Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: Jakie wymagania musi spełniać kierowca?

Expand Messages
 • olejniczakadam
  Dyrektywa 2002/15/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 11 marca 2002 r. w sprawie organizacji czasu pracy osób wykonujących czynności w trasie w zakresie
  Message 1 of 3 , Mar 2, 2006
   Dyrektywa 2002/15/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 11 marca 2002
   r. w sprawie organizacji czasu pracy osób wykonujšcych czynnoœci w
   trasie w zakresie transportu drogowego przewiduje 56 godzin w
   tygodniu jako maksymalny czas pracy kierowców. Jeœli pracujš bez
   przerwy przez dwa tygodnie, nie mogš przekroczyć łšcznie 90 godzin.
   Normę dziennš ustalono na nie więcej niż 9 godzin. W tygodniu
   kierowcy mogš prowadzić pojazdy przez 10 godzin tylko przez 2 dni.
   Nowe normy dotyczš pojazdów o ciężarze ponad 3,5 tony.
   Analizujšc powyższš ustawę Parlamentu Europejskiego i rzeczywistoœc
   na drogach, przynajmniej w Polsce da się zauważyć,że przepisy te sš
   tylko przepisami i tak naprawdę mało kierowców stosuje się do niego.
   Dzieje się tak dlatego, ponieważ firmy transportowe wymagajš od
   przewoŸników szybkich dostaw towaru, troszczšc się, co jest
   zrozumiałe, o swoje interesy. W innych przypadkach to kierowcy
   nadużywajš przepisów, gdyż chcš szybciej zakończyć trasę. Jednak czy
   to wszystko jest warte tego? Czy wypadki powodowane przez
   zasypiajšcych za kierownicš osób nie dajš do myœlenia? Tym bardziej
   starcie samochodu osobowego z ciężarowym, w którym pierwszy ma małe
   szanse na przeżycie, powinno ich przekonać do tego. Przykładem tutaj
   może być ostatni wypadek na autostradzie A2 niedaleko węzła Krzesiny.
   Kierowca zasypia za kierownicš przemęczony długotrwałš, monotonnš
   jazdš i powoduje wypadek, którym blokuje całš autostradę. Ruch
   zostaje wstrzymany, a inni kierowcy pchajš się przez miasto, aby
   zdšżyć na czas, powodujšc wieksze natężenie ruchu w mieœcie. Jak
   wiadomo sprzyja to wypadkom i kolizjom drogowym. Dlatego wydaję mi
   się że należy się zastanowić nad takš profesjš i mieć trochę rozsšdku
   w głowie. Służby drogowe nie sš w stanie w całoœci wyeliminować tego
   zagrożenia. Jeden mandat nie zniechęca do niełamania przepisów,
   przynajmniej polskich kierowców. Dlatego tym bardziej powinny byc
   zaostrzone przepisy.
  • Tadeusz Lemańczyk
   Panie Adamie, a jak podane przez Pana liczby majš się do liczb wyszczególnionych w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców? Z
   Message 2 of 3 , Mar 3, 2006
    Panie Adamie, a jak podane przez Pana liczby majš się do liczb
    wyszczególnionych w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy
    kierowców?

    Z najlepszymi życzeniami,

    Tad
   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.