Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Luki w prawie

Expand Messages
 • Eugeniusz Gumpert <geniusz83@yahoo.com>
  W przedstawionym tekstcie mozna zauwazyc jak czeste i rozpowszechnione sa luki w systemie prawnym. Staly sie on pewna codziennoscia ludzkiego zycia. W calosci
  Message 1 of 2 , Mar 1, 2003
   W przedstawionym tekstcie mozna zauwazyc jak czeste i
   rozpowszechnione sa luki w systemie prawnym. Staly sie on pewna
   codziennoscia ludzkiego zycia. W calosci zgadzam sie z przedstawionym
   tekstem. Gdy mamy do czynienia z naruszeniem prawa sad ma obowiazek
   rozstrzygnac przedstawiona mu sprawe i nie moze sugerowac sie w tym
   przypadku jakimikolwiek lukami w sytemie prawnym w celu odchylenia
   wyroku. Najwzaniejszym zadaniem sadu jest przeciez wydawanie zgodnie
   z instniejacym prawem wyroku. Jesli istnieje jakas luka kazdy sedza
   musi sam dojsc do tego jaki wydac werdykt. Nie kazdy brak przepisow
   mozna potraktowac jako luke. Przeciez wiele dziedzin zycia nie
   zostolo uregulowanych i taki stan nalezy uwazac za normalny. Gdyby
   wszystkie sytuacje w jakich moze sie znalezc czlowiek bylyby objete
   prawem, zycie staloby sie nieznosne.
   Rowniez pojecie analogii nie jest dla kazdej dziedziny zycia takie
   same. W analogii prawa gdy mamy do czynienia z pewnym zdazeniem
   nieokreslonym normami prawnymi nie mozna stosowac analogii i
   przyrownywac do podobnej unormowanej sprawy. Gdy natomiast mowimy o
   analogii ustawy z cala pewnoscia mozna ja zastosowac. Gdy pewiem
   stosunek zycia spolecznego zostal juz uregulowany a stosunek bedacy
   podmiotem oceny jest do niego zblizony to mozna przyjac iz jest to
   ustawa analogiczna.
  • Karolina Łuczak
   We wszystkich dziedzinach prawa organy zajmujące się stosowaniem prawa napotykają w swojej działalności luki w systemie prawnym, jest to pewne utrudnienie
   Message 2 of 2 , Jan 6, 2005
    We wszystkich dziedzinach prawa organy zajmujšce się stosowaniem
    prawa napotykajš w swojej działalnoœci luki w systemie prawnym, jest
    to pewne utrudnienie w pracy organu. Jest to biała plama na pewnym
    odcinku obszaru prawnego, pustka w pewnym miejscu, która powinna być
    wypełniona a nie jest. Bioršc pod uwagę całokształt obowišzujšcego
    ustawodawcze przepisy powinny normować stosunki społeczne. Nie każdy
    brak przepisów można potraktować jako lukę. Wiele dziedzin życia z
    rozmysłem nie zostało uregulowane.
    O luce w prawie mówimy w razie braku norm dla takiego stosunku
    społecznego, który bioršc pod uwagę całokształt obowišzujšcego
    ustawodawstwa powinny być uregulowane.
    Czasami bywa tak że coœ powinno być uregulowane a tak nie jest.
    Czasem państwo œwiadomie pozostawia luki w nowych przepisach bo nie
    dysponuje doœwiadczeniem. DoraŸnie luki w prawie wypełnia się za
    pomocš analogi ustawy:
    - ustawy (analogia)
    - prawa (analogia)
    Analogia występuje wówczas gdy do jakiegoœ stanu faktycznego
    stosowane sš normy prawne odnoszšce się do innego podobnego stanu.
    Analogia prawa ma odmienny charakter. Istniejš luki w uregulowaniach
    prawnych dotyczšcych specyficznych spraw które nie sš podobne do
    żadnych innych unormowanych w ustawie. I w tym zastosowanie analogi
    ustawy jest niemożliwe bo nie ma przepisów nadajšcych się do
    analogicznego zastosowania. W takim przypadku Sšd może oprzeć
    rozstrzygnięcie spraw na stworzonej przez siebie normie wyprowadzonej
    z ogólnych zasad ustawodawstwa. Nie ma ona charakteru trwałego i jest
    przeznaczona wyłšcznie do rozstrzygnięcia sprawy. Analogia jako
    sposób wypełniania luk ma największe znaczenie w prawie cywilnym a
    mniejsze role odgrywa w innych dziedzinach. Analogia w prawie karnym
    jest nie dopuszczalna.
   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.