Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: شاهنامه فردوسی را صوتی و ب ا کیفیتی بالا و با صدایی دلنشین ب شنوید و لذت ببرید

Expand Messages
 • ★████████最近跟女-
  Message 1 of 5 , Feb 14, 2012
   On 12/1/11, ★████████最近跟女-朋友吵'不停買LV給她 <iranilinks@...> wrote:
   > فردوسی را صوتی و با کیفیتی بالا و با صدایی دلنشین بشنوید و لذت ببرید 1742
   > قيمت: 36,000 ریال روش پرداخت وجه: پرداخت درب منزل
   >
   >
   >
   >
   > شاهنامه فردوسی را صوتی و با کیفیتی بالا و با صدایی دلنشین بشنوید و لذت ببرید
   > شما در این مجموعه نفیس تمام شاهنامه را به صورت صوتی و با کیفیتی
   > عالی(با فرمت mp3) خواهید شنید و از همه مهم تر اینکه شاهنامه به صورتی
   > بسیار زیبا ضبط شده است و روح لطیف شما را پرواز خواهد داد.متن شاهنامه
   > نیز همراه این مجموعه با فرمت pdf موجود می باشد.
   > شاهنامه، اثر حکیم ابوالقاسم فردوسی، یکی از بزرگ‌ترین حماسه‌های جهان،
   > مهم‌ترین نامهٔ اندیشهٔ سیاسی ایران‌شهری در دورهٔ اسلامی، شاهکار حماسی
   > زبان فارسی و حماسهٔ ملی ایرانیان و نیز بزرگ‌ترین سند هویت ایشان است،
   > چنان که آن را قرآن ایرانیان خوانده‌اند.شاهنامه اثری است منظوم در حدود
   > پنجاه‌هزار بیت در بحر متقارب مثمن محذوف (یا مقصور) (فعولن فعولن فعولن
   > فعل (فعول)). سرایش آن حدود سی‌سال به طول انجامید. فردوسی خود در این
   > باره می‌گوید:
   >
   >
   > من این نامه فرخ گرفتم به فال همی رنج بردم به بسیار سال
   > آخرین ویرایشهای فردوسی در شاهنامه در سالهای ۴۰۰ و ۴۰۱ هجری قمری روی‌داد.
   > شاهنامه شرح احوال، پیروزیها، شکـستها، ناکامیها و دلاوریهای ایرانیان از
   > کهن‌ترین دوران (نخستین پادشاه جهان کیومرث) تا سرنگونی دولت ساسانی به
   > دست تازیان است (در سده هفتم میلادی).
   >
   >
   > علاوه بر سیر خطی تاریخی ماجرا، در شاهنامه داستان‌های مستقل پراکنده‌ای
   > نیز وجود دارند که مستقیماً به سیر تاریخی مربوط نمی‌شوند. از آن جمله:
   > داستان زال و رودابه، رستم و سهراب، بیژن و منیژه، بیژن و گرازان(که بخشی
   > از داستان بلند بیژن و منیژه است)، کرم هفتواد و جز اینها بعضی از این
   > داستان‌ها به طور خاص چون رستم و اسفندیار و یا رستم و سهراب از
   > شاهکارهای مسلم ادبیات جهان به شمار می‌آیند.
