Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: nieuw - Lutgens en Scheffers te Roermond

Expand Messages
 • Fred
  oi Remko, Zou #12 Johannes Hubertus Schaefer de opa kunnen zijn van Johannes Hubertus Schaefer (*4-okt-1906 Roermond +11 apr 2005 Sittard) ? Grtz, Fred
  Message 1 of 12 , Aug 5 10:47 AM
   oi Remko,

   Zou #12 Johannes Hubertus Schaefer de opa kunnen zijn van Johannes Hubertus Schaefer (*4-okt-1906 Roermond +11 apr 2005 Sittard) ?


   Grtz,
   Fred

   --- In genealogie-limburg@yahoogroups.com, W. Brassé <w.brasse@...> wrote:
   >
   > Hallo Alie en Remko!
   >
   > Scheffer komt ook als Schaefer etc. voor. Ze zijn aangetrouwd aan mijn oma's
   > familie (Larue), evenals Lutgens, vandaar dat ik er ooit wat aantekeningen
   > over heb gemaakt. Er kwamen veel onderlinge huwelijken voor tussen deze
   > kramersfamilies, soms zelfs tussen neef en nicht.
   > Hieronder wat knip- en plakwerk uit mijn oude concept-genealogie Larue.
   > Misschien heb je er wat aan. De meeste gegevens komen uit het
   > bevolkingsregister van Roermond; 10 jaar geleden was er nog geen Genlias...
   >
   > Groet,
   > Wil Brassé, Sittard
   >
   > * Schaefer:
   > Schaefer is de enige kramersfamilie die van verder weg afkomstig was. De
   > ouders van Nicolaas Schaefer, Herman Joseph Scheffer en Agnes Basel, waren
   > geboren in de Kreis Adenau (Koblenz) in Duits­land. De ouders van zijn vader
   > waren in Hasselt en Horst over­le­den. Herman Joseph, die van beroep kramer
   > en scharenslijper was, was dus met zijn ouders naar deze streken gekomen. In
   > Horst werkte zijn vader als glasmaker. In 1799 was daar Herman Joseph's
   > broer Michiel Schäef­fer geboren, wiens vrouw en zoons als kramers werk­ten.
   > In Helden, Venray en Meerlo trouwden ook drie vermoedelijke broers van hem.
   > Herman Joseph en Agnes huwden pas voor de wet in 1837 te Venray, nadat ze al
   > zes kinderen hadden gekregen.
   > Behalve Nicolaas trouwden te Roermond ook een zus en drie broers van hem,
   > waarvan twee evenals hij kramer waren en eentje borstel­maker. Bij hun
   > huwelijken werd de zus Schäffer ge­noemd, de broers Scheffer en Schäeffer en
   > Nicolaas Schaefer. De meeste kinderen bleven deze verschillende
   > schrijfwijzen houden.
   > Ik verwacht echter niet dat alle Scheffer's, Schäfer's, Schaefer's etc. in
   > Limburg familie van elkaar zijn. In Roermond bv. woonde ook een onderwijzer
   > Hendricus Jacobus Schäeffer, die als getuigen bij een geboorteaangifte een
   > fabrikant en een boekhandelaar had, wat op een ander sociaal-economische
   > milieu wijst dan de kramers, die meestal analfabeet waren. Hij kwam uit Lent
   > bij Nijmegen, waar zijn vader kleermaker was. Ook in Schaesberg woonde een
   > Schäefer die kleermaker was.
   > De kinderen van Nicolaas en zijn broers bleven grotendeels kra­mers,
   > muzikanten en dergelijke van beroep.
   >
   > * Lutgens:
   > Kramer Hendrikus Lutgens volgde rond 1850 Willem Joseph Luchtmans en bracht
   > zijn familienaam uit Ubach over Worms naar Roermond, waar het tegenwoordig
   > een bekende naam is.
   >
   > 5. Anna Hubertina Schaefer, geboren te Roermond op 25 februari 1865. Op 5
   > april 1883 trouwde ze in Roermond met Josephus Emanuel Hubertus Lutgens,
   > evenals zij kramer van beroep. Hij was op 24 december 1861 te Roermond
   > geboren, en een zoon van het echtpaar Lutgens-Dreessens dat bij haar oom en
   > tante had ingewoond.
   >
   > V-A9. Maria Hubertina La Rue X (Jozef) Nicolas Schaefer
   > Maria Hubertina werd in Roermond geboren op 29 oktober 1834. Met vijftien
   > jaar werkte ze al in de fabriek; met twintig jaar was ze marskraamster, en
   > bracht ze een voorechtelijk zoontje ter wereld. Vroedvrouw Ernestien
   > Körner-Duplessis ging het kind aangeven bij de burgerlijke stand, met de
   > wever Bernardus van Helden als getuige. Vier jaar later, in 1859, gaf zij
   > wederom een zoontje van Hubertina aan, met Gerard Zwakhoven als getuige. Op
   > 4 november van dat jaar trouwde Hubertina tenslotte in Roermond met een
   > zwager van Bernardus van Helden: Nicolas Schaefer, koopman of kramer van
   > beroep, geboren te Maasbree op 21 december 1835 en zoon van de kramer en
   > scharenslijper Herman Joseph Scheffer en Agnes Basel. Zijn ouders waren
   > beiden afkomstig uit de Kreis Adenau in Duits­land, en waren pas in 1837 te
   > Venray voor de wet getrouwd, waarbij in 1 keer zes kinderen gewettigd werden
   > (Nicolas was de zesde). In Noord-Limburg woonden ook enkele ooms van Nicolas
   > met de naam Scheffer, en zijn broers heetten Scheffer en Schäeffer.
   > De twee zoontjes van Hubertina Larue werden bij haar huwelijk met Nicolas
   > Schaefer gewettigd. Onder de trouwgetuigen waren Bernardus van Helden,
   > Gerard Zwakhoven en Paulus Kraus.
   > Moeder Catharina Larue-Stevens woonde bij haar dochter en schoon­zoon in, op
   > Aan het Begijnhof No. 903-b. In 1860 overleed Huber­tina's tweede zoontje;
   > Bernardus van Helden en Paulus Kraus, beiden naburen, gaven het overlijden
