Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Gauti and Magnhild

Expand Messages
 • sunburst
  Hails! In my persuit to find out something, anything, about the lost myth of Gaut and Maethhilde, as mentioned in the Anglo-Saxon poem Deor, I came across a
  Message 1 of 1 , Aug 18, 2000
   Hails!

   In my persuit to find out something, anything, about the "lost" myth of Gaut and Maethhilde, as mentioned in the Anglo-Saxon poem Deor, I came across a Scandinavian ballad (included below) which is apparently about them, according to Kemp Malone. However, I was not able to find an English translation. If any of our Scandinavian speakers would be willing to translate this for me, I will send that person my traditional Anglo-Saxon music (in Anglo-Saxon language/verse form, accompanied with Germanic lyre and other traditional instruments) as a gift. Please let me know.

   Albareiks


   Gauti rie ette Gautombar
   -Skuggar ivi heii -
   han fester den venaste i låndo va'.
   -Ho svårar øyi -
   Græter du gull hell græter du jor
   hell græte du dæ du sko sita for mitt bor.
   Græte [du] åker [hell græte du] eng
   [hell græte du dæ du sko] stige i mi seng.
   Eg græt ['kje gull eg græt 'kje jor
   eg græt 'kje dæ eg sko sita for ditt bor.
   Eg græt 'kje åker eg græt 'kje eng
   eg græt 'kje dæ eg sko stige i di seng].
   Eg græte mei for mi kvite holl
   den sko 'kje rotne i vigde moll.
   [Eg græte mei for mitt] gule hår
   dæ ska rotne i Vendings å.
   Me ska byggje den brui så håg
   å sterke jønnstolpar unde slå.
   De må byggje den brui unde sky
   han må deri den æ lagji æ ti.
   Hesten snåva i røde gullsaum
   Magnill rei i strie straum.
   [Hesten snåva i rødegull] sko
   [Magnill rei i strie] flo.
   Gauti såg seg att i hær
   Magnill va' burte som prydde hass fær.
   Gauti ta[la] ti brukvinnune tvo
   hori æ Magnill mi unge brur go.
   Gaute hytta på drengenne si'
   di hentar meg gullhorpa mi.
   Di seie dæ mæ mi moer
   at Magnill ligg i flo'i.
   [Di seie dæ mæ] mi syster
   at h[orpa] ligg i kiste.
   Gaute slo frametti mæ li'e
   bjønnen han måtte o hie.
   [Gauti slo frametti] topper at en tre
   nyvlanne dei laut av kvigan fe.
   [Gauti slo frametti] alt ti vatni brann
   Magnill upp av kvite sand.
   Dæ fyste ori Magnill tala
   sæle den moer slike sone må hava.
   Kjære min Gauti slå ikkje leng
   du ska' få Magnill di unge brur igjen.
   Dæ andre ori Magnill tala
   endå sælar den njoten have.

   Harpespelet tvingar nøkken.
   Villemann og Magnhild.
   Gudmund og Signeliti
   (fleire alternative titlar)
   Oppskrift 1857 av Sophus Bugge, ukjent sanger, Telemark .
   [Græte du for] gulli røe
   -Skuggan yve di heii -
   hell græte du for din døe
   -Meg svora eii -
   Dæ kann no ingjen for si lagna fly
   Magnil raut at strie straum.
   [Du seie dæ mæ min] fader
   Magnil ligg i havi.
   [ Gaute slo] mæ lister
   fuglen laut av kvisti.
   Gaute slo te Magnil flaut
   nykkjen helt i silkjeskaut.

   Harpespelet tvingar nøkken.
   Villemann og Magnhild.
   Gudmund og Signeliti
   (fleire alternative titlar)

   Oppskrift 1867 av Sophus Bugge ukjent sanger, Telemark .


   som sko ljote rotne i Vendelins å
   - snåva i syllbarre saum-
   Gaute slo hart i heie
   så fuglanne laut oto reie.
   Gaute slo alt de han kunna
   så Signelill laut frå grunnar.
   Sæle den moer slik son må få
   endå sælare den njote'n må.


   [Non-text portions of this message have been removed]
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.