Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: Het begin van de familie Mikkenie

Expand Messages
 • remko
  Hallo Joep, Dankjewel voor je bijdrage. Die doop van een Cornelia Elisabeth zou best kunnen. Ze is dan wel jong overleden, want bij het (tweede) huwelijk van
  Message 1 of 5 , Jan 20, 2013
   Hallo Joep,

   Dankjewel voor je bijdrage. Die doop van een Cornelia Elisabeth zou best kunnen. Ze is dan wel jong overleden, want bij het (tweede) huwelijk van Catharina Jans in 1705 wordt vermeld dat ze nog maar één kind had en dat moet Jan Makay zijn geweest.

   Mij gaat het echter om Daniel M. en een Catharina Cosses, Goossens etc. De vraag is waar zij getrouwd zijn. Een eerder huwelijk met Anneken Jacobs zou wel kunnen. Die ga ik zeker onthouden.

   Ik wil graag weten in welk regiment Daniel zou hebben gezeten. Zijn vrouw was in ieder geval in 1698 in Bergen op Zoom, in 1705 in Grave en in 1709 in Maastricht. Ik heb al heel wat gezocht, maar kan nog niets met zekerheid zeggen over dit regiment.

   In 1683 in Den Bosch trouwt ook een Daniel Makiny met een Catharina van Son, maar dat lijkt mij veels te vroeg om dezelfde mensen te kunnen zijn als degenen die ik zoek.

   De kapitein Daniel Mackniel de je noemt, diende in een Engels regiment dat vanaf 1710 onder commando van Orrery stond. Erg interessant, maar dit regiment was tot de vrede van Rijswijk (september 1697) wel in de Republiek, maar direct daarna in Schotland en kwam pas weer in 1702 terug naar deze kant van de Noordzee. De doop van zoon Willem in 1698 in Bergen op Zoom is dan onwaarschijnlijk.

   Iedereen hartelijk bedankt voor het meedenken! Ik hoop dat er nog meer aanwijzingen voorbij komen.