   > aan. In de jaren daarna kreeg het echtpaar nog zes zoons en vier dochters. ?
   > Het gezin verbleef in 1862 te Groesbeek, waar Nicolaas als wannen­maker
   > (kuipmaker) werkzaam was. Later werd Nicolas evenals zijn zwagers Gerard en
   > Paulus paraplumaker. Ze verhuisden naar Maria­gaarde D 102-a, waar in 1871
   > de 18-jarige Jacoba Swinkels bij hun introk. Zij was in Weert geboren, en
   > een halfzuster van de vrouw van Nicolas' jongere broer Wilm Schäeffer. Ze
   > kwam uit Gladbach en vertrok enkele jaren later naar Neer, waar ze trouwde.
   > Nicolas ging enkele keren naar Crefeld in Duitsland voor werk, en was in
   > 1878 kramer. Hij overleed te Roer­mond op 28 februari 1882. Maria Hubertina
   > ging daarna ook als kraamster werken. Ze stierf op 3 augustus 1908 te
   > Roer­mond. Haar zoon Jan en een 29-jarige Johannes Schaefer gaven het
   > overlijden aan. Beiden woonden toen in Roermond en waren koopman.
   > In 1947 woonden er maar liefst 107 Schaefer's in Roermond (van de 164 in
   > heel Limburg)!
   > De kinderen van Nicolas en Hubertina waren:
   > 1. Bernardus Hubertus (Larue) Schaefer, geboren te Roermond op 17 oktober
   > 1855. Hij werd parapluiesmaker en trouwde op 7 januari 1879 te Roermond met
   > collega Elisabeth Hubertina Willems, dochter van parapluimakers Joannes
   > Willems en Agnes Wilms. Ze was geboren te Roermond op 29 januari 1856, en
   > had in 1877 een voorechtelijk kind, Agnes Maria Hubertina, gekregen, dat bij
   > het huwelijk gewettigd werd.
   > 2. Gerardus Hubertus (Larue) Schaefer, geboren te Roermond op 2 mei 1859;
   > overleden te Roermond op 24 oktober 1860.
   > 3. Johannes Hubertus Schaefer (Jean), geboren te Roermond op 12 april 1861;
   > overleden te Groesbeek op 2 oktober 1862.
   > 4. Josephus Hubertus Schäefer, geboren te Roermond op 10 juli 1863. Jong
   > gestorven?
   > 5. Anna Hubertina Schaefer, geboren te Roermond op 25 februari 1865. Op 5
   > april 1883 trouwde ze in Roermond met Josephus Emanuel Hubertus Lutgens,
   > evenals zij kramer van beroep. Hij was op 24 december 1861 te Roermond
   > geboren, en een zoon van het echtpaar Lutgens-Dreessens dat bij haar oom en
   > tante had ingewoond.
   > 6. Johannes Hubertus Schäefer (Jan), geboren te Roermond op 20 april 1867.
   > Hij trouwde in Roermond op 16 oktober 1888 met Anna Catharina Knubben.
   > Beiden waren kramers. Zij was op 1 december 1866 te Maasniel geboren,
   > dochter van wijlen Jan Martin Knubben en kraamster Maria Elisabeth Didden.
   > Jan's oom Frans Scheffer en neef Johannes waren trouwgetui­gen.
   > 7. Hendricus Hubertus Schaefer, geboren te Roermond op 12 april 1869. Op 20
   > december 1892 trouwde hij te Roermond met zijn schoonzuster Maria Anna
   > Hubertina Willems, geboren te Roermond 28 januari 1870. De ouders van de
   > bruid, Joannes Willems en Agnes Wilms, waren nu kramers, evenals het
   > bruidspaar. Ook bij dit huwelijk werd een voorechtelijk kind gewettigd:
   > Johannes, die twee weken eerder was geboren. Henri zat nog in dienst en
   > moest dus toestemming vragen voor het huwelijk.
   > 8. Maria Anna Hubertina Schaefer, geboren te Roermond op 5 april 1871. Ook
   > zij werd kraamster, en trouwde op 11 januari 1893 te Weert met de 22-jarige
   > venter Joseph Snijders uit die stad. Hij was geboren in Hasselt en onwettig
   > kind van kraamster Maria Elisabeth Snijders.
   > 9. Maria Hubertina Schaefer, geboren te Roermond op 15 april 1873; aldaar
   > overleden op 9 september 1873.
   > 10. Hendrika Agnes Hubertina Schaefer, geboren te Roermond in 1874 of 1875?
   > Ze werd vermeld in het bevolkingsregister, maar ik kon geen geboorte-akte
   > vinden. Zijzelf wellicht ook niet, want het lijkt erop dat ze een
   > geboorte-extract van haar jongge­stor­ven zusje Maria Hubertina gebruikte om
   > te kunnen trouwen: Maria Hubertina, geboren op 15 april 1873, trouwde op 30
   > oktober 1894 in Roermond met de fabrieksarbeider Jan Baptist Sevenich
   > (geboren Roermond 10 maart 1874). Broers Jan en Henri Schaefer waren
   > trouwge­tuigen.
   > 11. Josephus Hubertus Schaefer, geboren te Roermond op 9 oktober 1876. Hij
   > was koopman, en trouwde op 9 april 1894 te Weert met Maria Snijders, een zus
   > van zijn zwager Joseph Snij­ders, en eveneens onwettig. Zij was 21 en
   > geboren te Neeroeteren. Hun dochter Augusta (geboren Roermond 1911) trouwde
   > in 1932 te Sittard met Konrad Dielen.
   > 12. Johannes Hubertus Schaefer, geboren te Roermond op 8 mei 1879? Hij
   > trouwde op ............ te Weert met Agnes Snijders???
   >
  • fvroomen
   Uit CBG-BS gegevens blijkt dat #11 Johann Schaefer *9okt1876 getrouwd is met Anna Maria Metzen *29apr 1872 Neeroeteren. Blijkbaar is de naam Snijders
   Message 2 of 12 , Sep 19, 2009
    Uit CBG-BS gegevens blijkt dat #11 Johann Schaefer *9okt1876 getrouwd is met Anna Maria Metzen *29apr 1872 Neeroeteren. Blijkbaar is de naam Snijders verbasterd naar Metzen ?
    Zij hebben een zoon Joannes Hubertus Schaefer *4-10-1906 Roermond gehuwd 14dec1928 Sittard met Catharina Wolters *27-03-1907 Sittard +19okt 1997 te Sittard.


