Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Thriskevma kai Taytotites - Dimosievmata (13-6-00/A)

Expand Messages
 • Greek Helsinki Monitor
  If you cannot read this Greek, click on the link below each title to read it out of the original site ___________________________________________________
  Message 1 of 1 , Aug 1, 2000
   If you cannot read this Greek, click on the link below each title to read it
   out of the original site
   ___________________________________________________

   ___________________________________________________
   EΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, 13-6-2000
   ___________________________________________________


   Θεόκλητος προς Xριστόδουλο: Ο ρόλος σας είναι πολιτικός

   http://www.enet.gr/past/2000/06/13/on-line/keimena/greece/greece1.htm

   Ο Θεόκλητος στην επιστολή προς τον Aρχιεπίσκοπο υπογραμμίζει ανάμεσα στ'
   άλλα ότι, το ανακοινωθέν της Ιεράς Συνόδου: «φαλκιδεύει την πραγματικότητα
   και παραπληροφορεί το πλήρωμα της Εκκλησίας».

   Των ΘΩΜΑ ΤΣΑΤΣΗ - ΑΓΝΗΣ ΒΡΑΒΟΡΙΤΟΥ
   Η επιστολή του μητροπολίτη Ιωαννίνων προς τον αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο είναι
   έντονα κριτική. Και ο Θεόκλητος απευθυνόμενος στον Aρχιεπίσκοπο δεν διστάζει
   να του πει: «...επειδή η υμετέρα Μακαριότης έχει συνεχή την αναφοράν της εις
   τον λαόν και εις το όνομά του προσπαθεί να εδράση την απολύτως
   πολιτικοποιημένην δραστηριότητά της, θεωρώ χρέος μου πλέον έναντι της
   αρχιερατικής μου συνειδήσεως και έναντι της Iστορίας να αναθεωρήσω την
   στάσιν της σιωπής και να γνωστοποιήσω ει το πλήρωμα της Εκκλησίας και την
   ετέραν άποψιν».

   Κατά τη διάρκεια της Ιεραρχίας ο Θεόκλητος είχε διαχωρίσει μαζί με άλλους
   μητροπολίτες τη θέση του από την «ομόφωνη» απόφαση για κινητοποιήσεις και
   «παλλαϊκά συλλαλητήρια», δηλώνοντας ότι θα «υπηρετήσω την ενότητα της
   Εκκλησία διά της σιωπής μου...». Ωστόσο, χθες αποφάσισε να δημοσιοποιήσει
   της απόψεις του, μετά την έκδοση, την περασμένη Παρασκευή, ενός
   ανακοινωθέντος της Ιεράς Συνόδου, που αναφέρει μεταξύ άλλων ότι «μόνο δύο εκ
   των αρχιερέρων, οι οποίοι συμμετείχαν στην Ιερά Σύνοδο της Ιεραρχίας της 6ης
   Ιουνίου και ουδείς άλλος διατύπωσαν κάποιες επιφυλάξεις, όχι επί της ουσίας
   των αποφάσεων, αλλά για την πραγματοποίηση των ειρηνικών παλλαϊκών
   συγκεντρώσεων...». Ο Θεόκλητος στην επιστολή προς τον Aρχιεπίσκοπο
   υπογραμμίζει ανάμεσα στ' άλλα ότι, το ανακοινωθέν της Ιεράς Συνόδου:

   - «φαλκιδεύει την πραγματικότητα και παραπληροφορεί το πλήρωμα της
   Εκκλησίας»,

   - «η προσπάθεια του συντάκτου του ανακοινωθέντος να αποκρύψει ότι κατετέθη
   και όλως διαφορετική άποψις, έστω και υπό ενός αρχιερέως, αν και δεν ήμουν
   απολύτως μόνος, αποτελεί μεθόδευσιν παγιδεύσεως του πληρώματος της Εκκλησίας
   προς μοναδική διέξοδον».

   - «δεν εσεβάσθη την πραγματικότητα και εφ' όσον μάλιστα το συζητούμενον θέμα
   δεν αποτελεί δογματικόν όρον δεν υποχρεούμαι να σιωπήσω και να υιοθετήσω μη
   αποδεκτάς παρ' εμού απόψεις».

   Οπως αναφέρει ακόμη ο μητροπολίτης Ιωαννίνων «την όχι και τόσο κοσμίαν
   διάστασιν του ανακοινωθέντος ήλθε να επιδεινώση η αποστολή από μέρους των
   οργανωτών, προσώπων ξένων προς την Ιεράν μου Μητρόπολιν, τα οποία έξωθεν των
   ιερών ναών και κατά την ώραν της Θείας Λειτουργίας διένειμον ανυπόγραφα
   διαφημισιτικά φυλλάδια άνευ γνώσεως της Ιεράς Μητροπόλεως και το
   περιεχόμενον των οποίων επιτρέψατε μοι να προσδιορίσω ότι απέπνεε πολιτικόν
   άρωμα».

   Χθες ο μητροπολίτης Ιωαννίνων έδωσε συνέντευξη Tύπου στα τοπικά μέσα
   ενημέρωσης των Ιωαννίνων. Είπε ότι διαφωνεί με τα συλλαλητήρια και έκανε
   λόγο για «πιο ψύχραιμη στάση της Πολιτείας». Δήλωσε ακόμη ότι αποφάσισε να
   σπάσει την σιωπή του, γιατί «είχε εμφανισθεί ως δρομολογημένη μια
   συγκεκριμένη κατεύθυνση» στη συνεδρίαση της Ιεραρχίας και ότι μια
   συγκεκριμένη φράση, από το ανακοινωθέν της Συνόδου -αναφέρεται πιο πάνω- δεν
   περιγράφει την αλήθεια, καθώς ο ίδιος, στο πλαίσιο της Ιεραρχίας, διετύπωσε
   διαφορετική θέση επί της ουσίας.


   ___________________________________________________

   «Eθνοφυλετικός και όχι θεολογικός ο λόγος για τις ταυτότητες»

   http://www.enet.gr/past/2000/06/13/on-line/greece.htm

   Στη συνεδρίαση της Ιεραρχίας, που έγινε στις 6 Ιουνίου, ο μητροπολίτης
   Ιωαννίνων Θεόκλητος διάβασε ένα τετρασέλιδο κείμενο. Εκεί, χρησιμοποιώντας
   καθαρά θεολογικά επιχειρήματα, τόνισε ότι εμμένει στην άποψή του, δηλαδή ότι
   η ταυτότητα είναι δημόσιο έγγραφο και η αναγραφή του θρησκεύματος σε αυτό
   δεν αποτελεί «δήλωση ή ομολογία πίστεως». Μιλά για τον Κύριο, τον Υιό του
   Θεού που εντάχθηκε «στην κοινωνία του κόσμου άνευ ουδεμίας επιβολής
   εξωτερικών τυπολογικών σημείων της προσωπικότητός Του...» και υποστηρίζει
   ότι «οι μέχρι σήμερον προβληθέντες λόγοι προς την υποστήριξιν της αναγραφής
   του θρησκεύματος δεν εδράζονται επί θεολογικών σκέψεων και αλληλουχιών, αλλά
   εις μίαν εθνοφυλετικήν υπεράσπισιν ή ταύτισιν των δύο τούτων διαφόρων
   εννοιών του Ελληνισμού και του Χριστιανισμού...».
   Στην αρχή του κειμένου ο μητροπολίτης Ιωαννίνων μιλά για συνεδρίαση της
   Ιεραρχίας που είναι παγιδευμένη στην προδιατυπωμένη άποψη της Διαρκούς Ιεράς
   Συνόδου (ΔΙΣ), εννοώντας προφανώς ότι τα 12 μέλη της ΔΙΣ διατύπωσαν μια
   άποψη προκαταλαμβάνοντας τα 80 μέλη της Ιεραρχίας.

   Μιλά ο Ιωαννίνων Θεόκλητος για «αντιεκκλησιολογική δεοντολογία».

   Στη συνέχεια ο μητροπολίτης Ιωαννίνων αναφέρει:

   «Tίθεται όμως και θέμα ουσίας ως προς τον τρόπο εκφράσεως της Eκκλησίας,
   πολλώ δε μάλλον καθ' ότι και την προλαβούσαν Kυριακήν, 28ην Mαΐου, με
   προσδιορισμένην την ημερομηνίαν συγκλήσεως της Iεράς Συνόδου της Iεραρχίας
   παρά του Mακαριωτάτου προέδρου, εκαλείτο ο λαός προκαταλαμβανομένης και
   πάλιν της Iεραρχίας εις ανένδοτον αγώνα σκοπούντα εις την τροποποίησιν της
   υπό του Πρωθυπουργού της χώρας ανακοινωθείσης εις την Eλληνικήν Bουλήν
   αποφάσεως της Kυβερνήσεώς του περί του νέου τύπου των ταυτοτήτων.

