Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: [folkspraak] Digest Number 516

Expand Messages
 • Brian Davis
  Pretty readable! Do you know a link online to the original Danish version of this poem (so I can look up the original with my Danish dictionary)? Can you
  Message 1 of 3 , Aug 4 8:47 AM
   Pretty readable! Do you know a link online to the original Danish version of
   this poem (so I can look up the original with my Danish dictionary)? Can you
   translate this into your current version of Folkspraak? Maybe do a line by
   line comparison between your old and new style Folkspraak?

   Thanks,
   Brian

   Date: Sat, 02 Aug 2003 09:46:10 -0500
   From: bonesplitter@...
   Subject: A long poem in ancient folkspraak

   I just find this old file on my computer, it is one of the earliest thing i
   wrote in folkspraak, must be almost a year old, it is a translation of the
   damish national poem "Guldhornene" + a nice introduction i made, i post it
   here for your enjoyment, perhaps i should retranslate it. You will probably
   see that it doesn't rhime anymore (the original dansih poem did,) but i am
   not a poet so i am not good at tranlslating poems so that they keep their
   poetic value, however it still looks like a poem.
   There is a english translation too, that i made at the same time as the
   poem, i havent' checked how correct it is.


   Christian
  • bonesplitter@email.com
   her ar det original dansk versjon von de digt. ik hav findet her : www.ydigte.dk ik hav ok findet en tekst skrivt von Oehlenschlager, in de hi skriv warom hi
   Message 2 of 3 , Aug 5 6:28 AM
    her ar det original dansk versjon von de digt. ik hav findet her : www.ydigte.dk
    ik hav ok findet en tekst skrivt von Oehlenschlager, in de hi skriv warom hi makde de digt.


    De higer og söger
    i gamle Böger
    i oplukte Höie
    med speidende öie,
    paa Sværd og Skiolde
    i muldne Volde,
    paa Runestene

    blandt smuldnede Bene.
    Oldtids Bedrifter
    anede trylle;
    men i Mulm de sig hylle,
    de gamle Skrifter.
    Blikket stirrer,
    sig Tanken forvirrer.
    I Taage de famle.
    "I gamle gamle
    hensvundene Dage!
    da det straalte i Norden,
    da Himlen var paa Jorden,
    giv et Glimt tilbage!"