   >
   > http://wwwwww.ir/market.aspx?p_id=1742
   > http://wwwwww.ir/market.aspx?p_id=1742http://wwwwww.ir/market.aspx?p_id=1742
   > http://wwwwww.ir/market.aspx?p_id=1742
   > http://wwwwww.ir/market.aspx?p_id=1742
   > http://wwwwww.ir/market.aspx?p_id=1742
   > http://wwwwww.ir/market.aspx?p_id=1742
   > http://wwwwww.ir/market.aspx?p_id=1742
   > http://wwwwww.ir/market.aspx?p_id=1742
   > http://wwwwww.ir/market.aspx?p_id=1742
   > برخی از امکانات و قابلیتها:
   >
   >
   > شاهنامه فردوسی را صوتی و با کیفیتی بالا و با صدایی دلنشین بشنوید و لذت ببرید
   > شاهنامه فردوسی را صوتی و با کیفیتی بالا و با صدایی دلنشین بشنوید و لذت ببرید
   > شاهنامه فردوسی را صوتی و با کیفیتی بالا و با صدایی دلنشین بشنوید و لذت ببرید
   > شاهنامه فردوسی را صوتی و با کیفیتی بالا و با صدایی دلنشین بشنوید و لذت ببرید
   > شاهنامه فردوسی را صوتی و با کیفیتی بالا و با صدایی دلنشین بشنوید و لذت ببرید
   >
  • ★████████最近跟女-
   Message 2 of 5 , Jul 9, 2012
    On 12/1/11, ★████████最近跟女-朋友吵'不停買LV給她 <iranilinks@...> wrote:
    > فردوسی را صوتی و با کیفیتی بالا و با صدایی دلنشین بشنوید و لذت ببرید 1742
    > قيمت: 36,000 ریال روش پرداخت وجه: پرداخت درب منزل
    >
    >
    >
    >
    > شاهنامه فردوسی را صوتی و با کیفیتی بالا و با صدایی دلنشین بشنوید و لذت ببرید
    > شما در این مجموعه نفیس تمام شاهنامه را به صورت صوتی و با کیفیتی
    > عالی(با فرمت mp3) خواهید شنید و از همه مهم تر اینکه شاهنامه به صورتی
    > بسیار زیبا ضبط شده است و روح لطیف شما را پرواز خواهد داد.متن شاهنامه
    > نیز همراه این مجموعه با فرمت pdf موجود می باشد.
    > شاهنامه، اثر حکیم ابوالقاسم فردوسی، یکی از بزرگ‌ترین حماسه‌های جهان،
    > مهم‌ترین نامهٔ اندیشهٔ سیاسی ایران‌شهری در دورهٔ اسلامی، شاهکار حماسی
    > زبان فارسی و حماسهٔ ملی ایرانیان و نیز بزرگ‌ترین سند هویت ایشان است،
    > چنان که آن را قرآن ایرانیان خوانده‌اند.شاهنامه اثری است منظوم در حدود
    > پنجاه‌هزار بیت در بحر متقارب مثمن محذوف (یا مقصور) (فعولن فعولن فعولن
    > فعل (فعول)). سرایش آن حدود سی‌سال به طول انجامید. فردوسی خود در این
    > باره می‌گوید:
    >
    >
    > من این نامه فرخ گرفتم به فال همی رنج بردم به بسیار سال
    > آخرین ویرایشهای فردوسی در شاهنامه در سالهای ۴۰۰ و ۴۰۱ هجری قمری روی‌داد.
    > شاهنامه شرح احوال، پیروزیها، شکـستها، ناکامیها و دلاوریهای ایرانیان از
    > کهن‌ترین دوران (نخستین پادشاه جهان کیومرث) تا سرنگونی دولت ساسانی به
    > دست تازیان است (در سده هفتم میلادی).
    >
    >
    > علاوه بر سیر خطی تاریخی ماجرا، در شاهنامه داستان‌های مستقل پراکنده‌ای
    > نیز وجود دارند که مستقیماً به سیر تاریخی مربوط نمی‌شوند. از آن جمله:
    > داستان زال و رودابه، رستم و سهراب، بیژن و منیژه، بیژن و گرازان(که بخشی
    > از داستان بلند بیژن و منیژه است)، کرم هفتواد و جز اینها بعضی از این
    > داستان‌ها به طور خاص چون رستم و اسفندیار و یا رستم و سهراب از
    > شاهکارهای مسلم ادبیات جهان به شمار می‌آیند.
