Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Místopisný slovník

Expand Messages
 • Jiri OSANEC
  CHCETE OBOHATIT SVOU GENEALOGICKOU KNIHOVNIČKU? ZAJÍMÁ VÁS OBLAST VYMEZENÁ ZHRUBA BÝVALÝMI SOUDNÍMI OKRESY LANŠKROUN, SVITAVY, MORAVSKÁ TŘEBOVÁ A
  Message 1 of 1 , Jan 26, 2003
  • 0 Attachment
   CHCETE OBOHATIT SVOU GENEALOGICKOU KNIHOVNIČKU?
    
   ZAJÍMÁ VÁS OBLAST VYMEZENÁ ZHRUBA BÝVALÝMI SOUDNÍMI OKRESY LANŠKROUN, SVITAVY, MORAVSKÁ TŘEBOVÁ A MOHELNICE?
    
   MÁTE POTÍŽE S IDENTIFIKACÍ NĚMECKÝCH NÁZVŮ MĚST A VESNIC?
    
   PAK JE TADY PRO VÁS "MÍSTOPISNÝ SLOVNÍK HŘEBEČSKA PRO 19. A 20. STOLETÍ"!
    
   Autoři - Jiří Ošanec a Jana Martínková - se pokusili zmapovat tento bývalý německý jazykový ostrov na pomezí Čech a Moravy (tzv. Schönhengstgau). Jejich slovník, publikovaný v roce 2002 jako vyjímatelná vložka Moravskotřebovských vlastivědných listů číslo 13, vychází z německých názvů (a jejich variant) 272 měst, vesnic a jejich částí, včetně samot, jak se vyskytovaly během 19. - 20. století. Uvádí u nich datum jejich vzniku nebo první historické zmínky, pokud se je podařilo zjistit, příslušnost k Čechám nebo k Moravě a také k soudnímu okresu v roce 1900, starší české názvy a jejich varianty používané do roku 1945, včetně zařazení osad a samot k politickým obcím (většinou k roku 1924), novodobé české názvy po roce 1945 (pokud existovaly) a příslušnost míst, která nemají vlastní samosprávu, k vyšším celkům (k 31.10.2002), dále příslušnost k panství nebo statku (k roku 1848), k faře (k roku 1900 s odkazem na starší přifaření, u farních obcí je uvedeno zasvěcení kostela), hřbitov k roku 1945 a přiškolení k roku 1900. Rejstřík českých názvů odkazuje na pořadové číslo německého názvu. Slovník zahrnuje i rejstřík variant německých názvů a abecední seznamy hřebečských far a hřbitovů.
    
   Archiválie z dané oblasti jsou uloženy především ve Státním oblastním archivu v Zámrsku (mj. matriky a archivy velkostatků včetně pozemkových knih) a v olomoucké pobočce Zemského archivu v Opavě (matriky a jejich opisy, archivy velkostatků). Archivy obcí, far a škol jsou, pokud se zachovaly, uloženy v bývalých okresních archivech v Litomyšli, Ústí nad Orlicí a Šumperku. Pokud jde o muzea, pak zásadní význam pro danou oblast mají muzea v Lanškrouně, Mohelnici, Moravské Třebové a Svitavách. Všude tam může být zmiňovaný slovník badatelům obzvláště užitečný.
    
   29 stran slovníku je, jak je u Moravskotřebovských vlastivědných listů pravidlem, vytištěno na křídovém papíře. Slovník je doplněn starou černobílou německou mapou Hřebečska a barevným výřezem z prvorepublikové generální mapy ČSR. Kromě obsáhlého úvodu je zařazen i výběr použité literatury a německé a anglické resumé.
    
   Ve jmenovaném čísle MVL najde čtenář mj. i barevnou reprodukci výřezu z katastrální mapy Moravské Třebové z roku 1835 a 4 barevné reprodukce starých moravskotřebovských pohlednic. Kromě Místopisného slovníku obsahují MVL dalších pět regionálních vlastivědných příspěvků. To vše za pouhých 25 Kč plus poštovné a balné. Zájemci se mohou obrátit na adresu vydavatele:
    
   Městské muzeum
   Svitavská 18
   571 01 Moravská Třebová
   tel.: 461 311 203
    
   Odpovědi na Vaše otázky lze získat i na adrese:
    
    
   MVL je možno koupit (asi od února) také v knihkupectví ACADEMIA na Václavském náměstí v Praze a lze je najít i v řadě odborných knihoven.    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

   ---
   Odchozí zpráva neobsahuje viry.
   Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
   Verze: 6.0.443 / Virová báze: 248 - datum vydání: 10.1.2003
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.