Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Gothic Horses and Development

Expand Messages
 • Bertil Haggman
  Keth, Sorry, I forgot some further remarks on Gothic development: Odlingen av havre foer att bibehaalla haestkrafter var bara en del i en laang, laangsam
  Message 1 of 1 , Apr 6, 2002
  • 0 Attachment
   Keth,

   Sorry, I forgot some further remarks on Gothic development:

   "Odlingen av havre foer att bibehaalla 'haestkrafter' var bara
   en del i en laang, laangsam men avgoerande revolution inom norra
   Europas jordbruk...Mellan 400- och 1100-talet uppodlades tack vare
   järnet foer foersta gaangen i historien vaeldiga omraaden i vaestra
   och norra Europa allteftersom sumpmarkerna torrlades och skogar
   roejdes. Redan i slutet av 600-talet var befolkningen i centrala
   och sydvästra Germanien troligen fyra gaanger saa stor som under
   romersk tid...Tillaempningen av vaarsaadd, som varit obetydlig
   i romersk tid, moejliggjorde att allmaent bruk av havren och
   daermed haesten...

   ...det nya bruket av vind- och vattendrivna kvarnar [aer] aennu ett
   exempel paa den laangsamma tillaempningen av ny teknik. Saa
   tidigt som under foersta aarhundradet f Kr hade Vitruvius beskrivit
   en kugghjulsdriven vattenkvarn, det foersta stora foerverkligandet
   av en maskin med kontinuerlig drift. Romarna utvecklade aldrig
   idén och använde den aldrig till något annat aen att mala saed."

   (pp.36-37, _Enemies of Society_, Swedish edition).

   Gothically

   Bertil
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.