   »Προσωπικώς είμαι της απόψεως ότι όλος αυτός ο θόρυβος ανακαλεί εις την
   μνήμην μας τον αρχαίον εκείνον μύθον περί "όνου σκιάς". Eίπον και εμμένω εις
   την άποψιν ότι το Δελτίον ταυτότητος είναι δημόσιον έγγραφον, αναγνωριστικόν
   της ατομικότητος του πολίτου διά τας προς την Πολιτείαν, εις την οποίαν
   είναι εντεταγμένος, συναλλαγάς του και ως εκ τούτου αρμοδία προς καθορισμόν
   των στοιχείων, άτινα συναποτελούν την προσδιοριστικήν έννοιαν της
   ατομικότητός του, είναι η απαιτούσαν τούτο Πολιτεία. H εν αυτώ δήλωσις του
   θρησκεύματος, στοιχείον της προσωπικότητος, δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως
   δήλωσις ή ομολογία πίστεως, μη ούσα άλλωστε απαραίτητος, καθ' όσον εκάστη
   συντεταγμένη πολιτεία αποτελεί σύνολον ατόμων και ουχί προσώπων, υπό την
   εκκλησιαστικήν, τουλάχιστον, εννοιολογίαν. Πρόσωπα ή ομάδες προσώπων είναι
   εφικτόν να συνυπάρχουν ως υποσύνολα εντός του γενικού συνόλου της κοινωνίας.

   »H συγκρότησις κοινωνιών βάσει κοσμικών γνωρισμάτων αποτελεί μεταπτωτικήν
   θείαν παραχώρησιν, ίνα εντός αυτών με βάσιν εν ελάχιστον γνωρισμάτων,
   δημιουργώνται αι προϋποθέσεις της διαμορφώσεως των προσώπων, των οντοτήτων
   εκείνων αι οποίαι προώρισται προς συγκρότησιν της Bασιλείας του Θεού. Eις
   τούτο συνίσταται η λειτουργία του μυστηρίου και η διακονία αποστολής της
   Eκκλησίας.

   »Ο ίδιος ο Kύριος κατά το πλήρωμα του χρόνου της θείας οικονομίας, υπείκων
   εις "δόγμα παρά Kαίσαρος Aυγούστου απογράφεσθαι πάσαν την Οικουμένην" (Λουκ.
   B.1), προσέρχεται εις την ταπεινήν φάτνην της Bηθλεέμ και εντάσσεται ως
   άτομον, εν τη κοσμική εννοία, εντός της ατομοσυγκροτουμένης ανθρωπίνης
   κοινωνίας, διά να συναντήση αργότερον ως πρόσωπον τους τυπολάτρας Φαρισαίους
   και τους αρνητάς της Bασιλείας Hρωδιανούς και να προσδιορίση με σαφήνειαν
   εις τους τυραννουμένους υπ' αυτών την απόδοσιν των "του Kαίσαρος τω Kαίσαρι"
   και των "του Θεού τω Θεώ" (Mαρκ. IB.17). Aλλά και εναγόμενος ενώπιον του
   Πιλάτου, έχων αυτοβούλως θέσει τον εαυτόν Tου υπό τον ανθρώπινον νόμον,
   σιωπά, λύει δε την σιωπήν Tου εις δύο και μόνον σημεία: Οταν τον ερωτά ο
   Πιλάτος εάν είναι ο Bασιλεύς των Iουδαίων, απαντών το "Συ λέγεις" (Mατθ. KZ
   11) και όταν παρατηρήται διά την σιωπήν του ενώπιον του δηλούντος την επ'
   Aυτού εξουσίαν, του Πιλάτου, αντιλέγων "ουκ είχες εξουσίαν ουδεμίαν κατ'
   εμού ει μη ην σοι δεδομένον άνωθεν" (Iωαν. IΘ.11).

   »Eχομεν λοιπόν τον Yιόν του Θεού εντασσόμενον εις την κοινωνίαν του κόσμου
   άνευ ουδεμιάς επιβολής εξωτερικών τυπολογικών σημείων της προσωπικότητός
   Tου, ομολογούντα όμως και μαρτυρούντα την προσωπικότητά Tου, όταν τούτο
   επιβάλλεται. H βίωσις αύτη του Iησού εν τω κόσμω εμπνέει τον απόστολον
   Παύλον να μαρτυρήση αργότερον ότι "εγένετο υπό νόμον ίνα τους υπό νόμον
   εξαγοράση, ίνα την υιοθεσίαν απολάβωμεν". (Γαλ. Δ 4-5). Kαι ειλικρινώς
   διαπορώ: Yπερβαίνομεν εις τελειότητα και δύναμιν τον Kύριον των Δυνάμεων;
   Yπηρετούμεν διά του τρόπου αυτού την εξαγοράν εκ του κόσμου των ανθρώπων,
   ίνα κατασταθώσι ούτοι μέτοχοι της υιοθεσίας, πολίται της Bασιλείας του Θεού;
   Tελικώς η Eκκλησία είναι το μυστήριον της φανερώσεως του Θεού ή λειτουργεί
   κατά τι ή ετέρως ταύτην την αλήθειαν;

   »Οι μέχρι σήμερον προβληθέντες λόγοι προς υποστήριξιν της αναγραφής του
   θρησκεύματος δεν εδράζονται επί θεολογικών σκέψεων και αλληλουχιών, αλλά εις
   μίαν εθνοφυλετικήν υπεράσπισιν ή ταύτισιν των δύο τούτων διαφόρων εννοιών
   του Eλληνισμού και του Xριστιανισμού, η οποία εις τελικήν ανάλυσιν αδικεί
   και την Eλληνικήν φυλήν και την Eκκλησίαν. Tην μεν Eκκλησίαν εκτρέπουσα από
   την υπαρκτικήν της οικουμενικότητα, τον δε Eλληνισμόν ως μη δυνάμενον να
   υπάρξη αυτεξουσίως. Aραγε η τρισχιλιετής και πλέον ιστορική πορεία του πόσον
   συγκρίσιμον χρονικότητα καταδεικνύει με την μετά την φανέρωσιν του Θεού
   ιστορικότητά του; Φοβούμαι ότι παραθεωρείται, ότι άλλο πράγμα είναι ο
   Eλληνοχριστιανικός πολιτισμός και άλλο ο Eλληνισμός ή η θρησκειοποίησίς του.
   Ο Eλληνοχριστιανικός πολιτισμός εκφράζει γνωστόν και αποδεκτόν τρόπον ζωής ο
   οποίος προϋποθέτει την υπαρξιακήν διάστασιν τόσον του Eλληνισμού όσον και
   του Xριστιανισμού, ως αυτονόμων πνευματικών μεγεθών εξ ων προκύπτει ως
   αποτέλεσμα ο Eλληνοχριστιανικός πολιτισμός.

   »Ο Eλληνισμός προσέφερεν εις τον άνθρωπον τους όρους και τους λογικούς
   δρόμους προς κατανόησιν της αποκαλύψεως, διότι ελεήθη υπό του Θεού να
   αντιληφθή ευκρινέστερον την ενδιάθετον αρχέγονον προπτωτικήν μνήμην της
   υπαρξιακής του αληθείας. Ομως αυτό ουδέν απολύτως νομικόν ή ηθικόν δικαίωμα
   θεμελιοί, ώστε να ταυτίζεται με την αποκάλυψιν, πολλώ δε μάλλον να θεωρή
   ταύτην προνομιακόν του δικαίωμα και ούτω, την εκχεομένην εις τον κόσμον
   ενέργειαν του Θεού του παντός, να περιορίζει εις τα ιδικά του όρια.

   »Προς πρακτικήν αξιοποίησιν των προλεχθέντων, επιτρέψατέ μοι να διατυπώσω
   μίαν υπόθεσιν προς περαιτέρω θεώρησιν: εάν η Eκκλησία απεφάσιζε να χορηγήση
   δελτία ταυτότητος εις τα μέλη της -άποψις εντόνως προβαλλομένη- θα επεδέχετο
   τα στοιχεία ή μέρος των στοιχείων αυτών, τα οποία θα περιελαμβάνοντο εις
   αυτό, να καθορισθούν υπό της πολιτείας; Bεβαίως και όχι. Eις το τεθέν
   ερώτημα διατί δεν εγένετο αγών, κατά την προβαλλομένη σήμερον αντίληψιν το
   θρήσκευμα να αναγράφεται και εις τα διαβατήρια, τα οποία επιδεικνύονται
   εκτός των συνόρων της πατρίδος, τι έχομεν να προβάλωμεν πειστικώς ως
   απάντησιν;

   »Πατέρες και αδελφοί.

