Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: hulp by lezen Widdyhoeven Maastricht 1540

Expand Messages
 • Loe Giesen
  Hallo Louis, Ik heb even gekeken maar heb wat moeite met de lettergrootte, ook in de large weergave van 800 pxl breed. Je kunt de foto groter plaatsen via
  Message 1 of 5 , Oct 10 10:12 PM
   Hallo Louis,

   Ik heb even gekeken maar heb wat moeite met de lettergrootte, ook in
   de large weergave van 800 pxl breed. Je kunt de foto groter plaatsen
   via Genwiki (die heeft graag maximaal 100 Kb maar accepteert na wat
   gemopper ook grotere bestanden).

   De akte lijkt voor de rest goed leesbaar; ik heb helaas pas zondag
   tijd om er echt voor te gaan zitten.

   Loe

   --- In genealogie-limburg@yahoogroups.com, "Louis Vanblaere"
   <louis.van.blaere@...> wrote:
   >
   > Hallo,
   >
   > Ik heb 2 charters uit Maastricht ca 1540 dat ik niet goed begrijp.
   > Ik heb ze voorlopig gezet in
   > http://ph.groups.yahoo.com/group/genealogie-limburg/photos
   >
   > Album: Widdyshoeven
   >
   > Het gaat om een verkoop van een huis gelegen in de St Joris Straat
   te Maastricht?
   > door Henrich Widdyhoeven en zijn vrouw Katrien?
   > Koper Jan Daemen
   >
   > Kan iemand mij helpen door een korte samenvatting te maken?
   >
   > Ik stam uit een " henrych Wydishoven de maestrycht" die trouwde
   rond 1545 in Herve ( Luik) met Ailid Willem Neufcourt.
   > Het is mogelijk dezelfde Henrich die dan weduwnaar zou zijn van Katrien?
   >
   > Alvast bedankt,
   >
   > Louis VB
   >
   >
   > [Non-text portions of this message have been removed]
   >
  • Louis Vanblaere
   Hallo Loe, Ik heb de 2 fotos in hogere definitie voorlopig in de files gezet. .................. Bron: Rijksarchiel Limburg NL 16.0194 FAMILIE VAN
   Message 2 of 5 , Oct 16 2:03 AM
    Hallo Loe,

    Ik heb de 2 fotos in hogere definitie voorlopig in de files gezet.
    ..................
    Bron:
    Rijksarchiel Limburg NL
    16.0194 FAMILIE VAN WIDDERSHOVEN TE MAASTRICHT, 1540- , 2 charters zie
    Valkenburg
    Hierop bestaat geen inventaris of catalogus

    Er zijn nog andere:

    16.0841 FAMILIE WIDERSHOVEN TE AKEN, 1645- , 0,01 m
    Hierop bestaat geen inventaris of catalogus
    ....................
    Moest U tijd hebben maar er is geen haast bij.

    Het gaat om een verkoop van een huis in de St Jorisstraat in ? afkorting
    van Maastricht? en de modaliteiten van afbetaling.
    Behalve voor een idee te hebben van de prijzen is het niet zo interessant
    voor Genwiki Limb..

    Maar als mijn gegevens kloppen kom ik lang deze aan de familie KNUBBEN van
    Valkenburg einde 1300.

    Ik heb de vraag gesteld om eventueel een genwiki group te starten voor Het
    Land van Herve maar behalve bedankingen voor de linken geen
    reaktie van duidelijk interest van het "bestuur".

    Van mijn kan, t kan ik wel enkele bijdragen en dokumenten leveren voor GW
    Limb. , o.a. over de Merckelbach, de van Pallant en aan de andere kant van
    de schaal, de Tillenborg , de Jongbloet, de Giesen, ..., vilders,
    scherprechters , enz..