    Groetjes,
    Fred

    --- In genealogie-limburg@yahoogroups.com, "Fred" <fvroomen@...> wrote:
    >
    > oi Remko,
    >
    > Zou #12 Johannes Hubertus Schaefer de opa kunnen zijn van Johannes Hubertus Schaefer (*4-okt-1906 Roermond +11 apr 2005 Sittard) ?
    >
    >
    > Grtz,
    > Fred
    >
    > --- In genealogie-limburg@yahoogroups.com, W. Brassé <w.brasse@> wrote:
    > >
    > > Hallo Alie en Remko!
    > >
    > > Scheffer komt ook als Schaefer etc. voor. Ze zijn aangetrouwd aan mijn oma's
    > > familie (Larue), evenals Lutgens, vandaar dat ik er ooit wat aantekeningen
    > > over heb gemaakt. Er kwamen veel onderlinge huwelijken voor tussen deze
    > > kramersfamilies, soms zelfs tussen neef en nicht.
    > > Hieronder wat knip- en plakwerk uit mijn oude concept-genealogie Larue.
    > > Misschien heb je er wat aan. De meeste gegevens komen uit het
    > > bevolkingsregister van Roermond; 10 jaar geleden was er nog geen Genlias...
    > >
    > > Groet,
    > > Wil Brassé, Sittard
    > >
    > > * Schaefer:
    > > Schaefer is de enige kramersfamilie die van verder weg afkomstig was. De
    > > ouders van Nicolaas Schaefer, Herman Joseph Scheffer en Agnes Basel, waren
    > > geboren in de Kreis Adenau (Koblenz) in Duits­land. De ouders van zijn vader
    > > waren in Hasselt en Horst over­le­den. Herman Joseph, die van beroep kramer
    > > en scharenslijper was, was dus met zijn ouders naar deze streken gekomen. In
    > > Horst werkte zijn vader als glasmaker. In 1799 was daar Herman Joseph's
    > > broer Michiel Schäef­fer geboren, wiens vrouw en zoons als kramers werk­ten.
    > > In Helden, Venray en Meerlo trouwden ook drie vermoedelijke broers van hem.
    > > Herman Joseph en Agnes huwden pas voor de wet in 1837 te Venray, nadat ze al
    > > zes kinderen hadden gekregen.
    > > Behalve Nicolaas trouwden te Roermond ook een zus en drie broers van hem,
    > > waarvan twee evenals hij kramer waren en eentje borstel­maker. Bij hun
    > > huwelijken werd de zus Schäffer ge­noemd, de broers Scheffer en Schäeffer en
    > > Nicolaas Schaefer. De meeste kinderen bleven deze verschillende
    > > schrijfwijzen houden.
    > > Ik verwacht echter niet dat alle Scheffer's, Schäfer's, Schaefer's etc. in
    > > Limburg familie van elkaar zijn. In Roermond bv. woonde ook een onderwijzer
    > > Hendricus Jacobus Schäeffer, die als getuigen bij een geboorteaangifte een
    > > fabrikant en een boekhandelaar had, wat op een ander sociaal-economische
    > > milieu wijst dan de kramers, die meestal analfabeet waren. Hij kwam uit Lent
    > > bij Nijmegen, waar zijn vader kleermaker was. Ook in Schaesberg woonde een
    > > Schäefer die kleermaker was.
    > > De kinderen van Nicolaas en zijn broers bleven grotendeels kra­mers,
    > > muzikanten en dergelijke van beroep.
    > >
    > > * Lutgens:
    > > Kramer Hendrikus Lutgens volgde rond 1850 Willem Joseph Luchtmans en bracht
    > > zijn familienaam uit Ubach over Worms naar Roermond, waar het tegenwoordig
    > > een bekende naam is.
    > >
    > > 5. Anna Hubertina Schaefer, geboren te Roermond op 25 februari 1865. Op 5
    > > april 1883 trouwde ze in Roermond met Josephus Emanuel Hubertus Lutgens,
    > > evenals zij kramer van beroep. Hij was op 24 december 1861 te Roermond
    > > geboren, en een zoon van het echtpaar Lutgens-Dreessens dat bij haar oom en
    > > tante had ingewoond.
    > >
    > > V-A9. Maria Hubertina La Rue X (Jozef) Nicolas Schaefer
    > > Maria Hubertina werd in Roermond geboren op 29 oktober 1834. Met vijftien
    > > jaar werkte ze al in de fabriek; met twintig jaar was ze marskraamster, en
    > > bracht ze een voorechtelijk zoontje ter wereld. Vroedvrouw Ernestien
    > > Körner-Duplessis ging het kind aangeven bij de burgerlijke stand, met de
    > > wever Bernardus van Helden als getuige. Vier jaar later, in 1859, gaf zij
    > > wederom een zoontje van Hubertina aan, met Gerard Zwakhoven als getuige. Op
    > > 4 november van dat jaar trouwde Hubertina tenslotte in Roermond met een
    > > zwager van Bernardus van Helden: Nicolas Schaefer, koopman of kramer van
    > > beroep, geboren te Maasbree op 21 december 1835 en zoon van de kramer en
    > > scharenslijper Herman Joseph Scheffer en Agnes Basel. Zijn ouders waren
    > > beiden afkomstig uit de Kreis Adenau in Duits­land, en waren pas in 1837 te
    > > Venray voor de wet getrouwd, waarbij in 1 keer zes kinderen gewettigd werden
    > > (Nicolas was de zesde). In Noord-Limburg woonden ook enkele ooms van Nicolas
    > > met de naam Scheffer, en zijn broers heetten Scheffer en Schäeffer.
    > > De twee zoontjes van Hubertina Larue werden bij haar huwelijk met Nicolas
    > > Schaefer gewettigd. Onder de trouwgetuigen waren Bernardus van Helden,
    > > Gerard Zwakhoven en Paulus Kraus.
    > > Moeder Catharina Larue-Stevens woonde bij haar dochter en schoon­zoon in, op
    > > Aan het Begijnhof No. 903-b. In 1860 overleed Huber­tina's tweede zoontje;