    >
    > http://wwwwww.ir/market.aspx?p_id=1742
    > http://wwwwww.ir/market.aspx?p_id=1742http://wwwwww.ir/market.aspx?p_id=1742
    > http://wwwwww.ir/market.aspx?p_id=1742
    > http://wwwwww.ir/market.aspx?p_id=1742
    > http://wwwwww.ir/market.aspx?p_id=1742
    > http://wwwwww.ir/market.aspx?p_id=1742
    > http://wwwwww.ir/market.aspx?p_id=1742
    > http://wwwwww.ir/market.aspx?p_id=1742
    > http://wwwwww.ir/market.aspx?p_id=1742
    > برخی از امکانات و قابلیتها:
    >
    >
    > شاهنامه فردوسی را صوتی و با کیفیتی بالا و با صدایی دلنشین بشنوید و لذت ببرید
    > شاهنامه فردوسی را صوتی و با کیفیتی بالا و با صدایی دلنشین بشنوید و لذت ببرید
    > شاهنامه فردوسی را صوتی و با کیفیتی بالا و با صدایی دلنشین بشنوید و لذت ببرید
    > شاهنامه فردوسی را صوتی و با کیفیتی بالا و با صدایی دلنشین بشنوید و لذت ببرید
    > شاهنامه فردوسی را صوتی و با کیفیتی بالا و با صدایی دلنشین بشنوید و لذت ببرید
    >
   • shirin
    Message 3 of 5 , Aug 7, 2012
     --- In forooshi@yahoogroups.com, ★████████最è¿`跟女-朋友吵'不停買LV給她 <iranilinks@...> wrote:
     >
     > On 12/1/11, ★████████最è¿`跟女-朋友吵'不停買LV給她 <iranilinks@...> wrote:
     > > فردوسی را صوتی و با کیفیتی بالا و با صدایی دلنشین بشنوید و لذت ببرید 1742
     > > قيمت: 36,000 ریال روش پرداخت وجه: پرداخت درب منزل
     > >
     > >
     > >
     > >
     > > شاهنامه فردوسی را صوتی و با کیفیتی بالا و با صدایی دلنشین بشنوید و لذت ببرید
     > > شما در این مجموعه نفیس تمام شاهنامه را به صورت صوتی و با کیفیتی
     > > عالی(با فرمت mp3) خواهید شنید و از همه مهم تر اینکه شاهنامه به صورتی
     > > بسیار زیبا ضبط شده است و روح لطیف شما را پرواز خواهد داد.متن شاهنامه
     > > نیز همراه این مجموعه با فرمت pdf موجود می باشد.
     > > شاهنامه، اثر حکیم ابوالقاسم فردوسی، یکی از بزرگ‌ترین حماسه‌های جهان،
     > > مهم‌ترین نامهÙ" اندیشهÙ" سیاسی ایران‌شهری در دورهÙ" اسلامی، شاهکار حماسی
     > > زبان فارسی و حماسهÙ" ملی ایرانیان و نیز بزرگ‌ترین سند هویت ایشان است،
     > > چنان که آن را قرآن ایرانیان خوانده‌اند.شاهنامه اثری است منظوم در حدود
     > > پنجاه‌هزار بیت در بحر متقارب مثمن محذوف (یا مقصور) (فعولن فعولن فعولن
     > > فعل (فعول)). سرایش آن حدود سی‌سال به طول انجامید. فردوسی خود در این
     > > باره می‌گوید:
     > >
     > >
     > > من این نامه فرخ گرفتم به فال همی رنج بردم به بسیار سال
     > > آخرین ویرایشهای فردوسی در شاهنامه در سالهای ۴۰۰ و ۴۰۱ هجری قمری روی‌داد.
     > > شاهنامه شرح احوال، پیروزیها، شکـستها، ناکامیها و دلاوریهای ایرانیان از
     > > کهن‌ترین دوران (نخستین پادشاه جهان کیومرث) تا سرنگونی دولت ساسانی به
     > > دست تازیان است (در سده هفتم میلادی).