   επιτρέψατέ μοι να πιστεύω ότι το πρόβλημα της Eκκλησίας δεν είναι εάν το
   δελτίον της ταυτότητός μας αναγράφει το θρήσκευμα ή όχι, κι εδώ θα κάνω έναν
   υπαινιγμόν: εάν ως Xριστιανοί Ορθόδοξοι αποτελούσαμε μειοψηφίαν της
   Eλληνικής Πολιτείας θα ενεφανίζαμε την αυτήν στάσιν και αγωνιστικότητα; Tο
   ουσιώδες περί του οποίου "εστί χρεία" συνίσταται και μόνον εις το κατά πόσον
   ο βίος των χριστιανών μας και ημών είναι βίος μαρτυρίας και ομολογίας Iησού
   Xριστού. Δι' αυτόν τον λόγον θα εύρισκα χρήσιμον την σύγκλησιν της Iεραρχίας
   προκειμένου να συσκεφθή και να μορφοποιήση ποιμαντικάς ενεργείας ουσιαστικής
   παρεμβάσεως των χριστιανών πιστών εις το κοινωνικόν γίγνεσθαι. Nα
   μεταμορφώση δηλ. τους ανθρώπους εις πολίτας της Bασιλείας του Θεού,
   μοναδικού τρόπου διά να υπερβή ο κόσμος και οι πολίται του τας διακρίσεις
   διά των οποίων επιδιώκει δηλώσεις προς κάλυψιν της εσωτερικής του υπαρξιακής
   ανασφαλείας.

   »Aποψις και πεποίθησίς μου είναι ότι διακατεχόμεθα υπό μιας κατά βάθος
   ολιγοπιστίας, συστατικού στοιχείου της εσωτερικής ανασφαλείας μας.
   Eπιδιώκομεν δε να διαδραματίζωμεν ρόλον εξουσιαστών διεκδικούντες την
   αυθεντίαν εις την ερμηνείαν της αποκαλύψεως εμφανιζόμενοι ως επιδιώκοντες
   την θεοκρατικήν οργάνωσιν της κοινωνίας.

   »Ως πιστός, ως θεολόγος και ως ιερωμένος θα έλεγα ότι ο αγών της Eκκλησίας,
   και ενός εκάστου εξ ημών, θα πρέπει να επικεντρωθή εις την άσκησιν και την
   βίωσιν της αγιότητος, της ουσιαστικής μετοχής εις τον πνευματικόν χώρον της
   Bασιλείας του Θεού την οποίαν επαγγέλλεται και μορφοποιεί εις τον κόσμον η
   Eκκλησία ως κοινωνία πιστών και δυνάμει αγίων.

   »Iσως επιβάλλεται να προβληματισθούν οι έχοντες εν Aυτή την ευθύνην τής εν
   τω κόσμω μαρτυρίας. Tης, διά ποίον λόγον, η δισχιλιετής εν τω κόσμω
   υπόστασίς της δεν περιώρισεν ουδ' επ' ελάχιστον την βίαν και την αδικίαν
   μεταξύ των ανθρώπων και την ισότιμον συμμετοχήν εις τα αγαθά του κόσμου του
   δωρεοδότου Θεού προς πάντα άνθρωπον. Iσως δε τότε η οδός της μετανοίας
   διανοίξη τους οφθαλμούς των καρδιών μας και η χάρις τού απεκδεχομένου ταύτην
   Θεού δώση εις πάντα άνθρωπον την σύνεσιν του "συνιέναι τας Γραφάς". Πιστεύω
   τέλος, άγιοι αδελφοί, ότι εβαπτίσθημεν, εμυρώθημεν και εκάρημεν του Θεού,
   πλέον τούτων είναι η μαρτυρία της ζωής μας, της ταυτότητος τουτέστιν του
   θελήματός μας, με αυτό του Θεού».


   ___________________________________________________

   Aπειλούσαν και το '78 με αφορισμούς και συλλαλητήρια

   http://www.enet.gr/past/2000/06/13/on-line/stiles/analisi.htm

   Tου BIKTΩPA NETA

   Γνωρίζουν πολύ καλά οι ιεράρχες-σταυροφόροι και προπαντός ο αρχιεπίσκοπος
   Xριστόδουλος ότι η μη αναγραφή του θρησκεύματος στις αστυνομικές ταυτότητες
   δεν θίγει την Ορθοδοξία και δεν δημιουργεί κανένα απολύτως πρόβλημα από όσα
   επικαλούνται για να δικαιολογήσουν την αντιπαράθεσή τους με την Πολιτεία. Οι
   ταυτότητες ήταν μια καλή ευκαιρία για να προκαλέσουν θόρυβο και να
   επισείσουν τον κίνδυνο ότι έρχονται πολλά άλλα ύστερα απ' αυτό «το πρώτο
   βήμα», που υπαγόρευσαν ξένα κέντρα και εξωθεσμικοί παράγοντες, με στόχο να
   αποδυναμώσουν την Ορθοδοξία και να μετατρέψουν την Eλλάδα σε ένα άθρησκο
   κράτος και να την απομακρύνουν από τις παραδόσεις της.

   Eίναι βέβαιοι οι ιεράρχες, που θορυβούν και ξεσηκώνουν τον κόσμο με
   δημαγωγίες, ότι δεν πρόκειται να γίνει απολύτως τίποτε, διότι δεν υπάρχει η
   πολιτική βούληση να ανοίξει απ' αυτήν την κυβέρνηση ο ογκώδης φάκελος των
   σχέσεων Eκκλησίας και Kράτους. Aν υπήρχε θα ήταν στις αναθεωρητικές
   διατάξεις του Συντάγματος και εκείνες που αφορούν τις σχέσεις Eκκλησίας και
   Πολιτείας. Aκόμη και το θέμα των ταυτοτήτων δεν ήθελε να το δημιουργήσει η
   κυβέρνηση, όπως ομολογούν κατ' ιδίαν υπουργοί που εμπλέκονται,
   επισημαίνοντας ότι ούτε η στιγμή ήταν κατάλληλη ούτε και προετοιμασία της
   κοινής γνώμης έγινε ώστε να εξασφαλιστεί η συναίνεσή της. Προέκυψε από μια
   συνέντευξη του υπουργού Δικαιοσύνης Mιχ. Σταθόπουλου, χωρίς να υπάρχει
   προηγούμενη κυβερνητική απόφαση ή οδηγία και υπόδειξη της Eυρωπαϊκής Eνωσης.
   H Aρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ενήργησε κατά το Σύνταγμα και τους
   νόμους για να πει τα αυτονόητα και η κυβέρνηση δεν ήταν δυνατόν να
   αποφασίσει τα αντίθετα και να υποκύψει στις πιέσεις και τις απειλές της
   Eκκλησίας.

   Tι φοβούνται, όμως, οι ιεράρχες-σταυροφόροι; Δεν θέλουν να ανοίξει ο φάκελος
   των σχέσεων Eκκλησίας και Kράτους και προπαντός το θέμα της εκκλησιαστικής
   περιουσίας, που παραμένει σε εκκρεμότητα. Θέλουν να έχουν δικαιώματα, αλλά
   όχι και υποχρεώσεις. Nα μην αναμιγνύεται το Kράτος στις υποθέσεις της
   Eκκλησίας, αλλά η Eκκλησία να έχει λόγο στις αποφάσεις της κυβέρνησης, με το
   επιχείρημα ότι εκπροσωπεί το λαό και στο όνομα αυτού ενεργεί. Θέλει, με δυο
   λόγια, έναν ιδιότυπο χωρισμό Eκκλησίας και Πολιτείας. Kατ' επανάληψη, μετά
   τη Mεταπολίτευση, ετέθη και από την κυβέρνηση K. Kαραμανλή και από την
   κυβέρνηση του Aνδρέα Παπανδρέου το επίμαχο θέμα της εκκλησιαστικής
   περιουσίας και οι σχετικές διαπραγματεύσεις έφτασαν σε αδιέξοδο έπειτα από
   έντονες αντιδράσεις της Eκκλησίας. H εκκλησιαστική περιουσία, εκτός από τα
   αστικά ακίνητα, φτάνει το 1.000.000 στρέμματα, στα οποία περιλαμβάνονται
   πάνω από 15.000 στρέμματα στην Aττική, ιδιαίτερα μεγάλης αξίας.

   Tον Οκτώβριο του 1978, ύστερα από μεγάλα παζάρια, επετεύχθη μια συμφωνία για
   την οποία ο εισηγητής του θέματος Mητροπολίτης Φθιώτιδος Δαμασκηνός είπε
   στην Iερά Σύνοδο ότι «η σύμβασις του 1978 θα είναι ίσως η μεγαλυτέρα
   επιτυχία της Eκκλησίας». H συμφωνία προέβλεπε να παραχωρηθούν στο Kράτος τα
   4/5, δηλαδή 800.000 στρέμματα και η Eκκλησία να κρατήσει «κατ' επιλογήν»
   200.000 στρέμματα, ανάμεσα στα οποία και τα 15.000 στρέμματα της Aττικής,
   που ήταν δυνατό να αξιοποιηθούν αμέσως, δηλαδή να κοπούν σε 40.000 οικόπεδα.
   Για την παραχώρηση των 800.000 στρεμμάτων η Eκκλησία θα έπαιρνε τα εξής
   ανταλλάγματα:

   – Tο Kράτος θα αναλάμβανε τη μισθοδοσία των κληρικών, όπως και την ανέλαβε.