    > > Bernardus van Helden en Paulus Kraus, beiden naburen, gaven het overlijden
    > > aan. In de jaren daarna kreeg het echtpaar nog zes zoons en vier dochters. ?
    > > Het gezin verbleef in 1862 te Groesbeek, waar Nicolaas als wannen­maker
    > > (kuipmaker) werkzaam was. Later werd Nicolas evenals zijn zwagers Gerard en
    > > Paulus paraplumaker. Ze verhuisden naar Maria­gaarde D 102-a, waar in 1871
    > > de 18-jarige Jacoba Swinkels bij hun introk. Zij was in Weert geboren, en
    > > een halfzuster van de vrouw van Nicolas' jongere broer Wilm Schäeffer. Ze
    > > kwam uit Gladbach en vertrok enkele jaren later naar Neer, waar ze trouwde.
    > > Nicolas ging enkele keren naar Crefeld in Duitsland voor werk, en was in
    > > 1878 kramer. Hij overleed te Roer­mond op 28 februari 1882. Maria Hubertina
    > > ging daarna ook als kraamster werken. Ze stierf op 3 augustus 1908 te
    > > Roer­mond. Haar zoon Jan en een 29-jarige Johannes Schaefer gaven het
    > > overlijden aan. Beiden woonden toen in Roermond en waren koopman.
    > > In 1947 woonden er maar liefst 107 Schaefer's in Roermond (van de 164 in
    > > heel Limburg)!
    > > De kinderen van Nicolas en Hubertina waren:
    > > 1. Bernardus Hubertus (Larue) Schaefer, geboren te Roermond op 17 oktober
    > > 1855. Hij werd parapluiesmaker en trouwde op 7 januari 1879 te Roermond met
    > > collega Elisabeth Hubertina Willems, dochter van parapluimakers Joannes
    > > Willems en Agnes Wilms. Ze was geboren te Roermond op 29 januari 1856, en
    > > had in 1877 een voorechtelijk kind, Agnes Maria Hubertina, gekregen, dat bij
    > > het huwelijk gewettigd werd.
    > > 2. Gerardus Hubertus (Larue) Schaefer, geboren te Roermond op 2 mei 1859;
    > > overleden te Roermond op 24 oktober 1860.
    > > 3. Johannes Hubertus Schaefer (Jean), geboren te Roermond op 12 april 1861;
    > > overleden te Groesbeek op 2 oktober 1862.
    > > 4. Josephus Hubertus Schäefer, geboren te Roermond op 10 juli 1863. Jong
    > > gestorven?
    > > 5. Anna Hubertina Schaefer, geboren te Roermond op 25 februari 1865. Op 5
    > > april 1883 trouwde ze in Roermond met Josephus Emanuel Hubertus Lutgens,
    > > evenals zij kramer van beroep. Hij was op 24 december 1861 te Roermond
    > > geboren, en een zoon van het echtpaar Lutgens-Dreessens dat bij haar oom en
    > > tante had ingewoond.
    > > 6. Johannes Hubertus Schäefer (Jan), geboren te Roermond op 20 april 1867.
    > > Hij trouwde in Roermond op 16 oktober 1888 met Anna Catharina Knubben.
    > > Beiden waren kramers. Zij was op 1 december 1866 te Maasniel geboren,
    > > dochter van wijlen Jan Martin Knubben en kraamster Maria Elisabeth Didden.
    > > Jan's oom Frans Scheffer en neef Johannes waren trouwgetui­gen.
    > > 7. Hendricus Hubertus Schaefer, geboren te Roermond op 12 april 1869. Op 20
    > > december 1892 trouwde hij te Roermond met zijn schoonzuster Maria Anna
    > > Hubertina Willems, geboren te Roermond 28 januari 1870. De ouders van de
    > > bruid, Joannes Willems en Agnes Wilms, waren nu kramers, evenals het
    > > bruidspaar. Ook bij dit huwelijk werd een voorechtelijk kind gewettigd:
    > > Johannes, die twee weken eerder was geboren. Henri zat nog in dienst en
    > > moest dus toestemming vragen voor het huwelijk.
    > > 8. Maria Anna Hubertina Schaefer, geboren te Roermond op 5 april 1871. Ook
    > > zij werd kraamster, en trouwde op 11 januari 1893 te Weert met de 22-jarige
    > > venter Joseph Snijders uit die stad. Hij was geboren in Hasselt en onwettig
    > > kind van kraamster Maria Elisabeth Snijders.
    > > 9. Maria Hubertina Schaefer, geboren te Roermond op 15 april 1873; aldaar
    > > overleden op 9 september 1873.
    > > 10. Hendrika Agnes Hubertina Schaefer, geboren te Roermond in 1874 of 1875?
    > > Ze werd vermeld in het bevolkingsregister, maar ik kon geen geboorte-akte
    > > vinden. Zijzelf wellicht ook niet, want het lijkt erop dat ze een
    > > geboorte-extract van haar jongge­stor­ven zusje Maria Hubertina gebruikte om
    > > te kunnen trouwen: Maria Hubertina, geboren op 15 april 1873, trouwde op 30
    > > oktober 1894 in Roermond met de fabrieksarbeider Jan Baptist Sevenich
    > > (geboren Roermond 10 maart 1874). Broers Jan en Henri Schaefer waren
    > > trouwge­tuigen.
    > > 11. Josephus Hubertus Schaefer, geboren te Roermond op 9 oktober 1876. Hij
    > > was koopman, en trouwde op 9 april 1894 te Weert met Maria Snijders, een zus
    > > van zijn zwager Joseph Snij­ders, en eveneens onwettig. Zij was 21 en
    > > geboren te Neeroeteren. Hun dochter Augusta (geboren Roermond 1911) trouwde
    > > in 1932 te Sittard met Konrad Dielen.
    > > 12. Johannes Hubertus Schaefer, geboren te Roermond op 8 mei 1879? Hij
    > > trouwde op ............ te Weert met Agnes Snijders???
    > >
    >
   • W.Brassé@Home
    Hallo Fred V., Dank voor de aanvulling! Zij was onwettig kind, misschien is Metzen haar vaders naam (of stiefvader)? Groetjes, Wil B. ... From: fvroomen
    Message 3 of 12 , Sep 19, 2009
     Hallo Fred V.,

