Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

[gothic-l] Re: HIST: Who was Ablabius?

Expand Messages
 • got@yesbox.net
  tim o neill wrote: original article:http://www.egroups.com/group/gothic-l/?start=1793 ... Tim, I´ve tried to make lines comparable with
  Message 1 of 4 , Feb 5, 2000
  • 0 Attachment
   "tim o'neill" <scath-@...> wrote:
   original article:http://www.egroups.com/group/gothic-l/?start=1793
   > Most people here will recall that Jordanes refers to another historian
   > of the Goths called Ablabius, and that we know vitually nothing about
   > him.
   > 'Utdrag ur Johansson Inger, Den gotiska mosaiken.

   Tim, I´ve tried to make lines comparable with eachother.

   Extract from Johansson, Inger, Den gotiska mosaiken.

   > ABLABIUS
   > Jordanes hänvisar i Getica skriven på 550-talet till ett antal äldre
   > källor bland dem Ablabius "Ablabius also, a famous chronicler of the
   > Gothic race, confirms this in his most trustworthy account" och sin
   > egen samtida Cassiodorus. Vem var då Ablabius? Det har under många
   > hundra år varit en av de frågor som flera historiker funderat över.
   > Utifrån de rikliga uppgifter som trots allt finns om en Ablabius som
   > var praetorisk prefekt, i likhet med flera andra historiska skrivare,
   > har följande material införts som ett tillskott till den debatten om
   > vem Jordanes Ablabius var.

   Jordanes refers in Getica written in the 550ies to a number of older
   sources, among them Ablabius "Ablabius also etc...." and his
   own contemporary Cassoidorus. Who was then Ablabius? It has during many
   hundred years been one the questions which several historians been
   thinking about. Out from the rich records who in spite of all exists
   about a Ablabius who was praetorian prefect, in similarity with many
   other historical writers,
   has the following material been introduced as a supplement to that
   debate about
   who Jordanes Ablabius was.

   > Det finns olika uppgifter om Ablabius bakgrund. Eunapius beskriver
   > Ablabius som den korrupte tjänstemannen från Estathius. Enligt
   Eunapius
   > kom Ablabius från en obskyr familj, på faderns sida tillhörde familjen
   > inte ens övre medelklass. Denne Ablabius är troligtvis samma person
   > som Jordanes avsåg. Han tjänstgjorde som Konstantin den stores
   > "praetorian prefect". Det är troligt att Cassiodorus när han hänvisar
   > till Ablabius skrifter avser Konstantin den stores Ablabius. Om det
   > var så att Ablabius uppehöll tjänsten hos Konstantin redan då
   > Konstantin som Caesar hade sitt högkvarter i Arles, det är ovisst. År
   > 306 blev Konstantin romersk kejsare.

   There are different records about Ablabiu´s background. Eunapius
   describes
   Ablabius as the corrupt administrator from Estathius. Ackording to
   Eunapius Ablabius came from an obscure family, on the father´s side the
   family didn´t even belong to upper middle-class. This Ablabius probably
   is the same person
   as Jordanes refered to. He served as Constantin the greats "praetorian
   prefect". It is probable that Cassiodorus when refering
   to Ablabius scriptures, means Constantin the great´s Ablabius. If it
   was that Ablabius hold(uphold?)the position at Constantin already then
   Constantin as Caesar had hi´s headquarter in Arles, it is uncertain.
   The year 306 Constantin became roman Emperor.

   > Det var under Konstantin den stores tid som den administrativa
   > organisationen byggdes på och förstärktes i hela Romarriket. Till slut
   > kom det att finnas fyra prefekturer. Varje prefektur hade en pretorian
   > prefekt för sin civila verksamheten. Ämbetet kom att stå högt i rang.
   > En pretorian prefekt av Rom ansågs som varande den näst högste i
   rangen
   > bland alla icke militära tjänste-män i riket. Högste pretoriske
   > prefekten fanns i Konstantinopel och ansvarade för Östromerska
   området.
   > Därefter kom den pretoriske prefekten för Italien, pretorianske
   prefekten
   > av Illyricum (Thessalonica) samt sist pretoriske prefekten av Gaul.
   > När Konstantin blev kejsare träffades en av många
   fredsöverenskommelser
   > med goterna. Fredsavtalet träffades mellan goternas båda kungarna
   > Ariaricus och Aoricus och kejsar Konstantin. Konstantin den store
   > konverterade till kristendomen omkring 310.