   Groet, Remko


   --- In genealogie-limburg@yahoogroups.com, "joepie@..." wrote:
   >
   > Bijdrage aan de discussie??
   >
   > Mogelijk een dochter van Daniel Malaen (=Maclean/Makkelij) en Cataleijn Janse??
   > Archief 31 Doop-, trouw- en begraafboeken Bergen op Zoom
   > Register 22 NH doopboek 1695-1712
   > Akte velden
   > Soort registratie doopakte
   > Plaats doop Bergen op Zoom
   > Datum doop 19-03-1702
   > Persoons velden
   > Rol kind
   > Voornaam Cornelia Elisabeth
   > Achternaam Malaen
   > Rol vader
   > Voornaam Daniel
   > Achternaam Malaen
   > Rol moeder
   > Voornaam Cataleijn
   > Achternaam Janse
   > Rol getuige
   > Voornaam Daniel
   > Achternaam Mater
   > Rol getuige
   > Voornaam Cornelia
   > Achternaam Koenraat
   > Rol getuige
   > Voornaam Cornelia
   > Achternaam Pijl
   >
   >
   > Op 20-5-1690 is er tevens een ondertrouw van Daniel Macknij met Anneken Jacobs wed van Eduard Biddels. Daniel is geboren in Schotland en dient onder Steenwijck...
   >
   > Ene Daniel Mackniel is "Kapitein onder het regiment van de Schotse fuseliers onder commando van de graaf Orrerij in dienst van hare koninklijke majesteit van Groot-Brittannië, in garnizoen in Brugge" en treedt op in een Akte van Transport in het Ambacht Klein Oosterland in Streekarchief Voorne-Putten. Daniel Mackniel is erfgenaam van Henrietta Louisa Graham d.v. Henry Graham en Egidia Adriana van Schoonhoven.
   >
   > Groet Joep
   >
   > --- In genealogie-limburg@yahoogroups.com, "remko" wrote:
   > >
   > > Hoi Wil,
   > >
   > > Ja, altijd lastig die militairen :-) Van Esch komt bij de Werlingshofsen ook voor, wellicht was dat ook een soldatenfamilie.
   > >
   > > Ik heb inmiddels bewijs dat Catharina Goossens en Catharina Jans niet dezelfden zijn. Dit vond ik in Bergen op Zoom:
   > >
   > > Catharina (Caatje, Catrina) Jans:
   > > (1) trouwde op 12-11-1698 in Bergen op Zoom [bron: Nederlands Hervormde gemeente] met Daniel Makkay.
   > > Notitie bij het huwelijk van Caatje, Catrina en Daniel: Daniël Makkay, j.m. uyt Schotland, soldaat onder Capt. Alexander Kumming, alhier in garnisoen met Caatje Jans, j.d. van Bergen, wonende aldaer. 12-11 getr. 1698.
   > > Daniel is overleden op 16-01-1703 in Bergen op Zoom.
   > > (2) trouwde op 06-11-1705 in Bergen op Zoom [bron: Nederlands Hervormde gemeente] met Johan Herman (Hermannus) Bornschuer (Borrenscheyer), nadat zij op 17-04-1705 in Bergen op Zoom in ondertrouw zijn gegaan [bron: Nederlands Hervormde gemeente].
   > > Notitie bij het huwelijk van Caatje, Catrina en Johan: Johan Herman Bornschuer JM uijt Hessen sold. ond. de comp. van de Hr. capit. Drever in garnisoen alhier met Catharina Jans WD van Daniel Makaij en alhier woonagt. Hij heeft consent van syn capit. Sij ... haar kint bewijs te doen.
   > > Bornschuer was getuige bij:
   > > 26-11-1727 doop Hermanus Mackay (geb. 1727) [stiefvader van vader]
   > >
   > > Kind van Caatje, Catrina en Daniel Makkay:
   > > 1 Johannes (Jan) Makay. Hij is gedoopt op 06-12-1699 in Bergen op Zoom [bron: Nederlands Hervormde gemeente]. Bij de doop van Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Anneke Antonis, Catrina van der Straten en Thomas Weutije.
   > > Notitie bij de geboorte van Jan: Zoon van Daniel Makay en Caatje Jans.
   > > Jan trouwde, 19 jaar oud, op 08-01-1719 in Bergen op Zoom [bron: Nederlands Hervormde gemeente] met Stoffelijna van de Kelle (van der Keele(n)), 16 jaar oud, nadat zij op 21-12-1718 in Bergen op Zoom in ondertrouw zijn gegaan [bron: Nederlands Hervormde gemeente]. Stoffelijna is een dochter van Bartholomeus van de Kelle en Catharina Blokkeel. Zij is gedoopt op 23-06-1702 in Bergen op Zoom.
   > >
   > > Kind van Caatje, Catrina en Johan Herman Bornschuer:
   > > 2 Johannes Borenschei. Hij is gedoopt op 09-05-1706 in Bergen op Zoom [bron: Nederlands Hervormde gemeente]. Bij de doop van Johannes waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelia Bollerhoomen, Johannes Bonkerker en Anna Sacharias.
   > >
   > > Catharina Jans had maar één kind met Daniel Makkay, die dus al in 1703 overleed.
   > >
   > > Ik ga weer verder speuren :-)
   > >
   > > Groet, Remko
   > >
   > >
   > > --- In genealogie-limburg@yahoogroups.com, "Brasse@" wrote:
   > > >
   > > > Hallo Remko,
   > > >
   > > > Het onderstaande lijkt goed te passen, behalve de complicatie dat schijnbaar
   > > > tegelijkertijd 2 Daniel Mackays te Bergen op Zoom woonden: eentje met
   > > > Cartijn Gossens en eentje met Caatje Jans getrouwd?
   > > > Bij een Schots regiment zou dat natuurlijk kunnen voorkomen; misschien waren
   > > > ze wel neven van elkaar, of oom en neef?
   > > >
   > > > Groet, Wil
   > > >
   > > > PS: ik stam ook van verschillende soldatenfamilies af, zoals Van Esch uit
   > > > Nijmegen, Ebershausen uit Leeuwarden, en last but not least: Brassé!
   > > > Ik ben echter nog niet eraan toe gekomen om die langs de diverse
   > > > garnizoensplaatsen te volgen; de Brassé zat trouwens in het Brandenburgse
   > > > leger, dat is helemaal lastig. Van Lambert van Esch heb ik alleen een losse
   > > > doop in Nijmegen zonder verdere aanknopingspunten (ook niet of de vader ook
   > > > soldaat was), en van Everthuizen vind ik allerlei fragmenten op internet,
   > > > maar zonder er een echte stamboom van te kunnen samenstellen.