     > >
     > >
     > > علاوه بر سیر خطی تاریخی ماجرا، در شاهنامه داستان‌های مستقل پراکنده‌ای
     > > نیز وجود دارند که مستقیماً به سیر تاریخی مربوط نمی‌شوند. از آن جمله:
     > > داستان زال و رودابه، رستم و سهراب، بیژن و منیژه، بیژن و گرازان(که بخشی
     > > از داستان بلند بیژن و منیژه است)، کرم هفتواد و جز اینها بعضی از این
     > > داستان‌ها به طور خاص چون رستم و اسفندیار و یا رستم و سهراب از
     > > شاهکارهای مسلم ادبیات جهان به شمار می‌آیند.
     > >
     > > http://wwwwww.ir/market.aspx?p_id=1742
     > > http://wwwwww.ir/market.aspx?p_id=1742http://wwwwww.ir/market.aspx?p_id=1742
     > > http://wwwwww.ir/market.aspx?p_id=1742
     > > http://wwwwww.ir/market.aspx?p_id=1742
     > > http://wwwwww.ir/market.aspx?p_id=1742
     > > http://wwwwww.ir/market.aspx?p_id=1742
     > > http://wwwwww.ir/market.aspx?p_id=1742
     > > http://wwwwww.ir/market.aspx?p_id=1742
     > > http://wwwwww.ir/market.aspx?p_id=1742
     > > برخی از امکانات و قابلیتها:
     > >
     > >
     > > شاهنامه فردوسی را صوتی و با کیفیتی بالا و با صدایی دلنشین بشنوید و لذت ببرید
     > > شاهنامه فردوسی را صوتی و با کیفیتی بالا و با صدایی دلنشین بشنوید و لذت ببرید
     > > شاهنامه فردوسی را صوتی و با کیفیتی بالا و با صدایی دلنشین بشنوید و لذت ببرید
     > > شاهنامه فردوسی را صوتی و با کیفیتی بالا و با صدایی دلنشین بشنوید و لذت ببرید
     > > شاهنامه فردوسی را صوتی و با کیفیتی بالا و با صدایی دلنشین بشنوید و لذت ببرید
     > >
     >
    • shirin
     Message 4 of 5 , Aug 7, 2012
      --- In forooshi@yahoogroups.com, ★████████最è¿`跟女-朋友吵'不停買LV給她 <iranilinks@...> wrote:
      >
      > On 12/1/11, ★████████最è¿`跟女-朋友吵'不停買LV給她 <iranilinks@...> wrote:
      > > فردوسی را صوتی و با کیفیتی بالا و با صدایی دلنشین بشنوید و لذت ببرید 1742
      > > قيمت: 36,000 ریال روش پرداخت وجه: پرداخت درب منزل
      > >
      > >
      > >
      > >
      > > شاهنامه فردوسی را صوتی و با کیفیتی بالا و با صدایی دلنشین بشنوید و لذت ببرید
      > > شما در این مجموعه نفیس تمام شاهنامه را به صورت صوتی و با کیفیتی
      > > عالی(با فرمت mp3) خواهید شنید و از همه مهم تر اینکه شاهنامه به صورتی
      > > بسیار زیبا ضبط شده است و روح لطیف شما را پرواز خواهد داد.متن شاهنامه
      > > نیز همراه این مجموعه با فرمت pdf موجود می باشد.