    Skyen suser,
    Natten bruser,
    Gravhöien sukker,
    Roser sig lukker.
    De övre Regioner
    toner!
    De sig möde, de sig möde,
    de forklarede Höie,
    kampfarvede, röde,
    med Stierneglands i öie.
    "I som raver i blinde,
    skal finde
    et ældgammelt Minde,
    der skal komme og svinde!
    Dets gyldne Sider
    skal Præget bære
    af de ældste Tider.
    Af det kan I lære.
    Med andagsfuld ære
    I vor Gave belönne.
    Det skiönneste Skiönne,
    en Möe
    skal Helligdommen finde!"
    Saa synge de og svinde.
    Lufttonerne döe!
    Hrymfaxe den sorte
    puster og dukker
    og i Havet sig begraver.
    Morgenens Porte
    Delling oplukker,
    og Skinfaxe traver
    i straalende Lue
    paa Himlens Bue.
    Og fuglene synge.
    Dugperler bade
    Blomsterbade
    som Vindene gynge.
    Og med svævende Fied
    en Möe hendandser
    til Marken afsted.
    Violer hende krandser.
    Hendes Rosenkind brænder,
    hun har Lilliehænder.
    Let som en Hind
    med muntert Sind,
    hun svæver og smiler;
    og som hun iler
    og paa Elskov grubler -
    hun snubler!
    og stirrer og skuer
    gyldne Luer,
    og rödmer og bæver
    og zittrende hæver
    med undrende Aand,
    af sorten Muld,
    med sneehvide Haand,
    det röde Guld.
    En sagte Torden
    dundrer!
    Hele Norden
    undrer!
    Og hen de stimle
    i store Vrimle
    og grave og söge
    Skatten at foröge.
    Men intet Guld!
    Deres Haab har bedraget.
    De see kun det Muld,
    hvoraf de er taget.
    Et Sekel svinder!!
    Over Klippetinder
    det atter bruser.
    Stormenes Sluser
    bryde med Vælde.
    Over Norges Fielde
    til Danmarks Dale
    i Skyernes Sale,
    de forklarede Gamle
    sig atter samle.
    "For de sieldne Faae
    som vor Gave forstaae,
    som ei Jordlænker binde,
    men hvis Siele sig hæve
    til det Eviges Tinde,
    som ane det Höie
    i Naturens öie,
    som tilbedende bæve
    for Guddommens Straaler,
    i Sole, i Violer,
    i det Mindste, i det Störste,
    som brændende törste
    efter Livets Liv,
    som - o store Aand
    for de svunde Tider!
    see dit Guddomsblik
    paa Helligdommens Sider,
    for dem lyder atter vort Bliv!
    Naturens Sön,
    ukiendt i Lön,
    men som sine Fædre
    kraftig og stor,
    dyrkende sin Jord,
    ham vil vi hædre,
    han skal atter finde!"
    Saa synge de og svinde.
    Hrymfaxe den sorte
    puster og dukker,
    og i Havet sig begraver.
    Morgenens Porte
    Delling oplukker,
    og Skinfaxe traver
    i straalende Lue,
    paa Himlens Bue.
    Ved lune Skov
    öxnene trække
    den tunge PLov,
    over sorten Dække.
    Da standser Ploven,
    og en Gysen farer
    igiennem Skoven.
    Fugleskarer
    pludselig tier.
    Hellig Taushed
    alt indvier.
    Da klinger i Muld
    det gamle Guld.
    Tvende Glimt fra Oldtidsdage
    funkler i de nye Tider.
    Selsomt vendte de tilbage,
    gaadefyldt paa röde Sider.
    Mystisk Helligdom omsvæver
    deres gamle Tegn og Mærker.
    Guddomsglorien ombæver
    Evighedens Underværker.
    Hædrer dem, thi Skiebnen skalter!
    snart maaskee de er forsvunden.
    Jesu Blod paa Herrens Alter
    fylde dem, som Blod i Lunden.
    Men I see kun deres Lue,
    ikke det ærværdigt Höie!
    Sætte dem som Pragt tilskue
    for et mat nysgierrigt öie.
    Himlen sortner, Storme brage!
    Visse time du er kommen.
    Hvad de gav de tog tilbage.
    Evig bortsvandt Helligdommen.
    [...]
    Jeg besøgte Steffens. Han boede i en underlig gammel Sal, med sælsomt malede Paneler; Jacob Bøhmes Aurora laa op-slaaet paa Bordet. Han begyndte at tale med mig Kl. 11 om Formiddagen, og saaledes bleve vi ved til Kl. 3 om Natten; altsaa i fulde sexten Timer. Imidlertid spiste vi Beefsteak og drak Viin hos Richters, spadserede til Frederiksberg, gik Søndermarken rundt, og begave os derfra til Kiøbenhavn, hvor jeg sov hos Steffens om Natten, men sprang drømmende ud af Sengen og larmede, da jeg havde slumret noget. Morgenen derpaa, efter Frokosten, gik jeg hiem, og satte mig strax hen at skrive det lyriske Digt: Guldhornene, for at bevise Steffens, at jeg var en Digter, hvorom han, efter det forhen kiendte at dømme, lod til at have nogen Tvivl. Han tilstod, at han, efter det Digt at slutte, som han havde læst af mig, havde forestillet sig mig som en gammel udlevet Mand med Paryk og Guldhuuskasse. Denne Sang var nemlig det satiriske Digt: Til Apoll, tilskaaret efter gammelt Snit,
    men dog ikke uden Salt. Jeg har derfor ogsaa, desuagtet, siden optaget det i mine Samlinger.
    Paa Kunstkammeret vare nylig de to ældgamle Drikkehorn stiaalne bort, og smeltede af Tyven, saa at de ginge for evig tabte for Efterverdenen. Denne Hændelse tog jeg allegorisk, og fortalte, at Hornene vare fundne til Løn for tro Oldforskning, men atter borttagne af Guderne, fordi man ingen Sands havde for deres Værd og kun begabede dem nysgierrigt som andre Curiøsiteter.
    "Ei, min Bedste!" sagde Steffens, da jeg havde forelæst ham dette Stykke, "De er jo virkelig en Digter!" - Jeg svarede ham, at jeg selv var fast af den Formodning. Nu tog han sig ret ivrigt af mig, og vi vare fra den Dag af uadskillige.
    [...]
    Oehlenschlägers, Adam, Oehlenschläegers Ungdomserindringer udgivne ved Louis Bobé, J.L. Lybeckers Forlag, Kbh: 1915. s. 176.