     Dank voor de aanvulling! Zij was onwettig kind, misschien is Metzen haar
     vaders naam (of stiefvader)?

     Groetjes,
     Wil B.

     ----- Original Message -----
     From: "fvroomen" <fvroomen@...>
     To: <genealogie-limburg@yahoogroups.com>
     Sent: Saturday, September 19, 2009 12:08 PM
     Subject: [genealogie-limburg] Re: nieuw - Lutgens en Scheffers te Roermond     Uit CBG-BS gegevens blijkt dat #11 Johann Schaefer *9okt1876 getrouwd is met
     Anna Maria Metzen *29apr 1872 Neeroeteren. Blijkbaar is de naam Snijders
     verbasterd naar Metzen ?
     Zij hebben een zoon Joannes Hubertus Schaefer *4-10-1906 Roermond gehuwd
     14dec1928 Sittard met Catharina Wolters *27-03-1907 Sittard +19okt 1997 te
     Sittard.


     Groetjes,
     Fred

     --- In genealogie-limburg@yahoogroups.com, "Fred" <fvroomen@...> wrote:
     >
     > oi Remko,
     >
     > Zou #12 Johannes Hubertus Schaefer de opa kunnen zijn van Johannes
     > Hubertus Schaefer (*4-okt-1906 Roermond +11 apr 2005 Sittard) ?
     >
     >
     > Grtz,
     > Fred
     >
     > --- In genealogie-limburg@yahoogroups.com, W. Brassé <w.brasse@> wrote:
     > >
     > > Hallo Alie en Remko!
     > >
     > > Scheffer komt ook als Schaefer etc. voor. Ze zijn aangetrouwd aan mijn
     > > oma's
     > > familie (Larue), evenals Lutgens, vandaar dat ik er ooit wat
     > > aantekeningen
     > > over heb gemaakt. Er kwamen veel onderlinge huwelijken voor tussen deze
     > > kramersfamilies, soms zelfs tussen neef en nicht.
     > > Hieronder wat knip- en plakwerk uit mijn oude concept-genealogie Larue.
     > > Misschien heb je er wat aan. De meeste gegevens komen uit het
     > > bevolkingsregister van Roermond; 10 jaar geleden was er nog geen
     > > Genlias...
     > >
     > > Groet,
     > > Wil Brassé, Sittard
     > >
     > > * Schaefer:
     > > Schaefer is de enige kramersfamilie die van verder weg afkomstig was. De
     > > ouders van Nicolaas Schaefer, Herman Joseph Scheffer en Agnes Basel,
     > > waren
     > > geboren in de Kreis Adenau (Koblenz) in Duits­land. De ouders van zijn
     > > vader
     > > waren in Hasselt en Horst over­le­den. Herman Joseph, die van beroep
     > > kramer
     > > en scharenslijper was, was dus met zijn ouders naar deze streken
     > > gekomen. In
     > > Horst werkte zijn vader als glasmaker. In 1799 was daar Herman Joseph's
     > > broer Michiel Schäef­fer geboren, wiens vrouw en zoons als kramers
     > > werk­ten.
     > > In Helden, Venray en Meerlo trouwden ook drie vermoedelijke broers van
     > > hem.
     > > Herman Joseph en Agnes huwden pas voor de wet in 1837 te Venray, nadat
     > > ze al
     > > zes kinderen hadden gekregen.
     > > Behalve Nicolaas trouwden te Roermond ook een zus en drie broers van
     > > hem,
     > > waarvan twee evenals hij kramer waren en eentje borstel­maker. Bij hun
     > > huwelijken werd de zus Schäffer ge­noemd, de broers Scheffer en
     > > Schäeffer en
     > > Nicolaas Schaefer. De meeste kinderen bleven deze verschillende
     > > schrijfwijzen houden.
     > > Ik verwacht echter niet dat alle Scheffer's, Schäfer's, Schaefer's etc.
     > > in
     > > Limburg familie van elkaar zijn. In Roermond bv. woonde ook een
     > > onderwijzer
     > > Hendricus Jacobus Schäeffer, die als getuigen bij een geboorteaangifte
     > > een
     > > fabrikant en een boekhandelaar had, wat op een ander sociaal-economische
     > > milieu wijst dan de kramers, die meestal analfabeet waren. Hij kwam uit
     > > Lent
     > > bij Nijmegen, waar zijn vader kleermaker was. Ook in Schaesberg woonde
     > > een
     > > Schäefer die kleermaker was.
     > > De kinderen van Nicolaas en zijn broers bleven grotendeels kra­mers,
     > > muzikanten en dergelijke van beroep.
     > >
     > > * Lutgens:
     > > Kramer Hendrikus Lutgens volgde rond 1850 Willem Joseph Luchtmans en
     > > bracht
     > > zijn familienaam uit Ubach over Worms naar Roermond, waar het
     > > tegenwoordig
     > > een bekende naam is.
     > >
     > > 5. Anna Hubertina Schaefer, geboren te Roermond op 25 februari 1865. Op
     > > 5
     > > april 1883 trouwde ze in Roermond met Josephus Emanuel Hubertus Lutgens,
     > > evenals zij kramer van beroep. Hij was op 24 december 1861 te Roermond
     > > geboren, en een zoon van het echtpaar Lutgens-Dreessens dat bij haar oom
     > > en
     > > tante had ingewoond.
     > >
     > > V-A9. Maria Hubertina La Rue X (Jozef) Nicolas Schaefer
     > > Maria Hubertina werd in Roermond geboren op 29 oktober 1834. Met
     > > vijftien
     > > jaar werkte ze al in de fabriek; met twintig jaar was ze marskraamster,
     > > en
     > > bracht ze een voorechtelijk zoontje ter wereld. Vroedvrouw Ernestien
     > > Körner-Duplessis ging het kind aangeven bij de burgerlijke stand, met de
     > > wever Bernardus van Helden als getuige. Vier jaar later, in 1859, gaf
     > > zij
     > > wederom een zoontje van Hubertina aan, met Gerard Zwakhoven als getuige.
     > > Op
     > > 4 november van dat jaar trouwde Hubertina tenslotte in Roermond met een
     > > zwager van Bernardus van Helden: Nicolas Schaefer, koopman of kramer van
     > > beroep, geboren te Maasbree op 21 december 1835 en zoon van de kramer en
     > > scharenslijper Herman Joseph Scheffer en Agnes Basel. Zijn ouders waren
     > > beiden afkomstig uit de Kreis Adenau in Duits­land, en waren pas in 1837
     > > te
     > > Venray voor de wet getrouwd, waarbij in 1 keer zes kinderen gewettigd
     > > werden
     > > (Nicolas was de zesde). In Noord-Limburg woonden ook enkele ooms van
     > > Nicolas
     > > met de naam Scheffer, en zijn broers heetten Scheffer en Schäeffer.
     > > De twee zoontjes van Hubertina Larue werden bij haar huwelijk met
