Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

De Fader ond sin Sonen

Expand Messages
 • wordwulf
  Her ar min egen fortaling. Lukas XV 11-24 Draft 1 11. Ond hi sagde: jeman havde tva Sonen. 11. Ond hi sagde: En Mann havde tva Sonen. 11. Ond hi sagde: En
  Message 1 of 3 , Aug 31, 2002
   Her ar min egen fortaling.

   Lukas XV 11-24 Draft 1

   11. Ond hi sagde: "jeman havde tva Sonen.
   11. Ond hi sagde: "En Mann havde tva Sonen.

   11. Ond hi sagde: "En mann havde tva sonen.

   12. Ond de junger av dem sagde to sin Fader, `Fader
   giv to mig de
   Arvingdel dat behore to mig; Ond hi ferdelde his
   Egenskap tvisken
   dem.
   12. "Ond de jungste av deim sagde to sin Fader, `Fader
   giv to mi min
   Del av de Guden,'; So ferdelde hi sin Guden tven deim.

   12. "Onde de junger av deim sagde to sin fader, 'Fader, gev mig min
   arvingdel.' Ond hi fordelde sin egenskap tvisk deim.

   13. En fa dagen efter, de junger Son samelde all sin
   Dingen samen ond
   resde in en fer Land, ond der vastede sin Arving vid
   Prassing.
   13. "Nit vel Dagen der after, de jungst Son sammelde
   all sin Guden
   samen ond resde veg to en fer Land, ond der vastede
   sin Rikhed mid
   vild Levend.

   13. "Ond ne fil dagen after, de junger son sammelde all sin
   behorigheden ond resde to en fer land, ond der vastede hi sin arving
   med utsveving.

   14. Ven hi all sin Arving havde gevastede, en grot
   Hungersnod komde
   over dat Land, ond hi verdede en erm Man.
   14. "Ven hi all sin Rikhed havde gevasted komde en
   grot Hungersnod
   over dat Land, ond hi beginnde te komme an de Nod .

   14 "Ond venn hi havde vastet all sin arving, kommde en grot hungersnod
   over dat land, ond hi beginnde to have nod.

   15. Ond hi gade ond folgde, als en Diner, en Stedvoner
   av dat Land,
   ond hi sendede him na sin Akeren, de Svinen to herden.
   15. "So gade hi ond ferhurde sig to en Stadvoner av
   dat Land , dat
   sendede him to sin Felden, de Svinen te ferete.

   15 "Ond hi gade ond hurde sig to en stadvoner jen lands, ond hi
   sendede him to sin felden to fede svinen.

   16. Ond hi villde sin Mag fillen vid de Bonhulsen dat
   de Svinen
   etede, dok neman givde dem to him.
   16. "Ond hi villde so, sin Mag te fille mid de
   Bonhulsen dat de
   Svinen etede, men niva givde to him.

   16. "Ond hi villde gerne fille sin mag med de bonhulsen dat de svinen
   etede, men nimann gevde to him.

   17. "Den hi denkde to sig, hi sagde, `hofele av min
   Faders
   Dagarbeteren have genog Brot, nog ik ar hir hungrig.
   17. "Den, van hi kommde to sin Sinnen, sagde hi `Huvel
   av min Faders
   Dagarbeteren hav en overflod av Brod, ond her ar ik
   gehungrig!

   17. "Ond venn hi kommde to sig, sagde hi, 'Hu fil min faders
   dagarbeterens hav genog brod ond to spare, ond ik sterv med hunger!'

   18. Ik skal rise sig and gae na min Fader ond sage to
   him! "Fader, ik
   havde gesundede gen de Himel ond for dig.
   18. " ` Ik skall rise sig ond gae rukk to min Fader
   ond sage to
   him "Fader, ik havde skulded gegen de Himmel ond gegen
   di.

