Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Dostęp do informacji niejawnych NATO

Expand Messages
 • Tadeusz Lemańczyk
  Czy muszę uzasadniać wysoką rangę tego problemu dla przedsiębiorców polskich? Myślę, że wystarczy zacytować pierwsze słowa jednej ze stron
  Message 1 of 1 , Nov 19, 2008
   Czy muszę uzasadniać wysoką rangę tego problemu dla przedsiębiorców
   polskich? Myślę, że wystarczy zacytować pierwsze słowa jednej ze stron
   internetowych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (
   http://www.abw.gov.pl/Bip/upload/bp_nato.htm ): "Przedsiębiorcy
   zamierzający wykonywać kontrakty w ramach programów lub projektów NATO
   z dostępem do informacji niejawnych NATO". Co więcej, sądzę, że
   skrĂłtowa z natury rzeczy informacja zawarta na tamtej stronie
   niejednego z Was skłoni do internetowych poszukiwań. Chciałbym zatem
   na dobry początek, w ślad za wiadomością wysłaną przeze mnie ponad
   miesiąc temu na Innovate-Ideagora (
   http://innovate-ideagora.ning.com/group/counterintelligence/forum/topics/2216838:Topic:2366
   ), polecić Wam lekturę tamtego niesłychanie użytecznego podręcznika (
   http://www.avanco.com/n/ips_handbook.html ). Osobom władającym innymi
   językami obcymi niż angielski, przypominam o stronie internetowej
   "Narzędzia językowe" ( http://www.google.pl/language_tools?hl=pl ).
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.