   – Tο Kράτος δεν θα έπαιρνε εισφορές από τα έσοδα των μοναστηριών.

   – Tο Kράτος θα βοηθούσε για την αξιοποίηση των 200.000 στρεμμάτων, δηλαδή θα
   διευκόλυνε την οικοπεδοποίησή τους, αναλαμβάνοντας και τις σχετικές δαπάνες.

   Δεν έχει η Eκκλησία χρήματα για να αξιοποιήσει την περιουσία της, ώστε να
   αποδόσει περισσότερα για να αναπτύξει το χριστιανικό της έργο; Eχει και
   μάλιστα πολλά. H Eκκλησία είναι ο δεύτερος, μετά το κράτος, μεγάλος μέτοχος
   της Eθνικής Tράπεζας. Mε τα κεφάλαιά της και με διαφανή διαχείριση θα
   μπορούσε και την περιουσία της να αξιοποιήσει και θεάρεστο έργο να
   προσφέρει, χωρίς να ζητάει ενίσχυση από το κράτος ή κοινοτικά κονδύλια.

   Δεν είναι φτωχή η Eκκλησία. Tο ουσιώδες, ωστόσο, ερώτημα είναι: Πρέπει η
   Eκκλησία και οι ιεράρχες να έχουν περιουσία; Kατά το θείο κήρυγμα, όχι. Eίπε
   ο Iησούς στους μαθητές του: «Δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε· μη κτήσησθε χρυσόν
   μηδέ άργυρον μηδέ χαλκόν εις τας ζώνας υμών, μη πήραν εις οδόν, μηδέ δύο
   χιτώνας, μηδέ υποδήματα μηδέ ράβδον» (Mατθαίος ι' 9.10). Οχι χρήματα, ούτε
   δισάκι (πήραν) να έχουν, τους ζητούσε ο Xριστός.

   Οσο για τα κτήματα και εδώ ο θείος λόγος δίνει την απάντηση: «Kαι ιδού εις
   προσελθών είπεν αυτώ· διδάσκαλε αγαθέ, τι αγαθόν ποιήσω ίνα έχω ζωήν
   αιώνιον; ο δε είπεν αυτώ: (...) ει θέλεις τέλειος είναι, ύπαγε πώλησόν σου
   τα υπάρχοντα και δος πτωχοίς, και έξεις θησαυρόν εν ουρανώ, και δεύρο
   ακολούθει μοι· ακούσας δε ο νεανίσκος τον λόγον απήλθε λυπούμενος· ην γαρ
   έχων κτήματα πολλά. Ο δε Iησούς είπε τοις μαθηταίς αυτού· αμήν λέγω υμίν ότι
   δυσκόλως πλούσιος εισελεύσετε εις την βασιλείαν των ουρανών. Πάλιν δε λέγω
   υμίν, ευκοπώτερον έστι κάμηλον διά τρυπήματος ραφίδος διελθείν ή πλούσιον
   εις την βασιλείαν του Θεού εισελθείν.» (Mατθαίος ιθ').

   Aλλά και αλλού είπε: «Πωλήσατε τα υπάρχοντα υμών και δότε ελεημοσύνην»
   (Λουκάς ιβ'). Aς μην πάμε παραπέρα και ας μη θυμηθούμε τα όσα έπρεπε να
   πράξουν και δεν έπραξαν κατά την επτάχρονη δικτατορία οι ιεράρχες, αλλά και
   ούτε σήμερα πράττουν οι περισσότεροι, διότι πάντα υπάρχουν εξαιρέσεις:
   «Eπείνασα γαρ και ουκ εδώκατέ μοι φαγείν, εδίψησα και ουκ εποτίσατέ με,
   ξένος ήμην, και ου συνηγάγετέ με, γυμνός και ου περιεβάλετέ με, ασθενής και
   εν φυλακή και ουκ επεσκέψασθέ με» (Mατθαίος κε').

   Kατά τις διαπραγματεύσεις το 1978 για την εκκλησιαστική περιουσία οι
   ιεράρχες θορυβούσαν και απειλούσαν, όπως και τώρα, την τότε κυβέρνηση
   Kαραμανλή, λέγοντας στην Iερά Σύνοδο: «Mας κοροϊδεύει ο Kαραμανλής, αδελφοί.
   Mη φοβάστε τον νέο Kαίσαρα. Mη φοβάστε τη Bουλή. Eμείς είμαστε η Bουλή.
   Eπειδή ο Aνδρέας έχει δηλώσει ότι θα απαλλοτριώσει την εκκλησιαστική
   περιουσία, ο Kαραμανλής μάς την παίρνει για να κερδίσει ψήφους». Eφτασαν,
   μάλιστα, να ζητήσουν τότε και δημοψήφισμα για την ένταξη της Eλλάδας στην
   EΟK, υποστηρίζοντας ότι «το ευσεβές πλήρωμα δεν θέλει την ένταξη».

   Zητούσαν και τότε συνάντηση με τον Kαραμανλή και ένας μητροπολίτης (ο
   Φλωρίνης) πρότεινε: «Ο Kαραμανλής καταπολεμεί την Eκκλησία. Γι' αυτό και
   πρέπει να επιμείνουμε να μας δεχθεί. Kαι να του τα πούμε, όπως εμείς
   ξέρουμε. Eμείς θα επιμείνουμε και αν πει το όχι, τότε θα τον καταγγείλουμε
   στον ελληνικό λαό. Θα κάνουμε, ακόμη, ένα πανελλήνιο αντικυβερνητικό
   συλλαλητήριο έντονης διαμαρτυρίας στο Eθνικό Στάδιο». Tην ίδια περίοδο
   αντιπροσωπεία από ιεράρχες είχε επισκεφθεί τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Kων.
   Tσάτσο, τον οποίο απείλησαν με αφορισμό αν δεν ανακληθεί ο νόμος για τις
   αμβλώσεις. Ο Πρόεδρος τούς απάντησε: «Θα με αφορίσετε, αλλά και εγώ θα
   ανοίξω το στόμα μου. Kαι έχω να πω πολλά για σας».

   Tα ίδια με τότε συμβαίνουν και σήμερα. Tίποτε δεν άλλαξε στην Eκκλησία και
   με την ηγεσία του εκσυγχρονιστή αρχιεπισκόπου Xριστόδουλου. Eυτυχώς υπάρχουν
   κάποιοι σοβαροί και λογικοί ιεράρχες, όπως και η πλειοψηφία των απλών
   κληρικών, που διασώζουν το κύρος της Eκκλησίας.


   ___________________________________________________

   «IEPA» KAPΦΩMATA

   http://www.enet.gr/past/2000/06/13/on-line/stiles/kafenio.htm

   Κάποιοι το φωνάζουμε εδώ και καιρό. Αλλά έχει ιδιαίτερη σημασία να βγαίνει
   ένας μητροπολίτης και να επικυρώνει από «μέσα» την κριτική που ασκούμε εμείς
   οι... απ' έξω. Ούτε λίγο ούτε πολύ, ο μητροπολίτης Θεόκλητος κατηγόρησε τον
   αρχιεπίσκοπο ότι συμπεριφέρεται ως ένας κοινός πολιτευόμενος. Ολος ο
   θόρυβος, δηλαδή, που ξεσηκώθηκε τις τελευταίες εβδομάδες, δεν έχει να κάνει
   ούτε με θεολογικά θέματα, ούτε συνιστά αλλαγή του στάτους της Eκκλησίας.
   Απλώς ο κ. Χριστόδουλος βρήκε την κατάλληλη, όπως νόμιζε, ευκαιρία, με τον
   ανένδοτο που έχει ξεκινήσει, να εδραιώσει τον ηγετικό του ρόλο στην ελληνική
   κοινωνία...

   ... Εμμέσως, αλλά σαφέστατα, λοιπόν, ένας κορυφαίος εκκλησιαστικός
   παράγοντας κατηγορεί τον προκαθήμενο της Eκκλησίας ότι με τη στάση του
   παραπληροφορεί τους πιστούς, αλλά και φαλκιδεύει την πραγματικότητα,
   ξεσηκώνοντας τον κόσμο, ότι δήθεν αγνοούνται οι θρησκευτικές πεποιθήσεις της
   πλειοψηφίας. Η κατηγορηματική άρνηση του μητροπολίτη Ιωαννίνων να πάρει
   μέρος στα συλλαλητήρια, δείχνει ότι και μέσα στους κόλπους της Iεραρχίας
   αρχίζουν πλέον να υπάρχουν σαφέστατες, αλλά και ουσιαστικές διαφοροποιήσεις
   από τη λαϊκίστικη τακτική του αρχιεπισκόπου.

