Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Trójjêzyczno¶æ i dzisiejszy horoskop (I)

Expand Messages
 • TadFromPoland
  Motto Be discreet in all things, and so render it unnecessary to be mysterious about any. Arthur Wellesley CNNTEXT, p. 178 Quote for today 1
  Message 1 of 3969 , Dec 1, 2001
   Motto<br>"Be discreet in all things, and so
   render it unnecessary to be mysterious about any."
   <br>Arthur Wellesley<br>CNNTEXT, p. 178 "Quote for today" 1
   December 2001<br><br>Panie Wojciechu, na zaj�ciach w
   ubieg�� �rod� element angloj�zyczno�ci do dyskusji
   klubowej wprowadzi�a niezbyt �mia�o Agnieszka K. (Re:
   Andrzej Ku�niak 11/28/01 9:43 am, exagus2001 --
   <a href=http://www.geocities.com/tadfrompoland/floor12b.html target=new>http://www.geocities.com/tadfrompoland/floor12b.html</a>). By� mo�e umkn��y jej uwadze niemieckoj�zyczne
   preferencje Tomasza G., o czym ten�e nie omieszka� jej
   grzecznie przypomnie� (Re: Andrzej Ku�niak- angielski
   11/28/01 9:47 am, gucioman2000 -- Tam�e). Nieco tajemniczo
   podchwyci� to Jan S. (Re: Do guciomana angielski 11/28/01
   9:49 am, j_soltysiak -- Tam�e), ale
   angielsko-niemieck� dwuj�zyczno�� nadal najbardziej zdecydowanie
   rekomendowa�a Agnieszka K. [Re: data mining (to exagus2001)
   11/28/01 10:16 am, exagus2001 --
   <a href=http://www.geocities.com/tadfrompoland/floor13b.html target=new>http://www.geocities.com/tadfrompoland/floor13b.html</a> ]. Poniewa�, w przeciwie�stwie do j�zyka
   polskiego i j�zyka angielskiego, j�zyk niemiecki, pomimo
   wysi�k�w czynionych przez za�o�ycielk� klubu For the New
   Universe [patrz zw�aszcza: Moje pierwsze 'przyja�nie' ^_^
   (I-III) 6/2/01 1:10-15 am, lilienchan --
   <a href=http://www.geocities.com/tadfrompoland/floor3b.html target=new>http://www.geocities.com/tadfrompoland/floor3b.html</a> ; Wortal j�zykowy 'filo.pl' 9/29/01 12:20 am,
   lilienchan --
   <a href=http://www.geocities.com/tadfrompoland/floor5b.html target=new>http://www.geocities.com/tadfrompoland/floor5b.html</a> ], jest prawie nieobecny w naszym wsp�lnym
   klubie, chcia�bym skorzysta� z tego, �e w ramach
   kole�e�skiego przekomarzania si� z Sylwi� W. wprowadzi� Pan do
   naszej dyskusji klubowej ekscytuj�cy wielu problem
   zmagania si� z naszym przeznaczeniem, i uzmys�owi�
   wszystkim, co o nas dzisiaj z gwiazd wyczytuj� redaktorzy
   jednej z niemieckoj�zycznych telegazet, obecnych w
   dost�pnym mi zestawie kana��w
   telewizyjnych.<br><br>STERNSTUNDEN HOROSKOP<br><br>STEINBOCK <br>Sie werden durch
   eine Nachricht erschreckt. Zum Gl�ck entpuppt sich die
   ganze Sache als Irrtum, und Sie m�ssen sich keine
   Sorgen machen.<br>WASSERMANN<br>K�rzlich sind Sie
   jemandem begegnet, den Sie aus Ihrer Schulzeit kennen. Sie
   werden einander bei einer Feier wiedersehen.
  • Filip Stankiewicz
   Witam, Urzędnicy z Brukseli robią co chcą, opinię obywateli mają za nic. Najlepiej to widać, po wprowadzaniu rozwiązan zawartych w odrzuconej w 2
   Message 3969 of 3969 , May 3 4:31 AM
    Witam,

    Urzędnicy z Brukseli robią co chcą, opinię obywateli mają za nic.
    Najlepiej to widać, po wprowadzaniu rozwiązan zawartych w odrzuconej
    w 2 krajach (a więc nie przyjętej jako obowiązującej w UE)
    Konstytucji UE. Większego lekcewazenia woli wyborców trudno sobie
    wyobrazić!

    P.S. Wie Pan dlaczego na nowej tablicy rejestrcyjnej nie mogę mieć
    flagi Polski tylko te idiotyczne gwaizdki UE? To chore co UE z nami
    robi. W dodatku jako podatnicy stracimy miliony (w skali kraju):

    http://lodz.naszemiasto.pl/wydarzenia/596159.html

    Zapraszam: http://stankiewicz.netstrefa.com

    Serdecznie Pozdrawiam
    Filip Stankiewicz    ---- Wiadomość Oryginalna ----
    Od: Tadeusz Lemańczyk <TadFromPoland@...>
    Do: forthenewuniverse@yahoogroups.com
    Data: Mon, 24 Apr 2006 03:36:07 -0000
    Temat: [For the New Universe] Europejskie Forum Dyskusyjne

    > Minęły dwa lata i tamte rozważania o europejskiej polityce
    > komunikacyjnej warto uzupełnić nie tylko o lekturę Białej Księgi w
    > sprawie europejskiej polityki komunikacyjnej: Debatować na temat
    > Europy, angażujšc jej mieszkańców (europa.eu.int/eur-
    > lex/lex/LexUriServ/site/pl/com/2006/com2006_0035pl01.pdf), ale w
    > szczególno�ci o drobiazgowš analizę powstałego w jej efekcie forum
    pod
    > adresem http://europa.eu.int/debateeurope/index.htm . Czyżby nastšpił
    > wreszcie tak oczekiwany przełom w relacji rzšdzšcy-rzšdzeni na
    > szczeblu Unii Europejskiej? Czy przykład ten podziała zara�liwie na
    > szczeblach narodowych i lokalnych? Co o tym sšdzicie?
    >
    > Pozdrawiam,
    >
    > Tad
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    > Yahoo! Groups Links
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    >
   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.