsterland, na 1838 doopsgezinde gemeente Noordhorn
   >
   >
   > Lijst van vermaners-leraren en predikanten
   >
   > Gemeente van Groninger Oude Vlamingen, vergaderende te Gaaikemaweer.
   >
   > Tiete Popkes,1725 verkozen tot vermaner, 1733 tot Oudste (bij de Societeit en in 1762 tot Algemeen Opziener bij de Societeit der Groninger Oude VLamingen, 1770 overleden.
   >
   > Gemeente der Vlamingen te Homsterland, na 1776 Humsterland, na 1838 Noordhorn.
   >
   > Barteld Willems (Zantinga), 1756 verkozen, overleden 1794
   >
   > Jacob Willems (Zantinga), 1810-1812
   >
   > Eye Klaassen , 1810-1812
   >
   > Jacobus Bosch, proponent 1814, intrede 4-9-1814, overleden 10-6-1816 te Noordhorn.
   >
   > Gerrit Bakker, 1811 proponent, 8-3-1818 gekomen van Oldeboorn, overleden 28-2-1871 te Noordhorn.
   >
   > Jetze Pottinga Hzn.,1871 proponent, intrede 26-11-1871, 1-2-1874 vertrokken naar Hindelopen (Friesland)
   >
   > Cornelis Leendertz., 1866 proponent, 23-5-1875 gekomen van Zwartsluis(Overijssel), 24-11-1878 vertrokken naar Middelstum.
   >
   > Hendrik van Calcar, 1863 proponent, 15-8-1880 gekomen van Veenwouden (Friesland), 10-10-1886 vertrokkken naar Noord- en Zuid-Zijpe.
   >
   > Sybrand Feike van der Ploeg, 1880 proponent, 18-12-1887 gekomen van Drachten en Ureterp (Friesland), 16 juni 1889 vertrokken naar Pieterzijl.
   >
   > Mark Leonard Hartog, 1889 proponent, 9-2-1890 gekomen van Utrecht, 15-3-1891 vertrokken naar Joure (Friesland)
   >
   > Egbertus Marius ten Cate, 1893 proponent, intrede 21-2-1894, 29-11-1896 vertrokken naar Monnikkendam
   >
   > Arnoldus de Jong, 1898 proponent, intrede 13-11-1898, 13-11-1910 vertrokken naar Hindelopen en Koudum (Friesland)
   >
   > Rein Douwes Boersma, 1906 proponent, gekomen van Terschelling 1-12-1912, 19-11-1922 vertrokken naar Bovenknijpe (Friesland)
   >
   > Mw. Fransina Tieks Koening, 1935 proponent, 2-8-1936 gekomen van Ameland, 17 mei 1942 afscheid genomen de gemeente en ging op 24-6-1943 over naar de Hervormde Kerk.
   >
   > Johannes Hendrik Rawie,1942 proponent, intrede 20-9-1942, 20-8-1945 vertrokken naar Nederlands-Indie als legerpredikant.
   >
   > Sibold Sicco Smeding, *1894, 1944 proponent, 1-2-1946 gekomen van Ouddorp (Zuidhollland) beroepen in de gecombineerde gemeente Noordhorn en Pieterzijl te Grijpskerk, in 1958 tevens beroepen te Den Horn, 30-10-1960 vertrokken naar Rotvalle-Witveen (Friesland).
   >
   > Bart Couperus, 1961 proponent, intrede 1-4-1961 in de drie gecombineerde gemeenten, 1-6-1966 vertrokken naar 's-Gravenhage.
   >
   > Mw. Hilda Alida Schiere-Leyns, 1948 proponent, 11-2-1968 gekomen van Surhuisterveen (Friesland), beroepen in de drie gecombineerde gemeenten, 26-11-1978 met emiritaat te Noordhorn, overleden 22-2-1979 te Zuidhorn.
   >
   >
   >
   > Doopsgezinde gemeente Pekela, 1852-1983:
   >
   > N.B. Zij splitste zich als gemeente af van de Doopsgezinde gemeente Veendam-Wildervank, maar vormde wel een personele unie m.b.t. de leraar in de periode 1852-1958 met de diezelfde gemeente.
   >
   > A. Winkler Prins 1841 (Proponent), 1 dec 1851 gekomen van Tjalleberd, 1882 met emeritaat
   >
   > J. van der Ploeg 1858 (P), 23 sep 1883 gekomen van Monnikendam, 6 mrt 1989 met emeritaat
   >
   > F. van der Ploeg 1892 (P), 27 jul 1898 gekomen van Wolvega, 8 jul 1906 vertrokken naar Groningen
   >
   > D. Pottinga 1903 (P), 11 nov 1906 gekomen van Baard, 29 mrt 1908 vertrokken naar Purmerend
   >
   > B.H. Rudolphi 1900 (P), 18 nov 1908 gekomen van Den Ilp, 1921 vertrokken naar IJlst
   >
   > M.A. Hylkema 1915 (P), 1922 gekomen van Oude-Bildtzijl, 27 okt 1926 vertrokken naar Drachten-Ureterp
   >
   > J.J.G. Wuite 1927 (P), intrede 2 okt 1927, 1933 vertrokken
   >
   > S.S.M.A. Daalder 1933 (P), intrede 1933, 1936 vertrokken naar Eindhoven-Zuid- Limburg
   >
   > H.W. Meihuizen 1933 (P), 1936 gekomen, 1938 vertrokken naar 's-Gravenhage
   >
   > Th. van Laar 1910 (P), 23 apr 1939 gekomen van Zijldijk, 4 okt 1942 vertrokken naar Texel
   >
   > H. Luikinga semi-proponent, beroepen als hulp-prediker 13 jun 1943, 19 jan 1947 vertrokken naar Almelo
   >
   > vacant 1947-1950
   >
   > M. Onnes Mzn. emeritus neemt het predikt-ambt waar, 13 apr 1947 tot 2 jun 1950
   >
   > mw. J.M. Luyt 1950 (P), intrede 2 jul 1950, 31 jan 1954 vertrokken naar Amersfoort
   >
   > mw. J.W. Zuidema 1951 (P), 9 mei 1954, gekomen van Irnsum-Poppingawier, in 1958 werd de samenwerking verbroken
   >
   > vacant 1958-1964
   >
   > J.H. Hylkema 1949 (P), 21 nov 1964 gekomen van Ternaard, beroepen in de combinatie Assen-Winschoten- Pekela, 1974 vertrokken naar de combinatie Assen-Roden
   >
   > vacant 1974-1977: J.H. Hylkema, van Assen-Roden: consulent
   >
   > vacant 1977-1981
   >
   > vacant 1982: mw. M. de Winter, van Sappemeer: consulent
   >
   > De gemeente werd per ingang van 1 januari 1983 opgeheven.
   >
   >
   >
   >
   > [Non-text portions of this message have been removed]
   >
   >
   >
   >
   >
   > Yahoo! Groups Links
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >

   [Non-text portions of this message have been removed]
  • Show all 9 messages in this topic