    Met vriendelijke groeten,

    Louis VB


    ----- Original Message -----
    From: Loe Giesen
    To: genealogie-limburg@yahoogroups.com
    Sent: Wednesday, October 11, 2006 7:12 AM
    Subject: [genealogie-limburg] Re: hulp by lezen Widdyhoeven Maastricht 1540


    Hallo Louis,

    Ik heb even gekeken maar heb wat moeite met de lettergrootte, ook in
    de large weergave van 800 pxl breed. Je kunt de foto groter plaatsen
    via Genwiki (die heeft graag maximaal 100 Kb maar accepteert na wat
    gemopper ook grotere bestanden).

    De akte lijkt voor de rest goed leesbaar; ik heb helaas pas zondag
    tijd om er echt voor te gaan zitten.

    Loe

    --- In genealogie-limburg@yahoogroups.com, "Louis Vanblaere"
    <louis.van.blaere@...> wrote:
    >
    > Hallo,
    >
    > Ik heb 2 charters uit Maastricht ca 1540 dat ik niet goed begrijp.
    > Ik heb ze voorlopig gezet in
    > http://ph.groups.yahoo.com/group/genealogie-limburg/photos
    >
    > Album: Widdyshoeven
    >
    > Het gaat om een verkoop van een huis gelegen in de St Joris Straat
    te Maastricht?
    > door Henrich Widdyhoeven en zijn vrouw Katrien?
    > Koper Jan Daemen
    >
    > Kan iemand mij helpen door een korte samenvatting te maken?
    >
    > Ik stam uit een " henrych Wydishoven de maestrycht" die trouwde
    rond 1545 in Herve ( Luik) met Ailid Willem Neufcourt.
    > Het is mogelijk dezelfde Henrich die dan weduwnaar zou zijn van Katrien?
    >
    > Alvast bedankt,
    >
    > Louis VB
    >
    >
    > [Non-text portions of this message have been removed]
    >


    No virus found in this incoming message.
    Checked by AVG Free Edition.
    Version: 7.1.407 / Virus Database: 268.12.13/463 - Release Date: 4/10/2006
   • Loe Giesen
    Hallo Louis, hier de eerste: 1540 Transfixbrief waarbij Jan Daemen ten overstaan van schepenen te Maastricht ten behoeve van Henrick van Wyddishoeven en diens
    Message 3 of 5 , Oct 16 4:20 AM
     Hallo Louis, hier de eerste: 1540

     Transfixbrief waarbij Jan Daemen ten overstaan van schepenen te
     Maastricht ten behoeve van Henrick van Wyddishoeven en diens vrouw
     Katryne afstand doet van rechten op een jaarlijkse erfcijns van 28
     mark 2 1/2 schelling volgens voorwaarden vermeld in de hoofdbrief
     waarmee deze is getransfigeerd.
     ... 1540

     Wyr Johan van Breu[i?]st ende Herman van Oeverbunde scepenen Triechs
     tuygen ende gestaen met diessen
     brieff als scepenen dat voer ons coemen is Jan Daemen ende heeft
     oevermytz ons verteegen tot
     orbaer ende in behoeff Henrick van Wyddishoeven Katrynen zynre
     huysfrouwen ende honnen rechten
     erven achtentwyntich mercken twe ende eynenhalve schillingen jaerlix
     ende erfflix chens alsmen
     alle jaer van erven inder stadt van Triecht schuldigh is te betaelen
     aff te sclaen ende aff
     te teckenen van den alingen erffchens metten vurwaerden ende conditien
     bescreven ende
     genoempt in den voersten onssen scepenen brieve daer doer diesse
     tegenwordigen brieff is getransfigeert
     Alsoe voele hyr toe gedaen dat indertyt dys vertiens vorss. oeverall
     genoech geschieden
     ende die vertier voorss. geloeffden goede weronge te doen jaer ende
     dach bennen ende buyten
     jaers alle recht aenspraeck ende calangie aff te doen alst
     behoerlicken is op verbentenis
     alle zynre guede beyde erve ende gereide die hij heeft ende vercrigen
     mach ende te penden
     metter boe[tt]en Gegeven int jaer ons heeren duyssent vyffhondert
     viertich den ...

