Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Dobroczyñcy ludzko¶ci

Expand Messages
 • severino_1988
  Ciekaw jestem, czy r����wnie���� Wam przysz����o na my����l to por����wnanie, kt����re po napisaniu wczorajszego listu za����wita����o w mojej g����owie. T����
  Message 1 of 3969 , Mar 1, 2001
   Ciekaw jestem, czy r�wnie� Wam przysz�o na my�l
   to por�wnanie, kt�re po napisaniu wczorajszego listu
   za�wita�o w mojej g�owie. T� Lilki i moj� ksi��k� z
   dzieci�stwa Tata cytowa� kilka razy w Polish Slavic Club
   [Apropos Mister_Babel 05/21/1999 3:00 PM, TadFromPoland;
   The shortest comment on English 06/10/1999 2:06 AM,
   TadFromPoland --
   <a href=http://www.geocities.com/tadfrompoland/floor9a.html target=new>http://www.geocities.com/tadfrompoland/floor9a.html</a> ; Noah's Ark (I) 09/21/1999 02:40 am EDT,
   TadFromPoland --
   <a href=http://www.geocities.com/tadfrompoland/floor13a.html target=new>http://www.geocities.com/tadfrompoland/floor13a.html</a> ]. Oto fragment tej ksi��ki, kt�ry przypomnia�em
   sobie wczoraj.<br><br>Pewnego dnia Pan Jezus zosta�
   zaproszony na wesele. Przysz�o mn�stwo go�ci. Uczta by�a
   bardzo du�a. Potrzeba by�o du�o jedzenia i picia. Lecz
   pod koniec uroczysto�ci zabrak�o wina. Gospodarze
   poprosili Pana Jezusa, aby im pom�g�, bo byli bezradni i
   nie wiedzieli co zrobi�. Pan Jezus kaza� wi�c nala�
   wody do sze�ciu du�ych dzban�w. I wiesz co si�
   okaza�o? W dzbanach zamiast wody by�o wino, i to lepsze od
   tego, kt�re go�cie pili przedtem. Pan Jezus uczyni�
   cud, bo jest Bogiem i potrafi uczyni�
   wszystko.<br>Kenneth N. Taylor. Biblia w obrazkach dla najm�odszych.
   Warszawa, Alfa Press, 1989, s. 248<br><br>Podczas gdy
   Chrystus zamieni� wod� w wino, admira� Edward Vernon,
   zwany nieprzypadkowo Old Grog, nakaza�, aby ka�dy nap�j
   alkoholowy podawany marynarzom by� rozcie�czany wod�.
   Wprowadzony przez niego grog (rum zmieszany z gor�c� wod� i
   os�odzony) bez w�tpienia rozgrzewa� w chwilach szczeg�lnego
   wyzi�bienia. Generalnie jednak, to rozcie�czanie napoj�w
   alkoholowych wod� mia�o na celu walk� z pija�stwem we flocie
   angielskiej
   (<a href=http://nmlha.org/ondeck/1776salthorse.htm target=new>http://nmlha.org/ondeck/1776salthorse.htm</a>).<br>Nie wydaje si� wi�c, by najlepszym rozwi�zaniem by�o
   zamienienie nagle wszystkich napoj�w alkoholowych w wod�. Co
   jednak powiecie o wyd�wi�ku moralnym notatki wyczytanej
   wczoraj przeze mnie w telegazecie g��wnego kana�u
   telewizyjnego w Polsce.<br><br>Pos�owie: mo�na reklamowa�
   piwo<br>Reklama piwa z zawarto�ci� alkoholu b�dzie dozwolona -
   zdecydowa� Sejm nowelizuj�c ustaw� o wychowaniu w trze�wo�ci
   i przeciwdzia�aniu alkoholizmowi.<br>Zgodnie z
   nowel�, piwo alkoholowe b�dzie mo�na reklamowa� w
   telewizji, w radiu, kinie i teatrze w godz. 23.00 - 6.00.
   Reklama piwa nie b�dzie jednak mog�a kojarzy� si� ze
   zdrowiem, sukcesem �yciowym, relaksem, wypoczynkiem i
   atrakcyjno�ci� seksualn�.<br>Nie b�dzie mo�na reklamowa� piwa m.
   in. na kasetach wideo, w prasie m�odzie�owej i na
   tablicach reklamowych. <br><br>Seweryn
  • Filip Stankiewicz
   Witam, Urzędnicy z Brukseli robią co chcą, opinię obywateli mają za nic. Najlepiej to widać, po wprowadzaniu rozwiązan zawartych w odrzuconej w 2
   Message 3969 of 3969 , May 3, 2006
    Witam,

    Urzędnicy z Brukseli robią co chcą, opinię obywateli mają za nic.
    Najlepiej to widać, po wprowadzaniu rozwiązan zawartych w odrzuconej
    w 2 krajach (a więc nie przyjętej jako obowiązującej w UE)
    Konstytucji UE. Większego lekcewazenia woli wyborców trudno sobie
    wyobrazić!

    P.S. Wie Pan dlaczego na nowej tablicy rejestrcyjnej nie mogę mieć
    flagi Polski tylko te idiotyczne gwaizdki UE? To chore co UE z nami
    robi. W dodatku jako podatnicy stracimy miliony (w skali kraju):

    http://lodz.naszemiasto.pl/wydarzenia/596159.html

    Zapraszam: http://stankiewicz.netstrefa.com

    Serdecznie Pozdrawiam
    Filip Stankiewicz    ---- Wiadomość Oryginalna ----
    Od: Tadeusz Lemańczyk <TadFromPoland@...>
    Do: forthenewuniverse@yahoogroups.com
    Data: Mon, 24 Apr 2006 03:36:07 -0000
    Temat: [For the New Universe] Europejskie Forum Dyskusyjne

    > Minęły dwa lata i tamte rozważania o europejskiej polityce
    > komunikacyjnej warto uzupełnić nie tylko o lekturę Białej Księgi w
    > sprawie europejskiej polityki komunikacyjnej: Debatować na temat
    > Europy, angażujšc jej mieszkańców (europa.eu.int/eur-
    > lex/lex/LexUriServ/site/pl/com/2006/com2006_0035pl01.pdf), ale w
    > szczególno�ci o drobiazgowš analizę powstałego w jej efekcie forum
    pod
    > adresem http://europa.eu.int/debateeurope/index.htm . Czyżby nastšpił
    > wreszcie tak oczekiwany przełom w relacji rzšdzšcy-rzšdzeni na
    > szczeblu Unii Europejskiej? Czy przykład ten podziała zara�liwie na
    > szczeblach narodowych i lokalnych? Co o tym sšdzicie?
    >
    > Pozdrawiam,
    >
    > Tad
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    > Yahoo! Groups Links
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    >
   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.