Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Re: Uczenie sposobu uczenia się

Expand Messages
 • mjanaszek
  Trudno nie zgodzić się ze stwierdzeniem, że skuteczne studiowanie wymaga odpowiedniego podejścia i opracowania konkretnego systemu przyswajania wiedzy. W
  Message 1 of 3969 , Sep 10, 2002
  • 0 Attachment
   Trudno nie zgodzić się ze stwierdzeniem, że skuteczne studiowanie
   wymaga odpowiedniego podejœcia i opracowania konkretnego systemu
   przyswajania wiedzy. W dobie niezwykle szybko zachodzšcych zmian,
   szalonego postępu technicznego, masy nowinek i œwieżych informacji,
   student pragnšcy osišgnšć status osoby inteligentnej i takš osobš
   pozostać w przyszłoœci (w swym życiu zawodowym) musi wypracować
   metodę cišgłego pozyskiwania i aktualizacji danych i informacji.
   Owego systemowego podejœcia do własnego kształcenia się nauczyć
   powinniœmy się w szkole œredniej i podczas studiów. Wówczas nie
   powinna zdarzyć się sytuacja, że wszystko co wiemy, jest niepotrzebne
   i przestarzałe.
   Ta cišgła aktualizacja własnej wiedzy jest szczególnie nieodzowna w
   przypadku ludzi zwišzanych z prawem. Niezliczona liczba aktualizacji,
   nowelizacji, poprawek, a także nowo pojawiajšcych się uchwał, ustaw i
   rozporzšdzeń może przyprawić o ból głowy. Bez wypracowanych metod i
   Ÿródeł aktualizacji wiedzy trudno byłoby utrzymać pożšdany stan
   œwiadomoœci w danej dziedzinie.
   Poza znajomoœciš samych aktów prawnych pojawić się mogš także różnice
   i wštpliwoœci w ich rozumieniu i interpretowaniu. Tutaj owocne mogš
   okazać się dyskusje i porady innych osób. Należy jednak wiedzieć,
   gdzie takiej pomocy szukać.
   Jeœli chodzi o zagadnienia prawne, to najczęœciej korzystam z portalu
   prawno-gospodarczego http://www.infor.pl . Co najbardziej przydatne, to
   możliwoœć pozyskania informacji nie tylko bezpoœrednio z aktów
   prawnych (dzienniki ustaw, monitory), ale także od innych osób
   uczestniczšcych w forum. Pozyskana tam wiedza ma wymiar najczęœciej
   czysto praktyczny. Innym, ciekawym adresem internetowym, pod którym
   znaleŸć można odpowiedŸ na pojawiajšce się pytania jest
   http://www.prawo.lex.pl . Problemy rozwišzać można za pomocš
   niekomercyjnej lisy dyskusyjnej. Studentom przydatny okazać może się
   także http://www.prawo.fri.pl/ , gdzie znajduje się wiele artykułów o
   tematyce prawniczej oraz wiele linków do innych serwisów. Istnieje tu
   też dział STUDENT A PRAWO, gdzie zawartych jest sporo praktycznych
   rad dla studentów.
   Tak więc pozostaje tylko, a właœciwie aż, opracowanie sobie systemu
   weryfikowania i aktualizacji potrzebnych danych. PóŸniej pozostaje
   trzymanie się owego sposobu. ródeł informacji raczej nie brakuje...
   Pozdrawiam wszystkich prawników. mjanaszek
  • Filip Stankiewicz
   Witam, Urzędnicy z Brukseli robią co chcą, opinię obywateli mają za nic. Najlepiej to widać, po wprowadzaniu rozwiązan zawartych w odrzuconej w 2
   Message 3969 of 3969 , May 3, 2006
   • 0 Attachment
    Witam,

    Urzędnicy z Brukseli robią co chcą, opinię obywateli mają za nic.
    Najlepiej to widać, po wprowadzaniu rozwiązan zawartych w odrzuconej
    w 2 krajach (a więc nie przyjętej jako obowiązującej w UE)
    Konstytucji UE. Większego lekcewazenia woli wyborców trudno sobie
    wyobrazić!

    P.S. Wie Pan dlaczego na nowej tablicy rejestrcyjnej nie mogę mieć
    flagi Polski tylko te idiotyczne gwaizdki UE? To chore co UE z nami
    robi. W dodatku jako podatnicy stracimy miliony (w skali kraju):

    http://lodz.naszemiasto.pl/wydarzenia/596159.html

    Zapraszam: http://stankiewicz.netstrefa.com

    Serdecznie Pozdrawiam
    Filip Stankiewicz    ---- Wiadomość Oryginalna ----
    Od: Tadeusz Lemańczyk <TadFromPoland@...>
    Do: forthenewuniverse@yahoogroups.com
    Data: Mon, 24 Apr 2006 03:36:07 -0000
    Temat: [For the New Universe] Europejskie Forum Dyskusyjne

    > Minęły dwa lata i tamte rozważania o europejskiej polityce
    > komunikacyjnej warto uzupełnić nie tylko o lekturę Białej Księgi w
    > sprawie europejskiej polityki komunikacyjnej: Debatować na temat
    > Europy, angażujšc jej mieszkańców (europa.eu.int/eur-
    > lex/lex/LexUriServ/site/pl/com/2006/com2006_0035pl01.pdf), ale w
    > szczególno�ci o drobiazgowš analizę powstałego w jej efekcie forum
    pod
    > adresem http://europa.eu.int/debateeurope/index.htm . Czyżby nastšpił
    > wreszcie tak oczekiwany przełom w relacji rzšdzšcy-rzšdzeni na
    > szczeblu Unii Europejskiej? Czy przykład ten podziała zara�liwie na
    > szczeblach narodowych i lokalnych? Co o tym sšdzicie?
    >
    > Pozdrawiam,
    >
    > Tad
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    > Yahoo! Groups Links
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    >
   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.