     De rest staat onder het spatium en is niet te zien of te lezen. Dat
     wordt dus toch het origineel opvragen...

     Voor 'vertegenis' (afstand doen van rechten) zie
     http://www.genealogie-limburg.net/genwiki/index.php/Overdracht

     Door naar akte twee...

     --- In genealogie-limburg@yahoogroups.com, "Louis Vanblaere"
     <louis.van.blaere@...> wrote:
     >
     > Hallo Loe,
     >
     > Ik heb de 2 fotos in hogere definitie voorlopig in de files gezet.
     > ..................
     > Bron:
     > Rijksarchiel Limburg NL
     > 16.0194 FAMILIE VAN WIDDERSHOVEN TE MAASTRICHT, 1540- , 2 charters zie
     > Valkenburg
     > Hierop bestaat geen inventaris of catalogus
     >
     > Er zijn nog andere:
     >
     > 16.0841 FAMILIE WIDERSHOVEN TE AKEN, 1645- , 0,01 m
     > Hierop bestaat geen inventaris of catalogus
     > ....................
     > Moest U tijd hebben maar er is geen haast bij.
     >
     > Het gaat om een verkoop van een huis in de St Jorisstraat in ?
     afkorting
     > van Maastricht? en de modaliteiten van afbetaling.
     > Behalve voor een idee te hebben van de prijzen is het niet zo
     interessant
     > voor Genwiki Limb..
     >
     > Maar als mijn gegevens kloppen kom ik lang deze aan de familie
     KNUBBEN van
     > Valkenburg einde 1300.
     >
     > Ik heb de vraag gesteld om eventueel een genwiki group te starten
     voor Het
     > Land van Herve maar behalve bedankingen voor de linken geen
     > reaktie van duidelijk interest van het "bestuur".
     >
     > Van mijn kan, t kan ik wel enkele bijdragen en dokumenten leveren
     voor GW
     > Limb. , o.a. over de Merckelbach, de van Pallant en aan de andere
     kant van
     > de schaal, de Tillenborg , de Jongbloet, de Giesen, ..., vilders,
     > scherprechters , enz..
     >
     > Met vriendelijke groeten,
     >
     > Louis VB
     >
     >
     > ----- Original Message -----
     > From: Loe Giesen
     > To: genealogie-limburg@yahoogroups.com
     > Sent: Wednesday, October 11, 2006 7:12 AM
     > Subject: [genealogie-limburg] Re: hulp by lezen Widdyhoeven
     Maastricht 1540
     >
     >
     > Hallo Louis,
     >
     > Ik heb even gekeken maar heb wat moeite met de lettergrootte, ook in
     > de large weergave van 800 pxl breed. Je kunt de foto groter plaatsen
     > via Genwiki (die heeft graag maximaal 100 Kb maar accepteert na wat
     > gemopper ook grotere bestanden).
     >
     > De akte lijkt voor de rest goed leesbaar; ik heb helaas pas zondag
     > tijd om er echt voor te gaan zitten.
     >
     > Loe
     >
     > --- In genealogie-limburg@yahoogroups.com, "Louis Vanblaere"
     > <louis.van.blaere@> wrote:
     > >
     > > Hallo,
     > >
     > > Ik heb 2 charters uit Maastricht ca 1540 dat ik niet goed begrijp.
     > > Ik heb ze voorlopig gezet in
     > > http://ph.groups.yahoo.com/group/genealogie-limburg/photos
     > >
     > > Album: Widdyshoeven
     > >
     > > Het gaat om een verkoop van een huis gelegen in de St Joris Straat
     > te Maastricht?
     > > door Henrich Widdyhoeven en zijn vrouw Katrien?
     > > Koper Jan Daemen
     > >
     > > Kan iemand mij helpen door een korte samenvatting te maken?
     > >
     > > Ik stam uit een " henrych Wydishoven de maestrycht" die trouwde
     > rond 1545 in Herve ( Luik) met Ailid Willem Neufcourt.
     > > Het is mogelijk dezelfde Henrich die dan weduwnaar zou zijn van
     Katrien?
     > >
     > > Alvast bedankt,
     > >
     > > Louis VB
     > >
     > >
     > > [Non-text portions of this message have been removed]
     > >
     >
     >
     >
     >
     >
     >
     > No virus found in this incoming message.
     > Checked by AVG Free Edition.
     > Version: 7.1.407 / Virus Database: 268.12.13/463 - Release Date:
     4/10/2006
     >
    • Loe Giesen
     En nummer twee. Over het regest mag je eerst even zelf nadenken. Spelling en woordgebruik wijken soms af van wat ik in deze periode gewend ben in de regio
     Message 4 of 5 , Oct 16 4:59 AM
      En nummer twee. Over het regest mag je eerst even zelf nadenken.
      Spelling en woordgebruik wijken soms af van wat ik in deze periode
      gewend ben in de regio Venlo-Roermond (waar ik gewoonlijk zoek).
      Hopelijk heb ik geen domme fouten gemaakt.

