Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

ŻRÓDŁA PRAWA

Expand Messages
 • Piotr Mikolajczuk <mikkkolaj@yahoo.co.uk>
  Za żródła prawa uważa się decyzje Państwowe ustanawjające lub uznające generalne ogólne normy postępowania. Źródłem prawa jest więc to wszystko
  Message 1 of 1 , Jan 10, 2003
   Za żródła prawa uważa się decyzje Państwowe ustanawjające lub
   uznające generalne ogólne normy postępowania. Źródłem prawa jest więc
   to wszystko skąd można sie dowiedzieć, jakie obowjązują normy prawne
   i jaka jest ich treść. Są to tzw. "żródła poznania prawa" stąd wynika
   że podstawowym źródłem prawa w naszym kraju jest dziennik ustaw RP.
   Źródłami prawa określa si etakże ustrój gospodarczy, społeczny
   panującą ideologię, sytuajcę międzynarodową itp.
   W skład systemu żródeł prawa w Polsce wchodzą zarówno żródła prawa
   stanowjonego jak i w nieznacznym zakresie prawa zwyczajowego.
   W Polskim prawie najważniejszym jego żródłem jest ustawa. Spośród
   ustaw rozróżnia się ustawy konstytucyjne i zwykłe z czego ustawy
   zwykłe muszą być zgodne z konstytucyjnymi.
   Druie miejsce w hierarchii zródeł prawa zajmują rozpożądzenia z mocą
   ustawy które wczesniej musi byc ogłoszone w dzienniku ustaw RP do
   wydawania takich aktów upoważniony jest np: prezydent lub członkowie
   rady ministrów. Innymi elementami posiadającymi charakter
   prawotwórczy są uchwały sejmowe np: ergulamin sejmu.
   Akty prawodawcze mogą wydawać takze terenowe organy państwowe np:
   wojewoda lub organy samożądu lokalnego. do takich aktów zaliczyć
   możemy np: statut gminy, uchwalone obowiązki podatkowe itp.
   A Polsce jak i w wielu krajach, mamy obfitość dużą różnorodność
   źródeł prawa, przy czym relacje pomiędzy poszczegulnymi źródłami
   prawa niesą do końca jasne i przejrzyste. Gdy niejasności te
   nabierają poważniejszego znaczenia istnieje wówczas możliwosć
   zwrucenia się do TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO w celu uzyskania
   miarodajnego orzeczenia dotyczącego odpowiednich aktów prawnych.
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.