Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Jan van Galen bijgenaamd den Printer + 1784

Expand Messages
 • Loe Giesen
  SWALMEN - Overleden: op heden donderdagh den 8 januari des jaers 1784 is begraven op den kerckhof deser parochie eenen vremdelingh [tussengevoegd: met name
  Message 1 of 1 , Sep 2, 2008
  • 0 Attachment
   SWALMEN - Overleden: 'op heden donderdagh den 8 januari des jaers 1784
   is begraven op den kerckhof deser parochie eenen vremdelingh
   [tussengevoegd: met name Joannes van Gaalen] oud ontrent tachtentigh
   jaeren in de wandelingh genaemt den Printer, overleden den 7 deses
   voormiddagh ten 9 uren.'

   "Mijn Heer Dreesens believe soo goet te zijn en betaelen aen Cornelia
   Tessers en Anna Wijnandts voor het uytkleeden en waeken gedaen aen
   eenen armen vreemdelingh den welcken alhier int Witte Peert is komen
   te sterven, tot laste van ons gemeynte te weeten ses schillingen.
   Swalmen den 20 january 1784 [wg] A. van Dael b[orge]m[eeste]r.
   Bovenstaende voldaen den 23 january 1784.
   Dit is het + Merck van Neel Tessers verclaerende niet te connen schrijven.
   [wg] C. van Keeken."

   Heeft iemand nadere gegevens over deze persoon?

   mvg

   Loe Giesen
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.