      Wyr Johan van Brempst ende Herman van Oeverbunde scepenen Triecht
      tuygen ende gestaen met diessen brieff
      als scepenen dat voer ons coemen is Jan Daemen ende heeft oevermytz
      ons gegeven in recht van erve tot orbaer
      ende in behoeff Henrick van Widdishoeven Katrinen zynre huysfrauwen
      ende honnen rechten erven eyn vierdedeil
      van eynen huyse gelegen in Sinte Jorisstraet tegen dat cloester van de
      preckaren oever genoempt die Alie reige-
      noet Gabriel Schoemecker ter eynre ende dat Aliestraetken ter andere
      syden omme ende voer die b..te achtentwintich
      mercken twee ende eynen halven schillingen jaerlicx ende erfflicx
      chens alsmen alle jaer van erve in der stadt van Triecht
      schuldich is te betaelen alle jaer erffelick te betaelen te hebben te
      heisschen ende te hervolgen ten daegen ende termynen
      gewoenlick igelicke merck aff te quyten met twyntich gulden current
      weerende dat gans huys nyet voerder
      belest nocg besweert te zijn dan met negen mercken beloupende op dyt
      vierde gedeilte twe mercken vijff schillingh
      ende off sich bevonde voerder belest te zijn dat sall nae belanck aff
      gaen voer ygelicke merck thien gulden cur..t
      Ende Henrick becande van diessen [penningen] te betaelen Jan Daemen
      boeven dat gene hij betaelt heeft bennen
      Sinte Gielissen naestcoemende hondert gulden ende dat rest dat Jan
      Daemen noch coemen sall alle calangie
      aff getoegen ende noch affgetoegen twehondert ende thien gulden die
      Henrick Lens van Cortenbach ende zijner partien
      betaelen moet dat sall Henrick Jan Daemen betaelen bennen paesschen
      neestcoemende ende alle op gepant te sijn
      sonder wederseggen Ende des soe sall Lens van Cortenbach met zijnen
      partien ouch gicht ende guedinge doen
      gelijck Jan Daemen gedaen heeft sonder argelyst Ende dit erffgichten
      geloeffden den vurg[emelten] Henrick van
      Widdishoeven ende zijnen erven in dat goet voerss. hantvast rastelick
      ende vredelick te houden jaer ende dach bennen ende
      buyten jaers alle recht aenspraeck ende calangie aff te doen alst
      behoerlicken is Alsoe voele hyr toe gedaen dat
      inder tijt allen des voerss. is oeverall genoech geschieden op
      verbentenis allen des [...]ters guede, be[...] erve ende
      [... ... ...]st ende vercrigen mach ende te penden mette[...]

      Ook ditmaal staat de datum weer onder het spatium.
      Op de ontbrekende woordjes puzzel ik misschien later nog een keer.

      Succes met de interpretatie.