      > > شاهنامه، اثر حکیم ابوالقاسم فردوسی، یکی از بزرگ‌ترین حماسه‌های جهان،
      > > مهم‌ترین نامهÙ" اندیشهÙ" سیاسی ایران‌شهری در دورهÙ" اسلامی، شاهکار حماسی
      > > زبان فارسی و حماسهÙ" ملی ایرانیان و نیز بزرگ‌ترین سند هویت ایشان است،
      > > چنان که آن را قرآن ایرانیان خوانده‌اند.شاهنامه اثری است منظوم در حدود
      > > پنجاه‌هزار بیت در بحر متقارب مثمن محذوف (یا مقصور) (فعولن فعولن فعولن
      > > فعل (فعول)). سرایش آن حدود سی‌سال به طول انجامید. فردوسی خود در این
      > > باره می‌گوید:
      > >
      > >
      > > من این نامه فرخ گرفتم به فال همی رنج بردم به بسیار سال
      > > آخرین ویرایشهای فردوسی در شاهنامه در سالهای ۴۰۰ و ۴۰۱ هجری قمری روی‌داد.
      > > شاهنامه شرح احوال، پیروزیها، شکـستها، ناکامیها و دلاوریهای ایرانیان از
      > > کهن‌ترین دوران (نخستین پادشاه جهان کیومرث) تا سرنگونی دولت ساسانی به
      > > دست تازیان است (در سده هفتم میلادی).
      > >
      > >
      > > علاوه بر سیر خطی تاریخی ماجرا، در شاهنامه داستان‌های مستقل پراکنده‌ای
      > > نیز وجود دارند که مستقیماً به سیر تاریخی مربوط نمی‌شوند. از آن جمله:
      > > داستان زال و رودابه، رستم و سهراب، بیژن و منیژه، بیژن و گرازان(که بخشی
      > > از داستان بلند بیژن و منیژه است)، کرم هفتواد و جز اینها بعضی از این
      > > داستان‌ها به طور خاص چون رستم و اسفندیار و یا رستم و سهراب از
      > > شاهکارهای مسلم ادبیات جهان به شمار می‌آیند.
      > >
      > > http://wwwwww.ir/market.aspx?p_id=1742
      > > http://wwwwww.ir/market.aspx?p_id=1742http://wwwwww.ir/market.aspx?p_id=1742
      > > http://wwwwww.ir/market.aspx?p_id=1742
      > > http://wwwwww.ir/market.aspx?p_id=1742
      > > http://wwwwww.ir/market.aspx?p_id=1742
      > > http://wwwwww.ir/market.aspx?p_id=1742
      > > http://wwwwww.ir/market.aspx?p_id=1742
      > > http://wwwwww.ir/market.aspx?p_id=1742
      > > http://wwwwww.ir/market.aspx?p_id=1742
      > > برخی از امکانات و قابلیتها:
      > >
      > >
      > > شاهنامه فردوسی را صوتی و با کیفیتی بالا و با صدایی دلنشین بشنوید و لذت ببرید
      > > شاهنامه فردوسی را صوتی و با کیفیتی بالا و با صدایی دلنشین بشنوید و لذت ببرید
      > > شاهنامه فردوسی را صوتی و با کیفیتی بالا و با صدایی دلنشین بشنوید و لذت ببرید
      > > شاهنامه فردوسی را صوتی و با کیفیتی بالا و با صدایی دلنشین بشنوید و لذت ببرید
      > > شاهنامه فردوسی را صوتی و با کیفیتی بالا و با صدایی دلنشین بشنوید و لذت ببرید
      > >
      >
     • shirin
      Message 5 of 5 , Aug 7, 2012
       --- In forooshi@yahoogroups.com, ★████████最è¿`跟女-朋友吵'不停買LV給她 <iranilinks@...> wrote:
       >
       > On 12/1/11, ★████████最è¿`跟女-朋友吵'不停買LV給她 <iranilinks@...> wrote:
       > > فردوسی را صوتی و با کیفیتی بالا و با صدایی دلنشین بشنوید و لذت ببرید 1742
       > > قيمت: 36,000 ریال روش پرداخت وجه: پرداخت درب منزل
       > >
       > >
       > >
       > >
       > > شاهنامه فردوسی را صوتی و با کیفیتی بالا و با صدایی دلنشین بشنوید و لذت ببرید
       > > شما در این مجموعه نفیس تمام شاهنامه را به صورت صوتی و با کیفیتی
       > > عالی(با فرمت mp3) خواهید شنید و از همه مهم تر اینکه شاهنامه به صورتی
       > > بسیار زیبا ضبط شده است و روح لطیف شما را پرواز خواهد داد.متن شاهنامه
       > > نیز همراه این مجموعه با فرمت pdf موجود می باشد.