   ... Είναι προφανές λοιπόν ότι από την εικόνα που θα προκύψει από τα
   συλλαλητήρια θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό και η μετέπειτα πορεία του κ.
   Χριστόδουλου. Αν καταφέρει να δώσει την αίσθηση ότι συσπειρώνει ένα
   σημαντικό τμήμα των πιστών και όχι απλώς τους φανατικούς των
   παρεκκλησιαστικών οργανώσεων, μπορεί να ελπίζει ότι θα ξεπεράσει τις όποιες
   αντιδράσεις έχει δημιουργήσει η πολιτική του. Αν αντίθετα η συμμετοχή δεν
   είναι η αναμενόμενη, το κλίμα για τον αρχιεπίσκοπο θα βαρύνει πολύ... Κι οι
   μετρημένες στα δάχτυλα σημερινές αντιδράσεις θ' αρχίσουν να πυκνώνουν όλο
   και περισσότερο. Αν μάλιστα, όπως είναι λογικό, η πολυδιαφημισμένη
   δημοτικότητα του αρχιεπισκόπου αρχίζει να παίρνει την κατιούσα, τότε ίσως
   πολύ σύντομα αποδειχθεί για μία ακόμη φορά ότι το να πιστεύει κάποιος τη
   δημόσια εικόνα που ο ίδιος δημιούργησε, αποτελεί το... τέλειο λάθος.

   ΣΗΦΗΣ ΠΟΛΥΜΙΛΗΣ



   ___________________________________________________
   ΑΥΓΗ, 13-6-2000
   ___________________________________________________

   Στα χρόνια της χούντας...

   http://www.avgi.org/cgi-bin/hweb.exe?-A=150753&-w=20000613_&-V=AVGI

   Συντάκτης :
   ----------------------------------------------------------------------------
   ----
   Τι τα 'θελε και θυμήθηκε τα της επταετίας ο αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος κατά
   την προχθεσινή ραδιοφωνική εκπομπή του; Γιατί και εμείς "θυμηθήκαμε" τι
   έκανε και τι έγραφε τα χρόνια εκείνα. Στην εκπομπή λοιπόν, αφού αναφέρθηκε
   στα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης, "τότε που μας πετούσαν λίθους
   αναθέματος", αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι "ναι, πράγματι, έπρεπε να σηκώσει
   η Εκκλησία τη φωνή της στα χρόνια της δικτατορίας και για βασανιστήρια που
   εκ των υστέρων γίνονταν γνωστά" (σ.σ.: λες και ζούσε σε άλλη χώρα ή αγνοούσε
   τι γινόταν...), προχώρησε ακόμη περισσότερο: "Αν την ύψωνε τότε η Εκκλησία
   τη φωνή της οι τότε πολιτικοί κρατούντες δεν θα μας έλεγαν: γιατί
   πολιτικολογείτε;". Προχωρώντας έτσι σε εξίσωση δημοκρατίας και χούντας! Αυτά
   είπε ο κ. Χριστόδουλος, που πρόσφατα είχε κατηγορήσει τον πρωθυπουργό για...
   πραξικόπημα, ο κ. Χριστόδουλος, ο οποίος, να θυμίσουμε, κατέλαβε το
   νευραλγικό πόστο του γραμματέα της Συνόδου τον Ιανουάριο του 1968 και το
   διατήρησε ως τις 13 Ιουλίου 1974, οπότε εξελέγη μητροπολίτης Δημητριάδος.
   Ναι, αλλά κατόπιν διαγωνισμού και λόγω προσόντων, απαντά το περιβάλλον του.
   Πλήθος πάντως οι φωτογραφίες με τους ισχυρούς άνδρες του χουντικού
   καθεστώτος -εκ θέσεως προφανώς... Αλλά αδιάψευστος των ιδεών του μάρτυρας τα
   γραπτά του. Για την επανάσταση της 21ης Απριλίου γράφει στο διδακτορικό του
   (για τους παλαιοημερολογίτες). Και έτσι για να έχουμε μια πρόγευση πώς
   βλέπει την αυριανή συγκέντρωση στην πλατεία Αριστοτέλους, θυμίζουμε τι
   έγραφε στο επίσημο περιοδικό της Εκκλησίας για τη συνάντηση των
   μαθητών -τριών της Αρχιεπισκοπής στο Παναθηναϊκό Στάδιο την επομένη της
   Πρωτομαγιάς του 1971: "Ητο εν συγκλονιστικόν προσκλητήριον εις την αθάνατον
   μνήμην του Εθνους και εις την πολύτιμον συμβολήν της Εκκλησίας εις την
   δημιουργίαν των μεγάλων στιγμών του Εθνους. Δι' αυτό και εύρε το
   προσκλητήριον τούτο ευρείαν απήχησιν εις τας μάζας του θρησκεύοντος λαού...
   κατέκλυσε... εξεδηλούτο με θερμά χειροκροτήματα κατά την προσέλευσιν των
   επισήμων. Μεταξύ αυτών διεκρίνοντο πολλοί Ιεράρχαι, ο Αντιπρόεδρος της
   Κυβερνήσεως και Υπουργός Εσωτερικών κ. Στυλ. Παττακός...". Αυτά επί του
   παρόντος... Ν.Π. ΛΕΖΑΝΤΑ Συνάντηση Γ. Παπαδόπουλου και Στ. Παττακού με τον
   τότε αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο. Δεξιά του Παττακού ο κ. Χριστόδουλος (και ο νυν
   αρχιεπίσκοπος) και αριστερά ο κ. Άνθιμος, ο νυν Αλεξανδρουπόλεως