   18. "'Ik vill rise ond ga to min fader ond sage him, Fader, ik hav
   skuldet gejn himmel ond for dig,

   19. Ik ar hinfort net vard, dat din Son heten. Mak
   mig, en av din
   Dagarbeteren.
   19. " ` "Ik ar herfram nit vardig, din Son ti vare
   kalld. Mak mi en
   av din Dagarbeteren." '

   19. "Ond ik ar herfran net vardig, din son to hete. Mak mig als en
   din dagarbeterens.'

   20. So hi risde ond gade to sin Fader. Ven hi var nog
   ferav his Fader
   sede him ond var fillde vid medink, hi lopde ond
   fallde op sin Hals
   ond kussde him tenderlik.
   20. "So risde hi ond kommde to sin Fader. Men ven hi
   var nog fer aff,
   sede sin Fader him ond var filld mid midink, ond
   rennde ond fallde op
   sin Hals ond kussde him tenderlik.

   20. "Ond hi risde ond kommde to sin fader. Menn venn hi var nog fer
   av, sede sin fader him ond havde medlid ond lopde ond fallde op his
   hals ond kussde him.

   21. Den de Son sagde to him, Fader ik havde gesundede
   gen de Himel
   ond for dig. Ik ar hinfort net vard, dat din Son
   heten. Mak mig en av
   din Dagarbeter.'
   21. "Dan sagde de Son to him, `Fader, ik havde skulded
   gegen de
   Himmel ond gegen di. Ik ar herfram nit vardig, din Son
   te vare kalld.
   Mak mi en av din Dagarbeter.'

   21. "Ond de son sagde him, 'Fader, ik hav skuldet gejn himmel, ond in
   din sikt, ond ar herfran net vardig, din son to hete.'

   22. Men de Fader sagde to his Dineren, `bring snellik
   de beste Mantel
   hir, ond ferklede him vid det, ond set en Ring op sin
   Hand ond Skuen
   op sin Futen.
   22. "Men de Fader sagde to sin Dineren, `Snell! Bring
   de best Mantel
   her, ond ferklede him mid den, ond set en Ring op sin
   Hand ond Skuen
   op sin Foten.

   22. "Men de fader sagde to sin djeneren, 'Bring ut de best mantel, ond
   forkled him med det, ond sett en ring op his hand ond skoen op his
   foten.

   23. Ond bring de ferfetede Kalv ond slaht det, om vi
   en grot Fest
   haven.
   23. "`Ond bring de ferfetted Kalv ond slakt den, ond
   lat os ete ond
   feste!

   23. "Ond bring her de forfettet kalv ond slakt det, ond lat us ete ond
   vare glad:

   24. Wegen dis min Son war dod men hi are vider
   levende; hi var
   gelosde men ar gefindede.' Ond dei beginde festen.
   24. "`Derfur dis min Son var dod ond nu lev hi vider;
   hi var ferlord
   men ar finded.' Ond dei beginde te feste."

   24. "Derfor dis min son var dod, ond ar vider levend; hi var forlost,
   ond ar findet.' Ond dei beginnde to vare glad.

   25. "Nu, his alder son var in de feld: ond als hi kommde ond nehde de
   hus, horde hi sang ond dansing.

   26. "Ond hi ropde en de djenerens ond fragde wat dis dingen bedeudede.

   27. "Ond dei sagde him, 'Din broder hav kommt; ond din fader hav
   slaktet de forfettet kalv, derfor hi hav andfangt him seker ond hel.

   28. "Ond hi var vred, ond villde net ga derin: derfor kommde his fader
   ut, ond beddede him.

   29. "Ond hi, andsvarend, sagde to sin fader, 'Nu, dis manig jaren hav
   ik djent dig, nog overgangde ik enig tid din bod; ond nog gevde du
   mig never en getje, dat ik kunnde glade mig med min frienden:

   30. "Men so snell dis din son havde kommt, va hav forsvalgt din
   egenskap med horen, hav du slaktet him de forfettet kalv.

   31. "Ond hi sagde him, 'Son, du ar ever med mig, ond all dat ik hav ar
   din.

   32. "It var god dat vi skulle glade us, ond var glad: for dis din
   broder var dod, ond ar vider levend; ond var forlost, and ar findet."