   > > >
   > > >
   > > > -----Oorspronkelijk bericht-----
   > > > Van: genealogie-limburg@yahoogroups.com
   > > > [mailto:genealogie-limburg@yahoogroups.com] Namens remko
   > > > Verzonden: zaterdag 12 januari 2013 23:18
   > > > Aan: genealogie-limburg@yahoogroups.com
   > > > Onderwerp: [genealogie-limburg] Het begin van de familie Mikkenie
   > > >
   > > > Hallo allemaal,
   > > >
   > > > Ik wil jullie graag even een vraag voorleggen. Ik heb een aantal feiten op
   > > > een rij gezet die zich afspelen aan het begin van de 18e eeuw. Ik ben
   > > > benieuwd of jullie met deze feiten tot een zelfde conclusie als ik zouden
   > > > komen.
   > > >
   > > > Met sommigen van jullie heb ik wel eens contact gehad over de afkomst van de
   > > > Mikkenie's uit Maastricht. Ik denk dat op grond van onderstaande feiten de
   > > > voorgaande theorie voor een gedeelte overboord kan. Mijn voorouder de
   > > > Schotse soldaat Daniel was niet getrouwd met Caatje Jans in 1699 in Bergen
   > > > op Zoom. Deze vrouw blijft daar namelijk hangen met een zoon Jan, haar
   > > > kleinkinderen (alle namen eindigen op een aai-klank zoals Mackaay) en een
   > > > nieuwe man.
   > > >
   > > > Ik zet mijn interpretatie er niet bij. Ik ben benieuwd wat jullie ervan
   > > > vinden:
   > > >
   > > > 1. Willem Makelij wordt op 22 augustus 1698 (NH) gedoopt te Bergen op
   > > > Zoom. De ouders zijn Daniel Makelij en Catrijn Cosses.
   > > >
   > > > 2. De tweeling Daniel en Isabella Mertie (of Merke) wordt op 22 maart
   > > > 1705 (Nederduits gereformeerd) gedoopt te Grave. De ouders zijn Daniel
   > > > Mertie (of Merke) en Catharina Goossens.
   > > >
   > > > 3. Philippus Macké wordt op 30 december 1709 (H. Martinus) gedoopt te
   > > > Maastricht. De ouders zijn Daniel Macké en Catharina Houssens. Een van de
   > > > doopgetuigen is Petronella Slootmaeker (zij laat in 1718 een kind dopen,
   > > > waarbij Christophorus Werlingshoff doopgetuige is).
   > > >
   > > > 4. Theorie: Op 11 september 1709 vindt de slag bij Malplaquet plaats.
   > > > De linkerflank van de geallieerden bestaat uit Staatse (Hollandse, Schotse
   > > > en Zwitserse) troepen. De helft wordt bij enkele frontale aanvallen gedood
   > > > of verwond. Was Daniel daarbij?
   > > >
   > > > 5. Een Catharina Goessens laat haar kind Maria Catharina Nos dopen op
   > > > 20 september 1713 (H. Martinus) te Maastricht. Vader is Joannes Hermanus
   > > > Nos. Doopgetuigen zijn Joannes Henricus Rosendael (die in 1712 ook
   > > > doopgetuige was bij een kind van Christophorus Werlinchof en Catharina
   > > > Welsen, Welkens) en Catharina Welsen (de tante van Maria Elisabeth
   > > > Werlingshof, die later met Willem Mecquene zou trouwen).
   > > >
   > > > 6. Philip Mackine wordt op 16 oktober 1721 begraven op het kerkhof van
   > > > H. Martinus te Maastricht.
   > > >
   > > > 7. Wilhelm Mecquine en Catharina Welsen zijn op 16 november 1722 (H.
   > > > Martinus Maastricht) doopgetuigen bij de doop van Abraham van Esch, zoon van
   > > > Heribertus van Esch en Maria Werlinxhof (de tante van Maria Elisabeth
   > > > Werlingshof, die later met Willem Mecquene zou trouwen).
   > > >
   > > > 8. Maria Elisabeth Werlingshof is op 16 september 1724 (H. Martinus
   > > > Maastricht) doopgetuige bij de doop van Johannes van Esch, zoon van Heribert
   > > > van Esch en Maria Werlinckshof.
   > > >
   > > > 9. Willem Mecquene trouwt op 10 juni 1726 (H. Martinus Maastricht) met
   > > > Maria Elisabeth Werlingshof.
   > > >
   > > > 10. Catharina Miquene wordt op 24 januari 1728 (H. Martinus) gedoopt als
   > > > dochter van Wilhelmus Miquene en Maria Elisabeth Werlingshoff. De
   > > > doopgetuigen zijn Daniel Miquene, oom van het kind, en Catharina Weelsen,
   > > > oudtante van het kind. Catharina Miquene wordt bij haar eigen huwelijk in
   > > > 1748 Catharina Daniel Mecquenie genoemd.
   > > >
   > > > 11. Op 22 oktober 1734 wordt Willem Meckinet (Meckené) twee keer in de
   > > > burgerboeken genoemd als geboren in Bergen op Zoom.
   > > >
   > > > 12. Daniel Mickiné trouwt op 24 augustus 1738 (H. Nicolaas Maastricht)
   > > > met Catharina Wevers. Willem Mickine en Maria Elisabeth Werlingshof zijn
   > > > doopgetuigen bij hun eerste twee kinderen. De eerste twee zonen heten Petrus
   > > > Daniel en Daniel.
   > > >
   > > > 13. Nog uitzoeken: Daniel Mickiné wordt in de burgerboeken van
   > > > Maastricht genoemd als geboren in Grave omstreeks 1704. (bron: kwartierstaat
   > > > Bouvrie)
   > > >
   > > > 14. De Werlingshofs waren een familie van soldaten.
   > > >
   > > > 15. 2010: via genetische genealogie blijkt dat mijn Y-DNA vrijwel alleen
   > > > matcht met dat van mensen van Schotse en Ierse afkomst. Het matcht met het
   > > > Scots Modal Haplotype, dat geassocieerd wordt met de scotti, een keltische
   > > > stam die in West-Schotland het koninkrijk Dalriada stichtte.
   > > >
   > > > Ik denk dat ik op zoek moet naar een huwelijk tussen Daniel M. en Catharina
   > > > G. Dat moet kunnen lukken als ik naar aanleiding van bovenstaande gegevens
   > > > achter de garnizoensplaatsen van Daniels regiment kom.
   > > >
   > > > Alvast bedankt voor jullie meedenken.
   > > >
   > > > Groet, Remko Mikkenie
   > > >
   > >
   >
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.