Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Nestinspectie

Expand Messages
 • Harm Peeters
  Beste mensen, 5-gaten-kast Zaterdag heb ik een van mijn samengestelde mimicry nestkasten met steencoating, de kast met 5 invlieggaten, van de muur gehaald ter
  Message 1 of 1 , Feb 5 1:13 AM
  • 0 Attachment
   Beste mensen,

   5-gaten-kast
   Zaterdag heb ik een van mijn samengestelde mimicry nestkasten met
   steencoating, de kast met 5 invlieggaten, van de muur gehaald ter
   inspectie en aanpassing. In deze kast bevinden zich 4 broedplekken
   als flatwoningen gescheiden naast elkaar met de maten (hoogte x
   breedte x diepte) 12 x 15 x 47cm. Vanwege een gecompliceerde
   aanpassing langs een brede overstek bevindt het vijfde nest zich op
   de tweede verdieping boven twee onderburen, in een driehoekige
   nestruimte met dezelfde diepte. De invlieggaten zijn zo verschillend
   op de diverse zijvlakken en onderzijde van de kast gepositioneerd dat
   geen enkele nestruimte ter plekke een buuringang heeft. Prive en toch
   gezellig samen, zogezegd.

   Broedsucces
   Twee van die nestruimtes werden sinds 2005, het jaar van bevestiging,
   direct bewoond, nl. de driehoekige bovenkamer aan de zijkant op
   oostzijde en het gat in de onderzijde. In de onderzijde werd ook
   direct succesvol gebroed. Ook in 2006 was dat weer het geval.

   Aanpassing
   In het voorjaar van 2006 heb ik boven de invlieggaten aan de
   zijkanten kunststenen opzetkapjes aangebracht. Dit voorkomt eventueel
   inregenen en het invliegen door spreeuwen. Maar als gevolg van een
   onjuiste maatvoering van de kapjes kon het terugkerende paartje
   gierzwaluwen in de oostzijde slechts met veel moeite naar binnen (in
   een andere meervoudige mimicrykast met nieuwe opzetstukjes lukte dat
   de terugkerende broedvogels aanvankelijk geheel niet. Dit probleem
   werd verleden jaar echter tijdig door mij via aanpassing van het gat
   verholpen. Ik heb daar hier eerder over geschreven). Bij nakontrole
   van de resterende invlieggaten met kapjes gisteren bleken drie van de
   vier maatvoeringen te klein. Gierzwaluwen konden er niet binnen. Dat
   verklaart hier mogelijk een stagnatie in de bezetting sinds 2005 bij
   een ruime vogeldruk. De gaten werden inmiddels aangepast tot een
   diameter van minimaal 35 mm. Verder zijn drie van deze invlieggaten
   te laag in de zijkant van de kast gepositioneerd, hetgeen het
   aanklampen bemoeilijkt. Onder deze gaten wordt nu, middels
   bevestiging per klitteband (!), telkens een piepschuim muursteen
   aangebracht waardoor het uiterlijk hier ook een meer solide karakter
   krijgt (piepschuim met steencaoting is licht en toch bijna
   onverwoestbaar)

   Nestkontrole
   Tijdens nestkontrole bleek dat enkele van de moeilijk toegankelijke
   nesten met kapje door meesjes als slaapnest werden gebruikt. In en
   rond twee nestplekken vond ik daar grotere hoeveelheden witzwarte
   poepjes. In het nest met het invlieggat aan de onderzijde, dat sinds
   2005 twee keer succesvol werd bebroed, vond ik ca 50 larven van de
   Spekkever (Dermestes lardarius), met dank aan Louis-Philippe Arnhem
   voor de identifikatie. Poppen van de Gierzwaluw luisvlieg (Crataerina
   pallida) werden niet aangetroffen.

   Verplaatsing nestplek 2006
   Deze kast werd in 2005 gebouwd als 6-gaten-kast, maar vanwege
   bepaalde mogelijke vleugelbeschadiging bij het uitvliegen werd een
   invlieggat op advies van Marjos Mourmans in een hoek met de huismuur
   gedicht en werden de twee bovenkamers tot een grote
   ruimte "uitgebroken". Een van deze twee kamers was indertijd reeds
   betrokken door een niet-broedend paar. Na inspectie gisteren blijkt
   de voorkeur van deze vogels te liggen in de nieuwe ruimte, verder van
   het oorspronkelijke invlieggat verwijderd. Er is daar nu een
   duidelijke nestrand in aanbouw. Of er daadwerkelijk werd gebroed kan
   ik niet met zekerheid vaststellen. Dit soort nestverplaatsing werd
   hier ook eerder waargenomen in een nestkast bij de overburen. Ook
   daar werd een succesvol bebroedde (kleine) nestruimte door ons
   vergroot tot het dubbele volume, waarna de terugkerende vogels zich
   in het diepere deel gingen vestigen (en er vervolgens weer succesvol
   hebben gebroed).
   Experimenteren is erg interessant....

   Harm Peeters, Arcen

   ps. wilt u nog "verbouwen", doe het snel, er is nog maar 3 maanden
   tijd.
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.