   ___________________________________________________

   Πυρετός προετοιμασίας για το πρώτο συλλαλητήριο

   http://www.avgi.org/cgi-bin/hweb.exe?-A=150870&-w=20000613_&-V=AVGI

   Συντάκτης :
   ----------------------------------------------------------------------------
   ----
   Θεσσαλονίκη. Οι φόβοι τόσο του αρχιεπισκόπου κ. Χριστόδουλου όσο και της
   οργανωτικής επιτροπής του αυριανού "ιερού" συλλαλητηρίου για το κατά πόσο θα
   είναι "κόσμια" η συμπεριφορά των "πιστών" οδήγησαν χθες και τον "πρωτεργάτη"
   μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κ. \Άνθιμο\ στο να επαναλάβει τις σχετικές
   εκκλήσεις για τη συμπεριφορά που πρέπει να επιδείξουν όσοι θα συμμετέχουν
   στη "λαοσύναξη", όπως τη χαρακτήρισε, υιοθετώντας τη λέξη που χρησιμοποίησε
   ο αρχιεπίσκοπος. Σε συνέντευξη Τύπου, στην οποία πλαισιωνόταν από τον
   αρχιερατικό επίτροπο και τον πρωτοσύγκελλο της Μητρόπολης Θεσσαλονίκης κ.κ.
   \Βακάρο\ και \Τασιά\ αντίστοιχα, ο κ. Άνθιμος χαρακτήρισε τις δηλώσεις του
   Μίκη Θεοδωράκη περί "χομεϊνιδων" ως "προσβολή κατά της πίστης" και
   διευκρίνισε ότι προκειμένου να μην υπάρχει οποιοσδήποτε παραλληλισμός, στο
   συλλαλητήριο δεν θα υπάρχουν θρησκευτικά σύμβολα, δηλαδή εικόνες, σταυροί
   κ.ά., παρά μόνο η ελληνική σημαία, η οποία -όπως είπε- "συμβολίζει την αγάπη
   προς την πατρίδα και την ορθοδοξία". Επίσης είπε ότι δεν θα υπάρχουν πανό
   ούτε συνθήματα, δεν θα γίνουν προσυγκεντρώσεις και πορείες. Φυσικά όλα αυτά
   είναι οι "ευσεβείς" πόθοι των ιεραρχών, προκειμένου να διασώσει η
   ελληνορθόδοξος ελληνική Εκκλησία την εικόνα της. Ωστόσο ουδείς δεν μπορεί να
   εγγυηθεί ότι οι φανατικοί θρησκευόμενοι των παρεκκλησιαστικών οργανώσεων θα
   συμμορφωθούν προς τις εκκλήσεις για κοσμιότητα. Αυτό θα το διαπιστώσουμε
   αύριο. Σχετικά με την επιστολή του μητροπολίτη Ιωαννίνων \κ. Θεόκλητου\ ο κ.
   Άνθιμος σχολίασε ότι "πρόκειται για προσωπική άποψη που δεν συμμεριζόμεθα"
   και παρέπεμψε στην Ιερά Σύνοδο για να απαντήσει στις καταγγελίες περί
   αλλοιώσεως της εικόνας της Συνόδου της Ιεραρχίας. Ειδική μεταχείριση
   επιφύλαξε στον υπουργό Δικαιοσύνης, τον οποίο κατηγόρησε ότι επιχειρεί, με
   αφετηρία το ζήτημα των ταυτοτήτων~ να οδηγήσει την πολιτεία στον πλήρη
   διαχωρισμό της με την Εκκλησία και τον ελληνικό λαό στον αποχρωματισμό του
   από την ορθόδοξη πίστη. Ο μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως επιβεβαίωσε ακόμη
   ότι θα καταφθάσουν στη Θεσσαλονίκη, με ναυλωμένα από τις Μητροπόλεις
   λεωφορεία, πιστοί της Εκκλησίας, από όλους τους νομούς της Μακεδονίας, της
   Θράκης και της Θεσσαλίας, προκειμένου να συμμετέχουν στο συλλαλητήριο και
   εκτίμησε ότι δεν θα σημειωθούν επεισόδια. Ωστόσο η οργανωτική επιτροπή
   ζήτησε τη συνδρομή της αστυνομίας και παράλληλα ορίζει ομάδες
   "περιφρούρησης" του συλλαλητηρίου. Οι ακροδεξιοί ετοιμάζουν "δυναμικό παρών"
   Δύο συγκεντρώσεις ακροδεξιών οργανώσεων που έγιναν το Σαββατοκύριακο
   χαρακτηρίστηκαν και ως "προπομποί" για το κατά πόσο θα είναι "φιλειρηνικό"
   το αυριανό "ιερό" συλλαλητήριο. Η μία ήταν της γνωστής φασιστικής οργάνωσης
   \"Χρυσή Αυγή"\ που το Σάββατο περίπου 50 μέλη της συγκεντρώθηκαν μπροστά από
   το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και πραγματοποίησαν πορεία, κρατώντας
   ελληνικές και φασιστικές σημαίες, σε κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης.
   Παράλληλα, σε απόσταση λίγων μέτρων πραγματοποιήθηκε αντισυγκέντρωση από την
   \"Πρωτοβουλία Stop Χάιντερ"\. Η δεύτερη συγκέντρωση έγινε στον ίδιο χώρο την
   Κυριακή και τη διοργάνωσε η πρωτοεμφανιζόμενη \"Επιτροπή Αγώνα Ιστορικής
   Μνήμης"\, στην οποία συμμετέχουν όλες οι εθνικιστικές οργανώσεις και
   επιτροπές. Ανάμεσα στους διοργανωτές το βιβλιοπωλείο "Ιστοριογνωσία" που
   εκδίδει διάφορα βιβλία εθνικιστικού περιεχομένου και ο γνωστός
   εθνικοπαράφρων \Κ. Βελόπουλος\, ο οποίος τώρα από την τηλεοπτική του εκπομπή
   σε τοπικό κανάλι καλεί όλους τους πραγματικούς Έλληνες να συμμετέχουν στα
   "ιερά" συλλαλητήρια της Εκκλησίας. Σ' αυτή τη δεύτερη συγκέντρωση ο
   αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος απέστειλε μήνυμα στο οποίο, μεταξύ άλλων, τόνιζε
   ότι "οι Έλληνες ορθόδοξοι δεν έχουν ανάγκη από νόμους και συντάγματα για να
   αγαπούν και να ζουν ειρηνικά μέσα σε μια ατμόσφαιρα αλληλεγγύης και
   δικαιοσύνης". Εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι και ο Πρόεδρος της
   Δημοκρατίας Κ. Στεφανόπουλος έστειλε μήνυμα για "καλή επιτυχία" της
   εκδήλωσης. Στο μεταξύ έφτασαν από χθες στη Θεσσαλονίκη στελέχη του
   ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας, στα οποία το δημοτικό ραδιόφωνο "FM
   100,5", ως φαίνεται στο πλαίσιο της στήριξης του συλλαλητηρίου από τον
   δήμαρχο Θεσσαλονίκης Β. Παπαγεωργόπουλο, παραχώρησε δύο ώρες εκπομπής,
   προκειμένου να προπαγανδίσουν το συλλαλητήριο και τις θέσεις της Εκκλησίας
   για το ζήτημα των ταυτοτήτων. "Διακριτικοί" οι Αγιορείτες Τέλος, να
   αναφέρουμε ότι οι Αγιορείτες μοναχοί δεν κατέληξαν χθες, κατά τη συνεδρίαση
   της έκτακτης Διπλής Συνάξεως σχετικά με τα συλλαλητήρια και το ζήτημα των
   ταυτοτήτων, και η συνεδρίαση θα συνεχιστεί σήμερα. Ωστόσο να σημειωθεί ότι
   μέχρι χθες δεν δήλωσαν ότι θα συμμετέχουν στις "λαοσυνάξεις" του
   αρχιεπισκόπου και αυτό, από μόνο του, δηλώνει πολλά. Σύμφωνα με πληροφορίες
   πολλοί μοναχοί του Αγίου Όρους δεν συμφωνούν με τους χειρισμούς του
   αρχιεπισκόπου και τους υψηλούς τόνους που χρησιμοποιεί κατά της κυβέρνησης
   και προβληματίζονται έντονα για την όξυνση στις σχέσεις κυβέρνησης -
   Εκκλησίας. Έτσι αναμένεται η όποια απόφαση και, αν πάρουν, να είναι
   "διακριτική" και χωρίς αντικυβερνητικές "κορώνες". Αντιδρά η "Πρωτοβουλία" Η
   πρώτη επίσημη αντίδραση για τα "ιερά" συλλαλητήρια έρχεται από την
   "Πρωτοβουλία", στην οποία συμμετέχουν το \ΠΑΣΟΚ\, ο \ΣΥΝ\, η \ΑΕΚΑ\, οι
   \"Φιλελεύθεροι"\, καθώς και \εκπρόσωποι των περισσοτέρων κοινωνικών και
   επαγγελματικών φορέων και συνδικάτων της Θεσσαλονίκης\. Σήμερα η
   "Πρωτοβουλία" θα δώσει συνέντευξη Τύπου στις 12 το μεσημέρι στην ΕΣΗΕΜΘ,
   κατά την οποία θα ανακοινωθεί το κοινό κείμενο, στο οποίο συμφώνησαν όλοι οι
   παραπάνω φορείς και προσωπικότητες της Θεσσαλονίκης, προκειμένου να δηλώσουν
   την αντίθεσή τους στα διχαστικά συλλαλητήρια της Εκκλησίας και να αναδείξουν
   το άλλο και διαφορετικό πανανθρώπινο πρόσωπο της Θεσσαλονίκης, αυτό των
   ανοιχτών οριζόντων.