   Erik
  • tungol65
   ... Thanks guys for your comments and versions, I have added notes below Lukas XV 11-24 Draft 1 ... I like your versions better. ... I think a distinction
   Message 2 of 3 , Sep 4, 2002
    --- In folkspraak@y..., "wordwulf" <eparsels@n...> wrote:
    >

    Thanks guys for your comments and versions, I have added notes below

    Lukas XV 11-24 Draft 1
    >
    > 11. Ond hi sagde: "jeman havde tva Sonen.
    > 11. Ond hi sagde: "En Mann havde tva Sonen.
    > 11. Ond hi sagde: "En mann havde tva sonen.

    I like your versions better.

    > 12. Ond de junger av dem sagde to sin Fader, `Fader
    > giv to mig de Arvingdel dat behore to mig; Ond hi ferdelde his
    > Egenskap tvisken dem.
    > 12. "Ond de jungste av deim sagde to sin Fader, `Fader
    > giv to mi min Del av de Guden,'; So ferdelde hi sin Guden tven
    > deim.
    > 12. "Onde de junger av deim sagde to sin fader, 'Fader, gev mig min
    > arvingdel.' Ond hi fordelde sin egenskap tvisk deim.

    I think a distinction should be made between "arvingdel - share of
    inheritance" and "egenskap - property", rather than the more
    general "guten - goods". Also I would prefer a compound noun over a
    construction involving a preposition.

    > 13. En fa dagen efter, de junger Son samelde all sin Dingen samen
    > ond resde in en fer Land, ond der vastede sin Arving vid
    > Prassing.
    > 13. "Nit vel Dagen der after, de jungst Son sammelde
    > all sin Guden samen ond resde veg to en fer Land, ond der vastede
    > sin Rikhed mid vild Levend.
    > 13. "Ond ne fil dagen after, de junger son sammelde all sin
    > behorigheden ond resde to en fer land, ond der vastede hi sin
    > arving med utsveving.

    "vild Levend" is good, more to the point. I coined "Prassing" from
    GER "prassen" for want of anything better.
    I use "vid" as opposed to "med" or "mid" to distiguish between "with -
    in the company of" and "with - by means of, due to"

    Ik gade na de Strand med min Fader.
    Ik snede de Brot vid en Kniv.

    > 14. Ven hi all sin Arving havde gevastede, en grot
    > Hungersnod komde over dat Land, ond hi verdede en erm Man.
    > 14. "Ven hi all sin Rikhed havde gevasted komde en
    > grot Hungersnod over dat Land, ond hi beginnde te komme an de Nod .
    > 14 "Ond venn hi havde vastet all sin arving, kommde en grot
    > hungersnod over dat land, ond hi beginnde to have nod.

    I like your versions.

    > 15. Ond hi gade ond folgde, als en Diner, en Stedvoner av dat Land,
    ond hi sendede him na sin Akeren, de Svinen to herden.
    > 15. "So gade hi ond ferhurde sig to en Stadvoner av
    > dat Land , dat sendede him to sin Felden, de Svinen te ferete.
    > 15 "Ond hi gade ond hurde sig to en stadvoner jen lands, ond hi
    > sendede him to sin felden to fede svinen.

    I choose "Akeren" to mean cultivated land as opposed to "Felden",
    which I feel is more general.
    I used "na" instead of "to", which I reserve to show the dative case.

    > 16. Ond hi villde sin Mag fillen vid de Bonhulsen dat
    > de Svinen etede, dok neman givde dem to him.
    > 16. "Ond hi villde so, sin Mag te fille mid de Bonhulsen dat de
    > Svinen etede, men niva givde to him.
    > 16. "Ond hi villde gerne fille sin mag med de bonhulsen dat de
    > Svinen etede, men nimann gevde to him.
    >
    > 17. "Den hi denkde to sig, hi sagde, `hofele av min Faders
    > Dagarbeteren have genog Brot, nog ik ar hir hungrig.
    > 17. "Den, van hi kommde to sin Sinnen, sagde hi `Huvel av min
    > Faders Dagarbeteren hav en overflod av Brod, ond her ar ik
    > gehungrig!
    > 17. "Ond venn hi kommde to sig, sagde hi, 'Hu fil min faders
    > dagarbeterens hav genog brod ond to spare, ond ik sterv med hunger!'

