Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Anderson

Expand Messages
 • Peter Kleiweg
  I did my first try on Folkspraak. Well, actually, it is mostly Nordien (which I haven t used before either), with some minor changes, and some vocabulary I
  Message 1 of 6 , Apr 29, 2002
  • 0 Attachment
   I did my first try on Folkspraak. Well, actually, it is mostly
   Nordien (which I haven't used before either), with some minor
   changes, and some vocabulary I added. I started from Nordien,
   because the grammar seems more clearly defined at the moment,
   and I had a vocabulary available. I would like to hear how much
   this text differs from true Folkspraak.

   It is a short story by H. C. Anderson. I include the original
   text after each paragraph. I got the original text from:
   http://www.lysator.liu.se/runeberg/eventyr/103.html

   Changes I made from Nordien grammar:

   eren -> weesen (to be)
   zir -> zin (her)
   paste tense and past participle -te -> -de after voiced
   consonant or vocal


   H. C. Andersen

   De prinses op de ert

   Prinsessen på ærten

   Der weeste enmal en prins. Han vilde haven en prinses, men zi skul
   weesen en war prinses. So han reeste over hela veld til finden so
   en, men alvar weeste anting fel. Der weeste nog prinsesar, men ob
   dee weeste war prinsesar, kande han neet vorden klar om; altid
   weeste anting va neet stimde. So han komde hem ent weeste so
   bedruft, vel han vilde so gerne haven en verkel prinses.

   Der var engang en prins. Han ville have sig en prinsesse,
   men det skulle være en rigtig prinsesse. Så rejste han hele
   verden rundt for at finde sådan en, men alle vegne var der
   noget i vejen. Prinsesser var der nok af, men om det var
   rigtige prinsesser, kunne han ikke ganske komme efter; altid
   var der noget, som ikke var så rigtigt. Så kom han da hjem
   igen og var så bedrøvet, for han ville så gerne have en
   virkelig prinsesse.

   En evend weeste het et frektit veer. Het likte ent tondde, de
   regen vaskte neder, het weeste veri terur! Dan het klopte op de
   stadsport, ent de aldig kong gode til unslosen.

   En aften blev det da et frygteligt vejr. Det lynede og
   tordnede, regen skyllede ned, det var ganske
   forskrækkeligt! Så bankede det på byens port, og den gamle
   konge gik hen at lukke op.

   Het veeste en prinses, ver stejde utan. Men God, hur zi utsegde
   van de regen ent de sleg veer! De vater lopte neder van zin har
   ent zin kladar, ent het lopte i til nas av de sko ent ut van hil
   av de sko, ent so zi sagde zi weeste en verkel prinses.

   Det var en prinsesse, som stod udenfor. Men Gud, hvor hun så
   ud af regnen og det onde vejr! Vandet løb ned ad hendes hår
   og hendes klæder, og det løb ind ad næsen på skoen og ud ad
   hælen, og så sagte hun, at hun var en virkelig prinsesse.

   "Ja, vi skal da seker utfinden!" denkte de aldig kongin, men zi
   sagde niting, gode i til de slafsrom, tegde ala dekenar av ent
   sette en ert op de botem av de bed, dan tegde zi tvoten
   matrasar, sette dem ovan op de ert ent dan vider tvoten
   ejsfedersdekenar ovan op de matrasar.

   "Ja, det skal vi nok få at vide!" tænkte den gamle dronning,
   men hun sagde ikke noget, gik ind i sovekammeret, tog alle
   sengeklæderne af og lagde en ært på bunden af sengen, derpå
   tog hun tyve madrasser, lagde dem oven på ærten og så endnu
   tyve edderdunsdyner oven på madrasserne.

   Dar skul de prinses ligen i de nakt.

   Der skulle nu prinsessen ligge om natten.

   Bej morn dee fragde zi, hur zi havde slafte.

   Om morgenen spurgte de hende, hvordan hun havde sovet.

