Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Sorry!

Expand Messages
 • Knurovsky
  Ospravedlňujem sa za chybnú adresu. Sprvne mala byť: Ku dňu Pamiatka zosnulých, na adrese . www.home.sk/www/dudy/m_index.htm , sú mená vojakov padlých
  Message 1 of 1 , Nov 3, 1999
   Ospravedl�ujem sa za chybn� adresu. Sprvne mala by�:

   Ku d�u Pamiatka zosnul�ch, na adrese . www.home.sk/www/dudy/m_index.htm
   , s� men� vojakov padl�ch v I. svetovej vojne, pochovan�ch na Verejnom
   cintor�ne v Ko�iciach u� v plnom rozsahu od A-Z (celkom 6.073 mien vojakov
   r�znych n�rodnost�). Svoje pripomienky, predov�etk�m kritick� posielajte na:
   dudy@.... �akujem v�etk�m �o mi pomohli radami a povzbuden�m. Pavel.   Pozri!: http://www.home.sk/www/dudy
   * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.