    I like "sterv med hunger"

    > 18. Ik skal rise sig and gae na min Fader ond sage to him! "Fader,
    > ik havde gesundede gen de Himel ond for dig.
    > 18. " ` Ik skall rise sig ond gae rukk to min Fader ond sage to
    > him "Fader, ik havde skulded gegen de Himmel ond gegen di.
    > 18. "'Ik vill rise ond ga to min fader ond sage him, Fader, ik hav
    > skuldet gejn himmel ond for dig,

    I'm curious about the use of the root "skuld-", surely this
    means "shame" or "guilt", as opposed to "sin" GER "Sünde",
    DUT "zonde", FRI "sûnde", DAN "synd", NOR "synd"

    > 19. Ik ar hinfort net vard, dat din Son heten. Mak mig, en av din
    > Dagarbeteren.
    > 19. " ` "Ik ar herfram nit vardig, din Son ti vare kalld. Mak mi en
    > av din Dagarbeteren." '
    > 19. "Ond ik ar herfran net vardig, din son to hete. Mak mig als en
    > din dagarbeterens.'
    >
    > 20. So hi risde ond gade to sin Fader. Ven hi var nog ferav his
    > Fader sede him ond var fillde vid medink, hi lopde ond fallde op
    > sin Hals ond kussde him tenderlik.
    > 20. "So risde hi ond kommde to sin Fader. Men ven hi var nog fer
    > aff, sede sin Fader him ond var filld mid midink, ond rennde ond
    > fallde op sin Hals ond kussde him tenderlik.
    > 20. "Ond hi risde ond kommde to sin fader. Menn venn hi var nog
    > fer av, sede sin fader him ond havde medlid ond lopde ond fallde op
    > his hals ond kussde him.
    >
    > 21. Den de Son sagde to him, Fader ik havde gesundede gen de Himel
    > ond for dig. Ik ar hinfort net vard, dat din Son heten. Mak mig en
    av din Dagarbeter.'
    > 21. "Dan sagde de Son to him, `Fader, ik havde skulded gegen de
    > Himmel ond gegen di. Ik ar herfram nit vardig, din Son te vare
    > kalld. Mak mi en av din Dagarbeter.'
    > 21. "Ond de son sagde him, 'Fader, ik hav skuldet gejn himmel, ond
    > in din sikt, ond ar herfran net vardig, din son to hete.'

    > 22. Men de Fader sagde to his Dineren, `bring snellik de beste
    > Mantel hir, ond ferklede him vid det, ond set en Ring op sin
    > Hand ond Skuen op sin Futen.
    > 22. "Men de Fader sagde to sin Dineren, `Snell! Bring de best
    > Mantel her, ond ferklede him mid den, ond set en Ring op sin
    > Hand ond Skuen op sin Foten.
    > 22. "Men de fader sagde to sin djeneren, 'Bring ut de best mantel,
    > ond forkled him med det, ond sett en ring op his hand ond skoen op
    > his foten.
    >
    > 23. Ond bring de ferfetede Kalv ond slaht det, om vi en grot Fest
    > haven.
    > 23. "`Ond bring de ferfetted Kalv ond slakt den, ond lat os ete ond
    > feste!
    > 23. "Ond bring her de forfettet kalv ond slakt det, ond lat us ete
    > ond vare glad:
    >
    > 24. Wegen dis min Son war dod men hi are vider levende; hi var
    > gelosde men ar gefindede.' Ond dei beginde festen.
    > 24. "`Derfur dis min Son var dod ond nu lev hi vider; hi var
    > ferlord men ar finded.' Ond dei beginde te feste."
    > 24. "Derfor dis min son var dod, ond ar vider levend; hi var
    > forlost, ond ar findet.' Ond dei beginnde to vare glad.
    >
    > 25. "Nu, his alder son var in de feld: ond als hi kommde ond nehde
    de
    > hus, horde hi sang ond dansing.
    >
    > 26. "Ond hi ropde en de djenerens ond fragde wat dis dingen
    bedeudede.
    >
    > 27. "Ond dei sagde him, 'Din broder hav kommt; ond din fader hav
    > slaktet de forfettet kalv, derfor hi hav andfangt him seker ond hel.
    >
    > 28. "Ond hi var vred, ond villde net ga derin: derfor kommde his
    fader
    > ut, ond beddede him.
    >
    > 29. "Ond hi, andsvarend, sagde to sin fader, 'Nu, dis manig jaren
    hav
    > ik djent dig, nog overgangde ik enig tid din bod; ond nog gevde du
    > mig never en getje, dat ik kunnde glade mig med min frienden:
    >
    > 30. "Men so snell dis din son havde kommt, va hav forsvalgt din
    > egenskap med horen, hav du slaktet him de forfettet kalv.
    >
    > 31. "Ond hi sagde him, 'Son, du ar ever med mig, ond all dat ik hav
    ar
    > din.
    >
    > 32. "It var god dat vi skulle glade us, ond var glad: for dis din
    > broder var dod, ond ar vider levend; ond var forlost, and ar
    findet."