   "O, skreglig ond!" sagde de prinses, "eg have nast neet slutte
   min ogar de hela nakt! God vete, va dar havde weeste i de bed?
   Eg have ligde op anting hard, so eg weese brun ent blu op min
   hela krop! Het weese veri skreglig!"

   "O, forskrækkelig slet!" sagde prinsessen, "jeg har næsten
   ikke lukket mine øjne den hele nat! Gud ved, hvad der har
   været i sengen? Jeg har ligget på noget hårdt, så jeg er
   ganske brun og blå over min hele krop! Det er ganske
   forskrækkeligt!"

   So dee kande segen, zi weeste en var prinses, vel zi durg twoten
   matrasar ent de twoten ejsfedersdekenar havde folte de ert. So
   folsam niman kande weesen uter en var prinses.

   Så kunne de se, at det var en rigtig prinsesse, da hun
   gennem de tyve madrasser og de tyve edderdunsdyner havde
   mærket ærten. Så ømskindet kunne der ingen være uden en
   virkelig prinsesse.

   Dan de prins tegde zi som vif, vel han vette nun, han havde en
   var prinses, ent de ert komde op Kunstrum, var man stil kane
   segen het, uterals niman havde tegde het.

   Prinsen tog hende da til kone, for nu vidste han, at han
   havde en rigtig prinsesse, og ærten kom på Kunstkammeret,
   hvor den endnu er at se, dersom ingen har taget den.

   Seg, da weeste en var geskit.

   Se, det var en rigtig historie.

   --
   Peter Kleiweg [nl,en(,ia,af,de,da,no,sv,fr,it)]
   http://www.let.rug.nl/~kleiweg/
  • amgiad
   det er god... good chance to read some danks coz i started learning the language this term (i.e. a few weeks ago...) but isnt historie more inter-germanic than
   Message 2 of 6 , May 1, 2002
   • 0 Attachment
    det er god... good chance to read some danks coz i started
    learning the language this term (i.e. a few weeks ago...)
    but isnt historie more inter-germanic than geskit?
    and: doesnt skit look like shit to speakers of swedish?

    tak - amgiad.
   • peter_reep
    ... I had just started my own attempt at translating this story when you posted it. I have posted my version, your version, the original Danish, and English
    Message 3 of 6 , May 4, 2002
    • 0 Attachment
     --- In folkspraak@y..., Peter Kleiweg <kleiweg@l...> wrote:
     >
     > I did my first try on Folkspraak. Well, actually, it is mostly
     > Nordien (which I haven't used before either), with some minor
     > changes, and some vocabulary I added. I started from Nordien,
     > because the grammar seems more clearly defined at the moment,
     > and I had a vocabulary available. I would like to hear how much
     > this text differs from true Folkspraak.
     >
     I had just started my own attempt at translating this story when you
     posted it. I have posted my version, your version, the original
     Danish, and English and German translations on the "Files" section of
     this group. I've added a list of my Folkspraak words at the end. It
     would be good if people can look through it and suggest changes.

     Here is my version:

     H. C. Andersen: De Prinses aup de Ert.

     Der var enmal en Prins die vild heraten en Prinses, men shie sold
     musten aren en rektik Prinses. So reisd hie rund de hele Werld for tu
     finden so en, men over all kond hie wat hie vild nit finden.
     Prinsesens var der enug, men wen de var rektik Prinsesens kond hie
     nit ut finden. Altid var der soms die var nit so rekt. So komd hie
     ruck na Hus ond var so traurik, for hie vild so, en rektik Prinses tu
     haven.

     En Avend var der fruktenik Veder. Det liktenend en donderd, de Regen
     stromd ond var heel forskrekerlik. Dan klopd det aup de Stadsport,
     ond de alt Koning gad dar for den to openen.