     > > Nicolas
     > > Schaefer gewettigd. Onder de trouwgetuigen waren Bernardus van Helden,
     > > Gerard Zwakhoven en Paulus Kraus.
     > > Moeder Catharina Larue-Stevens woonde bij haar dochter en schoon­zoon
     > > in, op
     > > Aan het Begijnhof No. 903-b. In 1860 overleed Huber­tina's tweede
     > > zoontje;
     > > Bernardus van Helden en Paulus Kraus, beiden naburen, gaven het
     > > overlijden
     > > aan. In de jaren daarna kreeg het echtpaar nog zes zoons en vier
     > > dochters. ?
     > > Het gezin verbleef in 1862 te Groesbeek, waar Nicolaas als wannen­maker
     > > (kuipmaker) werkzaam was. Later werd Nicolas evenals zijn zwagers Gerard
     > > en
     > > Paulus paraplumaker. Ze verhuisden naar Maria­gaarde D 102-a, waar in
     > > 1871
     > > de 18-jarige Jacoba Swinkels bij hun introk. Zij was in Weert geboren,
     > > en
     > > een halfzuster van de vrouw van Nicolas' jongere broer Wilm Schäeffer.
     > > Ze
     > > kwam uit Gladbach en vertrok enkele jaren later naar Neer, waar ze
     > > trouwde.
     > > Nicolas ging enkele keren naar Crefeld in Duitsland voor werk, en was in
     > > 1878 kramer. Hij overleed te Roer­mond op 28 februari 1882. Maria
     > > Hubertina
     > > ging daarna ook als kraamster werken. Ze stierf op 3 augustus 1908 te
     > > Roer­mond. Haar zoon Jan en een 29-jarige Johannes Schaefer gaven het
     > > overlijden aan. Beiden woonden toen in Roermond en waren koopman.
     > > In 1947 woonden er maar liefst 107 Schaefer's in Roermond (van de 164 in
     > > heel Limburg)!
     > > De kinderen van Nicolas en Hubertina waren:
     > > 1. Bernardus Hubertus (Larue) Schaefer, geboren te Roermond op 17
     > > oktober
     > > 1855. Hij werd parapluiesmaker en trouwde op 7 januari 1879 te Roermond
     > > met
     > > collega Elisabeth Hubertina Willems, dochter van parapluimakers Joannes
     > > Willems en Agnes Wilms. Ze was geboren te Roermond op 29 januari 1856,
     > > en
     > > had in 1877 een voorechtelijk kind, Agnes Maria Hubertina, gekregen, dat
     > > bij
     > > het huwelijk gewettigd werd.
     > > 2. Gerardus Hubertus (Larue) Schaefer, geboren te Roermond op 2 mei
     > > 1859;
     > > overleden te Roermond op 24 oktober 1860.
     > > 3. Johannes Hubertus Schaefer (Jean), geboren te Roermond op 12 april
     > > 1861;
     > > overleden te Groesbeek op 2 oktober 1862.
     > > 4. Josephus Hubertus Schäefer, geboren te Roermond op 10 juli 1863.
     > > Jong
     > > gestorven?
     > > 5. Anna Hubertina Schaefer, geboren te Roermond op 25 februari 1865. Op
     > > 5
     > > april 1883 trouwde ze in Roermond met Josephus Emanuel Hubertus Lutgens,
     > > evenals zij kramer van beroep. Hij was op 24 december 1861 te Roermond
     > > geboren, en een zoon van het echtpaar Lutgens-Dreessens dat bij haar oom
     > > en
     > > tante had ingewoond.
     > > 6. Johannes Hubertus Schäefer (Jan), geboren te Roermond op 20 april
     > > 1867.
     > > Hij trouwde in Roermond op 16 oktober 1888 met Anna Catharina Knubben.
     > > Beiden waren kramers. Zij was op 1 december 1866 te Maasniel geboren,
     > > dochter van wijlen Jan Martin Knubben en kraamster Maria Elisabeth
     > > Didden.
     > > Jan's oom Frans Scheffer en neef Johannes waren trouwgetui­gen.
     > > 7. Hendricus Hubertus Schaefer, geboren te Roermond op 12 april 1869.
     > > Op 20
     > > december 1892 trouwde hij te Roermond met zijn schoonzuster Maria Anna
     > > Hubertina Willems, geboren te Roermond 28 januari 1870. De ouders van de
     > > bruid, Joannes Willems en Agnes Wilms, waren nu kramers, evenals het
     > > bruidspaar. Ook bij dit huwelijk werd een voorechtelijk kind gewettigd:
     > > Johannes, die twee weken eerder was geboren. Henri zat nog in dienst en
     > > moest dus toestemming vragen voor het huwelijk.
     > > 8. Maria Anna Hubertina Schaefer, geboren te Roermond op 5 april 1871.
     > > Ook
     > > zij werd kraamster, en trouwde op 11 januari 1893 te Weert met de
     > > 22-jarige
     > > venter Joseph Snijders uit die stad. Hij was geboren in Hasselt en
     > > onwettig
     > > kind van kraamster Maria Elisabeth Snijders.
     > > 9. Maria Hubertina Schaefer, geboren te Roermond op 15 april 1873;
     > > aldaar
     > > overleden op 9 september 1873.
     > > 10. Hendrika Agnes Hubertina Schaefer, geboren te Roermond in 1874 of
     > > 1875?
     > > Ze werd vermeld in het bevolkingsregister, maar ik kon geen
     > > geboorte-akte
     > > vinden. Zijzelf wellicht ook niet, want het lijkt erop dat ze een
     > > geboorte-extract van haar jongge­stor­ven zusje Maria Hubertina
     > > gebruikte om
     > > te kunnen trouwen: Maria Hubertina, geboren op 15 april 1873, trouwde op
     > > 30
     > > oktober 1894 in Roermond met de fabrieksarbeider Jan Baptist Sevenich
     > > (geboren Roermond 10 maart 1874). Broers Jan en Henri Schaefer waren
     > > trouwge­tuigen.
     > > 11. Josephus Hubertus Schaefer, geboren te Roermond op 9 oktober 1876.
     > > Hij
     > > was koopman, en trouwde op 9 april 1894 te Weert met Maria Snijders, een
     > > zus
     > > van zijn zwager Joseph Snij­ders, en eveneens onwettig. Zij was 21 en
     > > geboren te Neeroeteren. Hun dochter Augusta (geboren Roermond 1911)
     > > trouwde
     > > in 1932 te Sittard met Konrad Dielen.
     > > 12. Johannes Hubertus Schaefer, geboren te Roermond op 8 mei 1879? Hij
     > > trouwde op ............ te Weert met Agnes Snijders???
     > >
     >
    • Vroomen
     Hallo Wil B., Zou Metzen gewoon niet Metzger oftewel Slaegers/Snijders op z n Duits kunnen zijn ? We hebben het hier met kramers te maken die van Duitsland
     Message 4 of 12 , Sep 20, 2009
      Hallo Wil B.,