    In enhed ond frendskap Robert
   • wordwulf
    ... min ... Me too. ... between with - ... That works for me okay. ... Nod . ... Land, ... case. Yeah, we could use to for indirect objects and infinitive
    Message 3 of 3 , Sep 4, 2002
     --- In folkspraak@y..., "tungol65" <robert.young24@n...> wrote:
     > --- In folkspraak@y..., "wordwulf" <eparsels@n...> wrote:
     > >
     >
     > Thanks guys for your comments and versions, I have added notes below
     >
     > Lukas XV 11-24 Draft 1
     > >
     > > 11. Ond hi sagde: "jeman havde tva Sonen.
     > > 11. Ond hi sagde: "En Mann havde tva Sonen.
     > > 11. Ond hi sagde: "En mann havde tva sonen.
     >
     > I like your versions better.
     >
     > > 12. Ond de junger av dem sagde to sin Fader, `Fader
     > > giv to mig de Arvingdel dat behore to mig; Ond hi ferdelde his
     > > Egenskap tvisken dem.
     > > 12. "Ond de jungste av deim sagde to sin Fader, `Fader
     > > giv to mi min Del av de Guden,'; So ferdelde hi sin Guden tven
     > > deim.
     > > 12. "Onde de junger av deim sagde to sin fader, 'Fader, gev mig
     min
     > > arvingdel.' Ond hi fordelde sin egenskap tvisk deim.
     >
     > I think a distinction should be made between "arvingdel - share of
     > inheritance" and "egenskap - property", rather than the more
     > general "guten - goods". Also I would prefer a compound noun over a
     > construction involving a preposition.

     Me too.
     >
     > > 13. En fa dagen efter, de junger Son samelde all sin Dingen samen
     > > ond resde in en fer Land, ond der vastede sin Arving vid
     > > Prassing.
     > > 13. "Nit vel Dagen der after, de jungst Son sammelde
     > > all sin Guden samen ond resde veg to en fer Land, ond der vastede
     > > sin Rikhed mid vild Levend.
     > > 13. "Ond ne fil dagen after, de junger son sammelde all sin
     > > behorigheden ond resde to en fer land, ond der vastede hi sin
     > > arving med utsveving.
     >
     > "vild Levend" is good, more to the point. I coined "Prassing" from
     > GER "prassen" for want of anything better.
     > I use "vid" as opposed to "med" or "mid" to distiguish
     between "with -
     > in the company of" and "with - by means of, due to"
     >
     > Ik gade na de Strand med min Fader.
     > Ik snede de Brot vid en Kniv.