   It was durimg Constantin the great´s time that the administrative
   organisation was furthermore constructed on and strengthened in the
   whole Roman empire. In the end there came to be four prefectures. Each
   prefecture
   had a praetorian prefect for hi´s civilian services. The position came
   to be high in rank. A praetorian prefect by Rome was seen as being the
   second highest
   in rank among all non-military administrators in the empire. The
   highest praetorian prefect was in Constantinopel and were responsible
   for the East-roman area. After this came the praetorian prefect for
   Italy etc.

   I have to make a brake here, but I will continue soon.


   Gutwulfs

   Ablabius som var praetorisk
   > prefekt var enligt Eunapius (326-414), skyldig till att sophisten
   > Sopater mördades på uppdrag av Konstantin den store. Bakom Eunapius
   > uppgifter ligger motsättningarna som i och med Konstantins omvändelse
   > blev tydliga mellan olika delar av det Romerska etablissemanget. När
   > Konstantin flyttade över sin egen verksamhet till Bysans lämnade han
   > stora befogenheter i Ablabius hand. Bysans blev ny huvudstad år 328
   > under namnet Konstantinopel. Ablabius inflytande i den västra delen av
   > Konstantins rike ledde till att han fick större makt och inflytande än
   > självaste kejsaren.
   >
   > Förmyndare för Constantius
   > Det var till Ablabius som Konstantin vid sin död lämnade över
   > förmyndarskapet av sonen Constantius. Så fort Constantius blivit
   > myndig avskedades Ablabius. Detta skedde år 337 e.Kr. Ablabius drog då
   > sig tillbaka till en lyxig gård i Bithynia. Enligt Eunapius förvånade
   > sig många människor över att Ablabius inte själv direkt aspirerat på
   > kejsartiteln. Ablabius upp-trädde så arrogant gentemot sin omgivning
   > och kejsaren, att Ablabius i stället för purpurmantel fick en
   > purpurdöd.
   >
   > Ablabius tillförlitlighet
   > I sin tjänst som praetorian prefect (~ ståthållare), var Ablabius chef
   > över alla de 'officia' som fanns inom sitt prefektorat. Detta innebar
   > bl.a. att Konstantin den stores Ablabius i sitt arbete var tvungen att
   > ha god kännedom om det som tilldrog sig i riket. Om Ablabius som
   > Cassiodorus och Jordanes refererar till var Konstantins Ablabius, ökar
   > tillförlitligheten hos deras övertagna material. Därmed inte sagt att
   > Cassiodorus och Jordanes med nödvändighet har refererat Ablabius
   > texter på ett tillfredsställande sätt.
   >
   > Many thanks.
   > Cheers,
   >
   > Tim O'Neill
   > Tasmanian Devil
   >
  • Tim O'Neill
   ... ... Thanks Gutwulfs. I don t think I m convinced by her argument so far, but I ll reserve judgement until I can look at the second
   Message 2 of 4 , Feb 5, 2000
   • 0 Attachment
    got@... wrote:
    >
    > "tim o'neill" <scath-@...> wrote:
    > original article:http://www.egroups.com/group/gothic-l/?start=1793
    > > Most people here will recall that Jordanes refers to another historian
    > > of the Goths called Ablabius, and that we know vitually nothing about
    > > him.
    > > 'Utdrag ur Johansson Inger, Den gotiska mosaiken.
    >
    > Tim, I´ve tried to make lines comparable with eachother.
    >
    > Extract from Johansson, Inger, Den gotiska mosaiken.

    <translation snipped>

    > I have to make a brake here, but I will continue soon.

    Thanks Gutwulfs. I don't think I'm convinced by her argument so far, but
    I'll reserve judgement until I can look at the second part. Many thanks
    again.

    Tim O'Neill
    Tasmanian Devil
   • got@yesbox.net
    go-@yesbox.net wrote: original article:http://www.egroups.com/group/gothic-l/?start=1794 ... historian ... about ... Tim, I´ve tried to make lines comparable
    Message 3 of 4 , Feb 8, 2000
    • 0 Attachment
     go-@... wrote:
     original article:http://www.egroups.com/group/gothic-l/?start=1794
     > "tim o'neill" <scath-@...> wrote:
     > original article:http://www.egroups.com/group/gothic-l/?start=1793
     > > Most people here will recall that Jordanes refers to another
     historian
     > > of the Goths called Ablabius, and that we know vitually nothing
     about
     > > him.
     > > 'Utdrag ur Johansson Inger, Den gotiska mosaiken.

