Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

MOAM public meeting Friday 4th at Kirkop LC @ 06:00 PM

Expand Messages
 • John Portelli
  English Version below: Il-Moviment Malti tal-Biedja Organika (MOAM) se jorganizza laqgha publika nhar il-Gimgha 4 ta Frar ,2010 fis-sala tal kunsill lokali
  Message 1 of 1 , Feb 1, 2011

   English Version below:

    

   Il-Moviment Malti  tal-Biedja Organika (MOAM) se jorganizza laqgha publika nhar il-Gimgha 4 ta’ Frar ,2010 fis-sala tal kunsill lokali ta’ Hal Kirkop fis-sitta ta’ fil-ghaxija .

   (il-kunsill lokali jinsab fi Triq San Pietru , hdejn il bandli tal-lokalita).

    

   L-ghan ta’ din il-laqgha hu biex izomm aggornat kull min hu certifikat bhala individwu u bhala organizazzjoni u lil dawk kollha li jinteressaw fil-process tac-certifikazzjoni , kif wkoll jinghata taghrif fuq ix-xoghol fejdini tal- MOAM li wettqu matul l-ahhar snin u kif dawn jixtiequ jestendu aktar is-shubija ghal aktar membri u shab f’dan il-qasam.

    

   Il-Malta Standards Authority, BioZOO Organic Certification Body u l-Organic Unit tal-ministeru tar-risorzi rurali ikkonfermaw il-partecipazzjoni taghhom li jattendu ghal din il-laqgha.

    

   Jekk tixtieq li izzied xi punti fuq l-agenda, inti mitlub gentilment biex tibghat id-dettalji fuq info@...

    

   Qed tkun proposta din l-agenda:

    

   • Aggornar tal-hidmiet tal- MOAM
   • l-istatus tal-MOAM fl-ambitu tal- Federazzjoni Internazzjonali tal-Movimenti tal-Biedja  Organici u l-Unjoni Ewropeja
   • l-issues fuq ic-certifikati organici
   • Twaqqif ta’ Organizzazzjoni tal-Produtturi
   • Pjan ta’ Azzjoni ghas-sena 2011
   • Lista ta’ prodotti naturali ghal kontroll tal- insetti u prodotti ta’ control bijologici  fuq is-suq lokali.
   • Xiri ta’ zerriegha iccertifikata u ghalf tal-animali
   • Is-suq ta’ prodotti organici
   • Il-karta tal-policy tat-turizmu agrarju
   • Ir-regolament gdid tal-kunsill ghall-produzzjoni organika – Regolament tal-Kunsill (EC)  No 834/2007 ta’ 28 Junju,2007
   • Tahrig fil-kultivazzjoni organika
   • Avenimenti ghas-sena 2011
   • Il-partecipazzjoni fis-suq tal-bdiewa

    

   Waqt li herqana biex niltaqghu maghkom.

    

   English Version

    

   Malta Organic Agriculture Movement (MOAM) will be organising a public meeting on Friday, 4th February 2010 at the Kirkop Local council at 06.00 PM.

    

   The objective of the meeting is to update all the certified individuals and organisations and those interested in the certification process, of the work that MAOM has been doing in the past years and how we would like to extend this further to our members and stake holders.

    

   Malta Standards Authority, BioZOO and the Organic Unit within the Ministry of Rural Resources have already confirmed their participation.

    

   The proposed agenda is as follows:

    

   ·                    Update on the workings of MOAM.

   ·                    MOAM’s status within the International Federation of Organic Movements-EU

   ·                    Organic Certifications issues

   ·                    Setting up of Producer Organisation

   ·                    Plan of action for this year

   ·                    List of authorised Natural products for pest control and biological control products on the local market

   ·                    Purchase of certified seeds and animal feeds

   ·                    Marketing of Organic products

   ·                    Agro-Tourism policy paper

   ·                    The new Council Regulation for Organic production Council Regulation (EC) No 834/2007 of 28 June 2007

   ·                    Training in Organic cultivation.

   ·                    Events for 2011.

   ·                    Farmer’s Market participation

    

   Should you like to add any item to this agenda, kindly send details to info@...

    

   Looking forward to meeting you all.

    

   Organically Yours,

    

    

   John Portelli

   Public Relations and Marketing Officer

   Malta Organic and Agriculture Movement (MOAM)

   34/2 Gulju Cauchi Street

   Balzan - BZN 1131

   Malta

    

   IFOAM EU Group
   IFOAM-EU Board Member (www.IFOAM-EU.org )

   Rue du Commerce 124
   BE-1000 Brussels

    

   Mobile:     +356 99423711

   e-mail:      john.portelli@...

   Web Page:

   John Portelli

   Public Relations and Marketing Officer

   Malta Organic and Agriculture Movement (MOAM)

   34/2 Gulju Cauchi Street

   Balzan - BZN 1131

   Malta

    

   IFOAM EU Group
   IFOAM-EU Board Member (www.IFOAM-EU.org )

   Rue du Commerce 124
   BE-1000 Brussels

    

   Tel:                   +356 21448820

   Mobile:              +356 99423711

   Fax:                  +356 21480301

   e-mail:              john.portelli@...

   Web Page:        http://www.moam.org.mt

    

   Sustainable Agriculture In Harmony with Nature

   _______________________________________________________________________________

   Disclaimer

   This message may contain confidential information solely for its intended recipients and others may not distribute, copy or use it. If you have received this communication in error please tell us either by return e-mail or at the numbers above and delete it, and any copies of it.

    

   http://www.moam.org.mt

    

   Sustainable Agriculture In Harmony with Nature

   _______________________________________________________________________________

   Disclaimer

   This message may contain confidential information solely for its intended recipients and others may not distribute copy or use it. If you have received this communication in error please tell us either by return e-mail or at the numbers above and delete it, and any copies of it.

    

    

  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.