       > > شاهنامه، اثر حکیم ابوالقاسم فردوسی، یکی از بزرگ‌ترین حماسه‌های جهان،
       > > مهم‌ترین نامهÙ" اندیشهÙ" سیاسی ایران‌شهری در دورهÙ" اسلامی، شاهکار حماسی
       > > زبان فارسی و حماسهÙ" ملی ایرانیان و نیز بزرگ‌ترین سند هویت ایشان است،
       > > چنان که آن را قرآن ایرانیان خوانده‌اند.شاهنامه اثری است منظوم در حدود
       > > پنجاه‌هزار بیت در بحر متقارب مثمن محذوف (یا مقصور) (فعولن فعولن فعولن
       > > فعل (فعول)). سرایش آن حدود سی‌سال به طول انجامید. فردوسی خود در این
       > > باره می‌گوید:
       > >
       > >
       > > من این نامه فرخ گرفتم به فال همی رنج بردم به بسیار سال
       > > آخرین ویرایشهای فردوسی در شاهنامه در سالهای ۴۰۰ و ۴۰۱ هجری قمری روی‌داد.
       > > شاهنامه شرح احوال، پیروزیها، شکـستها، ناکامیها و دلاوریهای ایرانیان از
       > > کهن‌ترین دوران (نخستین پادشاه جهان کیومرث) تا سرنگونی دولت ساسانی به
       > > دست تازیان است (در سده هفتم میلادی).
       > >
       > >
       > > علاوه بر سیر خطی تاریخی ماجرا، در شاهنامه داستان‌های مستقل پراکنده‌ای
       > > نیز وجود دارند که مستقیماً به سیر تاریخی مربوط نمی‌شوند. از آن جمله:
       > > داستان زال و رودابه، رستم و سهراب، بیژن و منیژه، بیژن و گرازان(که بخشی
       > > از داستان بلند بیژن و منیژه است)، کرم هفتواد و جز اینها بعضی از این
       > > داستان‌ها به طور خاص چون رستم و اسفندیار و یا رستم و سهراب از
       > > شاهکارهای مسلم ادبیات جهان به شمار می‌آیند.
       > >
       > > http://wwwwww.ir/market.aspx?p_id=1742
       > > http://wwwwww.ir/market.aspx?p_id=1742http://wwwwww.ir/market.aspx?p_id=1742
       > > http://wwwwww.ir/market.aspx?p_id=1742
       > > http://wwwwww.ir/market.aspx?p_id=1742
       > > http://wwwwww.ir/market.aspx?p_id=1742
       > > http://wwwwww.ir/market.aspx?p_id=1742
       > > http://wwwwww.ir/market.aspx?p_id=1742
       > > http://wwwwww.ir/market.aspx?p_id=1742
       > > http://wwwwww.ir/market.aspx?p_id=1742
       > > برخی از امکانات و قابلیتها:
       > >
       > >
       > > شاهنامه فردوسی را صوتی و با کیفیتی بالا و با صدایی دلنشین بشنوید و لذت ببرید
       > > شاهنامه فردوسی را صوتی و با کیفیتی بالا و با صدایی دلنشین بشنوید و لذت ببرید
       > > شاهنامه فردوسی را صوتی و با کیفیتی بالا و با صدایی دلنشین بشنوید و لذت ببرید
       > > شاهنامه فردوسی را صوتی و با کیفیتی بالا و با صدایی دلنشین بشنوید و لذت ببرید
       > > شاهنامه فردوسی را صوتی و با کیفیتی بالا و با صدایی دلنشین بشنوید و لذت ببرید
       > >
       >
      Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.