     > Extract from Johansson, Inger, Den gotiska mosaiken.

     Tim, I´ve tried to make lines comparable with eachother.
     I wonder why Jordanes talks about him as gothic. Was it to make his
     history more believable? Did he use Ablabius name and good reputation
     to give it more credebility? The text confirms that Ablabius had good
     information, but otherwise doesn´t prove much. Jordanes being a goth
     and probably having first hand information to his peoples legends, is a
     better guarantee of the validity
     than a roman. But maybe Jordanes just checked A´s records to confirm
     the truth in his own material. When legends are translated there is
     always the risk of misunderstandings. If the records differed, then he
     maybe prefered his own material. Just a guess of my own.

     > > ABLABIUS
     > > Jordanes hänvisar i Getica skriven på 550-talet till ett antal äldre
     > > källor bland dem Ablabius "Ablabius also, a famous chronicler of the
     > > Gothic race, confirms this in his most trustworthy account" och sin
     > > egen samtida Cassiodorus. Vem var då Ablabius? Det har under många
     > > hundra år varit en av de frågor som flera historiker funderat över.
     > > Utifrån de rikliga uppgifter som trots allt finns om en Ablabius som
     > > var praetorisk prefekt, i likhet med flera andra historiska
     skrivare,
     > > har följande material införts som ett tillskott till den debatten om
     > > vem Jordanes Ablabius var.
     >
     > Jordanes refers in Getica written in the 550ies to a number of older
     > sources, among them Ablabius "Ablabius also etc...." and his
     > own contemporary Cassoidorus. Who was then Ablabius? It has during
     many
     > hundred years been one the questions which several historians been
     > thinking about. Out from the rich records who in spite of all exists
     > about a Ablabius who was praetorian prefect, in similarity with many
     > other historical writers,
     > has the following material been introduced as a supplement to that
     > debate about
     > who Jordanes Ablabius was.
     >
     > > Det finns olika uppgifter om Ablabius bakgrund. Eunapius beskriver
     > > Ablabius som den korrupte tjänstemannen från Estathius. Enligt
     > Eunapius
     > > kom Ablabius från en obskyr familj, på faderns sida tillhörde
     familjen
     > > inte ens övre medelklass. Denne Ablabius är troligtvis samma person
     > > som Jordanes avsåg. Han tjänstgjorde som Konstantin den stores
     > > "praetorian prefect". Det är troligt att Cassiodorus när han
     hänvisar
     > > till Ablabius skrifter avser Konstantin den stores Ablabius. Om det
     > > var så att Ablabius uppehöll tjänsten hos Konstantin redan då
     > > Konstantin som Caesar hade sitt högkvarter i Arles, det är ovisst.
     År
     > > 306 blev Konstantin romersk kejsare.
     >
     > There are different records about Ablabiu´s background. Eunapius
     > describes
     > Ablabius as the corrupt administrator from Estathius. Ackording to
     > Eunapius Ablabius came from an obscure family, on the father´s side
     the
     > family didn´t even belong to upper middle-class. This Ablabius
     probably
     > is the same person
     > as Jordanes refered to. He served as Constantin the greats "praetorian
     > prefect". It is probable that Cassiodorus when refering
     > to Ablabius scriptures, means Constantin the great´s Ablabius. If it
     > was that Ablabius held(upheld?)the position at Constantin already then
     > Constantin as Caesar had hi´s headquarter in Arles, it is uncertain.
     > The year 306 Constantin became roman Emperor.
     >
     > > Det var under Konstantin den stores tid som den administrativa
     > > organisationen byggdes på och förstärktes i hela Romarriket. Till
     slut
     > > kom det att finnas fyra prefekturer. Varje prefektur hade en
     pretorian
     > > prefekt för sin civila verksamheten. Ämbetet kom att stå högt i
     rang.
     > > En pretorian prefekt av Rom ansågs som varande den näst högste i
     > rangen
     > > bland alla icke militära tjänste-män i riket. Högste pretoriske
     > > prefekten fanns i Konstantinopel och ansvarade för Östromerska
     > området.
     > > Därefter kom den pretoriske prefekten för Italien, pretorianske
     > prefekten
     > > av Illyricum (Thessalonica) samt sist pretoriske prefekten av Gaul.
     > > När Konstantin blev kejsare träffades en av många
     > fredsöverenskommelser
     > > med goterna. Fredsavtalet träffades mellan goternas båda kungarna
     > > Ariaricus och Aoricus och kejsar Konstantin. Konstantin den store
     > > konverterade till kristendomen omkring 310.
     >
     > It was durimg Constantin the great´s time that the administrative
     > organisation was furthermore constructed on and strengthened in the
     > whole Roman empire. In the end there came to be four prefectures. Each
     > prefecture
     > had a praetorian prefect for hi´s civilian services. The position came
     > to be high in rank. A praetorian prefect by Rome was seen as being the
     > second highest
     > in rank among all non-military administrators in the empire. The
     > highest praetorian prefect was in Constantinopel and were responsible
     > for the East-roman area. After this came the praetorian prefect for
     > Italy etc.