     That works for me okay.
     >
     > > 14. Ven hi all sin Arving havde gevastede, en grot
     > > Hungersnod komde over dat Land, ond hi verdede en erm Man.
     > > 14. "Ven hi all sin Rikhed havde gevasted komde en
     > > grot Hungersnod over dat Land, ond hi beginnde te komme an de
     Nod .
     > > 14 "Ond venn hi havde vastet all sin arving, kommde en grot
     > > hungersnod over dat land, ond hi beginnde to have nod.
     >
     > I like your versions.
     >
     > > 15. Ond hi gade ond folgde, als en Diner, en Stedvoner av dat
     Land,
     > ond hi sendede him na sin Akeren, de Svinen to herden.
     > > 15. "So gade hi ond ferhurde sig to en Stadvoner av
     > > dat Land , dat sendede him to sin Felden, de Svinen te ferete.
     > > 15 "Ond hi gade ond hurde sig to en stadvoner jen lands, ond hi
     > > sendede him to sin felden to fede svinen.
     >
     > I choose "Akeren" to mean cultivated land as opposed to "Felden",
     > which I feel is more general.
     > I used "na" instead of "to", which I reserve to show the dative
     case.

     Yeah, we could use 'to' for indirect objects and infinitive
     constructions and use another prepostion to mean 'to, toward'. Maybe
     we could use Scandinavian 'til' which is a bit like English 'until'
     although the English preposition is only used with expressions of
     time, not space. Na works okay for me, though.
     >
     > > 16. Ond hi villde sin Mag fillen vid de Bonhulsen dat
     > > de Svinen etede, dok neman givde dem to him.
     > > 16. "Ond hi villde so, sin Mag te fille mid de Bonhulsen dat de
     > > Svinen etede, men niva givde to him.
     > > 16. "Ond hi villde gerne fille sin mag med de bonhulsen dat de
     > > Svinen etede, men nimann gevde to him.
     > >
     > > 17. "Den hi denkde to sig, hi sagde, `hofele av min Faders
     > > Dagarbeteren have genog Brot, nog ik ar hir hungrig.
     > > 17. "Den, van hi kommde to sin Sinnen, sagde hi `Huvel av min
     > > Faders Dagarbeteren hav en overflod av Brod, ond her ar ik
     > > gehungrig!
     > > 17. "Ond venn hi kommde to sig, sagde hi, 'Hu fil min faders
     > > dagarbeterens hav genog brod ond to spare, ond ik sterv med
     hunger!'
     >
     > I like "sterv med hunger"
     >
     > > 18. Ik skal rise sig and gae na min Fader ond sage to
     him! "Fader,
     > > ik havde gesundede gen de Himel ond for dig.
     > > 18. " ` Ik skall rise sig ond gae rukk to min Fader ond sage to
     > > him "Fader, ik havde skulded gegen de Himmel ond gegen di.
     > > 18. "'Ik vill rise ond ga to min fader ond sage him, Fader, ik
     hav
     > > skuldet gejn himmel ond for dig,
     >
     > I'm curious about the use of the root "skuld-", surely this
     > means "shame" or "guilt", as opposed to "sin" GER "Sünde",
     > DUT "zonde", FRI "sûnde", DAN "synd", NOR "synd"

