Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Re: Translation help needed for language comparison

Expand Messages
 • chamavian
  Baie interessant, Gertius. Maar is dit nie volke nie, in meervoud? Vir Afrikaans ek is mal oor... sê ons in Nederlands ook ik ben gek op... , maar dat is
  Message 1 of 10 , Nov 29, 2009
  • 0 Attachment
   Baie interessant, Gertius. Maar is dit nie "volke" nie, in meervoud?
   Vir Afrikaans "ek is mal oor..." sê ons in Nederlands ook "ik ben gek op...", maar dat is informeel, meer spreektaal en g'n skryftaal...   --- In folkspraak@yahoogroups.com, "gertius" <gertius@...> wrote:
   >
   > OR [closer to Dutch]: "Ek hou van alle mense, in besonder die opgeleide mense, wat glo in die internasionale taal as die belangrikste (voornaamste)middel vir die vereniging van die volk."
   >
   > ik hou van alle mensen, in het bijzonder de opgeleide mensen, die geloven
   > (vertrouwen) in de internationale taal als het belangrijkste (voornaamste)
   > middel voor de vereniging van de volken (volkeren)
   >
   > --- In folkspraak@yahoogroups.com, "gertius" <gertius@> wrote:
   > >
   > > Afrikaans: "Ek is lief vir alle mense van die hele wêreld, veral die opgevoede mense wat die internasionale taal vertrou as die mees belangrike metode ter samesmelting van die volk."
   > >
   > > OR "Ek is mal oor alle mense van die hele wêreld, veral daai (/daardie) opgevoede mense wat die internasionale taal vertrou as die mees belangrike metode vir die eenheid van die volk."
   > >
   > > --- In folkspraak@yahoogroups.com, "Dr. Detlef" <dgroth@> wrote:
   > > >
   > > > Hello,
   > > >
   > > > Sorry for writing in English:
   > > >
   > > > For a comparative study I need the translation of the following sentence into Folkspraak dialects (middelspraak, frenkish, folkspraak) and some native germanic languages (swedish, dutch, danish, ...):
   > > >
   > > > English "I love all humans of the whole world, especially those educated people, which trust the language international, as the most important method for the union of the peoples."
   > > >
   > > > Deutsch "Ich liebe alle Menschen der ganzen Welt, besonders jene Gebildeten, welche der internationalen Sprache vertrauen, als einem wichtigsten Mittel fuer die Vereinigung der Voelker."
   > > >
   > > > Esperanto "Mi amas chiujn homojn de la tuta mondo, precipe tiujn instruitulojn, kiuj konfidas la lingvon internacian kiel unu el la plej gravaj iloj por la unuigo de la popoloj."
   > > >
   > > > Ido "Me amas omna homi di la tota mondo, precipue ta instruktiti, qui fidas a la linguo internaciona, kom un ek la maxim grava moyeni por la uniono di la populi."
   > > >
   > > > Volapuek "Lofoeb menis valik vola loelik, patiko etis pekulivoel, kels konfidoms volapueke, as bale medas gletikuen netasfetana."
   > > >
   > > > Please could you be so kind to help me. Thanks.
   > > >
   > > > regards,
   > > > Detlef
   > > >
   > >
   >
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.