     > Ablabius som var praetorisk
     > > prefekt var enligt Eunapius (326-414), skyldig till att sophisten
     > > Sopater mördades på uppdrag av Konstantin den store. Bakom Eunapius
     > > uppgifter ligger motsättningarna som i och med Konstantins
     omvändelse
     > > blev tydliga mellan olika delar av det Romerska etablissemanget. När
     > > Konstantin flyttade över sin egen verksamhet till Bysans lämnade han
     > > stora befogenheter i Ablabius hand. Bysans blev ny huvudstad år 328
     > > under namnet Konstantinopel. Ablabius inflytande i den västra delen
     av
     > > Konstantins rike ledde till att han fick större makt och inflytande
     än
     > > självaste kejsaren.

     Ablabius, who was praetorian
     prefect, was ackording to Eunapius(326-414), guilty of that the sophist
     Sopater was murdered on orders from Constantin the great. Behind
     Eunapius
     records were the rescentment that from Constantins change of his
     position
     became clear between different parts of the roman establishment. When
     Constantin moved his field of work to Bysans he left
     great power into the hands of Ablabius. Bysans became the new capitol
     town the year 328 under the name Constantinopel. Ablabius influence in
     the western part of Constantin´s realm led to that he got greater power
     and influence than the emperor himself.


     > > Förmyndare för Constantius
     > > Det var till Ablabius som Konstantin vid sin död lämnade över
     > > förmyndarskapet av sonen Constantius. Så fort Constantius blivit
     > > myndig avskedades Ablabius. Detta skedde år 337 e.Kr. Ablabius drog

     > > sig tillbaka till en lyxig gård i Bithynia. Enligt Eunapius
     förvånade
     > > sig många människor över att Ablabius inte själv direkt aspirerat på
     > > kejsartiteln. Ablabius uppträdde så arrogant gentemot sin omgivning
     > > och kejsaren, att Ablabius i stället för purpurmantel fick en
     > > purpurdöd.

     "Förmyndare" (one who makes decisions for a person until he/she reached
     adult age)Mentor for Constantius
     It was to Ablabius who Constantin at his death passed on
     the mentorship to of his the son Constantius. As soon as Constantius
     became adult Ablabius was dismissed. This happened the year 337 AD.
     Ablabius then re-tired to a luxurious farm in Bithynia. Ackording to
     Eunapius many people were astonished that Ablabius didn´t directly
     himself aspired on the
     emperor´s titel. Ablabius were behaving so arrogantly against his
     surroundings
     and the emperor, that Ablabius instead of a purpure cloak received a
     purpure death.

     > > Ablabius tillförlitlighet
     > > I sin tjänst som praetorian prefect (~ ståthållare), var Ablabius
     chef
     > > över alla de 'officia' som fanns inom sitt prefektorat. Detta
     innebar
     > > bl.a. att Konstantin den stores Ablabius i sitt arbete var tvungen
     att
     > > ha god kännedom om det som tilldrog sig i riket. Om Ablabius som
     > > Cassiodorus och Jordanes refererar till var Konstantins Ablabius,
     ökar
     > > tillförlitligheten hos deras övertagna material. Därmed inte sagt
     att
     > > Cassiodorus och Jordanes med nödvändighet har refererat Ablabius
     > > texter på ett tillfredsställande sätt.

     Ablabius reliability
     In his service as a praetorian prefect, Ablabius was a director over
     all the
     'officia'(departments?)that was in his prefectorate. This meant
     among other things that Constantin the great´s Ablabius in his work was
     forced to have good knowledge about the events in the empire. About
     Ablabius who
     Cassiodorus and Jordanes refers to was Constantin´s Ablabius, increases
     the reliability in their overtaken(passed on) material. Thus it´s not
     said that
     Cassiodorus and Jordanes with necessity have refered Ablabius
     texts in a satisfying way.

     Gutwulfs
    Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.