    ----- Original Message -----
    From: "Brian Davis" <brian.davis@...>
    Date: Mon, 4 Aug 2003 08:47:53 -0700
    To: <folkspraak@yahoogroups.com>
    Subject: Re: [folkspraak] Digest Number 516

    > Pretty readable! Do you know a link online to the original Danish version of
    > this poem (so I can look up the original with my Danish dictionary)? Can you
    > translate this into your current version of Folkspraak? Maybe do a line by
    > line comparison between your old and new style Folkspraak?
    >
    > Thanks,
    > Brian
    >
    > Date: Sat, 02 Aug 2003 09:46:10 -0500
    > From: bonesplitter@...
    > Subject: A long poem in ancient folkspraak
    >
    > I just find this old file on my computer, it is one of the earliest thing i
    > wrote in folkspraak, must be almost a year old, it is a translation of the
    > damish national poem "Guldhornene" + a nice introduction i made, i post it
    > here for your enjoyment, perhaps i should retranslate it. You will probably
    > see that it doesn't rhime anymore (the original dansih poem did,) but i am
    > not a poet so i am not good at tranlslating poems so that they keep their
    > poetic value, however it still looks like a poem.
    > There is a english translation too, that i made at the same time as the
    > poem, i havent' checked how correct it is.
    >
    >
    > Christian
    >

    --
    __________________________________________________________
    Sign-up for your own FREE Personalized E-mail at Mail.com
    http://www.mail.com/?sr=signup

    CareerBuilder.com has over 400,000 jobs. Be smarter about your job search
    http://corp.mail.com/careers
   • bonesplitter@email.com
    here is my new version of the gullhornen. I couldn t mail a staxa by stanza comparision but check out the historyen folder, I have uploaded it there. Dit ar en
    Message 3 of 3 , Aug 6 3:14 PM
     here is
     my new version of the gullhornen. I couldn't mail a staxa by stanza comparision but check out the historyen folder, I have uploaded it there.


     Dit ar en digt von Adam Oehlenschläger, det grotest danisk digter.
     De digt ar in 1802 skrivt, det war det first grot romantisk dig in Danmark, dets ide ar tu ere de natur, det panteistisk sehing an kristendom. De digt kritiser de rationel, det ar nigt de, wu kikk ond suk, wu find de hornen. Det ar de fruje, ond de danisk son von de natur, wu kann de finden de hornen.
     de tvo gullhornen vord findet negst Gallehus negst de stad Møgeltønder in jutland in de jaren 1639 ond 1734 von fruje “Kirsten svendsdatter” ond “Jerk Lassen”
     efter de havde brukdes soals drinkenhornen von danisk konigen, vord de in en Museum settet. in de digt seh vi , dat Oehlenschläger kritiser dit; Oehelenschlägger find, dat de skallde haven brukdes for Jesus ond God tu eren. In jar 1802 vordede de gullhornen stilt von en mann, wu makkde de gullhornen tu gullgeld. Befor havde srivt de digt, findede man nigt de gullhoren vigtig, men efter ar de vordet en symbol von de danisk aldtid,danisk faterlandlive ond det romantiske periode.
     Dit dagt, on ander digten von Oehelnschlägger sprak von nigt blott en nordisk folkgemenskap, men ok en gemenskap med Dytskland. Oehlenschlägger hav skrivt muj digten op dytsk, ond hi findede de nigt gud, wenn Dytskland (Pryssen) on Danemark geh tu krig med enander in 1848.

     De Gullhornen ar en symbol von folkgemenskap, germansk spraakgemenskap, kande man sagen, fordi der op de gullhornen ar en von de first eksempelen von en germansk spraak, on det first eksempel von en nordgermansk spraak.
     der steh op de klejn gullhorn “ Ek Hlewagastir holtijar horna tawido” dit ar in Folkspraak “Ik Legast von holt makkde de horn, men det kann ok bedyten “Ik Legast Holt’s son makkde de horn”
     or “Ik Legast de vald’s son makkde de horn” Men i realitet vet man nig, wat “tawido” bedyt.


