Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Syndrom armatki Edwarda Raczyńskiego

Expand Messages
 • Tadeusz Lemańczyk
  Któż z Wielkopolan nie kojarzy jego dokonań na społecznej niwie? Tym smutniejszy jest wydźwięk jego samobójczej śmierci. O ile niezbyt jasne pozostają
  Message 1 of 1 , May 1, 2005
   Któż z Wielkopolan nie kojarzy jego dokonań na społecznej niwie? Tym
   smutniejszy jest wydźwięk jego samobójczej śmierci. O ile niezbyt
   jasne pozostają jej motywy, o tyle do końca rozpoznane pozostaje jej
   narzędzie. Była to niewielka armatka odgrywająca pewną rolę w
   jego "zaniemyskich bitwach morskich" (
   http://www.inter.media.pl/nt-bin/zaniemysl/mig/atrakcje_tur.asp ).
   Niejednemu z Was przyjdzie ona na myśl w trakcie oglądania końcówki
   (25:39-26:12) video
   (http://real.atvn.pl/archiwum/kryminalistyka,.cz.vii.ram) do tego
   właśnie tematu. Czy, niezależnie od tego, że statystycznie nie tyle
   zabójstwa, ale samobójstwa i nieszczęśliwe wypadki pociąga za sobą
   wykonywanie własnoręcznie broni palnej i używanie broni
   samodziałowej (Tomasz Konopka. Niezwykły przypadek postrzału z broni
   palnej samodziałowej --
   www.forensic-medicine.pl/amsik/index.php?
   option=com_content&task=view&id=237 ), uzasadniona społecznie jest
   taka a nie mniejsza restryktywność Ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r.
   o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i
   obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i
   technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym połączona z
   art. 6 ust. 2 (Przeróbki broni, o których mowa w ust. 1, uważa się
   za wyrób broni.) Ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji?

   Pozdrawiam,

   Tad
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.