      Zou Metzen gewoon niet Metzger oftewel Slaegers/Snijders op z'n Duits kunnen zijn ? We hebben het hier met kramers te maken die van Duitsland afkomstig zijn en zaken deden in Belgie en Nederland.
      Kan me voorstellen dat zelfs de naamgeving bij aangifte in Belgie meeveranderd ?

      Of is dat 'te krom' gedacht ?

      Groet,
      Fred V.


      --- In genealogie-limburg@yahoogroups.com, W.Brassé@... <w.brasse@...> wrote:
      >
      > Hallo Fred V.,
      >
      > Dank voor de aanvulling! Zij was onwettig kind, misschien is Metzen haar
      > vaders naam (of stiefvader)?
      >
      > Groetjes,
      > Wil B.
      >
      > ----- Original Message -----
      > From: "fvroomen" <fvroomen@...>
      > To: <genealogie-limburg@yahoogroups.com>
      > Sent: Saturday, September 19, 2009 12:08 PM
      > Subject: [genealogie-limburg] Re: nieuw - Lutgens en Scheffers te Roermond
      >
      >
      >
      > Uit CBG-BS gegevens blijkt dat #11 Johann Schaefer *9okt1876 getrouwd is met
      > Anna Maria Metzen *29apr 1872 Neeroeteren. Blijkbaar is de naam Snijders
      > verbasterd naar Metzen ?
      > Zij hebben een zoon Joannes Hubertus Schaefer *4-10-1906 Roermond gehuwd
      > 14dec1928 Sittard met Catharina Wolters *27-03-1907 Sittard +19okt 1997 te
      > Sittard.
      >
      >
      > Groetjes,
      > Fred
      >
     • W.Brassé@Home
      Niet zo krom denken, Fred! Anna Maria Metzen levert op Gendalim meerdere naamgenoten op, ook te Sittard, gehuwd met Borghans en Wolters. Die Wolters is ook
      Message 5 of 12 , Sep 20, 2009
       Niet zo krom denken, Fred!
       "Anna Maria Metzen" levert op Gendalim meerdere naamgenoten op, ook te
       Sittard, gehuwd met Borghans en Wolters. Die Wolters is ook uit het
       kramersmilieu.
       Metzen komt van Mechtildis volgens Crott/Hoen.

       Wil

       ----- Original Message -----
       From: "Vroomen" <fvroomen@...>
       To: <genealogie-limburg@yahoogroups.com>
       Sent: Sunday, September 20, 2009 11:41 AM
       Subject: [genealogie-limburg] Re: nieuw - Lutgens en Scheffers te Roermond


       Hallo Wil B.,

       Zou Metzen gewoon niet Metzger oftewel Slaegers/Snijders op z'n Duits kunnen
       zijn ? We hebben het hier met kramers te maken die van Duitsland afkomstig
       zijn en zaken deden in Belgie en Nederland.
       Kan me voorstellen dat zelfs de naamgeving bij aangifte in Belgie
       meeveranderd ?

       Of is dat 'te krom' gedacht ?

       Groet,
       Fred V.


       --- In genealogie-limburg@yahoogroups.com, W.Brassé@... <w.brasse@...>
       wrote:
       >
       > Hallo Fred V.,
       >
       > Dank voor de aanvulling! Zij was onwettig kind, misschien is Metzen haar
       > vaders naam (of stiefvader)?
       >
       > Groetjes,
       > Wil B.
       >
       > ----- Original Message -----
       > From: "fvroomen" <fvroomen@...>
       > To: <genealogie-limburg@yahoogroups.com>
       > Sent: Saturday, September 19, 2009 12:08 PM
       > Subject: [genealogie-limburg] Re: nieuw - Lutgens en Scheffers te Roermond
       >
       >
       >
       > Uit CBG-BS gegevens blijkt dat #11 Johann Schaefer *9okt1876 getrouwd is
       > met
       > Anna Maria Metzen *29apr 1872 Neeroeteren. Blijkbaar is de naam Snijders
       > verbasterd naar Metzen ?
       > Zij hebben een zoon Joannes Hubertus Schaefer *4-10-1906 Roermond gehuwd
       > 14dec1928 Sittard met Catharina Wolters *27-03-1907 Sittard +19okt 1997 te
       > Sittard.
       >
       >
       > Groetjes,
       > Fred
       >
       ------------------------------------

       Genealogie in Limburg: http://genealogie-limburg.net
       <br>
       Genealogie Limburg Genwiki: http://genwiki.nl/limburg
       <br>
       Genwiki Nederland http://genwiki.nl
       Yahoo! Groups Links
      • Vroomen
       Gendalim erop nageslagen en kom dan nog een raadsel tegen. Herman Joseph Scheffer trouwt 2 keer burgerlijk met dezelfde bruid op twee verschillende dagen en
       Message 6 of 12 , Sep 22, 2009
        Gendalim erop nageslagen en kom dan nog een raadsel tegen.
        Herman Joseph Scheffer trouwt 2 keer burgerlijk met dezelfde bruid op twee verschillende dagen en jaren in twee verschillende gemeenten.

        Heeft iemand enig idee wat er aan de hand kan zijn ?

        huwelijk 1)
        Burgerlijk huwelijk Venray 29-03-1837
        Bruidegom Herman Joseph Scheffer
        Bruid Agnes Basel
        Vader van de bruidegom Frans Scheffer
        Moeder van de bruidegom Anna Margaritha Schullers
        Vader van de bruid Jan Basel
        Moeder van de bruid Anna Catharina Karike

        huwelijk 2)
        Burgerlijk huwelijk Meerlo 01-07-1847
        Bruidegom Herman Joseph Scheffer
        Bruid Agnes Basel
        Vader van de bruidegom Frans Scheffer
        Moeder van de bruidegom Anna Margaretha Schullers
        Vader van de bruid Jan Basel
        Moeder van de bruid Anna Catharina Karike


