Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Illerup - a recent book

Expand Messages
 • Bertil Haggman
  Thor Heyerdahl - Per Lilliestroem, Jakten pa Odin - Pa sporet av var fortid, Oslo, Norway, J.M. Stenersens Forlag, 2001. 320 pages.
  Message 1 of 1 , Aug 31, 2002
   Thor Heyerdahl - Per Lilliestroem, Jakten pa Odin -
   Pa sporet av var fortid, Oslo, Norway, J.M. Stenersens Forlag, 2001.
   320 pages.
   ____________________________________________________

   The authors contend that the battles of easterm Jutland could
   be the result of a Norwegian-West Swedish (Gautic) invasion
   (see Joergen Ilkjaer's _Illerup Adal - et arkeologisk tryllespil_.

   Per Lilliestroem: "Det drejer sig om et funn som ble gjort
   allerede i 1950, da ern skulle drenere en mark for jordbruk, og fant
   mengder of gamle vapen. Arkeologene som ble tilkalt, gjorde da
   en rekke proeveutgravninger frem til 1956, og omradet blev fredet.
   Men det var foerst i 1975 at araelogiske utgravningen ble startet
   i stoerre omfang, og denne gang var det et redningsrbeide som ble
   satt i gang. Utgravningerne kom till at vare helt till 1985, og ble
   avsluttet vel vitende at knapt halvparten var blitt utgravet. Denne
   enorme opphopning av vapen otgjoer offergaver etter en seier over
   en invasjonshaer som var kommet dit fra Norge og Goetaland
   omkring ar 200 (Comment: The army could also have arrived
   from Funen, Zealand and Scania, constituting an armed effort
   by the Danes to drive out the Eruli. This could mean that the Eruli
   original settlement was along the east Jutlandic coast.) Ingen mennesker
   var blitt offret, bare vapen og hester. Bl.a. ble det gravet ut 150 romerske
   sverd, den stoerste samling av romerske langsverd som noensinne er
   blitt funnet. Det som er bemerkelseverdig, er att sverdenes klinger er av
   romersk fabrikat, menĀ“s handtakene og deres utsmykning er laget i
   Norden. Et specielt praktstykke var et sverd der handtakets overhjalt
   var utfoer i Elfenben, som arkaelogene mente var hentet fra India og
   bearbeitet av romerne, men grepet mellom hjaltene er utfoert i
   nordisk stil i soelv og gull."

   In a later contribution I will give the title of a recent book by Dr. Ilkjaer
   on the Illerup finds.

   Gothically


   Mr. Bertil Haggman, LL.M.
   author
   Member, Swedish Writer's Union
   E-mail: mvk575b@...
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.
  »
  «