     Det var en Prinses die standed ut dar for avo de Port. Men hoe sied
     har ut fran de slekt Veder! De Vater lopd af fron har Haar ond har
     Klederens, lopd in tu de Nasens avo har Skoens ond ut fron de
     Heelens, men shie sagd dat shie var en rektik Prinses.

     "Ja, dat skal vi seker sien" denkd de alt Koningin, men shie sagd
     nits, gad in tu de Slapkamer, nimd alle de Bedklederens af ond legd
     en Ert aup de Boden avo de Bedstel. Dan nimd sie twentig Matrasens
     ond lagd dem aup de Ert, ond dan lagd twentig eiderdun Deckens over
     de Matrasens.

     Hier musted nu de Prinses ligen all Nakt. Bei de Morgen var shie
     fragde hur shie havd slapde.

     "O forskrekerlik slekt" sagd de Prinses, "Ik hav fast de hele Nakt
     min Ogen nit slotede. God vet vat var in de Bed, men ik ligd aup soms
     hard, so ik ar brun ond blu over min hele Korp! Det ar rektik
     forskrekerlik!

     So kond dee sie dat shie var en rektik Prinses, da shie havd de Ert
     markde dur de twentig Matrasens ond de twentig eiderdunens Deckens.
     So feinfuhlik kond nieman aren uten en rektik Prinses.

     De Prins nimd har for sin Vif, for nu veted hie, die hie havd en
     rektik Prinses, ond de Ert komd aup de Kunstkamer, vor det ar nu tu
     aren siede, wen nieman hav den stielde.

     Sie, dat ar en rektik Gesikt!
    • Peter Kleiweg
     peter_reep scribeva... ... Nice idea, but... princessandpea.rtf has a lot of mark-up that is definatly not HTML, so it is quite unreadable. In Andersen1 ,
     Message 4 of 6 , May 4, 2002
     • 0 Attachment
      peter_reep scribeva...

      > --- In folkspraak@y..., Peter Kleiweg <kleiweg@l...> wrote:
      > >
      > > I did my first try on Folkspraak. Well, actually, it is mostly
      > > Nordien (which I haven't used before either), with some minor
      > > changes, and some vocabulary I added. I started from Nordien,
      > > because the grammar seems more clearly defined at the moment,
      > > and I had a vocabulary available. I would like to hear how much
      > > this text differs from true Folkspraak.
      > >
      > I had just started my own attempt at translating this story when you
      > posted it. I have posted my version, your version, the original
      > Danish, and English and German translations on the "Files" section of
      > this group. I've added a list of my Folkspraak words at the end. It
      > would be good if people can look through it and suggest changes.

      Nice idea, but... "princessandpea.rtf" has a lot of mark-up that
      is definatly not HTML, so it is quite unreadable.

      In "Andersen1", in my text, I once wrote "veeste" instead of
      "weeste". Could this be corrected?

      --
      Peter Kleiweg [nl,en(,ia,af,de,da,no,sv,fr,it)]
      http://www.let.rug.nl/~kleiweg/
     • peter_reep
      ... OK, I ve removed the rtf file - the Andersen1 text is the version in plain text ... Done.
      Message 5 of 6 , May 4, 2002
      • 0 Attachment
       >
       > Nice idea, but... "princessandpea.rtf" has a lot of mark-up that
       > is definatly not HTML, so it is quite unreadable.

       OK, I've removed the rtf file - the Andersen1 text is the version in
       plain text
       >
       > In "Andersen1", in my text, I once wrote "veeste" instead of
       > "weeste". Could this be corrected?

       Done.

       >
       > --
       > Peter Kleiweg [nl,en(,ia,af,de,da,no,sv,fr,it)]
       > http://www.let.rug.nl/~kleiweg/
      • amgiad
       i ve transcribed the text now.... the Danish one that is!
       Message 6 of 6 , May 5, 2002
       • 0 Attachment
        i've transcribed the text now.... the Danish one that is!
       Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.