        --- In genealogie-limburg@yahoogroups.com, W.Brassé@... <w.brasse@...> wrote:
        >
        > Niet zo krom denken, Fred!
        > "Anna Maria Metzen" levert op Gendalim meerdere naamgenoten op, ook te
        > Sittard, gehuwd met Borghans en Wolters. Die Wolters is ook uit het
        > kramersmilieu.
        > Metzen komt van Mechtildis volgens Crott/Hoen.
        >
        > Wil
        >
        > ----- Original Message -----
        > From: "Vroomen" <fvroomen@...>
        > To: <genealogie-limburg@yahoogroups.com>
        > Sent: Sunday, September 20, 2009 11:41 AM
        > Subject: [genealogie-limburg] Re: nieuw - Lutgens en Scheffers te Roermond
        >
        >
        > Hallo Wil B.,
        >
        > Zou Metzen gewoon niet Metzger oftewel Slaegers/Snijders op z'n Duits kunnen
        > zijn ? We hebben het hier met kramers te maken die van Duitsland afkomstig
        > zijn en zaken deden in Belgie en Nederland.
        > Kan me voorstellen dat zelfs de naamgeving bij aangifte in Belgie
        > meeveranderd ?
        >
        > Of is dat 'te krom' gedacht ?
        >
        > Groet,
        > Fred V.
        >
        >
        > --- In genealogie-limburg@yahoogroups.com, W.Brassé@... <w.brasse@>
        > wrote:
        > >
        > > Hallo Fred V.,
        > >
        > > Dank voor de aanvulling! Zij was onwettig kind, misschien is Metzen haar
        > > vaders naam (of stiefvader)?
        > >
        > > Groetjes,
        > > Wil B.
        > >
        > > ----- Original Message -----
        > > From: "fvroomen" <fvroomen@>
        > > To: <genealogie-limburg@yahoogroups.com>
        > > Sent: Saturday, September 19, 2009 12:08 PM
        > > Subject: [genealogie-limburg] Re: nieuw - Lutgens en Scheffers te Roermond
        > >
        > >
        > >
        > > Uit CBG-BS gegevens blijkt dat #11 Johann Schaefer *9okt1876 getrouwd is
        > > met
        > > Anna Maria Metzen *29apr 1872 Neeroeteren. Blijkbaar is de naam Snijders
        > > verbasterd naar Metzen ?
        > > Zij hebben een zoon Joannes Hubertus Schaefer *4-10-1906 Roermond gehuwd
        > > 14dec1928 Sittard met Catharina Wolters *27-03-1907 Sittard +19okt 1997 te
        > > Sittard.
        > >
        > >
        > > Groetjes,
        > > Fred
        > >
        >
        >
        >
        >
        > ------------------------------------
        >
        > Genealogie in Limburg: http://genealogie-limburg.net
        > <br>
        > Genealogie Limburg Genwiki: http://genwiki.nl/limburg
        > <br>
        > Genwiki Nederland http://genwiki.nl
        > Yahoo! Groups Links
        >
       • W.Brassé@Home
        De akte uit 1847 is een afschrift van die uit 1837, zie Genlias. Waarom dat afschrift is een andere vraag. Agnes Basel was toen al overleden; heeft
        Message 7 of 12 , Sep 23, 2009
         De akte uit 1847 is een afschrift van die uit 1837, zie Genlias.
         Waarom dat afschrift is een andere vraag. Agnes Basel was toen al overleden;
         heeft vermoedelijk te maken met de wettiging van de kinderen en het
         aanstaande huwelijk van 1 daarvan.

         Groet,
         Wil

         ----- Original Message -----
         From: "Vroomen" <fvroomen@...>
         To: <genealogie-limburg@yahoogroups.com>
         Sent: Tuesday, September 22, 2009 8:42 PM
         Subject: [genealogie-limburg] Re: nieuw - Lutgens en Scheffers te Roermond


         Gendalim erop nageslagen en kom dan nog een raadsel tegen.
         Herman Joseph Scheffer trouwt 2 keer burgerlijk met dezelfde bruid op twee
         verschillende dagen en jaren in twee verschillende gemeenten.

         Heeft iemand enig idee wat er aan de hand kan zijn ?

         huwelijk 1)
         Burgerlijk huwelijk Venray 29-03-1837
         Bruidegom Herman Joseph Scheffer
         Bruid Agnes Basel
         Vader van de bruidegom Frans Scheffer
         Moeder van de bruidegom Anna Margaritha Schullers
         Vader van de bruid Jan Basel
         Moeder van de bruid Anna Catharina Karike

         huwelijk 2)
         Burgerlijk huwelijk Meerlo 01-07-1847
         Bruidegom Herman Joseph Scheffer
         Bruid Agnes Basel
         Vader van de bruidegom Frans Scheffer
         Moeder van de bruidegom Anna Margaretha Schullers
         Vader van de bruid Jan Basel
         Moeder van de bruid Anna Catharina Karike


         --- In genealogie-limburg@yahoogroups.com, W.Brassé@... <w.brasse@...>
         wrote:
         >
         > Niet zo krom denken, Fred!
         > "Anna Maria Metzen" levert op Gendalim meerdere naamgenoten op, ook te
         > Sittard, gehuwd met Borghans en Wolters. Die Wolters is ook uit het
         > kramersmilieu.
         > Metzen komt van Mechtildis volgens Crott/Hoen.
         >
         > Wil
         >
         > ----- Original Message -----
         > From: "Vroomen" <fvroomen@...>
         > To: <genealogie-limburg@yahoogroups.com>
         > Sent: Sunday, September 20, 2009 11:41 AM
         > Subject: [genealogie-limburg] Re: nieuw - Lutgens en Scheffers te Roermond
         >
         >
         > Hallo Wil B.,
         >
         > Zou Metzen gewoon niet Metzger oftewel Slaegers/Snijders op z'n Duits
         > kunnen
         > zijn ? We hebben het hier met kramers te maken die van Duitsland afkomstig
         > zijn en zaken deden in Belgie en Nederland.
         > Kan me voorstellen dat zelfs de naamgeving bij aangifte in Belgie
         > meeveranderd ?
         >
         > Of is dat 'te krom' gedacht ?
         >
         > Groet,
         > Fred V.
         >
         >
         > --- In genealogie-limburg@yahoogroups.com, W.Brassé@... <w.brasse@>
         > wrote:
         > >
         > > Hallo Fred V.,
         > >
         > > Dank voor de aanvulling! Zij was onwettig kind, misschien is Metzen haar
         > > vaders naam (of stiefvader)?
         > >
         > > Groetjes,
         > > Wil B.
         > >
         > > ----- Original Message -----
         > > From: "fvroomen" <fvroomen@>
         > > To: <genealogie-limburg@yahoogroups.com>
         > > Sent: Saturday, September 19, 2009 12:08 PM
         > > Subject: [genealogie-limburg] Re: nieuw - Lutgens en Scheffers te
         > > Roermond
         > >
         > >
         > >
         > > Uit CBG-BS gegevens blijkt dat #11 Johann Schaefer *9okt1876 getrouwd is
         > > met
         > > Anna Maria Metzen *29apr 1872 Neeroeteren. Blijkbaar is de naam
         > > Snijders
         > > verbasterd naar Metzen ?
         > > Zij hebben een zoon Joannes Hubertus Schaefer *4-10-1906 Roermond gehuwd
         > > 14dec1928 Sittard met Catharina Wolters *27-03-1907 Sittard +19okt 1997
         > > te
         > > Sittard.
         > >
         > >
         > > Groetjes,
         > > Fred
         > >
         >
         >
         >
         >
         > ------------------------------------
         >
         > Genealogie in Limburg: http://genealogie-limburg.net
         > <br>
         > Genealogie Limburg Genwiki: http://genwiki.nl/limburg
         > <br>
         > Genwiki Nederland http://genwiki.nl
         > Yahoo! Groups Links
         >
         ------------------------------------

         Genealogie in Limburg: http://genealogie-limburg.net
         <br>
         Genealogie Limburg Genwiki: http://genwiki.nl/limburg
         <br>
         Genwiki Nederland http://genwiki.nl
         Yahoo! Groups Links
        Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.