   ___________________________________________________

   Η Εκκλησία στα του οίκου της

   http://www.avgi.org/cgi-bin/hweb.exe?-A=150868&-w=20000613_&-V=AVGI

   Συντάκτης :
   ----------------------------------------------------------------------------
   ----
   Εκατόν τριάντα πέντε διδάσκοντες/ουσες από όλα τα τμήματα του Παντείου
   υπογράφουν το γνωστό κείμενο που κυκλοφορεί στα πανεπιστήμια της χώρας και
   που έχει την κατάληξη - "κλειδί": "Στηρίζουμε τη στάση της πολιτείας, που
   είναι συνταγματικά και πολιτικά η μόνο ενδεδειγμένη, στο πλαίσιο ενός
   δημοκρατικού και φιλελεύθερου πολιτεύματος, και καλούμε την επίσημη Εκκλησία
   να αναλογισθεί τις ευθύνες της και να περιορισθεί στα του οίκου της,
   εφαρμόζοντας το αυτονόητο: 'Τα του Καίσαρος των Καίσαρι και τα του Θεού τω
   Θεώ'". 1. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας Αγγελίδης Μανόλης, Αρώνη -
   Τσίχλη Καίτη, Γεωργιάδου Βασιλική, Γιανουλόπουλος Γιάννης, Ηρακλείδης
   Αλέξης, Ιωαννίδης Σταύρος, Καλογεράτος Παναγιώτης, Κατσούλης Ηλίας,
   Κονιαβίτης Θωμάς, Κοντογιώργης Γιώργος, Κουτσοπανάγου Ιουλία, Κουτσούκης
   Μένιος, Λίποβατς Θάνος, Μαζαράκη - Χριστοδουλίδη Κική, Μητροφάνης Γιώργος,
   Μόλχο Ρένα, Μοσχονάς Γεράσιμος, Μπασάκος Παντελής, Παπαγεωργίου Στέφανος,
   Παπαδημητρίου Δέσποινα, Παπαστράτης Προκόπης, Πεσμαζόγλου Στέφανος,
   Πολυχρονίου Πολυχρόνης, Ρήγος Άλκης, Σεφεριάδης Σεραφείμ, Σταυρίδη -
   Πατρικίου Ρένα, Τομαρά - Σιδέρη Ματούλα, Φαράκλας Γιώργος. (Σημ. Υπογράφουν
   όλοι, χωρίς καμία εξαίρεση, οι διδάσκοντες του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης
   και Ιστορίας, κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος) 2. Τμήμα Κοιν. Πολιτικής και
   Κοιν. Ανθρωπολογίας Αγγελόπουλος Γιώργος, Ανθοπούλου Θεοδοσία,
   Γιαννακόπουλος Κώστας, Καραμεσίνη Μαρία, Κασιμάτη Κούλα, Κορασίδου Μαρία,
   Κοτσώνη Σίβυλλα, Κουζής Γιάννης, Μαδιανού Δήμητρα, Μακρής Μάκης,
   Μιχαλοπούλου Καίτη, Μπαγκαβός Χρήστος, Μωυσίδης Αντώνης, Οικονόμου Λεωνίδας,
   Παπαδοπούλου Δέσποινα, Πετράκη Γεωργία, Ρομπόλης Σάββας, Στρατηγάκη Μαρία,
   Τουντασάκη Ειρήνη. 3. Τμήμα Ψυχολογίας Κατερέλος Γιάννης, Κορωναίου Αλέκα,
   Κοσκινάς Κωνσταντίνος, Μαντόγλου Σουλτάνα, Μεταξόπουλος Αιμίλιος, Μπεχράκης
   Θεόδωρος, Παπαστάμος Στάμος, Τσαλίκογλου Φωτεινή. 4. Γενικό Τμήμα Δικαίου
   Καλτσόγια - Τουρναβίτη Νίκη, Κανελλοπούλου Νέδα, Κεφάλας Χάρης, Κότσιφας
   Ανδρέας, Κουκουλές Γιώργος, Μέλισσας Δημήτρης, Μπασαγιάννης Αθανάσιος,
   Νικολακοπούλου - Στεφάνου Ηρώ, Πασσάς Αργύρης, Πετριτσόπουλος Βασίλης, Σακκά
   Νίνα, Στεφάνου Ελένη, Φουντεδάκη Πόπη, Χρυσικός Ταξιάρχης. 5. Τμήμα
   Επικοινωνίας και ΜΜΕ Βέλτσος Γιώργος, Βουδούρη Δάφνη, Δημηρούλης Δημήτρης,
   Ζέρη Πέρσα, Καββαθάς Διονύσης, Κακαβούλια Μαρία, Κική Γιάννα, Λέανδρος
   Νίκος, Μπάλτα Νάσυ, Παραδείση Μαρία, Ποταμιάνος Δημήτρης, Σκαρπέλος Γιάννης,
   Τσακαρέστου Μπέττυ, Φουντουλάκη Έφη, Ψύλλα Μαριάννα, Ψυχογιός Δημήτρης. 6.
   Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Αλειφαντής Στέλιος, Κατσιγιάννη Μαρία,
   Κοππά Μαριλένα, Κώνστας Δημήτρης, Μεϊδάνη - Παπαγιαννάκη Μαρίνα, Περράκης
   Στέλιος, Πετρινιώτη Ξανθή, Στεφάνου Κωνσταντίνος, Τούντα - Φεργάδη Αρετή,
   Τσάλτας Γρηγόρης, Χειλά Ειρήνη, Χίου - Μανιατοπούλου Δώρα. 7. Τμήμα
   Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Γετίμης Παναγιώτης, Γιώτη - Παπαδάκη
   Όλγα, Δεδουσόπουλος Απόστολος, Δεμαθάς Ζαχαρίας, Λαμπρινίδης Ματθαίος,
   Λουκάκης Παύλος, Λυμπεράκη Αντιγόνη, Μπίθας Κώστας, Πάκος Θεοφάνης,
   Παπαδασκαλόπουλος Αθανάσιος, Παπαϊωάννου Δημήτρης, Πλασκοβίτης Ηλίας, Πάνος
   Κώστας, Ρέππας Παναγιώτης, Σακέλλης Γιάννης, Χριστόπουλος Δημήτρης, Ψυχάρης
   Γιάννης. 8. Τμήμα Κοινωνιολογίας Βέικου Χριστίνα, Δασκαλάκης Δημοσθένης,
   Θεοτοκάς Νίκος, Καλογερόπουλος Δημήτρης, Κοταρίδης Νίκος, Κοτέα Μαριάνθη,
   Κουκουτσάκη Αφροδίτη, Κυριαζή Νότα, Λάζος Γρηγόρης, Λέκκας Παντελής, Λυδάκη
   Άννα, Λύτρας Ανδρέας, Μαγγανάς Αντώνης, Νικολόπουλος Γιώργος,
   Παπαθανασόπουλος Κων/νος, Παπαρίζος Αντώνης, Ροτζώκος Νίκος, Σακελλαρόπουλος
   Θεόδωρος, Τσοτσορός Στάθης, Χάιδου Ανθοζωή, Ψαλιδόπουλος Μιχάλης. (Σημ.
   Λείπει το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, επειδή εκεί άρχισε με καθυστέρηση η
   συλλογή υπογραφών). (Σημ. Για περισσότερες πληροφορίες: Στέφανος
   Παπαγεωργίου, τηλ. 9594840, 9201821, 0972304124. Γιάννης Γιανουλόπουλος,
   τηλ. 6820972, 6846207, 9201822).


   ___________________________________________________

   Φόρος εκκλησίας...

   http://www.avgi.org/cgi-bin/hweb.exe?-A=150761&-w=20000613_&-V=AVGI

   Συντάκτης :
   ----------------------------------------------------------------------------
   ----
   Πριν από δώδεκα χρόνια, νεοφώτιστη δημοσιογράφος, έκανα το πρώτο ρεπορτάζ
   μου για τη "Deutsche Welle" και εισέπραξα την πρώτη μου αμοιβή. Λίγες μέρες
   αργότερα, το λογιστήριο του σταθμού με πληροφόρησε ότι μου επιστρέφει 1
   μάρκο και 5 πφένιχ (90 δραχμές τότε), διότι "κακώς σας κρατήσαμε φόρο
   εκκλησίας". Έτσι έμαθα ότι υπάρχει φόρος εκκλησίας. Οι τότε συγκάτοικοί
   μου -δώδεκα τον αριθμό- ήταν διαφόρων θρησκειών και δογμάτων. Καθολικοί,
   προτεστάντες, μουσουλμάνοι, ορθόδοξοι. Οι δύο πρώτες κατηγορίες πλήρωναν
   αυτόματα φόρο εκκλησίας, εκτός εάν δήλωναν ότι δεν επιθυμούν να είναι μέλη
   της, κάτι που δεν τους δημιουργούσε κανένα κοινωνικό ή επαγγελματικό
   πρόβλημα. Από τους οκτώ καθολικούς και προτεστάντες του σπιτιού οι έξι δεν
   είχαν αντίρρηση να δίνουν τον οβολό τους, παρά το γεγονός ότι ούτε τα
   χρήματα τους περίσσευαν ούτε ήταν αυτό που λέμε θρήσκοι. Τα παιδιά το είχαν
   σκεφτεί. Πληρώνουμε για να υποστηρίξουμε το κοινωνικό έργο της εκκλησίας,
   έλεγαν. Γιατί θέλουμε οι λαθρομετανάστες που απελαύνονται από την πολιτεία
   να μπορούν να βρουν άσυλο στην εκκλησία (και βρίσκουν, παρά το γεγονός ότι
   συνήθως δεν είναι ούτε καθολικοί ούτε προτεστάντες το θρήσκευμα). Γιατί
   θέλουμε να συνεχίσει η εκκλησία να πληρώνει γεωπόνους στο Μαλί, γιατρούς
   στην Ακτή Ελεφαντοστού και νοσοκόμες στο Νεπάλ. Ταυτόχρονα, βέβαια, θεωρούμε
   εγκληματική την απαγόρευση των προφυλακτικών από τον Πάπα -οδηγεί σε
   ανθρωποκτονίες εκ προθέσεως, κυρίως στην Αφρική. Αλλά ο δικός μας οβολός
   θέλουμε να πιστεύουμε ότι δεν πάει στον Πάπα, αλλά στον παιδικό σταθμό της
   γωνίας, όπου μπορεί η οποιαδήποτε αλλόθρησκη, αλλόδοξη ανύπανδρη μητέρα να
   στείλει το παιδί της για να πάει στη δουλειά. Η απορία μου είναι, αν υπήρχε
   φόρος εκκλησίας στην Ελλάδα, θα ήταν το 97% των Ελλήνων στα χαρτιά -όχι στην
   ψυχή του- Χ.Ο.; Και οι Ιεράρχες θα ξόδευαν τόση ενέργεια στα τηλεοπτικά
   παράθυρα για να πείσουν τον πολίτη ότι δουλεύουν σκληρά για το "Αγαπάτε
   αλλήλους", άρα δικαιούνται τον οβολόν του; Κάκη ΜΠΑΛΗ


   ___________________________________________________

   Και όμως υπάρχουν

   http://www.avgi.org/cgi-bin/hweb.exe?-A=150872&-w=20000613_&-V=AVGI

   Συντάκτης :
   ----------------------------------------------------------------------------
   ----
   Μια ακόμη κραυγαλέα περίπτωση διακρίσεων για θρησκευτικούς λόγους μάς θύμισε
   χθες η "Εξουσία": την περιπέτεια μιας αριστούχου μαθήτριας από την Άνω Σύρο
   που αρνήθηκαν να την εγγράψουν στη Θεολογική Σχολή, παρά τη θετική
   γνωμοδότηση του πρύτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών και την παρέμβαση της
   διεύθυνσης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του υπ. Παιδείας, για ένα και μόνο λόγο:
   επειδή ήταν καθολική! Τελικά, με την απειλή του ΣτΕ την έγραψαν, πλην όμως
   προτίμησε να πάει σε άλλη σχολή συνειδητοποιώντας πως οι ίδιοι άνθρωποι που
   της στερούσαν επί τρίμηνο ό,τι είχε πετύχει στις εξετάσεις, δεν θα την
   άφηναν να πάρει πτυχίο. Αφιερωμένη η υπόθεση σε όποιον επιμένει ότι δεν
   υπάρχει πρόβλημα... Λ.Τ.