      Loe

      --- In genealogie-limburg@yahoogroups.com, "Louis Vanblaere"
      <louis.van.blaere@...> wrote:
      >
      > Hallo Loe,
      >
      > Ik heb de 2 fotos in hogere definitie voorlopig in de files gezet.
      > ..................
      > Bron:
      > Rijksarchiel Limburg NL
      > 16.0194 FAMILIE VAN WIDDERSHOVEN TE MAASTRICHT, 1540- , 2 charters zie
      > Valkenburg
      > Hierop bestaat geen inventaris of catalogus
      >
      > Er zijn nog andere:
      >
      > 16.0841 FAMILIE WIDERSHOVEN TE AKEN, 1645- , 0,01 m
      > Hierop bestaat geen inventaris of catalogus
      > ....................
      > Moest U tijd hebben maar er is geen haast bij.
      >
      > Het gaat om een verkoop van een huis in de St Jorisstraat in ?
      afkorting
      > van Maastricht? en de modaliteiten van afbetaling.
      > Behalve voor een idee te hebben van de prijzen is het niet zo
      interessant
      > voor Genwiki Limb..
      >
      > Maar als mijn gegevens kloppen kom ik lang deze aan de familie
      KNUBBEN van
      > Valkenburg einde 1300.
      >
      > Ik heb de vraag gesteld om eventueel een genwiki group te starten
      voor Het
      > Land van Herve maar behalve bedankingen voor de linken geen
      > reaktie van duidelijk interest van het "bestuur".
      >
      > Van mijn kan, t kan ik wel enkele bijdragen en dokumenten leveren
      voor GW
      > Limb. , o.a. over de Merckelbach, de van Pallant en aan de andere
      kant van
      > de schaal, de Tillenborg , de Jongbloet, de Giesen, ..., vilders,
      > scherprechters , enz..
      >
      > Met vriendelijke groeten,
      >
      > Louis VB
      >
      >
      > ----- Original Message -----
      > From: Loe Giesen
      > To: genealogie-limburg@yahoogroups.com
      > Sent: Wednesday, October 11, 2006 7:12 AM
      > Subject: [genealogie-limburg] Re: hulp by lezen Widdyhoeven
      Maastricht 1540
      >
      >
      > Hallo Louis,
      >
      > Ik heb even gekeken maar heb wat moeite met de lettergrootte, ook in
      > de large weergave van 800 pxl breed. Je kunt de foto groter plaatsen
      > via Genwiki (die heeft graag maximaal 100 Kb maar accepteert na wat
      > gemopper ook grotere bestanden).
      >
      > De akte lijkt voor de rest goed leesbaar; ik heb helaas pas zondag
      > tijd om er echt voor te gaan zitten.
      >
      > Loe
      >
      > --- In genealogie-limburg@yahoogroups.com, "Louis Vanblaere"
      > <louis.van.blaere@> wrote:
      > >
      > > Hallo,
      > >
      > > Ik heb 2 charters uit Maastricht ca 1540 dat ik niet goed begrijp.
      > > Ik heb ze voorlopig gezet in
      > > http://ph.groups.yahoo.com/group/genealogie-limburg/photos
      > >
      > > Album: Widdyshoeven
      > >
      > > Het gaat om een verkoop van een huis gelegen in de St Joris Straat
      > te Maastricht?
      > > door Henrich Widdyhoeven en zijn vrouw Katrien?
      > > Koper Jan Daemen
      > >
      > > Kan iemand mij helpen door een korte samenvatting te maken?
      > >
      > > Ik stam uit een " henrych Wydishoven de maestrycht" die trouwde
      > rond 1545 in Herve ( Luik) met Ailid Willem Neufcourt.
      > > Het is mogelijk dezelfde Henrich die dan weduwnaar zou zijn van
      Katrien?
      > >
      > > Alvast bedankt,
      > >
      > > Louis VB
      > >
      > >
      > > [Non-text portions of this message have been removed]
      > >
      >
      >
      >
      >
      >
      >
      > No virus found in this incoming message.
      > Checked by AVG Free Edition.
      > Version: 7.1.407 / Virus Database: 268.12.13/463 - Release Date:
      4/10/2006
      >
     Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.