     *Skuld is actually from an old preterite-present verb root
     meaning 'debt, obligation'. A *skulder was a debtor, and it is not
     hard to see how the word could become attached to the meanings of
     guilt or shame, since a sinner owes a debt of repentance and
     restitution to his fellow men and to God, at least in medieval
     Christian thought. I think *sunde 'to sin' works best here.
     >
     > > 19. Ik ar hinfort net vard, dat din Son heten. Mak mig, en av din
     > > Dagarbeteren.
     > > 19. " ` "Ik ar herfram nit vardig, din Son ti vare kalld. Mak mi
     en
     > > av din Dagarbeteren." '
     > > 19. "Ond ik ar herfran net vardig, din son to hete. Mak mig als
     en
     > > din dagarbeterens.'
     > >
     > > 20. So hi risde ond gade to sin Fader. Ven hi var nog ferav his
     > > Fader sede him ond var fillde vid medink, hi lopde ond fallde op
     > > sin Hals ond kussde him tenderlik.
     > > 20. "So risde hi ond kommde to sin Fader. Men ven hi var nog fer
     > > aff, sede sin Fader him ond var filld mid midink, ond rennde ond
     > > fallde op sin Hals ond kussde him tenderlik.
     > > 20. "Ond hi risde ond kommde to sin fader. Menn venn hi var nog
     > > fer av, sede sin fader him ond havde medlid ond lopde ond fallde
     op
     > > his hals ond kussde him.
     > >
     > > 21. Den de Son sagde to him, Fader ik havde gesundede gen de
     Himel
     > > ond for dig. Ik ar hinfort net vard, dat din Son heten. Mak mig
     en
     > av din Dagarbeter.'
     > > 21. "Dan sagde de Son to him, `Fader, ik havde skulded gegen de
     > > Himmel ond gegen di. Ik ar herfram nit vardig, din Son te vare
     > > kalld. Mak mi en av din Dagarbeter.'
     > > 21. "Ond de son sagde him, 'Fader, ik hav skuldet gejn himmel, ond
     > > in din sikt, ond ar herfran net vardig, din son to hete.'
     >
     > > 22. Men de Fader sagde to his Dineren, `bring snellik de beste
     > > Mantel hir, ond ferklede him vid det, ond set en Ring op sin
     > > Hand ond Skuen op sin Futen.
     > > 22. "Men de Fader sagde to sin Dineren, `Snell! Bring de best
     > > Mantel her, ond ferklede him mid den, ond set en Ring op sin
     > > Hand ond Skuen op sin Foten.
     > > 22. "Men de fader sagde to sin djeneren, 'Bring ut de best
     mantel,
     > > ond forkled him med det, ond sett en ring op his hand ond skoen
     op
     > > his foten.
     > >
     > > 23. Ond bring de ferfetede Kalv ond slaht det, om vi en grot Fest
     > > haven.
     > > 23. "`Ond bring de ferfetted Kalv ond slakt den, ond lat os ete
     ond
     > > feste!
     > > 23. "Ond bring her de forfettet kalv ond slakt det, ond lat us
     ete
     > > ond vare glad:
     > >
     > > 24. Wegen dis min Son war dod men hi are vider levende; hi var
     > > gelosde men ar gefindede.' Ond dei beginde festen.
     > > 24. "`Derfur dis min Son var dod ond nu lev hi vider; hi var
     > > ferlord men ar finded.' Ond dei beginde te feste."
     > > 24. "Derfor dis min son var dod, ond ar vider levend; hi var
     > > forlost, ond ar findet.' Ond dei beginnde to vare glad.
     > >
     > > 25. "Nu, his alder son var in de feld: ond als hi kommde ond
     nehde
     > de
     > > hus, horde hi sang ond dansing.
     > >
     > > 26. "Ond hi ropde en de djenerens ond fragde wat dis dingen
     > bedeudede.
     > >
     > > 27. "Ond dei sagde him, 'Din broder hav kommt; ond din fader hav
     > > slaktet de forfettet kalv, derfor hi hav andfangt him seker ond
     hel.
     > >
     > > 28. "Ond hi var vred, ond villde net ga derin: derfor kommde his
     > fader
     > > ut, ond beddede him.
     > >
     > > 29. "Ond hi, andsvarend, sagde to sin fader, 'Nu, dis manig jaren
     > hav
     > > ik djent dig, nog overgangde ik enig tid din bod; ond nog gevde
     du
     > > mig never en getje, dat ik kunnde glade mig med min frienden:
     > >
     > > 30. "Men so snell dis din son havde kommt, va hav forsvalgt din
     > > egenskap med horen, hav du slaktet him de forfettet kalv.
     > >
     > > 31. "Ond hi sagde him, 'Son, du ar ever med mig, ond all dat ik
     hav
     > ar
     > > din.
     > >
     > > 32. "It var god dat vi skulle glade us, ond var glad: for dis din
     > > broder var dod, ond ar vider levend; ond var forlost, and ar
     > findet."
     >
     > In enhed ond frendskap Robert

     Okso in enhed ond frendskap
     Erik
    Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.