     De kikk ond suk
     In de ald buk
     in openet hogen
     med spejdende ojen
     an sverden ond skilden
     in erdent vollen

     an runestenen
     negst brekkende benen

     aldtid’s dyden
     unsehenlik ar.
     Men in dunkel sig hil,
     de ald skrivten.
     De blikk stirr,
     sig de denke forvir.
     in mist de fummel.
     “Je ald ald
     forlort dagen,
     wenn det stralde in de Nord
     wenn Himmel var op de erd
     send jer’s ligt turugg!”

     De sky sus
     de nagt brus
     de gravhog sukkt
     de rose sig stenf
     de hoger regionen
     tone
     de sig treff, de sig treff
     de hellig hogen
     kampfarvt roden
     med sternenligt in ojen.

     Je, wu fummel als blinden
     skalk finden
     en erk ald ligt,
     dat skall kommen ond forlores
     dats gullt siden
     skall de mark dragen
     von de aldste tiden.
     Vondat kann je lernen.
     Med hellig ere
     je ons’ givt belon
     dat skonste skon
     en mejd
     skall de helligdom finden
     dann sing de ond svind
     De lufttonen dod!


     Hrymfaxe de svart
     prust ond dukk
     ond in de hau sig begrav.
     morgen’s porten
     Delling open
     Ond skinfaxe geh
     in stralende ligt
     op de himmel’s buge

     Ond fogelen sing.
     duwperlen bad
     blumenbladen,
     meddat de vind spil.
     Ond med flotende foten
     en mejd hindans
     tu de felt hinut.
     Violen shi omgiv
     har rosehovd brenn,
     shi hav liljehanden
     lett als en hind
     ond frolik denk
     Shi flot ond smil
     Ond wejl shi lop
     ond an liven denk—
     she fall
     ond stirr ond skuhe
     gullt ligt,
     ond rodes ond angstes
     ond sitternde lift
     med vunderende gejst
     ut svart erd
     med snevit hand
     De rod gull.

     En legt torden
     hores!
     de hel Nord
     vunder!

     Ond dartu de komm
     in grot flokken
     ond grav ond suk
     de skat tu forgroten
     Dems hop hav bedragt
     de seh blott de erd
     ut de de ar nemt
     En sekel svind

     over klippetoppen
     det igen brus
     stormen’s slossen
     brekk med magt
     over Norveg’s bergen
     tu Danmark’s dalen
     i skyen’s salen
     de vis alden
     sig igen treffen.

     For de selten feu,
     wu ons’ givt forsteh,
     wu de erd nigt binn,
     men wu’s selen sig hev
     tu de evigen’s topp,
     wu fyl de hoge
     in natur’s oje,
     wu anbittende sitter
     for goddomen’s stralen,
     in sonnen, in violen
     in dat klejneste, in dat groteste,
     wu brennende turst
     an de liv’s liv,
     wu—grot gejst
     vond de svindt tiden!
     seh din goddomsblikk
     op de helligdoms siden,
     for dem hores igen ons’ bliv!
     Natur’s son
     unkennt, unseht,
     men soals sin fateren
     kraftfull ond grot,
     verkende sin erd,
     him vill vi hillen,
     hi skall igen finden!”
     Dann sing de ond svind.

     Hrymfaxe de svart
     prust ond dukk
     ond in de hau sig begrav.
     morgen’s porten
     Delling open
     Ond skinfaxe geh
     in stralende ligt
     op de himmel’s buge
     dann stopp da plou
     ond angst flig
     durg de vald
     de fogelsang
     plotselik halt
     hellig ruhe
     all invih.

     det kling in erd
     de ald gull

     tvo glimten von aldtiddagen
     funkel in de neu tiden
     selsamlik komde de turugg
     radselfull op rod siden.

     mystisk helligdom flot
     ut dems ald tegnen on marken.
     de goddomglorie utgeh
     von evighet’s vunderen.

     er dem, fordi de tid geh!
     snart majske de ar forsvindet
     Jesus’s blot op Der Herr’s alter
     fill dem, soals blod in vald.

     Men je seh blott dems ligt
     nigt de erfull hoge
     sett dem soals pragt tu skuhen
     for en grau ond neugerig oje.

     de himmel svartes, stormen donner
     sikker stund de ar kommt
     wat de givde, turugg de nemde
     eviglik svindede de helligdom.

     --
     __________________________________________________________
     Sign-up for your own FREE Personalized E-mail at Mail.com
     http://www.mail.com/?sr=signup

     CareerBuilder.com has over 400,000 jobs. Be smarter about your job search
     http://corp.mail.com/careers
    Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.