Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 
 • Back
 • About Group

 • Join Group
No activity in last 7 days

Group Description

Grønn Linje Aksjon Nordstrand (GLANordstrand) ble stiftet 2. mars 2003 av beboere på Nordstrand som prioriterer godt og trygt bo- og livsmiljø framfor risikofylt og helsefarlig gjennomgangstrafikk.Denne email-listen brukes for å sende ut informasjon til alle på Nordstrandsplatået og andre i Oslo som er opptatt av å få redusert trafikken i boligmråder.Se også vår webside http://glanordstrand.blogspot.com/

Group Information

 • 5
 • Norway
 • Mar 29, 2006
 • English

Group Settings

 • This is a public group.
 • Attachments are permitted.
 • Members cannot hide email address.
 • Listed in Yahoo Groups directory.
 • Membership does not require approval.
 • Messages are not moderated.
 • Only moderators can post messages.

Message History