Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: prawo transportowe

Expand Messages
 • maniek2002pl
  ... W tej sytuacji odpowiedzialna jest firma transportowa przyjmująca zlecenie.Ustawa z dnia 26 lipca 1991r o warunkach wykonywania międzynarodowego
  Message 1 of 3969 , May 22, 2002
   --- In forthenewuniverse@y..., jutrzenka2002 wrote:
   > Ma miejsce następujšca sytuacja:<br>Firma
   > spedycyjna zleca firmie transportowej przewiezienie towaru z
   > Francji do Polski. Wysyła prawidłowe zlecenie z zawartymi
   > wszystkimi danymi dotyczšcymi adresu, załadunku/rozładunku
   > itd., <br>następnie faxem otrzymuje potwierdzenie
   > przyjęcia zlecenia. Samochód jedzie do Francji, ładuje
   > towar i opuszcza fabrykę. Po drodze (lecz jeszcze we
   > Francji) pojazd zostaje zatrzymany do rutynowej kontroli
   > drogowej. Podczas sprawdzania okazuje się, że kierowca nie
   > ma zezwolenia francuskiego i/bšdŸ certyfikatu
   > ekologicznoœci, ma jedynie zezwolenie na pojazd
   > nieekologiczny.<br> PYTANIE: Kto w takiej sytuacji jest
   > odpowiedzialny? - czy jest to spedytor, który nie sprawdził
   > dokładnie, czy firma transportowa posiada odpowiednie
   > zezwolenia? Czy moze osoba, która potwierdzajšc przyjęcie
   > zlecenia nie sprawdziła danych (tj. adresu załadunku) na
   > zleceniu i na własnš odpowiedzialnoœć wysłała samochód bez
   > pozwolenia? Może jeszcze kto inny?
   W tej sytuacji odpowiedzialna jest firma transportowa przyjmujšca
   zlecenie.Ustawa z dnia 26 lipca 1991r o warunkach wykonywania
   międzynarodowego transportu drogowego, art.103a. mówi, że kto
   wykonuje międzynarodowy transport drogowy bez wymaganej koncesji
   lub bez wymaganego zezwolenia na przewóz osób lub rzeczy albo nie
   przestrzega warunków w nim okreœlonych , bez uiszczenia opłat
   obowišzujšcych w międzynarodowym transporcie drogowym podlega karze
   grzywny.Art.4 ustawy mówi, że przewoŸnik przekraczajšcy granicę,
   obowišzany jest posiadać niezbędne dokumenty okreœlone w ustawie i
   umowach międzynarodowych obowišzujšcych RP w międzynarodowych
   przewozach drogowych i przedkładać je na żšdanie uprawnionych
   organów kontroli na granicy. Art. 8 tej ustawy mówi,że koncesji na
   przewóz udziela się na jeden lub więcej pojazdów samochodowych i
   jeden lub więcej krajów, wszystkie lub niektóre rodzaje przewozów.
   Koncesjš objęte sš konkretne pojazdy i konkretne kraje, a więc nie
   ma możliwoœci (zgodnie z prawem) wysłania do Francji samochodu,
   który nie spełnia obowišzujšcych tam norm i wymagań odnoœnie
   pojazdów samochodowch.Przedstawionš sytuację można porównać do
   takiej w której ktoœ decyduje się prowadzić samochód nie posiadajšc
   prawa jazdy.
  • Filip Stankiewicz
   Witam, Urzędnicy z Brukseli robią co chcą, opinię obywateli mają za nic. Najlepiej to widać, po wprowadzaniu rozwiązan zawartych w odrzuconej w 2
   Message 3969 of 3969 , May 3, 2006
    Witam,

    Urzędnicy z Brukseli robią co chcą, opinię obywateli mają za nic.
    Najlepiej to widać, po wprowadzaniu rozwiązan zawartych w odrzuconej
    w 2 krajach (a więc nie przyjętej jako obowiązującej w UE)
    Konstytucji UE. Większego lekcewazenia woli wyborców trudno sobie
    wyobrazić!

    P.S. Wie Pan dlaczego na nowej tablicy rejestrcyjnej nie mogę mieć
    flagi Polski tylko te idiotyczne gwaizdki UE? To chore co UE z nami
    robi. W dodatku jako podatnicy stracimy miliony (w skali kraju):

    http://lodz.naszemiasto.pl/wydarzenia/596159.html

    Zapraszam: http://stankiewicz.netstrefa.com

    Serdecznie Pozdrawiam
    Filip Stankiewicz    ---- Wiadomość Oryginalna ----
    Od: Tadeusz Lemańczyk <TadFromPoland@...>
    Do: forthenewuniverse@yahoogroups.com
    Data: Mon, 24 Apr 2006 03:36:07 -0000
    Temat: [For the New Universe] Europejskie Forum Dyskusyjne

    > Minęły dwa lata i tamte rozważania o europejskiej polityce
    > komunikacyjnej warto uzupełnić nie tylko o lekturę Białej Księgi w
    > sprawie europejskiej polityki komunikacyjnej: Debatować na temat
    > Europy, angażujšc jej mieszkańców (europa.eu.int/eur-
    > lex/lex/LexUriServ/site/pl/com/2006/com2006_0035pl01.pdf), ale w
    > szczególno�ci o drobiazgowš analizę powstałego w jej efekcie forum
    pod
    > adresem http://europa.eu.int/debateeurope/index.htm . Czyżby nastšpił
    > wreszcie tak oczekiwany przełom w relacji rzšdzšcy-rzšdzeni na
    > szczeblu Unii Europejskiej? Czy przykład ten podziała zara�liwie na
    > szczeblach narodowych i lokalnych? Co o tym sšdzicie?
    >
    > Pozdrawiam,
    >
    > Tad
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    > Yahoo! Groups Links
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    >
   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.