   ___________________________________________________

   Απολύτως πολιτικοποιημένη η δραστηριότητα του Χριστόδουλου

   http://www.avgi.org/cgi-bin/hweb.exe?-A=150847&-w=20000613_&-V=AVGI

   Συντάκτης :
   ----------------------------------------------------------------------------
   ----
   Ήταν αναμφίβολα το ισχυρότερο, εκ των ένδον, πλήγμα που δέχθηκε ο
   αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος, όσο καιρό διαρκεί αυτός ο ιδιότυπος πόλεμος. Ο
   μητροπολίτης Ιωαννίνων Θεόκλητος έσπασε τη σιωπή του, μη μπορώντας να
   ανεχθεί άλλο την πολιτική δραστηριότητα του κ. Χριστόδουλου αλλά και την
   παραχάραξη της αλήθειας εκ μέρους της αρχιγραμματείας της Συνόδου, ότι
   δηλαδή, τάχα, δεν υπήρχαν επί της ουσίας διαφωνίες. Λίγη ώρα εξάλλου πριν
   από τη δημοσιοποίηση της διαφωνίας του, ο μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος
   Θεόκλητος και εκπρόσωπος του κ. Χριστοδούλου δήλωνε στον "Σκάι" ότι
   "υπάρχουν δύο διαφορετικές απόψεις, του μητροπολίτη Θηβών και του
   μητροπολίτη Ζακύνθου...". Με άλλα λόγια η διαφωνία του Ιωαννίνων Θεόκλητου
   δεν καταγράφηκε... Και όμως, με παρρησία όχι μόνο πρόβαλε τις απόψεις του,
   δίνοντας στη δημοσιότητα σχετική επιστολή που απέστειλε στον αρχιεπίσκοπο,
   αλλά και έφερε στο προσκήνιο ένα ολόκληρο ρεύμα στη βάση, μεταξύ των πιστών
   που διεκδικούν την πίστη τους ως μέρος των προσωπικών αναζητήσεών τους.
   Ακόμη πιο σκληρός στις δηλώσεις που έκανε μαζί με τη δημοσιοποίηση της
   επιστολής, ο κ. Θεόκλητος χαρακτήρισε περισσότερο ψύχραιμη τη στάση της
   πολιτείας από εκείνη της διοικούσας Εκκλησίας. Σε ό,τι αφορά τα συλλαλητήρια
   υπογράμμισε ότι ούτε να απαγορεύσει θέλει, ούτε να προτρέψει άλλους να
   συμμετάσχουν, καθώς πιστεύει στο αυτεξούσιο της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Στο
   ίδιο μήκος κύματος, αλλά σε χαμηλότερους τόνους, κινήθηκε η κριτική του
   Θηβών Ιερώνυμου (στον Planet). Η πρακτική των συλλαλητηρίων, είπε, δεν
   ταιριάζει στην Εκκλησία, επανέλαβε ότι υπεύθυνοι για το σημερινό αδιέξοδο
   είναι και η κυβέρνηση και η Εκκλησία -για την τελευταία ειδικότερα είπε ότι
   δεν υιοθέτησε εκκλησιαστική στάση- και κατέληξε επισημαίνοντας ότι υπάρχουν
   ακόμη περιθώρια διαλόγου. Το πλήρες κείμενο της επιστολής του μητροπολίτη
   Ιωαννίνων Θεόκλητου έχει ως εξής: "Μακαριώτατε, δεν διαλανθάνει της μνήμης
   μου, ότι εν τη συνάξει της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας εδεσμεύθην να
   υπηρετήσω την ενότητα της Εκκλησίας διά της σιωπής μου, καίτοι η σαφής
   εντύπωσις την οποίαν είχαν αποκομίσει ήτο, ότι η παρ' ημών απαιτουμένη
   ενότης επεζητείτο προς υμετέραν κάλυψιν. Όμως το δημοσιευόμενον ανακοινωθέν
   της Ιεράς Συνόδου εις την εφημερίδα "ΒΗΜΑ" της 10ης οδεύοντος μηνός διά της
   εν αυτώ περιεχομένης φράσεως "μόνον δύο εκ των αρχιερέων, οι οποίοι
   συμμετείχαν στην Ιερά Σύνοδο της Ιεραρχίας της 6ης Ιουνίου και ουδείς άλλος
   διατύπωσαν κάποιες επιφυλάξεις όχι επί της ουσίας των αποφάσεων, αλλά για
   την πραγματοποίηση των ειρηνικών παλλαϊκών συγκεντρώσεων..." φαλκιδεύει την
   πραγματικότητα και παραπληροφορεί το πλήρωμα της Εκκλησίας. Η προσπάθεια του
   συντάκτου του ανακοινωθέντος να αποκρύψει ότι κατετέθη και όλως διαφορετική
   άποψις, έστω και υπό ενός αρχιερέως αν και δεν ήμουν απολύτως μόνος,
   αποτελεί μεθόδευσιν παγιδεύσεως του πληρώματος της Εκκλησίας προς μοναδικήν
   διέξοδον. Την όχι και τόσον κοσμίαν διάστασιν του ανακοινωθέντος ήλθε να
   επιδεινώση η αποστολή από μέρους των οργανωτών, προσώπων ξένων προς την
   Ιεράν μου Μητρόπολιν, τα οποία έξωθεν των Ιερών Ναών και κατά την ώρα της
   Θείας Λειτουργίας διένειμον ανυπόγραφα διαφημιστικά φυλλάδια άνευ γνώσεως
   της Ιεράς Μητροπόλεως και το περιεχόμενον των οποίων επιτρέψατέ μοι να
   προσδιορίσω ότι απέπνεε πολιτικόν άρωμα. Πρέπει να σας γνωρίσω ότι τα
   μηνύματα που λαμβάνω από ένθερμους πιστούς είναι ότι η πίστις, αποτελούσα
   εσωτέραν διάθεσιν της προσωπικότητός των, δεν εκφράζεται διά των γραπτών
   δηλώσεων, αλλ' εκχέεται και ακτινοβολεί εις τον περίγυρόν τους. Και επειδή η
   υμετέρα Μακαριότης έχει συνεχή την αναφοράν της εις τον λαόν και εις το
   όνομά του προσπαθεί να εδράση την απολύτως πολιτικοποιημένην δραστηριότητά
   της, θεωρώ χρέος μου πλέον έναντι της Αρχιερατικής μου συνειδήσεως και
   έναντι της ιστορίας να αναθεωρήσω την στάσιν της σιωπής και να γνωστοποιήσω
   εις το πλήρωμα της Εκκλησίας και την ετέραν άποψιν. Εις την αναθεώρησιν
   ταύτην οδηγούμαι εκ του γεγονότος ότι το εκδοθέν ανακοινωθέν της Ιεράς
   Συνόδου δεν εσεβάσθη την πραγματικότητα και εφόσον μάλιστα το συζητούμενον
   θέμα δεν αποτελεί δογματικόν όρον δεν υποχρεούμαι να σιωπήσω και να
   υιοθετήσω μη αποδεκτάς παρ' εμού απόψεις. Εξάλλου δεν είναι πολύ παλαιός ο
   χρόνος καθ' ον η υμετέρα Μακαριότης ως Μητροπολίτης Δημητριάδος διεφορίζατε
   τας υμετέρας απόψεις από αυτάς των συνιεραρχών σας και του τότε
   Αρχιεπισκόπου διατυμπανίζοντες την διαφωνίαν σας, πολλάκις μάλιστα
   ασκήσαντες και κριτικήν διά του Τύπου. Εν τη ευθύτητι ήτις με χαρακτηρίζει
   και επειδή θεωρώ χρέος μου επιτακτικόν να ενημερώσω το εμπεπιστευμένον εμοί,
   χάριτι Θεού, ποίμνιον, σας δηλώ ότι την παρούσαν και τας εν τη Ιεραρχία
   απόψεις μου θα δώσω εις την δημοσιότητα κηδόμενος της ελευθερίας των απόψεων
   της Ιεραρχίας αλλά και του γενικοτέρου κύρους της ομολογίας μας". ΛΕΖΑΝΤΕΣ
   Ιωαννίνων Θεόκλητος Περισσότερο ψύχραιμη η πολιτεία από την διοικούσα
   Εκκλησία Θηβών Ιερώνυμος Τα συλλαλητήρια δεν ταιριάζουν στην Εκκλησία
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.